Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 37.1€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 106,00 € Ειδική Τιμή 90,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18406
Λαζαράτος Π.
  • Εκδοση: 4η 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1144
  • ISBN: 978-960-654-391-3
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Η ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 4η έκδοση του κλασικού έργου του Καθηγητή Πάνου Λαζαράτου «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» προσφέρει μια εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του ΣτΕ (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΚΔΔ), του ΑΕΔ και του ΕλΣυν και είναι ενημερωμένο όχι μόνο με τις νομοθετικές αλλά και με τις σημαντικές νομολογιακές εξελίξεις, οφειλόμενες σε κάποιο βαθμό και στην πανδημία.

Ειδικότερα παρουσιάζονται με ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση:

• Η διοικητική δικαιοδοσία και οι διοικητικές διαφορές
• Η οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων
• Γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και βασικοί δικονομικοί κανόνες
• Τα ένδικα και «οιονεί» ένδικα βοηθήματα
• Η εκλογική ένσταση
• Η προσωρινή δικαστική προστασία
• Η απόδειξη στη διοικητική δίκη
• Έννομες συνέπειες (ισχύς και δεδικασμένο) της δικαστικής απόφασης
• Η υποχρέωση συμμορφώσεως της διοικήσεως στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων
• Τα ένδικα μέσα

Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την προετοιμασία των υποψηφίων διοικητικών δικαστών και την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της χώρας, και παράλληλα χρήσιμο οδηγό για τον δικηγόρο της πράξης και εφαρμοστή του διοικητικού δικονομικού δικαίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. LXXIII
Ι. Η διοικητική δικαιοσύνη ως μορφή ελέγχου της δημόσιας διοικήσεως Σελ. 1
ΙΙ. Οι τέσσερις μορφές ελέγχου της δημόσιας διοικήσεως Σελ. 1
ΙΙΙ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος Σελ. 2
IV. Ο διοικητικός αυτοέλεγχος Σελ. 2
V. Ο έλεγχος του Συνηγόρου του Πολίτη Σελ. 2
VI. Ο δικαστικός έλεγχος από τη διοικητική δικαιοσύνη - Οι όροι «διοικητική δικαιοσύνη» και «διοικητική δικαιοδοσία» Σελ. 4
1. Ο δικαστικός έλεγχος ως νομικός έλεγχος Σελ. 4
2. Περί του όρου «διοικητική δικαιοσύνη» Σελ. 4
3. Περί του όρου «διοικητική δικαιοδοσία» Σελ. 5
VII. Δικαιοδοτική λειτουργία ελεγκτική της διοικήσεως εκτός της ελληνικής εννόμου τάξεως Σελ. 7
VIIΙ. Συνταγματικά θεμέλια της διοικητικής δικαιοδοσίας Σελ. 7
1. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του άρθρου 20 § 1 Συντ. Σελ. 8
(α) Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας ως θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα Σελ. 8
(β) Το δικαίωμα σε πλήρη και αποτελεσματική προστασία Σελ. 8
(γ) Τα όργανα της δικαστικής προστασίας Σελ. 9
(δ) Φορείς και περιορισμοί του δικαιώματος Σελ. 10
2. Το σύστημα των άρθρων 93-95 Συντ. Σελ. 10
(α) Το άρθρο 93 § 1 Συντ. Σελ. 10
(β) Το άρθρο 94 § 1 Συντ. Σελ. 10
(γ) Η διασταύρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 § 3 Συντ. Σελ. 12
(δ) Το άρθρο 95 § 1 Συντ. Σελ. 13
(ε) Το άρθρο 95 § 3 Συντ. Σελ. 14
ΙΧ. Ιστορική εξέλιξη της διοικητικής δικαιοσύνης Σελ. 15
1. Η περίοδος 1833-1838 Σελ. 15
2. Η περίοδος 1838-1844 Σελ. 16
3. Η περίοδος 1844-1864 Σελ. 16
4. Η περίοδος 1864-1911 Σελ. 17
5. Η περίοδος 1911-1927 Σελ. 17
6. Η περίοδος 1927-1952 Σελ. 18
7. Η περίοδος 1952-1975 Σελ. 18
8. Η περίοδος από το 1975 ως σήμερα Σελ. 18
(α) Η μεταφορά των διαφορών ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια Σελ. 18
(β) Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) Σελ. 20
(γ) Η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 Σελ. 20
Ι. Ορισμός Σελ. 22
ΙΙ. Δικονομικό και ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο Σελ. 22
ΙΙΙ. Νομοθετικά και νομοτεχνικά προβλήματα Σελ. 23
1. Οι δύο δικονομίες για τις ακυρωτικές διαφορές και τις διαφορές ουσίας Σελ. 23
2. Η δυσκολία διακρίσεως διαφορών ουσίας και ακυρώσεως Σελ. 24
3. Τα προβλήματα των παραπομπών Σελ. 25
IV. Πηγές του διοικητικού δικονομικού δικαίου Σελ. 26
1. Το Σύνταγμα Σελ. 26
2. Ο νόμος Σελ. 26
3. Το προεδρικό διάταγμα Σελ. 26
4. Το έθιμο Σελ. 26
5. Γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου Σελ. 27
6. Το Δίκαιο της Ενώσεως Σελ. 27
Ι. Εννοιολογικές προσεγγίσεις: Διαφορά και διοικητική διαφορά Σελ. 31
ΙΙ. Οριακές περιπτώσεις ιδιωτικών ή διοικητικών διαφορών Σελ. 33
ΙΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις επί της διακρίσεως ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών Σελ. 38
IV. Εξαιρετικές περιπτώσεις διοικητικής διαφοράς επί διαταράξεως της εννόμου σχέσεως διοικητικού δικαίου εκ μέρους του ιδιώτη σε συμβατικές σχέσεις Σελ. 39
1. Η ΣτΕ 1622/2003 (Στ΄ Τμήμα) Σελ. 39
2. Η ΣτΕ 1528/2004 (Στ΄ Τμήμα) Σελ. 40
3. Η ΣτΕ 2087/2005 (Στ΄ Τμήμα) Σελ. 40
4. Οι ανάλογες αποφάσεις του Αρείου Πάγου Σελ. 40
5. Οι ανωτέρω περιπτώσεις ως εξαιρέσεις του κανόνα Σελ. 40
V. Οι ανακοπές του Δημοσίου κατά ιδιώτη Σελ. 41
1. Οι συνήθεις περιπτώσεις Σελ. 41
2. Ανακοπή του Δημοσίου κατά διαταγής πληρωμής σε βάρος του Σελ. 41
VΙ. Η διάκριση μεταξύ διαφορών ουσίας και ακυρώσεως Σελ. 42
1. Η ερμηνεία του άρθρου 94 § 1 Συντ. από το ΑΕΔ Σελ. 42
(α) Διαφορές που δεν πηγάζουν από διοικητική πράξη Σελ. 42
(β) Διαφορές από διοικητική πράξη Σελ. 43
2. Προς αναζήτηση ενός ουσιαστικού-λειτουργικού κριτηρίου διακρίσεως διαφορών ουσίας και ακυρώσεως Σελ. 43
(α) Τα χαρακτηριστικά των διαφορών ουσίας δεν είναι κριτήρια διαχωρισμού τους από τις διαφορές ακυρώσεως Σελ. 43
(β) Προσβολή δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος Σελ. 44
(γ) Πράξεις διακριτικής ευχέρειας και διαφορές ουσίας Σελ. 45
(δ) Χρηματικές διαφορές - Πρόστιμα Σελ. 45
(ε) Μία πρόταση νέων κριτηρίων από το ΣτΕ Σελ. 45
3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 47
VII. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαφορών ουσίας Σελ. 47
1. Φορολογικές διαφορές Σελ. 47
2. Διαφορές του άρθρου 7 ν. 702/1977 Σελ. 47
3. Διαφορές του άρθρου 1 § 2 ν. 1406/1983 Σελ. 49
4. Διαφορές του άρθρου 1 § 3 ν. 1406/1983 (ν. 2721/1999) Σελ. 50
5. Διαφορές του άρθρου 1 § 4 ν. 1406/1983 (ν. 3659/2008) Σελ. 52
6. Διαφορές από πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 66 ν. 4055/2012) Σελ. 53
7. Ουσιαστικοποίηση των διαφορών ανεξάρτητα από την προσβολή δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος Σελ. 53
8. Άλλες διαφορές ουσίας Σελ. 53
VIIΙ. Ακυρωτικές διαφορές στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια Σελ. 54
1. Υποθέσεις του Διοικητικού Εφετείου Σελ. 54
(α) Διαφορές του άρθρου 1 § 1 ν. 702/1977 Σελ. 54
(β) Διαφορές από αποφάσεις της ΡΑΕ (άρθρο 5§ 6 ν. 2773/1999, άρθρο 33 ν. 4001/2011) Σελ. 55
(γ) Διαφορές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 25 περ. β΄ ν. 3371/2005) Σελ. 55
(δ) Διαφορές από αποσπαστές διοικητικές πράξεις στην προδικασία συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 47 § 4 ν. 3900/2010) Σελ. 56
(ε) Διαφορές ιθαγένειας και αναγνωρίσεως αλλοδαπού ως πρόσφυγα του άρθρου 15 § 3 ν. 3068/2002 Σελ. 56
(στ) Διαφορές του άρθρου 114 §§ 3, 5 ν. 1892/1990 – Πρωτόκολλα κατεδαφίσεως και αποζημιώσεως σε δασικές εκτάσεις Σελ. 57
2. Ακυρωτικές υποθέσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 57
Ι. Σύνταγμα και ειδική νομοθεσία Σελ. 59
ΙΙ. Οι βαθμοί δικαιοδοσίας Σελ. 59
ΙΙΙ. Οι διοικητικοί δικαστές Σελ. 60
IV. Η Γενική Επιτροπεία (επί) της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 61
V. Αρμοδιότητες των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 61
1. Τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα Σελ. 61
2. Αρμοδιότητες του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 62
3. Αρμοδιότητες του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 62
4. Αρμοδιότητες του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Σελ. 62
5. Αρμοδιότητα κατά τόπο Σελ. 63
Ι. Ιστορικά στοιχεία Σελ. 64
ΙΙ. Συνταγματική ρύθμιση Σελ. 65
ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 65
IV. Συγκρότηση - Οργάνωση - Αρμοδιότητα Σελ. 66
1. Η ρύθμιση Σελ. 66
2. Τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας: Πρόεδρος - Αντιπρόεδροι - Σύμβουλοι της Επικρατείας Σελ. 66
3. Πάρεδροι και Εισηγητές Σελ. 67
4. Κατανομή σε Ολομέλεια και Τμήματα Σελ. 67
5. Η Ολομέλεια: Σύνθεση - Αρμοδιότητες Σελ. 67
(α) Σύνθεση της Ολομελείας (άρθρο 8 π.δ. 18/1989) Σελ. 67
(β) Αρμοδιότητες της Ολομέλειας (άρθρα 100 § 5 Συντ. - 14 π.δ. 18/1989) Σελ. 68
6. Τα Τμήματα: Συγκρότηση - Σύνθεση - Αρμοδιότητες Σελ. 68
(α) Κατανομή υποθέσεων του ΣτΕ σε Τμήματα Σελ. 68
(β) Συγκρότηση Τμημάτων Σελ. 69
(γ) Σύνθεση Τμημάτων (άρθρο 10 π.δ. 18/1989) Σελ. 69
(δ) Τμήματα Διακοπών (άρθρα 11 π.δ. 18/1989 - 7 ΕσΚανΣτΕ) Σελ. 70
Ι. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 71
ΙΙ. Αρμοδιότητες του ΑΕΔ Σελ. 71
ΙΙΙ. Συγκρότηση του ΑΕΔ Σελ. 72
IV. Εκδικαζόμενα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του ΑΕΔ Σελ. 72
Ι. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 73
ΙΙ. Αρμοδιότητες Σελ. 73
ΙΙΙ. Δικαιοδοσία Σελ. 74
IV. Εκδικαζόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του ΕΣ Σελ. 74
Ι. Περιεχόμενο του δικογράφου - Υπογραφή Σελ. 77
ΙΙ. Ο αντίκλητος στη διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ Σελ. 81
1. Προσδιορισμός του προσώπου Σελ. 81
2. Τρόπος διορισμού Σελ. 81
3. Σκοπός του διορισμού αντικλήτου - Κοινοποιήσεις προς αυτόν Σελ. 81
4. Μεταβολές της διευθύνσεως του ασκούντος ένδικο μέσο ή του αντικλήτου του Σελ. 82
ΙΙΙ. Τρόπος ασκήσεως του ενδίκου μέσου Σελ. 82
1. Η κατάθεση στο ΣτΕ Σελ. 82
2. Η άσκηση της εφέσεως Σελ. 83
3. Η άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 84
4. Η κατάθεση σε δημόσια αρχή Σελ. 85
(α) Τρόπος καταθέσεως Σελ. 85
(β) Στοιχεία της πράξεως καταθέσεως Σελ. 85
(γ) Η πράξη καταθέσεως με ιδιαίτερο έγγραφο κατ’ άρθρο 19 § 7 π.δ. 18/1989 Σελ. 85
(δ) Συνέπειες παρατυπιών κατά τη σύνταξη της πράξεως καταθέσεως στη δημόσια αρχή Σελ. 87
5. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου (άρθρο 42 § 1 ν. 4055/2012) Σελ. 89
IV. Ο ορισμός εισηγητή και δικασίμου Σελ. 89
V. Οι κοινοποιήσεις του δικογράφου και της πράξεως Σελ. 90
1. Κοινοποιούμενα έγγραφα και προθεσμία κοινοποιήσεως Σελ. 90
2. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η κοινοποίηση Σελ. 90
(α) Επί αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 90
(αα) Η ρύθμιση του θετικού δικαίου Σελ. 90
(ββ) Το πρόβλημα της επιδόσεως προς τον αιτούντα Σελ. 93
(γγ) Επί υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 94
(β) Επί αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 94
(γ) Η κοινοποίηση σε περίπτωση νέας ή περαιτέρω συζητήσεως της υποθέσεως Σελ. 95
(δ) Μη εφαρμογή του άρθρου 19 § 29 ν. 2386/1996 Σελ. 96
3. Νομολογία σχετικά με το άρθρο 21 π.δ. 18/1989 Σελ. 96
4. Θεραπεία της ελλείψεως κοινοποιήσεως κατ’ άρθρο 21 § 6 π.δ. 18/1989 Σελ. 97
5. Τρόπος διενέργειας των κοινοποιήσεων από τη Γραμματεία του ΣτΕ Σελ. 98
6. Ηλεκτρονική επίδοση δικογράφου (άρθρο 42 § 2 ν. 4055/2012) Σελ. 98
VI. Τα καθήκοντα του Εισηγητή του ΣτΕ Σελ. 99
1. Η σύνταξη της Εισηγήσεως Σελ. 99
(α) Η κυρίως Εισήγηση Σελ. 99
(β) Η προεισήγηση (άρθρο 16 ΕσΚανΣτΕ) Σελ. 101
2. Προθεσμία καταθέσεως της Εισηγήσεως Σελ. 101
3. Συνέπειες της εκπροθέσμου καταθέσεως της Εισηγήσεως Σελ. 102
(α) Οι παλαιότερες αντιφατικές ρυθμίσεις Σελ. 102
(β) Η κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναβολής της υποθέσεως λόγω μη (εμπροθέσμου) καταθέσεως της Εισηγήσεως Σελ. 103
4. Η δήλωση του Εισηγητή σχετικά με την ωριμότητα της υποθέσεως προς συζήτηση Σελ. 103
5. Η χορήγηση της Εισηγήσεως στους διαδίκους (18 ΕσΚανΣτΕ) Σελ. 104
6. Η χορήγηση αντιγράφων στους διαδίκους (18 ΕσΚανΣτΕ) Σελ. 104
7. Δυνατότητες του Εισηγητή κατά τις §§ 2 και 3 του άρθρου 22 π.δ. 18/1989 Σελ. 105
VII. Τα υπομνήματα των διαδίκων Σελ. 105
1. Ορολογία Σελ. 105
2. Το υπόμνημα του ιδιώτη διαδίκου πριν τη συζήτηση της υποθέσεως (Πρώτο υπόμνημα) Σελ. 106
3. Τα υπομνήματα μετά τη συζήτηση της υποθέσεως (Δεύτερο υπόμνημα) Σελ. 108
VIII. Η έκθεση απόψεων της Διοικήσεως Σελ. 109
1. Η βασική υποχρέωση Σελ. 109
2. Συνέπειες μη αποστολής των απόψεων και του φακέλου στο ΣτΕ Σελ. 110
3. Καθυστερημένη έκθεση απόψεων - Δικονομικά ζητήματα Σελ. 112
ΙΧ. Οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως Σελ. 113
1. Τρόπος ασκήσεως Σελ. 113
2. Η εφαρμογή του άρθρου 21 § 6 π.δ. 18/1989 επί προσθέτων λόγων Σελ. 113
3. Η προϊσχύσασα ρύθμιση σχετικά με το απαράδεκτο των προσθέτων λόγων επί αναβολής της υποθέσεως Σελ. 114
4. Κοινό δικόγραφο προσθέτων λόγων επί περισσοτέρων υποθέσεων Σελ. 115
5. Σχέση του δικογράφου των προσθέτων λόγων με το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο Σελ. 115
6. Ratio της περί προσθέτων λόγων διατάξεως Σελ. 115
7. Δικονομικά περαιτέρω ζητήματα Σελ. 116
Χ. Ο τρόπος παραστάσεως των διαδίκων στο ακροατήριο του ΣτΕ Σελ. 117
1. Επί υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 117
2. Η παράσταση της Διοικήσεως Σελ. 117
3. Επί των λοιπών ενδίκων μέσων Σελ. 118
4. Παράσταση των ανεξάρτητων αρχών Σελ. 119
5. Επί μη παραστάσεως της διοικήσεως στο ακροατήριο Σελ. 119
ΧΙ. Ο αποκλεισμός της ερημοδικίας του άρθρου 28 π.δ. 18/1989 Σελ. 119
ΧΙΙ. Η πληρεξουσιότητα στην ακυρωτική δίκη Σελ. 121
1. Τρόπος παροχής της πληρεξουσιότητας Σελ. 121
(α) Επί φυσικού προσώπου αιτούντος Σελ. 121
(β) Επί νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Σελ. 121
(γ) Εκπροσώπηση της Διοικήσεως - Άρθρο 19 § 25 ν. 2386/1996 Σελ. 123
2. Αναδρομικότητα του πληρεξουσίου κατ’ άρθρο 27 § 2 π.δ. 18/1989 Σελ. 124
3. Παροχή πληρεξουσιότητας με συνυπογραφή του δικογράφου και αποκλεισμός ερημοδικίας κατ’ άρθρο 28 π.δ. 18/1989 Σελ. 125
4. Διάρκεια ισχύος του γενικού πληρεξουσίου - Κρίσιμος χρόνος νομιμοποιήσεως - Άρθρο 27 § 6 π.δ. 18/1989 Σελ. 126
5. Πληρεξουσιότητα επί παραπομπής από αναρμόδιο δικαστήριο σε αρμόδιο κατ’ άρθρο 34 ν. 1968/1991 Σελ. 127
6. Η χορηγούμενη προθεσμία νομιμοποιήσεως Σελ. 128
7. Οι αμφιβολίες περί τη νομιμοποίηση Σελ. 129
(α) Η ιστορία της ρυθμίσεως Σελ. 129
(β) Η νέα ρύθμιση: Συνδυασμός άρθρων 27 § 3 και 33 § 3 π.δ. 18/1989 Σελ. 131
8. Θάνατος του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου Σελ. 131
9. Νομιμοποίηση σε αναρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ - Ανασυζήτηση της υποθέσεως Σελ. 131
ΧΙΙΙ. Η αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως (άρθρο 27 § 5 π.δ. 18/1989) Σελ. 132
1. Η ρύθμιση και η ratio της Σελ. 132
2. Η αίτηση επανασυζητήσεως ως ένδικο βοήθημα Σελ. 133
(α) Εφαρμογή των άρθρων 35-36 π.δ. 18/1989 Σελ. 133
(β) Προθεσμία Σελ. 134
3. Ανωτέρα βία στο πρόσωπο του δικηγόρου ή του διαδίκου - Έννοια «πληρεξουσίου» στο άρθρο 27 § 5 π.δ. 18/1989 Σελ. 134
4. Παρέμβαση στην αίτηση επανασυζητήσεως Σελ. 135
5. Περιεχόμενο της αιτήσεως και του υπομνήματος στην αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως - Έννοια ανωτέρας βίας Σελ. 136
6. Συνταγματικότητα της ρυθμίσεως Σελ. 137
7. Συζήτηση και απόφαση επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως Σελ. 137
(α) Αποχή του πρώτου σχηματισμού Σελ. 137
(β) Απόφαση του δεύτερου σχηματισμού επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως και της υποθέσεως Σελ. 138
XIV. Η αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξεως ή αποφάσεως ως λόγος αίρων το παραδεκτό του ενδίκου μέσου Σελ. 138
XV. Η παραίτηση από το δικόγραφο ενδίκου μέσου Σελ. 139
1. Τρόπος παραιτήσεως - Χρονικό όριο παραιτήσεως Σελ. 139
2. Παραίτηση υπό όρους - Ανάκληση παραιτήσεως Σελ. 140
3. Συνέπειες παραιτήσεως Σελ. 141
4. Παραίτηση του Δημοσίου από προφανώς απαράδεκτες ή αβάσιμες αιτήσεις αναιρέσεως σε φορολογικές ή δασμολογικές υποθέσεις Σελ. 141
XVI. Ο θάνατος των διαδίκων στην ακυρωτική δίκη Σελ. 142
1. Θάνατος του αιτούντος ή διάλυση του νομικού προσώπου Σελ. 142
2. Θάνατος του καθ’ ου η προσφυγή ή η αίτηση αναιρέσεως Σελ. 144
XVII. Κατάργηση της δίκης μετά από ανάκληση, ακύρωση και λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξεως ή αποφάσεως Σελ. 144
1. Το περιεχόμενο του άρθρου 32 § 1 π.δ. 18/1989 Σελ. 144
2. Περιεχόμενο και ερμηνεία του άρθρου 32 § 2 π.δ. 18/1989 Σελ. 145
3. Έννοια του ιδιαίτερου εννόμου συμφέροντος Σελ. 147
4. Τρόπος επικλήσεως του ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος Σελ. 150
5. Η ρύθμιση του άρθρου 32 § 3 π.δ. 18/1989 Σελ. 150
XVIIΙ. Η συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 152
1. Οι βασικές αρχές Σελ. 152
2. Κατά προτεραιότητα συζήτηση - Παράσταση με δήλωση Σελ. 153
3. Πρόσκληση για διόρθωση τυπικών παραλείψεων - Αναβολή Σελ. 153
4. Η αίτηση επιταχύνσεως του άρθρου 33Α π.δ. 18/1989 Σελ. 153
5. Η αίτηση προτιμήσεως του Υπουργού του άρθρου 62 ν. 4055/2012 Σελ. 154
ΧΙΧ. Η απόφαση του ΣτΕ Σελ. 154
1. Διάσκεψη, Ψηφοφορία Σελ. 154
2. Περιεχόμενο, Κοινοποίηση της αποφάσεως, Πρακτικό διασκέψεως, Δημοσίευση αποφάσεως Σελ. 155
3. Αίτηση ανακλήσεως προδικαστικής αποφάσεως Σελ. 156
ΧΧ. Τα τέλη της συζητήσεως στο ΣτΕ Σελ. 156
1. Ο κανόνας του άρθρου 35 §§ 1, 3 π.δ. 18/1989 Σελ. 156
2. Καταβολή τελών επί παραπομπής υποθέσεως στο ΣτΕ Σελ. 157
3. Απαλλαγή από τα τέλη Σελ. 157
4. Συνέπειες μη καταβολής τελών κατ’ άρθρο 35 π.δ. 18/1989 Σελ. 158
ΧΧΙ. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου Σελ. 159
1. Η βασική υποχρέωση και η κύρωση επί μη καταβολής Σελ. 159
2. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 35 § 3 εδ. β΄ και § 4 π.δ. 18/1989 Σελ. 160
3. Απαλλαγή από το παράβολο Σελ. 161
4. Τύχη του παραβόλου μετά το τέλος της δίκης Σελ. 161
5. Καταβολή παραβόλου όταν η δημόσια υπηρεσία δεν λειτουργεί Σελ. 162
6. Απαλλαγή από τα τέλη και το παράβολο λόγω ένδειας κατ’ άρθρο 37 π.δ. 18/1989 - Ευεργέτημα πενίας Σελ. 162
(α) Απαλλαγή από παράβολο και τέλη Σελ. 162
(β) Ευεργέτημα πενίας Σελ. 163
ΧΧΙΙ. Έξοδα της διαδικασίας Σελ. 164
ΧΧΙΙΙ. Δικαστική δαπάνη Σελ. 164
1. Υπόχρεος προς καταβολή της Σελ. 164
2. Περιεχόμενο και ύψος της δικαστικής δαπάνης Σελ. 165
3. Οι τέσσερις βασικές αρχές της ΟλΣτΕ 11/1999 (Συμβ) Σελ. 166
XXIV. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του ΚΠολΔ κατ’ άρθρο 40 π.δ. 18/1989 Σελ. 166
XXV. Παραπομπή υποθέσεως από το ΣτΕ σε άλλο δικαστήριο Σελ. 167
1. Η ρύθμιση του άρθρου 34Α π.δ. 18/1989 Σελ. 167
(α) Η εν συμβουλίω απόφαση για μέσα και βοηθήματα Σελ. 167
(β) Η απόφαση για αναρμοδίως ασκηθείσες αιτήσεις αναστολής Σελ. 168
(γ) Η συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο Σελ. 168
2. Το πρόβλημα της παραπομπής από το ΣτΕ σε τακτικό διοικητικό δικαστήριο προ του άρθρου 34 ν. 1968/1991 Σελ. 169
3. Το περιεχόμενο του άρθρου 34 § 1 ν. 1968/1991 Σελ. 170
4. Η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 40 §§ 2, 3 ν. 1968/1991 Σελ. 171
(α) Το περιεχόμενο των ρυθμίσεων Σελ. 171
(β) Ερμηνεία των διατάξεων από το ΣτΕ Σελ. 172
(αα) Διορθωτική ερμηνεία ως προς το χρονικό σημείο ενάρξεως του τετραμήνου Σελ. 172
(ββ) Προσδιορισμός της έννοιας της εκκρεμούς υποθέσεως Σελ. 172
(γγ) Η κήρυξη του άρθρου 40 § 2 ν. 1968/1991 ως αντισυνταγματικού Σελ. 172
5. Περιπτώσεις μη καταλαμβανόμενες από το άρθρο 34 § 1 ν. 1968/91 Σελ. 173
6. Σχέση των άρθρων 34 § 1 ν. 1968/1991 και 12 ΚΔΔικ Σελ. 175
7. Παραπομπή και νομιμοποίηση - Υποχρεωτικότητα παραπομπής Σελ. 175
XXVI. Ομοδικία και συνάφεια στο ΣτΕ Σελ. 176
1. Η παλαιότερη νομολογιακή λύση Σελ. 176
2. Η νέα ρύθμιση του άρθρου 45 § 6 π.δ. 18/1989 (άρθρο 22 § 9 ν. 3226/2004) Σελ. 177
3. Η ερμηνεία του άρθρου 45 § 6 π.δ. 18/1989 με την ΣτΕ 4/2004 (Διοικητική Ολομέλεια) Σελ. 177
XXVII. Η πρότυπη δίκη του άρθρου 1 ν. 3900/2010 Σελ. 179
XXVΙII. Κατ’ άλμα έφεση ή αναίρεση κατ’ άρθρο 2 ν. 3900/2010 Σελ. 180
ΧΧΙΧ. Αποδοχή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων σε συμβούλιο (άρθρο 34Β π.δ. 18/1989) Σελ. 180
Ι. Ως προς την έννοια «γενική διαδικασία» Σελ. 182
ΙΙ. Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του ΚΔΔικ (άρθρο 1 ΚΔΔικ) Σελ. 183
ΙΙΙ. Δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 183
1. Αντικειμενικά όρια της εξουσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 2 ΚΔΔικ) Σελ. 183
2. Έκταση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 183
3. Βαθμοί δικαιοδοσίας Σελ. 185
4. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων Σελ. 186
(α) Δέσμευση από αποφάσεις άλλων διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 186
(β) Δέσμευση από αποφάσεις πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων Σελ. 187
(γ) Δέσμευση από αποφάσεις αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 188
(δ) Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου Σελ. 189
IV. Αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 189
1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 189
(α) Ο κανόνας κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 189
(β) Η εξαίρεση κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 189
(γ) Ειδικά ζητήματα σχετικά με τις χρηματικές διαφορές Σελ. 190
(δ) Κρίσιμος χρόνος για την περί αρμοδιότητας κρίση Σελ. 190
2. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 191
(α) Ο κανόνας του άρθρου 7 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 191
(β) Εξαιρέσεις από τον κανόνα κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 191
(γ) Εξαιρέσεις με νομοθετικές διατάξεις Σελ. 192
(δ) Αρμοδιότητα επί αρχής εδρευούσης στην αλλοδαπή Σελ. 192
(ε) Αρμοδιότητα επί πράξεων περισσότερων αρχών Σελ. 192
(στ) Αρμοδιότητα στον δεύτερο βαθμό Σελ. 192
V. Διατήρηση - Παρέκταση - Κανονισμός αρμοδιότητας Σελ. 192
1. Διατήρηση αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 8 ΚΔΔικ Σελ. 192
2. Απαγόρευση παρεκτάσεως αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 9 ΚΔΔικ Σελ. 193
3. Κανονισμός αρμοδιότητας Σελ. 193
(α) ratio της ρυθμίσεως Σελ. 193
(β) Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 10 ΚΔΔικ Σελ. 194
(γ) Τρόπος κινήσεως της διαδικασίας κανονισμού αρμοδιότητας Σελ. 194
(δ) Αρμόδιο δικαστήριο για τον κανονισμό αρμοδιότητας - Ένδικα μέσα - Κλήση διαδίκων Σελ. 194
(ε) Απαγόρευση εκδικάσεως της υποθέσεως μέχρι τον κανονισμό της αρμοδιότητας Σελ. 195
VI. Παραπομπή υποθέσεως από τακτικό διοικητικό δικαστήριο σε άλλο Σελ. 195
1. Παραπομπή κατ’ άρθρο 11 ΚΔΔικ Σελ. 195
(α) Διάκριση άρθρων 11 και 12 ΚΔΔικ Σελ. 195
(β) Περιπτώσεις παραπομπής στο άρθρο 11 ΚΔΔικ Σελ. 196
(γ) Τρόπος κινήσεως της διαδικασίας παραπομπής - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 196
(δ) Δεσμευτικότητα και έλεγχος της παραπεμπτικής αποφάσεως Σελ. 196
(ε) Συζήτηση των παραπεμπομένων υποθέσεων Σελ. 197
2. Παραπομπή λόγω αναρμοδιότητας κατ’ άρθρο 12 ΚΔΔικ Σελ. 197
(α) Αυτεπάγγελτος έλεγχος κατ’ άρθρο 12 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 197
(β) Περιεχόμενο του άρθρου 12 § 2 ΚΔΔικ ως προς την έλλειψη αρμοδιότητας Σελ. 197
(γ) Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 29 § 4 ν. 2195/2001 Σελ. 198
(δ) Υποχρεωτικότητα της παραπεμπτικής αποφάσεως Σελ. 198
(ε) Ένδικα μέσα κατά της παραπεμπτικής αποφάσεως Σελ. 199
(στ) Έλεγχος προϋποθέσεων του παραδεκτού από το παραπέμπον δικαστήριο Σελ. 199
VII. Το πρόβλημα της ελλείψεως δικαιοδοσίας και τα άρθρα 9 § 4 ν. 1649/1986 και 41 ν. 3659/2008 Σελ. 200
1. Η ρύθμιση του άρθρου 12 § 2 εδ. α΄ ΚΔΔικ (= 41 ν. 3659/2008) Σελ. 200
2. Η ρύθμιση του άρθρου 9 § 4 ν. 1649/1986 (= 41 ν. 3659/2008) Σελ. 200
(α) Το περιεχόμενο της διατάξεως Σελ. 200
(β) Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με το άρθρο 9 § 4 ν. 1649/1986 (= 41 ν. 3659/2008) Σελ. 200
(γ) Σχέση άρθρων 9 § 4 ν. 1649/1986 και 29 § 3 ν. 2915/2001 Σελ. 202
VIIΙ. Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας Σελ. 202
ΙΧ. Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση δικαστών Σελ. 203
1. Αποκλεισμός δικαστού Σελ. 203
(α) Γενική ένταξη στο σύστημα του ΚΔΔικ - Εννοιολογικές διακρίσεις Σελ. 203
(β) Οι τέσσερις λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 ΚΔΔικ Σελ. 203
(γ) Αποκλεισμός λόγω συμφέροντος Σελ. 203
(δ) Αποκλεισμός λόγω αναμίξεως Σελ. 204
(ε) Αποκλεισμός λόγω συμπράξεως στην έκδοση πράξεως ή αποφάσεως Σελ. 204
(στ) Αποκλεισμός λόγω συγγενείας Σελ. 204
2. Αποχή δικαστού Σελ. 205
(α) Η δήλωση αποχής ως δέσμια δήλωση Σελ. 205
(β) Λόγοι δηλώσεως αποχής Σελ. 205
(γ) Τρόπος υποβολής της δηλώσεως αποχής Σελ. 205
(δ) Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία εκδικάσεως της δηλώσεως αποχής Σελ. 205
(ε) Συρροή δηλώσεως αποχής και αιτήσεως εξαιρέσεως Σελ. 206
3. Εξαίρεση δικαστών Σελ. 206
(α) Λόγοι εξαιρέσεως Σελ. 206
(β) Τρόπος υποβολής της αιτήσεως εξαιρέσεως Σελ. 207
(γ) Αρμοδιότητα - Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως εξαιρέσεως - Απαράδεκτες αιτήσεις Σελ. 207
(δ) Απόφαση επί της αιτήσεως εξαιρέσεως Σελ. 208
(ε) Κοινές διατάξεις για αποχή και εξαίρεση δικαστών Σελ. 209
Χ. Οι διάδικοι κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Σελ. 209
1. Ικανότητα διαδίκου Σελ. 209
2. Δικανική ικανότητα Σελ. 210
(α) Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων Σελ. 210
(β) Δικανική ικανότητα πτωχών Σελ. 211
3. Εκπροσώπηση νομικών προσώπων - ενώσεων προσώπων - ομάδων περιουσίας Σελ. 212
(α) Εκπροσώπηση Δημοσίου Σελ. 212
(β) Εκπροσώπηση ΝΠΔΔ Σελ. 213
(γ) Εκπροσώπηση Ανεξάρτητων Αρχών Σελ. 213
(δ) Εκπροσώπηση ΝΠΙΔ - Ενώσεων προσώπων - Ομάδων περιουσίας Σελ. 214
4. Δικολογική ικανότητα Σελ. 214
ΧΙ. Η πληρεξουσιότητα στη δίκη του ΚΔΔικ Σελ. 215
1. Τρόπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 215
2. Έννοια και είδη δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 216
(α) Δικαστική πληρεξουσιότητα του ΚΔΔικ και του ΑΚ Σελ. 216
(β) Χρονικό σημείο για την περί εγκυρότητας κρίση της δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 217
(γ) Γενικό και ειδικό πληρεξούσιο Σελ. 217
(δ) Μεταπληρεξουσιότητα Σελ. 218
(ε) Χρονική διάρκεια και έκταση της πληρεξουσιότητας Σελ. 218
3. Χρονικό όριο νομιμοποιήσεως Σελ. 218
(α) Το πλάσμα του άρθρου 28 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 218
(β) Χρονικό όριο υποβολής των στοιχείων της νομιμοποιήσεως Σελ. 219
(γ) Η κλήση προς συμπλήρωση των στοιχείων της νομιμοποιήσεως του άρθρου 28 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 220
(δ) Χρονολογία των στοιχείων της νομιμοποιήσεως Σελ. 221
4. Συνέπεια μη νομιμοποιήσεως Σελ. 221
5. Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου Σελ. 222
(α) Επί μη φορολογικών υποθέσεων Σελ. 222
(β) Επί φορολογικών υποθέσεων Σελ. 223
(αα) Ο κανόνας του άρθρου 29 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 223
(ββ) Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Σελ. 223
6. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων Σελ. 224
(α) Ο κανόνας Σελ. 224
(β) Η εξαίρεση του άρθρου 27 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 225
(γ) Η περίπτωση των περισσότερων δικαστικών πληρεξουσίων (αναλογική εφαρμογή άρθρου 95 ΚΠολΔ) Σελ. 225
7. Λήξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 226
(α) Ο κανόνας του άρθρου 31 ΚΔΔικ Σελ. 226
(β) Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Σελ. 226
8. Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 227
(α) Οι τέσσερις τρόποι παύσεως της πληρεξουσιότητας στο άρθρο 32 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 227
(β) Τρόπος ανακλήσεως της πληρεξουσιότητας και παραιτήσεως από αυτήν Σελ. 228
(γ) Έγκυρες πράξεις μετά την παραίτηση του πληρεξουσίου προς αποτροπή κινδύνου Σελ. 229
ΧΙΙ. Οι εκθέσεις στη Δίκη του ΚΔΔικ Σελ. 229
1. Ορισμός της εκθέσεως Σελ. 229
2. Συντάσσοντα την έκθεση όργανα Σελ. 229
3. Ο κανόνας του άρθρου 44 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 229
4. Χρόνος συντάξεως της εκθέσεως Σελ. 230
5. Αναγκαία στοιχεία της εκθέσεως Σελ. 230
6. Αποδεικτική δύναμη εκθέσεως - Ποινικές ευθύνες Σελ. 231
7. Νομολογία σχετικά με τις εκθέσεις Σελ. 231
ΧΙΙΙ. Τα δικόγραφα κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 232
1. Αναγκαία στοιχεία του δικογράφου Σελ. 232
(α) Ορισμός του δικογράφου Σελ. 232
(β) Σύγκριση των άρθρων 45 επ. ΚΔΔικ με τα άρθρα 53 επ. ΚΦορΔικ Σελ. 232
(γ) Κοινά αναγκαία στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα Σελ. 233
(αα) Είδος δικογράφου Σελ. 233
(ββ) Αντικείμενο του δικογράφου Σελ. 233
(γγ) Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται το δικόγραφο Σελ. 233
(δδ) Τόπος και χρόνος συντάξεως του δικογράφου Σελ. 234
(δ) Ειδικά περαιτέρω στοιχεία για φυσικά πρόσωπα Σελ. 234
(αα) Όνομα - Επώνυμο - Πατρώνυμο Σελ. 234
(ββ) Διεύθυνση κατοικίας και χώρου εργασίας Σελ. 234
(ε) Ειδικά περαιτέρω στοιχεία για νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ομάδες περιουσίας Σελ. 235
(αα) Επωνυμία - Έδρα - Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο αντιπροσώπου Σελ. 235
(ββ) Διεύθυνση κατοικίας και χώρου εργασίας Σελ. 235
στ) Ειδικά στοιχεία για δικόγραφα του Δημοσίου Σελ. 235
2. Γνωστοποίηση διευθύνσεων και μεταβολών διευθύνσεων Σελ. 236
(α) Η αρχική γνωστοποίηση του άρθρου 45 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 236
(β) Η γνωστοποίηση των μεταβολών κατ’ άρθρο 45 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 236
(γ) Μη δήλωση αρχικής διευθύνσεως Σελ. 237
3. Υπογραφή του δικογράφου Σελ. 237
(α) Τυπικές απαιτήσεις Σελ. 237
(β) Θεραπεία της ελλείψεως υπογραφής Σελ. 238
4. Συνέπειες ελλείψεων των δικογράφων κατ’ άρθρο 46 ΚΔΔικ Σελ. 239
XIV. Οι επιδόσεις κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 240
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 240
(α) Συστηματική θέση των διατάξεων Σελ. 240
(β) Ορολογία Σελ. 240
(γ) Τόπος και χρόνος της κοινοποιήσεως Σελ. 241
(δ) Επίδοση σε αργία Σελ. 242
(ε) Άρνηση παραλαβής επιδοτέου εγγράφου Σελ. 242
(στ) Επίδοση σε περισσότερους Σελ. 243
(ζ) Πεδίο εφαρμογής των περί επιδόσεων διατάξεων του ΚΔΔικ Σελ. 243
2. Όργανα επιδόσεως Σελ. 244
3. Η παραγγελία προς επίδοση - Η ηλεκτρονική επίδοση Σελ. 245
(α) Πρόσωπο που δίδει την παραγγελία Σελ. 245
(β) Τρόπος και περιεχόμενο της παραγγελίας Σελ. 245
4. Η επίδοση προς το Δημόσιο και τα άλλα ΝΠΔΔ (άρθρο 49 ΚΔΔικ) Σελ. 246
(α) Ο κανόνας της επιδόσεως στον Υπουργό Οικονομικών Σελ. 246
(β) Η επίδοση στις περιπτώσεις που το Δημόσιο δεν εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών Σελ. 247
(γ) Το πρόβλημα της ισχύος του άρθρου 19 § 28 ν. 2386/1996 Σελ. 248
(δ) Επιδόσεις προς τα ΝΠΔΔ Σελ. 248
5. Επίδοση προς ιδιώτες στις συνήθεις περιπτώσεις Σελ. 249
(α) Τόπος επιδόσεως Σελ. 249
(β) Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση Σελ. 250
(γ) Επίδοση σε περίπτωση απουσίας από την κατοικία (άρθρο 51 ΚΔΔικ) Σελ. 251
(δ) Νομολογιακές κατευθύνσεις σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 51 ΚΔΔικ Σελ. 253
(αα) Γενική παρατήρηση Σελ. 253
(ββ) Ανάγκη μνείας επιδόσεως στην κατοικία του προς ον αυτή Σελ. 254
(γγ) Δεσμευτική η σειρά επιδόσεως Σελ. 254
(δδ) Αντίθεση μεταξύ ΑΠ και ΣτΕ ως προς τη μνεία στο επιδοτήριο της ακριβούς ιδιότητας του συνοίκου Σελ. 254
(ε) Επίδοση σε περίπτωση απουσίας από το χώρο εργασίας (άρθρο 52 ΚΔΔικ) Σελ. 255
(αα) Συστηματική της διατάξεως Σελ. 255
(ββ) Χρόνος και τόπος επιδόσεως Σελ. 255
(γγ) Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση Σελ. 256
6. Επίδοση προς ιδιώτες σε ειδικές περιπτώσεις Σελ. 257
(α) Συστηματική της διατάξεως Σελ. 257
(β) Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή Σελ. 257
(αα) Επίδοση σε νοσοκομείο Σελ. 257
(ββ) Επίδοση σε φυλακή Σελ. 258
(γγ) Επίδοση σε αξιωματικούς Σελ. 258
(δδ) Επίδοση σε φαροφύλακες και ναυτικούς Σελ. 258
(εε) Πλασματικό και πραγματικό τμήμα της επιδόσεως Σελ. 259
7. Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διευθύνσεως στην αλλοδαπή (άρθρο 54 ΚΔΔικ) Σελ. 259
(α) Η ρύθμιση Σελ. 259
(β) Προβλήματα συμφωνίας της πλασματικής επιδόσεως προς το Σύνταγμα Σελ. 260
8. Η θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου (άρθρο 55 ΚΔΔικ) Σελ. 261
(α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης θυροκολλήσεως Σελ. 261
(β) Θυροκόλληση τη νύχτα Σελ. 262
(γ) Τρόπος επιδόσεως με θυροκόλληση Σελ. 263
(δ) Η πρόσληψη του μάρτυρα Σελ. 263
(ε) Η έκθεση θυροκολλήσεως Σελ. 264
9. Η επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής Σελ. 265
(α) Εφαρμογή του άρθρου 64 § 2 ΚΦΔικ προ του νέου άρθρου 54 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 265
(β) Η ρύθμιση του άρθρου 54 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 265
(γ) Ερμηνευτικά ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 54 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 265
10. Η έκθεση επιδόσεως Σελ. 266
(α) Αναγκαία στοιχεία της εκθέσεως Σελ. 266
(β) Η σημείωση στο επιδιδόμενο έγγραφο Σελ. 270
11. Συντέλεση της επιδόσεως Σελ. 271
(α) Ο γενικός κανόνας του άρθρου 57 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 271
(β) Οι ειδικές περιπτώσεις πλασματικής επιδόσεως του άρθρου 57 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 271
12. Η σχετική ακυρότητα ως έννομη συνέπεια των παραβάσεων των περί επιδόσεων διατάξεων Σελ. 272
XV. Ο αντίκλητος κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 272
1. Έννοια αντικλήτου Σελ. 272
2. Ο διορισμός του αντικλήτου Σελ. 273
(α) Νομική φύση Σελ. 273
(β) Τρόποι διορισμού αντικλήτου Σελ. 273
(γ) Περιεχόμενο της πράξεως διορισμού Σελ. 273
3. Η «υποχρέωση» διορισμού αντικλήτου κατ’ άρθρο 58 § 1 εδ. α΄ ΚΔΔικ Σελ. 273
4. Η εξουσία του αντικλήτου Σελ. 275
(α) Έκταση εξουσίας Σελ. 275
(β) Διάρκεια εξουσίας Σελ. 275
5. Κύρος της επιδόσεως στον αντίκλητο - Θυροκόλληση Σελ. 275
XVI. Οι προθεσμίες κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 275
1. Ορισμός και ratio των προθεσμιών στον ΚΔΔικ Σελ. 275
2. Διακρίσεις των προθεσμιών Σελ. 276
(α) Βάσει της διάρκειάς τους Σελ. 276
(β) Βάσει της λειτουργίας τους Σελ. 276
(γ) Βάσει του αποδέκτη τους Σελ. 276
(δ) Βάσει των εννόμων αποτελεσμάτων τους Σελ. 277
(ε) Βάσει της θέσεώς τους ως εκ του νόμου ή με δικαστική απόφαση Σελ. 277
3. Αφετηρία της προθεσμίας Σελ. 277
4. Τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας Σελ. 278
(α) Ο πολιτικός υπολογισμός του άρθρου 60 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 278
(β) Προθεσμία σε ώρες Σελ. 279
(γ) Προθεσμία σε έτη Σελ. 279
(δ) Προθεσμία σε μήνες Σελ. 279
(ε) Προθεσμία σε εβδομάδες Σελ. 280
(στ) Προθεσμία μισού έτους και μισού μήνα Σελ. 280
(ζ) Προθεσμία αποτελούμενη από μήνες και ημέρες Σελ. 280
(η) Υπολογισμός σε ημέρες Σελ. 280
5. Λήξη της προθεσμίας Σελ. 281
(α) Ο βασικός κανόνας του άρθρου 60 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 281
(β) Αργίες γενικές Σελ. 281
(γ) Αργία των δικαστηρίων (3η Οκτωβρίου) Σελ. 281
(δ) Αργίες των Ενόπλων Δυνάμεων - Περιφερειακές Αργίες - Ημιαργίες Σελ. 282
(ε) Η λήξη των καταχρηστικών προθεσμιών Σελ. 283
(στ) Η εξαίρεση της ενηλικιώσεως προσώπου Σελ. 283
6. Ανατρεπτικός χαρακτήρας των προθεσμιών Σελ. 283
(α) Προθεσμίες που αρχίζουν με επίδοση εγγράφου Σελ. 283
(β) Προθεσμίες που αφορούν τις σχέσεις των διαδίκων Σελ. 283
7. Παράταση και διακοπή προθεσμίας Σελ. 284
(α) Η παράταση προθεσμίας του άρθρου 61 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 284
(β) Διακοπή προθεσμιών λόγω διακοπής της δίκης Σελ. 284
(αα) Εννοιολογική διάκριση μεταξύ διακοπής και αναστολής προθεσμίας Σελ. 284
(ββ) Η διακοπή προθεσμίας του άρθρου 61 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 284
(γ) Αναστολή της προθεσμίας Σελ. 285
(αα) Αναστολή κατά τον μήνα Αύγουστο Σελ. 285
(ββ) Αναστολή προθεσμιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών Σελ. 285
(γγ) Η εξαίρεση των φορολογικών διαφορών (άρθρο 25 ν. 3610/2007) Σελ. 287
(δδ) Αναστολή προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας Σελ. 287
XVII. Δικονομικές ακυρότητες κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 289
1. Ορισμός Σελ. 289
2. Απόλυτη ακυρότητα Σελ. 290
(α) Οι τρεις περιπτώσεις του άρθρου 62 § 2 (α) ΚΔΔικ Σελ. 290
(β) Η πρόβλεψη από τον νόμο Σελ. 290
(γ) Διαδικαστική πράξη από αναρμόδιο όργανο Σελ. 291
(δ) Διαδικαστική πράξη κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας Σελ. 291
3. Σχετική ακυρότητα Σελ. 291
4. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως απαγγελίας σχετικής ακυρότητας Σελ. 292
XVIII. Η παρέμβαση στον ΚΔΔικ Σελ. 293
1. Κύρια παρέμβαση Σελ. 293
(α) Ορισμός - Νομική φύση - ratio Σελ. 293
(β) Προϋποθέσεις του παραδεκτού της κύριας παρεμβάσεως Σελ. 294
(γ) Έννομα αποτελέσματα παρεμβάσεως Σελ. 295
(δ) Δέσμευση του κυρίως παρεμβαίνοντος από το δεδικασμένο Σελ. 295
(ε) Τρόπος ασκήσεως κύριας παρεμβάσεως Σελ. 296
2. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 296
(α) Ορισμός - Καινοτομία έναντι του προϊσχύσαντος δικαίου - Νομική φύση Σελ. 296
(β) Προϋποθέσεις προσθέτου παρεμβάσεως - Τρόπος ασκήσεως Σελ. 297
(γ) Δικαιώματα του προσθέτως παρεμβαίνοντος κατ’ άρθρο 113 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 298
(δ) Το άρθρο 114 § 2 ΚΔΔικ ως προς τον τρόπο ασκήσεως των παρεμβάσεων Σελ. 298
(ε) Κοινές διατάξεις για τους παρεμβαίνοντες κατ’ άρθρο 114 §§ 3, 4 ΚΔΔικ Σελ. 299
3. Η ανακοίνωση της δίκης (άρθρο 114 § 1 ΚΔΔικ) Σελ. 300
ΧΙΧ. Ομοδικία κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 301
1. Δυνητική ομοδικία κατ’ άρθρο 115 ΚΔΔικ Σελ. 301
(α) Γενικός ορισμός και ratio Σελ. 301
(β) Ενεργητική δυνητική ομοδικία κατ’ άρθρο 115 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 301
(γ) Παθητική δυνητική ομοδικία κατ’ άρθρο 115 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 303
(δ) Η ομοδικία του άρθρου 115 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 303
(ε) Η κοινότητα εννόμου συμφέροντος των ομοδικούντων Σελ. 304
(στ) Σχέσεις ομοδικούντων στη δυνητική ομοδικία Σελ. 305
(ζ) Χωρισμός δικογράφου από τους διαδίκους κατ’ άρθρο 115 § 5 ΚΔΔικ Σελ. 306
2. Αναγκαστική ομοδικία κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 307
(α) Έννοια και προϋποθέσεις αναγκαστικής ομοδικίας Σελ. 307
(αα) Διαφορά που επιδέχεται μόνο ενιαία ρύθμιση Σελ. 307
(ββ) Ισχύς αποφάσεως εκτεινόμενη κατά νόμο σε όλους του ομοδίκους Σελ. 307
(γγ) Κατά νόμο άσκηση ενδίκου βοηθήματος μόνο από κοινού Σελ. 308
(δδ) Αδυναμία υπάρξεως αντίθετων αποφάσεων Σελ. 308
(β) Η αντικειμενική ενέργεια των διαδικαστικών πράξεων των αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 308
(γ) Αντιφατικοί ισχυρισμοί των αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 310
3. Η προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκου Σελ. 311
(α) Έννοια και τρόπος ασκήσεως Σελ. 311
(β) Τρόπος συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 312
(γ) Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 312
(δ) Άσκηση ενδίκων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας Σελ. 313
4. Κοινές διατάξεις για την απλή και την αναγκαστική ομοδικία στον ΚΔΔικ Σελ. 314
(α) Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 314
(β) Ο αυτεπάγγελτος χωρισμός δικογράφου του άρθρου 121 §§ 2, 3 ΚΔΔικ Σελ. 314
(αα) Η παλαιότερη ρύθμιση Σελ. 314
(ββ) Η ρύθμιση του άρθρου 22 § 4 ν. 3226/2004 Σελ. 315
ΧΧ. Η συνάφεια κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 316
1. Προϋποθέσεις συμπροσβολής συναφών πράξεων Σελ. 316
2. Έννοια συνάφειας πράξεων και παραλείψεων Σελ. 316
3. Συνάφεια επί φορολογικής εννόμου σχέσεως Σελ. 317
4. Συνάφεια υλικών ενεργειών Σελ. 318
5. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί συνάφειας Σελ. 318
6. Έλλειψη προϋποθέσεων συνάφειας Σελ. 319
7. Χωρισμός δικογράφου Σελ. 319
8. Συρροή προϋποθέσεων ομοδικίας και συνάφειας Σελ. 320
ΧΧΙ. Αντικειμενική σώρευση και συνεκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων Σελ. 320
1. Αντικειμενική σώρευση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων Σελ. 320
2. Συνεκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων Σελ. 321
ΧΧΙΙ. Προδικασία της δίκης ουσίας του ΚΔΔικ Σελ. 322
1. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων Σελ. 322
(α) Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων Σελ. 322
(β) Τρόπος ασκήσεως ενδίκων μέσων Σελ. 322
(γ) Η πράξη καταθέσεως - Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου Σελ. 322
(δ) Περαιτέρω υποχρεώσεις της Γραμματείας Σελ. 323
(ε) Απόρριψη, αποδοχή και παραπομπή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος σε συμβούλιο (Άρθρο 126Α ΚΔΔικ) Σελ. 323
2. Ορισμός δικασίμου και εγγραφή στο πινάκιο Σελ. 325
(α) Ο ορισμός της δικασίμου Σελ. 325
(β) Η εγγραφή στο πινάκιο Σελ. 325
3. Επίδοση δικογράφου και κλήσεως προς συζήτηση Σελ. 326
(α) Η επίδοση του δικογράφου Σελ. 326
(β) Η επίδοση της εγγράφου κλήσεως Σελ. 326
(γ) Η προφορική κλήση του άρθρου 128 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 327
(δ) Σύντμηση προθεσμιών Σελ. 328
4. Υποχρεώσεις της διοικήσεως Σελ. 328
(α) Η υποχρέωση του άρθρου 129 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 328
(β) Προθεσμία αποστολής φακέλου και απόψεων Σελ. 329
(γ) Συνέπειες παραβάσεως της υποχρεώσεως της Διοικήσεως Σελ. 330
(αα) Πειθαρχικές συνέπειες Σελ. 330
(ββ) Ποινικές συνέπειες Σελ. 330
(γγ) Δικονομικές συνέπειες Σελ. 330
(δδ) Δικαστικά επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση σε βάρος της αρχής και του υπεύθυνου υπαλλήλου Σελ. 331
5. Το δικαίωμα προσβάσεως στα στοιχεία της δικογραφίας Σελ. 331
6. Πρόσθετοι λόγοι στον ΚΔΔικ Σελ. 333
7. Η αίτηση επιταχύνσεως του άρθρου 127Α ΚΔΔικ Σελ. 335
8. Ο ενδοδικαστικός συμβιβασμός στην αγωγή από διοικητική σύμβαση Σελ. 335
9. Ο θεσμός του εισηγητή δικαστή σε διαφορές ουσίας Σελ. 336
ΧΧΙΙΙ. Η συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 336
1. Έκθεμα της συζητήσεως Σελ. 336
2. Η συνεδρίαση Σελ. 337
(α) Έναρξη της συζητήσεως και προεκφώνηση της υποθέσεως Σελ. 337
(β) Εκφώνηση της υποθέσεως Σελ. 338
(γ) Η «παράσταση» στο ακροατήριο με δήλωση Σελ. 339
(δ) Μέτρα τάξεως σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου Σελ. 339
3. Η διεξαγωγή της συζητήσεως κατ’ άρθρο 134 ΚΔΔικ Σελ. 340
(α) Δυνατότητες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση Σελ. 340
(β) Δυνατότητες των μελών των δικαστηρίων, των πληρεξουσίων των διαδίκων και των διαδίκων Σελ. 341
(γ) Εγγυήσεις τηρήσεως της διατάξεως Σελ. 341
4. Συζήτηση απόντος του διαδίκου Σελ. 341
5. Η αναβολή της συζητήσεως Σελ. 342
(α) Υποχρεωτική αναβολή Σελ. 342
(β) Δυνητική αναβολή Σελ. 342
(γ) Η αναβλητική απόφαση Σελ. 343
6. Η διακοπή της παραστάσεως του διαδίκου Σελ. 344
7. Συνεννόηση με αλλόγλωσσους, κωφούς, άλαλους και κωφάλαλους Σελ. 344
(α) Συνεννόηση με αλλόγλωσσους Σελ. 344
(β) Συνεννόηση με κωφούς, άλαλους και κωφάλαλους Σελ. 345
8. Τα υπομνήματα στη δίκη ουσίας Σελ. 346
9. Αξιόποινες πράξεις κατά τη συνεδρίαση ή τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων Σελ. 348
10. Θεραπεία τυπικών παραλείψεων κατ’ άρθρο 139Α Σελ. 348
XXIV. Διακοπή και επανάληψη της δίκης Σελ. 350
1. Διακοπή της δίκης Σελ. 350
(α) Ratio της διακοπής της διοικητικής δίκης Σελ. 350
(β) Λόγοι διακοπής Σελ. 351
(γ) Τρόποι διακοπής Σελ. 353
(δ) Η δικαστική διαπίστωση της διακοπής της δίκης Σελ. 354
(ε) Ακυρότητα διαδικαστικών πράξεων μετά τη διακοπή της δίκης Σελ. 354
2. Η επανάληψη της διοικητικής δίκης Σελ. 354
(α) Η επανάληψη κατόπιν δηλώσεως του ενδιαφερομένου Σελ. 354
(β) Δικαιούμενα σε επανάληψη πρόσωπα Σελ. 355
(γ) Αυτεπάγγελτη επανάληψη από το δικαστήριο Σελ. 356
(δ) Η επανάληψη της δίκης κατά τη δικάσιμο της υποβολής προφορικής δηλώσεως Σελ. 356
(ε) Ο προσδιορισμός νέας δικασίμου Σελ. 356
(στ) Μη παράσταση των ενδιαφερομένων στη νέα δικάσιμο Σελ. 357
XXV. Κατάργηση της δίκης Σελ. 357
1. Οι περιπτώσεις καταργήσεως Σελ. 357
2. Τρόπος διαπιστώσεως της καταργήσεως Σελ. 358
3. Η παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο Σελ. 358
(α) Τρόπος παραιτήσεως Σελ. 358
(β) Χρόνος παραιτήσεως Σελ. 359
(γ) Έννομα αποτελέσματα παραιτήσεως Σελ. 359
ΧΧVΙ. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου Σελ. 360
1. Η βασική υποχρέωση και η κύρωση επί μη καταβολής Σελ. 360
2. Το οφειλόμενο παράβολο στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές Σελ. 361
3. Το οφειλόμενο παράβολο επί ομοδικίας Σελ. 363
4. Τύχη του παραβόλου μετά το τέλος της δίκης Σελ. 363
XXVII. Η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί αγωγής Σελ. 364
1. Η καθιέρωση της υποχρεώσεως καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου - Η ιστορία της ρυθμίσεως Σελ. 364
2. Η ισχύουσα ρύθμιση του τέλους δικαστικού ενσήμου Σελ. 365
3. Δικαστικό ένσημο και αναγνωριστική αγωγή Σελ. 366
4. Δικαστικό ένσημο και καταψηφιστική προσφυγή. Σελ. 367
XXVIII. Η προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής ως προϋπόθεση του παραδεκτού ενδίκων βοηθημάτων και μέσων Σελ. 367
Ι. Έννοια και σημασία των γενικών δικονομικών αρχών Σελ. 368
ΙΙ. Η αρχή της ελεύθερης διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης Σελ. 368
ΙΙΙ. Η αρχή της δικαστικής αποφάνσεως μέσα στα όρια της αιτήσεως (ne eat iudex ultra petita partiam) Σελ. 369
IV. Η αρχή της περατώσεως της δίκης με πρωτοβουλία του διαδίκου που ασκεί το ένδικο βοήθημα Σελ. 369
V. Η αρχή της μέριμνας του δικαστηρίου για την πρόοδο της δίκης Σελ. 370
VI. Ανακριτική αρχή Σελ. 371
VIΙ. Αρχή της συγκεντρώσεως Σελ. 372
VΙΙΙ. Η αρχή της δημοσιότητας Σελ. 373
IΧ. Η αρχή της εγγράφου προδικασίας Σελ. 374
Χ. Η αρχή της προφορικής διαδικασίας στο ακροατήριο Σελ. 374
ΧΙ. Η αρχή της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων Σελ. 375
ΧΙΙ. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων Σελ. 376
ΧΙΙΙ. Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων Σελ. 377
ΧIV. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης Σελ. 378
1. Υποχρεώσεις των διαδίκων και κυρώσεις για τον ιδιώτη Σελ. 378
2. Πειθαρχικές ευθύνες του διοικητικού οργάνου Σελ. 380
3. Αποστολή αποφάσεως στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 380
ΧV. Η αρχή της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων Σελ. 380
1. Η αρχή της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων Σελ. 380
2. Η αρχή της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων Σελ. 381
3. Η άσκηση δεύτερης αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 381
Ι. Έννοια και βασική τυπολόγηση Σελ. 383
ΙΙ. Προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις Σελ. 384
1. Η γενική ρύθμιση του άρθρου 63 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 384
2. Η έννοια της παραλείψεως οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας στο άρθρο 63 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 386
3. Η ρητή παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Σελ. 389
ΙΙΙ. Η ενδικοφανής προσφυγή ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής Σελ. 392
1. Η έννοια - Διάκριση από τις υπόλοιπες διοικητικές προσφυγές Σελ. 392
2. Το ειδικό ζήτημα της ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής κατά παραλείψεως Σελ. 395
3. Σκοποί και συνταγματικότητα της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 398
4. Οι διαδοχικές ενδικοφανείς προσφυγές Σελ. 400
5. Η διοικητική υποχρέωση ενημερώσεως ως προς την ενδικοφανή προσφυγή Σελ. 400
(α) Η πρόβλεψη του θετικού δικαίου Σελ. 400
(β) Συνταγματική θεμελίωση - Ιστορία της ρυθμίσεως Σελ. 401
(γ) Περιεχόμενο της υποχρεώσεως ενημερώσεως Σελ. 403
(δ) Οι έννομες συνέπειες της παραβιάσεως της υποχρεώσεως ενημερώσεως Σελ. 407
(ε) Περί των τάσεων περιορισμού της διοικητικής υποχρεώσεως ενημερώσεως - ΟλΣτΕ 876/2013 Σελ. 407
(αα) Ειδική νομοθετική πρόβλεψη ενδίκου βοηθήματος και ενδικοφανούς προσφυγής στην ίδια διάταξη Σελ. 407
(ββ) Ομολογημένη γνώση της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 408
6. Προσφυγή κατά παραλείψεως απαντήσεως στην ενδικοφανή προσφυγή Σελ. 409
(α) Ο κανόνας του άρθρου 63 § 4 ΚΔΔικ Σελ. 409
(β) Προσφυγή πριν από τη συντέλεση της παραλείψεως (άρθρο 63 § 5 ΚΔΔικ) («Πρόωρη» προσφυγή) Σελ. 409
(γ) Η αντιμετώπιση της ρητής πράξεως που ακολουθεί σιωπηρή παράλειψη ή άρνηση Σελ. 410
IV. Συμπροσβαλλόμενες με την προσφυγή πράξεις ή παραλείψεις Σελ. 413
V. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 414
VI. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 415
VII. Προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής Σελ. 416
1. Ο βασικός κανόνας Σελ. 416
2. Η δημοσίευση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 418
3. Η κοινοποίηση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 419
(α) Ο κανόνας Σελ. 419
(β) Ο τρόπος κοινοποιήσεως Σελ. 420
(γ) Το ζήτημα της τεκμαιρόμενης κοινοποιήσεως Σελ. 421
4. Η πλήρης γνώση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 422
(α) Ο κανόνας Σελ. 422
(β) Νομολογιακώς διαμορφωθέντα τεκμήρια πλήρους γνώσεως Σελ. 422
(γ) Εν αμφιβολία υπέρ της μη υπάρξεως τεκμηρίου πλήρους γνώσεως Σελ. 423
(δ) Αυξημένες απαιτήσεις γνώσεως στο δίκαιο του περιβάλλοντος Σελ. 423
5. Η συντέλεση της παραλείψεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 424
6. Παρέκταση της προθεσμίας Σελ. 424
7. Η προσφυγή πριν την επίδοση της πράξεως Σελ. 424
8. Τύχη της προθεσμίας επί θανάτου του νομιμοποιούμενου φυσικού προσώπου ή διαλύσεως του νομικού προσώπου Σελ. 425
9. Διακοπή της προθεσμίας Σελ. 425
10. Αναστολή της προθεσμίας Σελ. 427
11. Έναρξη και λήξη της προθεσμίας Σελ. 428
12. Ειδικές προθεσμίες προσφυγής Σελ. 429
VIII. Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής Σελ. 429
1. Μνημονευόμενα αναγκαία στοιχεία Σελ. 429
2. Αίτημα της προσφυγής Σελ. 431
3. Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής όταν η πράξη αφορά τρίτους Σελ. 432
4. Η μνεία της συμπροσβολής των συναφών πράξεων Σελ. 432
ΙΧ. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής Σελ. 433
1. Ο βασικός κανόνας Σελ. 433
2. Η εξαίρεση των φορολογικών προσφυγών Σελ. 433
(α) Επί του άρθρου 69 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 433
(β) Η ισχύουσα ρύθμιση ουσιαστικού δικαίου Σελ. 434
3. Η παραπομπή του άρθρου 69 § 3 ΚΔΔικ στα άρθρα 200-205 ΚΔΔικ Σελ. 435
Χ. Το απαράδεκτο της ασκήσεως δεύτερης προσφυγής Σελ. 435
1. Η βασική ρύθμιση του άρθρου 70 § 1 εδ. α΄ ΚΔΔικ Σελ. 435
2. Η απαράδεκτη πρώτη προσφυγή Σελ. 438
ΧΙ. Η εξουσία του αποφασίζοντος επί της προσφυγής δικαστηρίου Σελ. 438
1. Ο βασικός κανόνας Σελ. 438
2. Ο κατ’ εξαίρεση αυτεπάγγελτος κατά νόμο έλεγχος της πράξεως Σελ. 439
3. Η κατ’ εξαίρεση ακύρωση και αναπομπή της υποθέσεως στη Διοίκηση Σελ. 440
4. Η ειδική αντιμετώπιση των φορολογικών διαφορών Σελ. 441
Ι. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 444
1. Ο γενικός κανόνας του άρθρου 71 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 444
2. Το ειδικό πρόβλημα της εργολαβικής προσφυγής Σελ. 446
3. Η νομιμοποίηση των καθολικών και ειδικών διαδόχων Σελ. 448
4. Η πλαγιαστική αγωγή Σελ. 449
5. Η απαγόρευση της «φορολογικής αγωγής» Σελ. 450
6. Το καταργηθέν απαράδεκτο του άρθρου 71 § 5 ΚΔΔικ Σελ. 450
ΙΙ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 451
ΙΙΙ. Περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής Σελ. 451
1. Καθορισμός της έννομης σχέσεως δημοσίου δικαίου από την οποία απορρέει η χρηματική αξίωση Σελ. 451
2. Σαφής έκθεση των πραγματικών περιστατικών Σελ. 452
3. Λόγοι της αγωγής Σελ. 455
4. Αίτημα της αγωγής Σελ. 456
(α) Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 456
(β) Το καταψηφιστικό αίτημα Σελ. 457
(γ) Το αναγνωριστικό αίτημα Σελ. 458
IV. Τρόπος ασκήσεως της αγωγής Σελ. 459
V. Δικονομικές συνέπειες ασκήσεως της αγωγής Σελ. 460
1. Η εκκρεμοδικία Σελ. 461
(α) Έννοια Σελ. 461
(β) Προϋποθέσεις της εκκρεμοδικίας Σελ. 461
(αα) Άσκηση της αγωγής Σελ. 461
(ββ) Ταυτότητα αιτήματος Σελ. 462
(γγ) Ταυτότητα διαφοράς Σελ. 462
(δδ) Ταυτότητα διαδίκων Σελ. 464
(γ) Τρόπος και χρόνος προβολής της ενστάσεως εκκρεμοδικίας Σελ. 465
(δ) Συνέπειες της εκκρεμοδικίας Σελ. 465
2. Το απαράδεκτο της μεταβολής του αιτήματος της αγωγής Σελ. 465
3. Το ζήτημα του παραδεκτού της μεταβολής της βάσεως της αγωγής Σελ. 468
(α) Το απαράδεκτο της μεταβολής της ιστορικής βάσεως της αγωγής Σελ. 468
(β) Το παραδεκτό της μεταβολής της νομικής βάσεως της αγωγής Σελ. 470
4. Το απαράδεκτο της ασκήσεως δευτέρας αγωγής - Ερμηνεία του άρθρου 76 ΚΔΔικ Σελ. 471
(α) Το περιεχόμενο του άρθρου 76 § 1 ΚΔΔικ και οι παλαιότερες ρυθμίσεις Σελ. 471
(β) Η έννοια της «πρώτης» αγωγής Σελ. 473
(γ) Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 76 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 473
(δ) Η ρύθμιση του άρθρου 76 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 475
(ε) Συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 76 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 477
(στ) Περιπτώσεις που δεν συνιστούν δεύτερη αγωγή κατ’ άρθρο 76 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 478
(ζ) Η παραίτηση από την αγωγή κατ’ άρθρο 76 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 479
VI. Ουσιαστικές συνέπειες ασκήσεως της αγωγής Σελ. 479
1. Γενική θεώρηση Σελ. 479
2. Διακοπή της παραγραφής Σελ. 480
(α) Η ρύθμιση του άρθρου 75 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 480
(β) Η παραγραφή εν επιδικία Σελ. 483
3. Τοκοφορία Σελ. 483
(α) Ταυτισμός τόκου υπερημερίας και τόκου επιδικίας στο δημόσιο δίκαιο Σελ. 483
(β) Το ύψος του οφειλόμενου από το Δημόσιο επιτοκίου - Ανατοκισμός Σελ. 485
(αα) Το ύψος του επιτοκίου Σελ. 485
(ββ) Ανατοκισμός Σελ. 487
(γ) Προϋποθέσεις της οφειλής τόκων εκ μέρους του Δημοσίου Σελ. 487
(δ) Το ζήτημα της τοκοφορίας επί αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 488
(αα) Η ιστορία του ζητήματος - Διαφωνία ΣτΕ και ΑΠ Σελ. 488
(ββ) Η ΑΕΔ 7/2011 Σελ. 489
VII. Η παρεμπίπτουσα αγωγή Σελ. 489
1. Το περιεχόμενο της παρεμπίπτουσας αγωγής Σελ. 489
2. Ο τρόπος ασκήσεως της παρεμπίπτουσας αγωγής Σελ. 491
VIII. Η σχέση της αγωγής προς άλλα ένδικα βοηθήματα Σελ. 492
ΙΧ. Η αναγνωριστική αγωγή Σελ. 492
Χ. Η αγωγή του Δημοσίου κατά ιδιώτη Σελ. 493
ΧΙ. Το περιεχόμενο της αποφάσεως επί αγωγής του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Σελ. 494
ΧΙΙ. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Σελ. 495
1. Ο βασικός κανόνας: Πενταετία, τριετία και διετία Σελ. 495
2. Έναρξη - Αναστολή παραγραφής Σελ. 496
3. Διακοπή - Συνέπειες παραγραφής Σελ. 497
4. Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων για περιοδικές παροχές κατά του Δημοσίου Σελ. 497
Ι. Η διάκριση μεταξύ ανακοπής του ΚΔΔικ και ανακοπής του ΚΕΔΕ Σελ. 499
ΙΙ. Οι προσβαλλόμενες με ανακοπή του ΚΔΔικ διοικητικές πράξεις Σελ. 500
1. Τα προβλήματα του προϊσχύσαντος καθεστώτος Σελ. 500
2. Η ρύθμιση του άρθρου 217 ΚΔΔικ Σελ. 501
(α) Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της § 1 Σελ. 501
(β) Η ενδεικτική απαρίθμηση του άρθρου 217 § 1 ΚΔΔικ - Η έννοια της βεβαιώσεως Σελ. 502
(γ) Οι προσβαλλόμενες με ανακοπή πράξεις του άρθρου 217 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 504
(δ) Η ανακοπή για διόρθωση του προγράμματος πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 954 ΚΠολΔ Σελ. 505
ΙΙΙ. Το αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 505
IV. Ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση ανακοπής Σελ. 506
V. Παθητική νομιμοποίηση στην ανακοπή του ΚΔΔικ Σελ. 506
VI. Τρόπος ασκήσεως της ανακοπής Σελ. 507
VII. Περιεχόμενο του δικογράφου της ανακοπής Σελ. 508
VIII. Προθεσμία ασκήσεως της ανακοπής του ΚΔΔικ Σελ. 508
1. Η ρύθμιση του άρθρου 220 §§ 1, 2 ΚΔΔικ Σελ. 508
2. Η εξάμηνη καταχρηστική προθεσμία του άρθρου 220 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 509
ΙΧ. Προδικασία και κύρια διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής του ΚΔΔικ Σελ. 510
Χ. Η παρέμβαση στη δίκη της ανακοπής του ΚΔΔικ Σελ. 511
ΧΙ. Η εξουσία του δικαστηρίου που δικάζει ανακοπή του ΚΔΔικ Σελ. 511
1. Ο βασικός κανόνας και η εξαίρεση Σελ. 511
2. Ο κανόνας της απαγορεύσεως του παρεμπίπτοντος ελέγχου Σελ. 511
3. Έκταση της εξουσίας ελέγχου της καταλογιστικής πράξεως στη δίκη της ανακοπής του ΚΔΔικ (άρθρο 224 § 4 ΚΔΔικ) Σελ. 512
4. Προβολή ισχυρισμών που αφορούν την απόσβεση της απαιτήσεως Σελ. 514
ΧΙΙ. Η επί της ανακοπής απόφαση Σελ. 515
ΧΙΙΙ. Τα ένδικα μέσα κατά της επί της ανακοπής αποφάσεως Σελ. 515
XIV. Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική Σώρευση - Συνεκδίκαση Σελ. 515
Ι. Ορισμός και αίτημα Σελ. 517
ΙΙ. Αρμόδια δικαστήρια Σελ. 517
1. Το περιεχόμενο του άρθρου 95 § 1 (α) και § 3 Συντ. Σελ. 517
2. Ακυρωτικές υποθέσεις του Διοικητικού Εφετείου κατά το ν. 702/1977 Σελ. 519
(α) Υπαλληλικές υποθέσεις Σελ. 519
(β) Εκπαιδευτικές υποθέσεις Σελ. 520
(γ) Πολεοδομικές υποθέσεις Σελ. 521
(δ) Υποθέσεις σχετικά με υπαίθριες διαφημίσεις Σελ. 521
(ε) Λοιπές υποθέσεις του ν. 702/1977 Σελ. 521
3. Λοιπές ακυρωτικές υποθέσεις του Διοικητικού Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εκτός του ν. 702/1977 Σελ. 522
ΙΙΙ. Εφαρμοζόμενη διαδικασία επί της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ Σελ. 522
IV. Γενική κατηγοριοποίηση των προϋποθέσεων του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 522
V. Γενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 523
1. Ικανότητα διαδίκου Σελ. 523
(α) Γενικά Σελ. 523
(β) Ενεργητική διαδικαστική ικανότητα Σελ. 523
(γ) Παθητική διαδικαστική ικανότητα Σελ. 524
2. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως Σελ. 525
3. Λοιπές γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 525
VI. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξεως ως ειδική προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 526
1. Γενική θεώρηση Σελ. 526
2. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 526
3. Κοινές μη εκτελεστές πράξεις επί προσφυγής και αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 532
VII. Το έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 534
1. Η ρύθμιση του άρθρου 47 π.δ. 18/1989 Σελ. 534
2. Έννοια του εννόμου συμφέροντος Σελ. 534
3. Προϋποθέσεις του εννόμου συμφέροντος Σελ. 535
4. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 535
5. Υλικό και ηθικό έννομο συμφέρον - Περιπτωσιολογία Σελ. 536
6. Κρίσιμα χρονικά σημεία υπάρξεως εννόμου συμφέροντος Σελ. 538
7. Χαρακτηριστικά του εννόμου συμφέροντος Σελ. 539
(α) Άμεσο έννομο συμφέρον Σελ. 539
(β) Προσωπικό έννομο συμφέρον Σελ. 541
(γ) Ενεστώς έννομο συμφέρον Σελ. 542
(αα) Έννοια Σελ. 542
(ββ) Περιπτωσιολογία Σελ. 543
8. Τρόποι αποδείξεως του εννόμου συμφέροντος Σελ. 545
9. Λόγοι εκλείψεως του εννόμου συμφέροντος Σελ. 545
VIII. Η ενδικοφανής προσφυγή ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 546
1. Σύγκριση των άρθρων 45 π.δ. 18/1989 και 63 ΚΔΔικ Σελ. 546
2. Η έννοια της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 547
3. Το ειδικό ζήτημα της ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής κατά παραλείψεως Σελ. 547
4. Σκοποί και συνταγματικότητα της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 547
5. Οι διαδοχικές ενδικοφανείς προσφυγές Σελ. 548
6. Η διοικητική υποχρέωση ενημερώσεως του ιδιώτη ως προς την ενδικοφανή προσφυγή Σελ. 548
7. Η «πρόωρη» αίτηση ακυρώσεως Σελ. 549
8. Η reformatio in peius στην ενδικοφανή προσφυγή Σελ. 549
9. Η αρμοδιότητα προς ανάκληση της πράξεως μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 550
10. Συμπροσβαλλόμενες με την αίτηση ακυρώσεως πράξεις ή παραλείψεις Σελ. 551
ΙΧ. Η προθεσμία προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 552
1. Σύγκριση των άρθρων 66 ΚΔΔικ και 46 π.δ. 18/1989 Σελ. 552
2. Ο βασικός κανόνας Σελ. 552
3. Η δημοσίευση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 552
4. Η κοινοποίηση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 553
5. Η γνώση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 553
6. Η προθεσμία επί ομοδικίας και σύνθετης διοικητικής ενέργειας Σελ. 554
7. Η συντέλεση της παραλείψεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας Σελ. 554
8. Υπολογισμός της προθεσμίας Σελ. 554
9. Αναστολή της προθεσμίας Σελ. 555
10. Διακοπή της προθεσμίας Σελ. 555
Χ. Η έλλειψη παράλληλης προσφυγής Σελ. 556
ΧΙ. Κανόνες παραπομπής στις ακυρωτικές διαφορές Σελ. 557
ΧΙΙ. Λόγοι ακυρώσεως - Γενική έποψη Σελ. 558
1. Η παραδοσιακή κατηγοριοποίηση Σελ. 558
2. Η σειρά εξετάσεως των λόγων Σελ. 559
3. Η λυσιτέλεια των λόγων Σελ. 559
ΧΙΙΙ. Αναρμοδιότητα Σελ. 561
1. Εννοιολογικά Σελ. 561
2. Διάκριση μεταξύ ανυπόστατων και ακυρώσιμων πράξεων Σελ. 561
3. Είδη αναρμοδιότητας Σελ. 562
XIV. Παράβαση ουσιώδους τύπου Σελ. 563
1. Εννοιολογικά Σελ. 563
2. Η διάκριση ανάμεσα σε ουσιώδεις και επουσιώδεις τύπους Σελ. 563
3. Περιπτωσιολογία ουσιωδών τύπων Σελ. 565
XV. Παράβαση ουσιαστικής διατάξεως νόμου Σελ. 566
XVI. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 568
XVII. Η παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη Σελ. 569
1. Τρόπος ασκήσεως Σελ. 569
2. Το ειδικό ζήτημα της κοινοποιήσεως της παρεμβάσεως Σελ. 571
3. Σχέση αιτήσεως ακυρώσεως και παρεμβάσεως - Προληπτική παρέμβαση Σελ. 572
XVIII. Η ιδιότυπη παρέμβαση του άρθρου 1 ν. 2479/1997 Σελ. 572
1. Συνταγματική κατοχύρωση - Αρμοδιότητα Σελ. 574
(α) Η ρύθμιση της υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 574
(β) Συνεκδίκαση Σελ. 576
2. Διαφορές υποκείμενες σε προσφυγή Σελ. 577
3. Προθεσμία Σελ. 580
4. Εκ του νόμου αναστολή Σελ. 582
5. Εξουσίες του Δικαστηρίου Σελ. 584
(α) Έρευνα κατά νόμο και ουσία Σελ. 584
(β) Αρχή της αμεροληψίας Σελ. 585
(γ) Παράβαση ουσιώδους τύπου περί τη διαδικασία Σελ. 585
(δ) Εκτίμηση αποδείξεων Σελ. 587
6. Παρέμβαση Σελ. 588
I. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 589
ΙΙ. Κατανομή αρμοδιοτήτων σε Ολομέλεια και Τμήματα Σελ. 594
1. Αρμοδιότητες της Ολομέλειας Σελ. 594
2. Αρμοδιότητες Τμημάτων Σελ. 594
3. Συγκρότηση-Σύνθεση Τμημάτων Σελ. 595
ΙΙΙ. Εξαίρεση δικαστών Σελ. 595
1. Λόγοι εξαιρέσεως Σελ. 595
2. Η διαδικασία εξαιρέσεως Σελ. 596
IV. Διάδικοι στην ενώπιον του ΕΣ δίκη Σελ. 596
1.Το διάδικο Ελληνικό Δημόσιο Σελ. 596
2. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα-Διάδικοι χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 597
V. Η ικανότητα διαδίκου Σελ. 597
VI. Δικανική - Δικολογική ικανότητα Σελ. 598
VII. Εκπροσώπηση του Δημοσίου Σελ. 598
VIII. Εκπροσώπηση των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ Σελ. 598
ΙΧ. Ομοδικία Σελ. 599
X. Παρέμβαση - Πρόσθετοι Λόγοι Σελ. 599
1. Παρέμβαση Σελ. 599
2. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 600
ΧΙ. Παράσταση στο ακροατήριο - Πληρεξουσιότητα Σελ. 600
1. Παράσταση του Δημοσίου Σελ. 600
2. Παράσταση λοιπών διαδίκων Σελ. 600
3. Διορισμός και δικαιώματα πληρεξουσίου δικηγόρου Σελ. 600
4. Ειδική πληρεξουσιότητα Σελ. 601
5. Παύση της πληρεξουσιότητας Σελ. 601
6. Παραίτηση και ανάκληση Σελ. 602
7. Νομιμοποίηση Σελ. 602
XII. Εκθέσεις και δικόγραφα Σελ. 602
1. Εκθέσεις Σελ. 602
2. Δικόγραφα Σελ. 602
XIII. Επιδόσεις Σελ. 602
1. Όργανα επιδόσεως Σελ. 602
2. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση Σελ. 603
3. Τόπος επιδόσεως Σελ. 603
4. Χρόνος επιδόσεως Σελ. 603
5. Τρόπος επιδόσεως σε περισσοτέρους Σελ. 603
6. Επίδοση στην κατοικία Σελ. 603
7. Επίδοση στο χώρο εργασίας Σελ. 604
8. Επίδοση σε ειδικές περιπτώσεις Σελ. 604
9. Επίδοση στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής Σελ. 604
10. Άρνηση παραλαβής Σελ. 604
XIV. Υπομνήματα των διαδίκων Σελ. 604
XV. Δικονομικές προθεσμίες Σελ. 605
1. Εκκίνηση και υπολογισμός Σελ. 605
2. Διακοπή και αναστολή Σελ. 605
XVI. Δικονομικές ακυρότητες Σελ. 605
1. Απόλυτες ακυρότητες Σελ. 605
2. Σχετικές ακυρότητες Σελ. 605
3. Συνέπειες ακυροτήτων Σελ. 606
XVII. Η έφεση Σελ. 606
1. Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 606
2. Έννοια παραλείψεως Σελ. 607
3. Ενδικοφανής προσφυγή - Υποχρέωση Ενημερώσεως - Πρόωρη έφεση Σελ. 607
4. Νομιμοποίηση Σελ. 607
(α) Έννομο συμφέρον - Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 607
(β) Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 608
5. Προθεσμία ασκήσεως εφέσεως Σελ. 608
6. Στοιχεία δικογράφου Σελ. 609
7. Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως Σελ. 609
8. Εξουσίες του δικαστηρίου Σελ. 610
9. Απαράδεκτο δεύτερης εφέσεως Σελ. 610
10. Λόγοι εφέσεως Σελ. 610
(α) Αναρμοδιότητα Σελ. 611
(β) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας Σελ. 611
(γ) Παράβαση νόμου Σελ. 612
(δ) Ουσιαστικά σφάλματα Σελ. 615
(ε) Υπαιτιότητα Σελ. 615
XXIII. Ανακοπή Σελ. 616
1. Η ρύθμιση Σελ. 616
2. Οι προσβαλλόμενες με ανακοπή πράξεις Σελ. 616
3. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 617
4. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 617
4. Προθεσμία Σελ. 618
5. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 618
6. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 619
7. Ομοδικία, συνάφεια, σώρευση, συνεκδίκαση Σελ. 619
8. Παρέμβαση - Συζήτηση Σελ. 619
9. Εξουσίες του δικαστηρίου Σελ. 619
10. Λόγοι ανακοπής Σελ. 620
11. Λήψη μέτρων από το δικαστήριο της ανακοπής Σελ. 620
12. Ένδικα μέσα - Απόφαση Σελ. 621
13. Παραίτηση - Κατάργηση δίκης Σελ. 621
XIX. Αγωγή Σελ. 621
1. Ιστορία του βοηθήματος στο ΕΣ Σελ. 621
(α) Πριν την ΑΕΔ 4/2011 Σελ. 621
(β) Μετά την ΑΕΔ 4/2011 Σελ. 622
(γ) Η ακολουθήσασα ευθεία αγωγή Σελ. 622
(δ) Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού Σελ. 623
2. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις Σελ. 623
3. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 623
4. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 623
5. Στοιχεία του δικογράφου Σελ. 624
6. Απαγόρευση αιρέσεων - Επικουρικές βάσεις Σελ. 624
7. Συνέπειες της αγωγής Σελ. 624
(α) Εκκρεμοδικία Σελ. 624
(β) Διακοπή παραγραφής Σελ. 624
(γ) Τοκοφορία Σελ. 625
8. Απαγόρευση μεταβολής αιτημάτων Σελ. 625
9. Πρόσθετοι λόγοι αγωγής Σελ. 625
10. Παρεμπίπτουσα αγωγή Σελ. 625
11. Απαράδεκτο ασκήσεως δεύτερης αγωγής Σελ. 625
12. Εξουσία του δικαστηρίου Σελ. 626
13. Αυτοτέλεια της αγωγής Σελ. 626
I. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 628
II. Ο αντίκλητος στη διαδικασία ενώπιον του ΑΕΔ Σελ. 630
III. Τρόπος ασκήσεως της αιτήσεως Σελ. 630
IV. Κοινοποιήσεις της αιτήσεως και της πράξεως ορισμού δικασίμου και εισηγητή Σελ. 631
V. Νομιμοποίηση Σελ. 633
VI. Ο ρόλος του εισηγητή - δικαστή Σελ. 636
VII. Οι προτάσεις των διαδίκων - Η έκθεση απόψεων της διοικήσεως Σελ. 636
VIII. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 637
IX. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 638
X. Ο τρόπος παραστάσεως των διαδίκων στο ακροατήριο του ΑΕΔ Σελ. 639
ΧΙ. Πληρεξουσιότητα Σελ. 640
ΧΙΙ. Συζήτηση στο ακροατήριο - αναβολή, διακοπή της δίκης - παραίτηση Σελ. 640
Ι. Φύση και ενέργεια Σελ. 642
1. Διαφορές αναφυόμενες κατά την εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ Σελ. 642
2. Αρμοδιότητα Σελ. 644
3. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 645
ΙΙ. Παραδεκτό της ενστάσεως Σελ. 645
1. Άσκηση - Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 645
2. Προθεσμία Σελ. 646
(α) Εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ Σελ. 646
(β) Εκλογική διαδικασία στα ΝΠΔΔ Σελ. 646
3. Νομιμοποίηση Σελ. 646
(α) Εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ Σελ. 646
(β) Εκλογική διαδικασία στα ΝΠΔΔ Σελ. 647
4. Προδικασία Σελ. 647
(α) Πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή - κοινοποιήσεις-έκθεμα Σελ. 647
(β) Ο ρόλος του εισηγητή-δικαστή Σελ. 648
(γ) Κατάθεση και επίδοση προσθέτων λόγων Σελ. 649
5. Κύρια διαδικασία Σελ. 649
(α) Διαδικασία στο ακροατήριο - Ερημοδικία των διαδίκων Σελ. 649
(β) Αντένσταση Σελ. 650
(γ) Παρέμβαση Σελ. 651
(δ) Απόδειξη Σελ. 651
ΙΙΙ. Βάσιμο της ενστάσεως Σελ. 652
1. Λόγοι ενστάσεως Σελ. 652
2. Λόγοι αντενστάσεως Σελ. 653
3. Απόφαση - Εξουσία του δικαστηρίου Σελ. 653
3. Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 654
4. Κατάργηση της δίκης Σελ. 654
5. Ένδικα Μέσα Σελ. 655
Ι. Έννοια και σκοπός της αιτήσεως πρότυπης δίκης Σελ. 657
1. Η ρύθμιση Σελ. 657
2. Σκοπός Σελ. 659
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ρυθμίσεως του εδ. α΄ Σελ. 659
1. Καταλαμβανόμενα από τη ρύθμιση ένδικα βοηθήματα ή μέσα Σελ. 659
2. Ο αιτών την πρότυπη δίκη διάδικος Σελ. 660
3. Η εκτίμηση του αιτήματος από την τριμελή Επιτροπή Σελ. 661
ΙΙΙ. Φύση και συνέπειες της πράξεως της τριμελούς Επιτροπής Σελ. 663
1. Η φύση του αιτήματος πρότυπης δίκης και της πράξεως της Επιτροπής Σελ. 663
2. Οι συνέπειες της πράξεως της τριμελούς Επιτροπής σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος πρότυπης δίκης Σελ. 663
(α) Η εισαγωγή του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο ΣτΕ Σελ. 663
(β) Η δημοσίευση της πράξεως περί αποδοχής του αιτήματος πρότυπης δίκης Σελ. 664
(γ) Η αναστολή εκδικάσεως εκκρεμών υποθέσεων με το ίδιο ζήτημα Σελ. 664
IV. Η δίκη στο ΣτΕ Σελ. 666
1. Οι διάδικοι Σελ. 666
2. Η διαδικασία Σελ. 667
V. Ο έλεγχος του Δικαστηρίου και η απόφαση Σελ. 668
1. Ο έλεγχος συνδρομής ή μη του ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος Σελ. 668
2. Ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης υποθέσεως Σελ. 668
VΙ. Οι συνέπειες της αποφάσεως Σελ. 670
1. Ένδικα μέσα Σελ. 670
2. Δεσμευτικότητα της αποφάσεως Σελ. 670
VΙΙ. Η ρύθμιση και ο σκοπός της αιτήσεως επιταχύνσεως Σελ. 672
VIII. Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση Σελ. 674
1. Έννοια και σκοπός Σελ. 674
2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 674
3. Οι προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως της αιτήσεως Σελ. 675
(α) Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 675
(β) Προθεσμία και χρονικοί περιορισμοί ασκήσεως της αιτήσεως Σελ. 676
(γ) Περιεχόμενο και τρόπος ασκήσεως της αιτήσεως Σελ. 677
(δ) Η απαίτηση για έκδοση οριστικής αποφάσεως και για συνάρτησή της με αστικής ή ποινικής φύσεως υποθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 ΕΣΔΑ Σελ. 678
(ε) Διαδικασία Σελ. 679
4. Η απόφαση και τα κριτήρια για την διαπίστωση και την επιδίκαση δίκαιης ικανοποιήσεως Σελ. 679
5. Εκτέλεση της αποφάσεως Σελ. 681
Ι. Τα συστήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 683
ΙΙ. Η δομή της προσωρινής δικαστικής προστασίας στον ΚΔΔικ Σελ. 683
ΙΙΙ. Αναστολή εκτελέσεως διοικητικών πράξεων (άρθρα 200-205Α ΚΔΔικ) Σελ. 684
1. Προϋποθέσεις αναστολής εκτελέσεως διοικητικής πράξεως (άρθρο 200 ΚΔΔικ) Σελ. 684
2. Αρμοδιότητα προς αναστολή (άρθρο 201 ΚΔΔικ) Σελ. 687
3. Λόγοι αναστολής (άρθρο 202 ΚΔΔικ) Σελ. 687
(α) Η ανεπανόρθωτη βλάβη Σελ. 687
(β) Το προδήλως βάσιμο της προσφυγής Σελ. 689
(γ) Φορολογικές - Τελωνειακές - Χρηματικές διαφορές Σελ. 689
(δ) Οι εξαιρέσεις Σελ. 690
(ε) Η ειδική περίπτωση της αναστολής εκτελέσεως πράξεως ανακτήσεως κρατικής ενισχύσεως (202 § 4 ΚΔΔικ - ν. 4152/2013) Σελ. 692
4. Προδικασία (άρθρο 203 ΚΔΔικ) Σελ. 692
5. Κύρια διαδικασία (άρθρο 204 ΚΔΔικ) Σελ. 695
6. Η προσωρινή διαταγή (άρθρο 204 § 3 ΚΔΔικ) Σελ. 696
7. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής (άρθρο 205 ΚΔΔικ) Σελ. 698
8. Η επίδοση της αποφάσεως αναστολής Σελ. 700
9. Η ανάκληση της αποφάσεως αναστολής (άρθρο 205 § 5 ΚΔΔικ) Σελ. 700
10. Παραίτηση από αίτηση αναστολής Σελ. 701
11. Διαταγή εκτελέσεως της πράξεως στις φορολογικές διαφορές (άρθρο 205Α ΚΔΔικ) Σελ. 701
IV. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων (άρθρα 206-209 ΚΔΔικ) Σελ. 702
1. Γενικές παρατηρήσεις - Προϋποθέσεις Σελ. 702
2. Αρμοδιότητα προς αναστολή (άρθρο 207 ΚΔΔικ) Σελ. 704
3. Λόγοι αναστολής - Αποκλεισμός αναστολής (άρθρο 208 ΚΔΔικ) Σελ. 704
4. Προδικασία – Κύρια διαδικασία Σελ. 705
5. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως στις φορολογικές διαφορές (άρθρο 209Α ΚΔΔικ) Σελ. 705
V. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως Σελ. 705
1. Περιεχόμενο και ατέλειες της ρυθμίσεως Σελ. 705
2. Έννοια της ρυθμίσεως καταστάσεως – Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 706
3. Ανάγκη ασκήσεως του κύριου ένδικου βοηθήματος Σελ. 706
4. Αρμόδιο δικαστήριο - Σώρευση αιτημάτων προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως και προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως Σελ. 707
5. Λόγος προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως Σελ. 707
6. Αποκλεισμός της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως Σελ. 709
7. Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Εφαρμογή της διατάξεως και επί ενδίκων μέσων Σελ. 709
VI. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως Σελ. 709
1. Προϋποθέσεις Σελ. 709
2. Αρμοδιότητα Σελ. 710
3. Λόγοι προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως - Αποκλεισμός Σελ. 711
4. Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόδειξη Σελ. 712
5. Ανακοπή ερημοδικίας - Παρέμβαση Σελ. 714
6. Η απόφαση προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως (άρθρο 215 ΚΔΔικ) Σελ. 714
(α) Έκταση προσωρινής επιδικάσεως Σελ. 714
(β) Τρόπος επιδικάσεως περιοδικών παροχών Σελ. 714
(γ) Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως υπό όρους Σελ. 715
(δ) Τύχη της αποφάσεως περί προσωρινής επιδικάσεως μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως Σελ. 715
(ε) Απαγόρευση κατασχέσεως, εκχωρήσεως, συμψηφισμού του επιδικασθέντος ποσού Σελ. 716
(στ) Ανάκληση αποφάσεως προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως Σελ. 716
(ζ) Εκκαθάριση και απόδοση ποσών μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως Σελ. 717
7. Επίδοση - Εκτέλεση της αποφάσεως Σελ. 718
8. Γενική απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων - Αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 718
VII. Η προσωρινή δικαστική προστασία επί του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής εκτελέσεως Σελ. 719
1. Αντιπαραβολή των άρθρων 228 ΚΔΔικ και 73 § 3 ΚΕΔΕ Σελ. 719
2. Προϋποθέσεις ανακοπής του ΚΔΔικ Σελ. 720
3. Η βεβαίωση ως εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως Σελ. 721
4. Λόγοι αναστολής Σελ. 722
5. Τυπολόγηση περιπτώσεων βλάβης και δημοσίου συμφέροντος Σελ. 722
Ι. Επί της μεθόδου αναλύσεως Σελ. 724
ΙΙ. Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά το άρθρο 52 π.δ. 18/1989 Σελ. 724
1. Διοικητική αναστολή εκτελέσεως (άρθρο 52 § 1 π.δ. 18/1989) Σελ. 724
2. Συγκρότηση της Επιτροπής Αναστολών (άρθρο 52 § 2 π.δ. 18/1989) Σελ. 725
3. Προδικασία (άρθρο 52 § 3 π.δ. 18/1989) Σελ. 726
4. Παρέμβαση τρίτου (άρθρο 52 § 4 π.δ. 18/1989) Σελ. 727
5. Προσωρινή διαταγή (άρθρο 52 § 5 π.δ. 18/1989) Σελ. 727
6. Λόγοι αναστολής (άρθρο 52 §§ 6, 7 π.δ. 18/1989) Σελ. 728
7. Λόγοι αποκλεισμού της αναστολής Σελ. 732
8. Άλλα κατάλληλα μέτρα (άρθρο 52 § 8 π.δ. 18/1989) Σελ. 733
9. Ανάκληση αποφάσεως προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 52 § 9 π.δ. 18/1989) Σελ. 734
10. Υποβολή νέας αιτήσεως αναστολής (άρθρο 52 § 10 π.δ. 18/1989) Σελ. 735
11. Παραίτηση - Δικαστική δαπάνη Σελ. 735
ΙΙΙ. Η προσωρινή δικαστική προστασία στην έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας («ακυρωτική» έφεση) (άρθρο 65 π.δ. 18/1989) Σελ. 736
IV. Προσωρινή δικαστική προστασία επί κανονιστικών πράξεων Σελ. 736
V. Παραπομπή αναρμοδίως ασκηθείσας αιτήσεως αναστολής Σελ. 737
Ι. Το σύστημα της ΔικΕΣ Σελ. 739
ΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία επί εφέσεως Σελ. 739
1. Λόγοι αναστολής Σελ. 739
2. Προδικασία - Κύρια διαδικασία Σελ. 740
3. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως Σελ. 741
4. Απόφαση Σελ. 741
ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία επί ανακοπής Σελ. 741
1. Αναστολή εκτελέσεως στις διαφορές από διοικητική εκτέλεση Σελ. 741
2. Αναστολή αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του Δημοσίου Σελ. 742
IV. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως Σελ. 742
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 742
2. Ειδικώς επί αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 742
V. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως Σελ. 743
1. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 743
2. Λόγοι προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως Σελ. 743
VI. Μέτρα διασφαλίσεως της δημόσιας αξιώσεως Σελ. 743
VII. Ανυπαρξία προσωρινής δικαστικής προστασίας επί αγωγής Σελ. 743
Ι. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 345-374 ν. 4412/2016 Σελ. 744
ΙΙ. Αρμόδια δικαστήρια - Ένδικα βοηθήματα Σελ. 745
ΙΙΙ. Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Σελ. 746
1. Αρμοδιότητα - Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 746
(α) Αρμόδιο όργανο Σελ. 746
(β) Έννομο Συμφέρον - Επίκληση βλάβης Σελ. 747
(γ) Υποχρεωτικότητα ασκήσεως Σελ. 748
(δ) Απαράδεκτο δεύτερης προδικαστικής προσφυγής Σελ. 749
(ε) Ανεπίτρεπτο ασκήσεως άλλης διοικητικής προσφυγής Σελ. 750
(στ) Προσφυγή κατά εκτελεστής πράξεως ή παραλείψεως Σελ. 750
2. Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής Σελ. 751
3. Τρόπος ασκήσεως της προσφυγής Σελ. 752
4. Διαδικασία εξετάσεως της προσφυγής Σελ. 753
5. Η παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ Σελ. 754
6. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής ως προς τη σύναψη της συμβάσεως Σελ. 755
7. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου Σελ. 755
8. Η προσωρινή προστασία της ΑΕΠΠ Σελ. 756
9. Η απόφαση της ΑΕΠΠ Σελ. 756
10. Η έκταση ελέγχου της ΑΕΠΠ Σελ. 757
11. Η κήρυξη ακυρότητας συμβάσεως με απόφαση της ΑΕΠΠ Σελ. 757
IV. Η αίτηση αναστολής του ν. 4412/2016 Σελ. 758
1. Αρμόδια Δικαστήρια - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αυτοτελές βοήθημα Σελ. 758
2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 759
(α) Νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον Σελ. 759
(β) Προθεσμία - Υπογραφή Δικογράφου - Πληρεξουσιότητα Σελ. 759
(γ) Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 759
(δ) Παράβολο Σελ. 759
3. Προδικασία Σελ. 760
4. Προϋποθέσεις του βασίμου Σελ. 760
(α) Ο βασικός κανόνας Σελ. 760
(β) Σοβαρή πιθανολόγηση παραβάσεως κανόνα δικαίου Σελ. 760
(γ) Βλάβη του αιτούντος Σελ. 761
(δ) Υπερέχον δημόσιο συμφέρον - Συμφέρον τρίτων Σελ. 761
5. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της αιτήσεως αναστολής Σελ. 762
6. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής Σελ. 762
7. Η συμμόρφωση προς την απόφαση αναστολής Σελ. 762
8. Σχέση της προσωρινής με την οριστική δικαστική προστασία Σελ. 763
Ι. Τα δύο συστήματα αποδείξεως της διοικητικής δίκης Σελ. 765
ΙΙ. Γενικές περί αποδείξεως αρχές Σελ. 765
1. Το αντικείμενο της αποδείξεως Σελ. 765
(α) Πραγματικά γεγονότα ως αντικείμενο αποδείξεως Σελ. 765
(αα) Έννοια και μορφές αποδείξεως Σελ. 765
(ββ) Πραγματικά γεγονότα, πραγματικοί ισχυρισμοί, επιχειρήματα Σελ. 766
2. Πασίδηλα γεγονότα και γεγονότα γνωστά στο δικαστήριο από προηγούμενη ενέργειά του Σελ. 767
(α) Πασίδηλα γεγονότα Σελ. 767
(β) Γεγονότα γνωστά από άλλη δικαστική ενέργεια Σελ. 768
3. Διδάγματα της κοινής πείρας Σελ. 769
4. Αλλοδαπό δίκαιο, έθιμο και συναλλακτικά ήθη Σελ. 770
ΙΙΙ. Το βάρος αποδείξεως στη διοικητική δίκη Σελ. 771
1. Βασικός ορισμός Σελ. 771
2. Απόδειξη από τα στοιχεία του φακέλου Σελ. 772
3. Νόμιμα μαχητά τεκμήρια Σελ. 772
IV. Αποδεικτικά στοιχεία Σελ. 773
V. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 773
VI. Χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων Σελ. 774
VII. Ο διοικητικός φάκελος Σελ. 775
VIII. Η υποχρεωτική προαπόδειξη Σελ. 775
1. Ο βασικός κανόνας του άρθρου 150 § 1 εδ. α΄ ΚΔΔικ Σελ. 775
2. Η προσαγωγή των εγγράφων σε μεταγενέστερη συζήτηση Σελ. 777
ΙΧ. Η συμπληρωματική απόδειξη Σελ. 779
1. Απόφαση διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου Σελ. 779
2. Χρόνος λήψεως της αποφάσεως Σελ. 781
3. Περιεχόμενο της αποφάσεως Σελ. 781
4. Η συμπληρωματική απόδειξη εκτός του ακροατηρίου Σελ. 782
5. Η μεταβολή του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της αποδείξεως Σελ. 782
6. Η παρουσία των διαδίκων κατά τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής αποδείξεως Σελ. 782
7. Η συζήτηση μετά τη διεξαγωγή της αποδείξεως Σελ. 783
Χ. Η συντηρητική απόδειξη Σελ. 784
1. Έννοια και νομική φύση Σελ. 784
2. Προϋποθέσεις συντηρητικής αποδείξεως Σελ. 784
(α) Τυπικές προϋποθέσεις Σελ. 784
(β) Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 784
3. Αρμοδιότητα προς απόφαση επί της αιτήσεως συντηρητικής αποδείξεως Σελ. 785
4. Περιεχόμενο της αποφάσεως για συντηρητική απόδειξη Σελ. 786
5. Διεξαγωγή της συντηρητικής αποδείξεως στο ακροατήριο Σελ. 786
6. Διεξαγωγή της συντηρητικής αποδείξεως εκτός ακροατηρίου Σελ. 787
7. Συζήτηση μετά τη συντηρητική απόδειξη Σελ. 787
8. Αποδεικτική δύναμη συντηρητικής αποδείξεως Σελ. 787
ΧΙ. Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου από το διοικητικό δικαστήριο Σελ. 787
1. Η αναζήτηση στοιχείων από το δικαστήριο Σελ. 787
2. Η εντολή επανελέγχου από το δικαστήριο Σελ. 788
ΧΙΙ. Αυτοψία Σελ. 789
1. Έννοια και σκοπός της αυτοψίας Σελ. 789
2. Η περί αυτοψίας απόφαση Σελ. 789
3. Η υποχρεωτική σύμπραξη διαδίκων ή τρίτων κατά τη διενέργεια της αυτοψίας Σελ. 790
(α) Η βασική υποχρέωση Σελ. 790
(β) Συνέπειες μη συμμορφώσεως προς την υποχρέωση συμπράξεως Σελ. 792
(γ) Η απαλλαγή από την υποχρέωση συμπράξεως Σελ. 792
4. Τρόπος διεξαγωγής της αυτοψίας Σελ. 793
5. Αυτοψία κατά τον ΚΠολΔ στην ακυρωτική δίκη Σελ. 793
ΧΙΙΙ. Πραγματογνωμοσύνη Σελ. 794
1. Έννοια πραγματογνωμοσύνης κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 794
2. Τρόπος διορισμού πραγματογνωμόνων Σελ. 795
3. Περιεχόμενο της αποφάσεως διορισμού πραγματογνωμόνων Σελ. 796
4. Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων Σελ. 796
(α) Οι λόγοι αποκλεισμού και εξαιρέσεως πραγματογνωμόνων Σελ. 796
(β) Λόγοι αντικαταστάσεως των πραγματογνωμόνων Σελ. 797
(γ) Οι λόγοι απαλλαγής του πραγματογνώμονα Σελ. 797
(δ) Διαδικασία προβολής και κρίση των λόγων Σελ. 797
5. Καθήκοντα πραγματογνώμονα - Κυρώσεις Σελ. 798
6. Ορκοδοσία πραγματογνώμονα Σελ. 798
7. Δικαιώματα πραγματογνωμόνων Σελ. 799
8. Διαδικασία διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 800
(α) Τρόπος εργασίας περισσότερων πραγματογνωμόνων Σελ. 800
(β) Οδηγίες προς τους πραγματογνώμονες - Υπομνήματα των διαδίκων Σελ. 800
9. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης Σελ. 801
10. Οι απλές γνωμοδοτήσεις του άρθρου 168 ΚΔΔικ Σελ. 802
11. Δαπάνες και αμοιβή πραγματογνωμόνων Σελ. 803
(α) Ύψος αμοιβής Σελ. 803
(β) Καταλογισμός των δαπανών και της αμοιβής του πραγματογνώμονα Σελ. 803
(γ) Προσωρινή εκκαθάριση και προκαταβολή δαπανών Σελ. 803
12. Τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 804
(α) Έννοια και σκοπός του θεσμού Σελ. 804
(β) Προϋποθέσεις διορισμού τεχνικού συμβούλου Σελ. 804
(γ) Δικαιώματα τεχνικών συμβούλων Σελ. 804
13. Πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ στην ακυρωτική δίκη Σελ. 805
XIV. Έγγραφα Σελ. 805
1. Έννοια και είδη εγγράφων Σελ. 805
2. Τα βιβλία ως ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 807
3. Οι μηχανικές απεικονίσεις και οι φωνοληψίες ως ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 807
(α) Απεικονίσεις Σελ. 807
(β) Φωνοληψίες Σελ. 808
4. Περαιτέρω προϋποθέσεις της αποδεικτικής δυνάμεως των εγγράφων Σελ. 809
5. Νόμιμος τύπος των εγγράφων Σελ. 809
6. Αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων Σελ. 809
7. Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων Σελ. 811
8. Ξενόγλωσσα έγγραφα Σελ. 812
9. Αποδεικτική δύναμη αντιγράφων Σελ. 813
10. Επίδειξη εγγράφου Σελ. 814
(α) Ο βασικός κανόνας - Διάκριση από συγγενείς διατάξεις Σελ. 814
(β) Χρόνος υποβολής της αιτήσεως επιδείξεως εγγράφου Σελ. 815
(γ) Τόπος επιδείξεως του εγγράφου Σελ. 815
(δ) Η υποχρέωση του δικαστηρίου να διατάξει την επίδειξη του αιτουμένου εγγράφου Σελ. 816
(ε) Οι εξαιρέσεις του άρθρου 174 § 3 ΚΔΔικ Σελ. 816
(αα) Εξαιρέσεις για τα δημόσια έγγραφα Σελ. 816
(ββ) Οι εξαιρέσεις για ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 817
(γγ) Ανάγκη αιτιολόγησης της δικαστικής αποφάσεως Σελ. 817
(στ) Αδικαιολόγητη άρνηση ή παρακώλυση επιδείξεως εγγράφου Σελ. 817
11. Απώλεια και γνησιότητα εγγράφου Σελ. 817
12. Η προσβολή εγγράφου για πλαστότητα Σελ. 818
13. Τα έγγραφα στην ακυρωτική δίκη Σελ. 819
XV. Ομολογία Σελ. 820
1. Είδη - Αποδεικτική δύναμη Σελ. 820
2. Ανάκληση ομολογίας Σελ. 822
3. Η ομολογία στην ακυρωτική δίκη Σελ. 822
XVI. Εξηγήσεις των διαδίκων Σελ. 823
1. Ο θεσμός στη δίκη ουσίας Σελ. 823
2. Ο θεσμός στην ακυρωτική δίκη Σελ. 823
XVII. Οι μάρτυρες Σελ. 824
1. Απόφαση και τόπος εξετάσεως μαρτύρων Σελ. 824
(α) Η απόφαση εξετάσεως μαρτύρων Σελ. 824
(β) Η πρόταση του διαδίκου: βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 825
2. Η πρόταση για εξέταση μάρτυρος στο άρθρο 180 ΚΔΔικ Σελ. 825
(α) Η έγγραφη πρόταση στην προδικασία Σελ. 825
(β) Η προφορική πρόταση στο ακροατήριο Σελ. 826
(γ) Η απόφαση του δικαστηρίου επί της αιτήσεως του διαδίκου ως αιτιολογημένη απόφαση διακριτικής ευχέρειας Σελ. 826
3. Η κλήτευση των μαρτύρων Σελ. 827
4. Η μαρτυρία ως υποχρέωση Σελ. 828
5. Αποκλεισμός και απαλλαγή των μαρτύρων Σελ. 828
(α) Αποκλειόμενοι μάρτυρες Σελ. 828
(αα) Ανικανότητα μάρτυρα Σελ. 828
(ββ) Μάρτυρες με υποχρέωση εχεμύθειας ως προς θέματα που τους εμπιστεύθηκαν λόγω ιδιότητας Σελ. 829
(γγ) Μάρτυρες συγγενείς του ιδιώτη διαδίκου Σελ. 829
(δδ) Μάρτυρες με συμφέρον Σελ. 830
(β) Απαλλασσόμενοι μάρτυρες Σελ. 830
(γ) Διαδικασία ελέγχου του λόγου αποκλεισμού ή απαλλαγής Σελ. 831
6. Η διεξαγωγή της εξετάσεως μάρτυρα Σελ. 831
7. Οι μαρτυρικές καταθέσεις κατά την προδικασία Σελ. 832
8. Οι μάρτυρες στην πολιτική δίκη - Διαφοροποιήσεις Σελ. 833
XVIII. Τα δικαστικά τεκμήρια Σελ. 834
Ι. Η έννοια της δικαστικής αποφάσεως Σελ. 837
ΙΙ. Διακρίσεις των δικαστικών αποφάσεων Σελ. 837
ΙΙΙ. Ειδικώς περί της διακρίσεως οριστικών και μη οριστικών αποφάσεων Σελ. 838
1. Έννοια και σημασία Σελ. 838
2. Νομολογία Σελ. 838
IV. Διαδικασία λήψεως της αποφάσεως Σελ. 839
V. Κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση της αποφάσεως Σελ. 841
1. Κατάρτιση αποφάσεως Σελ. 841
2. Έκδοση αποφάσεως Σελ. 841
3. Δημοσίευση αποφάσεως Σελ. 841
VΙ. Το πρωτότυπο της δικαστικής αποφάσεως Σελ. 842
VΙΙ. Η ανυπόστατη δικαστική απόφαση Σελ. 842
1. Η έννοια Σελ. 842
2. Οι λόγοι ανυπόστατου Σελ. 842
3. Η αναγνώριση του ανυπόστατου Σελ. 844
Ι. Οι ρυθμίσεις Σελ. 845
ΙΙ. Η ισχύς έναντι όλων Σελ. 845
1. Η ρύθμιση του ΚΔΔικ Σελ. 845
2. Η ρύθμιση του άρθρου 50 § 1 π.δ. 18/1989 Σελ. 846
ΙΙΙ. Το δεδικασμένο Σελ. 846
1. Έννοια Σελ. 846
2. Προϋποθέσεις του δεδικασμένου Σελ. 847
(α) Τελεσιδικία Σελ. 847
(β) Ταυτότητα προσώπων Σελ. 847
(γ) Ταυτότητα διαφοράς Σελ. 848
IV. Υποκειμενικά όρια Σελ. 849
V. Αντικειμενικά όρια Σελ. 849
1. Οι διατυπώσεις του ΚΔΔικ και του π.δ. 18/1989 Σελ. 849
2. Διοικητικής φύσεως ζήτημα Σελ. 850
3. Ουσιαστικό ζήτημα Σελ. 850
4. Δικονομικό ζήτημα Σελ. 850
5. Κριθέν ζήτημα Σελ. 851
6. Παρεμπίπτοντα ζητήματα Σελ. 852
7. Ενστάσεις Σελ. 853
VI. Χρονικά όρια Σελ. 853
VII. Διάσπαση του δεδικασμένου Σελ. 854
VIIΙ. Ο περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως Σελ. 854
Ι. Οι ρυθμίσεις Σελ. 857
ΙΙ. Θετική και αποθετική συμμόρφωση Σελ. 857
ΙΙΙ. Μορφές αποθετικής συμμορφώσεως Σελ. 858
1. Απαγόρευση εκδόσεως της ίδιας πράξεως Σελ. 858
2. Απαγόρευση εφαρμογής και εκτελέσεως της πράξεως Σελ. 858
3. Αποχή από ενέργεια παρόμοια προς την ακυρωθείσα Σελ. 859
IV. Όρια της αποθετικής συμμορφώσεως Σελ. 859
1. Νέα πραγματικά ή/και νομικά δεδομένα Σελ. 859
2. Απάλειψη της τυπικής πλημμέλειας Σελ. 860
3. Έκδοση νέας αιτιολογημένης πράξεως Σελ. 861
V. Μορφές θετικής συμμορφώσεως Σελ. 861
VI. Η υποχρέωση ανακλήσεως πράξεων που βασίζονται στην ακυρωθείσα Σελ. 862
1. Ο βασικός κανόνας Σελ. 862
2. Η υποχρέωση της διοικήσεως προς ανάκληση όμοιου περιεχομένου ατομικών πράξεων προς την ακυρωθείσα Σελ. 862
VII. Η υποχρέωση αντικαταστάσεως ακυρωθείσας πράξεως Σελ. 863
VIII. Υποχρέωση εκδόσεως της πράξεως επί παραλείψεως οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Σύνθετη διοικητική ενέργεια Σελ. 864
ΙΧ. Το κρίσιμο χρονικό καθεστώς της συμμορφώσεως Σελ. 864
Χ. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου επί μη συμμορφώσεως Σελ. 865
1. Οι ρυθμίσεις Σελ. 865
2. Η κατάσχεση του άρθρου 4 ν. 3068/2002 Σελ. 867
ΧΙ. Δικαστική προστασία επί μη συμμορφώσεως Σελ. 867
ΧΙΙ. Οι ρυθμίσεις του ν. 3068/2002 ως προς τη συμμόρφωση της Διοικήσεως στις δικαστικές αποφάσεις Σελ. 868
ΧΙΙΙ. Ευθύνη για τη μη συμμόρφωση Σελ. 869
1. Αστική ευθύνη Σελ. 869
2. Ποινική ευθύνη Σελ. 869
3. Πειθαρχική ευθύνη Σελ. 869
Ι. Ορισμός και θεμελιώδεις διακρίσεις Σελ. 871
ΙΙ. Βασικές αρχές μιας γενικής θεωρίας των ενδίκων μέσων Σελ. 872
1. Numerus clausus των ενδίκων μέσων Σελ. 872
2. Συνταγματική κατοχύρωση και in concreto πρόβλεψη του ενδίκου μέσου Σελ. 872
3. Η αρχή της διαδοχικής ασκήσεως των ενδίκων μέσων - Η εξαίρεση του άρθρου 2 ν. 3900/2010 Σελ. 873
4. Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων Σελ. 874
ΙΙΙ. Οι γενικές διατάξεις περί ενδίκων μέσων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Σελ. 875
1. Σημασία της ρυθμίσεως Σελ. 875
2. Τα ένδικα μέσα κατ’ άρθρο 81 ΚΔΔικ Σελ. 875
3. Αρμοδιότητα εκδικάσεως ενδίκων μέσων κατά τον ΚΔΔικ Σελ. 875
4. Προσβαλλόμενες με ένδικο μέσο αποφάσεις κατ’ άρθρο 83 ΚΔΔικ Σελ. 876
(α) Προσβολή των οριστικών αποφάσεων Σελ. 876
(β) Μεταβατική ρύθμιση σχετικά με το παραδεκτό των ενδίκων μέσων Σελ. 877
5. Νομιμοποίηση των διαδίκων προς άσκηση ενδίκου μέσου κατ’ άρθρο 84 ΚΔΔικ Σελ. 878
6. Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως του ενδίκου μέσου στο άρθρο 85 ΚΔΔικ Σελ. 879
7. Γενικές περί προθεσμιών διατάξεις στο άρθρο 86 ΚΔΔικ Σελ. 880
(α) Γενικός περί παρεκτάσεως κανόνας Σελ. 880
(β) Ο θάνατος του νομιμοποιούμενου σε άσκηση ενδίκου μέσου Σελ. 880
8. Απαραίτητα στοιχεία των δικογράφων των ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 87 ΚΔΔικ Σελ. 881
9. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 88 ΚΔΔικ Σελ. 882
10. Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 126 ΚΔΔικ Σελ. 883
IV. Εφαρμογή των διατάξεων της γενικής διαδικασίας του ΚΔΔικ και του π.δ. 18/1989 Σελ. 884
Ι. Έννοια, σκοπός και νομοθετική ρύθμιση Σελ. 885
1. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 885
2. Ορισμός - Ratio Σελ. 885
ΙΙ. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 886
1. Αρμόδιο δικαστήριο και νομιμοποιούμενα σε ανακοπή πρόσωπα Σελ. 886
2. Αποφάσεις υποκείμενες σε ανακοπή Σελ. 887
3. Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 887
4. Έννομο συμφέρον Σελ. 888
5. Παραδεκτοί λόγοι ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 889
6. Η μη παράσταση του διαδίκου στη συζήτηση της υποθέσεως Σελ. 889
7. Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ μη παραστάσεως και προβαλλόμενου λόγου ανακοπής Σελ. 890
8. Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου της ανακοπής Σελ. 891
9. Τρόπος ασκήσεως της ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 891
ΙΙΙ. Οι λόγοι της ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 892
1. Παρουσίαση των τριών λόγων Σελ. 892
2. Μη κλήτευση του διαδίκου Σελ. 892
3. Μη νομότυπη ή μη εμπρόθεσμη κλήτευση Σελ. 893
4. Ανωτέρα βία Σελ. 894
(α) Γενική εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 894
(β) Περιπτωσιολογία Σελ. 894
(αα) Η απρόβλεπτη, αιφνίδια και βαριά σωματική ή πνευματική ασθένεια του διαδίκου, του νομίμου αντιπροσώπου ή του πληρεξουσίου του Σελ. 895
(ββ) Η άγνοια της νομότυπης και εμπρόθεσμης επιδόσεως Σελ. 896
(γγ) Η ανωμαλία στα κυκλοφοριακά μέσα Σελ. 897
(δδ) Θάνατος δικηγόρου ή συγγενούς του Σελ. 898
(εε) Αποχή των δικηγόρων Σελ. 898
(στ-στ) Δόλιες ενέργειες του αντιδίκου Σελ. 899
(ζζ) Γεγονότα συνδεόμενα με τη λειτουργία των δικαστηρίων Σελ. 899
IV. Η δυνατότητα διαδοχικής ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 900
V. Σχέση της ανακοπής ερημοδικίας προς άλλα ένδικα μέσα Σελ. 901
1. Ανακοπή ερημοδικίας στην έφεση Σελ. 901
2. Ανακοπή ερημοδικίας και αναίρεση Σελ. 902
VI. Η απόφαση επί της ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 902
Ι. Έννοια και σκοπός της τριτανακοπής Σελ. 904
ΙΙ. Παραδεκτό της τριτανακοπής Σελ. 905
1. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 905
2. Εξουσία ασκήσεως του δικαιώματος τριτανακοπής Σελ. 905
3. Η έννοια του τρίτου Σελ. 905
4. Η έννοια της βλάβης του τρίτου Σελ. 906
5. Μη άσκηση παρεμβάσεως Σελ. 906
6. Έννομο συμφέρον Σελ. 907
7. Δικαιούμενοι σε άσκηση τριτανακοπής κατ’ αρθρ. 84 § 2 ΚΔΔικ - Διαδοχικές τριτανακοπές - Παρέμβαση στη δίκη της τριτανακοπής Σελ. 908
8. Παθητικώς νομιμοποιούμενοι στη δίκη της τριτανακοπής Σελ. 909
9. Προθεσμία τριτανακοπής Σελ. 909
10. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της τριτανακοπής του ΚΔΔικ Σελ. 910
11. Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου της τριτανακοπής Σελ. 910
12. Τρόπος ασκήσεως τριτανακοπής Σελ. 911
ΙΙΙ. Το βάσιμο της τριτανακοπής Σελ. 911
IV. Η απόφαση επί της τριτανακοπής Σελ. 912
Ι. Πεδίο εφαρμογής του π.δ. 18/1989 επί τριτανακοπών Σελ. 913
ΙΙ. Διαφορές μεταξύ της τριτανακοπής του άρθρου 51 π.δ. 18/1989 και της τριτανακοπής του ΚΔΔικ Σελ. 914
ΙΙΙ. Βασική νομολογία του ΣτΕ σχετικά με την ακυρωτική τριτανακοπή Σελ. 915
Ι. Προσβαλλόμενες αποφάσεις με έφεση Σελ. 920
1. Ορολογία και τελολογία Σελ. 920
2. Το χρηματικό όριο του εκκλητού Σελ. 920
(α) Ο κανόνας του άρθρου 92 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 920
(β) Το όριο του εκκλητού στο άρθρο 92 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 921
(αα) Ο κανόνας του εδαφίου α΄ Σελ. 921
(ββ) Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της διαφοράς Σελ. 922
(γ) Το ζήτημα του εκκλητού στις φορολογικές διαφορές Σελ. 923
(δ) Αποφάσεις πάντοτε εκκλητές Σελ. 925
ΙΙ. Δικαιούμενοι σε άσκηση εφέσεως Σελ. 926
1. Ο γενικός κανόνας Σελ. 926
2. Ο ειδικός κανόνας των φορολογικών διαφορών Σελ. 927
ΙΙΙ. Σχέση εφέσεως και ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 928
IV. Λόγοι εφέσεως - Στοιχεία του δικογράφου της εφέσεως Σελ. 929
V. Το απαράδεκτο της μεταβολής του αντικειμένου της διαφοράς στο δεύτερο βαθμό Σελ. 930
1. Ο βασικός κανόνας του άρθρου 96 § 1 ΚΔΔικ Σελ. 930
2. Το απαράδεκτο της προβολής νέων πραγματικών ισχυρισμών Σελ. 931
3. Το απαράδεκτο της επικλήσεως νέων αποδεικτικών στοιχείων Σελ. 932
4. Το παραδεκτό της επικλήσεως νέων αποδεικτικών στοιχείων και για πραγματικούς ισχυρισμούς που προβλήθηκαν πρωτοδίκως Σελ. 934
VI. Η προθεσμία της εφέσεως Σελ. 936
VII. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως Σελ. 937
VIII. Η απόφαση επί της εφέσεως Σελ. 940
1. Απόφαση που δέχεται την έφεση Σελ. 940
2. Εφαρμοστέος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο νόμος Σελ. 941
3. Η αντικατάσταση αιτιολογίας με διατήρηση του διατακτικού Σελ. 942
4. H reformatio in pejus στην εφετειακή δίκη Σελ. 943
ΙΧ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της εφέσεως Σελ. 943
Χ. Η αντέφεση Σελ. 944
1. Η διάκριση μεταξύ αυτοτελούς και μη αυτοτελούς αντεφέσεως στο άρθρο 100 ΚΔΔικ Σελ. 944
2. Τρόπος ασκήσεως αντεφέσεως Σελ. 944
3. Προβαλλόμενοι δια της αντεφέσεως λόγοι Σελ. 945
Ι. Εφαρμοζόμενες διατάξεις στην ακυρωτική έφεση Σελ. 946
ΙΙ. Παραδεκτό της εφέσεως Σελ. 946
1. Υποκείμενες σε ακυρωτική έφεση αποφάσεις Σελ. 946
2. Δικαιούμενοι σε άσκηση εφέσεως Σελ. 947
3. Προθεσμία εφέσεως Σελ. 948
4. Η έφεση υπέρ του νόμου Σελ. 949
5. Το παραδεκτό της εφέσεως του νικήσαντος διαδίκου Σελ. 950
ΙΙΙ. Ανεπίτρεπτο δεύτερης εφέσεως και αντεφέσεως Σελ. 950
IV. Στοιχεία του δικογράφου της ακυρωτικής εφέσεως Σελ. 950
1. Γενικά στοιχεία Σελ. 950
2. Η απαίτηση του άρθρου 58 § 1 π.δ. 18/1989 Σελ. 951
V. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ακυρωτικής εφέσεως Σελ. 952
VI. Παρέμβαση και πρόσθετοι λόγοι στην ακυρωτική έφεση Σελ. 952
VII. Περαιτέρω δικονομικά θέματα Σελ. 953
VIII. Λόγοι εφέσεως - Συνέπειες της δεχόμενης την έφεση αποφάσεως Σελ. 954
ΙΧ. Παραπομπή υποθέσεων κατ’ άρθρο 67 π.δ. 18/1989 Σελ. 954
Χ. Οι ανέκκλητες αποφάσεις του άρθρου 5Α ν. 702/1977 Σελ. 955
Ι. Ορισμός και τελολογία Σελ. 957
ΙΙ. Προσβαλλόμενες με αναθεώρηση αποφάσεις Σελ. 958
ΙΙΙ. Νομιμοποιούμενοι σε άσκηση αναθεωρήσεως Σελ. 959
IV. Η διάσπαση του κανόνα της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων στο άρθρο 102 ΚΔΔικ Σελ. 959
V. Λόγοι αναθεωρήσεως Σελ. 960
1. Περιοριστική απαρίθμηση Σελ. 960
2. Εσφαλμένη απόδειξη (103 § 1α ΚΔΔικ) Σελ. 960
3. Νέα κρίσιμα έγγραφα Σελ. 962
4. Αμετάκλητη ανατροπή αποφάσεως Σελ. 964
VI. Προθεσμία αναθεωρήσεως Σελ. 965
VII. Παραδεκτό και βάσιμο της αιτήσεως αναθεωρήσεως Σελ. 965
1. Τρόπος ασκήσεως - Στοιχεία δικογράφου Σελ. 965
2. Βάσιμο της αναθεωρήσεως Σελ. 966
VIII. Απόφαση επί της αιτήσεως αναθεωρήσεως Σελ. 966
ΙΧ. Ένδικα μέσα Σελ. 967
1. Η ρύθμιση του άρθρου 105 § 2 ΚΔΔικ Σελ. 967
2. Σχέση αναθεωρήσεως και αναιρέσεως Σελ. 967
Χ. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατ’ άρθρο 105Α ΚΔΔικ και 69Α π.δ. 18/1989 Σελ. 968
Ι. Νομοθετική ρύθμιση - Νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 970
ΙΙ. Η ρύθμιση της αιτήσεως διορθώσεως και ερμηνείας στο π.δ. 18/1989 Σελ. 971
1. Οι λόγοι διορθώσεως ή ερμηνείας στο άρθρο 68 π.δ. 18/1989 Σελ. 971
(α) Λόγοι διορθώσεως Σελ. 971
(β) Λόγοι ερμηνείας Σελ. 973
(γ) Διαφορές διορθώσεως και ερμηνείας στο π.δ. 18/1989 Σελ. 974
2. Στοιχεία του δικογράφου και διαδικασία διορθώσεως ή ερμηνείας Σελ. 974
(α) Στοιχεία του δικογράφου Σελ. 974
(β) Διαδικαστικοί κανόνες του άρθρου 69 §§ 2-4 π.δ. 18/1989 Σελ. 974
ΙΙΙ. Η ρύθμιση της αιτήσεως διορθώσεως και ερμηνείας στον ΚΔΔικ Σελ. 975
1. Δικαίωμα ασκήσεως του ενδίκου μέσου Σελ. 975
2. Στοιχεία του δικογράφου και διαδικασία διορθώσεως ή ερμηνείας Σελ. 976
(α) Στοιχεία του δικογράφου Σελ. 976
(β) Διαδικασία διορθώσεως ή ερμηνείας Σελ. 976
(γ) Συζήτηση και απόφαση επί της αιτήσεως Σελ. 976
Ι. Ορισμός και τελολογία Σελ. 978
ΙΙ. Το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 978
1. Αρμοδιότητα Σελ. 978
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 978
3. Υποκείμενες σε αναίρεση αποφάσεις Σελ. 980
(α) Η συνταγματική ρύθμιση Σελ. 980
(β) Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 982
(γ) Αναίρεση κατ’ αποφάσεων υποκείμενων σε ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 982
(δ) Αναίρεση κατά αποφάσεων υποκείμενων σε αίτηση αναθεωρήσεως Σελ. 982
(ε) Ο περιορισμός στην άσκηση αναιρέσεως κατ’ άρθρο 53 § 4 π.δ. 18/1989 Σελ. 983
(αα) Ο βασικός κανόνας Σελ. 983
(ββ) Η εξαίρεση των περιοδικών παροχών και της φορολογίας κληρονομιών Σελ. 984
(γγ) Οι καταργηθείσες με το ν. 3900/2010 εξαιρέσεις: Ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις - Σπουδαίο νομικό ζήτημα Σελ. 984
(δδ) Ο υπολογισμός του αντικειμένου της διαφοράς από το Δημόσιο Σελ. 985
4. Προθεσμία της αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 985
(α) Ο βασικός κανόνας Σελ. 985
(β) Αναστολή προθεσμίας Σελ. 986
(γ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας και ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 986
5. Η προϋπόθεση παραδεκτού του άρθρου 53 § 3 π.δ. 18/1989 Σελ. 987
6. Τρόπος ασκήσεως αναιρέσεως Σελ. 990
7. Ο καταργηθείς ειδικός τύπος για την αναίρεση του Δημοσίου (άρθρα 3 ν. 3900/2010 και 326 § 1 ν. 4072/2012) Σελ. 992
8. Απαγόρευση ασκήσεως παρεμβάσεως και τριτανακοπής στην αναιρετική δίκη Σελ. 993
9. Η κατ’ άλμα αναίρεση του άρθρου 2 ν. 3900/2010 Σελ. 994
10. Εφαρμογή των άρθρων 17-40 π.δ. 18/1989 Σελ. 995
ΙΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως αναιρέσεως - Λόγοι αναιρέσεως Σελ. 995
1. Γενική θεώρηση Σελ. 995
2. Υπέρβαση καθηκόντων ή καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (56 § 1 στ. α΄) Σελ. 995
3. Μη νόμιμη συγκρότηση ή κακή σύνθεση του δικαστηρίου (56 § 1 στ. β΄) Σελ. 996
4. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (56 § 1 στ. γ) Σελ. 997
(α) Γενικές δικονομικές αρχές Σελ. 997
(β) Απλοί κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης Σελ. 998
(γ) Η μη λήψη υπόψη ουσιώδους ισχυρισμού Σελ. 998
(δ) Κανόνες που αφορούν τη δικαστική απόφαση Σελ. 999
5. Εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει την επίδικη έννομη σχέση (56 § 1 στ. δ΄) Σελ. 1000
(α) Η έννοια του «νόμου» Σελ. 1000
(β) Εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελής εφαρμογή Σελ. 1000
6. Ύπαρξη αντιφατικών τελεσίδικων αποφάσεων (56 § 1 στ. ε΄) Σελ. 1001
IV. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 1001
1. Η ρύθμιση του άρθρου 57 § 1 π.δ. 18/1989 Σελ. 1001
2. Η ρύθμιση του άρθρου 57 § 2 π.δ. 18/1989 Σελ. 1002
V. Η αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 1003
Ι. Η επανάληψη της διαδικασίας ενώπιον του ΑΕΔ ως ένδικο μέσο Σελ. 1005
ΙΙ. Παραδεκτό της αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας Σελ. 1006
1. Αρμόδιο Δικαστήριο Σελ. 1006
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 1006
3. Υποκείμενες σε αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας αποφάσεις Σελ. 1006
4. Προθεσμία Σελ. 1007
5. Τρόπος ασκήσεως του ενδίκου μέσου Σελ. 1008
ΙΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας Σελ. 1008
IV. Η απόφαση Σελ. 1009
Ι. Οι νομοθετικές διατάξεις Σελ. 1010
ΙΙ. Η ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 1010
1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 1010
2. Προθεσμία Σελ. 1011
3. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 1011
4. Λοιπά δικονομικά θέματα Σελ. 1011
ΙΙΙ. Η τριτανακοπή Σελ. 1011
1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1011
2. Προθεσμία τριτανακοπής Σελ. 1012
3. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 1012
4. Λοιπά δικονομικά θέματα Σελ. 1012
IV. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας Σελ. 1012
1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 1012
2. Νομιμοποίηση Σελ. 1012
3. Προθεσμία Σελ. 1013
4. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 1013
5. Συζήτηση - Απόφαση Σελ. 1013
V. Η διόρθωση αποφάσεως Σελ. 1013
1. Η ρύθμιση Σελ. 1013
2. Λόγοι διορθώσεως Σελ. 1013
3. Τρόπος ασκήσεως της αιτήσεως διορθώσεως Σελ. 1014
VI. Η αίτηση ερμηνείας αποφάσεως Σελ. 1014
1. Η ρύθμιση Σελ. 1014
2. Έννοια της ερμηνείας Σελ. 1014
3. Περιεχόμενο της αιτήσεως ερμηνείας Σελ. 1015
4. Προδικασία - Συζήτηση - Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 1015
VII. Η αίτηση αναθεωρήσεως Σελ. 1015
1. Η ρύθμιση Σελ. 1015
2. Αρμόδιο δικαστήριο - Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 1015
3. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1015
4. Λόγοι αναθεωρήσεως Σελ. 1016
(α) Πλάνη περί τα πράγματα Σελ. 1016
(β) Η προσαγωγή νέων κρίσιμων εγγράφων Σελ. 1017
(αα) Η έννοια του «νέου» εγγράφου Σελ. 1017
(ββ) Το ανέφικτο της προσαγωγής του εγγράφου Σελ. 1017
(γγ) Η «προσαγωγή» του εγγράφου Σελ. 1017
(δδ) Η έννοια του «κρίσιμου» εγγράφου Σελ. 1018
(εε) Η έννοια του «εγγράφου» Σελ. 1018
5. Προθεσμία αναθεωρήσεως Σελ. 1019
6. Συνέπειες αναθεωρήσεως Σελ. 1019
VIII. Αναίρεση Σελ. 1019
1. Η ρύθμιση Σελ. 1019
2. Αποφάσεις υποκείμενες σε αναίρεση Σελ. 1019
3. Ενεργητική - Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1020
4. Προθεσμία Σελ. 1020
5. Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως της αναιρέσεως Σελ. 1021
6. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 1021
7. Λόγοι αναιρέσεως Σελ. 1022
(α) Περιοριστική απαρίθμηση επτά λόγων αναιρέσεως Σελ. 1022
(β) Υπέρβαση δικαιοδοσίας Σελ. 1022
(γ) Μη νόμιμη συγκρότηση-Κακή σύνθεση Σελ. 1022
(δ) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας Σελ. 1023
(ε) Παράβαση νόμου Σελ. 1024
(στ) Παράβαση δεδικασμένου Σελ. 1025
(ζ) Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου Σελ. 1026
(η) Αναιτιολόγητο της αποφάσεως Σελ. 1026
8. Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι Σελ. 1028
9. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως Σελ. 1028
10. Απαράδεκτο λόγων αναιρέσεως Σελ. 1028
11. Απαράδεκτο δεύτερης αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 1028
12. Όρια αναιρετικού ελέγχου Σελ. 1028
(α) Η ρύθμιση του άρθρου 174 ΚΔΕΣ Σελ. 1028
(β) Ανέλεγκτες αναιρετικώς κρίσεις Σελ. 1029
13. Αντικατάσταση αιτιολογιών Σελ. 1029
14. Αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 1030
15. Η ειδική παρέμβαση του άρθρου 178 ΚΔΕΣ Σελ. 1030
16. Η διαδικασία μετά την αναίρεση Σελ. 1030
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 1031
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1069
Back to Top