Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ


O N 4826/2021 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

 

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 7.6€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 16,00 € Ειδική Τιμή 13,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18539
Παπαρρηγοπούλου Π.

Το βιβλίο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά» παρουσιάζει τον Ν 4826/2021, ο οποίος επέφερε σημαντικές καινοτομίες στον θεσμό της επικουρικής ασφάλισης.

Μέσα από τις εκτενείς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις της Καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου δίνονται απαντήσεις σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την επικουρική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση και τις γενικές αρχές της, καθώς και με τη μετάβαση που επέρχεται από το διανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Ειδικότερα εξηγείται:
• Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση
• Ο σκοπός - η ίδρυση - η λειτουργία και η αρμοδιότητα του Ταμείου Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) - ενός σύγχρονου δημοσίου οργανισμού επικουρικής ασφάλισης
• Η επιλογή επενδυτικών προγραμμάτων από τον ασφαλισμένο με την εγγύηση του ΤΕΚΑ
• Η διαχείριση των επενδύσεων και των κινδύνων υπό την αρχή της διαφάνειας από τον ΤΕΚΑ
• Ο εγγυητικός ρόλος του ΤΕΚΑ για την ποιοτική αύξηση των επικουρικών συντάξεων

Στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση που επέρχεται με τον Ν 4826/2021 και την ίδρυση του ΤΕΚΑ.

Το βιβλίο αποτελεί έναν συνοπτικό αλλά περιεκτικό πρακτικό οδηγό για δικηγόρους της πράξης που ασχολούνται με θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και στελέχη κοινωνικοασφαλιστικών φορέων.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή στον Ν 4826/2021
1. Η επικουρική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση Σελ. 1
1.1 Οριοθέτηση Σελ. 1
1.2. Η επικουρική ασφάλιση στην Ελλάδα Σελ. 3
1.3. Οι επιπτώσεις της κρίσης της περιόδου 2010 - 19 Σελ. 4
1.4. Η αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης το 2021 Σελ. 6
1.5. Συνταξιοδοτικές παροχές, κρατική εγγύηση και περιουσιακό δικαίωμα Σελ. 9
2. Γενικές αρχές της επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης Σελ. 11
2.1. Η διάκριση των λειτουργιών Σελ. 12
2.2. Τα αυξημένα προσόντα των διοικούντων Σελ. 13
2.3. Οι αρχές που διέπουν τις επενδύσεις Σελ. 14
2.4. Η ελεύθερη επιλογή των ασφαλισμένων ως προς τις επενδύσεις Σελ. 14
2.5. Η ανταποδοτικότητα και η αλληλεγγύη Σελ. 15
2.6. Η αυξημένη εποπτεία Σελ. 15
3. Το νπδδ ΤΕΚΑ Σελ. 16
3.1. Ίδρυση, νομική μορφή και σκοπός Σελ. 16
3.2. Πρόσωπα που ασφαλίζονται Σελ. 17
3.3. Οι ιδιαιτερότητες του ΤΕΚΑ σε σχέση με τους φορείς διανεμητικής επικουρικής ασφάλισης Σελ. 18
3.3.1. Οι αρχές των επενδύσεων και τα επενδυτικά προγράμματα Σελ. 18
3.3.2. Το βάρος της καθημερινής διαχείρισης έχει ανατεθεί στον διευθύνοντα σύμβουλο Σελ. 19
3.3.3. Η Επενδυτική Επιτροπή (ΕΕ) Σελ. 22
3.3.4. Η αναλογιστική υπηρεσία, η διαχείριση κινδύνων και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου Σελ. 22
3.3.5. Η διαχείριση επενδύσεων και η θεματοφυλακή Σελ. 23
3.4. Ο ατομικός λογαριασμός Σελ. 24
3.5. Οι επικουρικές συντάξεις, η αλληλεγγύη και η κρατική εγγύηση Σελ. 25
Συμπεράσματα Σελ. 27
Ν 4826/2021 (ΦΕΚ Α΄ 160/7.9.2021)
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρα 1-73, 97]
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 29
ΜΕΡΟΣ Β’ - ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [Άρθρα 4-9] Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [Άρθρα 10-30] Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [Άρθρα 31-38] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [Άρθρα 39-42] Σελ. 60
ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [Άρθρα 43-51] Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΠΑΡΟΧΕΣ [Άρθρα 52-60] Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ [Άρθρα 61-67] Σελ. 76
ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 68-73] Σελ. 81
ΜΕΡΟΣ Η’ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ [Άρθρο 97] Σελ. 87
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 89
Back to Top