ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12831
Μοίρα Π., Μυλωνόπουλος Δ.
Η έκδοση αυτή η οποία ανήκει στη σειρά Ανοικτή Βιβλιοθήκη έχει ως αντικείμενο το έργο και το ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώνονται μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στον τομέα του τουρισμού καθώς και την παρουσίαση των επιμέρους τουριστικών πολιτικών και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Με την Συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμός αποτελεί επίσημο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ένωσης και εντάσσεται στις υποστηρικτικές της αρμοδιότητες. O τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το έργο αυτό, μετά από μια πλήρη αναφορά στην ιστορία, στα όργανα, στο ρόλο και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά μεταξύ άλλων στα ερωτήματα: τι σημαίνει ότι ο τουρισμός ανήκει στις υποστηρικτικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.; μπορεί ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα του ξεναγού σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε.; είναι ελεύθερη η παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.; ποια δικαιώματα έχει ο επιβάτης αεροπορικής εταιρείας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης, ή άρνησης επιβίβασης; τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις απονέμεται το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας; ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από τα οργανωμένα ταξίδια; πώς λειτουργούν οι στατιστικές του τουρισμού στην Ε.Ε.;

Ειδικότερα, το βιβλίο διαρθρώνεται σε έξι Μέρη. Στο Μέρος Ι παρουσιάζεται το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιδρυτικές Συνθήκες, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και οι μετέπειτα Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας με ανάλυση των θεσμικών δομών τους, των πολιτικών τους και των πεδίων δράσης τους. Το Μέρος ΙΙ αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εκτίθενται κατά τρόπο εύληπτο και συνοπτικό τα νομοθετικά όργανα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και τα λοιπά όργανα, συμβουλευτικά και ανεξάρτητα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Μέρος ΙΙΙ εξετάζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνώνται θέματα που αφορούν στο πλαίσιο αρχών, τις αρμοδιότητες, τη νομοθετική διαδικασία, την ελεύθερη κυκλοφορία και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Μέρος ΙV εκτίθενται εκτενώς όλα τα στοιχεία που αφορούν στην βασική θεματική του βιβλίου, ήτοι το τουριστικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, αναλύεται διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού, η δράση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τουρισμό ανά χρονική περίοδο έως σήμερα, καθώς και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πολιτικές στον τουρισμό. Το Μέρος V αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα ερευνώνται η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης και η ελεύθερη παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών. Τέλος, στο Μέρος VI παρουσιάζονται ειδικά θέματα του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το οικολογικό σήμα, τα οργανωμένα ταξίδια, η αποζημίωση επιβατών αεροπορικής μεταφοράς και οι στατιστικές του τουρισμού στην ΕΕ.

Το έργο πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και ευρετήριο των κυριότερων όρων που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για τον φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για οποιονδήποτε ασχολείται επαγγελματικά στο χώρο του τουρισμού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΟΙ ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΣελ. 4
1.1. Ευρωπαϊκή Κοινότητα 'Ανθρακα και ΧάλυβαΣελ. 4
1.1.1. Θεσμική δομήΣελ. 4
1.1.2. ΠολιτικέςΣελ. 5
1.2. Συνθήκες της ΡώμηςΣελ. 5
1.2.1. Ευρωπαϊκή Οικονομική ΚοινότηταΣελ. 5
1.2.2. Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής ΕνέργειαςΣελ. 6
1.2.3. Θεσμική δομήΣελ. 6
1.3. Η Συνθήκη ΣυγχώνευσηςΣελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗΣελ. 8
2.1. Διακυβερνητική ΔιάσκεψηΣελ. 8
2.2. ΠεριεχόμενοΣελ. 8
2.2.1. Θεσμική δομήΣελ. 8
2.2.2. ΠολιτικέςΣελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤΣελ. 10
3.1. Διαπραγματευτική ΔιάσκεψηΣελ. 10
3.2. Περιεχόμενο της ΣυνθήκηςΣελ. 10
3.2.1. Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 11
3.2.2. Θεσμική δομήΣελ. 12
3.2.3. Οικονομική και Νομισματική ΈνωσηΣελ. 14
3.2.4. Νέα πεδία δράσηςΣελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜΣελ. 16
4.1. Διακυβερνητική ΔιάσκεψηΣελ. 16
4.2. ΠεριεχόμενοΣελ. 16
4.2.1. Θεσμική δομήΣελ. 17
4.2.2. Σχέσεις Ένωσης - πολιτώνΣελ. 18
4.2.3. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειαςΣελ. 19
4.2.4. Συνεργασία στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεωνΣελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣΣελ. 21
5.1. Διαπραγματευτική ΔιάσκεψηΣελ. 21
5.2. Περιεχόμενο της ΣυνθήκηςΣελ. 21
5.2.1. Θεσμική δομήΣελ. 22
5.2.2. Διαδικασία λήψης αποφάσεωνΣελ. 23
5.2.3. 'Αλλες μεταρρυθμίσειςΣελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣΣελ. 24
6.1. Διακυβερνητική διάσκεψηΣελ. 24
6.2. ΠεριεχόμενοΣελ. 24
6.2.1. Θεσμική δομήΣελ. 25
6.2.2. ΠολιτικέςΣελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣελ. 27
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΣελ. 31
1.1. Λειτουργία του ΚοινοβουλίουΣελ. 31
1.2. Πολιτικά όργαναΣελ. 33
1.3. Αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 34
1.4. Δημοσιονομική αρμοδιότηταΣελ. 35
1.5. Εξουσία ΕλέγχουΣελ. 35
1.6. Πολιτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 36
1.7. Προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣελ. 38
2.1. Λειτουργία του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣελ. 39
3.1. Συνθέσεις του ΣυμβουλίουΣελ. 39
3.2. Λειτουργία του ΣυμβουλίουΣελ. 40
3.3. Αρμοδιότητες του ΣυμβουλίουΣελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣελ. 42
4.1. ΑρμοδιότητεςΣελ. 42
4.2. ΣύνθεσηΣελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 45
5.1. Το ΔικαστήριοΣελ. 45
5.2. Το Γενικό ΔικαστήριοΣελ. 47
5.3. Το Δικαστήριο Δημόσιας ΔιοίκησηςΣελ. 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣελ. 50
6.1. Λειτουργία της Ε.Κ.Τ.Σελ. 50
6.2. Αρμοδιότητες της Ε.Κ.Τ.Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΣελ. 53
7.1. Λειτουργία του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 53
7.2. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 54
7.3. Ελεγκτικές εργασίες του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 57
8.1. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική ΕπιτροπήΣελ. 57
8.2. Η Επιτροπή των ΠεριφερειώνΣελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΣελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑΣελ. 64
10.1. Ο Ευρωπαίος ΔιαμεσολαβητήςΣελ. 64
10.2. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ΔεδομένωνΣελ. 65
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 72
2.1. Οι αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότηταςΣελ. 72
2.1.1. Η διαδικασία εφαρμογής των αρχώνΣελ. 72
2.2. Κατηγορίες αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 74
2.2.1. Αποκλειστική αρμοδιότηταΣελ. 75
2.2.2. Συντρέχουσα αρμοδιότηταΣελ. 75
2.2.3. Υποστηρικτικές αρμοδιότητεςΣελ. 76
2.3. Ενισχυμένη συνεργασίαΣελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣελ. 77
3.1. Συνήθης νομοθετική διαδικασίαΣελ. 77
3.2. Ειδική νομοθετική διαδικασίαΣελ. 78
3.3. Νομικές πράξειςΣελ. 78
3.4. Νομοθετικές πράξειςΣελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣελ. 82
4.1. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτωνΣελ. 82
4.2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπωνΣελ. 82
4.3. Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιώνΣελ. 84
4.4. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίωνΣελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 86
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΣελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΣελ. 91
2.1. Νομικό ΠλαίσιοΣελ. 91
2.2. Θεσμικά ΌργαναΣελ. 92
2.2.1. Η ΕπιτροπήΣελ. 92
2.2.2. Το ΣυμβούλιοΣελ. 93
2.2.3. Το ΚοινοβούλιοΣελ. 94
2.2.4. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 95
2.3. Συμβουλευτικά όργαναΣελ. 95
2.3.1. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική ΕπιτροπήΣελ. 95
2.3.2. Η Επιτροπή ΠεριφερειώνΣελ. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣελ. 97
3.1. Η περίοδος 1980-1989Σελ. 97
3.2. Η περίοδος 1990-1999Σελ. 98
3.3. Η περίοδος 2000-2009Σελ. 103
3.4. Η περίοδος μετά τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΣελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣελ. 112
5.1. Πρόγραμμα «Καλυψώ»Σελ. 112
5.2. Δράση Ευρωπαϊκοί Προορισμοί ΑριστείαςΣελ. 114
5.3. Η πρωτοβουλία «50.000 τουρίστες»Σελ. 115
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣΣελ. 117
1.1. Το επάγγελμα του ξεναγούΣελ. 117
1.2. Το νομικό πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ξεναγού στην ΕλλάδαΣελ. 118
1.2.1. Ο Ν 710/1977Σελ. 118
1.2.2. Το ΠΔ 309/1987Σελ. 120
1.2.3. Το ΠΔ 273/93Σελ. 120
1.2.4. Το ΠΔ 340/96Σελ. 121
1.2.5. Ο Ν 3766/2009Σελ. 121
1.2.6. Η ΚΥΑ 165255/ΙΑ/2010Σελ. 123
1.3. Το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο των ξεναγώνΣελ. 123
1.4. Το κοινοτικό πλαίσιοΣελ. 125
1.4.1. Οδηγία 2005/36/ΕΚΣελ. 125
1.4.2. Οδηγία 2006/123/ΕΚΣελ. 126
1.5. Η προσφυγή της Επιτροπής κατά κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 126
1.5.1. Υπόθεση C-198/89 Επιτροπή κατά ΕλλάδαςΣελ. 127
1.5.2. Υπόθεση C-154/89 Επιτροπή κατά ΓαλλίαςΣελ. 130
1.5.3. Υπόθεση C-180/89 Επιτροπή κατά ΙταλίαςΣελ. 131
1.5.4. Υπόθεση C-375/92 Επιτροπή κατά ΙσπανίαςΣελ. 132
1.5.5. Υπόθεση C-398/95 ΣΕΤΕ κατά Υπουργού ΕργασίαςΣελ. 135
1.6. Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγούΣελ. 140
1.6.1. Γραπτή ερώτηση της 18ης Μαρτίου 1998Σελ. 141
1.6.2. Γραπτή ερώτηση της 21ης Μαρτίου 2000Σελ. 142
1.6.3. Γραπτή ερώτηση της 31ης Μαρτίου 2002Σελ. 142
1.6.4. Γραπτή ερώτηση της 26ης Σεπτεμβρίου 2000Σελ. 143
1.6.5. Γραπτή ερώτηση της 13ης Δεκεμβρίου 2000Σελ. 145
1.6.6. Γραπτή ερώτηση της 8ης Φεβρουαρίου 2001Σελ. 146
1.6.7. Γραπτή ερώτηση της 3ης Ιουλίου 2001Σελ. 146
1.6.8. Γραπτή ερώτηση της 23ης Νοεμβρίου 2004Σελ. 147
1.6.9. Γραπτή ερώτηση της 24ης Μαΐου 2005Σελ. 148
1.6.10. Γραπτή ερώτηση της 9ης Μαΐου 2006Σελ. 149
1.6.11. Προφορική ερώτηση της 17ης Δεκεμβρίου 2007Σελ. 149
1.6.12. Γραπτή ερώτηση της 4ης Αυγούστου 2008Σελ. 151
1.6.13. Αναφορά ξεναγού υπηκόου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΣελ. 152
1.7. Κριτική προσέγγισηΣελ. 153
1.8. ΣυμπέρασμαΣελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝΣελ. 156
2.1. Το ακτοπλοϊκό ζήτημαΣελ. 156
2.2. Ιστορική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐαςΣελ. 157
2.3. Η πρώτη περίοδος εφαρμογής του κοινοτικού δικαίουΣελ. 160
2.4. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορέςΣελ. 162
2.5. Θαλάσσια μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτωνΣελ. 172
2.6. Δραστηριοποίηση επιβατηγών-τουριστικών, κρουαζιερόπλοιων και φορτηγών δεξαμενοπλοίωνΣελ. 175
2.7. Ενωσιακό δικαιικό σύστημαΣελ. 180
2.7.1. Κανονισμοί του έτους 1986Σελ. 182
2.7.2. Κανονισμός 3577/1992Σελ. 183
2.8. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 187
2.8.1. Η υπόθεση C-288/02Σελ. 187
2.8.2. Η απόφαση C-435/00 του ΔΕΚΣελ. 189
2.8.3. Η υπόθεση C-122/09Σελ. 191
2.8.4. Οι υποθέσεις C-128/10 και C-129/10Σελ. 193
2.9. Κοινοβουλευτικές ερωτήσειςΣελ. 201
2.9.1. Κοινοβουλευτική ερώτηση για άγονες γραμμές στις θαλάσσιες μεταφορέςΣελ. 202
2.9.2. Κοινοβουλευτική ερώτηση για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιμανιώνΣελ. 203
2.10. Κριτική προσέγγισηΣελ. 204
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 207
1.1. ΕισαγωγήΣελ. 207
1.2. ΚανονισμόςΣελ. 209
1.2.1. Κριτήρια απονομής οικολογικού σήματοςΣελ. 212
1.2.2. Χρήση του οικολογικού σήματοςΣελ. 215
1.2.3. Προαγωγή του οικολογικού σήματοςΣελ. 216
1.3. Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 217
1.4. Μορφή του οικολογικού σήματοςΣελ. 218
1.5. Ο ιστότοποςΣελ. 220
1.6. Κοινοτικό οικολογικό σήμα για τα τουριστικά καταλύματαΣελ. 221
1.7. Κοινοτικό οικολογικό σήμα σε υπηρεσίες κατασκηνώσεωνΣελ. 227
1.8. Δράσεις και ενέργειες προώθησης και προβολής του οικολογικού σήματοςΣελ. 234
1.8.1. EU Ecolabel Communication AwardΣελ. 234
1.8.2. Μήνας «λουλουδιού»Σελ. 235
1.8.3. Το διαδικτυακό κατάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα με οικολογικό σήμαΣελ. 235
1.9. Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος στην ΕλλάδαΣελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑΣελ. 240
2.1. ΕισαγωγήΣελ. 240
2.2. Η ΟδηγίαΣελ. 241
2.2.1. Προσυμβατικές υποχρεώσειςΣελ. 243
2.2.2. Εκχώρηση κράτησηςΣελ. 243
2.2.3. Καταγγελία της σύμβασηςΣελ. 244
2.2.4. Υποχρεώσεις κρατών-μελώνΣελ. 245
2.3. Ενσωμάτωση της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιοΣελ. 246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΣελ. 248
3.1. ΕισαγωγήΣελ. 248
3.2. Ο Κανονισμός 261/2004 ΕΚΣελ. 249
3.2.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοίΣελ. 249
3.2.2. Δικαιώματα επιβατών σε αρνητικές καταστάσειςΣελ. 251
3.2.2.1. 'Αρνηση επιβίβασηςΣελ. 252
3.2.2.2. Ματαίωση πτήσηςΣελ. 253
3.2.2.3. Καθυστέρηση πτήσηςΣελ. 254
3.2.2.4. Αλλαγή θέσηςΣελ. 254
3.2.3. Υποχρεώσεις κρατών-μελώνΣελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΣελ. 256
4.1. Εισαγωγή στη ΣτατιστικήΣελ. 256
4.1.1. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 256
4.1.2. Η Κοινοτική Στατιστική Αρχή [Επιτροπή (Eurostat)]Σελ. 258
4.1.3. Κώδικας ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικέςΣελ. 259
4.1.4. Στατιστική ποιότηταΣελ. 261
4.1.5. Ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμαΣελ. 262
4.1.6. Το Στατιστικό απόρρητοΣελ. 262
4.1.7. Πρότυπο της ονοματολογίας εδαφικών στατιστικών μονάδωνΣελ. 263
4.2. Οι στατιστικές του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 268
4.2.1. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 268
4.2.2. Η Οδηγία 95/57/ΕΚ σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμούΣελ. 270
4.2.3. Τουριστικοί ορισμοί της απόφασης της ΕπιτροπήςΣελ. 272
4.2.3.1. Τουρισμός Σελ. 272
4.2.3.2. Τουριστικά καταλύματαΣελ. 276
4.2.3.3. Όγκος ΤουρισμούΣελ. 280
4.2.3.4. Χαρακτηριστικά των ταξιδιώνΣελ. 280
4.2.3.5. Χαρακτηριστικά των τουριστώνΣελ. 280
4.2.3.6. Στοιχεία για τις τουριστικές δαπάνεςΣελ. 280
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 283
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 297
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚAΣελ. 305
Back to Top