ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου [7]

Σε απόθεμα

Τιμή: 100,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12965
Χρυσανθάκης Χ.
Ανδρουλάκης Β., Βασιλειάδης Δ., Βλαχόπουλος Σπ., Γαλάνη Ε., Γκέρτσος Β., Διβάνη Χ., Ευαγγελίου Χ., Κούνδουρος Α., Κτιστάκη Στ., Λαμπρινάκη Ι., Λιάκουρας Χρ., Μελισσαρίδης Ε., Μιχαλακόπουλος Ι., Νάνου Μ., Νικολάκης Ν., Ντουχάνης Χρ., Παπαθωμάς Α., Πατρίκιος Γ., Πικραμένος Μ., Πρεβεδούρου Ευγ., Πυργάκης Δ., Σουλτανίδου Ε., Τριπολιτσιώτη Μ., Φιλίππου Δ.
Ύστερα από τις προηγηθείσες εκδόσεις των Εφαρμογών Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (Διοικητικό Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο) σας παρουσιάζουμε τον νέο τόμο της σειράς που αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο νέος αυτός τόμος αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας μας, μέσα από μία συνολική προσέγγιση των δικαιοδοτικών του αρμοδιοτήτων  σε λήμματα, ταξινομημένα σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη. Στην έκδοση αυτή, όπου συνεργάστηκαν 25 συγγραφείς, αναλύεται στο σύνολό της η δικαιοδοτική ύλη του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως η συνταγματική κατοχύρωσή της, καθώς και οι γενικές και οι ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως. Ειδικότερα, στις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού  παρουσιάζεται το έννομο συμφέρον, η φύση της προσβαλλόμενης πράξης, η άσκηση της ενδικοφανούς  προσφυγής και η έλλειψη παράλληλης προσφυγής. Επιπλέον, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι ακυρώσεως και τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με αυτούς, όπως το παραδεκτό και η έκταση έρευνας των λόγων, η αναρμοδιότητα, η παράβαση ουσιώδους τύπου, η παράβαση νόμου και η κατάχρηση εξουσίας. Σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάζεται η τηρητέα διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και η παρέμβαση, καθώς επίσης και οι συνέπειες της απόφασης και η συμμόρφωση της διοίκησης. Περαιτέρω, αναλύονται τα ένδικα μέσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και συγκεκριμένα η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας, η  τριτανακοπή και η έφεση. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου αναπτύσσεται η προσωρινή δικαστική προστασία, με εκτενείς αναλύσεις στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναστολών και στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναπτύσσονται το παραδεκτό, οι λόγοι αναιρέσεως και οι συνέπειες αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ένδικο βοήθημα της υπαλληλικής προσφυγής και στο τέταρτο κεφάλαιο η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τον Ν 3900/2010, η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο και η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα πολιτικά δικαστήρια.

Τέλος, σε παράρτημα παρατίθενται σχετικές με τη δικαιοδοτική ύλη του Συμβουλίου της Επικρατείας διατάξεις του πρόσφατου Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51/12.3.2012) σχετικά με τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, οι οποίες συνοδεύονται από την αιτιολογική τους έκθεση.  

Ο τόμος προσφέρεται στους αναγνώστες με τη φιλοδοξία να συνδράμει στη γονιμότερη  ερμηνευτική επεξεργασία και εφαρμογή του διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου από τους ασχολούμενους με το δημόσιο δίκαιο.  Συμπληρώνεται από επιμέρους και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, προς διευκόλυνση  των αναγνωστών.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. V
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣΣελ. VII
I. Η Αίτηση Ακυρώσεως  
Α. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ  
[1] H ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣΣελ. 3
Ι. Η αίτηση ακυρώσεως στα προϊσχύσαντα Συντάγματα Σελ. 5
ΙΙ. Η αίτηση ακυρώσεως στο ισχύον Σύνταγμα Σελ. 6
Α. Η ρύθμιση του άρθρου 95 παρ. 1 περ. α' Συντ. και το πεδίο εφαρμογής της Σελ. 6
Β. Οι λοιπές συνταγματικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αίτηση ακυρώσεως Σελ. 7
ΙΙΙ. Η σχέση της αιτήσεως ακυρώσεως με τις διοικητικές διαφορές ουσίας Σελ. 10
Α. Η συνταγματική διάκριση ακυρωτικών διαφορών και διοικητικών διαφορών ουσίαςΣελ. 10
Β. Το τεκμήριο υπέρ της ακυρωτικής δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 13
IV. Οι συνέπειες της συνταγματικής κατοχύρωσης της αιτήσεως ακυρώσεως - Οι προβληματικές περιπτώσεις και οι έμμεσοι τρόποι παράκαμψης της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 18
Α. Οι κυβερνητικές πράξειςΣελ. 19
Β. Η νομοθετική κύρωση διοικητικών πράξεων και η κατάργηση εκκρεμών δικώνΣελ. 20
Γ. Η έκδοση κατ' ουσίαν διοικητικών πράξεων με τη μορφή τυπικού νόμου ή πράξης νομοθετικού περιεχομένουΣελ. 22
V. Αποτίμηση: Ο θεσμός της αιτήσεως ακυρώσεως και το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύγχρονο Κράτος Δικαίου Σελ. 25
Β. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ  
[2] ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣελ. 27
ΓενικάΣελ. 28
Ι. Ικανότητα διαδίκουΣελ. 28
Α. Φυσικά πρόσωπαΣελ. 28
Β. Νομικά πρόσωπαΣελ. 28
Γ. Ενώσεις προσώπωνΣελ. 30
Δ. Αυτεπάγγελτη εξέτασηΣελ. 31
ΙΙ. Ικανότητα για δικαστική παράστασηΣελ. 31
Γ. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ  
[3] ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΣελ. 37
ΓενικάΣελ. 42
Ι. Έννοια του έννομου συμφέροντοςΣελ. 42
ΙΙ. Νομική θεμελίωση του έννομου συμφέροντοςΣελ. 43
Α. Το έννομο συμφέρον και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ως στοιχείο του δικαιώματος δικαστικής προστασίαςΣελ. 43
Β. Το έννομο συμφέρον, ως περιορισμός του δικαιώματος δικαστικής προστασίαςΣελ. 43
Γ. Το έννομο συμφέρον και ο χαρακτήρας της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 44
1. Ο αντικειμενικός χαρακτήρας Σελ. 45
2. Ο αποκλεισμός της λαϊκής αγωγής Σελ. 45
3. Ο υποκειμενικός χαρακτήρας Σελ. 45
Δ. Έννομο συμφέρον και δικαίωμαΣελ. 46
Ε. Έννομο συμφέρον και νομιμοποίησηΣελ. 46
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις του έννομου συμφέροντοςΣελ. 47
Α. Βλάβη υλική ή/και ηθικήΣελ. 47
1. Υλική βλάβη - Υλικό έννομο συμφέρονΣελ. 48
2. Ηθική βλάβη - Ηθικό έννομο συμφέρονΣελ. 48
3. Η αλυσιτελής αίτηση ακυρώσεωςΣελ. 50
Β. Σύνδεση του αιτούντος με τη διοικητική πράξη/παράλειψη που τον θίγειΣελ. 53
1. Οι αποδέκτεςΣελ. 55
2. Οι τρίτοιΣελ. 56
ΙV. Τα στοιχεία του έννομου συμφέροντοςΣελ. 57
Α. Συμφέρον καθ' εαυτό έννομοΣελ. 57
1. Το συμφέρον δεν πρέπει να αντίκειται στο δίκαιοΣελ. 57
2. Το συμφέρον πρέπει να αναγνωρίζεται από το δίκαιοΣελ. 59
3. Η περίπτωση της ιδίας παρανομίας του αιτούντοςΣελ. 60
Β. ΠροσωπικόΣελ. 62
1. Τα φυσικά πρόσωπαΣελ. 63
i. Γείτονας - περίοικοςΣελ. 64
ii. Κάτοικος - δημότης - πολίτηςΣελ. 65
iii. ΕκλογέαςΣελ. 69
iv. ΒουλευτήςΣελ. 69
v. ΔικηγόροςΣελ. 69
vi. ΔικαστήςΣελ. 71
vii. Ενορίτης Σελ. 71
viii. ΙερωμένοςΣελ. 72
ix. Χριστιανός ΟρθόδοξοςΣελ. 73
x. Δημόσιος υπάλληλοςΣελ. 73
2. Τα νομικά πρόσωπαΣελ. 75
i. Βλάβη του ίδιου του νομικού προσώπουΣελ. 75
ii. Βλάβη που αφορά τον επιδιωκόμενο από το νομικό πρόσωπο σκοπόΣελ. 77
iii. Βλάβη που αφορά τα μέλη του νομικού προσώπουΣελ. 82
3. Το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίουΣελ. 86
i. Οι αυτοδιοικούμενες διοικητικές αρχέςΣελ. 87
ii. Τοπική αυτοδιοίκησηΣελ. 87
iii. Καθ' ύλην αυτοδιοίκησηΣελ. 89
iv. Οι διοικητικές αρχές που ανήκουν στο ίδιο νομικό πρόσωπο - Η περίπτωση της ενδοστρεφούς δίκηςΣελ. 93
4. Οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 95
5. Τα πολιτικά κόμματαΣελ. 97
6. Δημοτικές παρατάξειςΣελ. 100
7. Η συμμετοχή στη διαδικασίαΣελ. 100
Γ. 'ΑμεσοΣελ. 102
1. Φυσικά πρόσωπαΣελ. 102
i. Ο συγγενικός δεσμόςΣελ. 103
ii. Σχέσεις γονέων και τέκνωνΣελ. 103
iii. Κληρονόμοι - σύζυγοι ή τέκνα θανόντωνΣελ. 105
iv. Ο συζυγικός δεσμόςΣελ. 107
v. Οι ειδικές έννομες σχέσειςΣελ. 107
vi. Καθηγητές και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙΣελ. 107
vii. Μέτοχοι - εταίροιΣελ. 109
viii. Συμβατικές σχέσειςΣελ. 113
2. Νομικά πρόσωπαΣελ. 114
i. Σχέσεις ιδρυτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτωνΣελ. 116
ii. Σχέσεις κοινοπραξίας και μελών τηςΣελ. 117
Δ. ΕνεστώςΣελ. 118
1. Έλλειψη του έννομου συμφέροντοςΣελ. 119
i. Κρίσιμος χρόνοςΣελ. 119
ii. Έλλειψη του έννομου συμφέροντος κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 120
iii. Έλλειψη του έννομου συμφέροντος κατά τον χρόνο άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 121
iv. Έλλειψη του έννομου συμφέροντος κατά τον χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 121
2. Υποκειμενικοί λόγοι έκλειψης του έννομου συμφέροντος Σελ. 126
i. Η αίτησηΣελ. 126
ii. Η αποδοχή - συναίνεσηΣελ. 127
iii. ΣύμπραξηΣελ. 129
iv. Διατύπωση επιφυλάξεων ή αντιρρήσεωνΣελ. 130
v. Συμμετοχή σε διαδικασία Σελ. 130
vi. Συμμόρφωση στο πλαίσιο νόμιμων υποχρεώσεωνΣελ. 132
vii. Αποδοχή - συναίνεση από τρίτον με παρεμβαλλόμενο έννομο συμφέρονΣελ. 132
viii. Η παραίτησηΣελ. 133
V. Ιδιαίτερες περιπτώσειςΣελ. 134
A. Η περίπτωση των κανονιστικών πράξεωνΣελ. 134
B. Προσβολή σύνθετης διοικητικής ενέργειαςΣελ. 135
Γ. 'Αρθρο 47 παράγραφος 2 του ΠΔ 18/1989Σελ. 137
VI. Η δικονομική μεταχείριση του έννομου συμφέροντοςΣελ. 137
A. Αυτεπάγγελτη εξέτασηΣελ. 137
B. Κρίσιμος χρόνοςΣελ. 138
Γ. Η απόδειξη του έννομου συμφέροντοςΣελ. 138
[4] ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 143
Ι. Νομοθετική κατοχύρωση και σκοπόςΣελ. 146
ΙΙ. ΣυνταγματικότηταΣελ. 146
ΙΙΙ. Συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 150
ΙV. ΑφετηρίαΣελ. 153
Α. Αμφισβητούμενες περιπτώσειςΣελ. 153
1. Πράξη που κατά τον νόμο πρέπει να δημοσιευθεί και να κοινοποιηθείΣελ. 154
2. Πράξη που δημοσιεύθηκε χωρίς να απαιτείται από τον νόμοΣελ. 154
3. Δημοσιευτέες ατομικές διοικητικές πράξεις: Αμέσως ενδιαφερόμενοι και τρίτοιΣελ. 154
i. ΑναδασώσειςΣελ. 155
ii. Αιγιαλός και παραλίαΣελ. 155
iii. Αρχαιολογικοί χώροιΣελ. 156
iv. Πολεοδομικό δίκαιοΣελ. 156
v. Αναγκαστική απαλλοτρίωσηΣελ. 158
vi. Λοιπές περιπτώσειςΣελ. 158
B. ΔημοσίευσηΣελ. 159
1. Πραγματική κυκλοφορία του φύλλου της Εφημερίδας της ΚυβερνήσεωςΣελ. 159
2. Πληρότητα δημοσίευσης - Συνδημοσίευση διαγραμμάτων Σελ. 161
3. Διόρθωση ημαρτημένωνΣελ. 164
4. ΚωδικοποίησηΣελ. 165
Γ. ΚοινοποίησηΣελ. 165
1. Πληρότητα κοινοποίησης Σελ. 166
2. Διαδικασία κοινοποίησης Σελ. 166
3. Πλήρης γνώση πριν από την κοινοποίησηΣελ. 167
Δ. Γνώση Σελ. 169
1. Γνώση του περιεχομένου της πράξης από ενέργειες του αιτούντος προς τη διοίκησηΣελ. 170
2. Γνώση του περιεχομένου της πράξης από δικαστικές ενέργειες του αιτούντος Σελ. 172
3. Γνώση από συγγενείς ή σύζυγο ή δικαιοπάροχο ή εκπρόσωπο του αιτούντοςΣελ. 176
4. Γνώση λόγω εύλογου ενδιαφέροντος του αιτούντοςΣελ. 179
5. Γνώση από την πάροδο εύλογου χρόνουΣελ. 179
6. Γνώση λόγω ευρύτερης δημοσιότηταςΣελ. 181
7. Γνώση από την έναρξη των υλικών ενεργειών εκτέλεσης Σελ. 184
8. Αβέβαιος χρόνος γνώσης Σελ. 185
V. Υπολογισμός της προθεσμίαςΣελ. 185
VI. Παρέκταση για τους διαμένοντες στην αλλοδαπήΣελ. 187
VΙI. ΑναστολήΣελ. 188
Α. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπώνΣελ. 188
Β. Λόγω ανωτέρας βίαςΣελ. 189
Γ. Με ειδικούς νόμουςΣελ. 190
VIΙI. ΔιακοπήΣελ. 191
Α. Λόγω άσκησης αίτησης θεραπείαςΣελ. 191
Β. Λόγω άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγήςΣελ. 192
Γ. Λόγω άσκησης αίτησης θεραπείας κατά παράλειψης οφειλομένης νόμιμης ενέργειαςΣελ. 194
Δ. Λόγω άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 195
Ε. Προϋποθέσεις και εξαιρέσειςΣελ. 197
ΙX. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 201
Α. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειαςΣελ. 201
Β. ΟμοδικίαΣελ. 203
Γ. Σύνθετη διοικητική ενέργειαΣελ. 203
Δ. Αναβίωση πράξηςΣελ. 204
Χ. ΣυνέπειεςΣελ. 204
[5] ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣΣελ. 207
ΓενικάΣελ. 209
Ι. Πράξεις της νομοθετικής εξουσίας Σελ. 210
ΙΙ. Πράξεις της δικαστικής εξουσίας Σελ. 214
ΙΙΙ. Κυβερνητικές πράξεις Σελ. 216
IV. Πράξεις εκκλησιαστικών αρχών Σελ. 218
V. Πράξεις ιδιωτών Σελ. 220
VI. Πράξεις διαχείρισης περιουσίας και ρύθμισης συναλλακτικής δράσης φορέων δημόσιας εξουσίας Σελ. 224
VII. Οι βασικότερες κατηγορίες μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων Σελ. 228
Α. Πράξεις υποκείμενες σε έγκρισηΣελ. 228
Β. Εσωτερικές - διαβιβάσεις Σελ. 230
Γ. Πράξεις προπαρασκευαστικές Σελ. 240
Δ. Πράξεις εκτελέσεως Σελ. 254
Ε. Πράξεις πληροφοριακού ή ανακοινωτικού χαρακτήραΣελ. 259
Στ. Γνωμοδοτήσεις Σελ. 266
Ζ. Πράξεις (επι)βεβαιωτικές Σελ. 274
1. Γενικώς Σελ. 274
2. Το στοιχείο της νέας έρευνας Σελ. 275
3. Λόγω άσκησης αίτησης θεραπείας Σελ. 281
4. Επί άρνησης ανάκλησης Σελ. 284
5. Η εκτελεστότητα της άρνησης ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης ως συνάρτηση της βαρύτητας της παρανομίαςΣελ. 286
Η. Πράξεις που έχουν ενσωματωθεί σε άλλες, οι οποίες έχουν εκδοθεί επί αιτήσεως θεραπείας ή ενδικοφανούς προσφυγής, ή ολοκληρώνουν σύνθετη διοικητική ενέργεια Σελ. 287
Θ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Σελ. 293
Ι. Σύνθετη διοικητική ενέργεια Σελ. 309
[6] Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣελ. 319
Ι. Πράξεις υποκείμενες σε ενδικοφανή προσφυγή Σελ. 320
ΙΙ. Περιπτωσιολογία ενδικοφανών προσφυγών Σελ. 325
[7] ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣελ. 331
Ι. Νομοθετική κατοχύρωση και ιστορική αναδρομή Σελ. 333
ΙΙ. ΠροϋποθέσειςΣελ. 334
ΙΙΙ. Ένδικα βοηθήματα με χαρακτήρα παράλληλης προσφυγήςΣελ. 335
Α. Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 335
Β. Ενώπιον του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 335
Γ. Ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 336
1. Προσφυγή ουσίας και παράλληλη προσφυγήΣελ. 336
i. Φορολογικές διαφορέςΣελ. 336
ii. Προσφυγή στο διοικητικό εφετείο από συμβατικές διαφορές επί δημοσίων και δημοτικών έργωνΣελ. 338
iii. Προσφυγή για μη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσηςΣελ. 338
iv. Λοιπές περιπτώσειςΣελ. 339
2. Ανακοπή ΚΕΔΕ και παράλληλη προσφυγήΣελ. 340
i. Η ανακοπή του άρθρου 235 της Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρο 68 ΝΕΔΕΣελ. 340
ii. Η ανακοπή του 583 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 68 ΝΕΔΕΣελ. 342
iii. Η ανακοπή του 583 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 73 ΚΕΔΕΣελ. 342
iv. Ισχύον μετά το Ν 1406/1983 νομοθετικό καθεστώςΣελ. 342
v. ΣτΕ Ολ 3841-3849/2009, 828-829/2010Σελ. 344
vi. Μη ισοδύναμη προστασία μέσω ανακοπήςΣελ. 346
3. Ένσταση και παράλληλη προσφυγήΣελ. 347
4. Ανακοπή του άρθρου 115 του ΠΔ 11/12.11.1929Σελ. 348
5. Αγωγή και παράλληλη προσφυγήΣελ. 348
Δ. Πολιτικά δικαστήρια και ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολήςΣελ. 349
Δ. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ  
[8] ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣΣελ. 351
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 352
ΙΙ. Παραδεκτό λόγων ακυρώσεωςΣελ. 352
Α. ΓενικάΣελ. 352
Β. Προβολή λόγων με το δικόγραφο και όχι με το υπόμνημαΣελ. 352
Γ. Προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών με το υπόμνημαΣελ. 353
Δ. Αοριστία λόγουΣελ. 355
Ε. Έννομο συμφέρον προβολής λόγου ακυρώσεωςΣελ. 356
ΣΤ. Ομοδικία κατά την προβολή λόγου ακυρώσεωςΣελ. 357
Ζ. Η αποδιδόμενη πλημμέλεια να αφορά την προσβαλλόμενη πράξη και όχι άλλη πράξηΣελ. 358
Η. Μη επιδίωξη παρεμπίπτοντος ελέγχου ατομικής διοικητικής πράξηςΣελ. 360
Θ. Ανέλεγκτο της ουσιαστικής ή τεχνικής κρίσεως της διοίκησης (όρια ελέγχου του ακυρωτικού δικαστή)Σελ. 361
Ι. Λόγοι που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας πολιτικών δικαστηρίωνΣελ. 363
ΙΙΙ. Έκταση της έρευνας λόγων ακυρώσεωςΣελ. 363
Α. Αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι λόγοι ακυρώσεωςΣελ. 363
Β. Λόγοι στηριζόμενοι σε εσφαλμένη ερμηνευτική εκδοχή του νόμου καθώς και λόγοι στηριζόμενοι σε εσφαλμένη ή ανακριβή προϋπόθεση των πραγμάτωνΣελ. 366
Γ. ΛυσιτέλειαΣελ. 367
Δ. Λόγοι στερούμενοι νομικής σημασίαςΣελ. 368
[9] ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣελ. 369
Ι. ΓενικάΣελ. 370
Α. ΈννοιαΣελ. 370
Β. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 371
ΙΙ. Η αναρμοδιότητα ως λόγος ακυρώσεωςΣελ. 371
Α. Έννοια - Διάκριση από συναφείς έννοιεςΣελ. 371
Β. 'Ασκηση αρμοδιότητας - Μεταβίβαση αρμοδιότηταςΣελ. 372
1. 'Ασκηση αρμοδιότηταςΣελ. 372
2. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Σελ. 373
3. Εξουσιοδότηση υπογραφήςΣελ. 374
Γ. Μη νόμιμη συγκρότησηΣελ. 375
Δ. Κατά χρόνον αναρμοδιότηταΣελ. 377
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 380
Α. Προβολή λόγουΣελ. 380
Β. Λυσιτέλεια του λόγου ακυρώσεως περί αναρμοδιότηταςΣελ. 380
Γ. Λοιπά δικονομικά ζητήματαΣελ. 383
ΙV. Αρμοδιότητα κρατικών οργάνων και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησηςΣελ. 384
Α. Αρμοδιότητα κρατικών (κεντρικών - περιφερειακών) οργάνων Σελ. 384
Β. Αρμοδιότητα κρατικών οργάνων και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησηςΣελ. 385
V. Ειδικά ζητήματαΣελ. 389
Α. Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεωνΣελ. 389
Β. Αρμοδιότητα σε πολεοδομικά θέματαΣελ. 392
[10] ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣελ. 397
Ι. Εννοιολογική προσέγγισηΣελ. 400
Α. Η εννοιολογική διάκριση της διαδικασίας και του τύπου των διοικητικών πράξεωνΣελ. 400
Β. Είδη των τύπωνΣελ. 404
Γ. Η παράβαση ουσιώδους τύπου ως λόγος ακυρώσεως διοικητικής πράξηςΣελ. 405
ΙΙ. Ουσιώδεις τύποιΣελ. 408
Α. Μη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία συλλογικών οργάνωνΣελ. 409
Β. Μη λήψη προηγούμενης γνώμης ή πρότασηςΣελ. 417
Γ. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασηςΣελ. 420
1. Πότε δεν απαιτείται η τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακρόασηςΣελ. 424
i. Μη τήρηση του δικαιώματος ακρόασης, όταν η πράξη εκδίδεται βάσει αντικειμενικών δεδομένωνΣελ. 424
ii. Μη τήρηση του δικαιώματος ακρόασης, λόγω άσκησης διοικητικής προσφυγήςΣελ. 428
iii. Μη τήρηση του δικαιώματος ακρόασης, σε περίπτωση έκδοσης πράξης μετά από αίτηση του ενδιαφερομένουΣελ. 429
iv. Περιπτώσεις, όπου το δικαίωμα ακρόασης ικανοποιήθηκε με άλλο τρόποΣελ. 430
v. Κανονιστικές πράξειςΣελ. 430
2. Πότε απαιτείται η τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακρόασηςΣελ. 431
Δ. Παράθεση αιτιολογίας στο σώμα της πράξης, όταν το ορίζουν οι διατάξειςΣελ. 441
Ε. Μη σύνταξη πρακτικού συνέντευξης για επιλογή προσωπικούΣελ. 445
ΣΤ. 'Αλλα διαδικαστικά ελαττώματα Σελ. 448
Ζ. Επί κανονιστικών πράξεωνΣελ. 457
1. Παράλειψη αποστολής σχεδίου ΠΔ στο ΣτΕ προς επεξεργασίαΣελ. 457
2. Παρ
Back to Top