ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12421
Παμπούκης Χ.
Αυγερινός Γ., Βαρελά Μ., Γκλαβίνης Π., Γκόρτσος Χ., Γκούσκου Α., Δαβράδος Ν., Θωμά Ι., Λιβαδά Χ., Μεϊδάνης Χ., Μεταλληνός Α., Μήτσου Α., Νούσια Κ., Παπαδιαμάντης Κ., Πετρόχειλος Γ., Σελέκος Π., Φλάμπουρας Δ., Φωτόπουλος Γ., Χρυσάνθης Χ.
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 1632
  • ISBN: 978-960-272-647-1
Το συλλογικό αυτό έργο συνιστά μία πλήρη εκδοχή ζητημάτων θετικού δικαίου του ευρύτατου χώρου των διεθνών συναλλαγών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη.  Η παρούσα έκδοση κρίθηκε αναγκαία, διότι οι διεθνείς συναλλαγές αποτελούν ένα νέο σχετικά κλάδο με αχανή ύλη, που υπαγορεύεται από τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας, της τεχνολογίας, αλλά και από την ανθρώπινη φύση που επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή. Το έργο, εκτός από το μέρος της εισαγωγής, όπου και εξετάζονται η έννοια, το αντικείμενο και οι πηγές του δικαίου των διεθνών συναλλαγών, υποδιαιρείται σε τέσσερα περαιτέρω μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα υποκείμενα της διεθνούς συναλλαγής, ήτοι αφενός μεν τα ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, αφετέρου δε το Κράτος. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο αντικείμενο της διεθνούς συναλλαγής, όπου και εξετάζονται οι κυριότερες συμβάσεις, η διεθνής προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, η διεθνής μεταφορά και ασφάλιση και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού. Το τρίτο μέρος αφιερώνεται στη διεθνή επίλυση διαφορών, όπου παρουσιάζονται η διεθνής διαιτησία και η δικαστική επίλυση των διεθνών διαφορών, ενώ το τέταρτο μέρος ασχολείται με το διεθνές φορολογικό δίκαιο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο της πράξης και απευθύνεται τόσο στους δικαστές, όσο και στους δικηγόρους και τους λοιπούς λειτουργούς της Θέμιδας.
Back to Top
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΣελ. 8
Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγώνΣελ. 8
Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου διεθνών συναλλαγώνΣελ. 8
Β. Η ιδιοτυπία του ΔΔΣ: Η διαχείριση των κινδύνων του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος Σελ. 9
1. Η κατηγοριοποίηση των διεθνών επιχειρηματικών κινδύνων Σελ. 10
α. Ο πολιτισμικός και γλωσσικός κίνδυνοςΣελ. 10
β. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος Σελ. 12
γ. Ο νομικός κίνδυνοςΣελ. 13
δ. Ο πολιτικός κίνδυνοςΣελ. 13
2. Η διαχείριση των διεθνών επιχειρηματικών κινδύνωνΣελ. 15
α. Η διεθνής ασφάλιση του εξαγωγικού εμπορίου Σελ. 15
β. Η διαχείριση του κινδύνου μέσω ενδιαμέσωνΣελ. 16
γ. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω συμβάσεως ανταλλαγήςΣελ. 16
3. Οι σχετικές επιχειρηματικές τακτικές εισόδου σε ξένες αγορέςΣελ. 17
Γ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαίου διεθνών συναλλαγώνΣελ. 19
1. Η συναλλαγήΣελ. 20
α. Η οικονομική βάση της συναλλαγήςΣελ. 20
β. Η έννοια της συναλλαγήςΣελ. 21
γ. Ο επαγγελματικός χαρακτήρας της συναλλαγήςΣελ. 22
2. Ο διεθνής χαρακτήρας της συναλλαγήςΣελ. 23
3. Οι κατηγορίες διεθνών συναλλαγώνΣελ. 26
II. Η επιστημολογική αυτοτέλεια του ΔΔΣΣελ. 26
Α. Σχέση προς το ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 27
Β. Η σχέση του δικαίου των διεθνών συναλλαγών έναντι άλλων συγγενών δικαιικών κλάδων Σελ. 29
1. Εμπορικό δίκαιοΣελ. 29
2. Διεθνές οικονομικό δίκαιο και δίκαιο διεθνών συναλλαγώνΣελ. 29
III. Τα θεμελιώδη ζητήματα και οι σύγχρονες τάσεις στο Δίκαιο Διεθνών ΣυναλλαγώνΣελ. 30
Α. Η ένταση μεταξύ ελευθερίας και ρυθμίσεως στο ΔΔΣΣελ. 31
Β. Η ηθική διάσταση του διεθνώς επιχειρείνΣελ. 36
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΣελ. 40
Ι. Η θεσμική συγκρότηση του διεθνούς εμπορίουΣελ. 45
Α. Διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοίΣελ. 47
1. Διεθνείς οργανισμοί με παγκόσμια εμβέλειαΣελ. 47
2. Περιφερειακοί Διεθνείς ΟργανισμοίΣελ. 50
B. Διεθνικές Υπερεθνικές - Μη κυβερνητικές Οργανώσεις Σελ. 52
ΙΙ. Οι πηγές του δικαίου των διεθνών συναλλαγώνΣελ. 53
Α. Διεθνές δίκαιοΣελ. 54
Β. Ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 56
1. Η Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 57
α. Ο εξευρωπαϊσμός και η κοινοτικοποίηση του δικαίουΣελ. 57
β. Η ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 59
2. Συμβούλιο της ΕυρώπηςΣελ. 61
Γ. Ανεθνικό δίκαιο - Lex mercatoriaΣελ. 63
III. Σύνοψη μεθόδων του ΔΔΣΣελ. 66
IV. Η ενοποίηση του ΔΔΣΣελ. 67
ΜΕΡΟΣ Α' ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΙΤΛΟΣ 1 ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 75
Α. ΣημασΙα - ρυθμιστΕα ΕννοιαΣελ. 76
Β. Το συνδετικΟ στοιχεΙοΣελ. 77
(αα) Ο κανόνας της πραγματικής έδρας και οι αντίθετες γνώμεςΣελ. 77
(ββ) Οι εξαιρέσεις - Εφαρμογή της θεωρίας της συστάσεωςΣελ. 82
(i) Τα κοινοτικά νομικά πρόσωπαΣελ. 82
(a) Η εξέλιξη της νομολογίας του ΔΕΚΣελ. 82
(b) Η γνώμη περί πλήρους υποκατάστασης της θεωρίας της πραγματικής έδρας από τη θεωρία της συστάσεωςΣελ. 84
(c) Οι γνώμες περί μερικής μόνο εφαρμογής του δικαίου του κράτους - μέλους συστάσεωςΣελ. 85
(d) Περιπτώσεις εφαρμογής της θεωρίας της πραγματικής έδρας στο κοινοτικό δίκαιοΣελ. 85
(ii) Οι ναυτιλιακές εταιρίεςΣελ. 86
(iii) Εταιρίες συσταθείσες στις Η.Π.Α.Σελ. 87
γ. ΠεδΙο εφαρμογΗς της lex societatisΣελ. 87
(αα) Γενικά - Η αρχή του ενός δικαίουΣελ. 87
(ββ) Σύσταση - Ικανότητα Δικαίου - ΛύσηΣελ. 88
(γγ) Ικανότητα - Εκπροσώπηση - ΕυθύνηΣελ. 89
(δδ) Εσωτερικές σχέσειςΣελ. 90
(εε) Ζητήματα συνδεδεμένων εταιριώνΣελ. 92
(ζζ) Ευθύνη μελών και οργάνων έναντι τρίτων - 'Αρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 93
(ηη) Μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπουΣελ. 94
(θθ) Διασυνοριακή συγχώνευσηΣελ. 95
(ii) Σημεία επαφής ιδ.δ.δ. των νομικών προσώπων και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου κεφαλαιαγοράςΣελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Societas Europaea-SE)Σελ. 100
I. Τροποι συστασεως μιας Ευρωπαϊκης εταιριας (SΕ)Σελ. 101
II. Η λειτουργια της Ευρωπαϊκης εταιριαςΣελ. 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  
1. ΑλλοδαπΑ εμπιστεΥματα [trusts]Σελ. 104
2. ΙδρΥματα - ΣωματεΙα - Μη ΚυβερνητικΕς ΟργανΩσειςΣελ. 109
2.1. Ζητήματα επί των οποίων εφαρμόζεται το δίκαιο που υποδεικνύεται από την ΑΚ 10Σελ. 111
2.2. Τμήματα διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων που δρουν στην ΕλλάδαΣελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝΣελ. 114
Α. Οι διεθνεΙς κοινοπραξΙεςΣελ. 115
Β. Ο ΕυρωπαϊκΟς Ομιλος ΟικονομικοΥ ΣκοποΥ (ΕΟΟΣ)Σελ. 117
Γ. Οι συνδεδεμΕνες επιχειρΗσεις Σελ. 122
Δ. Η διακρατικΗ επιχεΙρηση (πολυεθνικοΙ Ομιλοι εταιριων) και η εταιρΙα χαρτοφυλακΙου (holding)Σελ. 123
1. Η έννοια του πολυεθνικού ομίλου εταιριώνΣελ. 124
2. Η καταρχήν υπεροχή της νομικής θεωρήσεως και η αρχή της αρνήσεως της ενότητας του ΠΟΕΣελ. 126
3. Η εξαιρετική παραδοχή της οικονομικής θεωρήσεως και η εξαιρετική αποδοχή της ενότητας του ΠΟΕΣελ. 129
4. Οι υπερεθνικές προσπάθειες ρύθμισης των ΠΟΕΣελ. 131
Ε. Οι υπερΑκτιες (offshore) εταιρΙεςΣελ. 133
1. Οι υπεράκτιες εταιρίες in abstractoΣελ. 134
2. Η αντιμετώπιση των υπεράκτιων εταιριών από τη σκοπιά του ελληνικού δικαίουΣελ. 135
ΣΤ. ΔιεθνεΙς ΣυγχωνεΥσειςΣελ. 136
1. Εισαγωγή - Η έννοια και το ρυθμιστικό σύστημα των διεθνών συγχωνεύσεωνΣελ. 136
2. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις προϋποθέσεις της διεθνούς συγχωνεύσεωςΣελ. 139
3. Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τα αποτελέσματα της συγχωνεύσεωςΣελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
Α. Η Εννοια της εγκαταστΑσεως Σελ. 142
Β. Η κοινοτικΗ ελευθερΙα εγκατΑστασης ως προς τα νομικΑ πρΟσωπαΣελ. 143
Γ. Η μη κοινοτικΗ εγκατΑσταση - ΕγκαταστΑσεις κατΑ το ελληνικΟ δΙκαιο αλλοδαπΩν νομικΩν προσΩπωνΣελ. 149
Δ. Οι αλλοδαπΕς εταιρΙες εγκατεστημΕνες διΑ υποκαταστΗματος δυνΑμει του πλΕγματος τΩΝ Ν 89/1967 Οπως ισχΥουν σΗμεραΣελ. 151
1. Προϋποθέσεις εγκαταστάσεως κατά το ισχύον δίκαιοΣελ. 151
2. Ειδικά ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση στην Ελλάδα υπεράκτιας εταιρίαςΣελ. 152
α. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών υπεράκτιων εταιριών και το πρόβλημα της ισοδυναμίας των εταιρικών τύπωνΣελ. 153
β. Ζητήματα εφαρμογής του Ν 89/1967 ειδικότερα ως προς υπεράκτιες εταιρίεςΣελ. 154
γ. Κοινοτικό δικαίωμα εγκαταστάσεως και υπεράκτιες εταιρίεςΣελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ  
Α. Εισαγωγη - Τα θεμελιωδη ζητηματα του πτωχευτικου διεθνους δικαιουΣελ. 159
(αα) ΓενικάΣελ. 159
(ββ) Η διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών αρχών για την κήρυξη πτώχευσηςΣελ. 161
(γγ) Η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων που κηρύσσουν πτώχευσηΣελ. 162
(δδ) Τα διεθνή αποτελέσματα της ημεδαπής πτώχευσηςΣελ. 162
(εε) Πεδίο εφαρμογής της lex concursusΣελ. 163
β. Κοινοτικο και εθνικο πτωχευτικο διεθνες δικαιοΣελ. 163
γ. Κοινοτικες πτωχευσειςΣελ. 166
(αα) Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 166
(i) Διεθνής δικαιοδοσία στο πλαίσιο του Κανονισμού 1346/2000Σελ. 166
(ii) Διεθνής δικαιοδοσία στις διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 171
(ββ) Αναγνώριση διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 172
(i) Αναγνώριση διαδικασιών αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού 1346/2000Σελ. 172
(ii) Αναγνώριση διαδικασιών αφερεγγυότητας στις διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 178
(γγ) Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 178
(i) Η lex fori concursusΣελ. 178
(ii) Ζητήματα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της lex concursusΣελ. 179
Δ. Εξωκοινοτικες πτωχευσειςΣελ. 186
(αα) Αναγνώριση αλλοδαπής πτωχεύσεωςΣελ. 186
(ββ) Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 188
(γγ) Διεθνής φιλοδοξία της ελληνικής πτωχεύσεωςΣελ. 190
(δδ) Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 191
ΤΙΤΛΟΣ 2 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ  
ΠαρΑγραφος 1. ΑνΑληψη συμβατικΩν υποχρεΩσεων απΟ το κρΑτος Σελ. 195
ΠαρΑγραφος 2. ΠαρΕμβαση του ΚρΑτους στην εκπλΗρωση των συμβατικΩν του υποχρεΩσεωνΣελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ  
ΠαρΑγραφος 1. Το ΚρΑτος ως διΑδικος ενΩπιον των δικαστηρΙωνΣελ. 211
ΠαρΑγραφος 2. Το ΚρΑτος ως διΑδικος ενΩπιον των διαιτητικΩν δικαστηρΙων Σελ. 214
ΜΕΡΟΣ Β' ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΙΤΛΟΣ 1 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ Ι - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΡΩΜΗ ΙΙΣελ. 223
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ ΙΣελ. 225
(α) Σύντομο ιστορικό - Δομή Κανονισμού - Εφαρμοστέο δίκαιο επί συμβάσεων- Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ρώμη Ι - Πεδίο εφαρμογής εφαρμοστέου δικαίου - Τοπικό πεδίο εφαρμογής - Ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 225
(i) Σύντομο ιστορικό Σελ. 225
(ii) Η δομή του Κανονισμού Σελ. 227
(iii) Εφαρμοστέο επί συμβάσεων - Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ρώμη ΙΣελ. 228
(iν) Τοπικό πεδίο εφαρμογής - Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας - Σχέση με τη Σύμβαση της ΡώμηςΣελ. 230
(ν) Ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 231
(β) Οι κύριοι κανόνεςΣελ. 234
(i) Επιλογή δικαίου από τα συμβαλλόμενα μέρη (άρθρο 3 παρ. 1 και 2) Σελ. 234
(ii) Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση έλλειψης επιλογής δικαίου (άρθρο 4)Σελ. 237
(γ) Τα όρια εφαρμογής των κυρίων κανόνων των άρθρων 3 και 4Σελ. 247
(i) Κανόνες αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 3 παρ. 3 και 4)Σελ. 248
(ii) Κανόνες αμέσου εφαρμογής (άρθρο 9)Σελ. 249
(iii) Δημόσια τάξη του forum (άρθρο 21)Σελ. 253
(δ) Ειδικοί κανόνες συγκρούσεως για ορισμένες κατηγορίες συμβάσεωνΣελ. 257
(i) Συμβάσεις μεταφοράς (άρθρο 5)Σελ. 257
(ii) Συμβάσεις καταναλωτών (άρθρο 6)Σελ. 258
(iii) Ατομικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 8)Σελ. 259
(iv) Συμβάσεις ασφάλισηςΣελ. 259
(ε) Μεθοδολογία εφαρμογής των κανόνων του Κανονισμού Ρώμη ΙΣελ. 260
(στ) Λοιπά συμβατικά θέματαΣελ. 261
(i) Ουσιαστικό κύρος (άρθρο 10)Σελ. 261
(ii) Τυπικό κύρος (άρθρο 11)Σελ. 261
(iii) Εκχώρηση και υποκατάσταση (άρθρα 14 και 15)Σελ. 262
(iv) Παθητική ενοχή εις ολόκληρον (άρθρο 16)Σελ. 263
(ν) Συμψηφισμός (άρθρο 17)Σελ. 263
(vi) Σχέση με διεθνείς συμβάσεις (άρθρο 24)Σελ. 263
(vii) Ειδικά οι περιπτώσεις της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας και της σύμβασης αποκλειστικής διανομήςΣελ. 263
2. Κανονισμος Ρωμη ΙΙΣελ. 268
(α) Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ - Εφαρμοστέο δίκαιο επί εξωσυμβατικών ενοχών - Ορισμός των εξωσυμβατικών ενοχών για τους σκοπούς του Κανονισμού - Πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 268
(β) Αδικοπραξίες Σελ. 269
(i) Γενικός Κανόνας (άρθρο 4)Σελ. 269
(ii) Ειδικοί Κανόνες Σελ. 270
(γ) Λοιπές περιπτώσεις εξωσυμβατικής ευθύνης (γενικά σύντομη αναφορά)Σελ. 271
(i) Αδικαιολόγητος πλουτισμός (άρθρο 10)Σελ. 271
(ii) Διοίκηση αλλοτρίων (άρθρο 11)Σελ. 272
(iii) Ευθύνη από διαπραγματεύσεις (άρθρο 12)Σελ. 272
(δ) Δυνατότητα επιλογής δικαίου από τα συμβαλλόμενα μέρη (άρθρο 14) Σελ. 273
(ε) Τα όρια εφαρμογής των κανόνων των άρθρων 4 - 14Σελ. 274
(i) Κανόνες αμέσου εφαρμογής του forum (άρθρο 16)Σελ. 274
(ii) Δημόσια τάξη του forum (άρθρο 26)Σελ. 274
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Η διεθνης πωλησηΣελ. 275
α. Η διεθνής πώληση - Εννοιολογικές παρατηρήσειςΣελ. 283
1. Η έννοια της πώλησης στο εσωτερικό δίκαιο (αστική πώληση-εμπορική πώληση)Σελ. 283
2. Έννοια διεθνούς εμπορικής πώλησης - Σχέση με CISG - Ρήτρες του διεθνούς εμπορίουΣελ. 284
3. Διεθνής αστική πώληση - Εθνικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτήΣελ. 286
4. Διάγραμμα εφαρμοστέων κανόνων σε διεθνή πώλησηΣελ. 288
β. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Σύμβαση Βιέννης 1980 - Ν 2532/1997)Σελ. 289
1. Εισαγωγικά στοιχεία για την CISGΣελ. 289
2. Ανάγκη για ενοποίηση - Σημασία της CISG - Κριτική στην CISGΣελ. 291
3. Ιστορικά στοιχείαΣελ. 293
3.1 Αρχικά στάδια - Προηγούμενες προσπάθειες ενοποίησης - Συμβάσεις της ΧάγηςΣελ. 293
3.2 Εργασίες για τη δημιουργία της CISG - Η CISG ως αποτέλεσμα συμβιβασμώνΣελ. 295
4. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 296
4.1 Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 297
4.1.1 Εγκατάσταση των μερών σε διαφορετικά κράτη (διεθνής πώληση)Σελ. 298
4.1.2 Μη αγορά πραγμάτων για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήσηΣελ. 302
4.2 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 308
4.2.1 Σύμβαση πώλησηςΣελ. 309
4.2.2 Κινητά πράγματαΣελ. 309
4.2.3 Πώληση μελλοντικών πραγμάτωνΣελ. 311
4.2.4 Μικτές συμβάσειςΣελ. 312
4.2.5 Λοιπά ζητήματαΣελ. 314
4.3 Τοπικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 315
4.4 Χρονικό πεδίο εφαρμογής της CISGΣελ. 319
4.5 Συμφωνία των μερών για εφαρμογή ή αποκλεισμό της CISGΣελ. 320
4.6 Ζητήματα που ρυθμίζονται από την CISGΣελ. 323
4.7 Ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την CISGΣελ. 325
5. Γενικές διατάξειςΣελ. 333
5.1 Ερμηνεία των διατάξεων της CISGΣελ. 333
5.2 Πλήρωση των κενών της CISGΣελ. 336
5.3 Γενικές αρχές της CISGΣελ. 338
5.4 Αρχή της καλής πίστηςΣελ. 344
5.5 Ερμηνεία των συμβατικών δηλώσεων και της σύμβασης της πώλησης Σελ. 346
5.5.1 Υποκειμενικό και αντικειμενικό κριτήριοΣελ. 346
5.5.2 Η σημασία των συναλλακτικών συνηθειώνΣελ. 352
5.5.2.1 ΓενικάΣελ. 352
5.5.2.2 CISG 9 παρ. 1Σελ. 353
5.5.2.3 CISG 9 παρ. 2Σελ. 354
5.6 Ιεραρχία των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς πωλήσειςΣελ. 358
5.7 ΤύποςΣελ. 359
6. Σύναψη της σύμβασης πώλησης - Δηλώσεις που δεν συνιστούν πρόταση ή αποδοχή - Τροποποίηση της σύμβασης της πώλησηςΣελ. 364
6.1 ΕισαγωγήΣελ. 364
6.2 ΠρότασηΣελ. 365
6.2.1 Ουσιώδη στοιχεία πρότασηςΣελ. 365
6.2.2 Χρονικό σημείο που η πρόταση παράγει αποτέλεσμα - 'Αρνηση αποδοχήςΣελ. 369
6.2.3 Ανάκληση πρότασηςΣελ. 369
6.3 Αποδοχή - Σύναψη της σύμβασηςΣελ. 370
6.3.1 Αποδοχή πρότασηςΣελ. 370
6.3.2 Σύναψη της σύμβασηςΣελ. 371
6.4 Αποδοχή με τροποποίηση των όρων της πρότασης - ΑντιπρότασηΣελ. 372
6.5 Ζητήματα σχετικά με ΓΟΣΣελ. 374
6.5.1 Battle of the formsΣελ. 374
6.5.2 Ενσωμάτωση ΓΟΣ σε πρόταση για σύναψη σύμβασης πώλησηςΣελ. 376
6.6 Τόπος κατάρτισης της σύμβασηςΣελ. 377
6.7 Τροποποίηση της σύμβασης της πώλησηςΣελ. 378
6.8 Ενέργεια δηλώσεων που δεν αποτελούν πρόταση ή αποδοχή - Θεωρία της αποστολήςΣελ. 380
7. Υποχρεώσεις πωλητήΣελ. 382
7.1 Γενική περιγραφή υποχρεώσεωνΣελ. 382
7.2 Υποχρέωση για παράδοση του πράγματοςΣελ. 382
7.2.1 ΓενικάΣελ. 382
7.2.2. Τόπος και τρόπος παράδοσηςΣελ. 382
7.2.3 Χρόνος παράδοσηςΣελ. 387
7.2.4 Συμβατικές αποκκλίσεις από τις διατάξεις της CISG Σελ. 389
7.3 Υποχρέωση για μεταβίβαση της κυριότηταςΣελ. 390
7.4 Υποχρέωση για εγχείριση εγγράφωνΣελ. 390
7.5 Υποχρέωση για παράδοση πράγματος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης της πώλησηςΣελ. 391
7.5.1 ΚανόναςΣελ. 391
7.5.2 Απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνη του για έλλειψη ανταπόκρισηςΣελ. 395
7.5.3 Χρονικό σημείο κατά το οποίο πρέπει να υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισηςΣελ. 398
7.5.4 Βάρος της απόδειξηςΣελ. 399
7.5.5 Επίδραση αντίθετης συμβατικής συμφωνίαςΣελ. 400
7.6 Υποχρέωση για παράδοση πράγματος ελεύθερου από δικαίωμα ή αξίωση τρίτου Σελ. 401
7.6.1 ΚανόναςΣελ. 401
7.6.2 Έννοια δικαιώματος (αξίωσης) τρίτουΣελ. 401
7.6.3 Δικαίωμα ή αξίωση τρίτου θεμελιούμενο σε βιομηχανική ιδιοκτησία ή σε ιδιοκτησία επί άλλων προϊόντων της διάνοιαςΣελ. 403
7.6.4 Απώλεια έννομων βοηθημάτων αγοραστή για αθέτηση των CISG 41 και 42Σελ. 403
7.6.5 Επίδραση αντίθετης συμβατικής συμφωνίαςΣελ. 404
7.6.6 Βάρος απόδειξηςΣελ. 404
7.7 Παρεπόμενες υποχρεώσεις του πωλητήΣελ. 405