ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 27,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11637
Αρτινοπούλου Β.
Φαρσεδάκης Ι.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 232
  • ISBN: 960-272-403-Χ
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η μελέτη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά της κακοποίησης των γυναικών από τον σύντροφο/σύζυγό τους, ένα θέμα για το οποίο έχουν υπάρξει πολλές αναφορές και σχόλια στην Ελλάδα, αλλά ελάχιστη βιβλιογραφία. Το πρώτο μέρος αφορά στη μελέτη και διερεύνηση του φαινομένου στην Ευρώπη. Αρχικά αναφέρεται το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενδοοικογενειακή βία και στη συνέχεια παρουσιάζονται κριτικά τα πορίσματα των σχετικών ερευνών από Ευρώπη και ΗΠΑ. Στο δεύτερο μέρος αποτυπώνεται η κατάσταση στην Ελλάδα. Επιχειρείται μία σύντομη επισκόπηση των ερευνών και αξιολογούνται οι δράσεις και οι πολιτικές των τελευταίων έντεκα ετών με βάση τους δείκτες αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη δημοσιοποίηση της κακοποίησης στη χώρα μας και με τις γυναίκες μετανάστριες ως θύματα κακοποίησης, ενώ αναλύεται εκτενώς η πρώτη θυματολογική επιδημιολογική έρευνα. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα γενικά συμπεράσματα και τις προτάσεις σε διάφορα επίπεδα παρέμβασης για την περαιτέρω έρευνα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το έργο συμπληρώνεται με χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χρήσιμες διευθύνσεις για τη σύνταξη ερωτηματολογίων, πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και με δύο Παραρτήματα που περιέχουν το νέο νόμο 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία και την αιτιολογική του έκθεση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ Ι 
Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I  
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σελ. 29
1. Γενική επισκόπηση Σελ. 29
2. Χαρακτηριστικά δράστη και θύματος ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 52
3. Παράγοντες υψηλού κινδύνου Σελ. 57
4. Μυθολογία της ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 60
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (1995-2006) Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
Η ΠΡΩΤΗ ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Σελ. 89
1. Αντικείμενο και στόχοι της έρευνας Σελ. 89
2. Μεθοδολογία και στάδια της έρευνας Σελ. 92
2.1. Δείγμα Σελ. 92
2.2. Μέθοδος της έρευνας Σελ. 93
2.3 Εργαλείο της έρευνας Σελ. 94
2.4. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων Σελ. 96
2.5. Μεθοδολογικές δυσχέρειες Σελ. 96
3. Τα αποτελέσματα της έρευνας: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων Σελ. 97
3.1. Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Σελ. 97
3.2. Χαρακτηριστικά της παρούσας σχέσης Σελ. 102
3.3. Στάση απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία Σελ. 104
3.4. Έμμεση γνώση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας - Αντίδραση Σελ. 108
3.5. Δυνητική αντίδραση ερωτώμενων στη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου/συντρόφου τους Σελ. 110
3.6. Καταγραφή ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 112
3.7. Ιστορικό βίας: Οικογένεια προέλευσης- Προηγούμενες σχέσεις Σελ. 141
4. Ποιοτική ανάλυση ανοικτών ερωτήσεων της Έρευνας Σελ. 147
4.1. Τα σχόλια των γυναικών-ερωτώμενων Σελ. 148
4.2. Τα σχόλια των συνεντευκτριών Σελ. 151
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ. 155
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σελ. 163
1. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου Σελ. 165
2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Σελ. 170
Χρήσιμες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις για την Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών (Θεωρητικό πλαίσιο, προγράμματα, κ.λπ.) Σελ. 173
Χρήσιμες Διευθύνσεις για τη Σύνταξη Ερωτηματολογίων Σελ. 174
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 175
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελ. 185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελ. 187
N 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-23, 28] Σελ. 187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σελ. 201
Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας» Σελ. 201
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 201
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σελ. 201
ΙΙΙ. ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σελ. 203
ΑΛΦΑBΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 213
Back to Top