ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 80,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18435
Λαδάς Δ.
Κεσσίδη Ε., Λαδάς Δ., Μποσινάκη Α.-Ε., Μπούρλος Αθ., Πατσουράκης Ν., Σαρλά Ε., Στοφόρου Ε., Τσερόλα Μ., Χαρίσης Δ.

Στο έργο «Ευέλικτες Μορφές Εργασίας», μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται μορφές ευέλικτης απασχόλησης, οι οποίες αποκλίνουν από το παραδοσιακό μοντέλο του εργατικού δικαίου, το οποίο έχει στηριχθεί στην σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου κατά πλήρες ωράριο, και αναδεικνύονται ενδιαφέροντα πρακτικά ζητήματα που αναφύονται στο εν λόγω πεδίο, ιδίως και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4808/2021.
Ειδικότερα, εξετάζονται θέματα σχετικά με:

 • τη σύμβαση ορισμένου χρόνου
 • τη μερική απασχόληση
 • την εκ περιτροπής εργασία
 • τη σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
 • την εποχική εργασία
 • τη σύμβαση μαθητείας
 • την ετοιμότητα προς παροχή εργασίας (on call work)
 • τη διευθέτηση εργασίας
 • την τηλεργασία
 • τον δανεισμό εργαζομένων
 • το Crowdworking
 • το Job & Work sharing
 • την απόσπαση εργαζομένων
 • τις υπερωρίες

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον δικηγόρο, δικαστή, ακαδημαϊκό και γενικότερα τον μελετητή του εργατικού δικαίου, ενώ θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και σε φοιτητές.

Περιεχόμενα
Αντί προλόγου Σελ. VII
Εισαγωγή στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις μετά το Ν 4808/2021 Σελ. XV

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 1
I. Συμβατική ελευθερία και σύμβαση ορισμένου χρόνου Σελ. 2
II. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας Σελ. 4
III. Χρονικός καθορισμός λήξης της σύμβασης Σελ. 5
IV. Συμβάσεις εργασίας προς υλοποίηση σύμβασης έργου Σελ. 7
V. Σελ. Ειδικές μορφές εμφάνισης σύμβασης ορισμένου χρόνου
A. Σύμβαση εργασίας με αίρεση Σελ. 10
B. Σύμβαση εργασίας με δοκιμή Σελ. 10
Γ. Σύμβαση εργασίας με όριο ηλικίας Σελ. 14
VI. Ορθός νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 18
VII. Παράταση χρόνου λήξεως της συμβάσεως ορισμένου χρόνου Σελ. 19
VIII. Πρακτική σημασία της επιλογής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 21
IX. Αντικειμενικοί λόγοι για τον ορισμένο χρόνο της σύμβασης Σελ. 26
X. Ειδικότεροι περιορισμοί για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σελ. 32
XI. Η μετατροπή της σύμβασης ορισμένου σε αορίστου χρόνου Σελ. 35
XII. Πρόωρη λύση με καταγγελία Σελ. 36
A. Η διάταξη του άρθρου 672 ΑΚ Σελ. 36
B. Ο σπουδαίος λόγος Σελ. 37
Γ. Πειθαρχική διαδικασία Σελ. 42
Δ. Εγκυμοσύνη και ορισμένος χρόνος εργασίας Σελ. 44
ΧΙΙΙ. Καταχρηστική καταγγελία και σπουδαίος λόγος Σελ. 46
XIV. Χρηματική αποζημίωση στην καταγγελία Σελ. 47
XV. Διατάξεις 673, 674 ΑΚ Σελ. 48
XVI. Αποσβεστική προθεσμία Σελ. 49
XVII. Σελ. Λειτουργία της σύμβασης ορισμένου χρόνου
A. Η μη διάκριση Σελ. 50
B. Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση Σελ. 56
XVIII. Σελ. Ειδικές Περιπτώσεις
A. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα Σελ. 56
B. Σύμβαση εργασίας αλλοδαπού Σελ. 60
Γ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Σελ. 61
XIX. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 62

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία (Βλ. σχετικά στο Κεφάλαιο 1ο)
Ι. Στοιχεία δικαίου επαγγελματικής εκπαίδευσης Σελ. 63
ΙΙ. ΟΑΕΔ Σελ. 64
ΙΙΙ. Οι Σχολές Μαθητείας Σελ. 66
ΙV. Ο Ν 4763/2020 για την επαγγελματική κατάρτιση Σελ. 67
V. Το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας Σελ. 72
A. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και μαθητευομένων Σελ. 74
B. Δικλείδες διασφάλισης της ποιότητας της Μαθητείας Σελ. 76
Γ. Ειδικό νομοθετικό καθεστώς - Η απόφαση 31464/708/2018 Σελ. 77
Δ. Κανονιστική ρύθμιση της σχέσης μαθητείας Σελ. 79
VI. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων Σελ. 82
VII. Μορφές της σύμβασης μαθητείας Σελ. 83
A. Γνήσια σύμβαση μαθητείας Σελ. 85
B. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου Σελ. 87
VIII. Ειδικά ζητήματα Σελ. 88
IX. Επιμύθιο Σελ. 93

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 97
Ι. Εισαγωγή Σελ. 98
ΙΙ. Τεκμήρια εξάρτησης και ορθός νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 101
ΙΙΙ. Περιπτώσεις που οριοθετήθηκαν από το Νομοθέτη Σελ. 104
A. Η περίπτωση της ΑΚ 702 Σελ. 105
B. Οι εργαζόμενοι σε εταιρίες φύλαξης και καθαρισμού Σελ. 107
Γ. Πλασματικός εργοδότης στην κοινωνική ασφάλιση Σελ. 108
Δ. Επέκταση της εργοδοτικής ιδιότητας σε εργοδότες σύμβασης έργου Σελ. 109
ΙV. Σελ. Περιπτώσεις παρεμβολής της σύμβασης έργου στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
Α. Οι περιπτώσεις του outsourcing και in-house outsourcing Σελ. 113
Β. Σύμβαση έργου και (υποκρυπτόμενη) προσωρινή απασχόληση Σελ. 117

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 125
Ι. Εισαγωγή Σελ. 125
II. Ορισμός και γνωρίσματα της εποχικής απασχόλησης Σελ. 126
III. Η νομική φύση της σύμβασης εργασίας των εποχικώς απασχολούμενων Σελ. 127
IV. Ειδικότερα το δικαίωμα επαναπρόσληψης Σελ. 132
V. Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος επαναπρόσληψης και ο τρόπος άσκησής του Σελ. 135
VI. Σελ. Ιδιαιτερότητες της σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων
A. Υπαλληλική ιδιότητα και προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης εργασίας Σελ. 136
B. Χρονικά όρια εργασίας Σελ. 138
Γ. Ετήσια άδεια Σελ. 140
Δ. Καταγγελία και αποζημίωση Σελ. 140
VII. Νομοθεσία Covid-19 Σελ. 142

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 145
Λοιπές μελέτες/Αναφορές/Πηγές Σελ. 146
I. Εισαγωγή Σελ. 147
II. Σελ. Η ετοιμότητα παροχής εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
A. Η αντιμετώπιση της ετοιμότητας προς παροχή εργασίας από την ελληνική έννομη τάξη Σελ. 150
B. Οι μορφές ετοιμότητας προς παροχή εργασίας μέσα από την ελληνική νομολογία και την πράξη Σελ. 151
Γ. Οι έννομες συνέπειες των μορφών ετοιμότητας προς παροχή εργασίας στο ελληνικό εργατικό δίκαιο Σελ. 153
Δ. Η ετοιμότητα εργασίας ως «χρόνος εργασίας» σύμφωνα με την νομολογία του ΔικΕΕ Σελ. 155
Ε. Οι συνέπειες της νομολογίας του ΔικΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 159
III. Σελ. Συμβάσεις διαθεσιμότητας εργασίας (on call work)
A. Συμβάσεις εργασίας κατόπιν κλήσεως (on call contracts) Σελ. 161
Β. Συμβάσεις μηδενικών ωρών απασχόλησης (zero-hours contracts) Σελ. 164
Γ. Η διεθνής νομοθετική αντιμετώπιση των συμβάσεων μηδενικών ωρών απασχόλησης (zero-hours contracts) Σελ. 167
Δ. Η ρύθμιση των συμβάσεων εργασίας κατόπιν κλήσεως (on call contracts) και μηδενικών ωρών απασχόλησης (zero-hours contracts) σε επίπεδο δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου - Η Οδηγία 2019/1152/ΕΕ Σελ. 168
Ε. Η συμβατότητα των συμβάσεων μηδενικών ωρών απασχόλησης (zero-hours contracts) με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 171
ΙV. Παροχή εργασίας μέσω ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και το φαινόμενο της «ψηφιακής ετοιμότητας» Σελ. 174
A. Ψηφιακή ετοιμότητα - Χρόνος εργασίας ή περίοδος ανάπαυσης; Σελ. 176
B. Οι συνέπειες της ψηφιακής ετοιμότητας για τους εργοδότες και τους εργαζομένους Σελ. 179
Γ. Η οριοθέτηση της ψηφιακής ετοιμότητας - Το «δικαίωμα αποσύνδεσης» Σελ. 181
Δ. Η αντιμετώπιση της ψηφιακής ετοιμότητας από τον Έλληνα νομοθέτη Σελ. 183
V. Επίλογος Σελ. 185

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 187
I. Εισαγωγή Σελ. 187
II. Η έννοια της διευθέτησης και ιστορική αναδρομή του θεσμού Σελ. 189
III. Συστήματα διευθέτησης Σελ. 191
IV. Ζητήματα αμοιβής και συσχετισμός με ανάπαυση και άδεια αναψυχής Σελ. 193
V. Το δικαίωμα άρνησης του μισθωτού Σελ. 194
VI. Τρόποι υιοθέτησης των συστημάτων Σελ. 196
VII. Περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης του συστήματος της διευθέτησης Σελ. 199
VΙΙΙ. Οι νέες ρυθμίσεις του Ν 4808/2021 Σελ. 199

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 203
I. Εισαγωγή Σελ. 205
II. Ορισμός μερικής απασχόλησης/Περιεχόμενο συμφωνίας Σελ. 208
III. Διαδικαστικές προϋποθέσεις κύρους Σελ. 210
A. Έγγραφος τύπος Σελ. 210
B. Τεκμήριο πλήρους απασχόλησης Σελ. 221
Γ. Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζόμενων στην επιχείρηση Σελ. 226
IV. Σελ. Ουσιαστικοί όροι συμφωνίας
A. Αρχή της μη δυσμενούς διάκρισης/Εφαρμογή λοιπών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στους μερικώς απασχολούμενους βάσει της αρχής της μη διάκρισης Σελ. 226
B. Διακεκομμένο ωράριο Σελ. 231
Γ. Αποδοχές μερικώς απασχολούμενων μισθωτών Σελ. 232
Δ. Δικαίωμα λήψης αδειών και επιδόματος αδείας Σελ. 234
Ε. Υπολογισμός Δώρων Εορτών Σελ. 236
ΣΤ. Πρόσθετη εργασία Σελ. 237
V. Μερική απασχόληση και ετοιμότητα εργασίας Σελ. 251
VI. Κοινωνική ασφάλιση Σελ. 253
VII. Εναλλαγή του καθεστώτος εργασίας πλήρους απασχόλησης με αυτό της μερικής Σελ. 254
VIII. Η μερική απασχόληση από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού δικαίου (αναλυτικότερη παράθεση των οικείων διατάξεων) Σελ. 264
IX. Εκ περιτροπής εργασία Σελ. 269
X. O θεσμός της εκ περιτροπής εργασίας στη συγκυρία της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 Σελ. 291

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 303
I. Εισαγωγικά Στοιχεία Σελ. 304
II. Ορολογικές επισημάνσεις Σελ. 305
III. Η θεωρητική θεμελίωση της σύμβασης δανεισμού - Η προσωπική φύση της σύμβασης εργασίας Σελ. 307
IV. Η εξαίρεση στον κανόνα: Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας στο συμβατικό εργατικό δίκαιο Σελ. 309
V. Η καθιέρωση της σύμβασης δανεισμού εργασίας Σελ. 310
VI. Η συνομολόγηση της σύμβασης δανεισμού Σελ. 311
VII. Ειδικότερα οι προϋποθέσεις σύναψης της σύμβασης δανεισμού εργασίας. Η αποδοχή του εργαζομένου ως αναγκαίος όρος για την νομιμότητα της σύμβασης δανεισμού εργασίας Σελ. 312
VIII. Η παροχή της συναίνεσης του εργαζομένου υπό τη μορφή προδιατυπωμένου όρου στη σύμβαση εργασίας Σελ. 314
IX. Η έλλειψη οικονομικού ανταλλάγματος. Γενικά για τα αίτια της σύναψης σύμβασης δανεισμού Σελ. 315
X. Το αντικείμενο της σύμβασης δανεισμού εργασίας Σελ. 316
XI. Ειδικότερα οι επιμέρους υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών Σελ. 318
XII. Το περιεχόμενο της συνήθους σύμβασης δανεισμού εργασίας. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πρωτογενούς εργοδότη Σελ. 318
XIII. Ο ρόλος του δευτερογενούς εργοδότη στην συνήθη σύμβαση δανεισμού Σελ. 325
XIV. Η θέση του δανειζόμενου μισθωτού Σελ. 327
XV. Κατ’ εξαίρεσιν: Η ευχέρεια των μερών ως προς τη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης δανεισμού Σελ. 328
XVI. Ενδιάμεσα συμπεράσματα Σελ. 331
XVII. Το ζήτημα της προσμέτρησης των δανειζόμενων εργαζομένων στην εκμετάλλευση του συμβατικού ή/και του δευτερογενούς εργοδότη - Ειδικότερα επί ομαδικών απολύσεων Σελ. 333
XVIII. Η τύχη της σύμβασης δανεισμού κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησης Σελ. 337
XIX. Η αναγραφή του δανειζόμενου μισθωτού στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)-ΕΡΓΑΝΗ Σελ. 339
XX. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 342

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η κοινοτική Οδηγία 2008/104/ΕΚ για την Προσωρινή Απασχόληση
Ι. Ιστορική Αναδρομή Σελ. 346
ΙΙ. Η κοινοτική Οδηγία 2008/104/ΕΕ Σελ. 349
A. Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1) Σελ. 350
1. Εφαρμογή της Οδηγίας σε έμμεσους εργοδότες που δεν ασκούν οικονομικές δραστηριότητες (άρθρο 1 παράγραφος 2) Σελ. 350
2. Παρέκκλιση για ειδικά δημόσια ή επιδοτούμενα από δημόσιες αρχές προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ένταξης ή επιμόρφωσης (άρθρο 1 παράγραφος 3) Σελ. 351
B. Σκοπός της ρύθμισης (Άρθρο 2) Σελ. 351
Γ. Ορισμοί (Άρθρο 3) Σελ. 352
Δ. Επανεξέταση περιορισμών & απαγορεύσεων (Άρθρο 4) Σελ. 352
Ε. Αρχή της ίσης μεταχείρισης (Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ), άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και άρθρο 5 παράγραφος 1) Σελ. 353
1. Παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 & παράγραφος 3 Σελ. 354
2. Παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 Σελ. 355
ΣΤ. Πρόσβαση σε θέση εργασίας, εγκαταστάσεις & επαγγελματική κατάρτιση (Άρθρο 6) Σελ. 355
Ζ. Εκπροσώπηση των προσωρινώς απασχολούμενων (Άρθρο 7) Σελ. 356
Η. Ενημέρωση εκπροσώπων εργαζομένων (Άρθρο 8) Σελ. 357
Θ. Επιπλέον ζητήματα Σελ. 357
ΙΙΙ. Σελ. Επισκόπηση της Νομολογίας του ΔΕΕ σχετικά με την Προσωρινή Απασχόληση
Α. Υπόθεση Ruhrlandklinik gGmbH (C – 216/15) Σελ. 357
Β. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (C-533-13) Σελ. 360
Γ. Υπόθεση Oreste della Roca (C-290/12) Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Προσωρινή Απασχόληση στην Εθνική Έννομη Τάξη
Ι. Σελ. Η έννοια της προσωρινής απασχόλησης
Α. Ορισμός και ουσιώδη εννοιολογικά στοιχεία Σελ. 365
Β. Διάκριση της προσωρινής απασχόλησης από άλλους θεσμούς Σελ. 366
1. Διάκριση από το γνήσιο δανεισμό Σελ. 366
2. Διάκριση από τη Μεσολάβηση για εύρεση εργασίας Σελ. 368
3. Διάκριση από τη σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών Σελ. 368
Γ. Η εμφάνιση και η πορεία στην Ελλάδα Σελ. 368
Δ. Οι συντελεστές στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 369
ΙΙ. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 370
Α. Η Νομική μορφή Σελ. 371
Β. Η δραστηριότητα της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 372
Γ. Οι ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις για την νομική μορφή & δραστηριότητα Σελ. 373
Δ. Η κατάργηση υποχρέωσης λήψεως αδείας Σελ. 374
Ε. Οι συνέπειες παράνομης σύστασης ή λειτουργίας των ΕΠΑ Σελ. 375
ΣΤ. Συμβατότητα των διαδικαστικών προϋποθέσεων Σελ. 377
ΙΙΙ. Σελ. Ο θεσμός της προσωρινής απασχόλησης
Α. Η σύμβαση προσωρινής απασχόλησης μεταξύ ΕΠΑ και μισθωτού Σελ. 377
1. Γενικοί όροι που διέπουν τη σύμβαση (έγγραφος τύπος & περιεχόμενο) Σελ. 377
2. Απαγορευμένοι όροι Σελ. 379
3. Σύμβαση Προσωρινής Απασχόλησης: ορισμένου ή αορίστου χρόνου; Σελ. 381
4. Ίση μεταχείριση προσωρινού και τακτικά απασχολούμενου Σελ. 383
Β. Η έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και Έμμεσου Εργοδότη Σελ. 386
1. Φύση & διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης Σελ. 386
2. Έγγραφος τύπος & περιεχόμενο Σελ. 388
3. Ευθύνη της ΕΠΑ και του Έμμεσου Εργοδότη Σελ. 389
Γ. Η έννομη σχέση μεταξύ εργαζομένου και έμμεσου εργοδότη Σελ. 390
1. Υποχρεώσεις του Έμμεσου Εργοδότη Σελ. 391
2. Υποχρεώσεις του εργαζομένου Σελ. 395
IV. Σελ. Το ουσιώδες χαρακτηριστικό της «προσωρινότητας»
Α. Η «προσωρινότητα» κατά την Οδηγία 2008/104/ΕΚ Σελ. 396
Β. Η εθνική ρύθμιση - Διάρκεια & Λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 397
1. Διάρκεια Σελ. 397
2. Λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 398
Γ. Συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Σελ. 399
Δ. Συνέπειες Ασυμβατότητας Σελ. 400
V. Οι περιπτώσεις απαγόρευσης προσφυγής στο θεσμό της προσωρινής απασχόλησης Σελ. 401
Α. Απαγόρευση προσφυγής κατά τη διάρκεια απεργίας με σκοπό την αντικατάσταση απεργών Σελ. 401
Β. Απαγόρευση προσφυγής λόγω προηγούμενων απολύσεων για οικονομικοτεχνικούς λόγους ή λόγω ομαδικών απολύσεων Σελ. 402
Γ. Απαγόρευση προσφυγής σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα Σελ. 403
Δ. Απαγόρευση προσφυγής λόγω ιδιαίτερης επικινδυνότητας της εργασίας Σελ. 404
Ε. Απαγόρευση προσφυγής για τους απασχολούμενους, που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδομών Σελ. 405
VI. Σελ. Μη τήρηση προϋποθέσεων νόμιμης προσωρινής απασχόλησης
Α. Μη τήρηση των όρων σύναψης της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης Σελ. 406
Β. Μη τήρηση της προϋπόθεσης της «προσωρινότητας» Σελ. 408
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Διάκριση μεταξύ Προσωρινής Απασχόλησης & Συμβάσεων Έργου
Ι. Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου Σελ. 409
ΙΙ. Η σύμβαση έργου ως μέσο ανάληψης δραστηριότητας εντός της επιχείρησης (in-house outsourcing) Σελ. 411
ΙΙΙ. Συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν παράνομη προσωρινή απασχόληση Σελ. 412
IV. Διάκριση Εννοιολογικών Στοιχείων της Σύμβασης έργου και της Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 414
Α. Διάκριση με βάση το αντικείμενο - παροχή Σελ. 414
Β. Διάκριση με βάση την ευθύνη και την κατανομή των κινδύνων Σελ. 414
Γ. Διάκριση με βάση την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος και την εξουσία οργάνωσης και εκτέλεσης του έργου Σελ. 415
V. Το ζήτημα της εικονικότητας της σύμβασης Οutsourcing Σελ. 417
VI. Έννομες Συνέπειες Σελ. 418
VII. Συνολική θεώρηση Σελ. 419
VIII. Συμπέρασμα Σελ. 424

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 427
Ι. Προλεγόμενα Σελ. 428
ΙΙ. Προσδιορισμός της έννοιας της κατ’ οίκον απασχόλησης - Η διάταξη της § 1 άρθρου 22 του Ν 1902/1990 Σελ. 428
ΙΙΙ. Μια διεθνής εργατολογική προσέγγιση: Ο ορισμός της κατ’ οίκον απασχόλησης στην υπ’ αριθμόν 177 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας Σελ. 431
IV. Σημεία επαφής των ως άνω ορισμών και κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα Σελ. 433
V. Διάκριση της κατ’ οίκον εργασίας από συγγενείς μορφές απασχόλησης Σελ. 435
VI. Η οικιακή εργασία Σελ. 435
VII. Διάκριση από την παροχή τηλεργασίας Σελ. 436
VIII. Ζητήματα αμοιβής στην κατ’ οίκον απασχόληση: Συστήματα αμοιβής με βάση την απόδοση του εργαζομένου Σελ. 438
IX. Ενδιάμεσα συμπεράσματα Σελ. 441
X. Η εξάρτηση στο πεδίο της κατ’ οίκον απασχόλησης Σελ. 443
XI. Ο νομοθετικός χαρακτηρισμός της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 447
XII. Το βάρος απόδειξης στις εργατικές διαφορές Σελ. 448
XIII. Το νόμιμο τεκμήριο εξάρτησης - Σύντομη αναδρομή Σελ. 449
XIV. Το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας Σελ. 450
XV. Ανάλυση των επιμέρους κριτηρίων Σελ. 452
A. Ύπαρξη συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου Σελ. 452
B. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της αναπτυσσόμενης έννομης σχέσης Σελ. 452
Γ. Η αυτοπρόσωπη εκτέλεση της εργασίας από τον απασχολούμενο Σελ. 454
Δ. Αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο Σελ. 456
XVI. Ο μαχητός χαρακτήρας του τεκμηρίου και η δυνατότητα ανταπόδειξης Σελ. 459
XVII. Συμπερασματικά Σελ. 464
XVIII. Υπολογισμός των επιμέρους μισθολογικών αξιώσεων και της αποζημίωσης απόλυσης επί αμοιβής με κυμαινόμενες αποδοχές Σελ. 465
XIX. Υπολογισμός επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) Σελ. 466
XX. Υπολογισμός αποδοχών και επιδόματος αδείας αναψυχής Σελ. 468
ΧΧΙ. Υπολογισμός της νόμιμης αποζημίωσης απολύσεως Σελ. 469
ΧΧΙΙ. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 471

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 473
Ι. Εισαγωγικά Στοιχεία Σελ. 474
ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός της οικιακής εργασίας Σελ. 478
ΙΙΙ. Υποκατηγορίες οικιακών μισθωτών: Οικόσιτοι και μη οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί Σελ. 483
IV. Οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί: Η διαβίωση με τον εργοδότη ως διακριτικό γνώρισμα του οικόσιτου μισθωτού Σελ. 483
V. Μη οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί και η παροχή εξειδικευμένων εργασιών Σελ. 486
VI. Οι έννομες συνέπειες από το χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως οικόσιτου ή μη: Χρονικά όρια εργασίας και κατώτατα όρια αμοιβών Σελ. 487
VII. Χρονικά όρια ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας για οικόσιτους και μη εργαζομένους, ασφαλιστικό καθεστώς Σελ. 487
VIII. Η αμοιβή των οικιακών μισθωτών - Το ζήτημα της υπαγωγής στα κατώτατα μισθολογικά όρια Σελ. 489
IX. Το ζήτημα της παραγραφής των αξιώσεων των οικιακών εργαζομένων Σελ. 493
X. Ειδικά ως προς την καταβολή της αμοιβής των οικιακών εργαζομένων με εργόσημο Σελ. 494
XI. Σχετικά με την ασφάλιση των οικιακών μισθωτών Σελ. 497
XII. Σε ποιες διατάξεις υπάγονται οι οικιακοί μισθωτοί: Επιδόματα Εορτών και Αδείας, Άδεια Αναψυχής και Καταγγελία της Σύμβασης εργασίας Σελ. 498
XIII. Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα Σελ. 499
XIV. Άδεια Αναψυχής και Αποδοχές Αδείας Σελ. 501
XV. Καταγγελία της σύμβασης οικιακής εργασίας Σελ. 502
XVI. Λύση της σύμβασης εργασίας με τον θάνατο του εργοδότη Σελ. 502
XVII. Οικιακή εργασία και κληρονομικές συμβάσεις Σελ. 506
XVIII. Επίλογος - Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 508

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 509
Λοιπές μελέτες/Αναφορές/Πηγές Σελ. 509
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 510
Α. Ορισμός – βασικά στοιχεία Σελ. 510
Β. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Σελ. 512
ΙΙ. Είδος της σύμβασης Σελ. 513
ΙΙΙ. Διάκριση από συναφείς συμβάσεις – Ομαδική εργασία Σελ. 514
IV. Ζητήματα εφαρμογής Σελ. 514
A. Τύπος της σύμβασης Σελ. 515
B. Ουσιώδεις όροι της σύμβασης Σελ. 515
Γ. Χρόνος εργασίας Σελ. 516
Δ. Αμοιβή Σελ. 517
Ε. Σχέσεις μεταξύ των μερών – υποχρέωση αναπλήρωσης Σελ. 517
ΣΤ. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας Σελ. 518
V. Σελ. Εφαρμογή του job sharing
A. Εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 519
B. Εφαρμογή στην Ελλάδα Σελ. 520
VI. Συμπεράσματα Σελ. 520

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 521
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Θεωρητικό Πλαίσιο
Ι. Ιστορική Αναδροµή Σελ. 522
II. Εννοιολογικός προσδιορισµός Σελ. 523
III. Μορφές της τηλεργασίας και νοµική φύση Σελ. 526
A. Κατ' οίκον εργασία Σελ. 526
B. Νοµαδική τηλεργασία Σελ. 527
Γ. Δορυφορικά κέντρα Σελ. 527
Δ. Κέντρα τηλεργασίας Σελ. 527
Ε. Τηλεσπίτια Σελ. 527
ΣΤ. Τηλεχωριά Σελ. 528
Ζ. Εκτός συνόρων τηλεργασία Σελ. 528
Η. Networking Σελ. 528
Θ. On-line και off-line τηλεργασία Σελ. 528
ΙV. Νοµική Φύση Σελ. 529
Α. Χρόνος Σελ. 530
Β. Συνολική θεώρηση και συνέπειες Σελ. 532
Γ. Τόπος παροχής Σελ. 534
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Νοµοθετικό Πλαίσιο
Ι. Σελ. Ευρωπαϊκό Θεσµικό Πλαίσιο
Α. Ιστορική αναδροµή Σελ. 534
Β. Ευρωπαϊκή Συλλογική Συµφωνία Πλαίσιο για την τηλεργασία Σελ. 536
ΙΙ. Σελ. Εθνική Έννοµη Τάξη
Α. Ιστορική αναδροµή Σελ. 540
Β. Νοµοθετική ρύθµιση Σελ. 540
Γ. Έκτακτες ρυθµίσεις λόγω SARS-COV-2 Σελ. 547
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Υγεία και Ασφάλεια
Ι. Υγεία και ασφάλεια στην τηλεργασία Σελ. 554
ΙΙ. Εργατικό ατύχηµα Σελ. 556
ΙΙΙ. Κοινωνική Ασφάλιση Σελ. 558
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Προσωπικά Δεδοµένα
Ι. Τα αντιτιθέµενα έννοµα συµφέροντα Σελ. 559
Α. Τα συµφέροντα του εργοδότη που εξυπηρετούνται από την επεξεργασία Σελ. 559
Β. Τα συµφέροντα του εργαζοµένου που απειλούνται από την επεξεργασία Σελ. 563
1. Η ιδιωτικότητα, η προστασία προσωπικών δεδοµένων και η προσωπικότητα του εργαζοµένου Σελ. 563
2. Η διακύβευση των ανωτέρω δικαιωµάτων των εργαζοµένων κατά τον έλεγχο της ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας και της χρήσης του διαδικτύου ειδικότερα Σελ. 567
Γ. Η ανάγκη στάθµισης των αντικρουόµενων συµφερόντων Σελ. 569
ΙΙ. Κατευθυντήριες Γραµµές της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη µέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της τηλεργασίας Σελ. 569
Α. Πρόσβαση στο δίκτυο Σελ. 570
Β. Χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ανταλλαγής µηνυµάτων Σελ. 570
Γ. Χρήση τερµατικής συσκευής αποθηκευτικών µέσων Σελ. 571
Δ. Πραγµατοποίηση τηλεδιασκέψεων Σελ. 571
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Άσκηση Συλλογικών Δικαιωµάτων
Ι. Αποµάκρυνση από την άσκηση συλλογικών δικαιωµάτων Σελ. 571
ΙΙ. Υφιστάµενο Νοµοθετικό Πλαίσιο Σελ. 573
ΙΙΙ. Συνολική θεώρηση Σελ. 573

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 577
Ι. Εισαγωγή στην προβληματική της διασυνοριακής απόσπασης των εργαζομένων Σελ. 579
ΙΙ. Σελ. Η Οδηγία 96/71/ΕΚ και η ενσωμάτωση της στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 30/2021
Α. Ιστορικό Πλαίσιο Σελ. 583
Β. Νομική Βάση και Ratio Legis Σελ. 584
Γ. Λειτουργία και Σχέση με τη Σύμβαση της Ρώμης/Κανονισμό «Ρώμη Ι» Σελ. 586
Δ. Πεδίο Εφαρμογής και Εννοιολογικοί Ορισμοί (Άρθρα 1 και 2 Οδηγίας) Σελ. 588
Ε. Όροι Εργασίας των Αποσπασμένων Εργαζόμενων (Άρθρο 3 Οδηγίας) Σελ. 595
ΙΙΙ. Σελ. Μέτρα και μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής της Οδηγίας 96/71/ΕΚ – Η διαδρομή μέχρι και την (εφαρμοστική) Οδηγία 2014/67/ΕΕ
Α. Εισαγωγή – Μέτρα Ελέγχου υπό το Καθεστώς της Οδηγίας 96/71/ΕΚ Σελ. 605
Β. Η Ανάγκη Θέσπισης της Εφαρμοστικής Οδηγίας 2014/67/ΕΕ Σελ. 607
Γ. Οι Ρυθμίσεις της Εφαρμοστικής Οδηγίας 2014/67/ΕΕ Σελ. 608
Δ. Η Ενσωμάτωση της Εφαρμοστικής Οδηγίας στην Εθνική Έννομη Τάξη Σελ. 615
IV. Σελ. Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της διασυνοριακής απόσπασης εργαζομένων εντός της Ε.Ε.
Α. Η Τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ΕΚ με την Οδηγία 2018/957/ΕΕ Σελ. 619
Β. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1149 Σελ. 628
V. Συσχετισμός με την έννοια της απόσπασης στο ευρωπαϊκό δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 630

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 635
Λοιπές Μελέτες/Αναφορές/Πηγές Σελ. 638
Ι. Εισαγωγή Σελ. 639
ΙΙ. Εργασία στην εποχή της «οικονομίας της πλατφόρμας» Σελ. 642
Α. Crowdwork Σελ. 644
1. Εννοιολογική προσέγγιση και περιγραφή του φαινομένου Σελ. 644
2. Οι προσφερόμενες κι εκτελούμενες εργασίες και η τυπολογία των πλατφορμών crowdworking Σελ. 646
Β. Work on-demand μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή εφαρμογών Σελ. 649
1. Εννοιολογική προσέγγιση και περιγραφή του φαινομένου Σελ. 649
2. Οι προσφερόμενες κι εκτελούμενες εργασίες Σελ. 650
ΙΙΙ. Η δυναμική των πλατφορμών εργασίας και η έκταση του φαινομένου Σελ. 651
IV. Οι συμβατικοί δεσμοί μεταξύ των μερών Σελ. 652
V. Το ζήτημα του χαρακτηρισμού της νομικής σχέσης μεταξύ χρήστη και πλατφόρμας από την σκοπιά του εργατικού δικαίου Σελ. 659
A. Η προσδιοριστική και διαφοροποιητική λειτουργία της έννοιας της εξάρτησης Σελ. 660
B. Η διάκριση μεταξύ «μισθωτών» και «αυτοαπασχολούμενων» Σελ. 661
Γ. Εργαζόμενοι μέσω ψηφιακής πλατφόρμας: «μισθωτοί» ή «αυτοαπασχολούμενοι»; Σελ. 665
VI. Σελ. Η νομολογιακή και νομοθετική αντιμετώπιση του ζητήματος στην Ευρώπη
Α. Η νομολογιακή αντιμετώπιση Σελ. 667
Β. Η θέση του ΔικΕΕ επί του ζητήματος Σελ. 675
Γ. Η νομοθετική αντιμετώπιση του φαινομένου Σελ. 678
VII. Η ρύθμιση της εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών στην χώρα μας με τον Ν 4808/2021 Σελ. 679
Α. Ο νομοθετικός ορισμός της έννοιας των «ψηφιακών πλατφορμών» Σελ. 682
Β. Η καθιέρωση τεκμηρίου ύπαρξης ανεξάρτητης εργασίας Σελ. 683
Γ. Η αναγνώριση συλλογικών δικαιωμάτων Σελ. 688
Δ. Η θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων για τις ψηφιακές πλατφόρμες Σελ. 692
VIII. Επίλογος Σελ. 695
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 697
Back to Top