ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

Στα στάδια της κατάρτισης, της έγκρισης, της εκτέλεσης και του ελέγχου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11873
Κουγέας Β.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 416
  • ISBN: 978-960-272-494-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή τους δεσμευτικούς κανόνες βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι διαδικασίες κατάστρωσης, εκτέλεσης και ελέγχου του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, επιδιώκεται η προσέγγιση της λειτουργίας αυτών των αρχών και συγκεκριμένα της εφαρμογής τους στα ανωτέρω στάδια. Μέσα από την επιχειρούμενη προσέγγιση και ανάπτυξη των αρχών, αποδίδεται ο βασικός κορμός του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου, καλύπτοντας ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Το έργο συμπληρώνεται με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και με ευρετήριο όρων. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ενασχολούμενους με το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο, για τις υπηρεσίες των κρατών μελών που καλούνται να το εφαρμόσουν καθώς και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που συμφέροντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις τους συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σύστημα αυτό.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το εθνικό, στο κοινοτικό δημοσιονομικό σύστημαΣελ. 1
2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 26
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: τα πεδία εφαρμογής των αρχών Σελ. 31
3.1. Κατάρτιση και έγκριση: διαδικασίες και αρμοδιότητες Σελ. 31
3.1.1. Διάρθρωση, περιεχόμενο και παρουσίαση του κοινοτικού προϋπολογισμούΣελ. 52
3.1.2. Κατηγορίες δαπανών και είδη πιστώσεωνΣελ. 54
3.2. ΕκτέλεσηΣελ. 69
3.2.1. Εκτέλεση εσόδων και εκτέλεση δαπανώνΣελ. 73
3.2.2. Τρόποι εκτέλεσης και αρμοδιότητεςΣελ. 76
3.2.3. Το «νομικό υπόβαθρο» της εκτέλεσης των πιστώσεων Σελ. 93
3.2.4. Δημοσιονομικοί παράγοντες: αρμοδιότητες και ευθύνεςΣελ. 102
4. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣελ. 115
4.1. Η αρχή της ενότητας στο εθνικό δημοσιονομικό σύστημα Σελ. 116
4.2. Η αρχή της ενότητας και της αυθεντικότητας του προϋπολογισμού στο κοινοτικό σύστημαΣελ. 118
4.3. Εφαρμογή και εξαιρέσεις από τον κανόνα της ενότηταςΣελ. 126
5. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣελ. 137
5.1. Η αρχή της καθολικότητας στο εθνικό δημοσιονομικό σύστημαΣελ. 137
5.2. Η αρχή της καθολικότητας στο κοινοτικό σύστημαΣελ. 139
5.3. Οι εξαιρέσεις από την αρχή της καθολικότηταςΣελ. 144
6. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελ. 155
6.1. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων ή της ετήσιας βάσης στο εθνικό σύστημαΣελ. 155
6.2. Η αρχή της ετήσιας βάσης στο κοινοτικό σύστημα και οι παρεκκλίσεις από αυτήΣελ. 157
6.3. Η σχέση κοινοτικού προϋπολογισμού «Δημοσιονομικών Προοπτικών»Σελ. 172
7. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΔΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣελ. 179
7.1. Το δημοσιονομικό υπόλοιπο και το αρνητικό αποθεματικόΣελ. 184
8. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σελ. 187
8.1. Η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων στα ΕΔΣΣελ. 187
8.2. Η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων στο κοινοτικό σύστημα Σελ. 197
8.3. Μεταφορά πιστώσεων, εγγραφή πιστώσεων και αποθεματικάΣελ. 200
9. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣελ. 213
Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η διαφάνεια ως αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμούΣελ. 224
10. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελ. 237
11. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣελ. 245
11.1. Ο εσωτερικός έλεγχοςΣελ. 250
11.2. Ο εξωτερικός έλεγχοςΣελ. 262
12. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΣελ. 283
13. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣελ. 311
13.1. Εθνικό και κοινοτικό δημοσιονομικό σύστημα: η αλληλεπίδραση, οι αρχές και η σύμπλεξη με τη νομιμοποίησηΣελ. 311
13.2. Οι δυνατότητες βελτίωσης του ελέγχου της κοινοτικής δημοσιονομικής διαχείρισηςΣελ. 327
13.3 Η νομιμοποίηση της κοινοτικής δημοσιονομικής δράσης, η συμβολή των αρχών και οι προοπτικές τουςΣελ. 339
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕλληνικήΣελ. 355
ΙΙ. Ξένη Σελ. 368
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 387
 
Back to Top