Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17481
Ληξουριώτης Ι.

Το έργο «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» αποτελεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο στον κρίσιμο και επίκαιρο τομέα του συλλογικού εργατικού δικαίου. Το έργο διαρθρώνεται σε τρία μείζονα κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται και αναλύεται η συνδικαλιστική ελευθερία, ειδικότερα η οργάνωση και οι μορφές άσκησής της. Ειδικό βάρος αποδίδεται στην ανάλυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών, τα είδη τους (πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνομοσπονδίες), ενώ παρουσιάζεται σε ειδική ενότητα και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ιδίως μέσω των επαγγελματικών οργανώσεων του Ν 1712/1987.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά στη συλλογική αυτονομία και την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, αναλύονται διεξοδικά αφενός το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), με όλα τα επίκαιρα ζητήματα, αφετέρου οι θεσμοί της μεσολάβησης και διαιτησίας, αλλά και της συμφιλίωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του ΟΜΕΔ.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στο δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων, παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα το δίκαιο της απεργίας σε όλες του τις εκφάνσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο, ενώ ειδική ενότητα αφιερώνεται στο ζήτημα της ανταπεργίας.

Το έργο αποτελεί το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για όλους όσοι ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο και γενικότερα με τις εργασιακές σχέσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προοίμιο 3ης έκδοσης Σελ. IX
Προοίμιο 2ης έκδοσης Σελ. XI
Προοίμιο 1ης έκδοσης Σελ. XIV
Συντομογραφίες Σελ. XIX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Συνδικαλιστική ελευθερία, οργάνωση και μορφές άσκησή­ς της
1. Διεθνής κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 1
1.1. Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης ως βάση της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 3
Α. Εύρος και φορείς του δικαιώματος ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 3
Β. Η «αρχή της μη διάκρισης» στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος Σελ. 4
Γ. Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος Σελ. 5
Δ. Ειδικότερα το δικαίωμα ίδρυσης οργανώσεων χωρίς προηγούμενη άδεια Σελ. 6
Ε. Η αρχή της ελεύθερης ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 7
α) Η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων Σελ. 7
β) Ευνοιοκρατική αντιμετώπιση συνδικαλιστικών οργανώσεων και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας Σελ. 9
ΣΤ. Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία και ρήτρες συνδικαλιστικής ασφάλειας Σελ. 10
1.2. Δικαιώματα και εγγυήσεις λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 13
Α. Δικαίωμα ελεύθερης εκπόνησης καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας Σελ. 13
Β. Δικαίωμα ελεύθερης εκλογής εκπροσώπων Σελ. 14
α) Θέματα εκλογιμότητας Σελ. 15
β) Παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών στην εκλογική διαδικασία Σελ. 17
Γ. Δικαίωμα ελεύθερης οργάνωσης της διαχείρισης, των δραστηριοτήτων και του προγράμματος δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 17
α) Εσωτερική συνδικαλιστική οργάνωση και οικονομική διαχείριση Σελ. 18
β) Συνδικαλιστικές δραστηριότητες και πρόγραμμα δράσης Σελ. 20
1) Διάκριση συνδικαλιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτων Σελ. 21
2) Άλλες δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 22
Δ. Προστασία από την αυθαίρετη διάλυση και αναστολή λειτουργίας των συνδι­καλιστικών οργανώσεων Σελ. 23
Ε. Δικαίωμα ίδρυσης ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών και ελεύθερης ένταξης σ’ αυτές και σε διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων Σελ. 24
1.3. Προστασία από αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορές Σελ. 25
Α. Πράξεις αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων Σελ. 25
Β. Απαγόρευση «πράξεων επέμβασης» Σελ. 26
1.4. Ειδικά το συνδικαλιστικό δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 27
1.5. Η προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση Σελ. 29
Α. Η έννοια της εργατικής αντιπροσώπευσης στο επίπεδο της επιχείρησης Σελ. 30
Β. Περιεχόμενο της προστασίας των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση Σελ. 31
Γ. Παροχή διευκολύνσεων στους αντιπροσώπους των εργαζομένων Σελ. 32
2. Αναγνώριση της συνδικαλιστικής σωματειακής οργάνωσης στην ελλη­νική έννομη τάξη
2.1. Εισαγωγικά στοιχεία Σελ. 33
2.2. Αναγνώριση και συνταγματική κατοχύρωση Σελ. 36
2.3. Έννοια, σκοπός και είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών Σελ. 37
Α. Έννοια συνδικαλιστικής οργάνωσης Σελ. 37
Β. Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 38
Γ. Η εφαρμογή της αρχής της πολλαπλότητας Σελ. 39
Δ. Κατηγορίες - είδη εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 41
α) Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 41
1) Πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία Σελ. 41
2) Τοπικά παραρτήματα πρωτοβάθμιων σωματείων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης Σελ. 42
3) Ενώσεις προσώπων Σελ. 43
β) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 48
1) Ομοσπονδίες Σελ. 48
2) Εργατικά Κέντρα Σελ. 49
γ) Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνο­μοσπονδίες) Σελ. 50
Ε. Ομοιοεπαγγελματικός και κλαδικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 50
ΣΤ. Τοπικός και εθνικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 52
Ζ. Επιχειρησιακός συνδικαλισμός Σελ. 52
Η. Η διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Δημόσιο Σελ. 53
α) Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 53
1) Πρωτοβάθμια σωματεία Σελ. 54
2) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 54
β) Ειδικότερα συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυνομικών Σελ. 54
1) Πρωτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών Σελ. 55
2) Δευτεροβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών Σελ. 55
3) Τριτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών Σελ. 55
γ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ Σελ. 56
δ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εν ενεργεία στρατιωτικών Σελ. 57
1) Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών Σελ. 58
2) Ειδικές άδειες απουσίας Σελ. 59
3) Όροι λειτουργίας και περιορισμοί Σελ. 59
2.4. Συνδικαλιστικές οργανώσεις διεπόμενες από ειδι­κές ρυθμίσεις Σελ. 62
Α. Δημοσιογραφικές οργανώσεις Σελ. 62
Β. Ναυτεργατικές οργανώσεις Σελ. 64
Γ. Επαγγελματικές οργανώσεις που συνιστώνται με νόμο ως ΝΠΔΔ Σελ. 64
2.5. Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 66
Α. Πηγές των πόρων Σελ. 66
α) Επιτρεπόμενοι πόροι Σελ. 66
β) Απαγορευόμενες χρηματοδοτήσεις Σελ. 67
Β. Ειδικότερα η είσπραξη εισφορών Σελ. 69
α) Απ’ ευθείας είσπραξη από τα μέλη Σελ. 69
β) Είσπραξη με το σύστημα παρακράτησης Σελ. 70
Γ. Διαχείριση των οικονομικών πόρων Σελ. 74
2.6. Η ίδρυση συνδικα­λιστικής οργάνωσης Σελ. 75
A. Διαδικασία ίδρυσης Σελ. 75
Β. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας Σελ. 77
2.7. Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 78
2.8. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 78
Α. Απόκτηση ιδιότητας μέλους Σελ. 78
α) Απόκτηση ιδιότητας μέλους πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Σελ. 79
1) Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας Σελ. 79
2) Δημόσιοι υπάλληλοι Σελ. 81
3) Αστυνομικοί υπάλληλοι Σελ. 81
β) Απόκτηση ιδιότητας μέλους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσης Σελ. 82
γ) Εγγραφή μέλους με δικαστική απόφαση Σελ. 82
Β. Απώλεια ιδιότητας μέλους Σελ. 83
α) Αποχώρηση Σελ. 83
β) Αποβολή (διαγραφή) Σελ. 83
2.9. Οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 85
Α. Γενική Συνέλευση Σελ. 85
α) Τρόπος συμμετοχής των μελών και λήψη απόφασης στις συνελεύσεις Σελ. 86
1) Το ζήτημα της ηλεκτρονικής ψήφου Σελ. 86
2) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι Σελ. 89
β) Απαρτία και απαιτούμενη πλειοψηφία Σελ. 89
γ) Πρόεδρος ΓΣ - Εφορευτική Επιτροπή - Δικαστικός αντιπρόσωπος Σελ. 90
δ) Σύστημα εκλογών και ψηφοφορία Σελ. 91
ε) Κατανομή εδρών οργάνων Σελ. 92
Β. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 94
α) Εκλεγμένο ΔΣ Σελ. 94
β) Δικαστικώς διορισμένη προσωρινή διοίκηση Σελ. 95
Γ. Ελεγκτική Επιτροπή Σελ. 96
Δ. Αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις Σελ. 97
2.10. Κύρος, έλεγχος και προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων οργάνων διοίκησης Σελ. 98
Α. Ειδικότεροι λόγοι ακυρωσίας Σελ. 102
Β. Ποιοι νομιμοποιούνται Σελ. 103
Γ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος Σελ. 105
Δ. Δικαστική αρμοδιότητα Σελ. 105
Ε. Αναστολή άκυρης απόφασης ΓΣ Σελ. 106
2.11. Υποχρέωση εγγραφής σε Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 106
2.12. Διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 108
Α. Τρόποι διάλυσης Σελ. 109
α) Διάλυση με απόφαση της ΓΣ των μελών Σελ. 109
β) Αυτοδίκαιη διάλυση Σελ. 110
1) Για λόγο που προβλέπεται από το καταστατικό Σελ. 110
2) Λόγω μείωσης των μελών κάτω των δέκα Σελ. 110
γ) Διάλυση με δικαστική απόφαση Σελ. 110
δ) Διάλυση ένωσης προσώπων Σελ. 112
Β. Συνέπειες από τη διάλυση Σελ. 112
2.13. Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης Σελ. 113
Α. Προστασία από κρατική παρέμβαση Σελ. 113
Β. Προστασία από εργοδοτικές παρεμβάσεις Σελ. 114
Γ. Προστασία από απόλυση και μετάθεση Σελ. 114
α) Προστασία συνδικαλιστικά δραστηριοποιούμενων μισθωτών Σελ. 114
β) Ειδική προστασία συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 116
1) Οι προστατευόμενες κατηγορίες Σελ. 117
2) Ειδικότερα για την προστασία των ιδρυτικών μελών Σελ. 119
3) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προστατευτικής νομοθεσίας Σελ. 121
4) Σπουδαίοι λόγοι απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 126
5) Καταχρηστική επίκληση εκ μέρους του συνδικαλιστικού στελέχους της προστασίας από απόλυση Σελ. 130
6) Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από τη μετάθεση Σελ. 132
7) Έλεγχος συνδρομής των σπουδαίων λόγων απόλυσης - Επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 132
Δ. Προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης στο δημόσιο τομέα Σελ. 136
2.14. Συνδικαλιστικά δικαιώματα Σελ. 137
Α. Συνδικαλιστικά δικαιώματα στο πεδίο της επιχείρησης Σελ. 137
α) Δικαίωμα ανάρτησης πινάκων ανακοινώσεων Σελ. 138
1) Φορείς του δικαιώματος Σελ. 138
2) Περιεχόμενο ανακοινώσεων Σελ. 139
3) Επιλογή χώρου ανάρτησης των ανακοινώσεων Σελ. 140
β) Δικαίωμα για χώρο γενικών συνελεύσεων Σελ. 141
γ) Δικαίωμα τακτικής διαβούλευσης με τον εργοδότη Σελ. 143
δ) Δικαίωμα χρήσης γραφείων εντός της επιχείρησης Σελ. 144
ε) Δικαίωμα εισόδου και διανομής ανακοινώσεων στο χώρο εργασίας Σελ. 145
1) Περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 146
2) Φορείς του δικαιώματος Σελ. 147
στ) Δικαίωμα παρουσίας στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας Σελ. 147
ζ) Δικαίωμα είσπραξης συνδικαλιστικών συνδρομών Σελ. 147
η) Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις Σελ. 148
θ) Διαδικασία ελέγχου τήρησης των εργοδοτικών υποχρεώσεων Σελ. 148
Β. Λοιπά δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 149
α) Άσκηση αγωγής και παρέμβασης Σελ. 149
β) Δικαίωμα αναφοράς, καταγγελίας, έγκλησης και παράστασης ενώπιον των δημοσίων αρχών Σελ. 150
2.15. Συνδικαλιστικές άδειες Σελ. 151
Α. Συνδικαλιστές με σχέση ιδιωτικού δικαίου Σελ. 151
α) Κατηγορίες δικαιούχων Σελ. 151
1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 152
2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών) Σελ. 152
3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 153
4) Άδειες άλλων συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 154
β) Τρόπος άσκησης του δικαιώματος Σελ. 154
γ) Συνέπειες από τη χορήγηση της άδειας Σελ. 155
δ) Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις Σελ. 156
ε) Διαφορές σχετικές με τη χορήγηση άδειας απουσίας Σελ. 157
Β. Συνδικαλιστικές άδειες στο δημόσιο τομέα Σελ. 157
α) Κατηγορίες δικαιούχων άδειας απουσίας με αποδοχές Σελ. 157
1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 158
2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 158
3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 158
β) Συνέπειες από τη χορήγηση της άδειας Σελ. 158
3. Εργοδοτικός συνδικαλισμός
3.1. Γενικώς περί εργοδοτικών οργανώσεων Σελ. 159
3.2. Επαγγελματικές οργανώσεις Ν 1712/1987 Σελ. 165
Α. Υπαγόμενες οργανώσεις Σελ. 165
Β. Σκοπός επαγγελματικών οργανώσεων Σελ. 165
Γ. Ιεραρχική διάρθρωση και κατηγορίες επαγγελματικών οργανώσεων Σελ. 166
α) Πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις) Σελ. 166
β) Δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ομοσπονδίες) Σελ. 167
γ) Τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες) Σελ. 167
Δ. Βιβλία επαγγελματικών οργανώσεων Σελ. 167
Ε. Πόροι επαγγελματικών οργανώσεων Σελ. 168
ΣΤ. Ένταξη σε επαγγελματική οργάνωση και υποχρεώσεις των μελών Σελ. 169
Ζ. Αποβολή και διαγραφή μελών Σελ. 170
Η. Όργανα και λειτουργία της διοίκησης επαγγελματικών οργανώσεων Σελ. 171
α) Γενική συνέλευση Σελ. 171
1) Διαδικασία λήψης αποφάσεων Σελ. 171
2) Κύρος αποφάσεων γενικής συνέλευσης Σελ. 173
β) Διοικητικό συμβούλιο Σελ. 173
γ) Ελεγκτική Επιτροπή Σελ. 174
δ) Αντιπρόσωποι Σελ. 174
Θ. Εκλογικό δικαίωμα και εκλογική διαδικασία Σελ. 175
α) Εκλογικό δικαίωμα μελών πρωτοβάθμιων οργανώσεων Σελ. 175
β) Συμμετοχή πρωτοβάθμιας σε δευτεροβάθμια οργάνωση Σελ. 175
γ) Συμμετοχή δευτεροβάθμιας σε τριτοβάθμια οργάνωση Σελ. 176
δ) Εκλογική διαδικασία Σελ. 176
ε) Ποινικές κυρώσεις Σελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας
1. Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας
1.1. Εισαγωγικά Σελ. 179
1.2. Διεθνής αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης Σελ. 185
Α. Εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη συλλογική διαπραγμάτευση Σελ. 190
Β. Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων Σελ. 190
Γ. Η αναγνώριση των συνδικάτων για τους σκοπούς της συλλογικής διαπραγμάτευσης Σελ. 191
Δ. Η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης και οι περιορισμοί της Σελ. 193
α) Διάφορες μορφές παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Σελ. 193
β) Το ζήτημα της επέκτασης των ΣΣΕ Σελ. 195
γ) Επίλυση συλλογικών διαφορών και απαγόρευση της υποχρεωτικής διαιτησίας Σελ. 196
Ε. Το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 198
2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ελληνική έννομη τάξη
2.1. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και συλλογικές διαπραγματεύσεις Σελ. 200
2.2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας ως ρυθμιστικό μέσο Σελ. 200
Α. Γενικά Σελ. 200
Β. Κανονιστικό και ενοχικό μέρος της ΣΣΕ Σελ. 202
α) Κανονιστικό μέρος των ΣΣΕ Σελ. 202
β) Ενοχικό μέρος των ΣΣΕ Σελ. 204
γ) Όροι μικτού χαρακτήρα Σελ. 205
2.3. Πεδίο εφαρμογής Ν 1876/1990 Σελ. 206
Α. Υπαγωγή σχέσεων εξαρτημένης εργασίας Σελ. 206
α) Από πλευράς εργαζομένων Σελ. 207
β) Από πλευράς εργοδοτών Σελ. 210
Β. Υπαγωγή σχέσεων που προσομοιάζουν με μισθωτή εργασία Σελ. 210
2.4. Περιεχόμενο συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 211
Α. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, λειτουργία και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 213
α) Ειδικότερα η αμοιβή της εργασίας Σελ. 213
β) Θέματα που αφορούν στη σύναψη των ατομικών συμβάσεων Σελ. 214
γ) Θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης Σελ. 214
δ) Θέματα που αφορούν στη λήξη των ατομικών συμβάσεων Σελ. 215
Β. Ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος Σελ. 215
Γ. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 216
Δ. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής Σελ. 217
Ε. Ζητήματα που αφορούν στην ερμηνεία των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ Σελ. 219
ΣΤ. Ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 Ν 1767/1988 Σελ. 220
Ζ. Ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών Σελ. 222
Η. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας Σελ. 222
α) Όροι που αφορούν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων Σελ. 222
β) Όροι που αφορούν στη διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίας Σελ. 223
Θ. Ρήτρα ειρήνης Σελ. 225
Ι. Ζητήματα που αφορούν στο χρόνο εργασίας Σελ. 227
α) Ζητήματα σχετικά με τη μερική απασχόληση και τις πρόσθετες ομάδες εργασίας Σελ. 227
β) Ζητήματα σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας Σελ. 227
γ) Ζητήματα καθορισμού εβδομαδιαίου συστήματος εργασίας στα εμπορικά καταστήματα Σελ. 228
2.5. Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 228
Α. Εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας Σελ. 229
α) Νέο σύστημα καθορισμού νομοθετημένου γενικού κατώτατου μισθού Σελ. 229
β) Νέου τύπου ΕΓΣΣΕ Σελ. 234
Β. Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 235
α) Γενικά Σελ. 235
β) Ιδιόμορφες κλαδικές ΣΣΕ Σελ. 239
Γ. Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 240
α) Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 240
β) Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 241
Δ. Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 241
2.6. Σκοπός και λειτουργία των διαφόρων ειδών ΣΣΕ Σελ. 243
2.7. Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψης ΣΣΕ Σελ. 245
Α. Εισαγωγικά Σελ. 245
Β. Αρμοδιότητα σύναψης ΣΣΕ Σελ. 248
α) Γενικές ρυθμίσεις περί αρμοδιότητας Σελ. 248
1) Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 248
2) Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 249
3) Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 250
4) Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις Σελ. 251
β) Ειδικές περιπτώσεις αρμοδιότητας Σελ. 253
1) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ που αφορούν υπαλλήλους γραφείων ελευθέρων επαγγελματιών μελών ΝΠΔΔ Σελ. 253
2) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Σελ. 254
Γ. Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ και αντιπροσωπευτικότητα Σελ. 255
α) Γενικά περί ικανότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 257
1) Από την πλευρά των εργαζομένων Σελ. 257
2) Από την εργοδοτική πλευρά Σελ. 258
β) Αντιπροσωπευτικότητα Σελ. 259
1) Κριτήριο απόδοσης της αντιπροσωπευτικότητας Σελ. 259
2) Αμφισβήτηση αντιπροσωπευτικότητας Σελ. 260
2.8. Διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύναψης και θέσης σε ισχύ ΣΣΕ Σελ. 261
Α. Δικαίωμα και υποχρέωση καλόπιστης διαπραγμάτευσης Σελ. 261
Β. Βασικές διαδικαστικές υποχρεώσεις των μερών Σελ. 262
Γ. Δικαίωμα παρέμβασης από τη μη αντιπροσωπευτική οργάνωση Σελ. 263
Δ. Διαπραγματεύσεις και άσκηση δικαιώματος απεργίας Σελ. 264
Ε. Διαδικασία υπογραφής και θέσης σε ισχύ των ΣΣΕ Σελ. 265
ΣΤ. Διαδικασία δημοσιότητας των ΣΣΕ Σελ. 266
2.9. Ανταγωνισμός όρων ΣΣΕ επί των ατομικών σχέσεων εργασίας (συρροή και αρχή εύνοιας) Σελ. 266
Α. Σχέση όρων ΕΓΣΣΕ και λοιπών κατηγοριών ΣΣΕ Σελ. 267
Β. Το ζήτημα της συρροής όρων λοιπών ΣΣΕ Σελ. 269
α) Έννοια και λειτουργία της συρροής όρων Σελ. 269
β) Η αρχή της εύνοιας και τα όριά της Σελ. 272
Γ. Τρόπος σύγκρισης και επιλογής των ευνοϊκότερων όρων Σελ. 276
2.10. Η σχέση όρων ΣΣΕ με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες Σελ. 278
Α. Σχέση όρων ΣΣΕ και διατάξεων νόμου Σελ. 278
α) Νομοθετικός περιορισμός της συλλογικής αυτονομίας Σελ. 278
β) Το ζήτημα της νομοθετικής «κύρωσης» ή της θεώρησης των διατάξεων των ΣΣΕ ως «εγκύρων» Σελ. 282
Β. Σχέση όρων ΣΣΕ και ατομικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 284
α) Αρχή της εύνοιας Σελ. 284
β) Συμβατική παραπομπή στους όρους ΣΣΕ Σελ. 287
Γ. Σχέση όρων ΣΣΕ και όρων Κανονισμού εργασίας Σελ. 289
2.11. Διαδοχή ΣΣΕ Σελ. 290
Α. Γενικά Σελ. 290
Β. Εφαρμογή της αρχής της τάξεως Σελ. 292
2.12. Χρόνος ισχύος ΣΣΕ Σελ. 295
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 295
Β. Χρόνος έναρξης ισχύος ΣΣΕ Σελ. 298
α) Γενικά Σελ. 298
β) Αναδρομικότητα ισχύος ΣΣΕ Σελ. 298
γ) Αναδρομικότητα ισχύος διαιτητικής απόφασης Σελ. 301
δ) Χρόνος έναρξης ισχύος μεταγενέστερος της κατάθεσης της ΣΣΕ Σελ. 302
ε) Έναρξη ισχύος ΣΣΕ υπό αίρεση Σελ. 302
Γ. Λήξη ισχύος ΣΣΕ Σελ. 304
α) Λήξη με πάροδο του συμφωνημένου χρόνου Σελ. 304
β) Λήξη με καταγγελία Σελ. 306
1) Καταγγελία λόγω σημαντικής μεταβολής των συνθηκών Σελ. 307
2) Επίδοση εγγράφου καταγγελίας Σελ. 309
3) Αναφορά των λόγων της καταγγελίας Σελ. 309
4) Υποχρέωση έναρξης νέας διαπραγμάτευσης Σελ. 310
5) Ειδικώς η καταγγελία ΣΣΕ που έχει κυρωθεί με νόμο Σελ. 310
6) Ειδικώς η καταγγελία επιχειρησιακής ΣΣΕ που συνάφθηκε από ένωση προσώπων Σελ. 311
γ) Άλλοι τρόποι λήξης των ΣΣΕ Σελ. 311
Δ. Ex lege παράταση ισχύος και μετενέργεια ΣΣΕ Σελ. 312
α) Πλασματική παράταση ισχύος ΣΣΕ Σελ. 314
β) Μετενέργεια ΣΣΕ Σελ. 317
1) Έννοια και λειτουργία της μετενέργειας Σελ. 317
2) Διατηρούμενοι κατά την περίοδο της μετενέργειας όροι Σελ. 321
3) Μη διατηρούμενοι όροι Σελ. 323
4) Λοιπά ζητήματα Σελ. 324
2.13. Πεδίο ισχύος και δέσμευση από ΣΣΕ Σελ. 325
Α. Δέσμευση από εθνική γενική ΣΣΕ Σελ. 326
Β. Δέσμευση από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 327
Γ. Δέσμευση από επιχειρησιακές ΣΣΕ Σελ. 332
2.14. Διεύρυνση του κύκλου δεσμευομένων προσώπων Σελ. 333
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 333
Β. Συνυπογραφή ΣΣΕ από μη αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 334
Γ. Από κοινού προσχώρηση σε ΣΣΕ που δεν δεσμεύει τον εργοδότη Σελ. 334
Δ. Προσχώρηση συνδικαλιστικής οργάνωσης σε ΣΣΕ που δεσμεύει ήδη τον εργοδότη Σελ. 335
Ε. Κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (επέκταση) Σελ. 336
α) Σκοπός του θεσμού της επέκτασης Σελ. 336
β) Έννοια και λειτουργία της επέκτασης Σελ. 338
γ) Νόμιμες προϋποθέσεις Σελ. 342
1. Υποβολή αίτησης Σελ. 342
2. Τεκμηρίωση Σελ. 343
3. Γνωμοδότηση ΑΣΕ Σελ. 343
δ) Χρόνος διάρκειας της δέσμευσης από επεκταθείσα ΣΣΕ Σελ. 345
ε) Ειδικές ex lege περιπτώσεις επέκτασης (διεύρυνσης) του πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ Σελ. 346
1) Διεύρυνση του άρθρου 1 § 23 Ν 2328/1995 Σελ. 346
2) Διεύρυνση του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. β’ Ν 1866/1989 Σελ. 347
3) Διεύρυνση του άρθρου 3 § 5 ΝΔ 1346/1973 Σελ. 347
4) Διεύρυνση του άρθρου 13 § 16 Ν 2328/1995 Σελ. 348
5) Διεύρυνση Κ.Υ.Α. 15064/1981 Σελ. 348
6) Διεύρυνση στις σχέσεις προσωρινής απασχόλησης Σελ. 348
ζ) Η συνταγματικότητα των περί επέκτασης ρυθμίσεων Σελ. 349
3. Επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με παρέμβαση τρίτων
3.1. Διάκριση εννοιών Μεσολάβησης, Διαιτησίας και Συμφιλίωσης Σελ. 350
Α. Ο σκοπός της μεσολάβησης Σελ. 351
Β. Ο σκοπός της διαιτησίας Σελ. 351
Γ. Ο σκοπός της συμφιλίωσης Σελ. 353
3.2. Διαμόρφωση των θεσμών μεσολάβησης και διαιτησίας Σελ. 353
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 353
Β. Βασικά χαρακτηριστικά και συνταγματικότητα των περί διαιτησίας διατάξεων Σελ. 356
Γ. Το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας Σελ. 359
Δ. Το αντικείμενο της μεσολάβησης Σελ. 363
Ε. Το αντικείμενο της διαιτησίας Σελ. 364
3.3. Όργανα παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας Σελ. 367
Α. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) Σελ. 367
Β. Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών Σελ. 368
3.4. Προϋποθέσεις προσφυγής στη Μεσολάβηση και Διαιτησία Σελ. 370
Α. Έναρξη διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας Σελ. 370
α) Αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων Σελ. 370
1) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη μεσολάβηση Σελ. 370
2) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη διαιτησία Σελ. 371
β) Υποβολή σχετικής αίτησης με ορισμένο αντικείμενο Σελ. 372
1) Αίτηση μεσολάβησης και ορισμός μεσολαβητή Σελ. 372
2) Αίτηση διαιτησίας και ορισμός διαιτητικού οργάνου Σελ. 374
Β. Διενέργεια της μεσολάβησης και της διαιτησίας και σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις Σελ. 377
Γ. Περάτωση διαδικασιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας Σελ. 379
α) Περάτωση διαδικασίας μεσολάβησης Σελ. 379
1) Επίτευξη συμφωνίας κατά τις συζητήσεις και συνομολόγηση ΣΣΕ Σελ. 379
2) Υποβολή επίσημης πρότασης του Μεσολαβητή Σελ. 379
3) Περάτωση με παραίτηση του αιτούντος ή με κοινή συμφωνία περί διακοπής της διαδικασίας Σελ. 382
4) Μη υποβολή πρότασης και θέση της διαφοράς στο αρχείο Σελ. 382
β) Περάτωση διαδικασίας διαιτησίας Σελ. 382
1) Περάτωση με έκδοση διαιτητικής απόφασης Σελ. 382
2) Περάτωση με σύναψη ΣΣΕ Σελ. 385
3) Περάτωση με θέση της διαφοράς στο αρχείο Σελ. 385
Δ. Ισχύς της διαιτητικής απόφασης Σελ. 385
3.5. Διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άσκηση δικαιώματος απεργίας Σελ. 388
3.6. Δικαστικός έλεγχος ΣΣΕ και ΔΑ Σελ. 389
Α. Φύση διαφορών και αρμοδιότητα Σελ. 389
Β. Ειδικώς ο δικαστικός έλεγχος των ΔΑ Σελ. 391
3.7. Οι διαδικασίες συμφιλίωσης Σελ. 393
Α. Η συμφιλίωση του Ν 1876/1990 Σελ. 394
α) Γενικά Σελ. 394
β) Εκκίνηση της συμφιλιωτικής διαδικασίας Σελ. 394
γ) Θέματα που αποτελούν αντικείμενο συμφιλίωσης Σελ. 395
δ) Έργο του συμφιλιωτή και περάτωση της συμφιλίωσης Σελ. 395
Β. Η συμφιλίωση του Ν 3996/2011 Σελ. 396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων
1. Αναγνώριση της απεργίας από τη διεθνή έννομη τάξη Σελ. 399
1.1. Είδη απεργιακών κινητοποιήσεων Σελ. 400
1.2. Μορφές απεργίας Σελ. 402
1.3. Προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας Σελ. 403
1.4. Περιορισμοί του απεργιακού δικαιώματος στη δημόσια διοίκηση και στις ουσιώδεις υπηρεσίες Σελ. 404
1.5. Απεργία και προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία Σελ. 407
2. Η απεργία στην ελληνική έννομη τάξη
2.1. Αναγνώριση του απεργιακού δικαιώματος Σελ. 407
2.2. Έννοια και έκταση του απεργιακού δικαιώματος Σελ. 409
Α. Εννοιολογικά στοιχεία της νόμιμης απεργίας Σελ. 411
Β. Φορείς άσκησης του δικαιώματος Σελ. 415
3. Γενικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας
3.1. Νόμιμος απεργιακός σκοπός Σελ. 416
Α. Εργασιακές επιδιώξεις Σελ. 416
Β. Πολιτική απεργία Σελ. 419
Γ. Απεργία αλληλεγγύης Σελ. 421
Δ. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και νομικές διαφορές Σελ. 421
Ε. Αιτήματα που παρεμποδίζουν την επιχειρηματική πολιτική Σελ. 422
ΣΤ. Αιτήματα σχετικά με τη διατήρηση των εργασιακών θέσεων Σελ. 424
Ζ. Απεργία, ελεύθερος ανταγωνισμός και ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων Σελ. 425
Η. Νομιμότητα λοιπών διεκδικήσεων Σελ. 426
3.2. Κήρυξη απεργίας από νόμιμα συστημένη συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 427
3.3. Κήρυξη απεργίας από αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 428
Α. Αρχή της εγγύτητας Σελ. 429
Β. Αρμοδιότητα κήρυξης απεργίας και αρχή της πολλαπλότητας Σελ. 431
Γ. Αρμοδιότητα σε ειδικές περιπτώσεις απεργιών Σελ. 431
3.4. Λήψη απόφασης με τη νόμιμη και καταστατική διαδικασία Σελ. 432
Α. Τρόπος λήψης της απόφασης περί απεργίας Σελ. 432
α) Γενικά Σελ. 432
β) Μυστική ψηφοφορία Σελ. 433
γ) Απαιτούμενη απαρτία Σελ. 434
δ) Απαιτούμενη πλειοψηφία Σελ. 436
Β. Η κήρυξη απεργίας στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις Σελ. 437
Γ. Η κήρυξη της απεργίας στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις Σελ. 438
3.5. Υποχρέωση προειδοποίησης του εργοδότη Σελ. 439
3.6. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας Σελ. 442
Α. Διαδικασία διάθεσης προσωπικού ασφαλείας Σελ. 442
Β. Καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας Σελ. 445
3.7. Μη καταχρηστική άσκηση απεργιακού δικαιώματος Σελ. 445
Α. Το ζημιογόνο απεργιακό αποτέλεσμα Σελ. 446
Β. Η απεργία ως έσχατη λύση (ultima ratio) Σελ. 449
Γ. Απεργία με αιτήματα την επίλυση νομικών διαφορών Σελ. 449
Δ. Καταχρηστικότητα λόγω προσχηματικών αιτημάτων Σελ. 450
Ε. Καταχρηστικότητα λόγω αιτημάτων που προσβάλλουν τον πυρήνα του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 451
ΣΤ. Έλεγχος του απεργιακού σκοπού με τα κριτήρια της κατάχρησης δικαιώματος Σελ. 452
Ζ. Η χρονική διάρκεια της απεργίας ως στοιχείο κατάχρησης Σελ. 453
Η. Καταχρηστικές πρακτικές Σελ. 453
3.8. Το ζήτημα των λεγόμενων «άτυπων μέσων εργασιακού αγώνα» Σελ. 455
4. Η απεργία στο δημόσιο τομέα και στις κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες
4.1. Το κοινωνικό κόστος της απεργίας Σελ. 456
4.2. Φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες Σελ. 459
4.3. Πρόσθετοι όροι νομιμότητας σε φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες Σελ. 461
Α. Υποχρέωση γνωστοποίησης αιτημάτων προ τετραημέρου Σελ. 462
Β. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας για τη διασφάλιση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου Σελ. 463
Γ. Υποχρέωση προσφυγής σε δημόσιο διάλογο Σελ. 467
α) Έννοια δημοσίου διαλόγου Σελ. 467
β) Διαδικασία διεξαγωγής Σελ. 468
γ) Δημόσιος διάλογος και απεργία Σελ. 471
δ) Δημόσιος διάλογος και απαγόρευση δικαστικής προσφυγής Σελ. 472
ε) Δημόσιος διάλογος με δημόσια διαβούλευση Σελ. 474
στ) Δημόσιος διάλογος και κοινή διαδικασία μεσολάβησης Σελ. 474
5. Η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων
5.1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 475
5.2. Ειδικές προβλέψεις Σελ. 476
Α. Αρμοδιότητα και τρόπος κήρυξης Σελ. 476
Β. Έγγραφη γνωστοποίηση αιτημάτων Σελ. 478
Γ. Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης αναγκών του κοινωνικού συνόλου Σελ. 478
6. Συνέπειες από την συμμετοχή σε απεργία
6.1. Συμμετοχή σε νόμιμη απεργία Σελ. 479
6.2. Συμμετοχή σε παράνομη απεργία Σελ. 480
7. Ο δικαστικός έλεγχος του απεργιακού δικαιώματος
7.1. Αγωγή αναγνώρισης του παράνομου χαρακτήρα της απεργίας Σελ. 484
7.2. Ειδικές δικονομικές διατάξεις Σελ. 490
8. Ανταπεργία και άλλες εργοδοτικές πρακτικές ως απάντηση στην απεργία
8.1. Ανταπεργία Σελ. 491
Α. Έννοια της ανταπεργίας Σελ. 491
Β. Απαγόρευση της ανταπεργίας Σελ. 493
8.2. Απαγόρευση πρόσληψης «απεργοσπαστών» Σελ. 495
9. Πολιτική επιστράτευση απεργών
9.1. Απαγόρευση αναγκαστικής εργασίας Σελ. 497
9.2. Η πολιτική επιστράτευση ως μέσον διακοπής απεργίας Σελ. 499
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 503
Back to Top