ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15565
Γιώργος Πανόπουλος, Γραμματοπούλου Μ. Ε., Δαβράδος Ν., Ζουμπούλης Χ., Μαραζοπούλου Β., Μεϊδάνης Χ., Μεταλληνός Α., Νικολαΐδης Γ., Νικολάου Ε., Παμπούκης Χ., Σταματιάδης Δ., Σωμαράκης Γ., Τσούκα Χρ.
Παμπούκης Χ.

Ο Κανονισμός EE 650/2012 για τις Κληρονομικές Σχέσεις της 4ης Ιουλίου 2012 είναι ένας θεμελιώδης και φιλόδοξος Κανονισμός, γιατί είναι ο πρώτος που είναι πλήρης ως προ τη δομή του, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων, αλλά και συνεργασίας με το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Καλύπτει τις διεθνείς κληρονομικές σχέσεις, δηλαδή τις κληρονομικές σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας και επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο τόσο ως προς τη διεθνής δικαιοδοσία και τον κανόνα σύγκρουσης (αντικαθιστά σημαντικά την ΑΚ 28) καθώς και τους κανόνες αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων σε κληρονομικές υποθέσεις. Σημαντικό είναι πρακτικά το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Ο Κανονισμός αποτελείται από 84 άρθρα. Αντικείμενο του έργου «Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο» είναι η κατʼ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού, η οποία επιχειρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναλύονται διεξοδικά οι θεμελιώδεις επιλογές του Κανονισμού, το πεδίο εφαρμογής του και επισημαίνονται οι κυριότερες αλλαγές ως προς το ελληνικό δίκαιο, καθιστώντας το έργο ένα πολύτιμο βοήθημα για την ερμηνεία και εφαρμογή του. Απευθύνεται συνεπώς σε όλη την ελληνική νομική κοινότητα (τους δικαστές, τους συμβολαιογράφους, τους δικηγόρους και τους φοιτητές των Νομικών Σχολών). Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την 17η Αυγούστου 2015. Τέλος ας σημειωθεί ότι το έργο «Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο» αποτελεί και ευρωπαϊκά ένα από τα λίγα ερμηνευτικά βοηθήματα του Κανονισμού EE 650/2012.

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στον Κανονισμό κληρονομικών σχέσεων 650/2012 της 4ης Ιουλίου 2012Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 15
Άρθρο 2 - Αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής εντός των κρατών μελώνΣελ. 83
Άρθρο 3 - ΟρισμοίΣελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Άρθρο 4 - Γενική διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 105
Άρθρο 5 - Συμφωνία επιλογής δικαστηρίουΣελ. 115
Άρθρο 6 - Διαπίστωση έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας στην περίπτωση επιλογής του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 121
Άρθρο 7 - Δικαιοδοσία στην περίπτωση επιλογής του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 126
Άρθρο 8 - Περάτωση της αυτεπάγγελτης διαδικασίας λόγω επιλογής δικαίουΣελ. 127
Άρθρο 9 - Δικαιοδοσία βάσει παράστασηςΣελ. 129
Άρθρο 10 - Επικουρική διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 140
Άρθρο 11 - Αναγκαστική δικαιοδοσία (Forum necessitatis)Σελ. 149
Άρθρο 12 - Περιορισμός των διαδικασιώνΣελ. 156
Άρθρο 13 - Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας, κληροδοσίας ή νόμιμης μοίραςΣελ. 164
Άρθρο 14 - Πότε επιλαμβάνεται δικαστήριοΣελ. 172
Άρθρο 15 - Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 174
Άρθρο 16 - Έλεγχος του παραδεκτούΣελ. 176
Άρθρο 17 - ΕκκρεμοδικίαΣελ. 180
Άρθρο 18 - Συναφείς αγωγέςΣελ. 186
Άρθρο 19 - Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτραΣελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Άρθρο 20 - Οικουμενική εφαρμογήΣελ. 193
Άρθρο 21 - Γενικός κανόναςΣελ. 195
Άρθρο 22 - Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 201
Άρθρο 23 - Πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 231
Άρθρο 24 - Διατάξεις τελευταίας βούλησης εκτός από κληρονομικές συμβάσειςΣελ. 275
Άρθρο 25 - Κληρονομικές συμβάσειςΣελ. 285
Άρθρο 26 - Ουσιαστικό κύρος των διατάξεων τελευταίας βούλησηςΣελ. 313
Άρθρο 27 - Τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας βούλησης που συντάσσονται εγγράφωςΣελ. 321
Άρθρο 28 - Τυπικό κύρος δήλωσης αποδοχής ή αποποίησηςΣελ. 335
Άρθρο 29 - Ειδικές ρυθμίσεις για τον διορισμό και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή κληρονομίας σε συγκεκριμένες περιπτώσειςΣελ. 344
Άρθρο 30 - Ειδικοί κανόνες που θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν τη διαδοχή σε σχέση με ορισμένα περιουσιακά στοιχείαΣελ. 345
Άρθρο 31 - Προσαρμογή εμπραγμάτων δικαιωμάτωνΣελ. 358
Άρθρο 32 - ΣυναποθνήσκοντεςΣελ. 370
Άρθρο 33 - Σχολάζουσα κληρονομίαΣελ. 377
Άρθρο 34 - ΑναπαραπομπήΣελ. 388
Άρθρο 35 - Δημόσια τάξη (ordre public)Σελ. 404
Άρθρο 36 - Κράτη με περισσότερα του ενός συστήματα δικαίου - Σύγκρουση δικαίων εδαφικού χαρακτήραΣελ. 424
Άρθρο 37 - Κράτη με περισσότερα του ενός συστήματα δικαίου - Σύγκρουση δικαίων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 429
Άρθρο 38 - Μη εφαρμογή του Κανονισμού 650/2012 σε εσωτερικές συγκρούσεις δικαίωνΣελ. 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Άρθρο 39 - ΑναγνώρισηΣελ. 433
Άρθρο 40 - Λόγοι μη αναγνώρισηςΣελ. 439
Άρθρο 41 - Μη επανεξέταση επί της ουσίαςΣελ. 453
Άρθρο 42 - Αναστολή της διαδικασίας αναγνώρισηςΣελ. 455
Άρθρο 43 - ΕκτελεστότηταΣελ. 457
Άρθρο 44 - Καθορισμός κατοικίαςΣελ. 471
Άρθρο 45 - Κατά τόπον αρμοδιότηταΣελ. 473
Άρθρο 46 - ΔιαδικασίαΣελ. 476
Άρθρο 47 - Μη προσκόμιση της βεβαίωσηςΣελ. 481
Άρθρο 48 - Κήρυξη εκτελεστότηταςΣελ. 483
Άρθρο 49 - Γνωστοποίηση της απόφασης επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότηταςΣελ. 485
Άρθρο 50 - Ένδικο μέσο κατά της απόφασης επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότηταςΣελ. 488
Άρθρο 51 - Διαδικασία προσβολής της απόφασης επί του ενδίκου μέσουΣελ. 494
Άρθρο 52 - Απόρριψη ή ανάκληση κήρυξης της εκτελεστότηταςΣελ. 496
Άρθρο 53 - Αναστολή της διαδικασίαςΣελ. 497
Άρθρο 54 - Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτραΣελ. 499
Άρθρο 55 - Μερική εκτελεστότηταΣελ. 508
Άρθρο 56 - Νομική αρωγή (ευεργέτημα πενίας)Σελ. 510
Άρθρο 57 - Καμία εγγυοδοσία ή κατάθεση χρηματικού ποσούΣελ. 514
Άρθρο 58 - Καμία φορολογική επιβάρυνση ή τέλοςΣελ. 516
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ 
Άρθρο 59 - Αποδοχή των δημόσιων εγγράφωνΣελ. 519
Άρθρο 60 - Εκτελεστότητα των δημόσιων εγγράφωνΣελ. 546
Άρθρο 61 - Εκτελεστότητα δικαστικών συμβιβασμώνΣελ. 558
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ 
Άρθρο 62 - Καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίουΣελ. 563
Άρθρο 63 - Σκοπός του κληρονομητηρίουΣελ. 580
Άρθρο 64 - Αρμοδιότητα για την έκδοση του κληρονομητηρίουΣελ. 585
Άρθρο 65 - Αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίουΣελ. 590
Άρθρο 66 - Εξέταση της αίτησηςΣελ. 598
Άρθρο 67 - Χορήγηση του κληρονομητηρίουΣελ. 608
Άρθρο 68 - Περιεχόμενο του κληρονομητηρίουΣελ. 616
Άρθρο 69 - Αποτελέσματα του κληρονομητηρίουΣελ. 624
Άρθρο 70 - Επικυρωμένα αντίγραφα του κληρονομητηρίουΣελ. 635
Άρθρο 71 - Διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση του κληρονομητηρίουΣελ. 640
Άρθρο 72 - Ένδικα μέσαΣελ. 648
Άρθρο 73 - Αναστολή ισχύος του κληρονομητηρίουΣελ. 654
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 74 - Επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωσηΣελ. 659
Άρθρο 75 - Σχέση με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσειςΣελ. 660
Άρθρο 76 - Σχέση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1346/2000 του ΣυμβουλίουΣελ. 665
Άρθρο 77 - Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό Σελ. 669
Άρθρο 78 - Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών και τις διαδικασίες Σελ. 671
Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 Σελ. 672
Άρθρο 80 - Σύνταξη και μεταγενέστερη τροποποίηση των βεβαιώσεων και των εντύπων που προβλέπονται στα άρθρα 46, 59, 60, 61, 65 και 67Σελ. 673
Άρθρο 81 - Διαδικασία επιτροπήςΣελ. 673
Άρθρο 82 - ΕπανεξέτασηΣελ. 674
Άρθρο 83 - Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 675
Άρθρο 84 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 681
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίουΣελ. 685
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΥΣελ. 725
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 731
 
Back to Top