ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, βιβλιοθηκονομίας, διαφήμισης
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11238
Κανελλοπούλου Μπότη Μ.
  • Έκδοση: 2004
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 272
  • ISBN: 960-272-255-Χ
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο αποτελεί μία εμπεριστατωμένη μελέτη σύγχρονων ζητημάτων του δικαίου της πληροφορίας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, βιβλιοθηκονομίας και διαφήμισης. Στην πνευματική ιδιοκτησία εξετάζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν όταν η πληροφορία βρίσκεται μέσα σε βάση δεδομένων ή σε πρόγραμμα Η/Υ. Στην ευρεσιτεχνία, όπου η πληροφορία λειτουργεί ως εφεύρεση, αναλύονται ζητήματα σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε προγράμματα Η/Υ. Στη βιβλιοθηκονομία εξετάζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες, η οποία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης των χρηστών, του απορρήτου των χρηστών για το υλικό που συλλέγουν και της απαγόρευσης της λογοκρισίας. Τέλος, στη διαφήμιση το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ότι η πληροφορία που μεταδίδεται θα πρέπει να είναι μέσα στα νομοθετικά πλαίσια για την προστασία του πολίτη (απαγόρευση έμμεσης, παραπλανητικής, αθέμιτης, συγκριτικής, υποβλητικής διαφήμισης). Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), πίνακα ελληνικών και αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων και παράρτημα νομοθεσίας, διευκολύνοντας τον αναγνώστη στην έρευνά του.
Ι. Δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας Σελ. 13
1. Δίκαιο Σελ. 14
2. Ηθική Σελ. 15
3. Ηθική και δίκαιο Σελ. 15
4. Θεωρίες περί Ηθικής Σελ. 17
5. Δίκαιο της πληροφορίας 
a. Αρχικές σκέψεις Σελ. 19
β. Η «διεισδυτικότητα» του δικαίου της πληροφορίας Σελ. 22
γ. Ηλεκτρονική επεξεργασία, πληροφορία και αποδέσμευση Σελ. 24
δ. Πληροφορία: επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, μέσο υποβοήθησης άσκησης ιδιωτικών δικαιωμάτων Σελ. 25
ε. Δίκαιο και πληροφορία: η ευρεία αντιμετώπιση του ζητήματος Σελ. 27
στ. Προς ένα θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα στην πληροφορία Σελ. 32
6. Δεοντολογία της πληροφορίας- γενικές αρχές Σελ. 34
II. Πνευματική Ιδιοκτησία και Προστασία Βάσεων Δεδομένων Σελ. 39
1. Iδιοκτησία, κοινό κτήμα και ΑΚ 1061 Σελ. 40
2. Πνευματική Ιδιοκτησία Σελ. 42
3. Tα συνταγματικά θεμέλια Σελ. 44
4. Νομική προστασία βάσεων δεδομένων Σελ. 47
α. Η προστασία της βάσης δεδομένων με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 49
β. Η προστασία της βάσης δεδομένων με το ειδικής φύσης (sui generis) δικαίωμα Σελ. 53
γ Μερικές παρατηρήσεις για την Οδηγία 2001/29/ΕΚ Σελ. 58
δ. Χρόνος προστασίας του sui generis δικαιώματος Σελ. 59
ε. Κυρώσεις Σελ. 62
5. Ποινικά αδικήματα και κυρώσεις σε σχέση με βάσεις δεδομένων/εξουδετέρωση τεχνολογικών μέτρων Σελ. 63
6. Κριτική της προστασίας με το sui generis δικαίωμα Σελ. 64
α. Η αυξημένη προστασία δεν επηρεάζει την αγορά βάσεων δεδομένων Σελ. 64
β. Υπήρχε ήδη ικανοποιητική προστασία Σελ. 65
γ. Το sui generis δικαίωμα κατήργησε το κοινό κτήμα Σελ. 69
III. Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 73
1. Έννοια προγράμματος Η/Υ Σελ. 75
2. Μια μικρή αναδρομή στην ιστορία νομικής προστασίας προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με δικαιώματα copyright Σελ. 77
3. Ευρώπη: η Οδηγία 250/1991/ΕΟΚ για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Σελ. 81
4. Ο Ν 2121/1993 και η προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα Σελ. 85
5. Αποζημίωση για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας σε πρόγραμμα Η/Υ- η διάσπαση της αρχής της απαγόρευσης του πλουτισμού Σελ. 89
6. Δύο αντίθετες ελληνικές αποφάσεις για τους περιορισμούς δικαιωμάτων χρήστη προγράμματος για εκπαιδευτικούς λόγους Σελ. 92
7. Sun, Microsoft και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 95
IV. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε πρόγραμμα Η/Υ Σελ. 99
1. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - τα συστήματα γενικά Σελ. 100
2. Μερικές ιστορικές αναφορές στις ευρεσιτεχνίες Σελ. 103
3. Noμικές εξελίξεις στην Ευρώπη και ευρεσιτεχνίες σε προγράμματα Η/Υ Σελ. 105
4. Αντιδράσεις και κίνδυνοι Σελ. 111
V. Δίκαιο και δεοντολογία της βιβλιοθηκονομίας Σελ. 115
1. Δεοντολογία και Δημόσια Βιβλιοθήκη Σελ. 116
2. Aρχή της ισότητας μεταχείρισης των χρηστών Σελ. 118
3. Η αρχή της απαγόρευσης της λογοκρισίας και η βιβλιοθηκονομία Σελ. 121
α. Απαγόρευση λογοκρισίας και Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθηκών Σελ. 123
β. Λογοκρισία, βιβλιοθήκες και Διαδίκτυο Σελ. 126
γ. Λογοκρισία, πιθανώς επικίνδυνο υλικό και βιβλιοθήκη Σελ. 131
4. Η αρχή της ελευθερίας των πληροφοριών στο επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου και του ιατρού-μια σύγκριση σε σχέση και με τις βιβλιοθήκες των ιατρικών επιστημών Σελ. 136
5. Αρχή προστασίας του απορρήτου και βιβλιοθηκονομία Σελ. 142
VI. Η διαφήμιση σαν πληροφορία - Δίκαιο και δεοντολογία της διαφήμισης Σελ. 149
1. Η συνταγματική προστασία της διαφήμισης Σελ. 151
2. Η ευρωπαϊκή Οδηγία για τη ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση- τηλεόραση χωρίς σύνορα Σελ. 152
3. Απαγόρευση της έμμεσης διαφήμισης Σελ. 155
4. Απαγόρευση της υποβλητικής διαφήμισης Σελ. 156
5. Απαγόρευση της παραπλανητικής διαφήμισης Σελ. 157
6. Απαγόρευση της αθέμιτης διαφήμισης Σελ. 162
7. Η διαφήμιση-σοκ Σελ. 166
8. Διαφήμιση σε απαγορευμένο χρόνο ή/και με απαγορευμένο τρόπο Σελ. 169
9. Η απαγορευμένη συγκριτική διαφήμιση Σελ. 170
10. Η απαγορευμένη άμεση διαφήμιση Σελ. 171
11. «Spamming» Σελ. 172
12. Διαδίκτυο και διαφήμιση-μερικά τελευταία σχόλια Σελ. 175
13. Οι έννομες συνέπειες 
α. Έννομες συνέπειες από την Οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα Σελ. 176
β. Έννομες συνέπειες από τον Ν 2251/1994-προστασία του καταναλωτή Σελ. 177
14. Διαδίκτυο και αγωγές προστασίας δικαιωμάτων χρηστών Σελ. 178
15. Η προστασία μέσω των Κωδίκων Δεοντολογίας Σελ. 179
16. Μερικές τελικές ειδικές ρυθμίσεις για τη διαφήμιση Σελ. 179
VII. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 181
Βιβλιογραφία 
Ελληνική Σελ. 183
Ξένη Σελ. 186
Δικαστικές αποφάσεις 
1. Ελληνικές Σελ. 195
2. Αλλοδαπές Σελ. 196
Παράρτημα νομοθετικών διατάξεων Σελ. 199
1. Σύνταγμα, άρθρα 5, 9, 14, 16 και 19 Σελ. 200
2. Νόμος 2121/1993 για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 202
3. Νόμος 1733/1987 - δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Σελ. 213
4. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions Σελ. 220
5. Declaration of Independence of Cyberspace Σελ. 223
6. Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΥΑ 8300/2003) Σελ. 225
7. Library Bill of Rights Σελ. 246
8. Code of Ethics of the American Library Association Σελ. 247
9. Νόμος 2328/1995, άρ. 3 Σελ. 249
10. Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, άρ. 9 Σελ. 259
11. Κώδικας Δεοντολογίας Ραδιοτηλεοπτικών Διαφημίσεων, ΥΑ 609/1991 Σελ. 263
Ευρετήριο Σελ. 268
Back to Top