ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11001
Καραγκουνίδης Α.
  • Έκδοση: 2002
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 198
  • ISBN: 960-272-175-8
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της ελαττωματικής ιδρύσεως της ανώνυμης εταιρίας όχι μόνο ως ζήτημα ερμηνείας του άρθρου 4α ΚΝ 2190/1920, αλλά ως αυτοτελές αντικείμενο μελέτης. Προνομιακή θέση στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας κατέχουν ζητήματα που δεν βρίσκουν συγκεκριμένη απάντηση στο νόμο, όπως π.χ. η μεταχείριση των ελαττωμάτων της ίδρυσης πριν από την απονομή της νομικής προσωπικότητας, τα όρια του θεραπευτικού αποτελέσματος που αναπτύσσει η ιδρυτική καταχώριση στο Mητρώο, οι συνέπειες που έχει η ακυρότητα των δηλώσεων βουλήσεως των της ανώνυμης εταιρίας ως προς τη συγκέντρωση του κεφαλαίου της και η αστική ευθύνη των ιδρυτών απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας και στους τρίτους εξαιτίας των ιδρυτικών ελαττωμάτων. Ακόμα και αν οι περιπτώσεις «ακύρωσης» - λύσης της ανώνυμης εταιρίας που περιοριστικά απαριθμούνται στο άρθρο 4α του ΚΝ 2190/1920 φαίνεται να έχουν ακραίο χαρακτήρα, η πραγμάτευση ενός τέτοιου θέματος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
ΠρόλογοςΣελ. 9
ΣυντομογραφίεςΣελ. 13
ΠεριεχόμεναΣελ. 19
Α. Εισαγωγή - Το πρόβλημα της ελαττωματικής ίδρυσηςΣελ. 25
Ι. Αντικείμενο της διάταξης του άρθρου 4α και σχέση της με το προγενέστερο δίκαιοΣελ. 25
1. Αντικείμενο της διάταξης (1-4) Σελ. 25
2. Σχέση της διάταξης με το προγενέστερο δίκαιο (5)Σελ. 29
3. Συναφείς διατάξεις εντός και εκτός του κ.ν. 2190/1920 (6-7)Σελ. 32
ΙΙ. Προέλευση της διάταξης του άρθρου 4αΣελ. 34
1. Η 1η Οδηγία του Συμβουλίου (8-11)Σελ. 34
2. Επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΚ (12)Σελ. 39
α. Η απόφαση Marleasing (13)Σελ. 41
β. Η απόφαση Ubbink Isolatie (14-18)Σελ. 42
ΙΙΙ. Συστηματική ένταξη των περί ακυρότητας της εταιρίας διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και της 1ης Οδηγίας στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν τη μεταχείριση των ελαττωματικών πράξεων του εταιρικού δικαίουΣελ. 47
1. Η ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας ως δικαιοπραξία του εταιρικού δικαίου (19)Σελ. 47
2. Θεμέλιο για την ιδιαίτερη μεταχείριση της ελαττωματικότητας η επίτευξη ασφάλειας δικαίου και ασφάλειας των συναλλαγών (20) Σελ. 49
3. Οι αρχές που διέπουν τις ελαττωματικές δικαιοπραξίες του εταιρικού δικαίου (21-23)Σελ. 53
Β. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4α Σελ. 64
Ι. Γενικά - Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης η καταχώριση στο Μ.Α.Ε.Σελ. 64
1. Τα αποτελέσματα της καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. (24-25)Σελ. 64
2. Συστατικό αποτέλεσμα (26)Σελ. 67
3. Θεραπευτικό αποτέλεσμα (27-28)Σελ. 68
4. Καταχωρίσεις χωρίς προληπτικό έλεγχο νομιμότητας (ν. 2941/2001) (29) Σελ. 70
ΙΙ. Η διάταξη του άρθρου 4α ως αποκλειστική οδός προβολής των πάσης φύσεως ελαττωμάτων της ιδρυτικής διαδικασίαςΣελ. 71
1. Γενικά (30)Σελ. 71
2. Η ουσιαστική αποκλειστικότητα του άρθρου 4αΣελ. 72
α. Αποκλειστική απαρίθμηση των λόγων λύσης της α.ε. (31) Σελ. 72
β. Ελλείπουσες, παράνομες ή άκυρες διατάξεις του καταστατικού (32)Σελ. 72
γ. Ελαττώματα στη δήλωση βουλήσεως των ιδρυτών (33-34) Σελ. 74
δ. Εφαρμογή των άρθρων 281, 939 ΑΚ και 537 ΕμπΝ (35) Σελ. 81
3. Η διαδικαστική αποκλειστικότητα του άρθρου 4αΣελ. 82
α. Ανάκληση της άδειας συστάσεως (36)Σελ. 82
β. Ακύρωση της άδειας συστάσεως από το ΣτΕ (37)Σελ. 83
γ. Εφαρμογή του άρθρου 4α ύστερα από μετατροπή ή απόφαση τροποποιητική του καταστατικού (38)Σελ. 84
δ. Αυτεπάγγελτη διαγραφή από το Μ.Α.Ε. κατά το άρθρο 1 παρ. 13 ν. 2941/2001 (39)Σελ. 85
ΙΙΙ. Η προβολή και οι συνέπειες των ελαττωμάτων της ιδρυτικής διαδικασίας πριν από την καταχώριση στο Μ.Α.Ε.Σελ. 86
1. Εφαρμογή γενικών διατάξεων (40-42)Σελ. 86
2. Προσωρινή δικαστική προστασία (43)Σελ. 91
ΙV. Καταχωρίσεις που δεν επιφέρουν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας (44-47)Σελ. 92
Γ. Οι λόγοι δικαστικής λύσης της α.ε.99  
Ι. Γενικά (48)Σελ. 99
ΙΙ. Ελλείψεις και ελαττώματα στο περιεχόμενο διατάξεων του καταστατικούΣελ. 99
1. Έλλειψη διάταξης για την επωνυμία της εταιρίας (άρθρ. 4 παρ. 1 περ. α~) (49)Σελ. 99
2. Έλλειψη διάταξης για το σκοπό της εταιρίας (άρθρ. 4 παρ. 1 περ. α~) (50)Σελ. 101
3. Σκοπός παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη (άρθρ. 4 παρ. 1 περ. β)Σελ. 103
α. Γενικά (51-52)Σελ. 103
β. Η «αδράνεια» του εταιρικού σκοπού (53)Σελ. 106
γ. Περιπτωσιολογία μη νόμιμων σκοπών (54)Σελ. 109
δ. Παραβίαση άρθρου 1 ν. 703/1977 (55)Σελ. 112
ε. Αντίθεση στη δημόσια τάξη (56)Σελ. 116
4. Έλλειψη διάταξης για το ύψος και τον τρόπο κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρ. 4α παρ. 1 περ. α~) (57-58)Σελ. 117
5. Μη τήρηση των διατάξεων του νόμου για το ύψος του κεφαλαίου και την ελάχιστη καταβολή του κατά την ίδρυση της εταιρίας (59-60)Σελ. 119
ΙΙΙ. Παραλείψεις στην ιδρυτική διαδικασίαΣελ. 121
1. Παράλειψη εκδόσεως της κατά το άρθρο 4 παρ. 1 απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (61-63)Σελ. 121
2. Παράλειψη υποβολής του καταστατικού της εταιρίας στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (64-65)Σελ. 125
IV. Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας από ένα μόνο πρόσωπο (άρθρ. 4α παρ. 1 περ. γ~) (66)Σελ. 128
V. Δικαιοπρακτική ανικανότητα όλων των ιδρυτών (άρθρ. 4α παρ. 1 περ. δ~) - Οι συνέπειες των ελαττωμάτων που πλήττουν τη δήλωση βουλήσεως των ιδρυτώνΣελ. 130
1. Γενικά (67-68)Σελ. 130
2. Οι συνέπειες των ελαττωμάτων που πλήττουν τη δήλωση βουλήσεως των ιδρυτών (69)Σελ. 132
Δ. Η αγωγή λύσης της ελαττωματικής α.ε.Σελ. 135
Ι. Φύση και αντικείμενο της αγωγής (70)Σελ. 135
ΙΙ. Αρμοδιότητα - Διαδικασία (71-73)Σελ. 136
ΙΙΙ. Νομιμοποίηση (74-75)Σελ. 139
IV. Εφαρμογή άρθρου 214 Α ΚΠολΔ (76-78)Σελ. 142
V. Καταχρηστική άσκηση (79-80)Σελ. 146
Ε. Η θεραπεία των ιδρυτικών ελαττωμάτωνΣελ. 150
Ι. Απουσία ειδικής ρύθμισης (81-82)Σελ. 150
ΙΙ. Η θεραπεία των επί μέρους λόγων λύσης (83-86)Σελ. 153
ΙΙΙ. Παροχή προθεσμίας από το δικαστήριο προς θεραπεία των λόγων λύσης (87-88)Σελ. 156
ΙV. Θεραπεία των λόγων λύσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης (89)Σελ. 158
ΣΤ. Η απόφαση που κηρύσσει τη λύση της ελαττωματικής α.ε.Σελ. 159
I. Η απόφαση επί της αγωγής του άρθρου 4αΣελ. 159
1. Φύση - Περιεχόμενο -Ισχύς (90-92)Σελ. 159
2. Δημοσιότητα - Αντιτάξιμο κατά των τρίτων (93-95)Σελ. 163
3. Τριτανακοπή (96-98)Σελ. 166
IΙ. Τα αποτελέσματα της απόφασης (99-100)Σελ. 168
IIΙ. Ευθύνη των υπαίτιων προσώπων (101-104)Σελ. 171
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ʼρθρο 4α Ακυρότητα της εταιρίαςΣελ. 177
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Πρώτη Οδηγία (68/151/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 Περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμεςΣελ. 179
ΒιβλιογραφίαΣελ. 185
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 193
Back to Top