ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Το πρόβλημα των Domain Names
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10816
Τουντόπουλος Β., Χατζόπουλος Β.
  • Έκδοση: 2001
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 256
  • ISBN: 960-272-132-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια συνολική παρουσίαση της νομικής προβληματικής που συνδέεται με τις ονομασίες στο διαδίκτυο, ή αλλιώς τις ονομασίες πεδίου. Κατ΄ αρχήν διαπιστώνεται ότι ενώ το σύστημα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ανταποκρίνεται σε μια τεχνική ανάγκη του διαδικτύου, να δοθεί, δηλαδή, μια μοναδική ταυτότητα σε κάθε διασυνδεδεμένο υπολογιστή, επιτελεί παράλληλα και μια καίρια εξατομικευτική και εμπορική λειτουργία, καθώς λειτουργεί ως διακριτικό γνώρισμα. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζονται αφενός οι γενικές (.com, .org, .edu, .int κ.ο.κ.) και αφετέρου οι εθνικές (.gr, .fr, .de, .uk, .cy κ.ο.κ.) ονομασίες πεδίου. Παρουσιάζονται οι αρμόδιοι φορείς καταχώρισης, σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, οι εφαρμοζόμενοι όροι καταχώρισης, καθώς και οι εξωδικαστικοί Ενιαίοι Κανόνες Επίλυσης των Διαφορών της ICANN. Σχετικά με το ελληνικό επίπεδο (.gr) εξετάζονται, ειδικότερα, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που βαρύνουν αφενός την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφετέρου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ/ΙΤΕ) της Κρήτης, στο φως του πρόσφατου Νόμου 2867/2000 για τις τηλεπικοινωνίες. Εν συνεχεία ερευνώνται τα πιθανά σημεία τριβής του νέου διακριτικού γνωρίσματος που συνιστούν οι ονομασίες πεδίου, με άλλους πιο «παραδοσιακούς» τομείς του δικαίου, όπως το δίκαιο των σημάτων, το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και το δικαίωμα στο όνομα, όπως κατοχυρώνεται από τον ΑΚ. Παρουσιάζεται το σύνολο της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με τις ονομασίες πεδίου, αλλά και Αμερικανικών, Γερμανικών, Γαλλικών και άλλων δικαστηρίων. Όσες από τις ελληνικές αποφάσεις παραμένουν ακαθαρόγραφες ή αδημοσίευτες δημοσιεύονται, για πρώτη φορά, σε παράρτημα του βιβλίου. Επίσης σε παράρτημα τίθεται η απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με την καταχώριση των ελληνικών ονομασιών πεδίου, καθώς και η σύμβαση που υπογράφει ο χρήστης με το ΙΠ/ΙΤΕ για την εκχώρηση ονομασίας. Ακόμη, παρατίθεται το σχέδιο κανονισμού της ΕΚ για την εισαγωγή του ευρωπαϊκού πεδίου «.eu», καθώς και οι εξωδικαστικοί Ενιαίοι Κανόνες Επίλυσης Διαφορών της ICANN.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥΣελ. 27
1. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥΣελ. 27
1.1. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΣελ. 27
1.2. Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΣελ. 28
1.2.1. Εθνικές ονομασίες πεδίουΣελ. 31
1.2.2. Διεθνείς ονομασίες πεδίουΣελ. 36
1.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣελ. 37
1.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣελ. 40
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣΣελ. 40
2.1. Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ) ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΣελ. 41
2.1.1. Αρμοδιότητα καταχώρισης διεθνών ονομασιώνΣελ. 41
2.1.1.1. Σύντομο ιστορικό-εμπλεκόμενοι φορείςΣελ. 41
2.1.1.2. Η τρέχουσα κατάσταση-κανόνες επίλυσης διαφορώνΣελ. 45
2.1.1.2.1. Η εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης των διαφορώνΣελ. 45
2.1.1.2.1.1. Παρουσίαση της εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορώνΣελ. 46
2.1.1.2.1.2. Νομική αξιολόγηση της εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορώνΣελ. 47
2.1.1.2.2. Οι ουσιαστικοί κανόνες αναφορικά με το δικαίωμα καταχώρισηςΣελ. 50
2.1.1.2.3. Η εφαρμογή των κανόνων της ICANN-Οι πρώτες αποφάσειςΣελ. 53
2.1.2. Η Κοινοτική διάσταση του θέματοςΣελ. 55
2.1.2.1. Παρουσίαση της Κοινοτικής πρωτοβουλίαςΣελ. 55
2.1.2.2. Κριτική θεώρηση της Κοινοτικής πρωτοβουλίαςΣελ. 57
2.2. Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΣελ. 59
2.2.1 Αρμοδιότητα καταχώρισης εθνικών ονομασιών (ccTLDs)Σελ. 59
2.2.1.1. Σύντομο ιστορικόΣελ. 60
2.2.1.2. Το νέο νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 63
2.2.1.3. Η νομική φύση του ΙΠ/ΙΤΕΣελ. 65
2.2.1.4. Ρόλος και αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ ως αρμόδιου φορέα καταχώρισηςΣελ. 68
2.2.2. Οι όροι παροχής ονόματοςΣελ. 70
2.2.2.1. Θετικές προϋποθέσεις καταχώρισης της ονομασίας τοποθεσίαςΣελ. 72
2.2.2.1.1. Υποκείμενο του δικαιώματος καταχώρισηςΣελ. 72
2.2.2.1.2. Εξωτερικά χαρακτηριστικά του επιλεγόμενου συνδυασμούΣελ. 73
2.2.2.2. Αρνητικές προϋποθέσεις καταχώρισηςΣελ. 73
2.2.2.2.1. Περιορισμοί αναφορικά με τη σύνθεση της επιλεγόμενης ονομασίας πεδίουΣελ. 73
2.2.2.2.1.1. Απαγόρευση χρήσης τοπωνυμιών και εθνικών ονομάτωνΣελ. 73
2.2.2.2.1.2. Απαγόρευση προσβλητικών ονομασιώνΣελ. 74
2.2.2.2.2. Περιορισμοί αναφορικά με τη διαδικασία καταχώρισηςΣελ. 75
2.2.2.2.2.1. Απαγόρευση πολλαπλών καταχωρίσεωνΣελ. 75
2.2.2.2.2.2. Απαγόρευση δέσμευσης ονομασίας πέραν των τεσσάρων μηνώνΣελ. 75
2.2.2.3. ΑξιολόγησηΣελ. 76
2.2.3. Η νομική φύση της παραχώρησης χρήσης της ονομασίας πεδίουΣελ. 76
2.2.3.1. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 2867/2000Σελ. 77
2.2.3.2. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 2867/2000Σελ. 79
2.2.4. Η υποχρέωση κατάρτισης της σύμβασης καταχώρισηςΣελ. 80
2.2.4.1. Το ΙΠ/ΙΤΕ ως φορέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώνΣελ. 81
2.2.4.2. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο υπό το πρίσμα του ν. 703/77 περί ανταγωνισμούΣελ. 82
2.2.4.3. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο ως συνταγματικά προστατευόμενο αγαθόΣελ. 85
2.2.5. ΣυμπέρασμαΣελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥΣελ. 90
3. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟΣελ. 90
3.1. Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΠ/ΙΤΕΣελ. 90
3.2. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤΣελ. 91
3.3. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣΣελ. 93
3.3.1. Η κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 93
3.3.1.1. Δωσιδικία του αδικήματοςΣελ. 94
3.3.1.2. Διεθνής Δωσιδικία σύμφωνα με το άρθρο 5 σημείο 3 Σύμβασης ΒρυξελλώνΣελ. 96
3.3.2. Το εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 98
3.3.3. Κριτήρια σύνδεσης ενός προσώπου με μιά έννομη τάξηΣελ. 101
4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣΣελ. 102
4.1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2239/1994 ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥΣελ. 102
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/1994Σελ. 103
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/1995Σελ. 104
4.1.1.1. Η χρησιμοποίηση της ονομασίας πεδίου ως προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου σήματοςΣελ. 104
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/1996Σελ. 105
4.1.1.2. Η χρησιμοποίηση της ονομασίας πεδίου στις συναλλαγέςΣελ. 105
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/1997Σελ. 106
4.1.1.2.1. Η δέσμευση μιας ονομασίας πεδίου ως χρησιμοποίηση στις συναλλαγέςΣελ. 106
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/1998Σελ. 108
4.1.1.2.2. Το ζήτημα των "κυβερνοσφετεριστών" και των "πολιτικών κυβερνοπαραβατών"Σελ. 108
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/1999Σελ. 113
4.1.1.2.3. Οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού πεδίουΣελ. 113
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/2000Σελ. 114
4.1.1.3. Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματοςΣελ. 114
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/2001Σελ. 114
4.1.1.3.1. Η ονομασία ταυτίζεται με το σήμαΣελ. 114
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/2002Σελ. 114
4.1.1.3.1.1. Ο κάτοχος της ονομασίας παρέχει (παρ)όμοια προϊόντα ή υπηρεσίεςΣελ. 114
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/2003Σελ. 115
4.1.1.3.1.2. Ο κάτοχος της ονομασίας παρέχει διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίεςΣελ. 115
4.1.1. Η διεκδίκηση ονομασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 26 του ν. 2239/2004Σελ. 120
4.1.1.3.2. Η ονομασία είναι παρόμοια με το σήμα-ο κίνδυνος σύγχυσηςΣελ. 120
4.1.2. Η καταχώριση ονομασίας πεδίου όταν αυτή δε διαθέτει διακριτική ικανότητα (άρθρο 3 ν. 2239/1994)Σελ. 123
4.1.3. Η εφαρμογή του άρθρου 20 ν 2339/1994 στις ονομασίες πεδίουΣελ. 124
4.1.4. ΣυμπέρασμαΣελ. 126
4.2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 146/1914 ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥΣελ. 127
4.2.1. Η ονομασία πεδίου ως ανακριβής δήλωση (άρθρο 3 ν. 146/1914)Σελ. 128
4.2.2. Η καταχώριση ονομασίας πεδίου ως παρεμποδιστικός ανταγωνισμός (άρθρο 1 ν. 146/1914)Σελ. 131
4.2.2.1. Η αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμηςΣελ. 133
4.2.2.2. Η απόκτηση ονομασιών με το σκοπό μεταπώλησηςΣελ. 134
4.2.3. Η ονομασία ως προσβολή διακριτικού γνωρίσματος (άρθρο 13 ν. 146/1914).Σελ. 136
4.3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚ (57-58) ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙOYΣελ. 136
4.3.1. Η χρησιμοποίηση ίδιου ονόματοςΣελ. 137
4.3.2. Η παράνομη χρησιμοποίησηΣελ. 138
5. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣελ. 140
5.1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥΣελ. 140
5.2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΠ/ΙΤΕΣελ. 143
5.2.1. Δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 146
5.2.2. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 149
5.2.3. Ευθύνη με βάση το άρθρο 26 ν. 2239/1994, σχετικά με τα σήματαΣελ. 152
"5.2.4. Ευθύνη με βάση την οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο;Σελ. 153"
5.3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤΣελ. 154
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΣελ. 157
SUMMARYΣελ. 163
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 165
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 165
ΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 169
III. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣΣελ. 176
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΣελ. 179
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Απόφαση της ΕΕΤΤ για τη διαχείριση των ονομάτων INTERNETΣελ. 179
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Αδημοσίευτες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίωνΣελ. 200
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Σχέδιο κανονισμού για την εισαγωγή του πεδίου ".eu"Σελ. 215
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Rule for Comment 1591Σελ. 227
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Uniform Dispute Resolution Policy and RulesΣελ. 234
Back to Top