ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15911
Φαραντούρης Ν., Φορτσάκης Θ.
Ηλιάδου Αικ., Κοντογιώργης Μ., Παπαδόπουλος Δ., Σουλτάτη Κ., Τότσικα Μ.

Στο έργο «Δίκαιο της Ενέργειας» αποτυπώνονται οι καταιγιστικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας, ένα συ­ναρπαστικό πεδίο αιχμής της οικονομίας και του δικαίου, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής, της τεχνολογίας και της οικολογίας. Εξελίξεις σε πολλά επίπεδα, που αναδει­κνύουν τη σημασία της ενέργειας. Διαμορφώ­νεται σταδιακά το Δίκαιο της Ενέργειας ως ένας νέος ιδιαίτερος νομικός κλάδος με δικό του εννοιολογικό σύστημα και δική του μεθοδολογία.

Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα διανύει τα τελευταία έτη περίοδο σημαντικών αλλα­γών. Το παρόν έργο ενσωματώνει τις θεσμικές και ρυθμιστικές αλλαγές που επισυνέβησαν στο ενεργειακό τοπίο της Χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Έχει εμπλουτιστεί με τις βασικές ρυθμίσεις και πρόνοιες του Ενωσιακού Δικαίου, ώστε να μπορεί ν΄ αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο αναφοράς για τον νομι­κό της θεωρίας και της πράξης. Για την ολοκλήρωσή του συνεστήθη επιστημονική ομά­δα που συνεργάστηκε υπό την καθοδήγηση και ευθύνη των επιμελητών και συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση και της παρούσας έκδοσης. Η διάρθρωση του έργου ακολουθεί τη διάρθρωση του ενεργειακού κλάδου, η οποία περιλαμβάνει στην Ελλάδα κυρίως τα πετρελαιοειδή, το φυσικό αέριο, το λιγνίτη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας (Καθηγητής Ν. Φαραντούρης) ακολουθούν: ως Κεφάλαιο 1, η Διοικητική Οργάνωση της Ενέργειας, με τη συνεργασία του Δ. Παπαδόπουλου, Δικηγόρου, στελέχους της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ και τ. Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Ενέργειας, ως Κεφάλαιο 2, το Φυσικό Αέριο, με τη συνεργασία της Μ. Τότσικα, Δικηγόρου, στελέχους της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΑ Αττικής, ως Κεφάλαιο 3, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ως Κεφάλαιο 4, ο Λιγνίτης, με τη συνεργασία, για αμφότερα, της Κ. Σουλτάτη, Δικηγόρου, τ. Νομικής Συνεργάτιδας στον ΑΔΜΗΕ, ως Κεφάλαιο 5, το Πετρέλαιο με τη συνεργασία της Α. Ηλιάδου, Λέκτορα της Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρου, στελέχους της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ, ως Κεφάλαιο 6, η Ηλεκτρική Ενέργεια, με τη συνεργασία του Μ. Κοντογιώργη, Διδ. Νομικής, Δικηγόρου, στελέχους της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ.

Οι βασικές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη έκδοση και έχουν αναδιατάξει το ενεργειακό θεσμικό και ρυθμιστικό τοπίο στην Ελλάδα, αφορούν την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που ακολούθησε την ενσωμάτωση της λεγόμενης «Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης (Πακέτου)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την θέσπιση ανεξάρτητων Διαχειριστών, την απόσχιση κλάδων και τον μετασχηματισμό της λιανικής, η επέκταση του θεσμού των δημοπρασιών ως ερ­γαλείου μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και η ευρωπαϊκής, επίσης, προέλευσης ενίσχυση των μηχανισμών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ζητήματα που διατρέχουν το σύνολο των κεφαλαίων, όπως τα θέματα δικαίου του αντα­γωνισμού, προστασίας του περιβάλλοντος ή φορολογικού δικαίου, εξετάζονται ανά κε­φάλαιο και θεσμό. Φιλοδοξία της παρούσας έκδοσης είναι, πέραν της συστηματικής καταγραφής των σε με­γάλο βαθμό διάσπαρτων και αποσπασματικών πληροφοριών, να εντοπιστούν τα βασικά νομικά ζητήματα και να συλλεγεί και αναλυθεί η νομολογία, όπου υπάρχει. Οι νόμοι πα­ρατίθενται όπως τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ολοκλήρωση συγγραφής του έργου. Η παρατιθέμενη βιβλιογραφία είναι ενδεικτική, περιορίζεται δε στα τελευταία έτη, ώστε να είναι κατά το δυνατόν επίκαιρη. Πρόκειται για ένα έργο που συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέ­ρω καλλιέργεια το δικαίου της ενέργειας στη Χώρα μας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ – ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελ. 1
§1. Πολιτική ενέργειας και πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 2
§2. Κατανομή Αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών Σελ. 5
§3. Στόχοι της πολιτικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 7
Α. Λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς Σελ. 8
Β. Διασφάλιση Ενεργειακού Εφοδιασμού Σελ. 9
Γ. Προστασία του Περιβάλλοντος Σελ. 10
Δ. Διασύνδεση ενεργειακών δικτύων Σελ. 12
§4. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 13
ΜΕΡΟΣ 1 – Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σελ. 17
§1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σελ. 17
Α. Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων Σελ. 17
α) Το Τμήμα Πετρελαιοειδών Σελ. 18
β) Το Τμήμα Μελετών και Ασφαλείας Εφοδιασμού Σελ. 18
γ) Το Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Σελ. 19
δ) Το Τμήμα Εγκαταστάσεων Σελ. 19
ε) Το Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων Σελ. 20
Β. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας Σελ. 21
α) Το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ Σελ. 21
β) Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ Σελ. 22
γ) Το Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Σελ. 22
δ) Το Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Σελ. 23
Γ. H Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Σελ. 24
α) Το Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών Σελ. 24
β) Το Τμήμα Στατιστικών Σελ. 24
γ) Το Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας Σελ. 25
Δ. Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Σελ. 26
α) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων Σελ. 26
β) Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης Σελ. 27
γ) Το Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων Σελ. 28
§2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Σελ. 28
Α. Αρμοδιότητες της ΡΑΕ Σελ. 29
α) Η αποφασιστική αρμοδιότητα της ΡΑΕ Σελ. 30
β) Οι αποφάσεις της ΡΑΕ Σελ. 31
γ) Ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς ενέργειας Σελ. 33
δ) Επιβολή μέτρων και προστίμων Σελ. 35
Β. Οργάνωση και στελέχωση της ΡΑΕ Σελ. 36
Γ. Η Μόνιμη Διαιτησία της ΡΑΕ Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σελ. 39
§1. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 39
§2. Τα Fora της Μαδρίτης και της Φλωρεντίας Σελ. 41
§3. Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (CEER) Σελ. 42
§4. Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) Σελ. 42
§5. Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συστημάτων Μεταφοράς Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σελ. 46
ΜΕΡΟΣ 2 – ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σελ. 57
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 59
§1. Η έννοια του φυσικού αερίου Σελ. 59
§2. Δημιουργία και παραγωγή του φυσικού αερίου Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελ. 61
§1. Διακρατικές συμφωνίες προμήθειας και συνεργασίας Σελ. 61
§2. Το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 63
§3. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι υποχρεώσεις τους Σελ. 66
§4. Η άδεια προμήθειας φυσικού αερίου Σελ. 68
§5. Οι Επιλέγοντες Πελάτες Σελ. 71
§6. Κώδικας Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες Σελ. 73
§7. Η μεταπώληση φυσικού αερίου από Επιλέγοντες Πελάτες Σελ. 74
§8. Ειδικές υποχρεώσεις και περιορισμοί Σελ. 74
§9. Η Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελ. 78
§1. Ο Πελάτης Σελ. 78
§2. Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά Σελ. 78
Α. Η υπάρχουσα διείσδυση Σελ. 78
Β. Κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση Σελ. 79
α) Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια Σελ. 79
β) Τα κτίρια του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης και των εποπτευόμενων φορέων Σελ. 79
γ) Η υποχρέωση εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων των νεόδμητων οικοδομών Σελ. 80
δ) Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες Σελ. 81
§3. Η τιμολογιακή πολιτική του φυσικού αερίου Σελ. 82
Α. Η τιμολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων του φυσικού αερίου Σελ. 82
Β. Η τιμολόγηση μη επιλεγόντων πελατών Σελ. 83
Γ. Η τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών προμήθειας και διανομής φυσικού αερίου Σελ. 84
Δ. Η τιμολογιακή πολιτική των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Σελ. 85
Ε. Η Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΠΑ Σελ. 86
α) Βιομηχανίες με ετήσια κατανάλωση μικρότερη των 100 GWh Σελ. 86
β) Συμπαραγωγή με ετήσια κατανάλωση μικρότερη των 100 GWh Σελ. 86
γ) Εμπορική χρήση με ετήσια κατανάλωση μικρότερη των 100 GWh Σελ. 86
δ) Αεριοκίνηση Σελ. 87
§4. Η Προστασία του καταναλωτή Σελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελ. 91
§1. Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου Σελ. 91
§2. Ο ΔΕΣΦΑ Σελ. 94
§3. Oι υποχρεώσεις διαχωρισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου Σελ. 97
Α. Ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ Σελ. 103
Β. Οι χρήστες του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Σελ. 107
Γ. Η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Σελ. 108
Δ. Τα τιμολόγια μεταφοράς φυσικού αερίου Σελ. 109
Ε. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου Σελ. 111
§3. Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου Σελ. 112
§4. Διαχειριστής ΑΣΦΑ Σελ. 114
Α. Οι αρμοδιότητες Διαχειριστή ΑΣΦΑ Σελ. 116
Β. Ειδικοί όροι Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ Σελ. 117
Γ. Ο Κώδικας Διαχείρισης ΑΣΦΑ Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελ. 121
§1. Οι εταιρείες διανομής αερίου Σελ. 121
Α. Γενικά Σελ. 121
Β. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας των υφιστάμενων ΕΠΑ Σελ. 124
Γ. Ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων διαχείρισης δικτύου διανομής της λοιπής Ελλάδας Σελ. 125
Δ. Ο αμφισβητούμενος ιδιωτικός χαρακτήρας των υφιστάμενων ΕΠΑ Σελ. 126
§2. Άδεια διανομής ή/και διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου Σελ. 128
Α. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διανομής ή/και διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου Σελ. 128
Β. Όροι αδειών διαχείρισης δικτύου διανομής Σελ. 129
Γ. Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Σελ. 130
Δ. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σελ. 132
Ε. Ο Κανονισμός Μετρήσεων Σελ. 132
Στ. Ο Κανονισμός Τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου Σελ. 132
Ζ. Οι αλλαγές στις υφιστάμενες άδειες διανομής μετά το Ν. 4336/2015 Σελ. 133
Η. Τροποποίηση, ανάκληση αδειών διανομής/διαχείρισης δικτύου φυσικού αερίου Σελ. 134
Θ. Ειδικοί περιορισμοί των κατόχων αδειών διανομής ή/και διαχείρισης δικτύου διανομής Σελ. 135
Ι. Κανονισμός Αδειών Σελ. 137
ΜΕΡΟΣ 3 – ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελ. 139
KEΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ Σελ. 143
§1. Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ΑΠΕ Σελ. 143
Α. Το διεθνές πλαίσιο Σελ. 143
B. Ευρωπαϊκό πλαίσιο Σελ. 146
§2. Το εθνικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ Σελ. 150
Α. Το συνταγματικό πλαίσιο Σελ. 151
α) Το άρθρο 24 του Συντάγματος Σελ. 151
β) Το άρθρο 106 του Συντάγματος Σελ. 152
γ) Το άρθρο 17 του Συντάγματος Σελ. 152
Β. Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο των ΑΠΕ Σελ. 153
α) Αναδρομή στο νομοθετικό πλαίσιο των ΑΠΕ Σελ. 153
β) Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ Σελ. 157
γ) Η αδειοδοτική διαδικασία Σελ. 163
i) Η άδεια παραγωγής Σελ. 163
ii) Η άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης Σελ. 168
iii) Η άδεια λειτουργίας Σελ. 171
iv) Ένταξη και σύνδεση των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα ή στο Δίκτυο Σελ. 172
v) Το πλαίσιο των συμβάσεων για την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 179
vi) Η τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Σελ. 181
vii) Οι Εγγυήσεις Προέλευσης Σελ. 191
viii) Όργανα για την προώθηση των ΑΠΕ Σελ. 193
ix) Ειδικά τέλη που βαρύνουν τις ΑΠΕ Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕ Σελ. 197
§1. Η αιολική ενέργεια Σελ. 197
§2. Η υδροηλεκτρική ενέργεια Σελ. 200
§3. Η αξιοποίηση της ενέργειας του γεωθερμικού δυναμικού (Ν 3175/2003) Σελ. 205
§4. Η αξιοποίηση της βιομάζας και η χρήση βιοκαυσίμων Σελ. 208
Α. Η βιομάζα και βιοαέριο Σελ. 208
Β. Τα βιοκαύσιμα Σελ. 210
§5. Ηλιακή Ενέργεια Σελ. 213
Α. Οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Σελ. 213
Β. Τα θερμικά ηλιακά συστήματα Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελ. 219
§1. Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ Σελ. 219
§2. Το ζήτημα του χωροταξικού σχεδιασμού των έργων ΑΠΕ Σελ. 223
§3. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ Σελ. 229
§1. Περιορισμοί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ Σελ. 229
§2. Η προώθηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ Σελ. 230
ΜΕΡΟΣ 4 – Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Σελ. 235
§1. Τα λιγνιτικά κοιτάσματα στην Ελλάδα Σελ. 235
§2. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Σελ. 239
§1. Η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στη ΔΕΗ Σελ. 239
§2. Η παραβίαση των άρθρων 106 και 102 ΣΛΕΕ (πρώην 86 και 82 ΣυνθΕΚ) από την Ελλάδα Σελ. 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελ. 246
ΜΕΡΟΣ 5 – ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Σελ. 251
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Σελ. 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 261
§1. Οι επιμέρους δραστηριότητες και οι απαιτούμενες άδειες Σελ. 261
§2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις Σελ. 265
§3. Διασφάλιση εφοδιασμού Σελ. 267
§4. Θέματα τιμών Σελ. 271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σελ. 274
§1. Διύλιση Σελ. 274
§2. Εμπορία Σελ. 275
§3. Λιανική εμπορία Σελ. 278
§4. Μεταφορά και διακίνηση Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σελ. 284
ΜΕΡΟΣ 6 – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Σελ. 291
§1. Μετάβαση από τον ιστορικό πάροχο στην αγορά Σελ. 292
Α. Η δημιουργία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού Σελ. 292
Β. Το ισχύον καθεστώς Σελ. 293
§2. Οι βασικοί ορισμοί Σελ. 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Σελ. 296
§1. Το νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 296
Α. Η άδεια παραγωγής Σελ. 296
Β. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Σελ. 298
Γ. Οι λοιπές άδειες και εγκρίσεις Σελ. 299
§2. Η αδειοδοτική διαδικασία Σελ. 300
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Σελ. 302
§1. Το νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 302
§2. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Σελ. 307
§1. Η διαχείριση του Συστήματος μεταφοράς Σελ. 307
§2. Η πρόσβαση στο Σύστημα μεταφοράς Σελ. 310
§3. Η ασφάλεια εφοδιασμού Σελ. 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Σελ. 315
§1. Η διαχείριση του Δικτύου διανομής Σελ. 315
§2. Η πρόσβαση στο Δίκτυο διανομής Σελ. 317
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σελ. 319
§1. Η τιμολόγηση της προμήθειας Σελ. 319
§2. Ρυθμιζόμενες μη ανταγωνιστικές χρεώσεις του τιμολογίου προμήθειας Σελ. 320
§3. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 325
Α. Η δομή της αγοράς Σελ. 325
α) Η βραχυχρόνια αγορά Σελ. 326
β) Οι μακροχρόνιες αγορές Σελ. 329
γ) Η αγορά εξισορρόπησης Σελ. 331
Β. Ο νέος σχεδιασμός της αγοράς Σελ. 332
Back to Top