ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Σε απόθεμα

Τιμή: 75,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14216
Ρόκας Ν.

Βασικός στόχος της παρούσας έβδομης έκδοσης του κλασικού έργου για το εταιρικό δίκαιο είναι η ενημέρωση του συγγράμματος σχετικά με τις αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο. Είναι γεγονός ότι με την πρόσφατη νομοθετική παραγωγή το εταιρικό δίκαιο εμπλουτίστηκε και εκσυγχρονίστηκε σημαντικά. Εμπλουτίστηκε με την εισαγωγή μιας νέας εταιρικής μορφής, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ), και εκσυγχρονίστηκε με την αναμόρφωση του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών, το οποίο ίσχυε αναλλοίωτο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η ΙΚΕ όσο και οι προσωπικές εταιρίες, που εισήχθησαν με τον Ν 4072/2012, απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, λόγω και της οικονομικής κρίσης, μετά την επί πολλά χρόνια κυριαρχία της «ανοικτής» ανώνυμης εταιρίας, βρίσκονται στο επίκεντρο όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πέραν τούτων, από το τρέχον έτος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το γενικό εμπορικό μητρώο, ενώ με τον Ν 3853/2010, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρικές μορφές, απλοποιήθηκε η σύσταση ίδρυσης εταιριών με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μιας στάσης. Επιπλέον, με τον Ν 3884/2010 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2007/36/ΕΚ για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, όπως η εισαγωγή του Ν 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών, ο Ν 3693/2008 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η πρόταση κανονισμού για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία.

Όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις ελήφθησαν υπόψη στη νέα έκδοση, βέβαια στο πλαίσιο του σκοπού του συγγράμματος ως ευσύνοπτου εγχειριδίου χρήσιμου για τους μελετητές του εταιρικού δικαίου.

Back to Top
 
ΠρόλογοςΣελ. XXXI
ΣυντομογραφίεςΣελ. XXXV
ΒιβλιογραφίαΣελ. XXXVII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§ 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και σημασία των ενώσεων προσώπων και του εταιρικού δικαίουΣελ. 2
Α. Σημασία και χαρακτηριστικά των ενώσεων προσώπωνΣελ. 2
Ι. Γενικά Σελ. 2
ΙΙ. Εταιρικό συμφέρον, εταιρικά συμφέροντα και ατομικά (εξωεταιρικά) συμφέροντα των εταίρωνΣελ. 2
Β. Έννοια και βασικές μορφές ενώσεων προσώπων (εταιρίες υπό ευρεία έννοια)Σελ. 4
Ι. ΈννοιαΣελ. 4
ΙΙ. Μορφές ενώσεων προσώπωνΣελ. 5
Γ. Οι εταιρικοί τύποι. 'Ατυπα εταιρικά μορφώματαΣελ. 6
Ι. Οι εταιρικοί τύποι και οι λόγοι επιλογής τουςΣελ. 6
ΙΙ. 'Ατυπα εταιρικά μορφώματαΣελ. 7
Δ. Έκταση και αντικείμενο του εταιρικού δικαίου. Δίκαιο επιχειρήσεωνΣελ. 8
Ι. Έκταση και αντικείμενοΣελ. 8
1. Κερδοσκοπικός και ιδεολογικός σκοπόςΣελ. 8
2. Μορφές εταιρικής συνεργασίαςΣελ. 9
3. Ρυθμιζόμενες σχέσειςΣελ. 10
4. Προσπάθεια διατύπωσης γενικών αρχών του εταιρικού δικαίουΣελ. 10
ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και δίκαιο των επιχειρήσεωνΣελ. 10
§ 2. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 12
Α. Γνωρίσματα προσωπικών εταιριώνΣελ. 12
Β. Γνωρίσματα κεφαλαιουχικών εταιριώνΣελ. 12
Γ. Μετριασμός των προσωπικών ή κεφαλαιουχικών στοιχείωνΣελ. 14
§ 3. Εταιρίες με και χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 15
Α. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 15
Β. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά με ικανότητα δικαίου («ατελή» νομικά πρόσωπα)Σελ. 15
Γ. Ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότηταΣελ. 17
§ 4. Εμπορικότητα των εταιριώνΣελ. 20
§ 5. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξης. Σύγχρονη εξέλιξη του εταιρικού δικαίουΣελ. 21
Α. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξηςΣελ. 21
Ι. Εταιρικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιοΣελ. 21
ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιοΣελ. 24
ΙΙΙ. Εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 25
IV. Εταιρικό δίκαιο και εργατικό δίκαιοΣελ. 25
V. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 25
Β. Η εξέλιξη του εταιρικού δικαίουΣελ. 28
§ 6. Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιοΣελ. 30
Α. Βασικές αρχέςΣελ. 31
Β. Ελευθερία εγκατάστασης. Η σημασία της νομολογίας του ΔΕΚ (ήδη ΔικΕΕ) για τα εθνικά εταιρικά δίκαιαΣελ. 34
Γ. Διασυνοριακές δομικές μεταβολέςΣελ. 37
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
ΕισαγωγικάΣελ. 40
Το νέο δίκαιο των προσωπικών εμπορικών εταιριών. Βασικές αρχέςΣελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
§ 7. Έννοια, γνωρίσματα, μορφές εμφάνισης και οικονομική σημασίαΣελ. 41
Α. ΈννοιαΣελ. 41
Β. ΓνωρίσματαΣελ. 41
Γ. Μορφές εμφάνισηςΣελ. 42
Δ. Οικονομική σημασίαΣελ. 42
§ 8. Η εταιρική σύμβασηΣελ. 44
Α. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 44
Ι. Η σύσταση της εταιρίαςΣελ. 44
ΙΙ. Αντικείμενο της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 44
1. ΕισφορέςΣελ. 45
2. Κοινός σκοπόςΣελ. 46
ΙΙΙ. ΤύποςΣελ. 47
Β. Νομική φύση της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 48
Γ. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 49
§ 9. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 52
Α. Αρχή της ελευθερίας της βουλήσεωςΣελ. 52
Β. Η νομική θέση του εταίρουΣελ. 53
Γ. Υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 55
Ι. Υποχρέωση για καταβολή εισφοράςΣελ. 55
II. Υποχρέωση πίστηςΣελ. 57
Δ. Δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 58
Ι. Δικαιώματα διοικήσεωςΣελ. 58
1. Δικαίωμα ψήφουΣελ. 58
2. Δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσηςΣελ. 59
ΙΙ. Περιουσιακά δικαιώματαΣελ. 60
1. Συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίεςΣελ. 60
α) Περιεχόμενο και έκταση του δικαιώματος στα κέρδηΣελ. 60
β) Εταιρικοί λογαριασμοίΣελ. 61
2. Δικαίωμα απολήψεωνΣελ. 62
3. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεωςΣελ. 63
Ε. Μεταβιβαστότητα των εταιρικών δικαιωμάτωνΣελ. 63
ΣΤ. Μέτρο ευθύνης των εταίρωνΣελ. 64
Ζ. Αξιώσεις εταιρίας κατά εταίρων και αξιώσεις εταίρων κατά της εταιρίαςΣελ. 65
§ 10. Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησηςΣελ. 66
Α. ΓενικάΣελ. 66
Ι. Περιεχόμενο και σημασίαΣελ. 66
ΙΙ. Διαχείριση και εκπροσώπησηΣελ. 66
Β. ΔιαχείρισηΣελ. 67
Ι. Ποιοι είναι διαχειριστέςΣελ. 67
1. Συλλογική διαχείρισηΣελ. 67
2. Διαχείριση κατά πλειοψηφίαΣελ. 68
3. Διορισμός διαχειριστώνΣελ. 69
4. Ατομική διαχείρισηΣελ. 69
5. 'Αλλες διαμορφώσειςΣελ. 69
6. Προσωρινοί διαχειριστέςΣελ. 70
ΙΙ. Η νομική θέση του διαχειριστήΣελ. 71
1. Διαχειριστική εξουσία και εταιρική ιδιότηταΣελ. 71
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις διαχειριστήΣελ. 71
3. Παύση διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 73
Γ. ΕκπροσώπησηΣελ. 75
Δ. Έκταση διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 76
§ 11. Αποφάσεις των εταίρων. 'Ασκηση των εταιρικών αξιώσεωνΣελ. 80
Α. Αποφάσεις των εταίρωνΣελ. 80
Β. 'Ασκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)Σελ. 81
§ 12. Εταιρική περιουσία και εταιρικά χρέηΣελ. 83
Α. ΓενικάΣελ. 83
Β. Εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 83
Ι. Εταιρική περιουσίαΣελ. 83
ΙΙ. Εταιρικά χρέηΣελ. 84
Γ. Εταιρίες με νομική προσωπικότηταΣελ. 86
Ι. Εταιρική περιουσίαΣελ. 86
ΙΙ. Εταιρικά χρέηΣελ. 86
§ 13. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρωνΣελ. 87
Α. ΓενικάΣελ. 87
Β. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχήςΣελ. 88
Γ. Είσοδος και αποχώρηση εταίρουΣελ. 91
Ι. Είσοδος νέου εταίρουΣελ. 91
II. Αποχώρηση εταίρουΣελ. 92
1. Έξοδος εταίρουΣελ. 92
2. Αποκλεισμός εταίρουΣελ. 93
3. Αποτελέσματα της αποχώρησης ως προς τον εταίροΣελ. 94
§ 14. Λύση της εταιρίαςΣελ. 96
Α. Λύση και περάτωσηΣελ. 96
Β. Λόγοι λύσηςΣελ. 96
Ι. Πάροδος χρόνου διάρκειαςΣελ. 97
ΙΙ. Πραγματοποίηση ή αδυναμία πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπούΣελ. 97
ΙΙΙ. Θάνατος εταίρουΣελ. 98
IV. Δικαστική συμπαράσταση και πτώχευση εταίρουΣελ. 100
V. ΚαταγγελίαΣελ. 101
1. Τακτική καταγγελίαΣελ. 102
2. Έκτακτη καταγγελίαΣελ. 103
VI. 'Αλλοι λόγοι λύσηςΣελ. 105
Γ. Επαναλειτουργία της υπό εκκαθάριση εταιρίαςΣελ. 106
§ 15. ΕκκαθάρισηΣελ. 107
Α. Σκοπός εκκαθάρισηςΣελ. 107
Β. Νομική θέση των εκκαθαριστώνΣελ. 109
Γ. Εργασίες εκκαθάρισηςΣελ. 111
Δ. Εταιρίες με νομική προσωπικότηταΣελ. 114
§ 16. Ειδικές μορφές προσωπικών εταιριών (κοινοπραξία, ΕΟΟΣ)Σελ. 115
Α. Η κοινοπραξίαΣελ. 115
Β. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 17. Πηγές, έννοια, σημασία. ΣύστασηΣελ. 122
Α. ΠηγέςΣελ. 122
Β. Έννοια και σημασίαΣελ. 123
Γ. Σύσταση της ΟΕΣελ. 124
Ι. Η εταιρική σύμβασηΣελ. 124
1. ΓενικάΣελ. 124
2. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης. Ιδίως η εταιρική επωνυμίαΣελ. 125
3. ΔημοσιότηταΣελ. 125
α) Πως συντελείταιΣελ. 125
β) Υπό σύσταση ΟΕΣελ. 128
γ) Συνέπειες της μη τήρησης της δημοσιότητας («μη καταχωρισμένη ΟΕ»)Σελ. 128
δ) Ελαττωματική σύστασηΣελ. 131
Δ. Η ομόρρυθμη εταιρία του π.δ. 326/1994Σελ. 132
§ 18. Σχέσεις προς τα έσωΣελ. 132
Α. ΓενικάΣελ. 132
Β. ΔιαχείρισηΣελ. 133
Γ. Αποφάσεις των εταίρωνΣελ. 134
Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 136
§ 19. Σχέσεις προς τα έξωΣελ. 137
Ι. ΕκπροσώπησηΣελ. 137
1. Ποιοι είναι εκπρόσωποιΣελ. 137
2. Έκταση εξουσίας εκπροσώπησηςΣελ. 138
ΙΙ. Ευθύνη ομόρρυθμων εταίρωνΣελ. 139
§ 20. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρωνΣελ. 147
Α. ΜεταβίβασηΣελ. 148
Β. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρουΣελ. 148
1. Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο εταίρουΣελ. 149
2. Εκούσια έξοδος εταίρουΣελ. 149
3. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του πιστωτήΣελ. 150
4. Αποκλεισμός εταίρουΣελ. 151
5. Εκκαθάριση σχέσεων μεταξύ εξερχομένου ή αποκλειομένου και εταιρίαςΣελ. 151
6. Παραγραφή αξιώσεων εταιρικών δανειστώνΣελ. 152
7. Μονοπρόσωπη εταιρίαΣελ. 152
§ 21. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 153
Α. Λόγοι λύσηςΣελ. 154
1. Πάροδος του χρόνου διαρκείας της εταιρίαςΣελ. 154
2. Απόφαση των εταίρωνΣελ. 154
3. Κήρυξη σε πτώχευσηΣελ. 154
4. Δικαστική λύση της εταιρίαςΣελ. 155
5. Eπαναλειτουργία της εταιρίαςΣελ. 156
6. ΜετατροπήΣελ. 156
Β. ΕκκαθάρισηΣελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 22. Έννοια, σύσταση και λύσηΣελ. 158
Α. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 158
Β. ΣύστασηΣελ. 159
Γ. Λύση, εκκαθάριση, μετατροπήΣελ. 161
Δ. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρίαΣελ. 162
§ 23. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 162
Α. Σχέσεις προς τα έσωΣελ. 162
Ι. ΔιαχείρισηΣελ. 162
ΙΙ. 'Αλλα δικαιώματαΣελ. 163
ΙΙΙ. Εταιρικές υποχρεώσειςΣελ. 163
Β. Σχέσεις προς τα έξωΣελ. 164
Ι. Έλλειψη εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 164
ΙΙ. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 24. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 167
Α. ΈννοιαΣελ. 167
Β. ΧαρακτηριστικάΣελ. 168
Γ. Διάκριση από συγγενείς μορφέςΣελ. 169
Δ. Εταιρική περιουσίαΣελ. 170
§ 25. Σύσταση, λειτουργία, περάτωσηΣελ. 172
Α. ΣύστασηΣελ. 172
Β. ΛειτουργίαΣελ. 172
Ι. Οι σχέσεις προς τα έσωΣελ. 172
ΙΙ. Οι σχέσεις προς τα έξωΣελ. 173
Γ. Περάτωση της εταιρίαςΣελ. 175
Δ. Πτώχευση εμφανούς εταίρουΣελ. 176
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
§ 26. ΕισαγωγικάΣελ. 180
Α. ΈννοιαΣελ. 180
Β. ΧαρακτηριστικάΣελ. 180
Γ. Μορφές εμφάνισηςΣελ. 184
Ι. Ο «ιδεατός» τύπος ανώνυμης εταιρίας και η «μικρή» ανώνυμη εταιρίαΣελ. 184
1. ΓενικάΣελ. 184
2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος με τον ν. 3604/2007Σελ. 187
ΙΙ. 'Αλλοι τύποι ανώνυμης εταιρίας Σελ. 188
Δ. Συγκρούσεις συμφερόντωνΣελ. 189
Ι. ΓενικάΣελ. 189
ΙΙ. Διάφορες κατηγορίες μετόχωνΣελ. 190
ΙΙΙ. Εταιρικό συμφέρον και μετοχικά συμφέρονταΣελ. 191
ΙV. Συμφέρον της επιχείρησηςΣελ. 193
§ 27. Εξέλιξη, οικονομική σημασία, νομοθετικά προβλήματαΣελ. 195
Α. ΕξέλιξηΣελ. 195
Ι. ΔιεθνώςΣελ. 195
II. Στην ΕλλάδαΣελ. 196
Β. Οικονομική σημασίαΣελ. 200
Γ. Νομοθετικά προβλήματαΣελ. 202
§ 28. Το μετοχικό κεφάλαιοΣελ. 204
Α. ΈννοιαΣελ. 204
Β. Σημασία της καταβολής και διατήρησης (μη διανομής) του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 206
Ι. Η δέσμευση της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 206
1. ΓενικάΣελ. 206
2. Επί μέρους ρυθμίσειςΣελ. 208
3. Απαγόρευση επιστροφής εισφορώνΣελ. 209
4. Αμφισβήτηση της σημασίας του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 210
Γ. Συγκέντρωση του κεφαλαίουΣελ. 211
Ι. ΚάλυψηΣελ. 211
1. ΈννοιαΣελ. 211
2. Τρόποι κάλυψηςΣελ. 212
ΙΙ. ΚαταβολήΣελ. 213
1. ΈννοιαΣελ. 213
2. Μερική καταβολήΣελ. 215
Δ. Εισφορές σε είδοςΣελ. 216
Ε. Χρηματοδότηση της ΑΕΣελ. 221
§ 29. Η ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας. Κρατική εποπτείαΣελ. 223
Α. Προϋποθέσεις ίδρυσηςΣελ. 223
Ι. Σύναψη καταστατικούΣελ. 224
1. Ιδρυτές, τύποςΣελ. 224
2. Περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 225
3. Συμφωνίες μετόχων (παραεταιρικές συμφωνίες) Σελ. 229
4. Αρχή της αυστηρότητας του καταστατικού και ελευθερία της βουλήσεωςΣελ. 231
II. Ανάληψη των μετοχών Σελ. 233
III. Περιορισμός του ελέγχου νομιμότητας και των περιπτώσεων που απαιτείται έγκριση του καταστατικού από τη διοίκησηΣελ. 234
IV. Δημοσιότητα και διαδικασία σύστασηςΣελ. 236
1. Η δημοσιότητα των ανωνύμων εταιριών, μετά και την εισαγωγή του γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ)Σελ. 237
2. Σύστημα διπλής δημοσιότηταςΣελ. 240
3. Σημασία και αποτελέσματα της καταχώρισης στο ΓΕΜΗΣελ. 241
V. Ελαττωματική ίδρυσηΣελ. 242
Β. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυσηΣελ. 246
Γ. Αλλοδαπές εταιρίεςΣελ. 248
Δ. Έξοδα συστάσεωςΣελ. 249
Ε. Κρατική εποπτείαΣελ. 249
§ 30. Η γενική συνέλευσηΣελ. 251
Α. Η γενική συνέλευση ως όργανο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 251
Ι. ΓενικάΣελ. 251
II. Η γενική συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 252
Β. Θέματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της γσ Σελ. 253
Ι. ΑπαρίθμησηΣελ. 253
II. Είδη συνελεύσεωνΣελ. 255
Γ. Σύγκληση, προκαταρκτική διαδικασία και συγκρότηση της γσ Σελ. 256
Ι. Σύγκληση και προκαταρκτική διαδικασίαΣελ. 256
II. ΣυγκρότησηΣελ. 260
1. ΓενικάΣελ. 260
2. Δικαιούμενοι συμμετοχήςΣελ. 260
α) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γσ εταιρίας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριοΣελ. 260
β) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γσ εταιρίας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριοΣελ. 262
3. Δικαιώματα μετόχωνΣελ. 263
4. Πρόεδρος της γενικής συνελεύσεωςΣελ. 264
Δ. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσηςΣελ. 264
Ι. ΓενικάΣελ. 264
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έγκυρη λήψη απόφασης Σελ. 265
1. Έννοια απαρτίας και πλειοψηφίαςΣελ. 265
2. Ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίαςΣελ. 267
III. 'Αλλες προϋποθέσεις για την εγκυρότητα των αποφάσεων της γσΣελ. 270
IV. Αποφάσεις τροποποιητικές του καταστατικούΣελ. 272
Ε. Ακυρωσία και ακυρότητα αποφάσεων γσΣελ. 273
Ι. ΓενικάΣελ. 274