ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 88,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 88,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18639
Κοντογεώργου Λ., Στασινόπουλος Ν.
  • Εκδοση: 7η 2022
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1720
  • ISBN: 978-960-654-754-6

Με την 7η αναθεωρημένη & εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου «Επαγγελματικό Δίκαιο του Συμβολαιογράφου» επιχειρείται η πλήρης ενημέρωση των Συμβολαιογράφων με τη συστηματική παράθεση τόσο του Συμβολαιογραφικού Κώδικα (Ν 2830/2000), όσο και των σχετικών με αυτόν θεμάτων συνολικά.
Το έργο περιλαμβάνει 158 νομοθετήματα ενημερωμένα και κωδικοποιημένα έως και τον Ν 4935/2022 (ΦΕΚ Α΄ 103/26.5.2022), στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:


• ο Κώδικας Συµβολαιογράφων,
• βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν στους συμβολαιογράφους π.χ. στα τηρούµενα βιβλία, στις αρχαιρεσίες, στις Συµβ/κές Εταιρίες κ. ά.,
• διατάξεις για τα δικαιώµατα (αµοιβές) των Συµβολαιογράφων, τη νοµική βοήθεια, το ΤΑΧΔΙΚ, το συναινετικό διαζύγιο, το άυλο συναινετικό διαζύγιο, το σύµφωνο συµβίωσης & τη λύση του με ηλεκτρονικά μέσα, τις ένορκες βεβαιώσεις, τις εµπορικές µισθώσεις,
• νοµοθετήµατα που σχετίζονται µε την κτηµατογράφηση, το Κτηµατολόγιο και τις µεταγραφές (συμπεριλαμβανομένων των νέων διατάξεων για ηλεκτρονική τήρηση του συστήματος Μεταγραφών & Υποθηκών και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων), τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, τον Γενικό & Οικοδοµικό Κανονισµό.


Το βιβλίο διανθίζεται και µε νοµοθετήµατα σχετικά µε τη φορολογία (εισοδήµατος, ακίνητης περιουσίας, ΕΝ.Φ.Ι.Α., µεταβίβασης ακινήτων, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών παροχών, ΦΠΑ, Τέλη Χαρτοσήµου, αποδεικτικό ενηµερότητας).
Στο τέλος του έργου περιλαµβάνονται τρία υποδείγµατα: σχέδιο συµφώνου συµβίωσης, σχέδιο συναινετικής λύσης γάµου µε και χωρίς τέκνα & καταστατικό για σύσταση αστικής επαγγελµατικής εταιρίας συµβολαιογράφων.
Το «Επαγγελματικό Δίκαιο του Συμβολαιογράφου» αποτελεί ένα έργο λειτουργικό, πρακτικό και ενηµερωµένο. Σκοπός του είναι να καλύψει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των Συμβολαιογράφων και των υποψηφίων Συμβολαιογράφων στις εξετάσεις, συγκεντρώνοντας όλα τα νομοθετήματα για το οικείο επάγγελμα σ’ ένα βιβλίο. Απευθύνεται σε Συμβολαιογράφους, υποψήφιους Συμβολαιογράφους, αλλά και σε κάθε νομικό που επιθυμεί την εξοικείωση του με τις σχετικές με του Συμβολαιογράφους διατάξεις.

Ι. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ -
ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

[1] Ν 2830/2000 Κώδικας Συμβολαιογράφων 3

[2] ΠΔ 38/1981 Περί καθορισμού των υπό των συμβολαιογράφων
τηρουμένων βιβλίων
89

[3] ΠΔ 190/1991 Εκτέλεση των οριζομένων στο άρθρο 119 του Ν 670/1977
«Περί Κώδικος Συμβολαιογράφων»

[Άρθρα 1, 11-12] 92

[4] ΠΔ 36/1999 Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων 95

[5] ΠΔ 284/1993 Σύσταση συμβολαιογραφικών εταιριών 105

[6] ΠΔ 95/2011 Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων 114

[7] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008/2019]

[Άρθρο 92 παρ. 3, 4, 5] 115

[8] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984

[Άρθρα 5, 7-12, 25, 27, 28, 34-39, 51-54, 56, 108-111, 127-137, 158-161,
164, 166, 194, 199, 217, 220, 235, 240-246, 250 περ. 11, 271, 367, 369,
498, 527, 565-567, 618, 842, 958, 1002, 1033, 1117, 1119, 1121, 1134,
1143, 1169, 1187, 1192, 1193, 1247, 1266, 1319, 1325, 1403-1405, 1412,
1438, 1441, 1456, 1457, 1475, 1476, 1505, 1506, 1546, 1592, 1722,
1724-1746, 1761, 1763, 1766-1776, 1848, 1891, 1942, 2033, 2034] 116

[9] ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985

[Άρθρα 16 περ. 7, 26, 96, 98, 102, 186, 199, 200, 206, 214A, 214B, 214Γ,
253, 270 παρ. 2, 293, 400 παρ. 1, 401 παρ. 1, 408, 421-424, 444 παρ. 1
περ. β΄, 446, 455, 480, 480Α, 482, 484-486, 488, 489, 614 παρ. 1 περ. 5α΄,
622Α παρ. 1, 807-811, 826-842, 904-1046] 140

[10] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

[Άρθρο 73] 223

 

ΙI. ΚαθορισμΟς δικαιωμΑτων (αμοιβΩν)
ΣυμβολαιογρΑφων

[11] ΚΥΑ 72386/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111376/31.12.2011
(Β΄ 13/2012) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»
227

[12] KYA 111376/2012 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων 228

[13] ΚΥΑ 100692/2009 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων 230

[14] Ν 3226/2004 Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος
και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 14] 237

[15] ΥΑ 98535/2014 Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και
δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο
της παροχής νομικής βοήθειας.
238

[16] ΝΔ 1017/1971 Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων

[Άρθρο 10 παρ. 1 περ. Α΄, 11] 241

ΙII. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[17] Ν 4356/2015 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων,
ποινικές και άλλες διατάξεις
245

[18] Ν 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από
την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 22] 250

[19] ΕγκΥΠΕΣ 5/2018 Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική
πράξη
252

[20] ΕγκΣΕΣΣΕ 33/2021 Συναινετικό διαζύγιο με έγγραφη συμφωνία
ή κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων (άρθρ. 4 Ν 4800/2021 -
ΦΕΚ Α΄ 81/21.5.2021)
254

[21] KYA 70057/οίκ./2021 Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου
συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)
255

Πιστοποιητικό αναφερόμενο στο άρθρο 39 σχετικά με αποφάσεις
που εκδίδονται σε γαμικές διαφορές
(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 της 27ης Νοεμβρίου 2003) 260

[22] Ν 4531/2018 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε
με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις

[Άρθρο 28] 262

[23] Ν 4511/2018 Τροποποίηση άρθρου 5 ΠΝΠ Περί Μουσουλμάνων
Θρησκευτικών Λειτουργών
(Α΄ 182) που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνο του Ν
1920/1991 (Α΄ 11)

[Άρθρο 1] 263

[24] Ν 1540/1944 Περί ενόρκων βεβαιώσεων

[Άρθρα 1-3] 265

[25] ΕγκΣΕΣΣΕ 4/2019 Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου 269

[26] ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/15743/2007 Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως
ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων
και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση
του Ν 1599/1986, όπως ισχύει
271

[27] ΝΔ 3082/1954 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών περί Συμβολαιογράφων

[Άρθρο 10] 272

[28] ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών
μισθώσεων

[Άρθρα 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15-30, 32-35, 37-48, 52-66, 67] 274

 

[29] Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων
μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων

[Άρθρα 1, 2 παρ. 1δ΄, 2Α] 297

[30] Ν 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-54, 68] 311

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κτηματογράφηση - Κτηματολόγιο - Μεταγραφές

[31] Ν 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων,
ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών

[Άρθρο 4] 404

[32] Ν 2308/1995 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού
Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά
βιβλία και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-14, 20] 407

[33] Ν 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-24, 26-28, 34] 436

[34] Ν 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16] 495

[35] ΝΔ 4201/1961 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του οργανισμού των
Υποθηκοφυλακείων του Κράτους και διατάξεων
τινών περί Συμβολαιογράφων

[Άρθρα 1-7] 508

[36] ΒΔ 533/1963 Περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του ΝΔ 4201/1961 509

[37] ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 Καθορισμός του τρόπου,
των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή
των τοπογραφικών
διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων
γεωμετρικών μεταβολών
στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Έναρξη ισχύος
των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40
του N 4409/2016 (Α΄ 136)

[Άρθρα 1-5] 526

[38] Απόφ. ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 61/16/10.04.2019
Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων
για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα
Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Ηλεκτρονική
τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών -
Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση
έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
529

[39] Απόφ. ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 177/11/2022 Ρύθμιση
θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο
539

2. Διατάξεις σχετικές με τις πράξεις σύστασης
οριζοντίου ιδιοκτησίας

[40] Ν 3741/1929 Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους 541

[41] ΝΔ 1024/1971 Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων
ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου
545

[42] Ν 1562/1985 Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας για τη διανομή και
άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-9, 25] 548

[43] N 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και
πολεοδομικές ρυθμίσεις

[Άρθρο 9 παρ. 2 και παρ. 3α΄-δ΄] 553

[44] Ν 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις

[Άρθρο 27 παρ. 2] 556

[45] Ν 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

[Άρθρα 1, 2, 4-11, 23, 24, 45] 557

3. Πολεοδομικές διατάξεις

[46] N 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 81-89, 96-99, 102-104, 125] 606

[47] ΝΔ της 17.7/16.8.1923 Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και
συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών

[Άρθρα 16, 20] 638

[48] ΝΔ 690/1948 Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων
διατάξεων

[Άρθρο 2] 641

[49] Ν 651/1977 Περί καταργήσεως του ΝΔ 349/1974, τροποποιήσεως
των «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»

[Άρθρο 5] 642

[50] Ν 1221/1981 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 960/1979
«περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων διά την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεματών» και άλλων τινών διατάξεων

[Άρθρα 1-7, 10-11, 15-20] 644

[51] Ν 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις

[Άρθρα 1, 4, 8, 9, 12, 17, 29] 654

[52] Ν 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών

[Άρθρα 2, 3, 9 παρ. 1, 5] 675

[53] Ν 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

[Άρθρα 2, 5, 6, 25] 678

 

 

[54] Ν 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες
Οικιστικού Eλέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-3] 684

[55] ΠΔ της 14.7/27.7.1999 Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας

[Άρθρα 245, 310, 329, 381, 410-412, 414, 417, 418, 419-420] 694

[56] Ν 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1, 2, 7, 7Α, 8, 10, 26] 705

[57] Ν 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 13-22] 712

4. Ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως
(αγροτικά, δασικά, κληροτεμάχια κ.λπ.)

[58] Ν 634/1977 Περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού,
θεσπίσεως απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως γεωργικών
ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητος
Υπουργείου Γεωργίας και άλλων τινών διατάξεων

[Άρθρα 12, 13] 735

[59] Ν 674/1977 Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων

[Άρθρα 4, 6, 13, 15-17, 21-23] 739

[60] Ν 684/1977 Περί Αμπελουργικού Κτηματολογίου

[Άρθρα 3, 4] 748

[61] ΝΔ 86/1969 Δασικός Κώδικας

[Άρθρα 50, 60, 148, 280 παρ. 3-4] 750

[62] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας

[Άρθρα 3, 8, 14, 35, 37, 38, 43, 57, 59, 62, 72] 755

[63] Ν 4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις

[Άρθρα 29, 31] 776

[64] Ν 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 9, 10, 12, 13] 779

[65] Ν 3958/1959 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεών τινών του Υπουργικού Συμβουλίου
και άλλων τινών διατάξεων

[Άρθρο 15 παρ. 1-8] 787

[66] Ν 3147/2003 Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 16] 791

[67] Ν 2538/1997 Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα
γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 65 παρ. 1] 793

[68] N 4122/2013 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση
με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις

[Άρθρα 11-13, 19, 21, 22, 29] 794

[69] Ν 3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές
χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 5] 800

[70] Ν 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

[Άρθρα 23-26] 803

[71] Ν 4015/2011 Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού
κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους

[Άρθρο 21] 825

 

[72] Ν 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις

[Άρθρο 49 παρ. 15-16] 826

[73] Ν 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

[Άρθρα 50 παρ. 7, 9, 51 παρ. 11, 72] 828

[74] ΕγκΥπΑγροτΑνάπτ 282178/13.6.2005 Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων
ή/και δικαιωμάτων πληρωμής εν όψει εφαρμογής του καθεστώτος
της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης
830

[75] ΥΑ οικ. 145026/10.1.2014 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία
Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά
και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα

[Άρθρα 1-4, 8-10] 832

5. Περί φάρων, αμυντικών περιοχών - οχυρώσεων,
παραμεθορίων περιοχών και οικοδομικών συνεταιρισμών

[76] Ν 4278/2014 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1, 2, 5, 48, 65] 837

[77] ΑΝ 376/1936 Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων

[Άρθρα 1-5] 841

[78] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 24-32] 843

[79] AN 201/1967 Περί ειδικών διατάξεων επί Οικοδομικών
Συνεταιρισμών

[Άρθρο 4] 850

[80] N 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονομιάς

[Άρθρα 1, 2, 4, 6-14, 16-19, 59, 66, 67] 852

 

[81] N 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική
πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 10, 12, 26] 868

6. Φορολογία

α. Φορολογία εισοδήματος

[82] N 1882/1990 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής,
διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1 παρ. 11, 8 παρ. 1, 8, 10 και 13-18, 26] 874

[83] Ν 2065/1992 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 55 παρ. 1] 882

[84] Ν 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και
άλλες διατάξεις

[Άρθρα 35-43Α, 61-65, 67, 67Α, 69, 70, 70Α] 883

[85] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 12] 919

[86] Πολ. 1274/27.12.2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12
Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει
921

[87] Πολ. 1275/27.12.2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 Ν 4174/2013
(Α΄ 170), όπως ισχύει
933

[88] Πολ. 1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης
αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής
938

[89] Ν 4934/2022 Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού
Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή
σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων
και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων
στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις

[Άρθρο 22] 944

[90] Εγκύκλιος 2/10.1.2018 Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου Φορολογική
ενημερότητα οφειλέτη για πώληση ακινήτου
946

[91] Πολ. 1124/29.4.2014 Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του ΚΦΔ 947

[92] Ν 3427/2005 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές,
μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 23, 23Α] 954

β. Φορολογία ακίνητης περιουσίας

[93] N 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-8, 13, 59] 962

[94] Ν 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 32] 994

[95] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 54Α] 1011

[96] Ν 3091/2002 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 15-18] 1016

[97] Ν 2130/1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων
της Περιφερειακής Διοίκησης, του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας,
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των Διατάξεων για τις Προσόδους
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 24] 1026

[98] Ν 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση,
τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 59] 1034

[99] Πολ. 1004/2.1.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων 1035

[100] Πολ. 1171/12.9.2018 Καθορισμός της διαδικασίας και των
δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται
στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287)
1049

[101] Πολ. 1186/28.9.2018 Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής
εφαρμογής του άρθρου 54Α΄ του Ν 4174/2013 από τους
συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/
προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων
1050

γ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

[102] N 1587/1950 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του ΑΝ 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»
1056

[103] Ν 1078/1980 Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων
της αγοράς πρώτης κατοικίας καταργήσεως και τροποποιήσεως
διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων
καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων

[Άρθρο 1] 1078

[104] Απόφ.Διοικ.ΑΑΔΕ Α.1031/2021 Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.» 1084

Έντυπο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου 1086

[105] Απόφ.ΔιοικΑΑΔΕ Α. 1149/2021 Ρύθμιση θεμάτων για την
εφαρμογή της Α. 1031/19-2-2021 (Β΄ 839) απόφασης του Διοικητή
της ΑΑΔΕ (Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.»)
1090

[106] Απόφ.Διοικ.ΑΑΔΕ Α.1249/2021 Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης
φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής
Παροχής»
1091

Έντυπο δήλωσης φόρου γονικής παροχής/δωρεάς 1094

[107] Πολ 1101/24.6.2010 Καθορισμός των δικαιολογητικών που
υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά
την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή
γονικής παροχής
1098

[108] Πολ 1151/26.6.2013 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση απαλλαγής
α΄ κατοικί
ας με βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2011 1106

[109] Πολ 1085/30.3.2012 Οδηγίες για την αντιμετώπιση
των ρυθμισθέντων χώρων με το Ν 4014/2011
1108

[110] Πολ 1126/31.5.2011 Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης
των τακτοποιούμενων χώρων του Ν 3843/2010 (ΦΕΚ Α΄ 62),
μετά την εφαρμογή του Ν 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208) στα πλαίσια
της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος
και κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 3897/2010
1110

[111] Ν 2873/2000 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις
και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 48] 1117

[112] Πολ. 1046/13.5.2004 Υποβολή των δηλώσεων φόρου
μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
από τους συμβολαιογράφους
1118

[113] Πολ. 1048/28.3.2017 Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών
μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας,
η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση
1122

[114] ΕγκΥπΟικΟικ 1023290/68/B0013/Πολ. 1050/21.2.1996
Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περιπτώσεις
σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών
1124

[115] ΕγκΥπΟικΟικ 1022712/94/Β0013/Πολ. 1053/25.2.1994 Θέματα
σχετικά με τη διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων
1133

[116] ΕγκΥπΟικΟικ 1098059/325 Π.Ε./Β0013/Πολ. 1006/17.1.2006
Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 463/2005 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ 1137

[117] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού
και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις

[Άρθρο 80Α παρ. 4-6] 1141

δ. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.

[118] N 2961/2001 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια
1145

[119] N 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

[Άρθρα 1-76, 82, 102] 1227

ε. Φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων ακινήτων

[120] ΥΑ 1067780/82/Γ0013/1994 Τροποποίηση, βελτίωση και
κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου,
κατά το αντικειμενικό σύστημα

[Άρθρα 1-7] 1283

[121] ΥA 1129485/1996 Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του Ν 1249/1982
με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία
βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
1316

[122] ΥΑ 1144814/26361/1998 Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός
σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης
με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
1344

[123] ΕγκΥπΟικΟικ 1092408/2666/OOTY/Δ/Πολ. 1127/15.9.2008
Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης
ή οικισμού σε περιοχές εντός ΓΠΣ
1355

[124] ΥΑ 1144816/26362/1998 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης
σε περιοχές: α) εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέχρι
την ένταξή τους σ’ αυτό και β) εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών,
αλλά με ειδικούς όρους δόμησης
1357

[125] ΕγκΥπΟικΟικ 1024287/780/00ΤΥ/Δ/Πολ. 1046/25.2.2008
Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας
στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων
1360

στ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

[126] Ν 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

[Άρθρα 1-6, 7 παρ. 2γ, 7α, 14 παρ. 2α, 14α, 16, 19 παρ. 1-2, 21
παρ. 1-2 και 4, 22 παρ. 1 ε’ και λα’, 30 παρ. 1, 31 παρ. 1 και 7,
33 παρ. 1-3, 34 παρ. 1, 35 παρ. 1, 36 παρ. 1 και 4, 37, 48 παρ. 1-2,
54, 57 παρ. 1, 62 παρ. 7ε, 63 παρ. 1] 1365

Πίνακας φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας 1394

 

[127] Πολ. 1100/24.6.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59,
60, 61, 62, 63 και 81 του Ν 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
και άλλες διατάξεις»
1396

[128] Πολ. 1118/2.8.2010 Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ΦΠΑ
στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων,
κ.λπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.2010
1401

[129] ΥΑ 1031379/178/35/0014/2006 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος,
χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση
ακινήτου
1403

[130] ΕγκΥπΟικΟικ 1042614/3111/696/0014/Πολ. 1070/4.5.2006
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της «δήλωσης μεταβίβασης
ακινήτου»
1406

[131] ΕγκΥπΟικΟικ 1049703/3689/770/Α0014/Πολ. 1083/25.5.2006
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 1 του Ν 3427/27.12.2005 για το ΦΠΑ στις νεόδμητες
οικοδομές
1413

[132] ΕγκΥπΟικΟικ 1042617/1303/ΔΕ-Α/Πολ. 1071/4.5.2006
Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ-Α/
Πολ. 1054/27.3.2006 «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ
μεταβίβασης ακινήτων»
1422

[133] ΕγκΥπΟικΟικ 1002380/97/33/Α0014/Πολ. 1004/3.1.2008
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα
με την ΑΥΟ Πολ. 1003/3.1.2008
1433

[134] ΕγκΥπΟικΟικ 1120496 /7934/1549/Α0014/Πολ. 1160/2.12.2008
Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή
ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα
1440

[135] Πολ. 1009/16.1.2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74
Ν 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ
1446

ζ. Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου

[136] ΠΔ της 28ης Ιουλίου 1931 Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου

[Άρθρα 3 παρ. 1, 12, 13 περ. ε΄-ζ΄, 15 παρ. 1γ΄, 2, 15Ε παρ. 3, 20, 24,
27 παρ. 3, 9, 32 παρ. 2, 33 παρ. 1, 34, 35 παρ. 1, 45, 51 παρ. 3, 55,
66 παρ. 3, 68 παρ. 2] 1447

[137] ΕγκΥπΟικ 1113309/1303/Δ.Τ. & Ε.Φ./Πολ. 1300/13.12.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33
του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»
1456

η. Λοιπές ειδικές διατάξεις

[138] N 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

[Άρθρα 18-26] 1466

[139] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 197, 200 παρ. 8] 1474

[140] N 1641/1986 Μικτά δανειοδοτικά στεγαστικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 4] 1476

[141] Ν 1665/1986 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1477

[142] Ν 1652/1986 Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων 1485

[143] Ν 2744/1999 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 9 παρ. 6] 1489

[144] Ν 2844/2000 Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας 1490

[145] Ν 4112 της 20.3/1.4.1929 Περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανικών
ή άλλων εγκαταστάσεων
1499

[146] Ν 3816/1958 Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

[Άρθρα 1-9, 190-218] 1502

[147] Ν 3899/1958 Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων

[Άρθρα 1-25] 1508

 

 

[148] Ν 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων
και απαιτήσεων από ακίνητα

[Άρθρα 1-14, 20, 28] 1512

[149] N 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

[Άρθρα 59-74, 187 παρ. 5, 189, 190] 1530

 

[150] Ν 1599/1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου
δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 6, 8, 14, 22] 1542

[151] Ν 344 της 9/11.6.1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων

[Άρθρα 8, 8Α, 10, 13, 14, 31Α, 35Α] 1545

[152] Ν 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
και λοιπές διατάξεις

[Άρθρα 20, 27, 138 παρ. 11, 148] 1549

[153] Ν 1746/1988 Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων
και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 24 παρ. 1, 6] 1556

[154] Ν 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
άλλες διατάξεις

[Άρθρο 11] 1557

[155] ΥΑ 15435/913/2020 Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο
του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης
Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.

[Άρθρα 1 παρ. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 2 παρ. 3, 7, 10, 14] 1560

[156] ΥA ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 Καθορισμός του τύπου και
του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του Ν 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)
1562

[157] Ν 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 45, 51, 52, 53, 68] 1566

 

[158] ΥΑ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/1918/5.6.2018 Διαδικασία
εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων

[Άρθρα 7-10, 15, 16] 1585

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α. Σχέδιο Συμφώνου Συμβίωσης 1591

Β. Συναινετική λύση γάμου 1596

Γ. Καταστατικό Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Συμβολαιογράφων 1604

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1613

Άρθρο πρώτο.Κυρώνεται ως Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος και άρθρο 16 παρ. 15 του Ν 2298/1995, το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο έχει συνταχθεί από νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με τις 75119/1995, 35442/1996, 176637/1998 και 165079/1999 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οργανωτικές Διατάξεις

Άρθρο 1. — Καθήκοντα συμβολαιογράφων. 1. Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκοντα:

α) Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου.

β) Να εκδίδει απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α΄, καθώς και αντίγραφα των προσαρτημένων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων.

γ) Να θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

δ) Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη.

ε) Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει ο νόμος. Επίσης δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη σχετική με την άσκηση του έργου του.

Σημείωση: Βλ. Εγκύκλιο 30/16.9.2005 (αρ. πρωτ. 1371), με την οποία κοινοποιήθηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 1085209/1091/006Γ'/6.9.2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, σύμφωνα με το οποίο οι συμβολαιογράφοι έχουν αρμοδιότητα θεώρησης και υπογραφής μόνο στις περιπτώσεις που αυτή σχετίζεται με τις πράξεις που συντάσσουν και όχι γενική αρμοδιότητα θεώρησης της υπογραφής, ενώ οι δικηγόροι δεν έχουν αρμοδιότητα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής σε καμία περίπτωση. Από το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν 2690/1999, την ΕγκΔΙΣΚΠΟ/Φ. 19/12241/9.6.1999 και το άρθρο 1 παρ. 1 περ. δ' του Κώδικα Συμβολαιογράφων συνάγεται ότι οι Συμβολαιογράφοι έχουν αρμοδιότητα θεώρησης της υπογραφής μόνο στις περιπτώσεις που αυτή σχετίζεται με τις πράξεις που συντάσσουν και όχι γενική αρμοδιότητα θεώρησης της υπογραφής την οποία σύμφωνα με το Ν 2690/1999 έχουν μόνο οι διοικητικές αρχές με την έννοια που αναπτύχθηκε πιο πάνω, ενώ οι δικηγόροι δεν έχουν αρμοδιότητα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής σε καμία περίπτωση.

2. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης και για την ακρίβειά τους.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 92 παρ. 3, 4, 5 Συντάγματος, 4, 5, 7, 8 επ., 12, 13, 37 Ν 2830/2000 (ασυμβίβαστα), 108, 109, 194, 217, 235, 367, 369, 376, 498, 618, 791, 796, 842, 1002, 1033, 1115, 1117, 1121, 1134, 1169, 1211, 1247, 1266, 1319, 1325, 1330, 1403-1405, 1441, 1456, 1476, 1505, 1506, 1546, 1583, 1633, 1722, 1724, 1738, 1761, 1763, 1766, 1767, 1848, 2033 ΑΚ, 421, 422, 446, 448, 826, 835, 838, 918 παρ. 2, 959, 975, 978, 998, 1006, 1012, 1015, 1022, 1026 ΚΠολΔ, Ν 4356/2015, Ν 4548/2018 (ΑΕ), Ν 3190/1955 (ΕΠΕ) ως ΥΜΣ - (Υπηρεσία μίας στάσης για σύσταση εταιριών), 68 παρ. 3 ι΄ ΠΔ 26/2012 (διορισμός συμβ/φου ως αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής στις εκλογές), 1 Ν 1540/1944 (ένορκες βεβαιώσεις), 5 ΚΔ 19/23.7.1941 (αναπλήρωση Υποθηκοφυλάκων), όπως τροποποιήθηκε με Ν 4356/2015 (άρθρο 51 - προσωρινή ανάθεση καθηκόντων υποθηκοφύλακα σε συμβολαιογράφο).

Άρθρο 2. — Έδρα συμβολαιογράφων. 1. Στην έδρα κάθε ειρηνοδικείου συνιστάται με προεδρικό διάταγμα μία τουλάχιστον θέση συμβολαιογράφου.

2. Αν μεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου δεν μεταβάλλεται η έδρα του Συμβολαιογράφου αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συμβολαιογράφου παραμένει εφεξής στην έδρα του καταργούμενου ειρηνοδικείου. Από την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 110/2012 (Α΄ 193) δεν θίγονται οι υφιστάμενες θέσεις των Συμβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες των συγχωνευόμενων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα. [Όπως η παρ. 2, που είχε τροποποιηθεί με τα άρθρα 5 παρ. 1 του Ν 3258/2004 και 11 παρ. 1 του Ν 3472/2006, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν 4111/2013].

3. Αν στην έδρα ειρηνοδικείου υπάρχουν δύο ή περισσότερες θέσεις συμβολαιογράφων, μπορεί να οριστεί άλλος δήμος ή κοινότητα της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας ως έδρα μιας ή περισσότερων από τις θέσεις αυτές, μόνο αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συναλλασσομένων.

Η έδρα που ορίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί περαιτέρω να μεταφερθεί σε άλλο δήμο ή κοινότητα της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας ή στην έδρα του ειρηνοδικείου.

4. Η μεταβολή έδρας συμβολαιογράφου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά γνωμοδότηση της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου, που αποφαίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Η μετακίνηση συμβολαιογράφου στη νέα έδρα, λόγω της μεταβολής της έδρας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων συμβολαιογράφων.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 4, 43 Ν 2830/2000, 3 παρ. 2 Ν 1183/1981, ΠΔ 284/1993 (σύσταση συμβολαιογραφικών εταιριών).

Άρθρο 3. — Αναπλήρωση. 1. Το συμβολαιογράφο που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του αναπληρώνει άλλος συμβολαιογράφος της ίδιας έδρας, που ορίζεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον δικαστή που διευθύνει το πρωτοδικείο, με υπόδειξη εκείνου ο οποίος αιτείται την αναπλήρωση ή χωρίς αυτήν.

Ελλείψει άλλου συμβολαιογράφου στην έδρα του ειρηνοδικείου αναπληρωτής είναι άλλος συμβολαιογράφος της ίδιας ή άλλης ειρηνοδικειακής περιφέρειας του ίδιου πρωτοδικείου, που ορίζεται κατά τα ανωτέρω και ελλείψει αυτών ο ειρηνοδίκης της έδρας.

2. Ελλείψει συμβολαιογράφου, τα καθήκοντά του ασκούνται από πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 και ορίζονται με την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως.

3. Ο ειρηνοδίκης που ασκεί καθήκοντα συμβολαιογράφου έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου.

4. Ο αναπληρωτής του συμβολαιογράφου μπορεί να λάβει μέχρι το ήμισυ των δικαιωμάτων, οπότε, στην περίπτωση αυτή, αποδίδει το υπόλοιπο στον αναπληρούμενο. [Όπως η παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 του Ν 4509/2017.]

5. Σε περίπτωση προσωρινής παύσης του συμβολαιογράφου λόγω πειθαρχικής ποινής ορίζεται αυτεπαγγέλτως από τον πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον δικαστή που διευθύνει το πρωτοδικείο, αναπληρωτής του συμβολαιογράφου που έχει παυθεί προσωρινά μόνο για τις ακόλουθες πράξεις:

α. Την έκδοση αντιγράφων συμβολαίων και εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο του συμβολαιογράφου που έχει παυθεί ή σε αρχείο άλλου συμβολαιογράφου που αυτός κατέχει,

β. την ανάληψη από τον διαθέτη, με αίτησή του, μυστικής ή ιδιόγραφης διαθήκης, καθώς και τη δημοσίευση κάθε είδους διαθήκης που βρίσκεται στο αρχείο του συμβολαιογράφου που έχει παυθεί ή σε αρχείο που αυτός κατέχει,

γ. την ανάληψη από τον δικαιούχο γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που βρίσκεται στο αρχείο του συμβολαιογράφου που έχει παυθεί ή σε αρχείο που αυτός κατέχει και

δ. την ενέργεια των σχετικών πράξεων, στην περίπτωση που βάσει των ευρισκομένων στο αρχείο του συμβολαιογράφου που έχει παυθεί συμβολαίων απαιτείται η συνέχιση πλειστηριασμών, η σύνταξη πίνακα κατάταξης και πρόσκληση δανειστών, η έκδοση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, η διανομή πλειστηριάσματος, η έκδοση απογράφων και κάθε άλλη πράξη, η οποία εκ του νόμου ή από τα συμβόλαια που υπάρχουν στο αρχείο του συμβολαιογράφου που έχει παυθεί προκύπτει ότι μόνον ενώπιον του συμβολαιογράφου αυτού μπορεί να γίνει.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου ανήκουν εξ ολοκλήρου στον αναπληρωτή.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 4, 89 παρ. 4 Ν 2830/2000, 23 παρ. 2 Ν 1868/1989.

Άρθρο 4. — Αρμοδιότητα κατά τόπο. 1. Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. [Όπως η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 209 του Ν 4512/2018. Προηγουμένως η παρ. 1 είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν 4111/2013.]

Σημείωση 1: Το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013) ορίζει: «3. Στο Ν 2830/2000 προστίθεται μεταβατική διάταξη, η οποία διαλαμβάνει ως εξής: “Οι πλειστηριασμοί, που ήδη έχουν προσδιορισθεί προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείο μεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στο οποίο συγχωνεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 110/2012 (Α΄ 193) και κατά την ήδη προσδιορισθείσα ημερομηνία”».

Σημείωση 2: Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 3 του Ν 4485/2017: «3. Στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικού, πλατφόρμας ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών και συναφών υπηρεσιών για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στο σύνολο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, έως το χρόνο έναρξης αυτών, σύμφωνα με το Ν 4472/2017, οι συμβολαιογράφοι που διενεργούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς υποχρεούνται να συνδεθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών άλλου συλλόγου, στον οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα».

2. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους οι συμβολαιογράφοι που είναι διορισμένοι στους δήμους που υπάγονται δικαστηριακά στις περιφέρειες των παρακάτω Ειρηνοδικείων: α. Αθηνών, β. Πειραιά, γ. Νίκαιας, δ. Καλλιθέας, ε. Νέας Ιωνίας, στ. Περιστερίου, ζ. Χαλανδρίου, η. Αμαρουσίου, θ. Σαλαμίνας, ι. Αχαρνών, ια. Κρωπίας, ιβ. Ελευσίνος, ιγ. Μεγάρων, ιδ. Μαραθώνος, ιε. Λαυρίου, πλην της νήσου Κέας, ιστ. Νέων Λιοσίων και ιζ. Αγίας Παρασκευής έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα καθήκοντά τους και στις άλλες περιφέρειες των πιο πάνω ειρηνοδικείων, αλλά μόνο εφόσον καλούνται να υπογράψουν τις συμβολαιογραφικές πράξεις στην οικία, στο κατάστημα ή στο γραφείο ενός των δικαιοπρακτούντων ή των αντιπροσώπων τους ή στο χώρο νοσηλείας, αν νοσηλεύονται, ή κράτησης, αν κρατούνται, ή στο κατάστημα τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού, όπως και όταν συμπράττουν με άλλο συμβολαιογράφο ή τους ανατίθεται η διενέργεια πλειστηριασμού.

3. Ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να διατηρεί ένα μόνο γραφείο στην έδρα όπου είναι διορισμένος. Η παράβαση της υποχρεώσής του αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. [Η αρχική παρ. 2 έχει καταργηθεί. Οι παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 2 και 3 αντίστοιχα. Η νέα παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν 2915/2001.]

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 2 Ν 2830/2000, 3 παρ. 2 Ν 1183/1981, ΠΔ 284/1993 (συμβολαιογραφικές εταιρίες).

Σημείωση: Βλ. σχετικά ΓνωμΕισΑΠ 1/2013 με θέμα «Εάν συμβολαιογράφοι με έδρα Αθήνα και Πειραιά αντίστοιχα δύνανται να συστήσουν εταιρία συμβολαιογράφων». Σύμφωνα με αυτήν κρίθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτή η σύσταση εταιρίας συμβολαιογράφων στην οποία να συμμετέχουν ως εταίροι ένας συμβολαιογράφος με έδρα το Ειρηνοδικείο Πειραιώς και ένας με έδρα το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η οποία εταιρία θα έχει έδρα την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 5. — Υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου. 1. Ο συμβολαιογράφος οφείλει να απέχει από σύνταξη πράξης που αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη.

2. Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα και αμε­ρόληπτα. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων οφείλει να εξηγεί στους δικαιοπρακτούντες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που έχουν από τις πράξεις που καταρτίζονται και να διαπιστώνει ότι γνωρίζουν τα αποτελέσματα των πράξεων αυτών.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 174, 178, 179, 368 ΑΚ, 4, 7, 8, 37 Ν 2830/2000 και 73 ΕισΝΚΠολΔ.

Άρθρο 6. — Εγγυοδοσία - Δείγμα υπογραφής. 1. Ο διοριζόμενος συμβολαιογράφος, πριν να αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

2. Ο συμβολαιογράφος, μετά την ορκωμοσία του, οφείλει να δώσει στο γραμματέα του πρωτοδικείου και της εισαγγελίας, καθώς και στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της περιφέρειάς του δείγμα της υπογραφής του.

Σημείωση: Σημειώνεται ότι μετά την κατάργηση του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, την ενοποίηση του Κλάδου Υγείας αυτού στον ΕΟΠΥΥ και την κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των ασφαλιστικών φορέων (παρ. 14 του άρθρου 39 του Ν 4387/2016, όπως το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν 4670/2020 (ΦΕΚ Α’ 43/28.2.2020), καταργήθηκε η υποχρέωση κατάθεσης χρηματικής εγγυήσεως από τον νεοδιορισθέντα συμβολαιογράφο στους ασφαλιστικούς του φορείς.

Άρθρο 7. — Κωλύματα. 1. Ο συμβολαιογράφος κωλύεται να συντάξει πράξεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν δικαιοπρακτεί ο ίδιος ή αντιπροσωπεύει αυτόν που δικαιοπρακτεί ή αυτός που δικαιοπρακτεί είναι σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και του τρίτου βαθμού ή θετό τέκνο του, με την επιφύλαξη κάθε άλλης ειδικής διατάξης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα αναφερόμενα κωλύματα ισχύουν ως προς τους εκπροσώπους τους ανεξαρτήτως αν δικαιοπρακτούν αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου.

β. Όταν με την πράξη πραγματοποιείται άμεση παροχή προς τον ίδιο ή σε κάποια από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο α΄ περίπτωση πρόσωπα.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο κωλυόμενος συμβολαιογράφος αναπληρώνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 4, 5, 8 επ., 37 Ν 2830/2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο

Άρθρο 8. — Στοιχεία συμβολαιογραφικού εγγράφου. 1. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Την ημέρα, το μήνα, το έτος και τον τόπο της υπογραφής του.

β. Το ονοματεπώνυμο και την έδρα του συμβολαιογράφου.

γ. Το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, το επάγγελμα, τον τόπο, το έτος γέννησης και την κατοικία καθενός από τους δικαιοπρακτούντες, τους αντιπροσώπους, τους μάρτυρες και τους διερμηνείς που συμπράττουν. Επί εγγάμων γυναικών των οποίων ο γάμος τελέστηκε προ του Ν 1329/1983 τίθεται και το όνομα και το επώνυμο του συζύγου.

δ. Τα στοιχεία του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων.

2. Η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων ή των αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων των νομικών προσώπων και των υπόλοιπων προσώπων, που συμπράττουν, αποδεικνύεται από έγγραφα που ορίζονται από το νόμο και σε περίπτωση έλλειψής τους βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η ταυτότητα αποδεικνύεται με κάποιο από τα έγγραφα αυτά για τους οποίους δεν ισχύει κώλυμα συγγένειας. Σε περίπτωση μεταβολής ή έλλειψης στοιχείων ταυτότητας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία αναγράφονται όπως δηλώνονται από τον δικαιοπρακτούντα. [Όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν 2915/2001.]

3. Στην περίπτωση δικαιοπρακτούντων με αντιπρόσωπο, τα στοιχεία της ταυτότητας της παρ. 2 αναγράφονται όπως έχουν στο πληρεξούσιο έγγραφο και μπορούν να συμπληρωθούν, πλην του ονοματεπωνύμου, με δήλωση του αντιπροσώπου. Η νομιμοποίηση των εμφανιζομένων ως αντιπροσώπων των δικαιοπρακτούντων, όπου αυτή απαιτείται, αποδεικνύεται από τα έγγραφα που ορίζει ο νόμος.

4. Τα έγγραφα νομιμοποίησης που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο αναγράφονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και προσαρτώνται σε αυτό, αν δεν βρίσκονται στο αρχείο του συμβολαιογράφου.

5. Στις δικαιοπραξίες των νομικών προσώπων αναγράφεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο η έδρα, η επωνυμία και το είδος τους, όπως προκύπτουν από τη συστατική ή τροποποιητική τους πράξη.

6. Τα ονόματα των φυσικών προσώπων ή οι επωνυμίες νομικών προσώπων, τοπωνυμίες ή άλλα αναγκαία στοιχεία, που αναφέρονται σε ξένη γλώσσα, πρέπει να αναγράφονται με στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου στην ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια στην ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 9 Ν 2830/2000, 6 Ν 1599/1986, 81 παρ. 1 Ν 2238/1994 (αναγραφή ΑΦΜ), 85 Ν 3386/2005 (δικαιοπραξίες αλλοδαπών), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 15 παρ. 2 Ν 3536/2007, 438 ΚΠολΔ.

Άρθρο 9. — Σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή δύο μαρτύρων. 1. Η σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή δύο μαρτύρων κατά την ανάγνωση και υπογραφή συμβολαιογραφικών εγγράφων είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο από κάποιον εμφανιζόμενο. Ο συμβολαιογράφος μπορεί σε κάθε περίπτωση να αξιώσει τη σύμπραξη μαρτύρων.

2. Σε περίπτωση σύμπραξης συμβολαιογράφων, αυτοί δεν πρέπει να είναι μεταξύ τους σύζυγοι ή συγγενείς σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 7, εδάφιο α΄. Ο συμβολαιογράφος που συμπράττει πρέπει να είναι και αυτός αρμόδιος κατά τόπο, πλην αν υπηρετεί στην έδρα του ειρηνοδικείου ένας συμβολαιογράφος οπότε συμπράττων είναι ένας συμβολαιογράφος που εδρεύει στην περιφέρεια του αυτού πρωτοδικείου.

Στις περιπτώσεις σύμπραξης συμβολαιογράφου, αυτός δικαιούται μέχρι το ήμισυ των δικαιωμάτων.

3. Οι μάρτυρες πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μπορούν να υπογράφουν. Επίσης δεν πρέπει να συντρέχει γι’ αυτούς κανένα κώλυμα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 εδάφιο α΄ αναφορικά με τον ή τους συμβολαιογράφους ή κάποιον από τους δικαιοπρακτούντες.

Αποκλείονται ως μάρτυρες όσοι έχουν εξαρτημένη εργασία από τον ή τους συμβολαιογράφους.

4. Η μη τήρηση των παραπάνω διατάξεων επιφέρει ακυρότητα του εγγράφου.

5. Διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν διαφορετικά τα σχετικά με τη σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, καθώς και τα κωλύματά τους, διατηρούνται σε ισχύ.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 1724 επ. ΑΚ.

Άρθρο 10. — Διερμηνείς. 1. Αν κάποιος από τους δικαιοπρακτούντες ή τους αντιπροσώπους τους αγνοεί, κατά την κρίση του συμβολαιογράφου, την ελληνική γλώσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας για μετάφραση γενικά των δηλώσεών του από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και το αντίθετο, καθώς και του περιεχομένου του συμβολαίου από την ελληνική στην ξένη γλώσσα. Ο διερμηνέας ορκίζεται ενώπιον του συμβολαιογράφου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ότι θα ασκήσει πιστά τα καθήκοντά του.

Προκειμένου για γλώσσα που είναι πολύ λίγο γνωστή, μπορεί να προσληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διερμηνέας του διερμηνέα.

2. Εάν κάποιος από τους δικαιοπρακτούντες ή τους αντιπροσώπους τους είναι κωφός ή άλαλος ή κωφάλαλος, γνωρίζει όμως ανάγνωση και γραφή, οι δηλώσεις, ερωτήσεις και τυχόν παρατηρήσεις γίνονται:

α. Γραπτά προς τον κωφό, ο οποίος απαντά προφορικά,

β. προφορικά προς τον άλαλο, ο οποίος απαντά γραπτά,

γ. γραπτά προς τον κωφάλαλο, ο οποίος απαντά γραπτά.

Στις περιπτώσεις αυτές οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις επισυνάπτονται στο συμβόλαιο, πριν δε από την υπογραφή του το συμβόλαιο διαβάζεται από τον κωφό ή τον κωφάλαλο και γίνεται σχετική αναφορά σε αυτό.

3. Εάν ο κωφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν γνωρίζει ανάγνωση ή γραφή ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράφει, προσλαμβάνεται ως διερμηνέας του πρόσωπο που να μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του.

4. Οι κατά τα ανωτέρω διερμηνείς προσυπογράφουν το σχετικό συμβόλαιο.

5. Η μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων επιφέρει ακυρότητα του εγγράφου.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 1735-1737 ΑΚ, 252, 253, 408 ΚΠολΔ, 371 ΠΚ.

Άρθρο 11. — Τρόπος κατάρτισης συμβολαιογραφικών εγγράφων. 1. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο γράφεται ευανάγνωστα στα ελλη­νικά με οποιοδήποτε γραφικό μέσο και ανεξίτηλη γραφική ύλη σε συνέχεια, χωρίς κενά διαστήματα, παρεισγραφές, ξέσματα και συγκοπές ή χρησιμοποίηση μεσοστίχων. Τυχόν κενά διαστήματα συμπληρώνονται με γραμμή. Οι αριθμοί που δηλώνουν κρίσιμη χρονολο­γία, καθώς και ουσιώδη στοιχεία του εγγράφου, γράφονται και ολογράφως.

2. Κάθε διαγραφή ή καθαρογραφή μιας ή περισσότερων λέξεων ή αριθμών γίνεται με σχετική αναφορά, είτε στη συνέχεια των διαγραφομένων ή καθαρογραμμένων λέξεων ή αριθμών είτε με παραπομπή στο περιθώριο, χωρίς να εξαλείφονται οι λέξεις ή οι αριθμοί και στις δύo δε περιπτώσεις σημειώνεται ο αριθμός τους και υπογραμμίζονται.

3. Κάθε άλλη μεταβολή ή προσθήκη γίνεται με παραπομπή στο περιθώριο ή στο τέλος του εγγράφου, μετά το χώρο που προορίζεται για υπογραφές.

4. Πριν από την υπογραφή του το έγγραφο διαβάζεται στα πρόσωπα που εμφανίζονται και συμπράττουν και υπογράφεται από αυτά και το συμβολαιογράφο. Αναφορά γι’ αυτό γίνεται στο τέλος. Οι υπογραφές των αναφερόμενων προσώπων και του συμβολαιογράφου τίθενται σε κάθε φύλλο, κάτω από τις παραπομπές, καθώς και στο τέλος του εγγράφου. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας από τους εμφανισθέντες δηλώσει ότι αδυνατεί να υπογράψει, γίνεται σχετική αναφορά στο τέλος του συμβολαίου.

5. Κάθε φορά που ο χώρος σε κάθε φύλλο ή κάτω από τις παραπομπές δεν επαρκεί για τις υπογραφές όλων των προσώπων που εμφανίζονται και συμπράττουν, τα πρόσωπα αυτά ορίζουν δύo από αυτούς, οι οποίοι θα υπογράψουν και γίνεται σχετική αναφορά στο τέλος του συμβολαίου.

6. Το πρωτότυπο, τα αντίγραφα και τα απόγραφα των συμβολαίων σφραγίζονται με τη σφραγίδα του συμβολαιογράφου σε κάθε υπογραφή αυτού.

7. Η διάταξη του άρθρου 42 του ΝΔ 3026/1954, όπως ισχύει, δεν έχει εφαρμογή σε δικαιοπραξίες για τον συμβαλλόμενο που έχει την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού παντός βαθμού, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμβολαιογράφου ή υποθηκοφύλακα.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 1724 επ. ΑΚ, 9, 10 Ν 2830/2000.

Σημείωση: Το άρθρο 42 του ΝΔ 3026/1954, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΓ.1. εδ. 8 του Ν 4093/2012, έχει ήδη καταργηθεί από τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013). Συγκεκριμένα, με το άρθρο 166 του Ν 4194/2013 καταργήθηκε στο σύνολό του ο προγενέστερος Κώδικας Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954).

Άρθρο 12. — Υποχρεώσεις για τη φύλαξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων. 1. Ο συμβολαιογράφος οφείλει να φυλάσσει τα πρωτότυπα των συμβολαίων που συντάσσει μαζί με τα συνημμένα σε αυτά έγγραφά τους.

2. Σε πεpίπτωση κατάσχεσης πρωτοτύπου ή συνημμένου σε αυτό εγγράφου, που ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ή Πολιτικής Δικονομίας, ο συμβολαιογράφος στα χέρια του οποίου έγινε η κατάσχεση εκδίδει αντίγραφο, το οποίο επικυρώνεται από τον ίδιο και από εκείνον που ενήργησε την κατάσχεση. Το αντίγραφο επέχει θέση πρωτοτύπου και φυλάσσεται από το συμβολαιογράφο μέχρι να επιστραφεί σε αυτόν το πρωτότυπο.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 449 επ. ΚΠολΔ, 261 επ. ΚΠΔ.

Άρθρο 13. — Έκδοση αντιγράφων. 1. Ο συμβολαιογράφος χορηγεί αντίγραφα των συμβολαίων ή άλλων εγγράφων που κατέχει στους δικαιοπρακτήσαντες, στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, σε κάθε τρίτο εφόσον το συμβολαιογραφικό έγγραφο καταχωρήθηκε σε δημόσια βιβλία ή δημοσιεύθηκε από αρμόδιες αρχές ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τρίτος, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να λάβει τα παραπάνω έγγραφα κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα πρωτοδικών. [Όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν 3160/2003.]

2. Δε χορηγείται αντίγραφο δημόσιας διαθήκης πριν από τη δημοσίευσή της.

Σημείωση: Βλ. σχετικά απόφαση Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 119/2015 για έκδοση αντιγράφου δημοσιευθείσας δημόσιας διαθήκης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, καθορίζονται τα δικαιώματα που εισπράττει ο συμβολαιογράφος για τα αντίγραφα που εκδίδει για χρήση των δημοσίων αρχών, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 1 εδ. β΄, 400 παρ. 1, 401 παρ. 1, 449 ΚΠολΔ, 212 παρ. 1 ΚΠΔ.

Άρθρο 14. — Ευρετήριο συμβολαιογραφικών εγγράφων. Ο συμβολαιογράφος τηρεί βιβλίο (ευρετήριο) στο οποίο καταχωρίζονται αμέσως μετά την υπογραφή τους με αύξοντα αριθμό όλα τα συντασσόμενα έγγραφα. Ο αύξων αριθμός σημειώνεται και στο πρωτότυπο του αντίστοιχου εγγράφου. Αναγράφονται επίσης σε αυτό η χρονολογία υπογραφής της πράξης, το ονοματεπώνυμο και το επάγγελμα των δικαιοπρακτούντων, το αντικείμενο της πράξης και τα ποσά των τελών και δικαιωμάτων.

Στην τελευταία στήλη κάθε καταχώρησης υπογράφουν οι εμφανισθέντες αν η πράξη υπογράφηκε στο γραφείο του συμβολαιογράφου.

Το βιβλίο αυτό αριθμείται κατά σελίδες και θεωρείται από τον ειρηνοδίκη.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 16 Ν 2830/2000, 444 παρ. 2, 447, 448 παρ. 1 ΚΠολΔ, ΠΔ 38/1981, ΓνωμΕισΕφΘεσ 1/2014, ΑΠ (Ποιν.) 1216/2016.

Άρθρο 15. — Υποχρέωση υποβολής στατιστικών πινάκων. Ο συμβολαιογράφος υπέχει υποχρέωση να υποβάλλει μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στατιστικό πίνακα, που περιέχει κατά είδος και αριθμό τις πράξεις που συνέταξε το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 16. — Βιβλία που τηρεί ο συμβολαιογράφος. Τα βιβλία που τηρούνται από τους συμβολαιογράφους, εκτός από το ευρετήριο του άρθρου 14, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προσδιορίζει τον τύπο και τον τρόπο τήρησής τους. Έως την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

Σημείωση: Βλ. ΠΔ 38/1981 (άρθρα 1 και 2) κατωτέρω.

Σχετικές διατάξεις: άρθ. 14 Ν 2830/2000, 444 παρ. 2, 447, 448 παρ. 1 ΚΠολΔ, ΠΔ 38/1981.

Άρθρο 17. — Καθορισμός θέσεων συμβολαιογράφων. Για τη σύσταση θέσεων συμβολαιογράφων, την αύξηση ή τη μείωση τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου κάθε τέταρτου έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης απευθύνει ερώτημα στους εισαγγελείς εφετών για να αποφανθεί επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο εφετών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από δύο εφέτες και δύο συμβολαιογράφους και με γραμματέα το γραμματέα του εφετείου, για τον αριθμό των θέσεων των συμβολαιογράφων στην κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.

2. Αν στην έδρα του εφετείου εδρεύει Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, στην επιτροπή της παρ. 1 μετέχει ο πρόεδρος του Συλλόγου και ένας συμβολαιογράφος που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, διαφορετικά και οι δύο συμβολαιογράφοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

3. Στην επιτροπή μετέχει χωρίς ψήφο και ο εισαγγελέας εφετών.

4. Για τη διαμόρφωση της πρότασης του εισαγγελέα εφετών και της απόφασης της επιτροπής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη προτάσεις των αρμόδιων εισαγγελέων πρωτοδικών της περιφέρειας του εφετείου, των αρμόδιων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στατιστικές και ετήσιοι πίνακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για την αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, οι συγκριτικοί πίνακες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αριθμό των συμβολαιογράφων σε όποια ισχύει ο θεσμός, η αστική ή τουριστική ανάπτυξη κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ο όγκος των συναλλαγών, η οικοδομική δραστηριότητα και ό,τι θεωρείται πρόσφορο για την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη σύσταση, την αύξηση ή τη μείωση του αριθμού των θέσεων των συμβολαιογράφων.

5. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη του ερωτήματος ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το σχετικό φάκελο, με γραπτή εισήγησή του, στον πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος ορίζει έναν από τους εφέτες ως εισηγητή. Μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό του εισηγητή συνέρχεται η επιτροπή, η οποία αποφασίζει με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για τη σύσταση θέσης συμβολαιογράφου ή την αύξηση ή μείωση του αριθμού των θέσεων αυτών σε ειρηνοδικειακή περιφέρεια της αρμοδιότητάς της.

Back to Top