Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.35€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 31,00 € Ειδική Τιμή 26,35 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18487
Σπηλιωτόπουλος Ε., Χρυσανθάκης Χ.
  • Εκδοση: 10η 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 144
  • ISBN: 978-960-654-505-4
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Η 10η ενημερωμένη έκδοση του έργου «Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου» κατέστη αναγκαία μετά τις εκτεταμένες και επανειλημμένες, ιδιαιτέρως κατά την τετραετία 2017-2021, μεταβολές που επήλθαν στο Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Το έργο αποδίδει με περιεκτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο τους πάγια διαμορφωμένους θεσμούς του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, όπως έχουν αποσαφηνιστεί από τις διατάξεις του Συντάγματος και του Υπαλληλικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τη νομική κατάσταση των υπαλλήλων του Κράτους. Το βιβλίο έχει στόχο να ενημερώσει τον αναγνώστη για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Περιεχόμενα
Πρόλογος 10ης έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
I. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σελ. 1
§ 1. Η έννοια του οργάνου. Ορισμός προσωπικού Σελ. 1
§ 2. Διακρίσεις του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 3
§ 3. Ορισμός του δημόσιου υπαλλήλου Σελ. 4
§ 4. Γενικές διακρίσεις των δημόσιων υπαλλήλων Σελ. 6
II. TO ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 9
§ 1. Ορισμός Σελ. 9
§ 2. Πηγές Σελ. 9
§ 3. Βιβλιογραφία - βοηθήματα Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
I. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Σελ. 15
§ 1. Τα συστήματα της σταδιοδρομίας και των συγκεκριμένων θέσεων Σελ. 15
§ 2. Μόνιμοι και μετακλητοί υπάλληλοι Σελ. 16
§ 3. Τα μικτά συστήματα Σελ. 17
ΙΙ. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 19
§ 1. Ποιο σύστημα καθιερώνουν το Σύνταγμα και η νομοθεσία Σελ. 19
§ 2. Διακρίσεις των δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
I. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σελ. 25
§ 1. Οι κανόνες της ισότητας και της προσωπικής αξίας Σελ. 25
§ 2. Οι μέθοδοι επιλογής των δημόσιων υπαλλήλων Σελ. 27
§ 3. Ο γραπτός διαγωνισμός Σελ. 28
§ 4. Η ελληνική νομοθεσία Σελ. 29
ΙΙ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σελ. 35
§ 1. Ο διορισμός Σελ. 35
§ 2. Η σύμβαση εργασίας Σελ. 40
ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Σελ. 41
§ 1. Ύπαρξη οργανικής θέσης Σελ. 41
§ 2. Τα γενικά τυπικά προσόντα Σελ. 42
§ 3. Τα κωλύματα διορισμού Σελ. 45
§ 4. Τα ειδικά τυπικά προσόντα Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
I. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σελ. 49
§ 1. Η πολιτική ουδετερότητα Σελ. 49
§ 2. Οι περιορισμοί ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 51
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σελ. 54
§ 1. Τα δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων Σελ. 54
§ 2. Τα καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων Σελ. 58
ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σελ. 63
§ 1. Τοποθέτηση - μετακίνηση - μετάθεση - απόσπαση Σελ. 63
§ 2. Προαγωγή Σελ. 66
§ 3. Μετάταξη Σελ. 70
§ 4. Διαθεσιμότητα - αργία Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 77
§ 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα Σελ. 77
§ 2. Οι πειθαρχικές ποινές Σελ. 79
§ 3. Γενικοί κανόνες Σελ. 80
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 82
§ 1. Τα πειθαρχικά όργανα Σελ. 82
§ 2. Το στάδιο της προδικασίας Σελ. 85
§ 3. Η εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης Σελ. 87
§ 4. Η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης Σελ. 89
§ 5. Η σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
§ 1. Οι προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης του Δημοσίου Σελ. 93
§ 2. Η ευθύνη των υπαλλήλων απέναντι στους διοικουμένους Σελ. 94
§ 3. Η ευθύνη των υπαλλήλων απέναντι στο Δημόσιο Σελ. 95
§ 4. Η ποινική ευθύνη των δημόσιων υπαλλήλων Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
§ 1. Μορφές αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης Σελ. 99
§ 2. Η παραίτηση Σελ. 102
§ 3. Η απόλυση ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού ή του πειθαρχικού συμβουλίου Σελ. 104
§ 4. Η απόλυση λόγω κατάργησης θέσης Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
§ 1. Η αίτηση ακυρώσεως Σελ. 109
§ 2. Η υπαλληλική προσφυγή Σελ. 112
§ 3. Οι χρηματικές αξιώσεις Σελ. 114
§ 4. Η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 115
§ 5. Η ποινική προστασία των δημόσιων υπαλλήλων Σελ. 115
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 117
Back to Top