ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η δημοσιονομική διάσταση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18452
Μηλιώνης Ν.
Brenninkmeijer A.

Το βιβλίο «Λογοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση - Η δημοσιονομική διάσταση» επιχειρεί μια εις βάθος ανάλυση της έννοιας της δημόσιας λογοδοσίας, καθώς και των παρεμφερών εννοιών αυτής και εστιάζει ιδιαίτερα στη δημοσιονομική της διάσταση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδεικνύει τις διάφορες εκφάνσεις της, καθώς και τα αναπόφευκτα κενά και τις επικαλύψεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της. Το έργο αποτελεί εργαλείο απαραίτητο για όσους ασχολούνται με το συνταγματικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και τις πολιτικές επιστήμες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
1. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Η ανίχνευση της έννοιας της δημόσιας λογοδοσίας
1. Η ιστορική ανίχνευση της έννοιας της δημόσιας λογοδοσίας Σελ. 5
2. Η εννοιολογική ανίχνευση της έννοιας της δημόσιας λογοδοσίας Σελ. 16
α) Η λογοδοσία ως αρετή Σελ. 20
β) Η λογοδοσία ως μηχανισμός σχέσεων Σελ. 20
3. Προς αναζήτηση κυρωτικού κριτηρίου Σελ. 23
4. Τύποι λογοδοσίας Σελ. 25
I. Ποιος είναι ο λογοδοτών Σελ. 26
α) Ενιαία λογοδοσία: Ο οργανισμός ως λογοδοτών Σελ. 27
β) Ιεραρχική λογοδοσία Σελ. 27
γ) Συλλογική λογοδοσία Σελ. 28
δ) Ατομική λογοδοσία Σελ. 28
II. Σε ποιον γίνεται η λογοδοσία Σελ. 28
α) Πολιτική (ή δημοκρατική) λογοδοσία Σελ. 29
β) Νομική λογοδοσία Σελ. 31
γ) Διοικητική λογοδοσία Σελ. 32
δ) Επαγγελματική λογοδοσία Σελ. 33
ε) Κοινωνική λογοδοσία Σελ. 34
III. Οι μορφές της συμπεριφοράς Σελ. 34
IV. Η φύση της υποχρέωσης: Κάθετη, διαγώνια και οριζόντια λογοδοσία Σελ. 36
V. Η έννοια της λογοδοσίας στην ελληνική νομοθεσία Σελ. 41
α) Στον Αστικό Κώδικα Σελ. 41
β) Στο δημοσιονομικό δίκαιο Σελ. 42
ΤΜΗΜΑ Β΄
Η σχέση της λογοδοσίας με συναφείς έννοιες
1. Μια ευρεία εννοιολογική ομπρέλα Σελ. 43
2. Σχέσεις δημόσιας λογοδοσίας και υπευθυνότητας Σελ. 45
3. Σχέσεις δημόσιας λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης Σελ. 46
4. Σχέσεις δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας Σελ. 49
5. Λογοδοσία και New Public Management Σελ. 58
6. Σχέσεις λογοδοσίας και επιδόσεων Σελ. 63
7. Επιδόσεις και αρχή της αναλογικότητας Σελ. 69
8. Οι προκλήσεις της λογοδοσίας στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας Σελ. 71
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Η έννοια της δημοσιονομικής λογοδοσίας
1. Ανίχνευση της έννοιας Σελ. 75
2. Δημοσιονομική λογοδοσία και Ανώτατα Ελεγκτικά Όργανα Σελ. 79
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ο αλληλοέλεγχος των ανώτατων οργάνων ελέγχου ως ειδική μορφή οριζόντιας λογοδοσίας
1. Η πρακτική της αξιολόγησης από ομότιμους Σελ. 83
2. Το ελεγκτικό θεσμικό πλαίσιο Σελ. 85
2. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Προς αναζήτηση μιας κοινής ελεγκτικής γλώσσας
1. Ο ρόλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών Σελ. 95
2. Ο ρόλος της Διεθνούς Οργάνωσης των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων Σελ. 98
3. Ο ρόλος του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του δημόσιου τομέα Σελ. 104
ΤΜΗΜΑ Β΄
Η εισαγωγή της κοινής ελεγκτικής γλώσσας στον δημόσιο τομέα
1. Η νομική φύση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων Σελ. 108
2. Τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και λογοδοσία: δημόσιο εναντίον ιδιωτικού Σελ. 112
I. Ο ρόλος της παραγωγής άτυπων κανόνων: εξισορρόπηση αποτελεσματικότητας και δημόσιας λογοδοσίας Σελ. 113
II. Πρότυπα και λογοδοσία στον ελεγκτικό τομέα Σελ. 114
3. Οι βασικές έννοιες του ελέγχου κατά τα πρότυπα του INTOSAI Σελ. 116
I. Ο σκοπός του ελέγχου Σελ. 116
II. Οι βασικές έννοιες και τα είδη του ελέγχου Σελ. 117
III. Η συμμόρφωση του ελεγκτή με τους κανόνες δεοντολογίας Σελ. 119
3. ΣΧΕΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ελεγκτικά όργανα και λογοδοσία
1. Η συμβολή του δημοσιονομικού ελέγχου στη λογοδοσία Σελ. 121
2. Η θεσμική οργάνωση του δημοσιονομικού ελέγχου Σελ. 123
α) Η εσωτερική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 130
β) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως accountability forum Σελ. 132
γ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως ελεγκτής Σελ. 134
δ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως όργανο παροχής πληροφοριών Σελ. 140
ε) Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ενίσχυση της πολιτικής λογοδοσίας Σελ. 141
στ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως εργαλείο πληροφόρησης για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 143
ζ) Η έννοια της λογοδοσίας κατά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 143
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ελεγκτικές πρακτικές και λογοδοσία
1. Η προσαρμογή των ελεγκτικών πρακτικών στη σύγχρονη αντίληψη περί λογοδοσίας Σελ. 146
2. Το έλλειμμα λογοδοσίας στον έλεγχο των κρατών-μελών Σελ. 147
4. Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Η πρόκληση της λογοδοσίας και του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Συντονισμένη δράση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών Σελ. 153
α) Συντονισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Σελ. 154
β) Διακυβερνητικά μέσα Σελ. 154
2. Δημοσιονομικός και οικονομικός συντονισμός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Σελ. 155
α) Το προπαρασκευαστικό στάδιο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος του προηγούμενου έτους) Σελ. 158
β) Η κυρίως διαδικασία: Το στάδιο των συστάσεων (Ιανουάριος – Απρίλιος) Σελ. 158
γ) Το στάδιο της εκτέλεσης των συστάσεων (Μάιος – Ιούλιος) Σελ. 159
3. Η διαχείριση των πόρων σε συνεργασία με άλλους εταίρους Σελ. 161
α) Εξωτερικές εταιρικές σχέσεις Σελ. 162
β) Μόχλευση χρηματοδοτικών πόρων του ιδιωτικού τομέα Σελ. 163
4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των «πολλών ταχυτήτων» και η «μεταβλητή αρχιτεκτονική της πολιτικής» Σελ. 167
5. Ευρώ, δημοσιονομική διακυβέρνηση και δημοκρατική εποπτεία Σελ. 170
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ρυθμίσεις λογοδοσίας για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ
1. Διαδικασία απαλλαγής: η συνάντηση ελέγχου και πολιτικής Σελ. 172
2. Η νομική φύση της απαλλαγής Σελ. 175
3. Εξαιρέσεις από τη συνήθη διαδικασία Σελ. 178
4. Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν καλύπτονται από τη διαδικασία απαλλαγής του Κοινοβουλίου Σελ. 179
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μια λογοδοσία «προσαρμοσμένη στα μέτρα του λογοδοτούντος»
1. Ζητήματα λογοδοσίας μετά την εγκαθίδρυση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης Σελ. 182
2. Μηχανισμοί λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Σελ. 185
I. Μηχανισμοί πολιτικής λογοδοσίας Σελ. 185
α) Νομικό πλαίσιο Σελ. 189
β) Η ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 190
i) Ετήσιες εκθέσεις Σελ. 190
ii) Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία εκλογής της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Σελ. 191
II. Μηχανισμοί δημοσιονομικής λογοδοσίας Σελ. 192
α) Προβλήματα λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Σελ. 195
β) Οι διορθωτικοί μηχανισμοί εφαρμογής της πολιτικής λογοδοσίας Σελ. 203
3. Μηχανισμοί νομικής λογοδοσίας της ΕΚΣ Σελ. 204
I. Γενικά Σελ. 204
II. Η λογοδοσία της ΕΚΤ ως αντικείμενο διελκυστίνδας δύο δικαστηρίων Σελ. 205
α) Το ανακοινωθέν τύπου του προγράμματος ΟΜΤ και ο ρόλος της ΕΚΤ Σελ. 206
β) Το υποβληθέν από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα Σελ. 210
γ) Η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Σελ. 214
δ) Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 215
ε) Σύνδεση των αποφάσεων Gauweiler και Pringle Σελ. 218
στ) Η απόφαση Weiller: Η συνέχιση της διελκυστίνδας Σελ. 220
4. Λογοδοσία και ρυθμίσεις ελέγχου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων Σελ. 221
5. Δυσανάλογη εξέταση και έλεγχος προς μικρότερες οντότητες και προϋπολογισμούς Σελ. 224
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ζητήματα λογοδοσίας στη δημοσιονομική διαχείριση και τον ελέγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Αξιοπιστία των λογαριασμών Σελ. 225
2. Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί Σελ. 226
α) Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 226
β) Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη-μέλη Σελ. 227
3. Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση Σελ. 230
α) Προκλήσεις για τον υπολογισμό του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 231
β) Η πρόκληση του υπολογισμού του αντικτύπου των κανονιστικών μέσων Σελ. 232
4. Νομικό πλαίσιο που διέπει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 233
5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ανταπόκριση της ΕΕ στην χρηματοπιστωτική κρίση
1. Ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα Σελ. 236
2. Μηχανισμοί χρηματοδοτικής στήριξης για τα κράτη-μέλη Σελ. 239
ΤΜΗΜΑ Β΄
Από την δημοσιονομική πειθαρχία στην ενισχυμένη εποπτεία
1. Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση: ενισχυμένη εποπτεία με ελλιπή λογοδοσία Σελ. 246
2. Η αξιολόγηση των εργαλείων της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης από άποψη λογοδοσίας Σελ. 254
3. Αξιόπιστοι εθνικοί λογαριασμοί, στατιστικές και πληροφοριακά στοιχεία Σελ. 256
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Σελ. 259
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 263
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 279
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 287
Back to Top