ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ


Αλλοδαποί, Αρχαιότητες, Επιταγή, Εργασία, Καταχραστές του Δημοσίου, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Όπλα, Περιβάλλον, Πνευματική ιδιοκτησία, Φοροδιαφυγή, Χρηματιστήριο.

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 55,00 € Ειδική Τιμή 44,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15340
Μαργαρίτης Λ., Σατλάνης Χρ.
Βασιλειάδης Ν., Δανιήλ Γ., Κοπανίδης Α., Μαργαρίτης Λ., Μπουρμάς Γ., Σατλάνης Χρ., Τσάκος Σ., Τσόγκας Λ., Φαρσεδάκης Ι., Χιόνης Δ.

Το έργο «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» αποτελεί μία παρουσίαση των βασικότερων και πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στην πράξη ειδικών ποινικών νόμων. Συγκεκριμένα, αναλύεται το νομικό πλαίσιο των οικείων αδικημάτων (προστατευόμενο έννομο αγαθό, αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, διακεκριμένες περιπτώσεις, ποινικές κυρώσεις, ποινική δίωξη, δικονομικά ζητήματα κ.λπ.), με πλούσιες αναφορές σε βιβλιογραφία και νομολογία.

Ειδικότερα, η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Αλλοδαποί (Α. Κοπανίδης), Αρχαιότητες (Γ. Μπουρμάς), Επιταγή (Γ. Δανιήλ), Εργασία (Σ. Τσάκος), Καταχραστές του Δημοσίου (Λ. Μαργαρίτης), Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ι. Φαρσεδάκης/Χ. Σατλάνης), Λαθρεμπορία (Γ. Δανιήλ), Ναρκωτικά (Γ. Μπουρμάς), Όπλα (Ν. Βασιλειάδης), Περιβάλλον (Ν. Βασιλειάδης), Πνευματική ιδιοκτησία (Δ. Χιόνης), Φοροδιαφυγή (Λ. Τσόγκας) και Χρηματιστήριο (Ι. Φαρσεδάκης/Χ. Σατλάνης).

Οι «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» αποτελούν ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάποιες βασικές και χρήσιμες γνώσεις για τα εν λόγω εγκλήματα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
1. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  
Αλλοδαποί (N 4251/2014) 
(Απόστολος Κοπανίδης) 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 1
ΙΙ. Το έγκλημα της παράνομης εισόδου, εξόδου κατά το άρθρο 83 Ν 3386/2005Σελ. 3
ΙΙΙ. Οι ποινικές διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΈνταξηςΣελ. 7
2. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  
Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (N 3028/2002 - ΦΕΚ Α΄ 153/28.6.2002) 
(Γεώργιος Μπουρμάς) 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 23
ΙΙ. Άρθρο 53 Ν 3028/2002Σελ. 25
ΙΙΙ. Άρθρο 54 Ν 3028/2002Σελ. 40
IV. Άρθρο 55 Ν 3028/2002Σελ. 45
V. Άρθρο 56 Ν 3028/2002Σελ. 51
VI. Άρθρο 57 Ν 3028/2002Σελ. 58
VII. Άρθρο 58 Ν 3028/2002Σελ. 59
VIII. Άρθρο 59 Ν 3028/2002Σελ. 64
ΙΧ. Άρθρο 60 Ν 3028/2002Σελ. 68
Χ. Άρθρο 61 Ν 3028/2002Σελ. 72
ΧΙ. Άρθρο 62 Ν 3028/2002 Σελ. 74
XII. Άρθρο 63 Ν 3028/2002Σελ. 75
ΧΙΙΙ. Άρθρο 64 Ν 3028/2002Σελ. 77
XIV. Άρθρο 65 Ν 3028/2002Σελ. 79
XV. Άρθρο 66 Ν 3028/2002Σελ. 80
XVI. Άρθρο 67 Ν 3028/2002Σελ. 84
XVII. Άρθρο 69 Ν 3028/2002Σελ. 86
XVIII. Άρθρο 71 Ν 3028/2002Σελ. 86
3. ΕΠΙΤΑΓΗ  
Επιταγή (άρθρο 79 Ν 5960/1933) 
(Γεώργιος Δανιήλ) 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 93
ΙΙ. Το προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 93
ΙΙΙ. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματοςΣελ. 96
IV. Πλήρης αποζημίωση του κομιστή και εξάλειψη του αξιοποίνουΣελ. 122
V. Η ποινική δίωξη του εγκλήματοςΣελ. 123
VI. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 125
4. ΕΡΓΑΣΙΑ  
Το αδίκημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής αποδοχών εργαζομένων του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945 
(Στέφανος Τσάκος) 
I. Ιστορική εξέλιξη ποινικοποίησης της υποχρέωσης του εργοδότηΣελ. 129
II. Νομική φύση αδικήματος Σελ. 130
III. Προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 131
IV. Αντικειμενική υπόσταση Σελ. 132
V. Υποκειμενική υπόστασηΣελ. 137
VI. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 141
5. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
Ν 1608/1950: Ελληνικό Δημόσιο και καταχραστές του 
(Λάμπρος Μαργαρίτης) 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 147
ΙΙ. Ν 1608/1950: Πρόδρομη ρύθμιση - κυοφορία - θεσμοθέτηση - έναρξη εφαρμογήςΣελ. 148
ΙΙΙ. Ν 1608/1950: Τροποποιήσεις από τη θέση του σε ισχύ μέχρι σήμεραΣελ. 155
IV. Η δημόσια περιουσία ως αντικείμενο προστασίας του Ν 1608/1950Σελ. 162
V. N 1608/1950: Ερμηνευτικές δυσχέρειες και προσπάθειες υπερβάσεώς τουΣελ. 169
VΙ. Το αύριο του Ν 1608/1950: Τροποποίηση ή κατάργησή του;Σελ. 179
6. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Εισαγωγή στο πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με έμφαση στην πρακτική τους σημασία για τα τροχαία ατυχήματα 
(Ιάκωβος Φαρσεδάκης/Χρήστος Σατλάνης) 
Ι. ΠρολεγόμεναΣελ. 193
ΙΙ. Οδήγηση με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή και συναφείς υποχρεώσειςΣελ. 196
ΙΙΙ. Θέση επί της οδού και δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίαςΣελ. 202
IV. Προσπέρασμα και ελιγμοίΣελ. 206
V. Ρύθμιση ταχύτητας και ανώτατα όρια αυτήςΣελ. 209
VΙ. Υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας - Παραβίαση προτεραιότηταςΣελ. 212
VΙΙ. Οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚΣελ. 214
VIIΙ. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιώνΣελ. 217
ΙX. Η σχέση των παραβάσεων του ΚΟΚ με τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 290 ΠΚ)Σελ. 224
X. Η θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού του αποτελέσματος στα τροχαία ατυχήματα Σελ. 235
7. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ  
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν 2960/2001 - ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001) 
(Γεώργιος Δανιήλ) 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 251
ΙΙ. Προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 251
ΙΙΙ. Οι υποστάσεις της λαθρεμπορίαςΣελ. 252
IV. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 293
8. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις (Ν 4139/2013 - ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013) 
(Γεώργιος Μπουρμάς) 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 295
II. Άρθρο 20Σελ. 297
ΙΙΙ. Άρθρο 21Σελ. 315
IV. Άρθρο 22Σελ. 317
V. Άρθρο 23Σελ. 321
VI. Άρθρο 24Σελ. 323
VII. Άρθρο 25Σελ. 324
VIII. Άρθρο 29Σελ. 326
IX. Άρθρο 30 Σελ. 329
9. ΟΠΛΑ  
Όπλα (Ν 2168/1993) 
(Νικόλαος Βασιλειάδης) 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 335
II. Το προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 336
III. Έννοιες όρων - Άρθρο 1 Ν 2168/1993Σελ. 337
IV. Εισαγωγή από το εξωτερικόΣελ. 340
V. Εξαγωγή - ΕπανεξαγωγήΣελ. 340
VI. Εξαγωγή - Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμόΣελ. 341
VII. ΔιαμετακόμισηΣελ. 342
VIII. Διαμεσολάβηση - ΜεσιτείαΣελ. 342
IX. Κατασκευή στο εσωτερικόΣελ. 344
X. ΚατοχήΣελ. 344
XI. ΟπλοφορίαΣελ. 346
XII. Απλή χρήση και οπλοχρησίαΣελ. 348
XIII. Διακεκριμένες περιπτώσειςΣελ. 349
XIV. Κατάσχεση - ΔήμευσηΣελ. 351
XV. Η φύση και ο χαρακτήρας της άδειαςΣελ. 351
XVI. Ζητήματα συρροήςΣελ. 352
XVII. Δικονομικό ΔίκαιοΣελ. 354
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος 
(Νικόλαος Βασιλειάδης) 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 355
II. Άρθρο 28 Ν 1650/1986Σελ. 356
III. Άρθρο 13 Ν 743/1977Σελ. 373
IV. Άρθρο 6 Ν 4037/2012Σελ. 378
V. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 381
11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
Ποινικές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν 2121/1993) 
(Διονύσιος Χιόνης) 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 383
ΙΙ. Προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 386
ΙΙΙ. Χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του εγκλήματοςΣελ. 386
IV. Δομή και στοιχεία του εγκλήματος Σελ. 387
V. Διακεκριμένες περιπτώσειςΣελ. 396
VI. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 399
VII. Λοιπά ειδικότερα εγκλήματαΣελ. 399
VΙII. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινήςΣελ. 401
IΧ. Βάσεις δεδομένωνΣελ. 401
X. Άρση αξιοποίνουΣελ. 402
XΙ. ΣυρροήΣελ. 403
ΧΙΙ. ΔικονομικάΣελ. 403
12. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ  
Εγκλήματα φοροδιαφυγής 
(Λάμπρος Τσόγκας) 
I. Παράβαση άρθρου 17 Ν 2523/1997Σελ. 405
ΙΙ. Παράβαση άρθρου 18 Ν 2523/1997Σελ. 413
ΙΙΙ. Άρθρο 19 Ν 2523/1997Σελ. 420
IV. Παράβαση άρθρου 19 παρ. 5 Ν 2523/1997 (Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων)Σελ. 423
13. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  
Εγκλήματα στα πλαίσια της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου 
(Ιάκωβος Φαρσεδάκης/Χρήστος Σατλάνης) 
Ι. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις και παραδείγματαΣελ. 427
II. Ο Ν 3340/2005 ως το θεμελιώδες νομοθέτημα για τα εγκλήματα πέριξ του χώρου του ΧρηματιστηρίουΣελ. 437
ΙΙΙ. Η πρακτική εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν 3340/2005 με παραδείγματαΣελ. 454
IV. Έτερα εγκλήματα πέριξ του χώρου του ΧρηματιστηρίουΣελ. 463
V. Το PSI ως ιδιαζόντως ειδεχθές αλλά μη αξιόποινο έγκλημα σε βάρος μικρομετόχων τραπεζώνΣελ. 478
 
 
Back to Top