ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Σε απόθεμα

Τιμή: 80,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17778
Σαχπεκίδου Ε., Ταγαράς Χ.
Κανελλοπούλου Μαλούχου Ν., Καραγιάννης Β., Λέντζης Δ., Μαρούδα Μ. – Ν., Σαρμάς Δ., Σαχπεκίδου Ε., Ταγαράς Χ., Τάκης Α., Τσόλκα Ο.
Βηλαράς Μ.
Η «Κατ’ άρθρο Ερμηνεία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», περιλαμβάνει την ανάλυση και σχολιασμό, υπό το φως κυρίως της νομολογίας του Δικαστηρίου ΕΕ, των διατάξεων του θεμελιώδους ενωσιακού κειμένου για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο Χάρτης δεσμεύει το σύνολο των ενωσιακών οργάνων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Το έργο αποτελεί αναγκαίο σημείο αναφοράς για κάθε μελετητή ή/και εφαρμοστή του ενωσιακού δικαίου (δικαστές, δικηγόρους, στελέχη της Διοίκησης κ.λπ.), καθώς και για οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XVII
Πίνακας κατ’ άρθρο ερμηνειών του Χάρτη Σελ. XXIII
Επιμελητές και συνεργάτες του έργου Σελ. XXV
Κατανομή τμημάτων του έργου Σελ. XXVII
Εισαγωγή Σελ. 1
Σημείωμα για τον αναγνώστη Σελ. 23
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Προοίμιο Σελ. 25
TITΛΟΣ I
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Άρθρο 1 Σελ. 29
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Άρθρο 2 Σελ. 37
Δικαίωμα στη ζωή
Άρθρο 3 Σελ. 42
Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου
Άρθρο 4 Σελ. 49
Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης
Άρθρο 5 Σελ. 67
Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας
TITΛΟΣ ΙΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Άρθρο 6 Σελ. 73
Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια
Άρθρο 7 Σελ. 86
Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Άρθρο 8 Σελ. 103
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 9 Σελ. 128
Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας
Άρθρο 10 Σελ. 133
Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
Άρθρο 11 Σελ. 143
Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης
Άρθρο 12 Σελ. 153
Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι
Άρθρο 13 Σελ. 159
Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης
Άρθρο 14 Σελ. 164
Δικαίωμα εκπαίδευσης
Άρθρο 15 Σελ. 175
Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία
Άρθρο 16 Σελ. 183
Επιχειρηματική ελευθερία
Άρθρο 17 Σελ. 193
Δικαίωμα ιδιοκτησίας
Άρθρο 18 Σελ. 220
Δικαίωμα ασύλου
Άρθρο 19 Σελ. 230
Προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης
TITΛΟΣ III
ΙΣΟΤΗΤΑ
Άρθρο 20 Σελ. 247
Ισότητα έναντι του νόμου
Άρθρο 21 Σελ. 254
Απαγόρευση διακρίσεων
Άρθρο 22 Σελ. 266
Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία
Άρθρο 23 Σελ. 274
Ισότητα γυναικών και ανδρών
Άρθρο 24 Σελ. 281
Δικαιώματα του παιδιού
Άρθρο 25 Σελ. 291
Δικαιώματα των ηλικιωμένων
Άρθρο 26 Σελ. 294
Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες
TITΛΟΣ IV
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άρθρο 27 Σελ. 301
Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης
Άρθρο 28 Σελ. 312
Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων
Άρθρο 29 Σελ. 323
Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας
Άρθρο 30 Σελ. 328
Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης
Άρθρο 31 Σελ. 334
Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας
Άρθρο 32 Σελ. 359
Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία
Άρθρο 33 Σελ. 368
Οικογενειακή ζωή και επαγγελματική ζωή
Άρθρο 34 Σελ. 377
Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή
Άρθρο 35 Σελ. 393
Προστασία της υγείας
Άρθρο 36 Σελ. 401
Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 37 Σελ. 408
Προστασία του περιβάλλοντος
Άρθρο 38 Σελ. 412
Προστασία του καταναλωτή
TITΛΟΣ V
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 39 Σελ. 421
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 40 Σελ. 426
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
Άρθρο 41 Σελ. 427
Δικαίωμα χρηστής διοίκησης
Άρθρο 42 Σελ. 442
Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα
Άρθρο 43 Σελ. 451
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Άρθρο 44 Σελ. 458
Δικαίωμα αναφοράς
Άρθρο 45 Σελ. 465
Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής
Άρθρο 46 Σελ. 468
Διπλωματική και προξενική προστασία
TITΛΟΣ VI
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άρθρο 47 Σελ. 475
Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου
Άρθρο 48 Σελ. 514
Τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα της υπεράσπισης
Άρθρο 49 Σελ. 536
Αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών
Άρθρο 50 Σελ. 555
Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη
TITΛΟΣ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
Άρθρο 51 Σελ. 579
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 52 Σελ. 610
Εμβέλεια και ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών
Άρθρο 53 Σελ. 650
Επίπεδο προστασίας
Άρθρο 54 Σελ. 663
Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 671
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Οι Επεξηγήσεις σχετικά με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Σελ. 687
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
Τα άρθρα 6 και 19 ΣΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ.30 Σελ. 717
Back to Top