ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Leasing / Factoring / Franchising / Consulting / Know-how / Time-sharing / Forfaiting

Σε απόθεμα

Τιμή: 65,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14969
Γεωργιάδης Α.

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ολοένα εντεινόμενη διεθνοποίηση των συναλλαγών συνετέλεσαν τις τελευταίες δεκαετίες στη γέννηση και την ταχεία διάδοση νέων μορφών συμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, από τον τομέα των χρηματοδοτήσεων και των επενδύσεων μέχρι την πληροφορική ή την οργάνωση της διοίκησης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο βιβλίο αναλύονται από κάθε άποψη (νομοθετικά, νομολογιακά, θεωρητικά και πρακτικά) οι ακόλουθες νέες μορφές συμβάσεων: η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), η πώληση επιχειρηματικής απαιτήσεως (forfaiting), η δικαιόχρηση (franchising), η παροχή επιχειρηματικών συμβούλων (consulting), η χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) και η παραχώρηση τεχνογνωσίας (Know-how).

Οι ανωτέρω νέες μορφές συμβάσεων εξετάζονται, μεταξύ άλλων, και στα πλαίσια του διεθνούς και ενωσιακού περιβάλλοντος, καθώς και από άποψη φορολογικού δικαίου.

ΠρόλογοςΣελ. VII
Από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσηςΣελ. IX
ΠεριεχόμεναΣελ. XI
ΣυντομογραφίεςΣελ. XXVII
Βιβλιογραφία 
Α. ΕλληνόγλωσσηΣελ. XXXV
Β. ΞενόγλωσσηΣελ. LVI
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
§ 1. Συμβατικό δίκαιο και συμβατική ελευθερία 
Ι. Οικονομική πραγματικότητα και συμβατικό δίκαιοΣελ. 1
ΙΙ. Η συμβατική ελευθερία ως μέσο προσαρμογής 
στην οικονομική εξέλιξηΣελ. 2
ΙΙΙ. Το ζήτημα των ορίων της συμβατικής ελευθερίαςΣελ. 4
§ 2. Εννοιολογικές διακρίσεις 
Ι. «Επώνυμες» ή «ρυθμισμένες» συμβάσειςΣελ. 6
ΙΙ. «Ανώνυμες» ή «μη ρυθμισμένες» συμβάσεις Σελ. 7
ΙΙΙ. Τυποποιημένες στις συναλλαγές συμβάσεις Σελ. 10
IV. Νέες μορφές συμβάσεωνΣελ. 11
V. Μεικτές συμβάσειςΣελ. 12
1. ΈννοιαΣελ. 12
2. Μεικτοτυπική σύμβασηΣελ. 12
3. Μεικτομορφική σύμβασηΣελ. 13
§ 3. Κοινά χαρακτηριστικά των νέων μορφών συμβάσεων 
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 14
ΙΙ. Δημιουργήματα της πράξης Σελ. 14
ΙΙΙ. Δημιουργήματα του αγγλοαμερικανικού δικαίουΣελ. 15
IV. Συμβάσεις προσχωρήσεωςΣελ. 16
V. Τριγωνικές συμβατικές σχέσεις Σελ. 16
§ 4. Οι νέες μορφές συμβάσεων και το αστικό δίκαιο 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 18
ΙΙ. Η προστασία του οικονομικά ασθενεστέρουΣελ. 18
ΙΙΙ. Η παθολογική εξέλιξη των σχετικών ενοχών Σελ. 19
IV. Η διάγνωση των εφαρμοστέων διατάξεωνΣελ. 20
V. Η προσέγγιση των δικαιικών συστημάτωνΣελ. 21
VI. Η εναρμόνιση των δικαίωνΣελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ) 
§ 5. Έννοια και οικονομική σημασία 
Ι. ΈννοιαΣελ. 25
ΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 27
§ 6. Αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 29
ΙΙ. ΚινητόΣελ. 29
ΙΙΙ. ΑεροσκάφοςΣελ. 30
IV. ΑκίνητοΣελ. 30
V. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημαΣελ. 32
§ 7. Μορφές εμφάνισης 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 34
ΙΙ. Απλή χρηματοδοτική μίσθωσηΣελ. 35
ΙΙΙ. Μεικτή χρηματοδοτική μίσθωσηΣελ. 37
IV. Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωσηΣελ. 38
V. Χρηματοδοτική υπομίσθωσηΣελ. 40
VI. Αντίστροφη χρηματοδοτική υπομίσθωσηΣελ. 43
VII. Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωσηΣελ. 47
§ 8. Οι συμβαλλόμενοι 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 48
ΙΙ. Τράπεζα ή ειδική ανώνυμη εταιρεία ως εκμισθωτήςΣελ. 48
ΙΙΙ. Επιχείρηση ή επαγγελματίας ως μισθωτήςΣελ. 51
§ 9. Προϋποθέσεις κύρους της σύμβασης 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 53
ΙΙ. Παραχώρηση της χρήσης πράγματοςΣελ. 53
ΙΙΙ. ΜίσθωμαΣελ. 55
IV. Διάρκεια της σύμβασηςΣελ. 58
V. Δικαίωμα του μισθωτή να αγοράσει το πράγμα 
ή να ανανεώσει τη μίσθωσηΣελ. 60
§ 10. Συστατικός τύπος και δημοσιότητα 
Ι. Συστατικός τύποςΣελ. 64
1. ΚινητάΣελ. 64
2. ΑκίνηταΣελ. 65
ΙΙ. Σύστημα δημοσιότηταςΣελ. 66
1. ΚινητάΣελ. 66
2. Ακίνητα και αεροσκάφηΣελ. 67
ΙΙΙ. Έναρξη ισχύος της σύμβασηςΣελ. 68
1. ΚινητάΣελ. 68
2. ΑκίνηταΣελ. 70
§ 11. Οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων 
Ι. Η σχέση μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτήΣελ. 73
1. Σύμβαση μισθώσεωςΣελ. 74
2. Σύμβαση εντολήςΣελ. 77
3. Εκχώρηση απαιτήσεωςΣελ. 78
4. Σύμφωνο προαιρέσεωςΣελ. 80
II. Η σχέση μεταξύ εκμισθωτή και προμηθευτήΣελ. 80
III. Η σχέση μεταξύ μισθωτή και προμηθευτήΣελ. 82
IV. Η σχέση των συμβαλλομένων με τρίτουςΣελ. 85
1. Εκχώρηση των μι­σθωμάτωνΣελ. 85
2. Καταδολίευση δανειστώνΣελ. 87
3. Ευθύνη του εκμισθωτή-κυρίου απέναντι σε τρίτουςΣελ. 88
§ 12. Η νομική θέση των μερών σε σχέση προς το πράγμα 
Ι. Η νομική θέση του εκμισθωτήΣελ. 90
1. Στα κινητάΣελ. 90
2. Στα ακίνηταΣελ. 91
ΙΙ. Η νομική θέση του μισθωτήΣελ. 92
ΙΙΙ. Χρηματοδοτική μίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 94
1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μισθωτήΣελ. 95
2. Οι δαπάνες για τα κοινά μέρη της οικοδομήςΣελ. 95
3. H συμμετοχή στη συνέλευση των συνιδιοκτητώνΣελ. 96
4. Η τροποποίηση του κανονισμούΣελ. 98
IV. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων κείμενων 
σε παραμεθόριες περιοχέςΣελ. 98
V. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου και καθολική διαδοχήΣελ. 99
VI. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και π.δ. 34/1995Σελ. 101
VII. Εμπορική υπομίσθωση του αντικειμένου 
της χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 102
VIII. Μετασκευές και επεκτάσεις σε ακίνητο-μίσθιοΣελ. 104
§ 13. Λήξη της σύμβασης 
Ι. Πάροδος του χρόνουΣελ. 105
ΙΙ. Αγορά του πράγματος από τον μισθωτήΣελ. 105
ΙΙΙ. Καταγγελία της σύμβασηςΣελ. 105
IV. Η πτώχευση του μισθωτήΣελ. 108
§ 14. Ειδικά για την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ως βασικού φορέα χρηματοδοτικής μίσθωσης 
Ι. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο-άδεια λειτουργίαςΣελ. 110
ΙΙ. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ως εταιρεία ειδικού σκοπούΣελ. 113
ΙΙΙ. Ενωσιακές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 116
§ 15. Το leasing από άποψη φορολογικού δικαίου 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 119
ΙΙ. Η ρύθμιση του νόμουΣελ. 119
1. ΑπαλλαγέςΣελ. 119
2. Καταβολή μειωμένων τελώνΣελ. 121
3. Ειδικότερες διευκολύνσεις του εκμισθωτήΣελ. 122
4. Ειδικότερες διευκολύνσεις του μισθωτήΣελ. 124
§ 16. Η Σύμβαση της Ottawa για το διεθνές leasing 
I. Η ταυτότητα της ΣύμβασηςΣελ. 126
II. Επιδιωκόμενος σκοπόςΣελ. 127
III. Περιεχόμενο της ΣύμβασηςΣελ. 128
§ 17. Η συμβολή της νομολογίας στη διαμόρφωση του νέου θεσμού 
I. Η ανάγκη προστασίας του ασθενέστερου συναλλασσομένουΣελ. 130
ΙΙ. Η ανάγκη προληπτικού ελέγχουΣελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ FACTORING 
(ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
§ 18. Έννοια, σκοποί, οικονομική σημασία 
Ι. ΈννοιαΣελ. 133
II. ΣκοποίΣελ. 135
1. Χρηματοδοτικός σκοπόςΣελ. 135
2. Διαχειριστικός σκοπόςΣελ. 136
3. Εξασφαλιστικός σκοπόςΣελ. 136
III. Οικονομική σημασίαΣελ. 137
1. ΕισαγωγικάΣελ. 137
2. ΧρηματοδότησηΣελ. 138
3. Διαχείριση Σελ. 139
4. Εξασφάλιση Σελ. 140
 
§ 19. Λειτουργία της σύμβασης factoringΣελ. 142
 
§ 20. Μορφές εμφανίσεως 
Ι. Γνήσιο και μη γνήσιο factoringΣελ. 144
1. Γνήσιο factoringΣελ. 144
2. Μη γνήσιο factoring Σελ. 145
ΙΙ. Εμφανές και αφανές factoringΣελ. 146
1. Αφανές factoring Σελ. 146
2. Εμφανές factoring Σελ. 147
3. Η ρύθμιση του νόμου Σελ. 147
ΙΙΙ. Factoring με ή χωρίς προεξόφλησηΣελ. 148
1. Factoring με προεξόφλησηΣελ. 148
2. Factoring χωρίς προεξόφλησηΣελ. 149
IV. Εσωτερικό και διεθνές factoringΣελ. 150
1. Εσωτερικό (ή εγχώριο) factoringΣελ. 150
2. Διεθνές factoringΣελ. 150
V. Άλλες μορφές factoringΣελ. 151
1. Άμεσο εισαγωγικό factoringΣελ. 151
2. Άμεσο εξαγωγικό factoringΣελ. 152
§ 21. Προϋποθέσεις και κατάρτιση της συμβάσεως 
Ι. ΠροϋποθέσειςΣελ. 153
1. Τράπεζες και ειδικές εταιρείες ως πράκτορεςΣελ. 153
2. Επιχείρηση ή επιτηδευματίας ως προμηθευτήςΣελ. 154
ΙΙ. ΚατάρτισηΣελ. 154
§ 22. Οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων 
Ι. Η σχέση μεταξύ πράκτορα και προμηθευτήΣελ. 155
1. Σύμβαση-πλαίσιοΣελ. 155
2. Μεικτή σύμβασηΣελ. 156
3. Εκχώρηση των απαιτήσεωνΣελ. 156
4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερώνΣελ. 158
5. Ο έλεγχος της σύμβασης factoring ως σύμβασης προσχωρήσεως Σελ. 160
II. Η σχέση μεταξύ πράκτορα και τρίτου οφειλέτηΣελ. 161
III. Η σχέση μεταξύ προμηθευτή και τρίτου οφειλέτηΣελ. 162
 
§ 23. Σύγκρουση της σύμβασης factoring με άλλες 
εξασφαλιστικές συμβάσεις 
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 163
ΙΙ. Factoring και παρατεινόμενη επιφύλαξη της κυριότητας κινητώνΣελ. 164
ΙΙΙ. Factoring και εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεωνΣελ. 165
IV. Factoring και ενεχύραση απαιτήσεωνΣελ. 167
V. Εκχώρηση των ίδιων απαιτήσεων σε διαφορετικούς πράκτορεςΣελ. 169
§ 24. Η λήξη της σύμβασηςΣελ. 170
§ 25. Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείαςΣελ. 171
ΙΙ. Οι μετοχές της εταιρείαςΣελ. 172
ΙΙΙ. Άδεια λειτουργίας της εταιρείαςΣελ. 172
IV. Μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε εταιρεία factoringΣελ. 175
V. Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών factoringΣελ. 176
1. ΕισαγωγικάΣελ. 176
2. Μη ενωσιακές εταιρείεςΣελ. 176
3. Ενωσιακές εταιρείεςΣελ. 177
VI. Εγκατάσταση ελληνικών εταιρειών factoring 
σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕΣελ. 178
VII. Ο έλεγχος της Τράπεζας της ΕλλάδοςΣελ. 179
1. Εισαγωγικές παρατηρή­σειςΣελ. 179
2. Το περιεχόμενο του ελέγχουΣελ. 180
3. Έλεγχος των ενωσιακών εταιρειών factoringΣελ. 180
4. Η παράβαση του ν. 1905/1990 από τις εταιρείες πρακτορείας 
επι­χειρηματικών απαιτήσεωνΣελ. 181
VIII. Κατάρτιση συμβάσεων factoring από μη εξουσιοδοτημένους φο­ρείςΣελ. 182
§ 26. To factoring από άποψη φορολογικού δικαίου 
I. ΕισαγωγικάΣελ. 184
ΙΙ. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα του πράκτοραΣελ. 184
ΙΙΙ. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα του προμηθευτήΣελ. 186
 
§ 27. Η Διεθνής Σύμβαση για το factoringΣελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ FORFAITING 
(ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ) 
§ 28. Έννοια και οικονομική σημασία 
Ι. ΈννοιαΣελ. 191
ΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 193
1. ΧρηματοδότησηΣελ. 193
2. Παραίτηση από το δικαίωμα αναγωγήςΣελ. 193
§ 29. Διάκριση του forfaiting από το factoringΣελ. 195
§ 30. Μηχανισμός λειτουργίας 
Ι. Διαδικασία της forfaiting-χρηματοδότησης Σελ. 198
II. Forfaiting και ενέγγυος πίστωση Σελ. 199
§ 31. Νομική φύση και νομοθετική ρύθμιση του forfaiting 
Ι. Νομική φύση Σελ. 203
ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 205
§ 32. Νομικά ζητήματα κατά τη διεξαγωγή του forfaiting 
I. Αποκλεισμός της ευθύνης του εξαγωγέαΣελ. 209
II. Ασφάλιση της εξαγωγικής απαίτησης Σελ. 212
1. ΤριτεγγύησηΣελ. 213
2. Εγγυητική ή εξασφαλιστική οπισθογράφησηΣελ. 213
3. Εγγυητική επιστολή τράπεζαςΣελ. 214
III. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 217
1. ΕκχώρησηΣελ. 217
2. ΑξιόγραφαΣελ. 218
3. Εγγυητική επιστολήΣελ. 218
 
§ 33. Η Σύμβαση της Ottawa για το διεθνές factoringΣελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISING 
(ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑ) 
§ 34. Έννοια, ιστορική εξέλιξη και μορφές 
Ι. ΈννοιαΣελ. 221
ΙΙ. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 223
ΙΙΙ. Μορφές franchisingΣελ. 226
1. Franchising διανομήςΣελ. 226
2. Franchising υπηρεσιώνΣελ. 226
3. Franchising παραγωγήςΣελ. 227
4. Μεικτό franchisingΣελ. 228
IV. Franchising υπαγωγής και franchising ισοτιμίαςΣελ. 228
1. Franchising υπαγωγήςΣελ. 228
2. Franchising ισοτιμίαςΣελ. 229
§ 35. Οικονομική σημασία του franchising 
I. Πλεονεκτήματα του franchisingΣελ. 230
1. Πλεονεκτήματα για τον λήπτηΣελ. 230
2. Πλεονεκτήματα για τον δότηΣελ. 231
II. Μειονεκτήματα του franchisingΣελ. 232
1. Μειονεκτήματα για τον λήπτηΣελ. 232
2. Μειονεκτήματα για τον δότηΣελ. 232
§ 36. Περιεχόμενο της σύμβασης franchising 
I. Η σύμβαση-πλαίσιοΣελ. 234
II. Η υποχρέωση πίστης στη σύμβαση franchisingΣελ. 235
III. Οι κύριες υποχρεώσεις του δότηΣελ. 237
IV. Οι κύριες υποχρεώσεις του λήπτηΣελ. 239
§ 37. Διάκριση του franchising από συγγενείς μορφές επιχειρηματικής συνεργασίας 
Ι. Franchising και αστική εταιρείαΣελ. 242
ΙΙ. Franchising και πώλησηΣελ. 242
ΙΙΙ. Franchising και σύμβαση έργουΣελ. 244
IV. Franchising και μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένουΣελ. 244
V. Franchising και σύμβαση παροχής υπηρεσιώνΣελ. 245
VI. Franchising και σύμβαση εργασίαςΣελ. 246
VII. Franchising και σύμβαση διεξαγωγής ξένων υποθέσεωνΣελ. 247
VIII. Franchising και εμπορική αντιπροσωπείαΣελ. 248
IX. Franchising και σύμβαση εξουσιοδοτημένου εμπόρου-διανομέαΣελ. 249
§ 38. Κατάρτιση και έλεγχος του περιεχομένου της σύμβασης franchising 
Ι. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 251
ΙΙ. Το έγγραφο της συμβάσεωςΣελ. 252
ΙΙΙ. Η συνήθης δομή του εγγράφου της σύμβασηςΣελ. 253
IV. Ο έλεγχος της σύμβασης franchising ως σύμβασης προσχωρήσε­ωςΣελ. 254
V. Ο έλεγχος της σύμβασης franchising με βάση τις ΑΚ 178-179Σελ. 256
VI. Σύμβαση franchising και δίκαιο του ανταγωνισμούΣελ. 257
 
§ 39. Σύμβαση franchising και προστασία των τρίτων συναλ­λασσομένων 
Ι. Το πρόβλημα της προστασίας των τρίτωνΣελ. 265
ΙΙ. Η προστασία του τρίτου κατά τη διδασκαλία περί «φαινόμενης 
αντιπροσώπευσης»Σελ. 266
§ 40. Νομική φύση της σύμβασης franchising 
I. Μεικτή σύμβασηΣελ. 269
II. Σύμβαση διαρκήςΣελ. 270
§ 41. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης franchising 
Ι. Έννοια και αίτια της ανώμαλης εξέλιξηςΣελ. 271
II. Η δυνατότητα εφαρμογής των ΑΚ 382 επ.Σελ. 271
1. Η έναρξη εκτέλεσης της συμβάσεωςΣελ. 272
2. Παράβαση κύριας υποχρεώσεωςΣελ. 272
3. ΑποζημίωσηΣελ. 273
4. Ελαττώματα του πράγματος ή δικαιώματοςΣελ. 273
5. Οι ειδικότερες συμβάσειςΣελ. 274
III. Λύση του franchising με τακτική καταγγελίαΣελ. 274
1. ΕισαγωγικάΣελ. 274
Back to Top