ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - Τα στοιχεία του ορισμένου της αγωγής και η άσκηση αυτής
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12496
Ράικος Δ.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 200
  • ISBN: 978-960-272-683-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η αγωγή και το εισαγωγικό δικόγραφό της κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος έργου. Περαιτέρω, αναδεικνύονται οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές ή ιδιαιτερότητες των αξιώσεων του Έλληνα δικονομικού νομοθέτη για το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η αγωγή ως προς το εισαγωγικό της δικόγραφο κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας σε σχέση με τις αντίστοιχες επιταγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επιπρόσθετα, η μελέτη εκτείνεται και έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης και έρευνας, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, την αγωγή ως προς τον τρόπο σύννομης άσκησης και τις συνέπειές της, δικονομικές και ουσιαστικές, είτε το οικείο εισαγωγικό δικόγραφο αυτής υποβάλλεται από έναν μόνο ενάγοντα είτε από περισσότερους.

Ειδικότερα, αρχικά εξετάζεται η αγωγή  από την άποψη του ορισμένου του εισαγωγικού δικογράφου με αφετηρία το ανακριτικό δικονομικό αξίωμα, όπως επίσης τα κατά το άρθρο 45 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας γενικά στοιχεία που πρέπει να έχει η αγωγή  και οι δικονομικές συνέπειες των ελλείψεων του περιεχομένου του δικογράφου της. Στη συνέχεια, εκτίθενται τα ειδικά στοιχεία που πρέπει να έχει η αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 73 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και υπό το πρίσμα αυτό εξετάζονται η ιστορική και νομική βάση της, το αίτημά της, τα στοιχεία του εννόμου συμφέροντος καθώς και της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης για την άσκησή της. Εξίσου, η αγωγή προσεγγίζεται αναφορικά με το απαράδεκτο ως δικονομική συνέπεια της παράλειψης των στοιχείων του εισαγωγικού δικογράφου αλλά και τη δυνατότητα συμπλήρωσης των ελλείψεων αυτών. Μείζονος ενδιαφέροντος θέμα του παρόντος έργου αποτελεί η αγωγή ως προς την άσκησή της, δηλαδή οι ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες που επιφέρει η άσκησης της αγωγής. Τέλος, εξετάζονται οι περιπτώσεις που η αγωγή ασκείται μέσω κοινού εισαγωγικού δικογράφου και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας η υποκειμενική και αντικειμενική σώρευση αγωγών.

Εξάλλου, την έκδοση πλαισιώνουν εκτενής ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1
ΙI. Η προϋπόθεση του ορισμένου του εισαγωγικού δικογράφου της αγωγής  
1. Αφετηρία: Το ανακριτικό δικονομικό αξίωμα και η κυριαρχία των διαδίκων στο αντικείμενο της διοικητικής δίκης επί αγωγήςΣελ. 5
1.1. Η ανακριτική αρχή και οι συνέπειές της για το δικαστήριο και τους διαδίκουςΣελ. 5
1.2. Η σύζευξη με τη διαθετική αρχήΣελ. 7
1.3. Ο καθορισμός του πλαισίου της διαφοράς από τον ενάγοντα ως απόρροια της διαθετικής αρχής: Η σημασία του περιεχομένου του εισαγωγικού δικογράφου για τον προσδιορισμό του αντικειμένου της δίκηςΣελ. 8
1.4. Πρωτοκαθεδρία της διαθετικής αρχής ή συμβιβασμός τελικά με την ανακριτική αρχή; Η παράμετρος της νομοθετικής κατανομής των ρόλων των διαδίκων και του βάρους του ενάγοντος για συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς με το εισαγωγικό δικόγραφοΣελ. 15
2. Τα κατ' άρθρο 45 ΚΔΔ γενικά στοιχεία του δικογράφου της αγωγήςΣελ. 18
2.1. ΓενικάΣελ. 19
2.2. Ο νομικός χαρακτηρισμός του δικογράφουΣελ. 19
2.3. Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της αγωγήςΣελ. 22
2.4. Η υπογραφή του δικογράφουΣελ. 24
2.5. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα του ενάγοντος και το δικαστήριο που καλείται να επιληφθεί του αιτήματος δικαστικής προστασίαςΣελ. 29
2.5.1. Η αναφορά συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπουΣελ. 29
2.5.2. Εσφαλμένη ή ελλιπής αναγραφήΣελ. 31
2.6. Η αναφορά του δικαστηρίουΣελ. 32
2.7. Η αναφορά του χρόνου και τόπου σύνταξης του αγωγικού δικογράφουΣελ. 33
3. Δικονομικές συνέπειες ελλείψεων του περιεχομένου του δικογράφουΣελ. 33
ΙΙΙ. Τα κατ' άρθρο 73 ΚΔΔ ειδικά στοιχεία του δικογράφου της αγωγής  
1. Η ιστορική βάση της αγωγής - Ο καθορισμός της έννομης σχέσης που θεμελιώνει την επίδικη αξίωσηΣελ. 34
1.1. ΓενικάΣελ. 34
1.2. Οι θεωρίες για την πληρότητα της ιστορικής βάσης της αγωγήςΣελ. 37
1.2.1. Η θεωρία της εξατομίκευσηςΣελ. 37
1.2.2. Η θεωρία του συγκεκριμένου προσδιορισμούΣελ. 37
1.2.3. Η θεωρία της λειτουργίας του κανόνα δικαίουΣελ. 38
1.3. Νομολογιακή περιπτωσιολογίαΣελ. 40
1.4. Ζητήματα του ορισμένου της αγωγής επί συρροής αξιώσεων από συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνηΣελ. 64
1.5. Το ορισμένο του δικογράφου της αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού επί επικουρικής σώρευσηςΣελ. 66
2. Η νομική βάση της αγωγήςΣελ. 69
3. Το αίτημα της αγωγήςΣελ. 74
3.1. Η απαίτηση του δικονομικού νομοθέτη για την ύπαρξη κύριου αιτήματοςΣελ. 74
3.2. Επικουρικό αίτημα δικαστικής προστασίαςΣελ. 81
3.2.1. Ο κανόνας της απαγόρευσης άσκησης αγωγής υπό αίρεσηΣελ. 81
3.2.2. Η εξαίρεση για την επιβοηθητική άσκηση της αγωγήςΣελ. 82
4. Τα στοιχεία του εννόμου συμφέροντος, της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησηςΣελ. 84
ΙV. Το απαράδεκτο της αγωγής ως δικονομική συνέπεια της παράλειψης των στοιχείων του αγωγικού δικογράφουΣελ. 103
V. Η δυνατότητα συμπλήρωσης των ελλείψεων του εισαγωγικού δικογράφου της αγωγήςΣελ. 113
VI. Η άσκηση της αγωγής  
1. ΓενικάΣελ. 120
2. Οι συνέπειες της κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου - Οι ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες της άσκησης της αγωγής Σελ. 122
2.1. Το απαράδεκτο της άσκησης δεύτερης αγωγήςΣελ. 122
2.2. Το απαράδεκτο της μεταβολής του αντικειμένου της αγωγής μετά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφουΣελ. 128
2.3. Η διακοπή της παραγραφής με την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφουΣελ. 134
2.4. Η τοκοφορία από την επίδοση του αγωγικού δικογράφουΣελ. 142
VII. Οι περιπτώσεις κοινού εισαγωγικού δικογράφου  
1. Η υποκειμενική σώρευση αγωγώνΣελ. 148
1.1. Απλή ομοδικίαΣελ. 148
1.2. Αναγκαστική ομοδικία (άρθρο 116 ΚΔΔ)Σελ. 154
1.3. Παρέμβαση (άρθρο 112 επ. ΚΔΔ)Σελ. 156
2. Αντικειμενική σώρευση (συνάφεια)Σελ. 160
VIII. ΕπίλογοςΣελ. 162
ΒιβλιογραφίαΣελ. 169
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 183
Back to Top