ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μετά τον Ν 4335/2015

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 43€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 114,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16001
Απαλαγάκη Χ.
Βαφειάδου Π., Γεωργιάδου Μ., Μπαλογιάννη Ε., Παπασπυρόπουλος Α., Παρδάλα Ο., Ρεντούλης Π., Τριανταφυλλίδης Χρ.
  • Εκδοση: 2η 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1472
  • ISBN: 978-960-562-870-3
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το παρόν επίτομο έργο «Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας» καλύπτει, με τη μορφή λημμάτων, το σύνολο σχεδόν της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις πρόσφατες, σημαντικότατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ από τους Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, N 4411/2016 και Ν 4446/2016.

Οι παραπομπές στην αντιπροσωπευτικότερη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, το αναλυτικό ευρετήριο ανά λήμμα, αλλά και το συνολικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του έργου, το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο.

Η παράθεση όλων των επιστημονικών απόψεων και η παρουσίαση της πλέον σύγχρονης νομολογίας, σε συνδυασμό με την σε βάθος ανάλυση των πρόσφατων σημαντικότατων αλλαγών, συνδυάζουν την πρακτική αποτελεσματικότητα με την πλήρη θεωρητική νομική τεκμηρίωση, καθιστώντας το παρόν έργο ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς που θα προστρέξουν σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά, πρακτικά αλλά και θεωρητικά ζητήματα, τα οποία άπτονται του κλάδου της πολιτικής δικονομίας.


Προλογικό Σημείωμα Σελ. VII
Διάγραμμα Ύλης Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. LVII
1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
[1] ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Σελ. 3
Α. Έννοια - Διακρίσεις Σελ. 4
Β. Ιδιωτικές διαφορές Σελ. 4
Γ. Διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών Σελ. 5
Δ. Αμφισβητούμενες περιπτώσεις Σελ. 7
Ε. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 9
ΣΤ. Υποθέσεις δημοσίου δικαίου Σελ. 9
Ζ. Διοικητικές διαφορές Σελ. 10
Η. Παρεμπίπτων έλεγχος διοικητικών διαφορών ή υποθέσεων από τα πολιτικά δικαστήρια Σελ. 10
[2] ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Σελ. 13
Α. Η αρχή της εδαφικότητας Σελ. 15
Β. Εξαιρέσεις από την αρχή της εδαφικότητας Σελ. 16
1. Γαμικές διαφορές Σελ. 16
2. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 16
3. Ετεροδικία Σελ. 19
Γ. Η διεθνής δικαιοδοσία στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός Βρυξέλλες Ι (44/2001) και Ια (1215/2012) - Ειδικές Αποκλειστικές και Συντρέχουσες Δωσιδικίες Σελ. 20
Δ. Πρόσθετες δικαιοδοτικές βάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια Σελ. 26
Ε. Κανονισμοί 2201/2003 για το forum matrimonii και 4/2009 για διατροφικές αξιώσεις Σελ. 27
[3] ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Σελ. 29
Α. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην Σελ. 32
1. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης Σελ. 32
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. Ειρηνοδικείου Σελ. 35
3. Μονομελούς Πρωτοδικείου Σελ. 37
4. Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σελ. 39
5. Εφετείου Σελ. 39
6. Αρείου Πάγου Σελ. 40
Β. Αρμοδιότητα κατά τόπο Σελ. 41
1. Η γενική (νόμιμη) κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 41
2. Δωσιδικία των εταιρικών διαφορών (forum societatis) Σελ. 42
3. Δωσιδικία της διαχειρίσεως με δικαστική εντολή (forum gestae administrationis ex decreto judicis) Σελ. 44
4. Δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae) Σελ. 44
5. Δωσιδικία της κληρονομίας (forum hereditatis) Σελ. 46
6. Δωσιδικία της συνάφειας (forum connexitatis) Σελ. 49
7. Δωσιδικία της δικαιοπραξίας - Συντρέχουσα Δωσιδικία (forum negotii) Σελ. 50
8. Δωσιδικία της ανταγωγής - Συντρέχουσα Δωσιδικία (forum reconventionis) Σελ. 52
9. Δωσιδικία αδικήματος Σελ. 53
10. Δωσιδικία της διαχειρίσεως χωρίς δικαστική εντολή (forum gestae administrationis ex causis variis) Σελ. 53
11. Δωσιδικία της ταυτότητας του δικαίου (forum continentiae causarum) Σελ. 54
12. Δωσιδικία μακρότερης διαμονής Σελ. 54
13. Δωσιδικία γαμικών διαφορών (forum matrimonii) Σελ. 55
14. Δωσιδικίες της περιουσίας και του επίδικου αντικειμένου (fora bonorum) Σελ. 55
15. Παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας Σελ. 55
16. Έρευνα αρμοδιότητας Σελ. 56
[4] ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Σελ. 59
Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο Σελ. 60
Β. Σκοπός Σελ. 60
Γ. Περιπτώσεις παραπομπής Σελ. 60
Δ. Ενεργητική νομιμοποίηση για την αίτηση Σελ. 61
Ε. Αρμοδιότητα δικαστηρίου για την παραπομπή Σελ. 61
ΣΤ. Διαδικασία παραπομπής Σελ. 62
Ζ. Υπόδειγμα Σελ. 64
[5] ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σελ. 67
Α. Έννοια Σελ. 69
Β. Νομικό πλαίσιο Σελ. 69
Γ. Νομιμοποίηση για την αίτηση Σελ. 69
Δ. Λόγοι εξαίρεσης Σελ. 70
1. Γενικά Σελ. 70
2. Διάδικοι στη δίκη ή συμφέρον σ’ αυτή Σελ. 70
3. Συγγενικός δεσμός με διάδικο Σελ. 71
4. Συγγενικός δεσμός με πρόσωπο εξαρτώμενο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλης μορφής εταιρία που έχει συμφέρον στη δίκη Σελ. 71
5. Συμμετοχή στη δίκη ως μάρτυρας, δικηγόρος κ.λπ. Σελ. 71
6. Διεξαγωγή της υπόθεσης ή συμμετοχή ως πραγματογνώμονα, συμβούλου ή διαιτητή, σύνταξη εγγράφου που προσβάλλεται ή συμμετοχή στη σύνθεση του δικαστηρίου, του οποίου προσβάλλεται η απόφαση Σελ. 72
7. Υπόνοια μεροληψίας Σελ. 73
Ε. Απαράδεκτο αίτησης εξαίρεσης Σελ. 75
1. Αδυναμία νόμιμης συγκρότησης του δικαστηρίου Σελ. 75
2. Ανεπίτρεπτο αίτησης εξαίρεσης Σελ. 75
3. Απαράδεκτο αίτησης εξαίρεσης λόγω μη καταβολής παραβόλου Σελ. 75
ΣΤ. Αρμοδιότητα Σελ. 76
Ζ. Αυτοεξαίρεση Σελ. 76
Η. Εξαίρεση από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως Σελ. 77
Θ. Υποβολή αίτησης εξαίρεσης από διάδικο Σελ. 78
1. Χρονικοί περιορισμοί της υποβολής της αίτησης εξαίρεσης Σελ. 78
2. Υποβολή της αίτησης πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 79
3. Υποβολή της αίτησης κατά τη διάρκεια της συζήτησης Σελ. 79
4. Απόφαση επί της αίτησης Σελ. 80
Ι. Αίτηση για την εξαίρεση δικαστή μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδίκη Σελ. 81
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 81
[6] ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Σελ. 85
Α. Έννοια - λειτουργία - νομικό πλαίσιο Σελ. 86
Β. Ικανότητα διαδίκου φυσικών προσώπων Σελ. 87
Γ. Ικανότητα διαδίκου νομικών προσώπων Σελ. 88
Δ. Ικανότητα διαδίκου ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 89
1. Δέσμευση από το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα Σελ. 89
2. Περιπτώσεις από τη νομολογία Σελ. 92
Ε. Υπόδειγμα Σελ. 94
[7] ΟΜΟΔΙΚΙΑ Σελ. 97
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 99
Β. Έννοια/διακρίσεις ομοδικίας Σελ. 99
Γ. Ομοδικία απλή Σελ. 99
1. Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 99
2. Προϋποθέσεις Σελ. 99
3. Περιπτωσιολογία Σελ. 101
4. Συνέπειες Σελ. 101
Δ. Ομοδικία αναγκαστική Σελ. 104
1. Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 104
2. Περιπτώσεις αναγκαστικής ομοδικίας Σελ. 104
3. Διαδικαστική θέση αναγκαίων ομοδίκων Σελ. 107
4. Αντιφατικοί ισχυρισμοί αναγκαίων ομοδίκων Σελ. 110
[8] ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σελ. 111
Α. Γενικά Σελ. 112
Β. Κύρια παρέμβαση Σελ. 113
1. Έννοια - φύση Σελ. 113
2. Άσκηση Σελ. 113
3. Παραδεκτό Σελ. 114
4. Συνέπειες Σελ. 116
Γ. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 117
1. Έννοια - φύση Σελ. 117
2. Άσκηση Σελ. 117
3. Παραδεκτό Σελ. 119
4. Συνέπειες Σελ. 121
Δ. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 125
1. Έννοια - φύση Σελ. 125
2. Συνέπειες Σελ. 126
Ε. Υπόδειγμα Σελ. 128
[9] ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ Σελ. 131
Α. Έννοια Σελ. 132
Β. Προϋποθέσεις Σελ. 132
Γ. Σκοπός και είδη προσεπικλήσεως Σελ. 133
1. Προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου Σελ. 133
2. Προσεπίκληση αληθούς κυρίου ή νομέως Σελ. 135
3. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή Σελ. 136
Δ. Άσκηση και συνέπειες προσεπικλήσεως Σελ. 137
Ε. Προσεπίκληση με δικαστική διαταγή Σελ. 140
ΣΤ. Υπόδειγμα Σελ. 140
[10] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ Σελ. 145
A. Νομικό πλαίσιο Σελ. 146
Β. Έννοια - Νομική φύση - Σκοπός ανακοίνωσης Σελ. 146
Γ. Προϋποθέσεις ανακοίνωσης Σελ. 147
Δ. Άσκηση ανακοίνωσης Σελ. 147
1. Τρόπος άσκησης Σελ. 147
2. Χρόνος άσκησης Σελ. 148
E. Αναβολή δίκης Σελ. 149
ΣΤ. Δικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσης Σελ. 149
1. Δικαίωμα παρέμβασης τρίτου - Ένδικα μέσα Σελ. 149
2. Δικαίωμα τριτανακοπής τρίτου Σελ. 149
Ζ. Υπόδειγμα Σελ. 151
[11] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ Σελ. 153
Α. Έννοια - φύση Σελ. 154
Β. Δόση της πληρεξουσιότητας Σελ. 157
1. Υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο Σελ. 157
2. Τύπος Σελ. 159
3. Περιεχόμενο Σελ. 160
4. Διορισμός περισσότερων πληρεξουσίων και υποκατάστατου Σελ. 162
5. Παύση Σελ. 164
Γ. Έλεγχος της πληρεξουσιότητας Σελ. 165
1. Νομιμοποίηση Σελ. 165
2. Αυτεπάγγελτη έρευνα Σελ. 167
3. Προθεσμία για συμπλήρωση ελλείψεων Σελ. 169
4. Η άμυνα του δικασθέντος από ψευδοπληρεξούσιο Σελ. 169
[12] ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σελ. 171
Α. Ορισμός και απαρίθμηση Σελ. 173
Β. Η αρχή της διαθέσεως Σελ. 173
Γ. Η αρχή της συζητήσεως Σελ. 174
Δ. Η αρχή της διαδικαστικής πρωτοβουλίας των διαδίκων Σελ. 175
Ε. Η αρχή της συγκεντρώσεως Σελ. 176
ΣΤ. Η αρχή του νόμιμου δικαστή Σελ. 176
Ζ. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων Σελ. 177
Η. Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων Σελ. 177
Θ. Η αρχή της τηρήσεως προδικασίας Σελ. 178
Ι. Η αρχή της δημοσιότητας της δίκης Σελ. 178
ΙΑ. Η αρχή της έγγραφης ή προφορικής διεξαγωγής της δίκης Σελ. 179
ΙΒ. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης Σελ. 179
ΙΓ. Η αρχή της οικονομίας της δίκης Σελ. 181
ΙΔ. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 182
[13] ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Σελ. 185
Α. Έννοια Σελ. 186
Β. Νομικό πλαίσιο Σελ. 187
Γ. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 187
Δ. Τα στοιχεία των δικογράφων Σελ. 188
1. Δικαστήριο ή δικαστής ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη κ.λπ. Σελ. 188
2. Είδος του δικογράφου Σελ. 188
3. Στοιχεία διαδίκων Σελ. 188
4. Αντικείμενο δικογράφου Σελ. 190
5. Χρονολογία και υπογραφή Σελ. 191
Ε. Ειδικότερα το στοιχείο της διεύθυνσης Σελ. 192
1. Ακριβής καθορισμός της διεύθυνσης Σελ. 192
2. Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση Σελ. 193
3. Έλλειψη αναγραφής της διεύθυνσης του διαδίκου ή του αντικλήτου - άγνωστη διεύθυνση Σελ. 194
ΣΤ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων δικηγόρων Σελ. 195
Ζ. Υπόδειγμα Σελ. 195
[14] EΠΙΔΟΣΕΙΣ Σελ. 199
A. Έννοια - Νομικό πλαίσιο Σελ. 201
Β. Όργανα επίδοσης Σελ. 202
Γ. Παραγγελία επίδοσης Σελ. 203
Δ. Τόπος επίδοσης Σελ. 204
Ε. Χρόνος επίδοσης Σελ. 204
ΣΤ. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση Σελ. 205
1. Επίδοση σε φυσικά πρόσωπα Σελ. 205
2. Επίδοση σε νομικά πρόσωπα Σελ. 205
3. Επίδοση στο Δημόσιο Σελ. 207
4. Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή Σελ. 208
5. Επίδοση προς ναυτικούς Σελ. 208
6. Επίδοση προς στρατιωτικούς Σελ. 208
7. Άρνηση παραλαβής εγγράφου Σελ. 209
8. Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής Σελ. 210
9. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής Σελ. 211
10. Επίδοση στον αντίκλητο Σελ. 212
Ζ. Πώς γίνεται η επίδοση Σελ. 215
1. Παράδοση του εγγράφου Σελ. 215
2. Αυτεπάγγελτη επίδοση Σελ. 215
3. Επίδοση σε συνοίκους/Θυροκόλληση Σελ. 215
4. Επίδοση στον τόπο εργασίας Σελ. 218
Η. Έκθεση επίδοσης Σελ. 218
1. Στοιχεία έκθεσης επίδοσης Σελ. 218
2. Συστατικός τύπος - Αποδεικτική δύναμη έκθεσης επίδοσης Σελ. 220
[15] ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Σελ. 221
A. Νομικό πλαίσιο Σελ. 222
Β. Διακρίσεις δικονομικών προθεσμιών Σελ. 222
Γ. Έναρξη/λήξη προθεσμιών και σχετικός υπολογισμός τους Σελ. 223
1. Γενικά - Νομικό πλαίσιο Σελ. 223
2. Έναρξη - λήξη προθεσμιών Σελ. 223
3. Αργίες - Σάββατο Σελ. 224
Δ. Υπολογισμός προθεσμιών Σελ. 225
Ε. Διακοπή προθεσμιών Σελ. 225
ΣΤ. Αναστολή προθεσμιών Σελ. 226
Ζ. Παράταση προθεσμιών Σελ. 228
Η. Σύντμηση προθεσμιών Σελ. 228
Θ. Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας Σελ. 228
[16] ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σελ. 231
Α. Έννοια Σελ. 232
Β. Νομικό πλαίσιο Σελ. 233
Γ. Προϋποθέσεις για την επαναφορά Σελ. 233
1. Γενικά Σελ. 233
2. Ανώτερη βία Σελ. 234
3. Δόλος του αντιδίκου Σελ. 236
4. Πταίσμα του δικαστικού πληρεξουσίου Σελ. 236
Δ. Προθεσμία υποβολής της αίτησης Σελ. 237
Ε. Αρμοδιότητα Σελ. 238
ΣΤ. Άσκηση της αίτησης Σελ. 239
Ζ. Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 239
Η. Συζήτηση της αίτησης Σελ. 240
Θ. Αποτέλεσμα της αίτησης Σελ. 240
Ι. Συνέπειες της απόφασης για την επαναφορά Σελ. 241
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 241
[17] ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ Σελ. 245
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 246
Β. Έννοια δικονομικής ακυρότητας Σελ. 246
Γ. Αυτεπάγγελτη ακυρότητα Σελ. 247
Δ. Ακυρότητα από παράβαση διάταξης για την οποία χωρεί αναίρεση ή αναψηλάφηση Σελ. 248
Ε. Ακυρότητα λόγω βλάβης του διαδίκου Σελ. 248
1. Γενικά Σελ. 248
2. Στοιχεία/Κατάθεση δικογράφου Σελ. 249
3. Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 250
ΣΤ. Πρόταση ακυρότητας Σελ. 252
Ζ. Αποτελέσματα ακυρότητας Σελ. 252
[18] ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σελ. 255
A. Νομικό πλαίσιο Σελ. 257
Β. Γενικά Σελ. 257
Γ. Προκαταβολή της δικαστικής δαπάνης Σελ. 258
1. Γενικά Σελ. 258
2. Εξαιρέσεις Σελ. 259
3. Καθορισμός προκαταβλητέων εξόδων Σελ. 260
4. Συνέπειες από τη μη προκαταβολή των εξόδων Σελ. 260
Δ. Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων Σελ. 261
1. Αρχή της ήττας Σελ. 261
2. Επιβολή των εξόδων σε βάρος του ενάγοντος Σελ. 262
Ε. Συμψηφισμός εξόδων Σελ. 263
1. Γενικά Σελ. 263
2. Δημόσιο Σελ. 264
3. Δυνητικός συμψηφισμός Σελ. 264
ΣΤ. Επιβολή των εξόδων σε ειδικότερες περιπτώσεις Σελ. 264
1. Δικαστικά έξοδα επί καταδίκης περισσότερων Σελ. 264
2. Δικαστικά έξοδα επί κύριας/πρόσθετης παρέμβασης Σελ. 265
3. Δικαστικά έξοδα επί ενδίκων μέσων Σελ. 266
4. Δικαστικά έξοδα επί ερημοδικίας ή αναβολής της συζήτησης Σελ. 267
5. Δικαστικά έξοδα επί παραίτησης ή αποδοχής Σελ. 267
Ζ. Αποδοτέα έξοδα Σελ. 269
1. Γενικά Σελ. 269
2. Εκκαθάριση αποδοτέων εξόδων Σελ. 271
3. Απόφαση για τα αποδοτέα έξοδα Σελ. 272
4. Εκκαθάριση μετά την παραίτηση ή την αποδοχή Σελ. 273
Η. Ένδικα μέσα κατά απόφασης για τα δικαστικά έξοδα Σελ. 274
Θ. Υπόδειγμα Σελ. 276
[19] ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Σελ. 279
Α. Νομική βοήθεια και ευεργέτημα πενίας - Διάκριση εννοιών Σελ. 280
Β. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας Σελ. 280
Γ. Η διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας Σελ. 282
Δ. Περιεχόμενο και έκταση της νομικής βοήθειας Σελ. 283
Ε. Διορισμός συνηγόρου υπηρεσίας - παύση και περιορισμός της νομικής βοήθειας Σελ. 284
ΣΤ. Επίδραση της παροχής νομικής βοήθειας στη δικαστική δαπάνη - Εκκαθάριση Σελ. 285
[20] ΠΟΙΝΕΣ ΤΑΞΗΣ Σελ. 287
Α. Έννοια - σκοπός Σελ. 288
Β. Νομικό πλαίσιο Σελ. 288
Γ. Άμετρη (προπετής) προσφυγή στη δικαιοσύνη και αθέμιτη διεξαγωγή της δίκης Σελ. 289
Δ. Ανάρμοστη ή υβριστική διατύπωση δικογράφων Σελ. 291
Ε. Ασυγχώρητες παραδρομές και παραβάσεις υπαλλήλων της γραμματείας, συμβολαιογράφων και δικαστικών υπαλλήλων Σελ. 292
ΣΤ. Διατάραξη συνεδρίασης Σελ. 292
Ζ. Γενικές παρατηρήσεις ως προς τις ποινές τάξης Σελ. 293
Η. Υπόδειγμα Σελ. 294
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
[21] H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 299
Α. Εισαγωγικά Σελ. 303
1. Γενικά - Νομικό πλαίσιο Σελ. 303
2. Σκοπός και νομικός χαρακτήρας της πολιτικής δίκης Σελ. 305
Β. Άσκηση της αγωγής - Στοιχεία του δικογράφου Σελ. 306
1. Τρόπος - Στοιχεία Σελ. 306
2. Εγγραφή ορισμένων αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 307
3. Αντικειμενική και επικουρική σώρευση αγωγών Σελ. 308
4. Αποτελέσματα άσκησης της αγωγής Σελ. 308
5. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις με πρακτική σημασία Σελ. 309
Γ. Προπαρασκευή της συζήτησης στο ακροατήριο - Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς Σελ. 311
1. Συμβιβασμός με πρωτοβουλία των διαδίκων - Απόπειρα συμβιβασμού με πρωτοβουλία του δικαστηρίου Σελ. 311
2. Οι προτάσεις των διαδίκων - Υποχρέωση καταθέσεως - Χρόνος καταθέσεως Σελ. 312
3. Προσδιορισμός δικασίμου και εκδίκαση της υποθέσεως (άρθρο 237 παρ. 4 και 5 ΚΠολΔ) Σελ. 313
Δ. Η νέα τακτική διαδικασία Σελ. 313
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 313
2. Κατάργηση του άρθρου 269 ή άλλως του συστήματος συγκεντρώσεως στον 1ο βαθμό Σελ. 314
3. Τα αποδεικτικά μέσα - Ένορκες βεβαιώσεις - Μάρτυρες Σελ. 315
4. Η άμυνα του εναγομένου - Η ανταγωγή Σελ. 316
5. Συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων - Αναβολή της συζήτησης - Επανάληψη της συζήτησης Σελ. 319
6. Αναστολή της δίκης για προκριματικά ζητήματα - Αναβολή μέχρι πέρατος της διοικητικής και ποινικής διαδικασίας - Βίαιη διακοπή της δίκης Σελ. 320
Ε. Κατάργηση και περάτωση της δίκης Σελ. 322
1. Κατάργηση και περάτωση της δίκης χωρίς απόφαση Σελ. 322
2. Περάτωση της δίκης με δικαστική απόφαση - Γνωστοποίηση των δικαστικών αποφάσεων Σελ. 324
3. Ανυπαρξία δικαστικής απόφασης - Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 324
4. Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας των δικαστικών αποφάσεων Σελ. 325
[22] ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ Σελ. 327
Α. Αίτηση για απόπειρα συμβιβασμού - Διαδικασία Σελ. 328
1. Γενικές παρατηρήσεις - Νομικό πλαίσιο Σελ. 328
2. Συμβιβασμός μετά από την υποβολή αίτησης Σελ. 329
3. Διαδικασία Σελ. 329
Β. Συνέπειες Σελ. 329
[23] ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ [Εξώδικη επίλυση διαφοράς] Σελ. 331
Α. Γενικές παρατηρήσεις επί του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώτος Σελ. 331
Β. Προϋποθέσεις - Χρόνος Σελ. 332
Γ. Πρακτικό εξωδικαστικού συμβιβασμού Σελ. 332
[24] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σελ. 335
Α. Έννοια - Νομική φύση Σελ. 335
Β. Διαδικασία - Αρμοδιότητα Σελ. 336
Γ. Αποτέλεσμα Σελ. 337
[25] ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σελ. 339
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 340
Β. Έννοια - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 341
Γ. Υπαγωγή στη διαμεσολάβηση - Διαδικασία Σελ. 341
Δ. Αποτέλεσμα προσφυγής στη διαμεσολάβηση Σελ. 343
[26] ΕΝΣΗΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Σελ. 345
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 346
Β. Γενικά Σελ. 346
Γ. Αγωγές υποκείμενες σε δικαστικό ένσημο Σελ. 347
Δ. Αγωγές μη υποκείμενες σε δικαστικό ένσημο Σελ. 348
Ε. Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου Σελ. 349
ΣΤ. Απαλλαγή από την καταβολή δικαστικού ενσήμου Σελ. 350
Ζ. Συνέπειες μη καταβολής δικαστικού ενσήμου Σελ. 350
[27] ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Σελ. 355
Α. Έννοια Σελ. 356
Β. Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο Σελ. 358
Γ. Θετική και αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου Σελ. 359
Δ. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 360
Ε. Υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 362
ΣT. Χρονικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 366
Ζ. Δεδικασμένο επί των ενστάσεων Σελ. 368
Η. Δεδικασμένο επί προδικαστικών ζητημάτων Σελ. 369
Θ. Τριτενέργεια του δεδικασμένου Σελ. 370
Ι. Δικονομικό δεδικασμένο Σελ. 371
ΙA. Προσωρινό δεδικασμένο Σελ. 372
ΙB. Δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία Σελ. 375
[28] ΑΠΟΔΕΙΞΗ Σελ. 377
Α. Εισαγωγή Σελ. 378
1. Η έννοια της δικονομικής αποδείξεως Σελ. 378
2. Ο σκοπός του δικαίου της αποδείξεως Σελ. 379
Β. Θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της αποδείξεως Σελ. 379
1. Η αρχή της απαγορεύσεως της ιδιωτικής γνώσεως εκ μέρους του δικαστή Σελ. 379
2. Η αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων Σελ. 380
3. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων Σελ. 381
4. Η αρχή της ελεύθερης εκτιμήσεως των αποδεικτικών μέσων Σελ. 381
5. Η αρχή της ισότητας Σελ. 383
6. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διατάξεως Σελ. 383
7. Η αρχή της αμεσότητας Σελ. 384
Γ. Το δικαίωμα αποδείξεως Σελ. 385
1. Έννοια, περιεχόμενο και νομική βάση Σελ. 385
2. Περιορισμοί Σελ. 385
Δ. Το αντικείμενο αποδείξεως Σελ. 385
1. Το ουσιώδες πραγματικό γεγονός Σελ. 385
2. Το αμφισβητούμενο πραγματικό γεγονός Σελ. 386
Ε. Το βάρος αποδείξεως Σελ. 387
1. Αντικειμενικό βάρος Σελ. 387
2. Υποκειμενικό βάρος Σελ. 387
ΣΤ. Αποδεικτικές συμβάσεις Σελ. 388
1. Έννοια - Νομική φύση Σελ. 388
2. Επιτρεπτό Σελ. 388
Ζ. Τα είδη αποδείξεως Σελ. 389
Η. Απόδειξη στην κατ’ έφεση δίκη Σελ. 393
[29] ΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 395
Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο Σελ. 396
Β. Νομική φύση Σελ. 397
Γ. Αντικείμενο της ομολογίας Σελ. 397
Δ. Προϋποθέσεις ομολογίας Σελ. 398
1. Ικανότητα για ομολογία Σελ. 398
2. Πρόθεση ομολογίας Σελ. 398
Ε. Είδη ομολογίας Σελ. 398
1. Γενικά Σελ. 398
2. Δικαστική και εξώδικη ομολογία Σελ. 398
3. Απλή και σύνθετη ομολογία Σελ. 399
4. Ρητή και σιωπηρή ομολογία Σελ. 400
5. Ομολογία απαντητική και με υποφορά Σελ. 400
ΣΤ. Διακρίσεις από συναφείς έννοιες Σελ. 400
Ζ. Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας Σελ. 401
1. Αποδεικτική δύναμη της δικαστικής ομολογίας Σελ. 401
2. Αποδεικτική δύναμη της εξώδικης ομολογίας Σελ. 402
3. Αποδεικτική δύναμη της σύνθετης ομολογίας Σελ. 402
Η. Ανάκληση της ομολογίας Σελ. 402
1. Η πρόβλεψη του άρθρου 354 ΚΠολΔ Σελ. 402
2. Η ανάκληση της δικαστικής ομολογίας Σελ. 403
3. Η ανάκληση της εξώδικης ομολογίας Σελ. 403
4. Η ανάκληση της ομολογίας του πληρεξουσίου Σελ. 404
Θ. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 404
[30] ΑΥΤΟΨΙΑ Σελ. 405
Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο Σελ. 406
Β. Αντικείμενο αυτοψίας Σελ. 407
Γ. Διεξαγωγή της αυτοψίας Σελ. 407
1. Προϋποθέσεις αυτοψίας Σελ. 407
2. Πώς διατάσσεται η αυτοψία Σελ. 408
Δ. Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη ή εξέταση μαρτύρων Σελ. 408
1. Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη Σελ. 408
2. Συνδυασμός αυτοψίας με εξέταση μαρτύρων Σελ. 408
Ε. Υποχρέωση συνδρομής διαδίκων ή τρίτων Σελ. 409
1. Συνδρομή διαδίκων ή τρίτων Σελ. 409
2. Υποχρέωση συνδρομής στη διεξαγωγή αυτοψίας σε πρόσωπο Σελ. 409
3. Υποχρέωση συνδρομής στη διεξαγωγή αυτοψίας σε πράγμα Σελ. 409
4. Καταδίκη διαδίκου ή τρίτου που εμποδίζουν αδικαιολόγητα την αυτοψία Σελ. 410
ΣΤ. Αποδεικτική δύναμη αυτοψίας Σελ. 411
Ζ. Υπόδειγμα Σελ. 411
[31] ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Σελ. 415
Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο Σελ. 417
1. Έννοια Σελ. 417
2. Νομικό πλαίσιο Σελ. 418
Β. Νομική φύση και αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης Σελ. 418
1. Οι πραγματογνώμονες ως βοηθοί του δικαστηρίου Σελ. 418
2. Η πραγματογνωμοσύνη ως αποδεικτικό μέσο Σελ. 418
Γ. Διάκριση από άλλους θεσμούς Σελ. 419
1. Μάρτυρες Σελ. 419
2. Αυτοψία Σελ. 420
3. Διαιτητική πραγματογνωμοσύνη Σελ. 420
4. Εξώδικες γνωμοδοτήσεις Σελ. 420
5. Τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 421
6. Γνωμοδοτήσεις νομομαθών Σελ. 422
Δ. Διάταξη πραγματογνωμοσύνης Σελ. 422
1. Δυνατότητα και υποχρέωση διάταξης πραγματογνωμοσύνης – Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 422
2. Πώς διατάσσεται η πραγματογνωμοσύνη Σελ. 423
Ε. Διορισμός πραγματογνωμόνων Σελ. 424
ΣΤ. Αντικατάσταση πραγματογνωμόνων Σελ. 426
Ζ. Εξαίρεση πραγματογνωμόνων Σελ. 426
Η. Δικαιώματα πραγματογνωμόνων Σελ. 428
1. Λήψη οδηγιών από το δικαστήριο Σελ. 428
2. Παράσταση κατά τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων Σελ. 428
3. Γνώση στοιχείων της δικογραφίας Σελ. 428
4. Υποβολή ερωτήσεων στους διαδίκους κ.λπ. Σελ. 428
5. Άλλα δικαιώματα Σελ. 429
6. Αμοιβή Σελ. 429
Θ. Υποχρεώσεις πραγματογνωμόνων Σελ. 430
1. Υποχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανατίθενται Σελ. 430
2. Όρκιση πραγματογνωμόνων Σελ. 430
3. Σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης Σελ. 430
Ι. Αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 431
1. Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδότησης – Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 431
2. Ειδικά οι επιβληθείσες από το δικαστήριο ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας (άρθρο 607 ΚΠολΔ) Σελ. 432
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 433
[32] ΜΑΡΤΥΡΕΣ Σελ. 435
Α. Έννοια - Αντικείμενο μαρτυρίας Σελ. 435
Β. Εξέταση μαρτύρων - Διαδικασία Σελ. 436
Γ. Περιορισμοί μαρτυρικής απόδειξης Σελ. 437
Δ. Εξαιρέσεις Σελ. 440
[33] ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ Σελ. 441
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 442
Β. Έννοια του αποδεικτικού μέσου της εξέτασης των διαδίκων Σελ. 442
Γ. Προϋποθέσεις εξέτασης των διαδίκων Σελ. 442
Δ. Εξεταζόμενα πρόσωπα Σελ. 443
Ε. Διεξαγωγή της εξέτασης των διαδίκων Σελ. 444
ΣΤ. Αποκλεισμός ένορκης εξέτασης Σελ. 444
Ζ. Συνέπειες μη εμφάνισης ή άρνησης κατάθεσης διαδίκου Σελ. 445
Η. Ελεύθερη εκτίμηση της κατάθεσης Σελ. 445
[34] EΓΓΡΑΦΑ Σελ. 447
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 449
Β. Έννοια και διακρίσεις των εγγράφων Σελ. 450
1. Έννοια Σελ. 450
2. Διακρίσεις Σελ. 451
Γ. Προϋποθέσεις του κύρους και της αποδεικτικής δύναμης των δημοσίων εγγράφων Σελ. 452
Δ. Προϋποθέσεις του κύρους και της αποδεικτικής δύναμης των ιδιωτικών εγγράφων Σελ. 453
1. Γενικές προϋποθέσεις Σελ. 453
2. Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων - τηλεομοιοτυπία - φωτογραφίες - απεικονίσεις κάθε φύσεως Σελ. 454
3. Αποδεικτική δύναμη επίσημων βιβλίων εμπόρων και επαγγελματιών και εν γένει επαγγελματικών βιβλίων Σελ. 455
4. Ηλεκτρονικά έγγραφα - μαγνητοταινία - αντίγραφα - άλλα έγγραφα Σελ. 456
5. Θεώρηση συμφωνητικών και άλλων εγγράφων Σελ. 458
Ε. Επίκληση εγγράφων Σελ. 459
ΣΤ. Πλαστότητα εγγράφου Σελ. 460
Ζ. Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου Σελ. 462
Η. Επίδειξη εγγράφων Σελ. 462
1. Η ρύθμιση της αξίωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 901-903 ΑΚ και 450-452 ΚΠολΔ Σελ. 462
2. Υποχρέωση του αιτούντος για ακριβή προσδιορισμό (περιγραφή) του ζητουμένου να επιδειχθεί εγγράφου Σελ. 465
3. Διαδικασία και αρμοδιότητα Σελ. 466
4. Δυσχέρειες προσαγωγής του εγγράφου Σελ. 467
5. Παραίτηση από το δικαίωμα προς επίδειξη εγγράφων Σελ. 468
6. Ένδικα μέσα Σελ. 468
7. Επίδειξη εγγράφου που βρίσκεται σε δημόσια αρχή - Εξαιρέσεις Σελ. 469
Θ. Υπόδειγμα Σελ. 470
[35] ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 473
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 473
Β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 474
Γ. Διαδικαστικές αποκλίσεις Σελ. 476
Δ. Η ενωσιακή ρύθμιση Σελ. 482
Ε. Υπόδειγμα Σελ. 482
[36] ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ Σελ. 485
Α. Έννοια - σκοπός Σελ. 486
Β. Νομικό πλαίσιο - ειδικές περιπτώσεις υποχρέωσης λογοδοσίας και παράδοσης καταλόγου ομάδας αντικειμένων Σελ. 487
1. Νομικό πλαίσιο Σελ. 487
2. Ειδικές περιπτώσεις υποχρέωσης λογοδοσίας και υποχρέωσης παροχής καταλόγου στοιχείων ομάδας αντικειμένων Σελ. 487
Γ. Διαδικασία εκδίκασης της αγωγής λογοδοσίας - αποκλίσεις από την τακτική διαδικασία Σελ. 488
1. Στάδια εκδίκασης της αγωγής λογοδοσίας Σελ. 488
2. Αποκλίσεις από την τακτική διαδικασία - σώρευση αγωγών Σελ. 489
3. Στοιχεία παραδεκτού και βασιμότητας της αγωγής λογοδοσίας Σελ. 490
4. Περιορισμός του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό Σελ. 491
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 491
1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην Σελ. 491
2. Αρμοδιότητα κατά τόπο Σελ. 491
Ε. Απόφαση που διατάσσει τη λογοδοσία Σελ. 492
1. Περιεχόμενο της απόφασης Σελ. 492
2. Πότε η απόφαση καθίσταται οριστική Σελ. 492
3. Προσβολή με έφεση Σελ. 493
4. Συνέπειες μη συμμόρφωσης του εναγομένου Σελ. 494
ΣΤ. Κατάθεση του λογαριασμού ή του καταλόγου Σελ. 494
1. Συζήτηση επί του λογαριασμού ή του καταλόγου Σελ. 494
2. Αίτηση για καταβολή ποσού ή την απόδοση των αντικειμένων Σελ. 494
Ζ. Υπόδειγμα Σελ. 495
[37] AΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Σελ. 499
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 501
Β. Έννοια Σελ. 501
Γ. Είδη διανομής Σελ. 502
1. Εξώδικη (εκούσια) διανομή Σελ. 502
2. Δικαστική διανομή Σελ. 504
3. Αυτούσια διανομή Σελ. 506
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 514
1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 514
2. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 515
Ε. Ενεργητική - Παθητική Νομιμοποίηση (478 ΚΠολΔ) Σελ. 516
1. Ενάγων Σελ. 516
2. Εναγόμενος Σελ. 517
3. Προσεπικαλούμενοι Σελ. 517
4. Παρέμβαση Σελ. 519
ΣΤ. Αγωγή διανομής Σελ. 520
1. Γενικά Σελ. 520
2. Στοιχεία της αγωγής διανομής Σελ. 521
3. Ενστάσεις Σελ. 530
Ζ. Αντικείμενο της δίκης διανομής Σελ. 531
Η. Βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 532
Θ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 533
Ι. Απόφαση διανομής Σελ. 534
1. Νομική φύση δικαστικής απόφασης διανομής Σελ. 536
ΙΑ. Τρόπος διανομής Σελ. 537
ΙΒ. Αμοιβή δικηγόρου Σελ. 538
ΙΓ. Υποδείγματα Σελ. 538
3. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
[38] ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 545
Α. Ορισμός και διακρίσεις Σελ. 546
Β. Παραδεκτό και βάσιμο Σελ. 547
Γ. Προσδιορισμός δικασίμου και κλήτευση διαδίκων Σελ. 551
[39] ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Σελ. 553
A. Νομικό πλαίσιο Σελ. 555
Β. Έννοια - άσκηση ανακοπής Σελ. 556
Γ. Προϋποθέσεις άσκησης ανακοπής Σελ. 556
Δ. Έννομο συμφέρον Σελ. 557
Ε. Ερήμην απόφαση Σελ. 557
ΣΤ. Αποφάσεις δεκτικές ανακοπής Σελ. 558
Ζ. Ανώτερη βία Σελ. 559
Η. Παραίτηση από το δικαίωμα ανακοπής Σελ. 563
Θ. Νομιμοποίηση για την άσκηση ανακοπής Σελ. 564
Ι. Προθεσμία ανακοπής Σελ. 565
ΙΑ. Δικόγραφο ανακοπής και παράβολο Σελ. 566
ΙΒ. Συζήτηση της ανακοπής Σελ. 568
1. Ερημοδικία του ανακόπτοντος/Απαγόρευση άσκησης δεύτερης ανακοπής Σελ. 568
2. Εκδίκαση της ανακοπής/Εξέταση της διαφοράς Σελ. 569
3. Ερημοδικία του καθ’ ού Σελ. 569
[40] EΦΕΣΗ Σελ. 571
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 574
Β. Άσκηση της έφεσης – Λόγοι Σελ. 574
1. Κατάθεση δικογράφου / σύνταξη έκθεσης / παράβολο Σελ. 574
2. Λόγοι της έφεσης Σελ. 577
Γ. Δεύτερη έφεση Σελ. 579
Δ. Αποφάσεις προσβαλλόμενες με έφεση Σελ. 580
1. Γενικά Σελ. 580
2. Ανέκκλητες αποφάσεις Σελ. 582
3. Έφεση κατά ερήμην αποφάσεων Σελ. 583
Ε. Νομιμοποίηση ενεργητική Σελ. 585
1. Δικαιούμενοι στην άσκηση έφεσης Σελ. 585
2. Έννομο συμφέρον νικήσαντος διαδίκου Σελ. 586
ΣΤ. Νομιμοποίηση παθητική Σελ. 586
Ζ. Προθεσμία της έφεσης Σελ. 588
Η. Αποτελέσματα της έφεσης Σελ. 590
1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 590
2. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Σελ. 590
3. Επεκτατικό αποτέλεσμα Σελ. 592
Θ. Εκδίκαση της έφεσης Σελ. 592
1. Διαδικασία συζήτησης Σελ. 592
2. Νόμος εφαρμοστέος Σελ. 594
3. Αντικείμενο - Περιορισμοί στην κατ’ έφεση δίκη Σελ. 594
4. Νέοι ισχυρισμοί στο Εφετείο Σελ. 595
5. Νέα αποδεικτικά μέσα στο Εφετείο Σελ. 596
Ι. Αντέφεση Σελ. 597
Κ. Υπόδειγμα Σελ. 599
[41] ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ Σελ. 601
Α. Έννοια και σκοπός της αναψηλάφησης Σελ. 602
Β. Το παραδεκτό Σελ. 603
1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 603
2. Νομιμοποίηση Σελ. 604
3. Έννομο συμφέρον Σελ. 605
4. Προθεσμία Σελ. 605
5. Διαδοχική άσκηση Σελ. 608
6. Υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου Σελ. 609
7. Τρόπος ασκήσεως Σελ. 609
Γ. Το βάσιμο - Οι λόγοι αναψηλάφησης Σελ. 610
1. Ύπαρξη αντιφατικών αποφάσεων (ΚΠολΔ 544 αρ. 1) Σελ. 611
2. Μη νόμιμη εκπροσώπηση του διαδίκου στη δίκη (ΚΠολΔ 544 αρ. 2) Σελ. 612
3. Εκπροσώπηση αντιθέτων συμφερόντων στη δίκη (ΚΠολΔ 544 αρ. 3) Σελ. 612
4. Έλλειψη δικαστικής πληρεξουσιότητας (ΚΠολΔ 544 αρ. 4) Σελ. 613
5. Πλαστότητα της απόφασης (ΚΠολΔ 544 αρ. 5) Σελ. 613
6. Ψευδείς καταθέσεις και πλαστά έγγραφα (ΚΠολΔ 544 αρ. 6) Σελ. 613
7. Νέα κρίσιμα έγγραφα (ΚΠολΔ 544 αρ. 7) Σελ. 614
8. Ανατροπή απόφασης (ΚΠολΔ 544 αρ. 8) Σελ. 616
9. Κλεψιδικία με την κλήτευση ως άγνωστης διαμονής (ΚΠολΔ 544 αρ. 9) Σελ. 617
10. Δωροληψία ή παράβαση καθήκοντος δικαστή (ΚΠολΔ 544 αρ. 10) Σελ. 617
Δ. Διαδικασία Σελ. 617
Ε. Υπόδειγμα Σελ. 619
[42] ANAIΡΕΣΗ Σελ. 621
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 626
Β. Φύση και σκοπός της αναίρεσης Σελ. 627
Γ. Αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση Σελ. 630
Δ. Άσκηση της αναίρεσης - Έννομο συμφέρον Σελ. 634
Ε. Στοιχεία του δικογράφου της αναίρεσης Σελ. 637
ΣΤ. Προθεσμία άσκησης της αίτησης αναίρεσης - Μη ανασταλτικό αποτέλεσμα - Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 639
Ζ. Νομιμοποίηση ενεργητική στην αναιρετική διαδικασία - Έννομο συμφέρον - Ομοδικία - Παρέμβαση - Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου Σελ. 642
Η. Νομιμοποίηση παθητική στην αναιρετική διαδικασία Σελ. 644
Θ. Aρνητικές προϋποθέσεις για την άσκηση της αναίρεσης Σελ. 646
1. Αποδοχή της απόφασης Σελ. 647
2. Παραίτηση από την αναίρεση Σελ. 648
3. Τελευταία αρνητική προϋπόθεση είναι η μη άσκηση της αναίρεσης για δεύτερη φορά Σελ. 649
ΙΑ. Αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 651
ΙΒ. Λόγοι αναίρεσης Σελ. 652
1. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου Σελ. 653
2. Η κακή σύνθεση του δικαστηρίου και η εξαίρεση του δικαστή Σελ. 662
3. H μη εξαίρεση δικαστή Σελ. 663
4. Η υπέρβαση δικαιοδοσίας Σελ. 664
5. Ύπαρξη αρμοδιότητας ή αναρμοδιότητας Σελ. 666
6. Η εκδίκαση υποθέσων ερήμην παρά το νόμο Σελ. 667
7. Παράνομος αποκλεισμός δημοσιότητας Σελ. 669
8. Η λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν ή η μη λήψη πραγμάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης Σελ. 669
9. Επιδίκαση από το δικαστήριο μη αιτηθέντων ή περισσότερων από όσα ζητήθηκαν ή αδίκαστη αίτηση Σελ. 674
10. Πράγματα που έγιναν δεκτά χωρίς απόδειξη Σελ. 677
11. Παραβάσεις και παραλείψεις ως προς τα αποδεικτικά μέσα Σελ. 678
12. Παράβαση του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων Σελ. 684
13. Εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων ως προς το βάρος της απόδειξης Σελ. 686
14. Κήρυξη ή μη κήρυξη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή απαραδέκτου Σελ. 689
15. Ανάκληση οριστικής απόφασης παρά το νόμο Σελ. 692
16. Παράβαση των ισχυόντων για το δεδικασμένο Σελ. 693
17. Aντιφατικές διατάξεις της απόφασης Σελ. 697
18. Mη συμμόρφωση προς την αναιρετική απόφαση Σελ. 698
19. Aναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης Σελ. 699
20. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου Σελ. 703
ΙΓ. Λόγοι αναίρεσης κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων Σελ. 707
ΙΔ. Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι από τον Άρειο Πάγο Σελ. 708
ΙΕ. Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων του Αρείου Πάγου Σελ. 709
ΙΣΤ. Προσδιορισμός δικασίμου για την αναίρεση - Συζήτηση - Πρόσθετοι λόγοι - Πληρεξουσιότητα - Αναβολή - Παραπομπή Σελ. 710
1. Προσδιορισμός δικασίμου Σελ. 710
2. Συζήτηση της αναίρεσης Σελ. 711
3. Πληρεξουσιότητα Σελ. 715
4. Αναβολή της αναίρεσης Σελ. 715
5. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης Σελ. 716
6. Παραπομπή Σελ. 719
IΖ. Προτάσεις - Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 723
ΙΗ. Εισηγητής - «Φιλτράρισμα της αναίρεσης» - Τριμελές Συμβούλιο Σελ. 726
Κ. Υπόδειγμα Σελ. 727
[43] ΑΝΑΚΟΠΗ-ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Σελ. 733
A. Aνακοπή Σελ. 734
1. Έννοια Σελ. 734
2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 734
3. Άσκηση και περιεχόμενο Σελ. 735
4. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 736
5. Συζήτηση της ανακοπής Σελ. 736
6. Συνέπειες ασκήσεως ανακοπής Σελ. 737
Β. Τριτανακοπή Σελ. 737
1. Έννοια και μορφές τριτανακοπής Σελ. 737
2. Παραδεκτό Σελ. 738
3. Άσκηση και αποτελέσματα ασκήσεως Σελ. 740
4. Συζήτηση της τριτανακοπής Σελ. 741
5. Απόφαση επί της τριτανακοπής Σελ. 742
Γ. Υπόδειγμα Σελ. 743
4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
[44] ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 747
Α. Οι ειδικές διαδικασίες μετά από την ισχύ του Ν 4335/2015 Σελ. 747
Β. Η ρύθμιση του άρθρου 591 ΚΠολΔ Σελ. 748
Γ. Η ειδική διαδικασία ως διαδικαστική ή μη προϋπόθεση - Εφαρμογή από το δικαστήριο της προσήκουσας διαδικασίας Σελ. 748
Δ. Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο Σελ. 749
[45] ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ Σελ. 751
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 754
Β. Οι υπαγόμενες στην ειδική διαδικασία γαμικές και οικογενειακές διαφορές Σελ. 754
Γ. Οι κοινές ρυθμίσεις για τις γαμικές διαφορές και τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων Σελ. 756
1. Ικανότητα παραστάσεως Σελ. 756
2. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα Σελ. 757
3. Διαδικασία - Συζήτηση Σελ. 759
4. Ερημοδικία Σελ. 761
5. Ανταγωγή Σελ. 762
6. Αποδεικτική διαδικασία Σελ. 762
7. Κατάργηση της δίκης Σελ. 764
8. Προδικαστικά ζητήματα Σελ. 764
9. Ένδικα μέσα Σελ. 765
10. Δεδικασμένο Σελ. 766
Δ. Οι ειδικές ρυθμίσεις για τις γαμικές διαφορές Σελ. 767
1. Διάδικοι Σελ. 767
2. Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών Σελ. 768
Ε. Οι ειδικές ρυθμίσεις για τις δίκες γονικής μέριμνας ή επικοινωνίας με το τέκνο Σελ. 768
ΣΤ. Υποδείγματα Σελ. 770
[46] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Σελ. 775
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 776
Β. Υπαγόμενες διαφορές - Συγκριτική επισκόπηση παλαιού και νέου ΚΠολΔ Σελ. 777
Γ. Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις Σελ. 778
Δ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 779
Ε. Προδικαστικά ζητήματα Σελ. 781
ΣΤ. Κατά τόπον αρμοδιότητα (608) - Διεθνής Δικαιοδοσία βάσει ιθαγένειας Σελ. 781
Ζ. Κατάργηση ή διακοπή της δίκης (596) Σελ. 782
Η. Προτάσεις - Ανταγωγή Σελ. 782
Θ. Δεδικασμένο Σελ. 783
Ι. Ένδικα μέσα Σελ. 784
[47] ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Εμπορικές-Αστικές) Σελ. 787
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 788
Β. Έννοια Σελ. 789
Γ. Διαδικασία Σελ. 789
1.Υπαγόμενες διαφορές Σελ. 789
2. Ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 791
3. Δεδικασμένο Σελ. 795
Δ. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 796
Ε. Ένδικα μέσα Σελ. 798
ΣΤ. Αναγκαστική Εκτέλεση Σελ. 799
Ζ. Μισθώσεις κατοικιών Σελ. 801
Η. Υποδείγματα Σελ. 802
[48] EΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 807
Α. Έννοια – Σκοπός Σελ. 809
Β. Νομικό πλαίσιο Σελ. 810
Γ. Ποιες διαφορές υπάγονται στη διαδικασία των εργατικών διαφορών Σελ. 811
1. Διαφορές από εξαρτημένη εργασία ή με αφορμή αυτή μεταξύ των εργαζομένων κ.λπ. και των εργοδοτών κ.λπ. Σελ. 811
2. Διαφορές από εξαρτημένη εργασία ή με αφορμή αυτή μεταξύ εργαζομένων στον ίδιο εργοδότη Σελ. 812
3. Διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας κ.λπ. Σελ. 813
4. Παρεμπίπτουσες αγωγές κατά δικονομικών εγγυητών Σελ. 813
5. Αγωγές κατά ομοδίκων των εναγομένων Σελ. 814
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 814
1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην Σελ. 814
2. Αρμοδιότητα κατά τόπο Σελ. 815
Ε. Διαδικασία Σελ. 815
1. Αγωγή – Κλήτευση διαδίκων Σελ. 815
2. Παρέμβαση, προσεπίκληση και ανακοίνωση της δίκης Σελ. 816
3. Δικαστικό ένσημο Σελ. 816
4. Συζήτηση Σελ. 817
5. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης Σελ. 817
6. Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αναψηλάφησης Σελ. 817
ΣΤ. Απλή ομοδικία εργαζομένων Σελ. 817
Ζ. Ενεργητική νομιμοποίηση και παρέμβαση επαγγελματικών οργανώσεων Σελ. 818
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 818
2. Παρέμβαση Σελ. 819
Η. Απόδειξη Σελ. 820
1. Προσκομιδή αποδεικτικών μέσων – Διαταγή αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης Σελ. 820
2. Βάρος απόδειξης Σελ. 820
Θ. Ερημοδικία στις εργατικές διαφορές Σελ. 821
Ι. Ένδικα μέσα Σελ. 821
ΙΑ. Υποδείγματα Σελ. 822
[49] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ Σελ. 829
Α. Έννοια Σελ. 830
Β. Νομικό πλαίσιο - Διαδικασία Σελ. 830
Γ. Ποιες διαφορές υπάγονται στη διαδικασία των διαφορών από αμοιβές Σελ. 831
1. Αμοιβές κ.λπ. ελευθέρων επαγγελματιών από την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Σελ. 831
2. Αμοιβές κ.λπ. προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με άλλες ειδικές σχέσεις Σελ. 833
Δ. Νομιμοποίηση Σελ. 834
Ε. Αρμοδιότητα Σελ. 836
1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην Σελ. 836
2. Αρμοδιότητα κατά τόπο Σελ. 837
ΣΤ. Διαδικασία Σελ. 837
Ζ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 838
Η. Υπόδειγμα Σελ. 839
[50] ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 843
Α. Νοµικό πλαίσιο Σελ. 845
Β. Διαφορές που υπάγονται στην ειδική διαδικασία του άρθρου 614 παρ. 6 ΚΠολΔ Σελ. 846
1. Γενικά Σελ. 846
2. Η αίτηση απαγγελίας προσωπικής κράτησης Σελ. 847
Γ. Αρµοδιότητα καθ’ ύλην Σελ. 848
Δ. Αρµοδιότητα κατά τόπον Σελ. 849
1. Γενικά Σελ. 849
2. Δωσιδικία της αδικοπραξίας Σελ. 849
3. Δωσιδικία της δικαιοπραξίας Σελ. 850
4. Δωσιδικία της προσωπικής ταυτότητας του δικαίου Σελ. 850
Ε. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 850
ΣΤ. Άσκηση αγωγής και περιεχόµενο αυτής Σελ. 851
Ζ. Προσεπίκληση Σελ. 852
Η. Παρέµβαση Σελ. 853
Θ. Δικαστικό ένσηµο Σελ. 853
Ι. Δικαστική πληρεξουσιότητα Σελ. 854
ΙΑ. Συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο Σελ. 854
1. Προφορικότητα της διαδικασίας - Παράσταση των διαδίκων Σελ. 854
2. Προβολή ενστάσεων Σελ. 855
3. Περιορισµός του αιτήµατος - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Σελ. 855
4. Η άσκηση ανταγωγής Σελ. 856
ΙΒ. Απόδειξη Σελ. 856
1. Γενικά Σελ. 856
2. Οµολογία Σελ. 857
3. Αυτοψία Σελ. 857
4. Πραγµατογνωµοσύνη Σελ. 857
5. Έγγραφα Σελ. 858
6. Εξέταση των διαδίκων Σελ. 858
7. Μάρτυρες Σελ. 858
8. Ένορκες βεβαιώσεις Σελ. 858
9. Δικαστικά τεκµήρια Σελ. 859
ΙΓ. Ένδικα µέσα Σελ. 859
1. Γενικά Σελ. 859
2. Ανακοπή ερηµοδικίας Σελ. 859
3. Έφεση Σελ. 860
4. Αναίρεση Σελ. 863
ΙΔ. Επαναφορά των πραγµάτων Σελ. 863
ΙΕ. Υπόδειγµα Σελ. 864
[51] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ Σελ. 867
Α. Νομικό πλαίσιο - Γενικά Σελ. 868
Β. Υπαγόμενες διαφορές (614 παρ. 8 ΚΠολΔ) Σελ. 869
Γ. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην και κατά τόπον (622Β παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 870
Δ. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής - Προθεσμία κλήτευσης Σελ. 871
Ε. Προσαγωγή πιστωτικών τίτλων (622Β παρ. 2 ΚΠολΔ) Σελ. 872
ΣΤ. Ένδικα μέσα (622Β παρ. 4 ΚΠολΔ) Σελ. 873
Ζ. Υποδείγματα Σελ. 874
[52] ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σελ. 879
Α. Γενικά Σελ. 882
Β. Προϋποθέσεις εκδόσεως Σελ. 882
1. Χρηματική απαίτηση ή απαίτηση παροχής χρεογράφων Σελ. 882
2. Διαφορά ιδιωτικού δικαίου Σελ. 882
3. Έγγραφη απόδειξη της απαιτήσεως Σελ. 883
4. Μη ύπαρξη αιρέσεως, προθεσμίας, όρου ή αντιπαροχής Σελ. 895
5. Επίδοση σε πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή η διαμονή τους είναι άγνωστη Σελ. 896
6. Γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 899
Γ. Αρμοδιότητα Σελ. 899
Δ. Αίτηση Σελ. 899
Ε. Διαδικασία Σελ. 902
ΣΤ. Κατάρτιση και στοιχεία της Διαταγής Πληρωμής Σελ. 903
Ζ. Αποτελέσματα Διαταγής Πληρωμής Σελ. 905
Η. Ανακοπή Σελ. 908
1. Γενικά Σελ. 908
2. Αρμοδιότητα Σελ. 909
3. Άσκηση Σελ. 910
4. Προθεσμία Σελ. 913
5. Εκκρεμοδικία Σελ. 913
6. Απόφαση επί της ανακοπής και ισχύς δεδικασμένου Σελ. 914
7. Σχέση της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ με άλλες ανακοπές Σελ. 916
8. Αναγκαστική Εκτέλεση Σελ. 917
Θ. Υποδείγματα Σελ. 920
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
[53] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Σελ. 927
Α. Νοµικό πλαίσιο Σελ. 930
Β. Γενικές επισηµάνσεις για την προσωρινή δικαστική προστασία - Σκοπός Σελ. 930
Γ. Έννοια και χαρακτήρας των ασφαλιστικών µέτρων Σελ. 931
Δ. Προϋποθέσεις λήψεως ασφαλιστικών µέτρων Σελ. 932
Ε. Δικαιοδοσία - Αρµοδιότητα καθ’ ύλην και κατά τόπον Σελ. 932
1. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 932
2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 933
3. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 933
ΣΤ. Κατάθεση αιτήσεως - Διαδικασία στο ακροατήριο - Απόδειξη - Προσωρινή διαταγή - Απόφαση - Μη ικανοποίηση του δικαιώµατος Σελ. 933
Ζ. Αυτοδίκαιη άρση - Αποτελέσµατα της απόφασης ασφαλιστικών µέτρων - Ανάκληση ή µεταρρύθµιση Σελ. 937
Η. Εκτέλεση των ασφαλιστικών µέτρων - Αναστολή επί εγγυοδοσίας - Διαφορές περί την εκτέλεση ασφαλιστικών µέτρων - Αποζηµίωση από τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων Σελ. 940
Θ. Τα κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά µέτρα Σελ. 943
1. Η εγγυοδοσία (άρθρα 704 - 705 ΚΠολΔ) Σελ. 943
2. Η εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης (άρθρο 706 ΚΠολΔ) Σελ. 943
3. Συντηρητική κατάσχεση (άρθρα 707 - 724 ΚΠολΔ) Σελ. 945
4. Δικαστική µεσεγγύηση (άρθρα 725 - 727 ΚΠολΔ) Σελ. 947
5. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρα 728 - 730 ΚΠολΔ) Σελ. 948
6. Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης (άρθρα 731 - 735 ΚΠολΔ) Σελ. 956
Ι. Υποδείγµατα Σελ. 963
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
[54] ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 969
Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο Σελ. 972
Β. Αντικείμενο δίκης Σελ. 973
Γ. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Σελ. 973
Δ. Υπαγόμενες υποθέσεις Σελ. 975
1. Γενικά Σελ. 975
2. Υποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 782 έως 866 ΚΠολΔ Σελ. 975
3. Υποθέσεις που παραπέμπονται από διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας και του εισαγωγικού του νόμου Σελ. 976
4. Υποθέσεις που παραπέμπονται από διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του εισαγωγικού του νόμου Σελ. 976
5. Υποθέσεις που παραπέμπονται από διατάξεις ειδικών νόμων Σελ. 976
6. Υποθέσεις διοικητικής φύσης Σελ. 977
7. Αποκλεισμός παραπομπής ιδιωτικής διαφοράς με συμφωνία Σελ. 977
Ε. Αρμοδιότητα Σελ. 977
1. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 977
2. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 978
ΣΤ. Ικανότητα ανηλίκου για δικαστική παράσταση Σελ. 979
Ζ. Δικαστική πληρεξουσιότητα Σελ. 979
Η. Ανακριτικό σύστημα Σελ. 980
Θ. Προβολή ισχυρισμών Σελ. 980
Ι. Επιβολή δικαστικών εξόδων Σελ. 980
ΙΑ. Αίτηση Σελ. 981
1. Τρόπος υποβολής της αίτησης Σελ. 981
2. Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 981
3. Έννομες συνέπειες υποβολής της αίτησης Σελ. 982
4. Προδικασία της αίτησης Σελ. 982
ΙΒ. Μη εφαρμογή των διατάξεων για την απόπειρα συμβιβασμού και τη διαμεσολάβηση Σελ. 984
ΙΓ. Ο Εισαγγελέας ως διάδικος Σελ. 984
ΙΔ. Μεταβολή του αιτήματος Σελ. 984
ΙΕ. Παρέμβαση Σελ. 985
1. Κύρια παρέμβαση Σελ. 985
2. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 985
ΙΣΤ. Προσεπίκληση Σελ. 986
ΙΖ. Ερημοδικία διαδίκου Σελ. 987
ΙΗ. Πρακτικά Σελ. 987
ΙΘ. Απόφαση Σελ. 987
1. Δημοσίευση αποφάσεων Σελ. 987
2. Πλασματική επίδοση απόφασης Σελ. 987
3. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης Σελ. 988
Κ. Κανόνες απόδειξης Σελ. 989
ΚΑ. Προδικασία ως προς τα ένδικα μέσα Σελ. 990
ΚΒ. Έφεση Σελ. 991
1. Ενεργητική νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον για την έφεση Σελ. 991
2. Παθητική νομιμοποίηση για την έφεση Σελ. 992
3. Έλλειψη ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης Σελ. 993
4. Κανόνες για τη δίκη της έφεσης Σελ. 994
5. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα στη δίκη της έφεσης Σελ. 994
6. Γνωστοποίηση σχετικά με την έκβαση της έφεσης Σελ. 994
ΚΓ. Αναψηλάφηση Σελ. 994
ΚΔ. Αναίρεση Σελ. 995
1. Νομιμοποίηση για την αναίρεση Σελ. 995
2. Αναστολή της εκτέλεσης και της ισχύος της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης Σελ. 996
3. Γνωστοποίηση για την αναστολή Σελ. 996
4. Γνωστοποίηση για την έκβαση της αναίρεσης Σελ. 997
ΚΕ. Τριτανακοπή Σελ. 997
1. Άσκηση τριτανακοπής Σελ. 997
2. Αναστολή της εκτέλεσης και της ισχύος της τριτανακοπτόμενης απόφασης Σελ. 999
3. Γνωστοποίηση για την έκβαση της τριτανακοπής Σελ. 999
ΚΣΤ. Τήρηση βιβλίων Σελ. 999
ΚΖ. Σημειώσεις στα αντίγραφα ή αποσπάσματα αποφάσεων Σελ. 1000
ΚΗ. Απαράδεκτο νέας αίτησης - περιορισμένο δεδικασμένο Σελ. 1000
ΚΘ. Πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης Σελ. 1001
Λ. Αλλοδαπές αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 1001
ΛΑ. Προσωρινή διαταγή για τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 1002
ΛΒ. Υποδείγματα Σελ. 1003
[55] ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 1005
Α. Ληξιαρχικές πράξεις Σελ. 1011
1. Έννοια - νομικό πλαίσιο - πεδίο εφαρμογής Σελ. 1011
2. Αίτηση Σελ. 1011
3. Νομιμοποίηση - έννομο συμφέρον Σελ. 1012
4. Αρμοδιότητα Σελ. 1013
5. Απόφαση Σελ. 1013
Β. Αφάνεια Σελ. 1014
1. Αίτηση Σελ. 1014
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1014
3. Νομιμοποίηση - συμμετοχή τρίτων Σελ. 1015
4. Συζήτηση Σελ. 1015
5. Απόφαση Σελ. 1016
Γ. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών ΝΠ ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα Σελ. 1017
1. Νομικό πλαίσιο - πεδίο εφαρμογής Σελ. 1017
2. Αίτηση Σελ. 1018
3. Αρμοδιότητα Σελ. 1019
4. Απόφαση Σελ. 1020
5. Ευθύνη μελών της προσωρινής διοίκησης και εκκαθαριστών Σελ. 1020
Δ. Ίδρυση, λειτουργία και διάλυση σωματείου Σελ. 1020
1. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1020
2. Αίτηση Σελ. 1021
3. Αρμοδιότητα Σελ. 1022
4. Διάταξη/διαταγή του Ειρηνοδίκη Σελ. 1023
Ε. Έλεγχος ανώνυμης εταιρίας Σελ. 1023
1. Νομικό πλαίσιο - αρμοδιότητα Σελ. 1023
2. Αίτηση Σελ. 1024
3. Απόφαση Σελ. 1024
ΣΤ. Σύγκληση συνέλευσης συνεταιρισμού Σελ. 1025
Ζ. Διορισμός ή αντικατάσταση εκκαθαριστών συνεταιρισμού Σελ. 1025
Η. Διαταγή προς τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών δικαιωμάτων Σελ. 1026
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 1026
2. Αίτηση Σελ. 1027
3. Αρμοδιότητα Σελ. 1027
4. Απόφαση Σελ. 1028
Θ. Άδεια για εκποίηση ή απόδοση ενεχύρου Σελ. 1028
1. Αίτηση Σελ. 1028
2. Αρμοδιότητα - απόφαση Σελ. 1029
Ι. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση μεσεγγυούχου ή φύλακα Σελ. 1029
1. Αίτηση Σελ. 1029
2. Αρμοδιότητα - απόφαση Σελ. 1030
ΙΑ. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση πραγματογνώμονα Σελ. 1030
1. Αίτηση Σελ. 1030
2. Αρμοδιότητα - απόφαση Σελ. 1031
ΙΒ. Εκμίσθωση ή διορισμός διαχειριστή αντικειμένου επικαρπίας Σελ. 1031
1. Αίτηση Σελ. 1031
2. Αρμοδιότητα - απόφαση Σελ. 1032
ΙΓ. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση επιτρόπου, ειδικού επιτρόπου ή προσωρινού επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου Σελ. 1032
1. Αίτηση Σελ. 1032
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1033
3. Απόφαση Σελ. 1033
ΙΔ. Άδεια για ενέργεια πράξεων υπέρ ανηλίκων, προσώπωνπου τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, κληρονομίας και ξένων υποθέσεων Σελ. 1033
1. Πεδίο εφαρμογής - Αίτηση Σελ. 1033
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1035
3. Απόφαση Σελ. 1035
ΙE. Άδεια για ενέργεια άλλων πράξεων Σελ. 1036
1. Αίτηση Σελ. 1036
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1036
3. Απόφαση Σελ. 1037
ΙΣΤ. Άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα Σελ. 1037
1. Αίτηση Σελ. 1037
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1038
3. Απόφαση Σελ. 1038
ΙΖ. Τέλεση υιοθεσίας Σελ. 1038
1. Αίτηση Σελ. 1038
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1039
3. Απόφαση Σελ. 1040
ΙΗ. Θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση - διορισμός, αντικατάσταση και παύση δικαστικού συμπαραστάτη Σελ. 1041
1. Αίτηση - πεδίο εφαρμογής Σελ. 1041
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1042
3. Ειδικές ρυθμίσεις για την απόδειξη Σελ. 1043
4. Απόφαση - προσβολή με ένδικα μέσα Σελ. 1043
ΙΘ. Διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη Σελ. 1045
1. Αίτηση Σελ. 1045
2. Αρμοδιότητα Σελ. 1046
3. Απόφαση Σελ. 1046
Κ. Υποθέσεις από το κληρονομικό δίκαιο Σελ. 1047
1. Δημοσίευση διαθήκης - κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας Σελ. 1047
2. Κατάθεση διαθήκης - δόση βεβαιωτικού όρκου Σελ. 1050
3. Δηλώσεις σχετικά με την κληρονομία Σελ. 1051
4. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση ειδικού κηδεμόνα για τη διεξαγωγή δίκης - βεβαίωση ανυπαρξίας κληρονόμου πλην του Δημοσίου Σελ. 1051
5. Υποθέσεις από την εκκαθάριση της κληρονομίας Σελ. 1052
6. Υποθέσεις σχετικά με τον εκτελεστή διαθήκης Σελ. 1053
7. Δικαστική προθεσμία για δήλωση επιλογής ως προς το κληροδότημα Σελ. 1055
8. Εκκαθάριση της κληρονομικής περιουσίας που περιέρχεται στην κληρονόμο με απογραφή Σελ. 1056
9. Άδεια για την εκποίηση του αντικειμένου καταπιστεύματος Σελ. 1057
10. Έκδοση κληρονομητηρίου Σελ. 1058
11. Ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών Σελ. 1065
ΚΑ. Σφράγιση Σελ. 1067
ΚΒ. Αποσφράγιση Σελ. 1069
ΚΓ. Απογραφή Σελ. 1071
ΚΔ. Πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος Σελ. 1073
ΚΕ. Κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου Σελ. 1076
ΚΣΤ. Βεβαιωτικός όρκος Σελ. 1080
ΚΖ. Υπόδειγμα Σελ. 1083
7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
[56] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Σελ. 1087
Α. Εισαγωγή - Νομική φύση Σελ. 1088
1. Διαφορές δεκτικές διαιτησίας Σελ. 1089
2. Συμφωνία διαιτησίας Σελ. 1090
Β. Διαιτητές Σελ. 1093
1. Ορισμός διαιτητών Σελ. 1093
2. Αμοιβή διαιτητών Σελ. 1095
3. Ανάκληση διαιτητών Σελ. 1096
Γ. Παύση της συμφωνίας διαιτησίας Σελ. 1097
Δ. Διαδικασία Σελ. 1098
1. Διαδικασία ενώπιον διαιτητών Σελ. 1098
2. Δικαιοδοσία διαιτητών Σελ. 1101
3. Απόδειξη Σελ. 1101
4. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 1102
Ε. Διαιτητική απόφαση Σελ. 1103
ΣΤ. Αγωγή ακυρώσεως Σελ. 1105
Ζ. Αγωγή ανυπαρξίας διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 1110
8. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
[57] ANAΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 1115
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1117
Β. Έννοια Σελ. 1118
Γ. Όργανα της εκτέλεσης Σελ. 1118
Δ. Εκτελεστοί τίτλοι Σελ. 1118
1. Έννοια και σημασία Σελ. 1118
2. Εκτελεστοί τίτλοι του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 1119
Ε. Κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπού τίτλου Σελ. 1125
1. Διαδικασία του ΚΠολΔ Σελ. 1125
2. Διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις Σελ. 1126
3. Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 1127
ΣΤ. Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων Σελ. 1128
Ζ. Εκτελεστήριος τύπος Σελ. 1128
Η. Απόγραφο Σελ. 1128
Θ. Επιταγή για εκούσια συμμόρφωση Σελ. 1129
Ι. Εντολή για εκτέλεση Σελ. 1130
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 1131
[58] ANAΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ Σελ. 1133
Α. Ανακοπή για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ) Σελ. 1135
1. Έννοια, νομικό πλαίσιο και λειτουργία Σελ. 1135
2. Νομιμοποίηση (ενεργητική - παθητική) Σελ. 1136
3. Έννομο συμφέρον Σελ. 1137
4. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 1137
5. Διαδικασία - Άσκηση - Προσδιορισμός συζήτησης Σελ. 1138
6. Αρμοδιότητα (υλική - τοπική) Σελ. 1138
7. Λόγοι της ανακοπής Σελ. 1139
8. Ανακοπή για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής Σελ. 1141
9. Απαράδεκτο λόγων ανακοπής λόγω δεδικασμένου Σελ. 1142
10. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 1143
11. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης Σελ. 1143
12. Απόδειξη Σελ. 1143
13. Απόφαση Σελ. 1144
14. Προθεσμίες Σελ. 1144
Β. Ανακοπή τρίτου του άρθρου 936 ΚΠολΔ Σελ. 1145
1. Έννοια και νομικό πλαίσιο Σελ. 1145
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 1145
3. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1146
4. Αίτημα της ανακοπής του τρίτου Σελ. 1147
5. Λόγος της ανακοπής του τρίτου Σελ. 1147
6. Ειδικά η καταδολιευτική απαλλοτρίωση ως προς την ανακοπή του τρίτου Σελ. 1149
7. Αρμοδιότητα (υλική - τοπική) Σελ. 1149
8. Διαδικασία Σελ. 1150
9. Άσκηση και περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 1150
10. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης Σελ. 1151
11. Απόδειξη Σελ. 1151
12. Προθεσμία Σελ. 1151
Γ. Δίκες περί την εκτέλεση (άρθρο 937 ΚΠολΔ) Σελ. 1152
1. Έννοια, νομικό πλαίσιο, σκοπός Σελ. 1152
2. Παρέμβαση δανειστών Σελ. 1152
3. Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα Σελ. 1153
4. Έλλειψη ανασταλτικού αποτελέσματος της άσκησης ένδικου μέσου Σελ. 1153
5. Ειδικές διατάξεις ως προς την αναιρετική δίκη Σελ. 1153
Δ. Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1154
1. Έννοια - νομικό πλαίσιο - κατάργηση της αναστολής Σελ. 1154
2. Συνέπειες της αναστολής Σελ. 1154
3. Γνωστοποίηση της απόφασης της αναστολής Σελ. 1154
Ε. Υπόδειγμα Σελ. 1155
[59] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Σελ. 1159
Α. Αξίωση για παράδοση ή απόδοση κινητού πράγματος (άρθρο 941 ΚΠολΔ) Σελ. 1161
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1161
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1161
3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1162
Β. Αξίωση για παροχή αντικαταστατών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων (άρθρο 942 ΚΠολΔ) Σελ. 1163
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1163
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1163
3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1164
Γ. Αξίωση για παράδοση ή απόδοση ακινήτου (άρθρο 943 ΚΠολΔ) Σελ. 1164
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1164
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1165
3. Τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο Σελ. 1166
4. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1166
Δ. Αξίωση για παροχή πλοίου ή αεροσκάφους (άρθρο 944 ΚΠολΔ) Σελ. 1167
1. Νομικό πλαίσιο, έννοια, μέσα και διαδικασία εκτέλεσης Σελ. 1167
Ε. Αξίωση για επιχείρηση πράξης που μπορεί να γίνει και από τρίτο (άρθρο 945 ΚΠολΔ) Σελ. 1167
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1167
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1168
3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1169
ΣΤ. Αξίωση για επιχείρηση πράξης που μπορεί να γίνει μόνο από τον οφειλέτη (άρθρο 946 ΚΠολΔ) Σελ. 1169
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1169
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1170
3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1171
Ζ. Αξίωση για παράλειψη ή ανοχή πράξης (άρθρο 947 ΚΠολΔ) Σελ. 1171
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1171
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1172
3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1174
Η. Αξίωση για δήλωση δικαιοπρακτικής βουλήσεως (άρθρο 949 ΚΠολΔ) Σελ. 1175
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1175
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1176
3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1177
Θ. Αξίωση για απόδοση ή παράδοση τέκνου και προσωπικής επικοινωνίας γονέα και τέκνου (άρθρο 950 ΚΠολΔ) Σελ. 1177
1. Νομικό πλαίσιο και έννοια Σελ. 1177
2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 1178
3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση Σελ. 1179
Ι. Υπόδειγμα Σελ. 1179
[60] ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 1185
Α. Νομικό πλαίσιο - Έννοια - Σκοπός Σελ. 1186
Β. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις της υποχρέωσης υποβολής καταλόγου Σελ. 1187
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 1187
Δ. Αντικείμενο και νομική φύση της δικαστικής διαταγής του άρθρου 952 ΚΠολΔ Σελ. 1188
Ε. Περιεχόμενο του δικογράφου της αίτησης Σελ. 1188
ΣΤ. Αρμοδιότητα Σελ. 1189
Ζ. Διαδικασία Σελ. 1189
Η. Περιεχόμενο του καταλόγου Σελ. 1189
Θ. Επιβολή προσωπικής κράτησης Σελ. 1190
Ι. Δόση ψευδούς όρκου Σελ. 1191
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 1191
[61] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 1195
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1196
Β. Γενικά Σελ. 1196
Γ. Αντικείμενο της αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών Σελ. 1197
Δ. Ακατάσχετα κινητά Σελ. 1199
Ε. Τρόπος κατάσχεσης κινητού στα χέρια του οφειλέτη Σελ. 1200
ΣΤ. Περιεχόμενο - Επιδόσεις της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 1200
1. Περιεχόμενο της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 1200
2. Επιδόσεις της κατασχετήριας έκθεσης - Δημοσιότητα του πλειστηριασμού Σελ. 1201
Ζ. Η διορθωτική ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ Σελ. 1202
Η. Μεσεγγύηση των κατασχεθέντων κινητών Σελ. 1203
Θ. Δημόσια κατάθεση κατασχεθέντων χρημάτων ή πραγμάτων δεκτικών κατάθεσης Σελ. 1204
Ι. Συνέπειες της κατάσχεσης Σελ. 1205
1. Απαγόρευση διάθεσης του κατασχεμένου κινητού Σελ. 1205
[62] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ Σελ. 1207
Α. Προϋποθέσεις της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου Σελ. 1209
1. Γενικές προϋποθέσεις Σελ. 1209
2. Η έννοια του «τρίτου» Σελ. 1209
Β. Αντικείμενο κατασχέσεως στα χέρια τρίτου Σελ. 1209
1. Γενικά Σελ. 1209
2. Κατάσχεση μελλοντικών χρηματικών απαιτήσεων Σελ. 1210
3. Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης Σελ. 1210
4. Κατάσχεση κινητών αξιών ή χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται σε άυλη μορφή Σελ. 1211
Γ. Ακατάσχετα Σελ. 1211
Δ. Διαδικασία της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου Σελ. 1213
1. Γενικά Σελ. 1213
2. Η επιβολή της κατασχέσεως Σελ. 1214
Ε. Συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου Σελ. 1214
1. Συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση Σελ. 1214
2. Συνέπειες για τον τρίτο Σελ. 1214
3. Χρόνος επελεύσεως των συνεπειών Σελ. 1215
4. Ακυρότητα της κατασχέσεως Σελ. 1215
ΣΤ. Η δήλωση του τρίτου Σελ. 1215
1. Το περιεχόμενο της δηλώσεως Σελ. 1215
2. Υποβολή της δηλώσεως Σελ. 1216
3. Δήλωση επί κατασχέσεως στα χέρια τρίτου από το Δημόσιο Σελ. 1216
Ζ. Συνέπειες της δηλώσεως (καταφατικής ή αρνητικής) Σελ. 1217
1. Καταφατική δήλωση Σελ. 1217
2. Αρνητική δήλωση Σελ. 1218
Η. Συνέπειες παραλείψεως υποβολής δηλώσεως Σελ. 1218
Θ. Ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου Σελ. 1219
1. Γενικά Σελ. 1219
2. Το περιεχόμενο της ανακοπής Σελ. 1219
3. Το αίτημα της ανακοπής Σελ. 1220
4. Η άμυνα του τρίτου Σελ. 1220
5. Οι ενέργειες της αποφάσεως επί της ανακοπής Σελ. 1221
Ι. Προσβολή του κύρους της κατασχέσεως από τον τρίτο Σελ. 1221
ΙΑ. Υπόδειγµα Σελ. 1222
[63] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σελ. 1225
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1227
Β. Αντικείμενο της κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 992 επ. ΚΠολΔ Σελ. 1227
1. Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σ’ αυτά Σελ. 1227
2. Διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης Σελ. 1228
3. Επέκταση εφαρμογής κανόνων που ισχύουν για τα ακίνητα και σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 1228
4. Συστατικά και παραρτήματα ακινήτου Σελ. 1229
5. Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές κ.λπ. επιχειρήσεις Σελ. 1229
6. Επέκταση κατάσχεσης και στην ασφαλιστική αποζημίωση Σελ. 1230
Γ. Διαδικασία επιβολής της κατάσχεσης επί ακινήτων Σελ. 1231
1. Γενικά Σελ. 1231
2. Η ιδιότητα του καθ’ ου η εκτέλεση - Εμπράγματη υποθηκική αγωγή Σελ. 1231
Δ. Χωριστή πλειστηρίαση παραρτημάτων Σελ. 1232
Ε. Στοιχεία και περιεχόμενο της έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου Σελ. 1233
ΣΤ. Επιδόσεις αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 1234
1. Επιδόσεις στον καθ’ ου Σελ. 1234
2. Επιδόσεις στον Υποθηκοφύλακα κ.λπ. Σελ. 1234
3. Επιδόσεις στην περίπτωση κατάσχεσης ενυπόθηκου κτήματος. Σελ. 1235
Ζ. Υποχρέωση κατάθεσης εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού Σελ. 1235
Η. Μεσεγγύηση κατασχεθέντος ακινήτου Σελ. 1236
Θ. Κατάσχεση ασφαλισμένου ακινήτου Σελ. 1237
Ι. Συνέπειες της κατάσχεσης Σελ. 1238
1. Γενικά Σελ. 1238
2. Απαγόρευση διάθεσης του κατασχεμένου ακινήτου. Σελ. 1238
3. Μεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης Σελ. 1239
4. Επιτρεπτό επιβολής και άλλης αναγκαστικής κατάσχεσης στο ίδιο ακίνητο Σελ. 1240
ΙΑ. Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών Σελ. 1240
1. Γενικά Σελ. 1240
2. Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάσχεση πλοίων Σελ. 1240
3. Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάσχεση αεροσκαφών. Σελ. 1242
ΙΒ. Υπόδειγµα Σελ. 1242
[64] ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Σελ. 1245
Α. Έννοια και διακρίσεις Σελ. 1249
Β. Νομική φύση Σελ. 1250
Γ. Η προδικασία του πλειστηριασμού Σελ. 1251
1. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 1251
2. Ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 1251
3. Διατυπώσεις της προδικασίας του πλειστηριασμού κινητών - Επιδόσεις Σελ. 1252
4. Διατυπώσεις της προδικασίας του πλειστηριασμού ακινήτου - Επιδόσεις Σελ. 1253
5. Επιδόσεις σε υποθηκοφύλακα - κτηματολόγιο (για ακίνητα), στον τηρούντα το νηολόγιο (για πλοία) και στον τηρούντα το μητρώο αεροσκαφών (για αεροπλάνα) - και επί ενυποθήκου κτήματος Σελ. 1253
Δ. Η αναστολή του πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 1000) Σελ. 1254
Ε. Η διαδικασία του πλειστηριασμού Σελ. 1254
1. Όργανο του πλειστηριασμού Σελ. 1254
2. Ο τόπος του πλειστηριασμού Σελ. 1255
3. Ο χρόνος διεξαγωγής του πλειστηριασμού Σελ. 1256
4. Κήρυξη Σελ. 1256
5. Εκποίηση χρηματιστηριακών αξιών και νομισμάτων ή άλλων αντικειμένων από χρυσό ή άργυρο Σελ. 1256
6. Πλειστηριασμός καρπών Σελ. 1256
7. Ενεχυρίαση των πλειστηριαζομένων πραγμάτων Σελ. 1256
8. Πλειοδοσία Σελ. 1257
9. Νέος πλειστηριασμός σε περίπτωση μη κατακύρωσης στον επισπεύδοντα - αδυναμία κατακύρωσης κατά το νέο πλειστηριασμό Σελ. 1258
ΣΤ. Πλειστηριασμός περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων Σελ. 1259
Ζ. Απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως πρώτη κατοικία Σελ. 1260
Η. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που κατάσχεται Σελ. 1260
Θ. Η κατακύρωση Σελ. 1261
1. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης Σελ. 1261
2. Η υποχρέωση καταβολής του πλειστηριάσματος Σελ. 1261
3. Η εκτελεστότητα της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης Σελ. 1262
4. Μεταβίβαση κυριότητας του πλειστηριαζόμενου πράγματος Σελ. 1262
5. Η μεταφορά του κινδύνου στον υπερθεματιστή Σελ. 1262
6. Τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος Σελ. 1263
7. Η απαίτηση του υπερθεματιστή του πλειστηριασμού που ακυρώθηκε να αναλάβει το διανεμηθέν πλειστηρίασμα Σελ. 1263
8. Η διεκδικητική αγωγή Σελ. 1263
9. Απόσβεση και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων Σελ. 1264
10. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων (ΚΠολΔ 1009) Σελ. 1265
11. Ευθύνη ένεκα πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων (ΚΠολΔ 1017) Σελ. 1265
12. Η συμφωνία για ματαίωση του πλειστηριασμού Σελ. 1267
13. Η ενδιάμεση μεταξύ πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμού διαδικασία Σελ. 1267
Ι. Ο αναπλειστηριασμός Σελ. 1268
1. Προϋποθέσεις Σελ. 1268
2. Νομιμοποίηση Σελ. 1268
3. Η διαδικασία Σελ. 1268
4. Οι συνέπειες του αναπλειστηριασμού Σελ. 1269
ΙΑ. Αναγγελία Σελ. 1269
1. Έννοια Σελ. 1269
2. Νομιμοποίηση Σελ. 1270
3. Επίδοση - χρόνος της αναγγελίας Σελ. 1270
4. Το περιεχόμενο του αναγγελτηρίου Σελ. 1271
5. Κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού Σελ. 1272
6. Η προσβολή της αναγγελίας Σελ. 1273
7. Οι συνέπειες της αναγγελίας Σελ. 1273
ΙΒ. Εντολή συνέχισης του πλειστηριασμού - Υποκατάσταση του επισπεύδοντα Σελ. 1273
ΙΓ. Ικανοποίηση των δανειστών σε περίπτωση επάρκειας του πλειστηριάσματος Σελ. 1274
ΙΔ. Ικανοποίηση των δανειστών σε περίπτωση ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος Σελ. 1274
1. Πότε συντάσσεται πίνακας κατάταξης Σελ. 1274
2. Προθεσμία σύνταξης του πίνακα Σελ. 1275
3. Οι αρχές που διέπουν την κατάταξη των δανειστών Σελ. 1275
4. Η προαφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης Σελ. 1277
5. Προνόμια Σελ. 1278
6. Η οριστική και η τυχαία κατάταξη των απαιτήσεων Σελ. 1287
ΙΕ. Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως Σελ. 1288
1. Το αντικείμενο της ανακοπής του άρθρου 979 ΚΠολΔ - Το περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 1288
2. Νομιμοποίηση - έννομο συμφέρον Σελ. 1289
3. Η προθεσμία άσκησης Σελ. 1289
4. Η διαδικασία εκδίκασης Σελ. 1290
5. Δικαιοδοσία Σελ. 1290
6. Λόγοι ανακοπής και απόδειξη αυτών Σελ. 1290
7. Αποτελέσματα της απόφασης που κάνει δεκτή την ανακοπή Σελ. 1291
ΙΣΤ. Υπόδειγμα Σελ. 1292
[65] ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Σελ. 1295
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1296
Β. Γενικά Σελ. 1296
Γ. Προϋποθέσεις ανατροπής της κατάσχεσης Σελ. 1298
Δ. Διαδικασία ανατροπής της κατάσχεσης Σελ. 1299
Ε. Οι προθεσμίες του άρθρου 1019 ΚΠολΔ Σελ. 1301
ΣΤ. Συνέπειες της ανατροπής της κατάσχεσης Σελ. 1304
1. Γενικά Σελ. 1304
2. Ανατροπή επί μη διενέργειας αναπλειστηριασμού στο νόμιμο χρόνο Σελ. 1304
3. Αποτελέσματα ανατροπής ως προς τους αναγγελθέντες δανειστές Σελ. 1305
Ζ. Υπόδειγμα Σελ. 1305
[66] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 1309
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1311
Β. Αντικείμενο της κατάσχεσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 1022 ΚΠολΔ Σελ. 1312
1. Γενικά Σελ. 1312
2. Έννοια περιουσιακού δικαιώματος Σελ. 1312
3. Δικαίωμα που δεν είναι δεκτικό κατάσχεσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 953 επ., 982 επ. και 992 επ. ΚΠολΔ Σελ. 1313
4. Δυνατότητα μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος Σελ. 1313
5. Απόφαση για την κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου Σελ. 1313
Γ. Δικαιώματα υπαγόμενα στη διαδικασία της κατάσχεσης κατά τα άρθρα 1022 επ. ΚΠολΔ Σελ. 1315
1. Γενικά Σελ. 1315
2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 1316
3. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας Σελ. 1317
4. Δικαίωμα εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών Σελ. 1317
5. Απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή Σελ. 1318
6. Άλλα δικαιώματα που κατάσχονται ως ειδικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 1318
Δ. Αξιοποίηση του δικαιώματος Σελ. 1320
1. Γενικά Σελ. 1320
2. Η μεταβίβαση του δικαιώματος στον υπέρ ου η εκτέλεση Σελ. 1321
3. Η διάθεση του δικαιώματος Σελ. 1321
4. Διορισμός διαχειριστή Σελ. 1322
5. Εκπλήρωση της αντιπαροχής προς τον τρίτο Σελ. 1327
Ε. Τρόπος επιβολής της κατάσχεσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων Σελ. 1328
1. Γενικά Σελ. 1328
2. Η επιβολή της κατάσχεσης Σελ. 1329
ΣΤ. Διαδικασία μετά την κατάσχεση Σελ. 1330
Ζ. Διάθεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου με αναγκαστικό πλειστηριασμό Σελ. 1331
Η. Συνέπειες επιβολής της κατάσχεσης Σελ. 1331
Θ. Υποδείγματα Σελ. 1332
[67] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σελ. 1339
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1340
Β. Γενικά Σελ. 1340
Γ. Αντικείμενο της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 1341
1. Γενικά Σελ. 1341
2. Το ακίνητο του οφειλέτη ως αντικείμενο της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 1341
3. Η επιχείρηση ως αντικείμενο της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 1341
Δ. Προϋποθέσεις της αναγκαστικής διαχείρισης - Λόγοι αποκλεισμού επιβολής της Σελ. 1342
Ε. Στοιχεία της αιτήσεως - Η άμυνα του καθ’ ου Σελ. 1343
ΣΤ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικαστικά θέματα Σελ. 1344
Ζ. Η απόφαση για την αναγκαστική διαχείριση Σελ. 1344
1. Περιεχόμενο της απόφασης Σελ. 1344
2. Η επιβολή της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 1345
3. Η εκτέλεση της απόφασης Σελ. 1345
4. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης Σελ. 1346
Η. Συνέπειες επιβολής της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 1346
Θ. Διορισμός - Αντικατάσταση - Παραίτηση διαχειριστή Σελ. 1348
Ι. Νομιμοποίηση του διαχειριστή Σελ. 1348
ΙΑ. Καθήκοντα του διαχειριστή Σελ. 1349
1. Γενικά Σελ. 1349
2. Η ικανοποίηση των δανειστών Σελ. 1350
ΙΒ. Ανακοπή κατά της αναγγελίας και κατά του πίνακα διανομής Σελ. 1351
ΙΓ. Λογοδοσία διαχειριστή - Επόπτης Σελ. 1351
ΙΔ. Η προστασία του διαχειριστή Σελ. 1352
ΙΕ. Η αποζημίωση του διαχειριστή Σελ. 1352
ΙΣΤ. Δίκες περί την αναγκαστική διαχείριση Σελ. 1353
ΙΖ. Λόγοι παύσης της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 1353
1. Αυτοδίκαιη παύση Σελ. 1353
2. Παύση με δικαστική απόφαση Σελ. 1354
ΙΗ. Υπόδειγμα Σελ. 1355
[68] ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελ. 1357
Α. Έννοια - Σκοπός - Νομικό πλαίσιο Σελ. 1359
1. Έννοια - Σκοπός Σελ. 1359
2. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1359
Β. Επιτρεπτό της προσωπικής κράτησης κατά το Σύνταγμα και κατά το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν 2462/1997) Σελ. 1360
1. Επιτρεπτό της προσωπικής κράτησης κατά το Σύνταγμα Σελ. 1360
2. Επιτρεπτό της προσωπικής κράτησης κατά το Διεθνές Σύμφωνογια τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν 2462/1997) Σελ. 1361
Γ. Περιπτώσεις προσωπικής κράτησης κατά το άρθρο 1047 ΚΠολΔ Σελ. 1362
1. Η ρύθμιση του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ Σελ. 1362
2. Ειδικά η προσωπική κράτηση για απαιτήσεις από αδικοπραξίες Σελ. 1363
3. Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων Σελ. 1364
4. Προσωπική κράτηση νομίμων αντιπροσώπων προσώπων τελούντων υπό επιμέλεια Σελ. 1364
Δ. Περιπτώσεις που αποκλείεται η απαγγελία προσωπικής κράτησης Σελ. 1364
1. Γενικά Σελ. 1364
2. Περιπτώσεις που αφορούν στην απαίτηση Σελ. 1365
3. Περιπτώσεις που αφορούν στο πρόσωπο του οφειλέτη Σελ. 1365
Ε. Διαδικασία απαγγελίας της προσωπικής κράτησης ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης (αίτηση, αντικείμενο, αρμοδιότητα, διαδικασία, νομιμοποίηση) Σελ. 1366
1. Γενικά Σελ. 1366
2. Αυτοτελής αγωγή για απαγγελία προσωπικής κράτησης Σελ. 1366
3. Σώρευση αιτήματος προσωπικής κράτησης στην αγωγή για την απαίτηση Σελ. 1367
ΣΤ. Διάρκεια της προσωπικής κράτησης Σελ. 1368
Ζ. Εκτέλεση της απόφασης που απαγγέλλει την προσωπική κράτηση Σελ. 1368
1. Προδικασία Σελ. 1368
2. Αδυναμία εκπλήρωσης χρηματικής οφειλής Σελ. 1369
3. Σύλληψη του οφειλέτη Σελ. 1370
4. Φυλάκιση του οφειλέτη Σελ. 1370
Η. Απόλυση κρατουμένου Σελ. 1371
Θ. Η ανακοπή κατά της προσωπικής κράτησης Σελ. 1372
1. Γενικά Σελ. 1372
2. Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ Σελ. 1372
3. Εναντίωση του καθ’ ού η εκτέλεση στη σύλληψή του (1050 παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 1372
4. Ανακοπή για την ακύρωση της προσωπικής κράτησης (1054 ΚΠολΔ) Σελ. 1373
Ι. Υπόδειγμα Σελ. 1374
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 1377
Back to Top