ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ Β/2014

Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη
Κωδικός Προϊόντος: 15365|15366|15367
Γεωργιάδου Μ., Δερεδάκη Μ., Κατζέλα Μ., Κυρανούδη Φ., Λαγού Ν., Μαρινάκης Π., Μπαλογιάννη Ε., Μπαλτάς Σ., Σαρρή Σ., Σιούγγαρη Μ., Τριάντος Ν., Τσόγκας Π., Τσόγκας Χ., Τσούμας Β.
Καρατζά Σ.

Η «Επιθεώρηση Νομολογίας» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Στην Επιθεώρηση Νομολογίας ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών) και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται και στα 36 νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατʼ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία.

Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

Α  
* ΑβαρίαΣελ. 33
Άγιο Όρος βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερίαΣελ. 34
Άγνοια Νόμου βλ. λ. Νόμος 
Άγνωστη Διαμονή βλ. λ. Επίδοση, Κατοικία, Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αγορανομία - Αγορανομικός ΚώδικαςΣελ. 35
Αγοραπωλησία βλ. λ. Πώληση 
Αγροζημίες βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροληψία επίμορτη βλ. λ. Μίσθωση πράγματος 
Αγροτική ασφάλεια βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 36
Αγροτικός Κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροφυλακή βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγχιστεία βλ. λ. Συγγένεια 
Αγωγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 38
Αγωγή (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα, Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ), Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή (ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ.Σελ. 41
Αγωγή Πολιτική βλ. λ. Πολιτική Αγωγή - Πολιτικός Ενάγων 
Αγωγιάτης βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ναύλωση, Μεταφορές 
Άδεια προς Δίωξη βλ. λ. Ποινική Δίωξη 
Άδεια Εργαζομένων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Άδεια Υπαλλήλων βλ. λ. Υπάλληλοι στη σχετική κατηγορία 
Αδιαίρετη Παροχή βλ. λ. Παροχή 
Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 54
Αδίκημα - Αδικοπραξία βλ. και λ. Αποζημίωση, Αυτοκίνητα κ.λπ.Σελ. 57
Άδικη Επίθεση βλ. λ. Απειλή (ΠοινΔ) 
Αδυναμία Παροχής βλ. λ. Παροχή 
* Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες βλ. λ. ΜεταφορέςΣελ. 86
Αθέμιτος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός 
ΑθλητισμόςΣελ. 87
ΑιγιαλόςΣελ. 90
Αίγυπτος - Αιγυπτιώτες βλ. λ. Ομογενείς 
Αιδούς προσβολήΣελ. 95
ΑιμομιξίαΣελ. 97
Αιολική ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
ΑίρεσηΣελ. 98
Αισχροκέρδεια βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 
Αισχροκερδείς Συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις (ΑστΔ), Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργαναΣελ. 99
Αίτηση ακυρώσεως Αποφάσεως (ΠοινΔικον) βλ. λ. Απόφαση (ΠοινΔικον) 
Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον)Σελ. 107
Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 107
Αίτηση Αναιρέσεως (ΠολΔ) βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Αίτηση θεραπείας βλ. Προσφυγή (ΔιοικΔικον) 
Αίτηση για Χάρη βλ. λ. Ποινές 
Αιτία Θανάτου Δωρεά βλ. λ. Δωρεά 
Αιτιολογία βλ. λ. Σύνταγμα, Διοικητική πράξη, Απόφαση 
Ακίνητα βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δημόσια κτήματα, Δουλείες, Επικαρπία, Εργατική κατοικία, Κτηματολόγιο, Κυριότητα, Χρησικτησία 
* Ακολασία - Ακόλαστη πράξη βλ. λ. ΑποπλάνησηΣελ. 113
Ακρόαση (ΣυντΔ) βλ. και λ. ΣύνταγμαΣελ. 114
Ακτοπλοΐα βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ακυρότητα (ΑστΔ) βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη, Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες, Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.Σελ. 116
Ακυρότητα (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Διοικητική Πράξη 
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα, Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ.Σελ. 119
Ακυρότητα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση, Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη κ.λπ. Σελ. 127
Αλιεία - Αλιεύματα - ΑλιεργάτεςΣελ. 128
Αλληλέγγυα Ενοχή βλ. λ. Ενοχές 
Αλληλοβοηθητικά Σωματεία βλ. λ. Σωματεία 
Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) βλ. και λ. Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά, Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ), Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, ΤόκοιΣελ. 129
Αλλοδαποί βλ. και λ. Έκδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, ΠρόσφυγεςΣελ. 132
* ΆμβλωσηΣελ. 141
Αμέλεια (ΑστΔ)Σελ. 141
Αμέλεια (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβεςΣελ. 143
Αμνηστία (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές 
* Άμυνα (ΠοινΔ)Σελ. 147
Αναβολή βλ. λ. Δίκη 
Αναγγελία βλ. λ. Πλειστηριασμός, Πτώχευση κ.λπ. 
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση βλ. λ. Απαλλοτρίωση Αναγκαστική 
Αναγκαστική Διαδοχή βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα 
* Αναγκαστική ΔιαχείρισηΣελ. 148
Αναγκαστική Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση 
Ανάγκης Κατάσταση βλ. λ. Κατάσταση Ανάγκης 
Αναγνώριση χρέουςΣελ. 148
Αναγνωριστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Αναδασμός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αναίρεση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Αναιρέσεως 
Αναδοχή χρέουςΣελ. 149
Αναίρεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση, Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα, Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίαςΣελ. 153
Αναίρεση (ΠολΔ) βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ), Απόδειξη (ΠολΔ), ΔεδικασμένοΣελ. 160
Ανάκληση βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Πληρεξουσιότητα, Διοικητική Πράξη, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Ποινές, Απόλυση με όρους, Έγκληση - Μήνυση κ.λπ. 
Ανακοπή ερημοδικίας (ΠολΔ)Σελ. 176
Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής βλ. λ. Διαταγή Πληρωμής 
Ανακοπή κατά Πράξεων Εκτελέσεως βλ. λ. Εκτέλεση 
* Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής βλ. λ. Δάση, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια κτήματαΣελ. 178
Ανακοπή - ΤριτανακοπήΣελ. 178
Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 185
Αναμίσθωση βλ. λ. Μίσθωση Πράγματος 
Αναμορφωτικά Μέτρα βλ. λ. Ανήλικος 
Ανανέωση βλ. λ. Ενοχή 
Αναπλειστηριασμός βλ. λ. Πλειστηριασμός 
Ανάπηροι - Θύματα πολέμου βλ. και λ. Αντίσταση εθνικήΣελ. 189
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων βλ. λ. Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων 
Αναστολή βλ. λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική Πράξη, Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική εκτέλεση, Εκτέλεση, Παραγραφή, Ποινές 
Αναστολή (ΠολΔ) βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική εκτέλεσηΣελ. 190
Ανατοκισμός βλ. λ. Τόκος 
ΑναψηλάφησηΣελ. 192
Αναψηλάφηση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Επανάληψη Διαδικασίας 
Ανέλεγκτο - Ελεγκτό βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 194
Ανήλικος βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος, Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα, ΥιοθεσίαΣελ. 195
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
ΑνθρωποκτονίαΣελ. 201
Ανίκανοι για Καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανικανότητα (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανταγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Ανταγωνισμός βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 208
Αντέγγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Αντέφεση βλ. λ. Έφεση 
Αντίγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Ανταλλαγή βλ. λ. Πώληση 
Ανταλλάξιμη περιουσία βλ. λ. Δημόσια κτήματα 
Αντίκλητος (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αντίκλητος (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον) 
Αντίκλητος (ΠολΔ) βλ. και λ. Επίδοση (ΠολΔ) 
* Αντιποίηση Αρχής βλ. λ. Αντίσταση κατά της ΑρχήςΣελ. 225
ΑντιπροσώπευσηΣελ. 226
Αντιρρήσεις βλ. λ. Εκτέλεση 
Αντίσταση ΕθνικήΣελ. 227
Αντίσταση κατά της Αρχής βλ. και λ. Αντιποίηση ΑρχήςΣελ. 227
Αντιφατική Συμπεριφορά βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος 
Αντιφώνηση Χρέους βλ. λ. Χρέος 
Ανυπακοή βλ λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Ανώνυμη Εταιρία βλ. λ. Εταιρίες 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Ανωτέρα βία (ΑστΔ)Σελ. 229
* Αξιόγραφα (Γενικά)Σελ. 230
Αξιόγραφα βλ. λ. Αξιόγραφα (Γενικά), Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή, Φορτωτική κ.λπ. 
Αξιωματικοί βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Απαγόρευση (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαστική συμπαράσταση 
Απαγόρευση εξόδου από τη ΧώραΣελ. 230
* Απαγωγή βλ. και λ. ΑνήλικοςΣελ. 231
Απαλλαγή Φορολογική βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες 
Απαλλοτρίωση αναγκαστικήΣελ. 231
* Απάτη (ΑστΔ)Σελ. 240
Απάτη (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 240
* ΑπείθειαΣελ. 246
Απειλή (ΑστΔ)Σελ. 246
Απειλή (ΠοινΔ)Σελ. 247
Απέλαση βλ. λ. Αλλοδαποί 
Απεργία (ΕργΔ)Σελ. 247
ΑπιστίαΣελ. 250
Απόγραφο βλ. λ. Εκτέλεση 
Απόδειξη (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Έγγραφα (ΔιοικΔικον)Σελ. 253
Απόδειξη (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον)Σελ. 255
Απόδειξη (ΠολΔ)Σελ. 256
Αποδοχές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος βλ. και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΣελ. 259
* Απόδραση κρατουμένουΣελ. 259
ΑποζημίωσηΣελ. 260
Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
* Αποκατάσταση (ΠοινΔικον)Σελ. 266
Αποκατάσταση Πτωχευτική βλ. λ. Πτώχευση 
Αποκατάσταση Ακτημόνων βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αποκατάσταση Προσφύγων βλ. λ. Πρόσφυγες 
Αποκέντρωση Διοικητική βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Αποκήρυξη βλ. λ. Τέκνα 
Αποκλήρωση βλ. λ. Διαθήκη, Νόμιμη Μοίρα 
Απολογία Κατηγορουμένου βλ. λ. Κατηγορούμενος 
Αποθετήριο βλ. Αξιόγραφα (Γενικά) 
Απόλυση με όρους βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον), ΠοινέςΣελ. 267
Απολωλότα (ΑστΔ) βλ. λ. Κυριότητα 
Απόντες βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος 
ΑπόπειραΣελ. 269
Αποπλάνηση βλ. και λ. Ανήλικος, ΑσέλγειαΣελ. 273
Αποποίηση Κληρονομίας βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία 
Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά ΙδρύματαΣελ. 275
Αποσφράγιση βλ. λ. Σφράγιση - Αποσφράγιση 
Απόφαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον)Σελ. 276
* Απόφαση (ΠοινΔικον)Σελ. 278
Απόφαση (ΠολΔ)Σελ. 278
Αποχετεύσεις βλ. λ. Οργανισμοί (ΕΥΔΑΠ) 
Άρειος Πάγος βλ. λ. Αναίρεση, Αναψηλάφηση, Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία, Ένδικα Μέσα, Παραπομπή 
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) Σελ. 282
Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 286
Αρμοδιότητα (ΠολΔ)Σελ. 287
Αρνητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή (ΠολΔ), Κυριότητα 
ΑρπαγήΣελ. 290
Αρπαγή Ανηλίκου βλ. λ. Ανήλικος 
ΑρραβώναςΣελ. 291
* Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - ΑρτεργάτεςΣελ. 292
Αρχαία - ΑρχαιότητεςΣελ. 292
Αρχή Ισότητας βλ. λ. Ισότητα 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Αρχής Περιύβριση βλ. λ. Περιύβριση Αρχής 
Αρχής Αντιποίηση βλ. λ. Αντιποίηση Αρχής 
Αρχής Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής 
Αρχιτέκτονες βλ. λ. Μηχανικοί 
Αρωγή επιθαλάσσιαΣελ. 303
Ασέλγεια βλ. και λ. ΑποπλάνησηΣελ. 305
Άσεμνα Δημοσιεύματα βλ. λ. Τύπος 
Αστικώς Υπεύθυνος βλ. λ. Δίκη (Ποινική) 
Αστυνομία - Αστυνομικές Διατάξεις βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Άσυλο βλ. λ. Έκδοση, Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης, Εκπαίδευση, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία - Προσβολή τιμής, Παραβίαση οικιακού ασύλου 
Ασφάλεια Αγροτική βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Ασφάλεια Δημόσια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Ασφάλεια Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες 
Ασφαλίσεις Γεωργικές (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφαλίσεις Κοινωνικές βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφάλιση ιδιωτική βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας Οδικής ΚυκλοφορίαςΣελ. 306
Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 317
Ατομική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
Ατυχήματα βλ. λ. Αυτοκίνητα, Σύμβαση Εργασίας 
Αυθαίρετα Κτίσματα βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
ΑυτοδικίαΣελ. 333
ΑυτοκίνηταΣελ. 334
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) βλ. λ. Φορολογία Εισοδήματος 
Αυτοσύμβαση βλ. λ. Αντιπροσώπευση, Συμβάσεις (ΑστΔ) 
Αυτουργία βλ. λ. Ηθικός Αυτουργός, Συνέργεια, Έγκλημα 
Αυτόφωρο έγκλημα βλ. και λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - ΕγκληματικότηταΣελ. 346
Αυτοψία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
Αυτοψία (ΠοινΔικον)Σελ. 347
* Αυτοψία (ΠολΔ)Σελ. 348
ΑφάνειαΣελ. 348
Αφροδίσια Νοσήματα βλ. λ. Πορνεία 
Αχρεώστητο βλ. λ. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός 
Αχρησία βλ. λ. Δουλείες 
* Άφεση χρέουςΣελ. 348
Β  
Βάρος αποδείξεως βλ. λ. Απόδειξη 
Βεβαίωση ψευδήςΣελ. 350
Βία ανώτερη βλ. λ. Ανωτέρα Βία 
* Βία παράνομηΣελ. 352
Βιαιοπραγία κατʼ ανωτέρου βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
ΒιασμόςΣελ. 353
Βιβλία ΔιεκδικήσεωνΣελ. 354
Βιβλία Εμπορικά βλ. και λ. Αλληλόχρεος ΛογαριασμόςΣελ. 355
Βιβλία Μεταγραφών βλ. λ. Μεταγραφή 
Βιβλία Υποθηκών βλ. λ. Υποθήκη 
Βιομηχανία - ΒιοτεχνίαΣελ. 356
Βιομηχανική Ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, ΣήματαΣελ. 356
Βίος προηγούμενος έντιμος βλ. λ. Ποινές 
Βλάβη Σωματική βλ. λ. Σωματικές βλάβες 
* ΒλασφημίαΣελ. 358
Βόμβες βλ. λ. Εκρηκτικές Ύλες 
Βοσκή βλ. λ. Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία 
ΒούλευμαΣελ. 358
Βουλευτές - Βουλή βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα πολιτικάΣελ. 360
Γ  
Γάμος βλ. και λ. Διαζύγιο, ΔιατροφήΣελ. 363
ΓενετικήΣελ. 369
Γενικές Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος βλ. λ. Συνδικαλισμός 
Γενικοί Όροι Συναλλαγών βλ. λ. Προστασία Καταναλωτή 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
* Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 370
Γεωργικά Ενεχυρόγραφα βλ. λ. Ενέχυρο 
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις 
Γεωργικός κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Γνησιότητα Εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα 
Γνησιότητα τέκνου βλ. λ. Τέκνα 
Γονική μέριμνα βλ. λ. Ανήλικος, Διατροφή, Τέκνα 
Γραμμάτιο σε Διαταγή βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή 
Δ  
ΔάνειοΣελ. 371
Δανειστών Καταδολίευση βλ. λ. Καταδολίευση Δανειστών 
ΔάσηΣελ. 371
Δασμοί βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία, Εισαγωγές - Εξαγωγές 
Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΔιοικΔικον)Σελ. 386
Δεδικασμένο (ΠοινΔικον)Σελ. 388
Δεδικασμένο (ΠολΔ)Σελ. 391
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. και λ. Ανεξάρτητες Αρχές, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Back to Top