ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύνταγμα - ΕΣΔΑ - Δίκαιο ΕΕ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14665
Δημητρακόπουλος Ι.
Πικραμένος Μ.

Η παρούσα μονογραφία «Διοικητικές Κυρώσεις και Θεμελιώδη Δικαιώματα» θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ανάλυσής της μέσα από μία δημιουργική σύζευξη θεωρίας και νομολογίας τα ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία ανακύπτουν ή μπορούν να ανακύψουν γενικά στις υποθέσεις που αφορούν στις διοικητικές κυρώσεις. Ο συγγραφέας, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας που υπηρετεί στο Β΄ Τμήμα του Δικαστηρίου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται πάρα πολλές αναιρετικές υποθέσεις επιβολής κυρώσεων, τελωνειακών, φορολογικών και ανταγωνισμού, στις οποίες ανακύπτουν ζητήματα σεβασμού του Συντάγματος, του δικαίου της ΕΕ και της ΕΣΔΑ, προβαίνει σε μία συστηματική καταγραφή της νομολογίας του ΣτΕ, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΚ/ΔΕΕ, με παράλληλες αναφορές στη νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής (κυρίως της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ) με στόχο να αποσαφηνίσει όλες τις κρίσιμες πτυχές του αντικείμενου υπό το πρίσμα του εφαρμοστή, και όχι του θεωρητικού, του δικαίου.

Το έργο χωρίζεται συστηματικά σε τρία μέρη. Στο Πρώτο Μέρος αναλύεται η έννοια της διοικητικής κύρωσης και εξετάζονται θέματα, όπως η επιβολή από διοικητική αρχή ή από διοικητικό δικαστήριο, η επιβολή της διοικητικής κύρωσης με εκτελεστή διοικητική πράξη, όπως επίσης η επιβολή σε ορισμένο πρόσωπο και με σκοπό την καταστολή και την πρόληψη της παράβασης. Εν συνεχεία, στο Δεύτερο Μέρος υπό τον τίτλο «Διοικητικές Κυρώσεις και το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων» εξετάζονται οι επιρροές του δικαίου της ΕΣΔΑ, των γενικών αρχών του δικαίου της ΕΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως επίσης η σχέση μεταξύ της ΕΣΔΑ, του δικαίου της ΕΕ και του Συντάγματος. Στο Τρίτο και τελευταίο Μέρος αναλύονται οι κατʼ ιδίαν εγγυήσεις, που διέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όπως είναι οι αρχές της νομιμότητας, της μη αναδρομικότητας και της σαφήνειας του κυρωτικού νόμου, της αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου κυρωτικού νόμου, της υποκειμενικής ευθύνης, της αναλογικότητας, η αρχή ne bis in idem, το τεκμήριο αθωότητας, οι αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης, το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης, η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης.

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με όλες τις κρίσιμες έννοιες.

Συμπερασματικά, το ανά χείρας έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη επεξεργασία του ζητήματος των διοικητικών κυρώσεων και του τρόπου που επιδρούν σε αυτές τα θεμελιώδη δικαιώματα, στη βάση μίας εμβριθούς θεωρητικής και κυρίως νομολογιακής τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να καθίσταται χρηστικό εργαλείο για τον δικηγόρο, δικαστή και ερευνητή του δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. XI
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ  
1. ΓενικάΣελ. 5
2. Eπιβολή από διοικητική αρχή ή από διοικητικό δικαστήριο Σελ. 11
3. Η κύρωση ως «κακό», επιβαλλόμενο με εκτελεστή διοικητική πράξη - Συστάσεις και μέτρα εσωτερικής τάξης Σελ. 19
4. Επιβολή σε ορισμένο πρόσωπο, συνεπεία αποδιδόμενης σε αυτό παράβασης κανόνα δικαίου Σελ. 28
5. «Κακό» που επιβάλλεται με σκοπό την καταστολή και την πρόληψη της παράβασηςΣελ. 36
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
1. Η ΕΣΔΑ: Οι διοικητικές κυρώσεις ως υποθέσεις "ποινικής" 
ή "αστικής" φύσης και ως μέτρα που μπορεί να θίγουν το δικαίωμα στην περιουσίαΣελ. 45
2. Οι γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: το ζήτημα του επαρκούς συνδετικού στοιχείου με το ενωσιακό δίκαιοΣελ. 62
3. Σχέση μεταξύ της ΕΣΔΑ, του δικαίου της ΕΕ και του ΣυντάγματοςΣελ. 72
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙ ΚΑΤʼ ΙΔΙΑΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
1. Οι αρχές της νομιμότητας, της μη αναδρομικότητας και της σαφήνειας του κυρωτικού νόμουΣελ. 87
2. Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου κυρωτικού νόμουΣελ. 107
3. Η αρχή της υποκειμενικής (προσωποπαγούς και πταισματικής) ευθύνηςΣελ. 116
4. Η αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 132
5. Η αρχή ne bis in idemΣελ. 160
6. Το τεκμήριο αθωότηταςΣελ. 180
7. Οι αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησηςΣελ. 201
8. Το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησηςΣελ. 221
9. Η προστασία της κατοικίας, της ιδιωτικής σφαίρας και του απορρήτου των επικοινωνιώνΣελ. 233
10. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και πρόσβασης στο διοικητικό φάκελοΣελ. 245
11. Το δικαίωμα ένδικης προστασίας και δίκαιης δίκηςΣελ. 264
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 289
 
Back to Top