Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν 4055/2012


Το δικαίωμα στην εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14388
Δελλής Γ.

Με το παρόν έργο προσεγγίζεται και ερμηνεύεται για πρώτη φορά η προβληματική της αποζημίωσης των ιδιωτών διαδίκων για ζημίες τις οποίες υφίστανται λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.

Η «Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012» αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης μονογραφίας με αντικείμενο την ταχύτητα της διοικητικής δίκης και τις νομοθετικές απόπειρες για την επιτάχυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Το ζήτημα της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων σε περιπτώσεις υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, όπως αναδείχθηκε ιδίως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και οδήγησε στην πιλοτική καταδίκη της Ελλάδας με την απόφαση Αθανασίου του 2010, ώθησε τον Έλληνα νομοθέτη να καταπιαστεί με τα διαρθρωτικά προβλήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης, θέτοντας για πρώτη φορά ως στόχο την επίσπευση των δικών. Με την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012, «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/2012), δημιουργείται στο εσωτερικό δίκαιο, μηχανισμός δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων σε περίπτωση υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.

Το έργο διακρίνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα (Ι), εξετάζεται η νομολογία του ΕΔΔΑ για την εύλογη διάρκεια των δικών, όπως αυτή συνδέθηκε σταδιακά με τα άρθρα 6§1 και 13 ΕΣΔΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κριτήρια υπολογισμού της εύλογης διάρκειας καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η σχετική νομολογία εστίασε στα κακώς κείμενα των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, οδηγώντας στην παραδειγματική καταδίκη του εθνικού μηχανισμού επίλυσης των διοικητικών διαφορών. Τα πορίσματα της παραπάνω εξέτασης χρησιμοποιούνται στη δεύτερη ενότητα (ΙΙ), στην οποία αναλύονται οι επί μέρους διαδικαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις των άρθρων 53 επ. για την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012. Επιχειρείται από τον συγγραφέα μία συνολική πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση για τις διατάξεις αυτές, υπό το φως της ευρωπαϊκής εμπειρίας και των πρώτων αποφάσεων με τις οποίες εφαρμόστηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ενδεχομένως πρώιμη, ελλείψει νομολογιακού προηγούμενου σε ικανό αριθμό. Παρά ταύτα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, επικουρώντας τον εφαρμοστή τους -δικηγόρο ή δικαστή- στα πρακτικά αλλά και θεωρητικά προβλήματα τα οποία είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει στην πορεία. Εξάλλου, η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012 χαρακτηρίζεται από καινοτόμες αλλά και αμφιλεγόμενες όψεις, καθώς ορισμένες επιλογές του νομοθέτη αφίστανται τόσο των οργανωτικών λύσεων που έχουν υιοθετήσει άλλα εθνικά συστήματα όσο και των προτάσεων της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον Ν 4055/2012.

Το έργο συνοδεύεται από εύχρηστο αναλυτικό ευρετήριο καθώς επίσης και από σχετικό Παράρτημα με αναλυτικό πίνακα παραπεμπόμενων αποφάσεων ΕΔΔΑ/ΕΕΔΑ, ενδεικτικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ από την ελληνική διοικητική δικαιοσύνη και εθνική νομολογία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
Ι. Η εύλογη διάρκεια της δίκης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 1
Α. Ο χρόνος απονομής της Δικαιοσύνης, προτεραιότητα για τα όργανα του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΣελ. 1
α) Η ταχύτητα ως συνιστώσα της δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6§1 ΕΣΔΑΣελ. 1
β) Οι αδυναμίες στην αποκατάσταση του παραβιαζόμενου δικαιώματος και η ενεργοποίηση του άρθρου 13 ΕΣΔΑ Σελ. 11
γ) Η παρέμβαση του Στρασβούργου στα εθνικά δικονομικά συστήματα: από την Επιτροπή Υπουργών, στις «πιλοτικές» αποφάσεις του ΕΔΔΑΣελ. 14
Β. Η ελληνική διοικητική Δικαιοσύνη στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου Σελ. 19
α) Η ανάδειξη του προβλήματος Σελ. 19
β) Η απόφαση Αθανασίου/Ελλάδα (2010) Σελ. 22
γ) Η επόμενη μέρα μετά την απόφαση Αθανασίου Σελ. 25
ΙI. Ο ελληνικός μηχανισμός «δίκαιης ικανοποίησης» για καθυστέρηση της διοικητικής δίκηςΣελ. 29
Α. Τα οργανωτικά και διαδικαστικά χαρακτηριστικά της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση Σελ. 32
α) Ένα ειδικό ένδικο βοήθημα ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο καταγράφεται η καθυστέρηση Σελ. 32
ι) Η δικονομική αυτοτέλεια της αίτησης για δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 33
ιι) Το δικαστήριο και ο δικαστής της αίτησης για δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 41
β) Το δικονομικό πλαίσιο της αίτησης για δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 46
ι) Τα μέρη της διαδικασίας Σελ. 46
ιι) Οι προϋποθέσεις του παραδεκτούΣελ. 50
ιιι) Τα στάδια και η διάρκεια της διαδικασίαςΣελ. 59
ιν) Η απόφαση και η εκτέλεσή τηςΣελ. 62
Β. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και ο προσδιορισμός της δίκαιης ικανοποίησηςΣελ. 64
α) Αναζητώντας την εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης Σελ. 64
ι) Μία εκτίμηση ad hoc αλλά σε ένα, γενικά αποδεκτό, χρονικό πλαίσιο...Σελ. 65
ιι) ... στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων Σελ. 68
αα) Η συμπεριφορά του αιτούντος τη δίκαιη ικανοποίηση Σελ. 69
ββ) Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης Σελ. 71
γγ) Η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών Σελ. 74
δδ) Το διακύβευμα της δίκηςΣελ. 78
β) Η επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης Σελ. 81
ι) Η φύση της ζημίας και η έκταση της αποκατάστασής τηςΣελ. 82
αα) Ηθική και υλική ζημίαΣελ. 82
ββ) «Δίκαιη» και «πλήρης» χρηματική αποκατάσταση Σελ. 86
ιι) Η μέθοδος για τον επί μέρους υπολογισμό της δίκαιης ικανοποίησηςΣελ. 89
αα) Η τιμή βάσης, ειδικά για την ηθική βλάβηΣελ. 89
ββ) Η χρονική συνιστώσαΣελ. 92
γγ) Τα κριτήρια της εύλογης διάρκειας ως κριτήρια επιμέτρησηςΣελ. 93
δδ) Τα εναλλακτικά μέσα αποκατάστασηςΣελ. 96
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΞενόγλωσσηΣελ. 101
ΕλληνικήΣελ. 103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Πίνακας παραπεμπόμενων αποφάσεων του ΕΔΔΑ/ΕΕΔΑ  
Α. Αποφάσεις κατά ΕλλάδαςΣελ. 111
Β. Αποφάσεις κατά άλλων κρατώνΣελ. 117
Ενδεικτικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 6§1 ΕΣΔΑ από την ελληνική διοικητική ΔικαιοσύνηΣελ. 123
Εθνική Νομολογία  
ΣτΕ 4467/2012 Τμήμα Γ' (Μονομελές)Σελ. 143
ΣτΕ 1/2013 Τμήμα Δ' (Μονομελές) Σελ. 155
ΔΕφΑθ 1/2013Σελ. 162
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 173
Back to Top