ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΔΔΑ

Η διαδικασία με βάση την ΕΣΔΑ: Πρακτικός οδηγός

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15960
Κωστοπούλου Α., Σισιλιάνος Λ.

Η συμβολή αυτή καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία, παρέχοντας στον νομικό έναν εύχρηστο και ολοκληρωμένο πρακτικό οδηγό της πορείας μιας ατομικής προσφυγής με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εξετάζονται όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την προετοιμασία και την κατάθεση της προσφυγής έως την πλήρη εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου με την παρέμβαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη νομολογία που αφορά τις ελληνικές υποθέσεις. Ο οδηγός συμπληρώνεται σε Παράρτημα με το έντυπο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το έντυπο του πληρεξουσίου στα ελληνικά, καθώς και το κείμενο της ΕΣΔΑ και των Πρωτοκόλλων τα οποία δεσμεύουν τη χώρα μας.

Ειδικότερα, το βιβλίο περιλαμβάνει σε ανάλυση όλων των επιμέρους σταδίων με παραπομπές στα νομοθετικά κείμενα και την νομολογία του ΕΔΔΑ τα όργανα της ΕΣΔΑ, όπως την δομή και την διάρθρωση του Δικαστηρίου και την Επιτροπή Υπουργών και την διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ (συμπλήρωση και υποβολή της προσφυγής, καταχώριση της προσφυγής, κυριότερες προϋποθέσεις του παραδεκτού, προτεραιότητα εξέτασης των προσφυγών, τα προσωρινά μέτρα, η παρέμβαση τρίτου, ο φιλικός διακανονισμός και η εξέταση της προσφυγής από το Δικαστήριο). Ομοίως, παρουσιάζεται η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών όπως οι αρμοδιότητές της, η επίβλεψη της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και η εποπτεία εκτέλεσης των όρων φιλικού διακανονισμού. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη οι σχετικές διαδικασίες απεικονίζονται και σχηματικά υπό την μορφή διαγραμμάτων.  

Το έργο πλαισιώνεται από ένα συνοπτικό και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο με την παράθεση των κυριότερων όρων που διευκολύνει τον αναγνώστη έτι περαιτέρω στην έρευνά του.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει τον πλέον ολοκληρωμένο και πρακτικό οδηγό κατάθεσης μιας προσφυγής στο ΕΔΔΑ επισημαίνοντας όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας αυτής.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
Ι. Τα όργανα της ΕΣΔΑ Σελ. 11
Α. Το Δικαστήριο (δομή και διάρθρωση) Σελ. 11
1. Γενικά Σελ. 15
2. Διοικητική Ολομέλεια Σελ. 16
3. «Διοικητικά τμήματα» (Sections) Σελ. 16
4. Σχηματισμοί εκδίκασης Σελ. 17
α. Μονομελής σχηματισμός Σελ. 17
β. Επιτροπές τριών δικαστών Σελ. 17
γ. Τμήμα επτά δικαστών (Chambers) Σελ. 18
δ. Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης (Grand Chamber) Σελ. 18
Β. Η Επιτροπή Υπουργών Σελ. 19
ΙΙ. Η διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ Σελ. 21
Α. Οι πηγές Σελ. 22
1. Η ΕΣΔΑ Σελ. 22
2. Ο Κανονισμός Σελ. 22
Β. Οι φάσεις της διαδικασίας Σελ. 23
1. Η συμπλήρωση και η υποβολή της προσφυγής Σελ. 23
α. Έντυπο προσφυγής και γλώσσα διαδικασίας Σελ. 25
β. Πληρότητα προσφυγής Σελ. 25
γ. Εκπροσώπηση, νομική βοήθεια και κόστος διαδικασίας Σελ. 26
δ. Ομαδικές προσφυγές και περισσότεροι προσφεύγοντες Σελ. 27
ε. Δημοσιότητα διαδικασίας και ανωνυμία προσφεύγοντος Σελ. 27
στ. Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου Σελ. 28
2. Η καταχώριση της προσφυγής Σελ. 29
3. Οι κυριότερες προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 30
α. Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων: το παράδειγμα της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας Σελ. 31
β. Εξάμηνη (και προσεχώς τετράμηνη) προθεσμία Σελ. 41
γ. Προδήλως αβάσιμη προσφυγή Σελ. 42
4. Η προτεραιότητα εξέτασης των προσφυγών Σελ. 43
5. Τα προσωρινά μέτρα Σελ. 44
α. Νομική βάση Σελ. 45
β. Χαρακτηριστικά Σελ. 46
γ. Υποβολή αιτήματος Σελ. 47
δ. Απόφαση Σελ. 47
6. Η παρέμβαση τρίτου Σελ. 48
7. Ο φιλικός διακανονισμός (και η μονομερής δήλωση) Σελ. 51
8. Η εξέταση της προσφυγής από το Δικαστήριο Σελ. 53
α. Η εκδίκαση των προσφυγών που δεν κοινοποιούνται στην Κυβέρνηση Σελ. 57
i. Η εκδίκαση από μονομελή σχηματισμό Σελ. 57
ii. H εκδίκαση από Eπιτροπή τριών δικαστών Σελ. 58
iii. Η εκδίκαση από Τμήμα Σελ. 59
β. Η εκδίκαση των προσφυγών που κοινοποιούνται στην Κυβέρνηση Σελ. 59
i. Η κοινοποίηση Σελ. 59
ii. Η εκδίκαση από Επιτροπή τριών δικαστών Σελ. 60
iii. Η εκδίκαση από Τμήμα Σελ. 62
iv. Ειδικότερα: η επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης Σελ. 64
γ. Η εξέταση της προσφυγής από το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης Σελ. 67
i. Παραίτηση Τμήματος υπέρ του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης Σελ. 69
ii. Παραπομπή στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης Σελ. 69
iii. Οι διαφορές των διαδικασιών Σελ. 71
iv. Διαδικασία ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης και αποφάσεις αυτού Σελ. 72
v. Οριστικές αποφάσεις Σελ. 72
ΙΙΙ. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών Σελ. 75
Α. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υπουργών με βάση την ΕΣΔΑ Σελ. 75
Β. Η επίβλεψη της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ Σελ. 75
1. Το εύρος της υποχρέωσης των Κρατών προς συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ Σελ. 75
2. Φάσεις της διαδικασίας Σελ. 75
3. Δυνατότητα του προσφεύγοντος να επικοινωνήσει με την Επιτροπή Υπουργών Σελ. 77
Γ. Η εποπτεία εκτέλεσης των όρων φιλικού διακανονισμού Σελ. 78
A) Έντυπο προσφυγής Σελ. 83
Β) Έντυπο πληρεξουσίου Σελ. 97
Γ) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & Πρόσθετα Πρωτόκολλα
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 101
Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο Σελ. 115
Έκτο Πρωτόκολλο Σελ. 117
Έβδομο Πρωτόκολλο Σελ. 119
Δέκατο Τρίτο Πρωτόκολλο Σελ. 122
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 125
Back to Top