ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Πειθαρχική & Ποινική Προσέγγιση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14167
Γιαρένη Ι.
  • Έκδοση: 2012
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 248
  • ISBN: 978-960-272-983-0
  • ISBN: 978-960-272-983-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη, πραγματεύεται το ζήτημα της παράβασης καθήκοντος ως πειθαρχικού παραπτώματος και ως ποινικού αδικήματος.

Βασική αφετηριακή σκέψη και επιδίωξη της συγγραφέως αποτέλεσε η προσπάθεια να δοθεί έμφαση τόσο στην ανάλυση των πειθαρχικών παραπτωμάτων της «γενικής» παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος (άρθρο 107 παρ. 1 περ. β΄ ΥΚ) και της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους (άρθρο 107 παρ. 1 περ. γ΄ ΥΚ), όσο και στην εξέταση του υπηρεσιακού εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ). Με βάση αυτήν την αφετηριακή σκέψη εξετάζονται συγκριτικά τα βασικά στοιχεία των ανωτέρω αδικημάτων καθώς και οι διχογνωμίες που έχουν προκαλέσει οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τα αδικήματα αυτά, τόσο στο πλαίσιο του Υπαλληλικού Κώδικα, όσο και στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα.

Στο πρώτο μέρος του έργου παρουσιάζεται συγκριτική επισκόπηση βασικών εννοιών, όπου αναλύονται η έννοια του υπαλλήλου και οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο στο πλαίσιο των κανόνων του Ποινικού όσο και του Διοικητικού Δικαίου. Στο δεύτερο μέρος  ερμηνεύεται ο βαθμός υπαιτιότητας στο υπηρεσιακό έγκλημα της παράβασης καθήκοντος και αναλύονται σχετικά ποινικά θέματα, όπως η διαβάθμιση του δόλου, η προσφορότητα της συμπεριφοράς, η μεταβολή της κατηγορίας, η έννοια του παράνομου οφέλους και το ζήτημα της παράστασης πολιτικής αγωγής. Στο τρίτο μέρος αναλύεται το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα και η σχέση του με την ποινική παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα. Στο τέταρτο μέρος διερευνάται η σχέση ποινικού και διοικητικού δικαίου ως σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, όπου αναλύονται η πειθαρχική και η ποινική δίκη και τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ πειθαρχικού και ποινικού αδικήματος. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι εφαρμοζόμενοι στο πειθαρχικό δίκαιο κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου καθώς επίσης και οι διατάξεις που δεν εφαρμόζονται στο πειθαρχικό δίκαιο. Επιπλέον, η συγγραφέας εμβαθύνει στην εφαρμογή των αρχών nulla poena sine lege και non bis in idem στο πειθαρχικό δίκαιο.         

Η μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται με την ανάλυση της σχέσης Πειθαρχικού και Ποινικού Δικαίου ως μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, επικαιροποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν 3528/2007), ως προς τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, που επήλθε βάσει του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
ΠρόλογοςΣελ. VII
Βασικές συντομογραφίεςΣελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§ 1. Η έννοια του καθήκοντος 
Φιλοσοφική, νομική θεμελίωση και διάκριση από συναφείς έννοιες του Διοικητικού Δικαίου 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α. Φιλοσοφική προσέγγισηΣελ. 1
1. ΈννοιαΣελ. 1
2. Θεμελίωση του καθήκοντοςΣελ. 4
3. Διακρίσεις Σελ. 6
Β. Νομική προσέγγισηΣελ. 6
1. ΈννοιαΣελ. 6
2. Καθήκον - Ηθικό καθήκον Σελ. 8
ΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 9
Α. Παράβαση καθήκοντος και υπέρβαση καθηκόντωνΣελ. 10
Β. Παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίαςΣελ. 11
§ 2. Σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του Πειθαρχικού ΔικαίουΣελ. 13
 
ΜΕΡΟΣ Α'  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
§ 3. Η έννοια του υπαλλήλου στο πλαίσιο των κανόνων του Ποινικού και του Διοικητικού Δικαίου 
Ι. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑΣελ. 20
ΙΙ. Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σελ. 30
ΙΙΙ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΣελ. 34
IV. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 36
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣελ. 43
§ 4. Υπαλληλικό - Υπηρεσιακό καθήκον Η διάκριση και η σημασία της για τον καταλογισμό της παράβασης καθήκοντος ως ποινικού ή/και ως πειθαρχικού αδικήματος 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 45
ΙΙ. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣελ. 46
ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣελ. 49
IV. ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣελ. 54
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣελ. 58
ΜΕΡΟΣ Β'  
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
§ 5. Ο βαθμός υπαιτιότητας στο υπηρεσιακό έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 59
ΙΙ. ΟΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 ΠΚΣελ. 60
ΙΙΙ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΣελ. 68
IV. ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣελ. 71
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Σελ. 75
§ 6. Η ρήτρα απόλυτης επικουρικότητας του υπηρεσιακού εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) 
Ζητήματα συρροής και σχέση με άλλα εγκλήματα 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 76
ΙΙ. ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣελ. 78
ΙΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ, ΣΧΕΣΗ ΣΥΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 79
IV. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑΣελ. 85
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣελ. 90
§ 7. Η έννοια του παράνομου οφέλους στο υπηρεσιακό έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) και το ζήτημα της παράστασης πολιτικής αγωγής 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 92
ΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣΣελ. 92
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 95
IV. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σελ. 98
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Σελ. 103
ΜΕΡΟΣ Γ'  
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
§ 8. Το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. β' ΥΚ) 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 105
ΙΙ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣΣελ. 106
Α. Υπαλληλική ιδιότηταΣελ. 106
Β. Πράξη ή παράλειψη Σελ. 108
Γ. Παράβαση υπαλληλικού καθήκοντοςΣελ. 109
Δ. Υπαιτιότητα του υπαλλήλουΣελ. 110
Ε. Ικανότητα προς καταλογισμόΣελ. 111
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΥΠΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣελ. 113
Α. Η υπακοή σε ΕγκυκλίουςΣελ. 113
Β. Η υπακοή σε παράνομες διαταγέςΣελ. 117
Γ. Υπακοή, Σύνταγμα και Ποινικός ΚώδικαςΣελ. 122
IV. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣελ. 128
V. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ 
Ή ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣελ. 133
VΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΣελ. 137
- ΔικηγόροιΣελ. 140
- ΣυμβολαιογράφοιΣελ. 140
- Δικαστικοί λειτουργοίΣελ. 141
- Δικαστικοί υπάλληλοι Σελ. 141
- Αιρετά όργανα Δήμων και ΠεριφερειώνΣελ. 142
- Ιατροί ΕΣΥΣελ. 144
- Νοσηλευτές Σελ. 145
- Υπάλληλοι Πυροσβεστικού Σώματος Σελ. 146
- Υπάλληλοι Αστυνομικού Σώματος Σελ. 146
- Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙΣελ. 147
§ 9. Το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς Ποινικούς Νόμους 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 149
ΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣΣελ. 150
ΙΙΙ. ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣΣελ. 152
ΙV. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣελ. 156
V. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣελ. 160
VI. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΣελ. 163
VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣελ. 166
ΜΕΡΟΣ Δ'  
Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
§ 10. Η σχέση ποινικής και πειθαρχικής δίκης Η σχέση ποινικού και πειθαρχικού αδίκου και γενικότερα η σχέση Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 167
ΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 168
A. Η αυτοτέλεια και η έκταση της ανεξαρτησίας της πειθαρχικής διαδικασίας από την ποινική δίκηΣελ. 168
B. Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίαςΣελ. 171
Γ. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων που αποτελούν 
ταυτόχρονα και ποινικά αδικήματα.Σελ. 175
ΙΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΔΙΚΟΣελ. 177
Α. Κριτήρια διάκρισης μεταξύ πειθαρχικού και ποινικού αδικήματοςΣελ. 178
Β. Χαρακτηριστικά για τη διάκριση της πειθαρχικής από την ποινική εξουσίαΣελ. 180
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣελ. 184
§ 11. Η ανάλογη εφαρμογή αρχών και κανόνων του Ποινικού Δικαίου στο Πειθαρχικό Δίκαιο 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 185
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 186
Α. Οι λόγοι αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμόΣελ. 186
Β. Οι ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινήςΣελ. 188
Γ. Η έμπρακτη μετάνοιαΣελ. 190
Δ. Το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικά διωκομένουΣελ. 192
Ε. Η πραγματική και νομική πλάνηΣελ. 193
ΣΤ. Το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικά διωκομένουΣελ. 194
Ζ. Η προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων του πειθαρχικώς διωκομένου ή της υπηρεσίαςΣελ. 194
ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 198
ΙV. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ NULLUM CRIMEN NULLA POENA 
SINE LEGE ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 200
Α. Η κατοχύρωση της αρχής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδοΣελ. 200
Β. Η αρχή n.c.n.p.s.l. και το Πειθαρχικό ΔίκαιοΣελ. 201
Γ. Η απαγόρευση της αναδρομικότητας στο Πειθαρχικό Δίκαιο ή η αρχή nullum crimen nulla poena sine praevia legeΣελ. 203
V. H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ NON BIS IN IDEM ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 205
Α. Η αρχή non bis in idem και το Πειθαρχικό ΔίκαιοΣελ. 205
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχήςΣελ. 208
1. Ταυτότητα του παραπτώματοςΣελ. 208
2. Ταυτότητα του προσώπουΣελ. 209
3. Σώρευση δύο πειθαρχικών ποινών ή τουλάχιστον μιας ποινής και μιας απαλλαγήςΣελ. 209
4. Ανυπαρξία αντίθετης διάταξης νόμουΣελ. 210
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣελ. 210
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 212
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕλληνικήΣελ. 215
ΞενόγλωσσηΣελ. 223
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 225
Back to Top