ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11224
Δημόπουλος Χ.
Κοσμάτος Κ.
  • Έκδοση: 2004
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1132
  • ISBN: 960-272-249-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
H παρούσα έκδοση συγκεντρώνει για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία το σύνολο των νομοθετημάτων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη συλλογή νομοθεσίας που έχει επιχειρηθεί ποτέ πάνω στα θέματα της Αστυνομίας. Περιλαμβάνει σαράντα (40) κωδικοποιημένα νομοθετήματα, τα οποία ταξινομούνται συστηματικά στις παρακάτω θεματικές ενότητες: α) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, β) Οργάνωση - Διάρθρωση Υπηρεσίων, γ) Υπηρεσιακή Κατάσταση, δ) Εκπαίδευση και ε) Αρμοδιότητες - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις. Η συστηματική δομή του έργου, ο χρονολογικός πίνακας των νομοθετημάτων και τα εκτενή αλφαβητικά ευρετήρια δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα της ισχύουσας αστυνομικής νομοθεσίας. Το έργο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο όχι μόνο για νομικούς, αλλά και για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
[1] Ν. 2800/2000 
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-30, 39] Σελ. 3
[2] Ν. 1481/1984 
Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης [ʼρθρα 1-63] Σελ. 28
Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
[3] Π.Δ. 14/2001 
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-52] Σελ. 79
[4] Π.Δ. 582/1984 
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης [ʼρθρα 1-96] Σελ. 156
[5] Π.Δ. 584/1985 
Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-67] Σελ. 174
[6] Ν. 2713/1999 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-18] Σελ. 211
[7] Π.Δ. 179/1999 
Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών της Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-15] Σελ. 218
[8] Π.Δ. 161/1988 
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-54] Σελ. 226
[9] Π.Δ. 261/2002 
Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων [ʼρθρα 1-4] Σελ. 259
[10] Π.Δ. 97/1995 
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-19] Σελ. 264
[11] Π.Δ. 1/2001 
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-44] Σελ. 276
[12] Π.Δ. 392/1995 
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης [ʼρθρα 1-5] Σελ. 315
[13] Ν.Δ. 935/1971 
Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος [ʼρθρα 1-45] Σελ. 318
[14] Π.Δ. 208/2001 
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-11] Σελ. 342
Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
[15] Π.Δ. 100/2003 
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού [ʼρθρα 1-28] Σελ. 351
[16] Π.Δ. 24/1997 
Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-60] Σελ. 380
[17] Π.Δ. 622/1985 
Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης1 [ʼρθρα 1-24] Σελ. 426
[18] Π.Δ. 144/1991 
Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας - Επ’ ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού προσωπικού [ʼρθρα 1-3] Σελ. 439
[19] Π.Δ. 27/1986 
ʼδειες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης [ʼρθρα 1-28] Σελ. 441
[20] Π.Δ. 394/2001 
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-7] Σελ. 456
[21] Π.Δ. 496/1987 
Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης [ʼρθρα 1-90] Σελ. 461
[22] Π.Δ. 373/2002 
Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-15] Σελ. 518
[23] Π.Δ. 22/1996 
Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού [ʼρθρα 1-61] Σελ. 531
[24] Ν.Δ. 343/1969 
Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας [ʼρθρα 1-47] Σελ. 583
[25] Π.Δ. 15/1986 
Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-52] Σελ. 607
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
[26] Ν. 2226/1994 
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-10] Σελ. 647
[27] Π.Δ. 4/1995 
Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων [ʼρθρα 1-17] Σελ. 653
[28] Π.Δ. 209/1995 
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων [ʼρθρα 1-21] Σελ. 666
[29] Π.Δ. 585/1985 
Κανονισμός Εκπαίδευσης προσωπικού Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης [ʼρθρα 1-124] Σελ. 680
[30] Π.Δ. 319/1995 
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας [ʼρθρα 1-71] Σελ. 683
[31] Π.Δ. 352/1995 
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων [ʼρθρα 1-83] Σελ. 727
[32] Π.Δ. 190/1996 
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα [ʼρθρα 1-69] Σελ. 774
[33] Π.Δ. 380/1996 
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας [ʼρθρα 1-39] Σελ. 809
Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
[34] Π.Δ. 141/1991 
Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών [ʼρθρα 1-184] Σελ. 829
[35] Ν. 3169/2003 
Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-11] Σελ. 954
[36] Ν. 1599/1986 
Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 7-17] Σελ. 962
[37] Π.Δ. 538/1989 
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης [ʼρθρα 1-23] Σελ. 968
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
[38] Π.Δ. 75/1987 
Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης [ʼρθρα 1-83] Σελ. 981
[39] Ν. 1738/1987 
Σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κωδίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-27] Σελ. 1021
[40] Π.Δ. 198/1992 
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις [ʼρθρο 7] Σελ. 1024
Back to Top