ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ


Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14242
Καράκωστας Ι.

Στην παρούσα έκδοση του Δικαίου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συμπεριλαμβάνονται οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και οι τροποποιήσεις του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος για τα ΜΜΕ ενώ έχουν συνεκτιμηθεί οι καινούργιες επιστημονικές συμβολές και τυχόν σημαντικές εξελίξεις στη νομολογία. Το έργο αποτελείται από δώδεκα μέρη από τα οποία τα πρώτα τέσσερα αφιερώνονται στη συνταγματική διάσταση των ΜΜΕ (Τύπος, Ραδιοτηλεόραση), τη νομοθετική ρύθμιση για τον Τύπο, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και την κρατική τηλεόραση και ραδιόφωνο (ΕΡΤ ΑΕ). Το πέμπτο και αρκετά εκτενές μέρος αφορά στην ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο και ειδικότερα την ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο ελεύθερης λήψης, την ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, τη συνδρομητική ραδιοτηλεόραση και τις συναλλακτικές υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Στο έκτο μέρος παρουσιάζεται το επίκαιρο θέμα της δημοσιογραφικής έρευνας και ειδικότερα η συνταγματική κατοχύρωση και τα όρια της δημοσιογραφικής έρευνας, το δικαίωμα της προσωπικότητας ως όριο της ελευθερίας αναζητήσεως πληροφοριών, η προστασία από ηλεκτρονική πληροφόρηση, η χρήση πληροφοριών που αποκτήθηκαν παράνομα καθώς και η παροχή πληροφοριών στα ΜΜΕ. Το έργο συνεχίζει στο έβδομο, όγδοο και ένατο μέρος αντίστοιχα με το δικαίωμα της προσωπικότητας ως περιορισμό της ελευθερίας των ΜΜΕ, το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας «right of publicity» καθώς και συγγενή θέματα μεταξύ των οποίων η διαφήμιση, ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα, οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων, οι επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. Αυτοτελές μέρος (δέκατο) αφιερώνεται στον κινηματογράφο και ειδικότερα τη συνταγματική διάσταση και τη νομοθετική ρύθμιση για τον κινηματογράφο, ζητήματα κινηματογραφικής πολιτικής, και πνευματικής ιδιοκτησίας, έννομες σχέσεις μεταξύ παραγωγού και πνευματικού δημιουργού (σκηνοθέτη) του κινηματογραφικού έργου κ. ά. Στο ενδέκατο μέρος αναπτύσσονται και τα ζητήματα του διαδικτύου και ειδικότερα η υπαγωγή του διαδικτύου στις συνταγματικές διατάξεις για τα ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα, τα ένδικα βοηθήματα στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές εφημερίδες, η προστασία του καταναλωτή και τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο. Το έργο κλείνει με το δωδέκατο μέρος που αφορά στις εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
I. ΤΥΠΟΣ (ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ)Σελ. 3
1. Η έννοια και το περιεχόμενο της ελευθερίας του τύπου - Φορείς του δικαιώματοςΣελ. 3
2. ΠεριορισμοίΣελ. 5
II. ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ)Σελ. 5
ΙΙΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 10 ΕΣΔΑ)Σελ. 8
IV. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 9
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
I. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 13
1. ΕισαγωγήΣελ. 13
2. Η έννοια του τύπουΣελ. 13
A. Εφημερίδες - ΠεριοδικάΣελ. 13
B. «Προϋποθέσεις» εκδόσεωςΣελ. 14
Γ. Ατέλειες/ΕπιχορηγήσειςΣελ. 15
α. Τηλεφωνικά τέληΣελ. 15
β. Ταχυδρομικά τέληΣελ. 15
γ. Ατέλεια χάρτουΣελ. 16
δ. ΕπιχορηγήσειςΣελ. 16
3. Το περιεχόμενο της ελευθερίας του τύπουΣελ. 17
A. Η ελευθερία εκδόσεωςΣελ. 17
B. Η ελευθερία πληροφόρησηςΣελ. 17
Γ. Η ελευθερία συντάξεωςΣελ. 18
Δ. Ελευθερία εκτυπώσεως και κυκλοφορίαςΣελ. 18
4. Τύπος και ευθύνη από διακινδύνευσηΣελ. 19
ΙΙ. ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΣελ. 21
1. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικής σφαίραςΣελ. 26
2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον αλήθειαςΣελ. 26
Α. Διάκριση δημοσιευμάτωνΣελ. 28
α. ΕιδήσειςΣελ. 28
β. Κρίσεις και σχόλιαΣελ. 30
Β. Υποχρέωση επανορθώσεωςΣελ. 30
3. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον σεβασμού απόψεωνΣελ. 31
4. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον διαμορφώσεως της κοινής γνώμηςΣελ. 32
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 37
ΙΙ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΣελ. 37
ΙΙΙ. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΣελ. 41
1. Το ΕΣΡ ως ανεξάρτητη αρχή: νομική φύσηΣελ. 41
2. Οργάνωση του ΕΣΡΣελ. 44
Α. Συγκρότηση του ΕΣΡΣελ. 46
Β. Κωλύματα διορισμού και ασυμβίβασταΣελ. 46
α. ΑσυμβίβασταΣελ. 47
β. ΚωλύματαΣελ. 47
Γ. Λειτουργία του ΕΣΡΣελ. 47
Δ. Νομικό καθεστώς των μελών του ΕΣΡΣελ. 49
Ε. Αποζημίωση μελών ΕΣΡΣελ. 50
Ζ. Ευθύνη των μελών του ΕΣΡΣελ. 51
3. ΑρμοδιότητεςΣελ. 51
Α. ΕισαγωγήΣελ. 51
α. Οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ έως την έκδοση του Ν 2863/2000 (Ν 2328/1995 και 2644/1998, ΠΔ 100/2000)Σελ. 51
αα. Αρμοδιότητες σχετικές με τη χορήγηση, τροποποίηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας ή την έγκριση δικαιοπραξιών στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιώνΣελ. 52
ββ. Ελεγκτικές αρμοδιότητεςΣελ. 52
γγ. Αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεωνΣελ. 53
δδ. Αρμοδιότητες κατάρτισης πράξεων κανονιστικού περιεχομένουΣελ. 54
εε. Αρμοδιότητες σχετικές με την άσκηση του δικαιώματος επανόρθωσηςΣελ. 54
στστ. Αρμοδιότητες σχετικές με τον διορισμό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕΣελ. 54
β. Οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ κατά το Ν 2863/2000 και τα άρθρα 15 παρ. 2 και 101Α παρ. 1 του Συντάγματος 1975/1986/2001/2008Σελ. 54
Β. Γενική αρμοδιότητα ελέγχου διαφάνειας και πολυφωνίας στον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίαςΣελ. 60
Γ. Ως προς την τηλεόρασηΣελ. 63
α. Χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση αδείαςΣελ. 63
β. Αρμοδιότητες έγκρισης δικαιοπραξιών σχετικών με την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιώνΣελ. 65
γ. Ελεγκτικές αρμοδιότητεςΣελ. 66
αα. Ως προς τη συμμετοχή σε τηλεοπτικές εταιρείεςΣελ. 66
ββ. Ως προς τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμώνΣελ. 67
γγ. Ως προς την καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 67
δ. Επιβολή κυρώσεωνΣελ. 67
αα. Μη καταβολή του νομίμου ανταλλάγματος, μη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, εκπομπή χωρίς άδειαΣελ. 68
ββ. Παράβαση νόμουΣελ. 68
Δ. Ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούςΣελ. 71
α. Χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση αδείαςΣελ. 71
β. Αρμοδιότητες έγκρισης δικαιοπραξιών σχετικών με την παροχή ραδιοφωνικών υπηρεσιώνΣελ. 73
γ. Ελεγκτικές αρμοδιότητεςΣελ. 74
αα. Ως προς τη συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εταιρείεςΣελ. 74
ββ. Ως προς τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμώνΣελ. 75
γγ. Ως προς την προστασία των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 75
δ. Επιβολή κυρώσεωνΣελ. 75
αα. Μη καταβολή του νομίμου ανταλλάγματος, μη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, εκπομπή χωρίς άδειαΣελ. 76
ββ. Παράβαση νόμουΣελ. 76
Ε. Ως προς την ΕΡΤΣελ. 79
IV. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣελ. 80
1. Αίτηση ακυρώσεως - Αναστολή εκτελέσεωςΣελ. 80
2. Ανακοπή ΚΕΔΕΣελ. 83
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ - ΕΡΤ ΑΕ 
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 89
II. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕΣελ. 89
1. Η κρατική ραδιοτηλεόρασηΣελ. 89
Α. Σκοπός και αρμοδιότητεςΣελ. 89
α. Το δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής εκπομπήςΣελ. 89
β. Εγκατάσταση σταθμών, πομπών, κ.λπ.Σελ. 90
γ. Παραγωγή και εκμετάλλευση εκπομπώνΣελ. 90
δ. Ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρείεςΣελ. 90
Β. Οργάνωση και Διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕΣελ. 90
α. Οργάνωση της ΕΡΤ ΑΕΣελ. 90
β. Το ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕΣελ. 91
αα. Συγκρότηση του ΔΣΣελ. 91
ββ. Διορισμός και παύση των μελών του ΔΣΣελ. 92
γγ. Αρμοδιότητες ΔΣΣελ. 93
γ. Μετοχικό κεφάλαιο της ΕΡΤ ΑΕΣελ. 93
δ. Πόροι της ΕΡΤ ΑΕΣελ. 93
Γ. Γενικές αρχές εκπομπών και διαφημίσεωνΣελ. 95
α. Αρχές ραδιοτηλεοπτικών εκπομπώνΣελ. 95
αα. Γενικές αρχές εκπομπώνΣελ. 95
ββ. Η παρουσίαση της ποινικής δίκηςΣελ. 96
γγ. Παρουσίαση των εργασιών της Βουλής και του προεκλογικού αγώναΣελ. 97
β. Γενικές αρχές διαφημίσεωνΣελ. 97
2. Δικαίωμα επανόρθωσης - Αστική ευθύνηΣελ. 98
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 101
1. Η απελευθέρωση της ραδιοτηλεόρασης στην ΕλλάδαΣελ. 101
2. Η πολιτική της EE για την τηλεόρασηΣελ. 102
ΙΙ. H ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣΣελ. 103
1. ΕισαγωγήΣελ. 103
A. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 103
B. Η φύση της ιδιωτικής τηλεόρασηςΣελ. 104
2. Αναλογική Τηλεόραση Ελεύθερης ΛήψηςΣελ. 105
Α. ΓενικάΣελ. 105
α. Τρόποι μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματοςΣελ. 105
αα. Η ασύρματη μετάδοσηΣελ. 106
ββ. Η δορυφορική μετάδοσηΣελ. 106
β. Τόπος μετάδοσηςΣελ. 107
γ. Διακρίσεις ως προς την εμβέλειαΣελ. 107
Β. 'Αδεια ιδιωτικής τηλεόρασης ελεύθερης λήψηςΣελ. 108
α. Εκπομπή από και προς την ΕλλάδαΣελ. 108
αα. Εκπομπή από την ΕλλάδαΣελ. 108
ββ. Εκπομπή προς την ΕλλάδαΣελ. 109
β. Αρμόδιο όργανοΣελ. 109
γ. Διαδικασία αδειοδότησηςΣελ. 110
δ. Προϋποθέσεις χορήγησης αδείαςΣελ. 112
αα. Ως προς τους δικαιούχους αδείαςΣελ. 112
ββ. Κεφάλαιο της εταιρείαςΣελ. 113
γγ. Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτοςΣελ. 114
δδ. Ως προς το πρόγραμμαΣελ. 115
εε. Λοιπές προϋποθέσειςΣελ. 116
ε. Αξιολόγηση των αιτήσεωνΣελ. 117
αα. Κριτήριο παλαιότητας του τηλεοπτικού σταθμούΣελ. 117
ββ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότηταςΣελ. 118
γγ. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικούΣελ. 118
δδ. Κριτήριο προγραμματικής πληρότηταςΣελ. 118
εε. Αρνητική βαθμολόγησηΣελ. 118
στ. Όροι της άδειαςΣελ. 119
αα. 'Αμεσα από την άδεια λειτουργίαςΣελ. 119
ββ. Τήρηση ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίαςΣελ. 120
γγ. Εταιρικό κεφάλαιο - ισολογισμοίΣελ. 120
δδ. Διοίκηση και διαχείριση της εταιρείαςΣελ. 120
εε. Εκ των στοιχείων της αιτήσεωςΣελ. 120
στστ. 'Αλλες υποχρεώσεις των τηλεοπτικών επιχειρήσεωνΣελ. 121
ζζ. Καταβολή δικαιωμάτων στο ΔημόσιοΣελ. 121
3. Ευθύνη από παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίαςΣελ. 122
Α. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 122
α. Παράβαση νόμων και κανόνων δεοντολογίαςΣελ. 122
β. Παράβαση όρων αδείαςΣελ. 123
γ. Παράβαση των διατάξεων περί μεταβιβάσεως μετοχώνΣελ. 124
δ. Παράβαση των διατάξεων περί διαχείρισης της επιχείρησηςΣελ. 124
ε. Παράνομη είσπραξη εσόδωνΣελ. 125
στ. Μη καταβολή των δικαιωμάτων του δημοσίουΣελ. 125
ζ. Το είδος της ευθύνηςΣελ. 125
B. Αστική ευθύνηΣελ. 126
Γ. Ποινική ευθύνηΣελ. 126
III. ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣΣελ. 126
1. ΕισαγωγήΣελ. 126
Α. ΓενικάΣελ. 126
Β. Η ελληνική νομοθεσίαΣελ. 127
2. Αναλογικό Ραδιόφωνο Ελεύθερης ΛήψηςΣελ. 128
Α. Σκοπός χορηγήσεως της αδείαςΣελ. 128
Β. Χορήγηση αδείαςΣελ. 128
Γ. 'Αδεια ραδιοφώνου ελεύθερης λήψηςΣελ. 129
α. Αρμόδιο όργανοΣελ. 129
β. Διαδικασία αδειοδότησηςΣελ. 130
γ. Προϋποθέσεις χορήγησης αδείαςΣελ. 131
αα. Ως προς τους δικαιούχους αδείαςΣελ. 131
ββ. Κεφάλαιο της εταιρείαςΣελ. 133
γγ. Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτοςΣελ. 135
δδ. Ως προς το πρόγραμμαΣελ. 136
εε. Λοιπές προϋποθέσειςΣελ. 136
δ. Αξιολόγηση των αιτήσεωνΣελ. 137
αα. Κριτήριο παλαιότητας ραδιοφωνικού σταθμούΣελ. 138
ββ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότηταςΣελ. 138
γγ. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικούΣελ. 138
δδ. Κριτήριο προγραμματικής πληρότηταςΣελ. 138
εε. Αρνητική βαθμολόγησηΣελ. 139
ε. Όροι της άδειαςΣελ. 139
αα. 'Αμεσα από την άδεια λειτουργίαςΣελ. 139
ββ. Τήρηση ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίαςΣελ. 140
γγ. Εταιρικό κεφάλαιο - ισολογισμοίΣελ. 140
δδ. Διοίκηση και διαχείριση της εταιρείαςΣελ. 141
εε. Μεταβίβαση της επιχείρησης, δανεισμός, κ.λπ.Σελ. 141
στστ. Εκ των στοιχείων της αιτήσεωςΣελ. 142
ζζ. Καταβολή δικαιωμάτων στο ΔημόσιοΣελ. 142
ηη. 'Αλλες υποχρεώσεις των ραδιοφωνικών επιχειρήσεωνΣελ. 143
3. Ευθύνη από παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίαςΣελ. 144
Α. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 144
α. Παράβαση νόμων και κανόνων δεοντολογίαςΣελ. 144
β. Παράβαση τεχνικών υποχρεώσεωνΣελ. 145
γ. Ανεπίτρεπτη συμμετοχή σε επιχείρησηΣελ. 146
δ. Παράβαση των διατάξεων περί διαχείρισης της επιχείρησηςΣελ. 147
ε. Για παράνομη χρηματοδότησηΣελ. 147
Β. Αστική ευθύνηΣελ. 147
Γ. Ποινική ευθύνηΣελ. 147
IV. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣελ. 148
1. ΕισαγωγήΣελ. 148
2. Εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνουΣελ. 149
3. Παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύωνΣελ. 152
4. Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπήΣελ. 155
V. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣελ. 157
1. Έννοια συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιώνΣελ. 159
2. Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας παροχής συνδρομητικής ραδιοτηλεόρασηςΣελ. 161
3. Διαδικασία χορήγησης αδειών συνδρομητικής ραδιοτηλεόρασηςΣελ. 163
Α. Μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπώνΣελ. 164
α. ΠροκήρυξηΣελ. 164
β. Κατάθεση αιτήσεωςΣελ. 164
γ. Έλεγχος και αξιολόγηση των αιτήσεωνΣελ. 166
Β. Μέσω καλωδιακών δικτύων ή δορυφόρουΣελ. 166
α. Κατάθεση αιτήσεωςΣελ. 166
β. Έλεγχος και απόφαση επί των αιτήσεωνΣελ. 167
4. Στοιχεία και όροι της άδειας παροχής συνδρομητικής ραδιοτηλεόρασηςΣελ. 167
5. Έλεγχος των προϋποθέσεων κατοχής αδείας συνδρομητικής ραδιοτηλεόρασης από το ΕΣΡΣελ. 168
6. Υποχρεώσεις κατόχου αδείας παροχής συνδρομητικής ραδιοτηλεόρασηςΣελ. 170
Α. Προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματοςΣελ. 170
Β. Υποχρέωση δωρεάν ανάθεσης της διαχείρισης προγράμματος σε δημόσιους φορείςΣελ. 171
Γ. Υποχρεώσεις έναντι διαχειριστών προγράμματοςΣελ. 172
Δ. Υποχρεώσεις ως προς την πρόσβαση των καταναλωτών σε όλες τις υπηρεσίεςΣελ. 173
Ε. Οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του ΔημοσίουΣελ. 173
ΣΤ. Λοιπές υποχρεώσειςΣελ. 174
7. Ευθύνη από παραβίαση των διατάξεων του νόμουΣελ. 175
Α. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 175
α. Παράβαση νόμων και κανόνων δεοντολογίαςΣελ. 175
β. Παράβαση τεχνικών υποχρεώσεωνΣελ. 176
γ. Έλλειψη των προϋποθέσεων κατοχής της άδειαςΣελ. 176
δ. Μη καταβολή των οικονομικών ανταλλαγμάτων του ΔημοσίουΣελ. 177
ε. Το είδος της ευθύνηςΣελ. 177
Β. Αστική ευθύνηΣελ. 177
Γ. Ποινική ευθύνηΣελ. 177
VΙ. ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕΣελ. 178
1. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικής σφαίραςΣελ. 178
2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον αλήθειαςΣελ. 179
3. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον σεβασμού των απόψεωνΣελ. 180
4. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον διαμορφώσεως της κοινής γνώμηςΣελ. 181
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤO  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣελ. 185
I. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 186
1. ΈννοιαΣελ. 186
2. Κίνδυνοι της ερευνητικής δημοσιογραφίαςΣελ. 187
Α. Διεισδυτική δημοσιογραφίαΣελ. 188
Β. Ανακριτική δημοσιογραφική έρευναΣελ. 189
Γ. Πλημμελής δημοσιογραφική έρευναΣελ. 190
Δ. Ηλεκτρονική δημοσιογραφική έρευναΣελ. 190
II. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΣελ. 191
1. Η συνταγματική εγγύηση της ελευθερίας των ΜΜΕ και της δημοσιογραφικής έρευναςΣελ. 191
2. Η δεσμευτικότητα της αρχής της ελευθερίας δημοσιογραφικής έρευναςΣελ. 192
3. Περιορισμοί της ελευθερίας πληροφόρησης και κριτήρια αξιολογικής σταθμίσεωςΣελ. 194
4. Η αρχή του άρθρου 14 παρ. 2 του Συντάγματος δημιουργεί αξίωση;Σελ. 196
5. 'Ασκηση του δικαιώματος πληροφορήσεωςΣελ. 198
Α. Περιεχόμενο και έκταση της αξιώσεως για πληροφόρησηΣελ. 198
Β. ΔικαιούχοιΣελ. 198
Γ. Υπόχρεοι για παροχή πληροφοριώνΣελ. 199
III. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΣελ. 200
1. Στάθμιση συμφερόντωνΣελ. 201
2. Έκταση της αξιώσεως προστασίας της προσωπικότηταςΣελ. 201
3. Η συναίνεσηΣελ. 202
4. Κατηγορίες προστατευτέων αγαθώνΣελ. 203
Α. Προστασία του προφορικού λόγουΣελ. 204
Β. Προστασία του γραπτού λόγουΣελ. 206
Γ. Προστασία της εικόνας του προσώπουΣελ. 206
Δ. Προστασία του ψυχικού κόσμουΣελ. 209
IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣελ. 210
1. Η δυνατότητα ενός νέου νομικού θεμελίου της προστασίας από ηλεκτρονική πληροφόρησηΣελ. 214
Α. Η νομιμότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησηςΣελ. 215
Β. Παράνομη ηλεκτρονική πληροφόρησηΣελ. 216
2. Ηλεκτρονική πληροφόρηση και μη γνήσια διοίκηση αλλότριωνΣελ. 217
Α. Το πραγματικό της ΑΚ 739 και η ηλεκτρονική πληροφόρησηΣελ. 219
α. Διεξαγωγή υποθέσεωςΣελ. 219
β. Ξένη υπόθεσηΣελ. 220
γ. Έλλειψη εντολήςΣελ. 220