ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14397
Φαραντούρης Ν.
Γουργουρίνης Α., Δαγούμας Α., Ζαραφωνίτης Γ., Καρακίτσου Κ., Κοσμίδης Τ., Κρητικός Μ., Μπατσαρά Ε., Μπίκος Σ., Νικητάκος Ν., Νικολόπουλος Λ., Παπανικολάου Α., Παυλίδης Γ., Τζαννάτος Ε., Τζουγανάτος Ν., Χαροκόπος Μ., Χασάπης Χ., Ψαραύτης Χ.

Το συλλογικό έργο «Ενέργεια – Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές» αποτελεί τον Β΄ Διεπιστημονικό Τόμο για την Ενέργεια, καρπό του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2012-2013 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του LNG Forum στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αυτήν την φορά με έμφαση στη σχέση Ενέργειας, Ναυτιλίας και Θαλασσίων Μεταφορών. Επιστήμονες κύρους αναλύουν επίκαιρα θέματα που αναφύονται κατά τη θαλάσσια μεταφορά υδρογονανθράκων: ζητήματα δικαίου, οικονομίας, πολιτικής καθώς και αμιγώς τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την καινοτομία και την αποδοτικότητα της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαιοειδών και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερις Ενότητες: Στην Ενότητα Ι «Θεσμικές πτυχές της εκμετάλλευσης και θαλάσσιας μεταφοράς Υδρογονανθράκων», εξετάζεται το Διεθνές δίκαιο αναφορικά με τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (Ε. Μπατσαρά), την αστική ευθύνη από θαλάσσια ρύπανση κατά τη μεταφορά υδρογονανθράκων (Τ. Κοσμίδης & Σ. Χασάπης), καθώς και ζητήματα δικαιοδοσίας εκ της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (Α. Γουργουρίνης). Επίσης, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (Μ. Κρητικός). Στην Ενότητα ΙΙ «Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG): Γεωπολιτική και οικονομική διάσταση», αρχικά σκιαγραφείται η γεωπολιτική διάσταση της θαλάσσιας μεταφοράς φυσικού αερίου (Ν. Νικητάκος), προτού η ανάλυση εστιαστεί στο πρόβλημα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ρόλο της Μεσογείου ως εναλλακτικής πηγής (Μ. Χαροκόπος). Εν συνεχεία, αναλύονται ζητήματα που αφορούν στην αξιακή αλυσίδα καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της Ελλάδος (Σ. Μπίκος), καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG pilot plants) σε απομακρυσμένες περιοχές (Κ. Καρακίτσου). Η Ενότητα IIΙ «Κλιματική αλλαγή & 'πράσινη' ναυτιλία», εκκινεί με το επίκαιρο ερώτημα κατά πόσο “πράσινη” και κερδοφόρος ναυτιλία είναι συμβατοί ή αντικρουόμενοι στόχοι (Χ. Ψαραύτης). Στη συνέχεια, η ανάλυση αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις και πολιτικές σχετικά με την κλιματική αλλαγή με έμφαση στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και τους αγορακεντρικούς μηχανισμούς περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Α. Δαγούμας). Η ενότητα κλείνει με σκέψεις για την ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων υπό το φώς του διεθνούς δικαίου (Γ. Παυλίδης). Η Ενότητα IV αναδεικνύει «Οικονομικές και τεχνικές πτυχές της θαλασσίων μεταφορών & ενεργειακή αποδοτικότητα». Αρχικά, εξετάζεται η χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου στην ελληνική επιβατηγό ακτοπλοΐα και συγκρίνεται το ιδιωτικό και κοινωνικό κόστος στην ελληνική ακτοπλοΐα, τα εμπόδια και οι πολιτικές ενίσχυσης του εγχειρήματος (Ε. Τζαννάτος). Στην συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται σε δύο επίκαιρα τεχνικά ζητήματα αιχμής που αφορούν, αφενός, τη σχεδίαση δεξαμενοπλοίων αυξημένης αποδοτικότητας και ασφάλειας (Λ. Νικολόπουλος, Α. Παπανικολάου & Γ. Ζαραφωνίτης) και αφετέρου, τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις για τη μείωση των εκπομπών στη ναυτιλία (Ν. Τζουγανάτος).

ΠρολεγόμεναΣελ. IX
 
Ι. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  
1.Δια θαλάσσης μεταφορά υδρογονανθράκων και δικαιώματα παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
Ε. ΜπατσαράΣελ. 3
2.Εξωσυμβατική ευθύνη προς αποζημίωση για ρύπανση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ναυτιλιακής δραστηριότητας 
Τ. Κοσμίδης & Χ. ΧασάπηςΣελ. 37
3.Προστασία ξένων επενδύσεων στον τομέα της θαλάσσιας μεταφοράς ενεργειακών πόρων και δικαιοδοσία διαιτητικών επενδυτικών δικαστηρίων της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας 
Α. ΓουργουρίνηςΣελ. 93
4.Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια στις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
Μ. ΚρητικόςΣελ. 107
 
ΙΙ. ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
1.Γεωπολιτική του φυσικού αερίου και ναυτιλία LNG 
Ν. ΝικητάκοςΣελ. 141
2.Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ: Η Μεσόγειος ως εναλλακτική πηγή εφοδιασμού με ΥΦΑ 
M. ΧαροκόποςΣελ. 155
3.Μεταφορά και Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου: Ασφάλεια Εφοδιασμού και ο ρόλος της Ελλάδος 
Σ. ΜπίκοςΣελ. 193
4.Σταθμοί ΥΦΑ σε απομακρυσμένες περιοχές (Small-scale LNG plants) - Εμπορική ανάλυση 
K. ΚαρακίτσουΣελ. 241
 
ΙΙΙ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & 'ΠΡΑΣΙΝΗ' ΝΑΥΤΙΛΙΑ  
1.Πράσινη και κερδοφόρα ναυτιλία: συμβατοί ή αντικρουόμενοι στόχοι; 
Χ. ΨαραύτηςΣελ. 271
2.Ναυτιλία και Κλιματική Αλλαγή: Σύγχρονες Τάσεις και Πολιτικές 
Α. ΔαγούμαςΣελ. 291
3.Μονομερής δράση, εξωεδαφική αρμοδιότητα της ΕΕ και διεθνές δίκαιο: Σκέψεις για την ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων 
Γ. ΠαυλίδηςΣελ. 311
 
ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  
1.Η χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου της εσωτερικής επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα (έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση) 
Ε. ΤζαννάτοςΣελ. 329
2.Ολιστικές μέθοδοι για τη βέλτιστη σχεδίαση και λειτουργία δεξαμενοπλοίων 
Λ. Νικολόπουλος, Α. Παπανικολάου, Γ. ΖαραφωνίτηςΣελ. 341
3.Σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις για τη μείωση των εκπομπών στη ναυτιλία 
Ν. ΤζουγανάτοςΣελ. 385
 
Back to Top