ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1ος Τόμος

Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Γενικό μέρος - Ειδικά θέματα

-Αστική ευθύνη του Δημοσίου - Δημόσιες συμβάσεις
Περιβάλλον - Πολεοδομία -Δάση
Πρόσφυγες- Φορολογία -ΚΕΔΕ
Διαταγή Πληρωμής- Εκπαίδευση

Κυκλοφορεί σύντομα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 68€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18645
Βλαχόπουλος Σπ., Ευσταθόπουλος Γ., Ζαφειράκου Μ. Α., Καλονόμος Κ., Καραγκούνη Β., Κίτσος Ι., Ξυλάκη Π., Παραμύθας Θ., Ρεσσοπούλου Ε., Ροζής Θ., Σαμαρτζής Κ., Τριχίλης Γ. Ε., Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Χαροκόπου Α., Χριστοφορίδου Σ., Κωνσταντινίδης Ν. -Π.
Χρυσανθάκης Χ.
Κυβέλος Σ., Μπεκιάρη Α.
  • Εκδοση: 2η 2023
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 728
  • ISBN: 978-960-654-763-8

Όλα τα παραπάνω Υποδείγματα είναι εμπλουτισμένα με πλούσια ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία, προσφέροντας στους αναγνώστες νομολογιακές αλλά και θεωρητικές κατευθύνσεις για κάθε ζήτημα που ανακύπτει, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων για τους δικηγόρους της πράξης.

Ο πρώτος Τόμος του δίτομου έργου «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» περιλαμβάνει τα σημαντικότερα υποδείγματα ενδί­κων βοηθημάτων και μέσων στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου. Το έργο επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, ενημερωμένη και επικαι­ροποιημένη με όλες τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει (Ν 4700/2020, Ν 4782/2021, N 4939/2022, Ν 4987/2022, Ν 4978/2022 και Ν 5028/2023 κ.ά.). 

Η ύλη ταξινομείται σε δύο μέρη:

Στο Γενικό Μέρος περιλαμβάνο­νται υποδείγματα όλων των βασικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ασκούνται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως γενικός οδηγός σε επιμέρους περιπτώσεις, ανεξαρ­τήτως ειδικής θεματικής.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

-Αίτηση ακυρώσεως (ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου)

-Πρόσθετοι λόγοι

-Αίτηση άρθρου 32 παρ. 3 ΠΔ 18/1989

-Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

-Αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

-Ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

-Παρέμβαση (ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου)

-Υπομνήματα (ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου)

-Αίτηση Αναστολής (ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου)

-Έφεση (ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου)

-Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Στα Ειδικά Θέματα περιλαμβάνονται υποδείγματα στις κατωτέρω θεματικές ενότητες :

Αστική ευθύνη του Δημοσίου (άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ)

-Αγωγή αποζημίωσης κατά Δήμου

-Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου από ανάκληση διοικητικής πράξης

Δημόσιες συμβάσεις -Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό και στο συμβατικό στάδιο - Δημόσιες προμήθειες

-Προδικαστική προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών

-Αίτηση ακύρωσης και αναστολής της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών

-Αγωγή για την καταβολή συμβατικού τιμήματος από σύμβαση προμήθειας

• Δημόσια έργα

-Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

-Αίτηση αναστολής και ακύρωσης άρθρου 372 Ν 4412/2016 ενώπιον του ΣτΕ κατά απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

-Αίτηση αναστολής και ακύρωσης απόφασης απορριπτικής προδικαστικής προσφυγής εταιρείας

-Αγωγή αποζημίωσης άρθρ. 373 Ν 4412/2016

• Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση

-Αίτηση ακυρώσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων

-Αίτηση ακυρώσεως κατά κυρωθέντος δασικού χάρτη (χωρίς προηγούμενη άσκηση αντιρρήσεων / κατόπιν ασκήσεως αντιρρήσεων).

• Πρόσφυγες

-Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης αιτήματος υπαγωγής σε καθεστώς πρόσφυγα

-Αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά απόφασης των Ανεξαρτήτων Επιτροπών Προσφυγών

• Φορολογία

-Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

-Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί προσφυγής κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

-Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ

• Δημοτική φορολογία

-Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής αποφάσεως περί καθορισμού συντελεστών δημοτικών τελών

-Προσφυγή κατά ατομικής αποφάσεως περί επιβολής δημοτικών τελών

• ΚΕΔΕ

-Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας

-Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών

-Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης

-Ανακοπή κατά πράξης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

-Ανακοπή Ο.Λ... ΑΕ κατά κατασχέσεως εις χείρας τρίτου

-Διαταγή πληρωμής

Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής

• Εκπαίδευση

-Αίτηση ακυρώσεως - Αρχή της ισότητας κατά την πρόσβαση στα ΑΕΙ - Αρχή της αξιοκρατίας

Πρόλογος V

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. Αίτηση ακυρώσεως

1. Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 3

2. Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 7

3. Υπόμνημα επί αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
(Ακυρωτικός Σχηματισμός) [Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 11

4. Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
(Ακυρωτικός Σχηματισμός) [Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 16

5. Αίτηση άρθρου 32 παρ. 3 ΠΔ 18/1989 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
(Ακυρωτικός Σχηματισμός) [Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 20

Παρατηρήσεις επί των Υποδειγµάτων 1-5 [ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ] 24

IΙ. Προσφυγή

6. Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 39

7. Υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 42

Παρατηρήσεις επί των Υποδειγµάτων 6-7 [ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ] 45

IIΙ. Αγωγή

8. Αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 53

9. Υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου [Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 56

Παρατηρήσεις επί των Υποδειγµάτων 8-9 61

VIII

ΙV. Ανακοπή

10. Ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 62

Παρατηρήσεις [Γ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ] 66

V. Παρέμβαση

1. Παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη

11. Παρέμβαση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
(Ακυρωτική διαδικασία) [Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 67

Παρατηρήσεις [ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ] 71

2. Πρόσθετη παρέμβαση

12. Παρέμβαση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 73

Παρατηρήσεις [ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ] 76

VΙ. Αίτηση αναστολής

13. Αίτηση Αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
(Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας - Διαδικασία Συμβουλίου)
[Β. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ] 77

Παρατηρήσεις 80

14. Αίτηση Αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Εν Συμβουλίω)
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 86

Παρατηρήσεις [Β. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ] 93

VIΙ. Ένδικα μέσα

1. Έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

15. Έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 101

Παρατηρήσεις [ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ] 105

2. Έφεση κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

16. Έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Σχηματισμός Ουσίας)
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 110

Παρατηρήσεις [ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ] 114

IX

VIIΙ. Αίτηση αναίρεσης

17. Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 125

Παρατηρήσεις [ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ] 133

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι. Αστική ευθύνη του δημοσίου

Αγωγή αποζημίωσης (άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ)

18. Αγωγή αποζημίωσης ιδιώτη κατά Δήμου [Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 143

19. Αγωγή αποζημίωσης ιδιώτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου
προς αποκατάσταση ζημίας προκληθείσας από ανάκληση διοικητικής
πράξης [Κ. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ] 152

Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 18-19 159

ΙΙ. Δημόσιες συμβάσεις -
Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό και στο συμβατικό στάδιο

Η θεσμοθέτηση της «Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»
με τον Ν 4912/2022 [Ι. ΚΙΤΣΟΣ] 175

1. Δημόσιες προμήθειες

20. Προδικαστική προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών
[Κ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ] 189

Παρατηρήσεις 195

21. Αίτηση ακύρωσης και αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης
της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών [Κ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ] 205

Παρατηρήσεις 209

22. Αγωγή για την καταβολή συμβατικού τιμήματος από σύμβαση προμήθειας
[Κ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ] 216

Παρατηρήσεις 219

2. Δημόσια έργα

23. Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ [Π. ΞΥΛΑΚΗ] 228

Παρατηρήσεις 232

24. Αίτηση αναστολής και ακύρωσης άρθρου 372 Ν 4412/2016
ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. [Π. ΞΥΛΑΚΗ] 236

X

25. Αίτηση αναστολής και ακύρωσης απόφασης απορριπτικής
προδικαστικής προσφυγής εταιρείας [Π. ΞΥΛΑΚΗ] 240

Παρατηρήσεις 244

26. Αγωγή αποζημίωσης άρθρο 373 Ν 4412/2016 [Π. ΞΥΛΑΚΗ] 249

Παρατηρήσεις 251

IΙΙ. Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση

27. Αίτηση ακυρώσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων
[Α. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ] 259

Παρατηρησεις 272

28. Αίτηση ακυρώσεως κατά κυρωθέντος δασικού χάρτη
(χωρίς προηγούμενη άσκηση αντιρρήσεων) [Α. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ, Γ.-Ε. ΤΡΙΧΙΛΗΣ] 296

29. Αίτηση ακυρώσεως κατά κυρωθέντος δασικού χάρτη
(κατόπιν ασκήσεως αντιρρήσεων) [Α. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ, Γ.-Ε. ΤΡΙΧΙΛΗΣ] 302

Παρατηρήσεις 306

IV. Πρόσφυγες

30. Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης αιτήματος υπαγωγής
σε καθεστώς πρόσφυγα [Κ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ, Ε. ΡΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ] 313

Παρατηρήσεις 324

31. Αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά απόφασης των Ανεξαρτήτων
Επιτροπών Προσφυγών [Κ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ, Ε. ΡΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ] 353

Παρατηρήσεις 362

V. Φορολογία

32. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος [Θ. ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ] 383

Παρατηρήσεις 400

33. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί προσφυγής κατά απόφασης
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος [Θ. ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ] 464

Παρατηρήσεις 476

XI

34. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού ΦΠΑ [Θ. ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ] 490

Παρατηρήσεις 510

VI. Δημοτική φορολογία

35. Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής αποφάσεως περί καθορισμού
συντελεστών δημοτικών τελών [Γ.-Ε. ΤΡΙΧΙΛΗΣ] 524

Παρατηρήσεις 532

36. Προσφυγή κατά ατομικής αποφάσεως περί επιβολής δημοτικών τελών
[Γ.-Ε. ΤΡΙΧΙΛΗΣ] 537

Παρατηρήσεις 545

VII. ΚΕΔΕ

37. Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας
[Γ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ] 548

Παρατηρήσεις 562

38. Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών
[Γ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ] 568

Παρατηρήσεις 582

39. Ανακοπή κατά Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης
[Γ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ] 588

Παρατηρήσεις 599

40. Ανακοπή κατά Πράξης Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
[Γ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ] 606

Παρατηρήσεις 626

41. Ανακοπή Ο.Λ... ΑΕ κατά κατασχέσεως εις χείρας τρίτου
[Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ] 633

Παρατηρήσεις 684

VIII. Διαταγή πληρωμής

42. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής [Θ. ΡΟΖΗΣ] 691

Παρατηρήσεις 694

XII

IX. Εκπαίδευση

43. Αίτηση ακυρώσεως - Αρχή της ισότητας κατά την πρόσβαση στα ΑΕΙ -
Αρχή της αξιοκρατίας [ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.-Α. ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ] 701

Παρατηρήσεις 706

Αλφαβητικό Ευρετήριο 711

Σελ. 3

1

Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενώπιον του ... Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Του ..., Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με έδρα στην Αθήνα επί της οδού ... με αριθμό..., Τ.Κ. ..., ΑΦΜ ...

ΚΑΤΑ

Του Υπουργού ... που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού ...

Περί Ακυρώσεως

Α) Της υπ’ αριθμ. .../... αποφάσεως (πρακτικού) της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β΄ του Ν 4194/2013, για την επιλογή ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από το ... (ΝΠΙΔ)

Β) Κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως της Διοικήσεως σχετιζόμενης με την υπόθεσή μου

***************

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 19 παρ. 2 ΠΔ 18/1989)

Διά της παρούσης αιτήσεως ακυρώσεως διώκεται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. .../... αποφάσεως (πρακτικού) της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β΄ του Ν 4194/2013, για την επιλογή ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από το ... (ΝΠΙΔ), δυνάμει της οποίας εκρίθη ως καταλληλότερος για την πλήρωση της οικείας θέσεως ο συνυποψήφιος εμού κ. ....

Οι επιμέρους λόγοι ακυρώσεως έχουν εν συνόψει ως ακολούθως:

• Παράβαση ιδίως δεύτερου εδαφίου στοιχείου Ζ της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 λόγω μη κατατάξεως των υποψηφίων κατά σειρά αξιολογήσεως & μη αναγραφής μ.ο. βαθμολογίας όλων των υποψηφίων - έλλειψη εν γένει συναφούς προσήκουσας αιτιολογίας.

• Παράβαση ιδίως πρώτου εδαφίου στοιχείου Η της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 και της επίδικης προκηρύξεως λόγω μη επιμερισμού βαθμολογίας ανά προσόν και έλλειψη εν γένει συναφούς προσήκουσας αιτιολογίας.

• Παράβαση ιδίως δεύτερου εδαφίου στοιχείου Ζ της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43 του Ν 4194/2013, πρώτου εδαφίου στοιχείου Η της δεύτερης παραγράφου του

Σελ. 4

άρθρου 43 του Ν 4194/2013, της επίδικης προκηρύξεως αλλά και της αρχής της αξιοκρατίας λόγω μη υπάρξεως ad hoc συγκριτικής αξιολογήσεως των υποψηφίων και έλλειψη εν γένει συναφούς προσήκουσας αιτιολογίας.

• Παράβαση ιδίως του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 & της επίδικης προκηρύξεως αναφορικά με την κρίση περί καταλληλότητας (και δη σε υπέρτατο βαθμό) του ......... και έλλειψη εν γένει συναφούς προσήκουσας αιτιολογίας.

• Παράβαση ιδίως του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 & της επίδικης προκηρύξεως, όπως και της αρχής της πρόδηλης υπεροχής (αλλά και της αξιοκρατίας) αναφορικά με την κρίση περί υπεροχής του ......... και έλλειψη εν γένει συναφούς προσήκουσας αιτιολογίας.

***************

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

- Νομική υπόσταση ... (ΝΠΙΔ)

[...]

Το ... εποπτεύεται από το Υπουργείο ... (βλ. ...).

[...]

- Σκοποί του ... (ΝΠΙΔ)

[...]

II. Νομικό Υπόβαθρο Κρινόμενης Διαφοράς (Άρθρο 43 Ν 4194/2013)

Σύμφωνα με τα ρητώς σχετικά διαλαμβανόμενα στο άρθρο 43 του Ν 4194/2013

[...]

III. Επίδικη Προκήρυξη

[...]

IV. Εξέλιξη της Διαδικασίας

[...]

V. Ύπαρξη Πρόδηλου Έννομου Συμφέροντος

[...]

VI. Καθ’ Ύλην Αρμοδιότητα Υμέτερου Δικαστηρίου

[...]

Διά του Ν 702/1977 μεταφέρθηκε τω όντι τμήμα της ακυρωτικής ύλης από το Συμβούλιο της Επικρατείας (εις το οποίο πρωτογενώς και υπάγεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Σύνταγμα) στα κατά τόπους αρμόδια Τριμελή Διοικητικά Εφετεία. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ως άνω νομοθετήματος, μεταξύ των υποθέσεων που πλέον εκδικάζονται από τα Διοικητικά Εφετεία συγκαταλέγονται αυτές που αφορούν και: α) στο διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, β) στην πρόσληψη και κατάσταση γενικά του προσωπι-

Σελ. 5

κού του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, γ) στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιμελητών.

Σύμφωνα περαιτέρω με το άρθρο 3 παρ. 1 Αριθμ. απόφ. 8/2019 (ΦΕΚ Β΄ 2933/ 12.07.2019) Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας» ορίζεται ότι: «Στο Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για : α) ... στ) τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, επιμελητές ανηλίκων, ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, εκτελωνιστές και χρηματιστές».

VII. Εμπρόθεσμος Χαρακτήρας Κρινόμενης Αιτήσεως Ακυρώσεως

[...]

VIII. Παραδεκτή Προσβολή μόνο του Πρακτικού της Επιτροπής

[...]

IX. Παθητική Νομιμοποίηση μόνο του Αρμοδίου Υπουργού που εποπτεύει το Νομικό Πρόσωπο

[...]

X. Επιμέρους Λόγοι Ακυρώσεως

[...]

Α) Παράβαση εδ. 2 στ. Ζ παρ. 2 άρθρου 43 Ν 4194/2013. Μη Κατάταξη Υποψηφίων κατά σειρά Αξιολογήσεως. Mη Αναγραφή Μ.Ο. όλων των Υποψηφίων. Έλλειψη Προσήκουσας Αιτιολογίας.

[...]

Β) Παράβαση εδ. 1 στ. Η παρ. 2 άρθρου 43 Ν 4194/2013 & της Επίδικης Προκηρύξεως. Μη Επιμερισμός Βαθμολογίας ανά Ειδικότερο Προσόν. Έλλειψη Προσήκουσας Αιτιολογίας.

[...]

Γ) Παράβαση εδ. 1 στ. Η παρ. 2 άρθρου 43 Ν 4194/2013. Εδ. 2 στ. Ζ παρ. 2 άρθρου 43 Ν 4194/2013 Οικείας Προκηρύξεως Αρχής Αξιοκρατίας. Μη Συγκριτική Αξιολόγηση Υποψηφίων. Έλλειψη Προσήκουσας Αιτιολογίας.

[...]

Δ) Παράβαση άρθρου 43 Ν 4194/2013 Οικείας Προκηρύξεως. Έλλειψη Προσήκουσας Αιτιολογίας αναφορικά με καταλληλότητα επιλεγέντος.

[...]

Ε) Παράβαση άρθρου 43 Ν 4194/2013 Οικείας Προκηρύξεως Αρχών Πρόδηλης Υπεροχής και Αξιοκρατίας. Έλλειψη Προσήκουσας Αιτιολογίας αναφορικά με υπεροχή του επιλεγέντος.

[...]

Σελ. 6

Επειδή η παρούσα αίτηση μου, αφορώσα στη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω σε σχέση έμμισθης εντολής με το .......... ΝΠΙΔ, παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου Υμών.

Επειδή απαλλάσσομαι της καταβολής της ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 Ν 4194/2014, καθότι πρόκειται για προσωπική μου υπόθεση και συνακόλουθα προσφέρω υπηρεσίες εις τον εαυτό μου.

Επειδή στο πρόσωπο μου συμπίπτουν οι ιδιότητες του αιτούντος, καθώς και του πληρεξουσίου – αντικλήτου δικηγόρου.

Επειδή κατέβαλα το νόμιμο παράβολο εκ .... ευρώ (άρθρο 36 παρ. 1 ΠΔ 18/1989) για την άσκηση της παρούσας αιτήσεως ακυρώσεως.

Επειδή κατά τα λοιπά η παρούσα αίτηση μου τυγχάνει νόμιμη, βάσιμη και εμπρόθεσμη.

Επειδή επιφυλάσσομαι παντός λοιπού εν γένει νομίμου δικαιώματός μου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.

Να ακυρωθεί και να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. .../... απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β΄ του Ν 4194/2013 για την πρόσληψη με επιλογή ενός δικηγόρου (και δη του ..........) με σχέση έμμισθης εντολής στο .......... ΝΠΙΔ, καθώς και κάθε άλλη συναφής, ρητή ή σιωπηρή, προγενέστερη ή μεταγενέστερη, πράξη ή παράλειψη σχετιζόμενη με την υπόθεση μου.

Να διενεργηθούν εν γένει τα νόμιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ΠΔ 18/1989.

Να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο/Η αιτών/αιτούσα Δικηγόρος αυτοπροσώπως

Σελ. 7

2

Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ...

(Ακυρωτικός Σχηματισμός)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Της ... του ... και της ..., κατοίκου ..., επί της οδού ..., (διαμένουσας εις την ... και δη εις:...), υπαλλήλου του ... Νοσοκομείου ... «..»

ΚΑΤΑ

1. Του ΝΠΔΔ ... Νοσοκομείου ... με την επωνυμία «...» και του κ. Διοικητού αυτού, με έδρα επί της ... στην ...

2. Του Υπουργού Υγείας, με έδρα στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενου

Περί Ακυρώσεως

Α) Της υπ’ αριθμ. .../... αρνητικής πράξης - απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου με την επωνυμία «...», αναφορικά με το αίτημά μου προς μετάταξη

Β) Κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως της Διοικήσεως σχετιζόμενης με την υπόθεσή μου

***************

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 19 παρ. 2 ΠΔ 18/1989 & άρθρο 4 Ν 702/1977)

Διά της παρούσης αιτήσεως ακυρώσεως ευπρόσωπα απευθυνόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου Υμών αιτούμαι την ακύρωση της υπ’ αριθμ. .../... αρνητικής διοικητικής πράξεως του Διοικητού του Νοσοκομείου ... «...», μέσω της οποίας απορρίφθηκε η έχουσα αριθμό πρωτοκόλλου .../... αίτησή μου προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου περί μετάταξης σε θέση είτε της ΠΕ ... είτε της ΠΕ ... .

Συνοπτικά διατυπωμένοι, οι επιμέρους προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως είναι οι κάτωθι:

Ενδεής αιτιολογία αποφάσεως Διοικητή και προηγηθείσης γνωμοδοτήσεως, καθώς και σχετική παράβαση των κείμενων διατάξεων (παράβαση Νόμου).

Ενδεής αιτιολογία αποφάσεως Διοικητή και προηγηθείσης γνωμοδοτήσεως σε συνδυασμό με παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (παράβαση Νόμου).

Σελ. 8

Κακή συγκρότηση γνωμοδοτούντος Δ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που προηγήθηκε της εκδόσεως της απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητή).

Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα Διοικητή προς απόρριψη της αιτήσεως μετατάξεως μου.

***************

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

[...]

ΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Εισαγωγικώς, αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως τυγχάνει προδήλως εμπρόθεσμη σύμφωνα με τα κάτωθι διαλαμβανόμενα.

Σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. α΄ της παρ. 1 του αρ. 46 ΠΔ 18/1989: «Η αίτηση ακυρώσεως ασκείται, ενδεικτικώς (αν) δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ...».

Εξάλλου σύμφωνα με το αρ. 12 του Ν 3514/2006 η διάταξη του πρώτου εδαφίου του αρ. 11 του Κανονιστικού Διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «Περί Κώδικος των νόμων περί δικών Δημοσίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Σε όλες τις δίκες του Δημοσίου, κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ουδεμία απολύτως τρέχει προθεσμία είτε εις βάρος του Δημοσίου είτε εις βάρος των άλλων διαδίκων, ούτε για την υπό τούτων ως τρίτων άσκηση δηλώσεων ούτε για την έγερση αγωγών, παρεμβάσεων και προσεπικλήσεων ούτε τέλος για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου ή εξέταση μαρτύρων. Κάθε προθεσμία, η οποία έχει αρχίσει προ των διακοπών, καθώς και η εξέταση των μαρτύρων αναστέλλονται κατά τη διάρκεια των διακοπών».

Τέλος, στο άρθρο 12 του Ν 4938/2022 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/Δικηγορ.εταιρείες κλπ» ορίζεται ότι «2. Τα θερινά τμήματα αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου.».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι η εξηκονθήμερη προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως αναστέλλεται τόσο για το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ όσο και για τους ιδιώτες διαδίκους κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ήτοι από την 1 Ιουλίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

III. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το πλέγμα των εφαρμοζόμενων εν δυνάμει διατάξεων παρατίθεται όλως συνοπτικά ως ακολούθως:

Ν...

Άρθρο ...

IV. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Οι επιμέρους λόγοι ακυρώσεως δύνανται να αποτυπωθούν ως ακολούθως:

Σελ. 9

Ενδεής Αιτιολογία Αποφάσεως Διοικητή & Γνωμοδοτήσεως Δ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Παράβαση Κειμένων Διατάξεων

[...]

Ενδεής Αιτιολογία Αποφάσεως Διοικητή & Γνωμοδοτήσεως Δ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε συνδυασμό με Παραβίαση της Συνταγματικής Αρχής της Ισότητας

[...]

Κακή Συγκρότηση Δ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

[...]

V. ΚΑΘ΄ ΥΛΗΝ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Επειδή το Υμέτερο Δικαστήριο τυγχάνει καθ’ ύλην αρμόδιο όπως προβεί στην εκδίκαση της επίδικης διαφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄-γ΄ του Ν 702/1977, καθώς αντικείμενο της δίκης είναι η εν γένει υπηρεσιακή μου κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται λόγω της αρνήσεως της Διοικήσεως να αποδεχθεί το αίτημά μου προς μετάταξη

Επειδή το Υμέτερο Δικαστήριο τυγχάνει και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν 702/1977, καθώς η αρμοδιότητά του εκτείνεται και καλύπτει τον τόπο εις τον οποίο υπηρετώ

Επειδή οι ειδικότεροι λόγοι ακυρώσεως τυγχάνουν νόμιμοι, βάσιμοι και αληθείς

Επειδή πληρεξούσιο/α δικηγόρο και αντίκλητό μου διορίζω τον/την δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου ..., ... (Α.Μ. Δ.Σ.....: ...), κάτοικο ..., με έδρα επί της οδού ... αριθ. ..., Τ.Κ.: ..., τηλ. ..., fax: ..., email: ...

Επειδή κατέθεσα τη νόμιμη προείσπραξη του/της πληρεξουσίου/ίας μου δικηγόρου για την κατάθεση της παρούσης αιτήσεως ακυρώσεως (βλ. υπ’ αριθμ. ... γραμμάτιο προεισπράξεως ΔΣΑ).

Επειδή κατέβαλα το προσήκον παράβολο για την άσκηση της παρούσας αιτήσεως ακυρώσεως συνολικού ποσού εκ ... ευρώ (βλ. το υπ’ αριθμ. Σειρά ... ... παράβολο δημοσίου εκ ποσού ... ευρώ & το υπ’ αριθμ. Σειρά ... ... παράβολο δημοσίου εκ ποσού ... ευρώ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 παρ. 1 Ν 702/1977 και 36 παρ. 1 εδ. 2 ΠΔ 18/1989.

Επειδή κατά τα λοιπά η παρούσα μου τυγχάνει νόμιμη, βάσιμη και εμπρόθεσμη.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. .../... απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου ....

Να ακυρωθεί κάθε άλλη ρητή ή σιωπηρή προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη της Διοικήσεως σχετιζόμενη με την υπόθεσή μου.

Σελ. 10

Να διενεργηθούν εν γένει τα νόμιμα.

Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του/της πληρεξούσιου/ίας δικηγόρου μου.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο/Η Πληρεξούσιος-α Δικηγόρος

Σελ. 11

3

Υπόμνημα επί αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)

Ενώπιον του ... Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου ...

(Ακυρωτικός Σχηματισμός) (Δικάσιμος: ..., Εισηγήτρια: Εφέτης ...)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Της .......... του .......... και της .........., κατοίκου .........., επί της οδού .........., (διαμένουσας εις την Γερμανία και δη εις: .........., υπαλλήλου του Νοσοκομείου ..........

ΚΑΤΑ

1. Του ΝΠΔΔ Νοσοκομείου με την επωνυμία «..........» και του κ. ­Διοικητού αυτού, με έδρα επί της λεωφόρου .......... στην ..........

2. Του Υπουργού Υγείας, με έδρα στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενου

Περί Ακυρώσεως

Α) Της υπ’ αριθμ. .../... αρνητικής πράξης - απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου με την επωνυμία «..........», αναφορικά με το αίτημά μου προς μετάταξη

Β) Κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως της Διοικήσεως σχετιζόμενης με την υπόθεσή μου

***************

Φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Υμετέρου Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της .......... του .........., ημέρα ........... και ώρα ..., με εισηγήτρια την Εφέτη κα...., η υπό ημερομηνία ........... (και με αριθμό καταθέσεως στο ΔΕφΑθ: .../...) αίτηση εμού περί ακυρώσεως της υπ’ αριθμ.. .../... αρνητικής πράξης - απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου με την επωνυμία «..........», αναφορικά με το αίτημά μου προς μετάταξη, σύμφωνα με την από ......... Πράξη Προσδιορισμού ημεροχρονολογίας δικασίμου του Προέδρου του ..... Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου ..........

Διά του παρόντος υπομνήματος:

Α. Αφενός προβαίνουμε στην παραδεκτή διόρθωση των κατωτέρω τυπογραφικών πλημμελειών, οι οποίες εμφιλοχώρησαν στην καταχώριση του αριθμού πρωτοκόλλου μιας αιτήσεως μετατάξεως

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στη σελ. 3 της κρινόμενης αιτήσεως ακυρώσεως και στο εκεί χωρίο της συνοπτικής έκθεσης των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, διορθώνουμε διά του παρόντος:

Σελ. 12

- στην 5η σειρά τον εκ παραδρομής αναγραφέντα αριθμό πρωτ. ......./....... επί αιτήσεώς μου προς μετάταξη, στο ορθό ....../...... (σχ. 2) (πληκτρολογήθηκε εκ παραδρομής ο επιπλέον αριθμός ....)

Στη σελ. 4 της κρινόμενης αιτήσεως ακυρώσεως και στο εκεί χωρίο της ανάλυσης του ιστορικού της υποθέσεως, διορθώνουμε διά του παρόντος :

- στην 1η σειρά τον εκ παραδρομής αναγραφέντα αριθμό πρωτ. ....../...... επί αιτήσεώς μου προς μετάταξη, στο ορθό ....../...... (σχ. 2) (πληκτρολογήθηκε εκ παραδρομής ο αριθμός .... αντί για τον αριθμό ....).

Β. Αφετέρου δε προσκομίζουμε ενώπιον του Υμετέρου Δικαστηρίου τα κάτωθι έγγραφα προς απόδειξη του παραδεκτού και βάσιμου χαρακτήρα της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως και της ασκηθείσας αγωγής ημών.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (κατ’ αύξοντα αριθμό εγγράφου)

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... αίτησή μου προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου περί μετάταξης σε θέση είτε της ΠΕ ....... είτε της ΠΕ ......., επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόμενη πράξη (Σχ. Ν. 1).

2. Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου μου από το .......... Πανεπιστήμιο .........., με το οποίο ανακηρύχθηκα πτυχιούχος με γενικό βαθμό .......... (Σχ. Ν. 2).

3. Την γνωμοδότηση του Δ΄ Υ.Σ, κοινοποιηθείσα δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικού εγγράφου του Νοσοκομείου «..........» (Σχ. Ν. 3).

4. Την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. .../... αρνητική πράξη απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου με την επωνυμία «..........», αναφορικά με το αίτημά μου προς μετάταξη (Σχ. Ν. 4).

5. Το υπ’ αριθμ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο δυνάμει του οποίου μου είχε γνωστοποιηθεί περιγραφικά το αποτέλεσμα της κρίσεως του κ. Διοικητού, αλλά δεν μου συγκοινοποιήθηκε το σώμα της προσβαλλόμενης πράξεως (Σχ. Ν. 5).

6. Την υπ’ αριθμ. .../... απόφαση του Υπουργού Υγείας, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε το Δ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1η ΥΠΕ) .......... (Σχ. Ν. 6).

7. Την υπ’ αριθμ. .../... απόφαση του Διοικητή της ... Υ.Π.Ε. .........., περί προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ... Υ.ΠΕ. (Σχ. Ν. 7).

8. Την υπ’ αριθμ. 2644/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σχ. Ν. 8).

8α. Την υπ’ αριθμ. 1519/2014 απόφαση του ΔΕφΑθ (Σχ. Ν. 8α).

8β. Την υπ. αριθμ. 393/2013 απόφαση του ΔΕφΛαρ (Σχ. Ν. 8β).

9. Την υπ’ αριθμ. 970/2010 απόφαση του ΔΕφΑθ, σκέψη 6 (Σχ. Ν. 9).

Σελ. 13

10. Την υπ’ αριθμ. 885/2010 απόφαση του ΔΕφΑθ, σκέψη 5 (Σχ. Ν. 10).

11. Την υπ’ αριθμ. 874/2010 απόφαση του ΔΕφΑθ, σκέψη 4 (Σχ. Ν. 11).

12. Την υπ’ αριθμ. 2102/2009 απόφαση (σκέψη 4 και 6) του ΔΕφΑθ (Σχ. Ν. 12).

13. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 13).

14. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 14).

15. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 15).

16. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 16).

17. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 17).

18. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 18).

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... αρνητική απόφαση της Προϊσταμένης Διοικητικής Διευθύνσεως κας. ..., επί της ως άνω αιτήσεως μετάταξης (Σχ. Ν. 19).

20. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 20).

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... αρνητική απόφαση του Διοικητού .......... επί της ως άνω αιτήσεως μετάταξης (Σχ. Ν. 21).

22. Την υπ’ αριθμ. .../... αίτησή μου για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ .........., η οποία απορρίφθηκε (Σχ. Ν. 22).

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ... (Σχ. Ν. 23).

24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ... (Σχ. Ν. 24).

25. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ... (Σχ. Ν. 25).

26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ... (Σχ. Ν. 26).

Σελ. 14

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ... (Σχ. Ν. 27).

28. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. .... (Σχ. Ν. 28).

29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. .... (Σχ. Ν. 29).

30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ... (Σχ. Ν. 30).

31. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση μετάταξης της κας. ..., σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ ........ αρμοδιότητας του ........ (Σχ. Ν. 31).

32. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ...(Σχ. Ν. 32).

33. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../... διαβιβαστικό έγγραφο του Νοσοκομείου «..........» δια του οποίου εστάλη για δημοσίευση η υπ’ αριθμ. .../... απόφαση περί μετάταξης της κας. ... (Σχ. Ν. 33).

34. Επίσημη μετάφραση του πιστοποιητικού για το έτος 2016 της Υπηρεσίας Καταχώρισης Κατοίκων της πόλης ... περί διαμονής εμού και της οικογενείας μου στη ... και δη εις: ...

Επειδή το παρόν υπόμνημα είναι νόμιμο, εμπρόθεσμο, βάσιμο και αληθές.

Επειδή κατά τα λοιπά αναφέρομαι πλήρως στην κατατεθείσα αίτηση ακυρώσεως εμού.

Επειδή καταβλήθηκε η νόμιμη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου εμού για την κατάθεση του παρόντος υπομνήματος (βλ. υπ’ αριθμ. Π ... γραμμάτιο ΔΣΑ).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημα καθώς και η υπό ημερομηνία ... (και με αριθμό καταθέσεως στο ΔΕφΑθ: ΑΚ ..../...) αίτηση ακυρώσεως εμού.

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. .../... αρνητική πράξη - απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου .......... με την επωνυμία «..........», αναφορικά με το αίτημά μου προς μετάταξη.

Σελ. 15

Να διενεργηθούν εν γένει τα νόμιμα.

Να καταδικασθεί η αντίδικος πλευρά στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου και στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο/Η πληρεξούσιος-α και αντίκλητος δικηγόρος

Σελ. 16

4

Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός)

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ..........

(Ακυρωτικός Σχηματισμός) (Τμήμα ..., Δικάσιμος: ...) (Εισηγητής: Εφέτης κ. ..........)

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

1) ... του ..., (επάγγελμα ...), κατοίκου ..., οδός ... αριθ. ...

2) ... του ..., (επάγγελμα ...), κατοίκου ..., οδός ... αριθ. ...

3) ... του ..., (επάγγελμα ...), κατοίκου ..., οδός ... αριθ. ...

ενεργούντες ατομικά αλλά και ως ήδη νομιμοποιηθέντες προς συνέχιση της δίκης (Άρθρο 31 παρ. 1 ΠΔ 18/1989) αναφορικά με τον αρχικό (συν-)αιτούντα (πατέρα απάντων) κ. ... του ..., ο οποίος απεβίωσε ήδη στις ... .

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ... ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Α) Του υπό στοιχεία .../... εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας ... του Δήμου ... «περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου» και

Β) Κάθε άλλης προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας συναφούς, αμέσως ή εμμέσως, πράξεως ή παραλείψεως, και ιδίως της υπ. αριθμ. .../... αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ... (πρακτικό .../...).

ΚΑΤΑ

Α) Του Δήμου ... (ευθέως αλλά και ως νόμιμου διαδόχου του Δήμου ...), με έδρα στην ..., επί της οδού ..., νομίμως εκπροσωπουμένου

Β) Του ... του ..., κατοίκου επί της οδού ... αρ. ... στο ..., ο οποίος έχει ασκήσει παρέμβαση υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων

***************

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 19 παρ. 2 ΠΔ 18/1989 και άρθρο 4 Ν 702/1977)

Δυνάμει του κρινομένου δικογράφου και της ήδη ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως διώκεται η ακύρωση της (δυνάμει της υπ. αριθμ. .../... αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ...) ανακλήσεως της προηγηθείσης υπ. αριθμ. .../... πράξεως του Δημάρχου περί

Σελ. 17

παραχωρήσεως του υπό στοιχεία ... οικογενειακού τάφου στον πατέρα ημών και της επιγενόμενης (διά του υπό στοιχεία .../... εγγράφου του Δήμου ...) απαγορεύσεως εκτελέσεως έργων εις τον επίδικο τάφο. Αμφότερες οι πράξεις χρήζουν ακυρώσεως για τους κάτωθι ειδικότερους λόγους:

1) Ανυπόστατος χαρακτήρας υπ. αριθμ. .../... αποφάσεως δημοτικού συμβουλίου λόγω μη τηρήσεως απαιτούμενων όρων δημοσιεύσεως.

2) Αναρμοδιότητα επιτροπής φορολογικών διαφορών - Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

3) Κακή συγκρότηση και σύνθεση δημοτικού συμβουλίου και επιτροπής φορολογικών διαφορών – Τρώση αρχής αμεροληψίας δράσεων διοικητικών οργάνων.

4) Αδυναμία ανακλήσεως .../... πράξεως του Δημάρχου περί παραχωρήσεως της χρήσεως του επίδικου τάφου εις τον πατέρα ημών – Τρώση δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 13 Συντάγματος.

5) Έλλειψη αιτιολογίας όλων των επιμέρους πράξεων – Πλάνη περί τα πράγματα – Μη ύπαρξη πράξεως παραχωρήσεως του επίδικου τάφου εις τον κ. ...

6) Έλλειψη προηγούμενης ακροάσεως.

7) Τρώση αρχών προστατευομένης εμπιστοσύνης και χρηστής διοικήσεως.

I. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

[...]

II. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

[...]

III. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

[...]

IV. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΗΜΩΝ

[...]

V. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

A. Ανυπόστατος χαρακτήρας υπ’ αριθμ. .../... αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ... λόγω μη προσήκουσας δημοσιεύσεως.

[...]

Β. Αναρμοδιότητα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών. Μη θεραπεία ένεκα επιγενόμενης εγκρίσεως εκ μέρους Δημοτικού Συμβουλίου. Παράβαση Ουσιώδους Τύπου Διαδικασίας.

[...]

Σελ. 18

Γ. Κακή σύνθεση και συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών. Παραβίαση Αρχής Αμεροληψίας.

[...]

Δ. Αδυναμία in abstracto ανακλήσεως ρητής πράξεως παραχωρήσεως επίδικου τάφου εις τον πατέρα ημών. Παραβίαση άρθρου 13 Συντάγματος.

[...]

Ε. Έλλειψη αιτιολογίας προσβαλλόμενων πράξεων και αποφάσεως Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων. Πλάνη περί τα πράγματα. Μη ύπαρξη πράξεως παραχωρήσεως του επίδικου τάφου.

[...]

ΣΤ. Έλλειψη προηγούμενης ακρόασης.

[...]

Ζ. Τρώση Αρχών προστατευόμενης εμπιστοσύνης και χρηστής διοικήσεως

[...]

VI. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Επειδή οι διά του παρόντος δικογράφου μας πρόσθετοι λόγοι επί της αρχικής αιτήσεως ημών και του πατρός μας (ΑΚ: .../... ενώπιον του ΔΕφ...) τυγχάνουν νόμιμοι, εμπρόθεσμοι, βάσιμοι και αληθείς.

Επειδή κατά τα λοιπά αναφερόμεθα στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ημών και του αποβιώσαντος εντωμεταξύ πατρός μας.

Επειδή περισσότερα θα αναπτύξουμε σε τυχόν κατατεθησόμενο παρ’ ημών υπόμνημα, καθώς και κατά την προφορική συζήτηση της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως.

Επειδή αποκρούουμε πλήρως την ασκηθείσα παρέμβαση του κ. ... με όλους τους εν αυτή διαλαμβανόμενους ισχυρισμούς.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνουν δεκτοί οι παρόντες πρόσθετοι λόγοι, επί τω τέλει όπως ευδοκιμήσει πλήρως η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως ημών και του αποβιώσαντος πατρός μας (ως προς τον οποίο συνεχίζουμε εμείς την δίκη).

Να ακυρωθούν

Α) Το υπό στοιχεία .../... έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας ... του Δήμου ... «περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου» και

Σελ. 19

Β) Κάθε άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη συναφής, αμέσως ή εμμέσως, πράξη ή παράλειψη, και ιδίως η υπ. αριθμ. .../... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ... (πρακτικό .../...).

Να απορριφθεί πλήρως η ασκηθείσα παρέμβαση του κ. ...

Να διενεργηθούν εν γένει τα νόμιμα.

Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου και στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο/Η πληρεξούσιος-α δικηγόρος

Back to Top