ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18507
Σαββαΐδου Κ.
Λιαργκόβας Π.
Το βιβλίο «Ανεξάρτητοι Δημοσιονομικοί Θεσμοί» έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία εξετάζοντας και αναλύοντας όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τους ανεξάρτητους δημοσιονομικούς θεσμούς, που θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της αρχιτεκτονικής της δημοσιονομικής διαχείρισης. Χρησιμοποιώντας γλώσσα απλή και κατανοητή και επιστρατεύοντας τα εργαλεία τόσο της νομικής, όσο και της οικονομικής και πολιτικής επιστήμης, η συγγραφέας καταφέρνει να εμπλουτίσει τη γνώση μας σχετικά με τους ανεξάρτητους δημοσιονομικούς θεσμούς αλλά και συνολικά την ευρωπαϊκή δημοσιονομική διακυβέρνηση.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IX
Σημείωμα συγγραφέα Σελ. XΙΙI
Έκφραση ευχαριστιών Σελ. XVΙΙ
Συντομογραφίες Σελ. XXXΙΙΙ
— ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ —
Η δημιουργία δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η αύξηση του δημόσιου χρέους: αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου
A. Οι αιτίες του φαινομένου της δημιουργίας δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της αύξησης του δημόσιου χρέους Σελ. 2
Β. Οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της δημιουργίας δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της αύξησης του δημόσιου χρέους Σελ. 6
1. Η θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων Σελ. 6
α. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων Σελ. 8
β. Η ταξινόμηση των δημοσιονομικών κανόνων Σελ. 9
2. Η σύσταση Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Αρχών και η εκχώρηση σε αυτές αρμοδιοτήτων δημοσιονομικής πολιτικής Σελ. 10
3. Η θέσπιση μέσων επιρροής και πειθούς: Η σύσταση Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 12
α. Πλεονεκτήματα της σύστασης Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 14
β. Μειονεκτήματα της σύστασης Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 21
βα. Επιχειρήματα αναφορικά με τη μη αναγκαιότητα σύστασης Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 21
ββ. Επιχειρήματα αναφορικά με την έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 25
βγ. Επιχειρήματα αναφορικά με τις ανατεθείσες στους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς αρμοδιότητες Σελ. 25
βδ. Επιχειρήματα αναφορικά με τη μη αποτελεσματικότητα των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 27
βε. Επιχειρήματα αναφορικά με την έλλειψη πραγματικής ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 28
4. Η σχέση μεταξύ των δημοσιονομικών κανόνων και των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 30
5. Η σύγκριση μεταξύ των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Αρχών (Independent Fiscal Agencies) και των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών (Independent Fiscal Institutions) Σελ. 31
6. Η σχέση μεταξύ των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών και των Ανώτατων Ελεγκτικών Θεσμών Σελ. 32
Γ. Το αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας Σελ. 33
— ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ —
ΟΙ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟI ΘΕΣΜΟI
— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ —
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
I. Ο έλεγχος από τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς της συμμόρφωσης των κρατών με τους δημοσιονομικούς κανόνες Σελ. 43
Α. Η έννοια των δημοσιονομικών κανόνων Σελ. 44
Β. Η βάση δεδομένων δημοσιονομικών κανόνων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Σελ. 49
Γ. Η θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων για την επίτευξη δημοσιονομικής πειθαρχίας στο πλαίσιο της ΕΕ Σελ. 50
1. Η Οδηγία 2011/85/ΕΕ της 8ης Νοεμβρίου 2011 αναφορικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών της ΕΕ και ο Κανονισμός 473/2013 Σελ. 55
2. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ως τμήμα της διακυβερνητικής Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) της 2ας Μαρτίου 2012 Σελ. 61
3. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς Σελ. 62
4. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη συμμόρφωση των εθνικών διατάξεων που υιοθετήθηκαν βάσει του άρθρου 3 παρ.2 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) Σελ. 66
i. Το νομικό καθεστώς των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 67
ii. Η απαγόρευση παρεμβάσεων στο έργο των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 70
iii. Η επικοινωνία των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών με το κοινό Σελ. 70
iv. Διαδικασία διορισμού των μελών των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 70
v. Η επάρκεια των πόρων των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 71
vi. Η πρόσβαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών σε πληροφορίες Σελ. 72
II. Οι λοιπές αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 72
Α. Η αξιολόγηση και η προετοιμασία των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων Σελ. 73
Β. Η αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης και των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων Σελ. 74
Γ. Η κοστολόγηση των προτεινόμενων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής Σελ. 74
III. Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού Σελ. 76
Α. Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναφορικά με τη συμβολή των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στην προώθηση της δημοσιονομικής διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) Σελ. 76
1. Οι δράσεις των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών κατά τη φάση διάσωσης από την πανδημία Σελ. 78
i. Η ταχεία παροχή αναλύσεων των οικονομικών και/ή των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Σελ. 78
ii. Η παρακολούθηση της ενεργοποίησης και της εφαρμογής των ρητρών διαφυγής για την αναστολή εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων Σελ. 82
iii. Η κοστολόγηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης Σελ. 83
iv. Η προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τον έλεγχο των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης Σελ. 85
2. Ο επιχειρησιακός αντίκτυπος της πανδημίας στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 88
3. Η μετάβαση στη φάση ανάκτησης Σελ. 89
Β. Η ειδική έκδοση του δικτύου των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών της ΕΕ (Network of EU IFIs) αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού στους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 90
Γ. Το έγγραφο της Διεθνούς Ένωσης Εκλογικών Συστημάτων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των Ανεξάρτητων Θεσμών Σελ. 92
1. Ο Κανονισμός 473/2013 και η σύσταση Ανεξάρτητων Φορέων στα κράτη μέλη της ΕΕ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς κανόνες Σελ. 94
IV. Οι βάσεις δεδομένων για τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 97
1. Η βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 97
2. Η βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 103
— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ —
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
Ι. Η Σύσταση του ΟΟΣΑ για τις αρχές που διέπουν τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς (Principles for Independent Fiscal Institutions) Σελ. 108
Α. Ο σκοπός της Σύστασης του ΟΟΣΑ αναφορικά με τους Ανεξάρτητους ημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 108
Β. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 109
1. Η προσαρμογή των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στις εθνικές ιδιαιτερότητες Σελ. 110
2. Η ανεξαρτησία και η μη κομματικοποίηση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 110
3. Οι αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 111
4. Οι πόροι των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 111
5. Η σχέση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών με τη Βουλή Σελ. 112
6. Η πρόσβαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών σε πληροφόρηση Σελ. 112
7. Η διαφάνεια των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 113
8. Η επικοινωνία των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 113
9. Η εξωτερική αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 114
II. Το Σημείωμα του ΟΟΣΑ αναφορικά με την πρόσβαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών σε πληροφόρηση Σελ. 114
III. Οι αξιολογήσεις εκ μέρους του ΟΟΣΑ των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών (“OECD IFI Reviews”) Σελ. 116
Α. Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ (“OECD IFI Review”) του Γραφείου Δημοσιονομικής Ευθύνης του Ηνωμένου Βασιλείου Σελ. 119
Β. Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ (“OECD IFI Review”) του Συμβουλίου Δημοσίων Οικονομικών της Πορτογαλίας Σελ. 122
Γ. Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ (“OECD IFI Review”) του Συμβουλίου για την Ευθύνη του Προϋπολογισμού της Σλοβακίας Σελ. 124
Δ. Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ (“OECD IFI Review”) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιονομικής Ευθύνης (AIReF) της Ισπανίας Σελ. 126
Ε. Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ (“OECD IFI Review”) της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Σκωτίας Σελ. 128
ΣΤ. Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ (“OECD IFI Review”) του Τμήματος Παρακολούθησης Πολιτικής Προϋπολογισμού (BPMD) της Λιθουανίας Σελ. 134
Ζ. Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ (“OECD IFI Review”) του Γραφείου Προϋπολογισμού της Αυστραλίας Σελ. 136
Η. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από τον ΟΟΣΑ των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών (“OECD IFI Reviews”) και οι επιπτώσεις των αξιολογήσεων αυτών στη λειτουργία τους Σελ. 138
IV. Η Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια του Προϋπολογισμού (A toolkit on Budget Transparency) Σελ. 141
Α. Ο σκοπός της Εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια του Προϋπολογισμού (A toolkit on Budget Transparency): εργαλείο για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς Σελ. 142
B. Οι συστάσεις της Εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια του Προϋπολογισμού για το σχεδιασμό αποτελεσματικών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 145
— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ —
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ, Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
I. Τα δίκτυα Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 149
1. Η δομή και η αποστολή του δικτύου των Ευρωπαϊκών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών (Network of EU Independent Fiscal Institutions) Σελ. 150
2. Η έκδοση από το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών έγγραφων απόψεων (“positions papers”) Σελ. 150
i. Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ Σελ. 150
ii. Η πρόταση του Δικτύου για την θέσπιση «ελάχιστων προτύπων» (“minimum standards”) των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 151
α. Η παροχή στους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς επαρκούς επιπέδου πόρων και ευελιξίας για τη διαχείρισή τους Σελ. 153
β. Η σωστή και έγκαιρη πρόσβαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στις αναγκαίες πληροφορίες Σελ. 153
γ. Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής «συμμόρφωση ή παροχή εξηγήσεων» Σελ. 154
δ. Η παροχή στους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς εγγυήσεων έναντι των πολιτικών πιέσεων Σελ. 154
Β. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών (EUNIFI) Σελ. 156
Γ. Το Δίκτυο του ΟΟΣΑ των αξιωματούχων των Γραφείων Προϋπολογισμού της Βουλής και των Ανεξάρτητων Θεσμών (PBO) Σελ. 156
II. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο Σελ. 156
Α. Οι κατευθυντήριες αρχές της Έκθεσης των «πέντε προέδρων» για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 158
Β. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 159
1. Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 159
2. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 161
Γ. Το έργο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 164
1. Οι ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 164
i. Η 1η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2016 Σελ. 165
α. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 165
β. Η ενίσχυση της αρχής της συμμόρφωσης ή της παροχής εξηγήσεων από την κυβέρνηση στις παρατηρήσεις των Δημοσιονομικών Συμβουλίων (“comply-or-explain principle”) Σελ. 169
γ. Η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών Δημοσιονομικών Συμβουλίων και η παρουσίαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας Σελ. 173
γα. Το Ιρλανδικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (IFAC) Σελ. 175
γβ. Το Γραφείο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής της Ολλανδίας (CPB) Σελ. 176
γγ. Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 176
ii. Η 2η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2017 Σελ. 177
α. Η αρχή της πρόσβασης σε πληροφορίες (“Access to information principle”) Σελ. 180
β. Η παρουσίαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών της Μεγάλης Βρετανίας και της Σλοβακίας Σελ. 182
βα. Το Γραφείο Προϋπολογισμού (OBR) της Μεγάλης Βρετανίας Σελ. 183
ββ. Το Συμβούλιο Υπευθυνότητας του Προϋπολογισμού (CBR) της Σλοβακίας Σελ. 184
γ. Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας για το 2017 Σελ. 186
γα. Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στην προετοιμασία των μακροοικονομικών προβλέψεων Σελ. 187
γβ. Το χρονικό σημείο της επέμβασης των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών κατά τη διάρκεια του κύκλου εποπτείας και το είδος των δημοσιονομικών κανόνων που αξιολογούν Σελ. 188
γγ. Τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι Ανεξάρτητοι Δημοσιονομικοί Θεσμοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας για το 2017 Σελ. 191
iii. Η 3η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2018 Σελ. 191
α. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο της εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ Σελ. 193
β. Η παρουσίαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών της Ισπανίας και της Σουηδίας Σελ. 195
βα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (AIReF) της Ισπανίας Σελ. 195
ββ. Το Συμβούλιο δημοσιονομικής πολιτικής (FPC) της Σουηδίας Σελ. 201
γ. Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων (“minimum standards”) για τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 207
δ. Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας κατά το 2018 Σελ. 209
ε. Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στον εκλογικό κύκλο κατά το 2018 Σελ. 211
στ. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ Σελ. 215
iv. Η 4η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2019 Σελ. 216
α. O ρόλος των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και την παραγωγή ή έγκριση μακροοικονομικών προβλέψεων Σελ. 216
αα. Η συμβολή των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό Σελ. 217
αβ. Η παραγωγή ή η έγκριση μακροοικονομικών προβλέψεων από τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 219
β. Η παρουσίαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών της Γερμανίας και της Τσεχίας Σελ. 221
βα. To Ανεξάρτητο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Σταθερότητας στη Γερμανία Σελ. 222
ββ. Tο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Τσεχίας Σελ. 227
γ. Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ για το 2019 Σελ. 230
γα. Το δείγμα των χωρών που εξετάσθηκε από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και τα γενικά συμπεράσματά του αναφορικά με τον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ για το 2019 Σελ. 230
γβ. Τα ειδικά ανά χώρα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με τον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ για το 2019 Σελ. 232
γ.β.1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσιονομικών Υποθέσεων στο Βέλγιο Σελ. 232
γ.β.2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών στη Γαλλία Σελ. 233
γ.β.3. Tο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Ουγγαρίας Σελ. 235
γ.β.4. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στην Ιταλία Σελ. 236
γ.β.5. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ανάπτυξης στη Σλοβενία Σελ. 238
γ.β.6. Το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Ευθύνης στη Σλοβακία Σελ. 239
γ.β.7. Το Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών στην Πορτογαλία Σελ. 240
γ.β.8. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (AIReF) στην Ισπανία Σελ. 241
γ.β.9. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Ρουμανίας Σελ. 243
δ. Η αντίδραση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στην κρίση του κορονοϊού (covid-19) Σελ. 244
ε. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ Σελ. 245
στ. Η θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ Σελ. 247
2. Οι λοιπές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 250
i. Οι θεματικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 250
α. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ ιδίως σε σχέση με το πακέτο των έξι και των δύο μέτρων Σελ. 250
αα. Η πορεία θέσπισης δημοσιονομικών κανόνων στην ΕΕ Σελ. 251
αβ. Η εξέταση των δημοσιονομικών κανόνων στη βάση τριών βασικών κριτηρίων Σελ. 252
αγ. Οι συστάσεις πολιτικής του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 254
β. Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική και την αξιολόγηση των εξωτερικών κενών σε πραγματικό χρόνο Σελ. 256
γ. Η δήλωση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του κορονοϊού (Covid-19) Σελ. 256
δ. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με την αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης στη ζώνη του ευρώ Σελ. 258
ii. Οι λοιπές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 263
Δ. Η ασκηθείσα κριτική στο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο Σελ. 265
1. Η κριτική του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου από τη θεωρία Σελ. 266
2. Η κριτική του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου από διάφορα θεσμικά όργανα: την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Δίκτυο των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών της ΕΕ Σελ. 273
i. Η κριτική του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σελ. 273
ii. Η κριτική του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου από τον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτη (European Ombudman) Σελ. 275
iii. Η κριτική του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Σελ. 277
iv. Η κριτική του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου από το Δίκτυο των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών της ΕΕ (Network of EU IFIs) Σελ. 278
3. Η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια Σελ. 279
i. Οι διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 280
ii. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 283
α. Η βελτίωση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς Σελ. 283
β. Η επανεξέταση των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων Σελ. 284
γ. Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 284
δ. Η ενίσχυση της επιβολής των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων Σελ. 286
— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ —
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Ι. Η δυσκολία μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 289
ΙΙ. Τα είδη μελετών μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 290
Α. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες (“case studies”) μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 290
Β. Οι στατιστικές αναλύσεις μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 292
ΙΙΙ. Ενδεικτικές μελέτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 293
Α. Το ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με το ρόλο των εθνικών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 294
Β. Η μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αποτελεσματικότητα των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών Σελ. 302
1. Η προετοιμασία ή η αξιολόγηση και έγκριση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων Σελ. 303
2. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες Σελ. 304
Γ. Η έρευνα της ομάδας προβληματισμού “Bruegel” αναφορικά με την κάλυψη στα εθνικά ΜΜΕ των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στην ΕΕ και την επικοινωνιακή τους επιρροή Σελ. 306
— ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ —
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ —
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
I. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Σελ. 312
Α. Η οργάνωση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Σελ. 314
Β. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή Σελ. 317
Γ. Η παροχή πληροφοριών στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή Σελ. 319
Δ. Το έργο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Σελ. 322
1. Η Γνώμη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού ή της εισηγητικής έκθεσης του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Κράτους Σελ. 323
α. Η Γνώμη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2018 Σελ. 323
β. Η Γνώμη του Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019 και για την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019 Σελ. 324
γ. Η Γνώμη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το προσχέδιο του Κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 Σελ. 327
δ. Η Γνώμη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το προσχέδιο και για την εισσηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021 Σελ. 329
2. Η σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Σελ. 333
3. Η δημοσίευση μελετών και η υποβολή προτάσεων Σελ. 339
α. Η ειδική έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού (COVID-19) Σελ. 340
β. Η πρόταση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για την αναθεώρηση του άρθρου 79 του Συντάγματος Σελ. 343
Ε. Η δημοσιότητα του έργου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Σελ. 343
II. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο Σελ. 345
Α. Η οργάνωση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 350
Β. Οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 356
Γ. Η παροχή πληροφοριών στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο Σελ. 360
Δ. Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 363
Ε. Οι πόροι και ο προϋπολογισμός του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 365
ΣΤ. Το έργο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 366
1. Η έκφραση Γνώμης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο Σελ. 366
α. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με την αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό Σελ. 366
αα. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών προβλέψεων για το 2016 Σελ. 367
αβ. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2017 Σελ. 368
αγ. Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2018 Σελ. 369
αδ. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019 Σελ. 371
αε. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το προσχέδιο και το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020 Σελ. 372
αστ. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του 1ου και του 2ου συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 (άρθρο 2 παρ. 5 περ. γ΄ του ν.4270/2014) Σελ. 375
αζ. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το προσχέδιο και το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021 Σελ. 379
αη. Η Φθινοπωρινή Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2021 Σελ. 381
αθ. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021 (άρθρο 2 παρ.5 περ.γ του ν.4270/2014) Σελ. 382
β. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) Σελ. 384
βα. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021 Σελ. 384
γ. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας Σελ. 389
γα. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας 2019-2022 Σελ. 389
γβ. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας 2020-2021 Σελ. 391
2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Σελ. 392
α. Η 1η εξαμηνιαία έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις στο τέλος του 2016 Σελ. 392
β. Η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουάριου-Δεκεμβρίου 2016 βάσει προσωρινών στοιχείων Υπουργείου Οικονομικών Σελ. 395
γ. Το 1ο τριμηνιαίο δελτίο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020 Σελ. 395
3. Η δημοσίευση μελετών και δοκιμίων εργασίας Σελ. 396
α. Η δημοσίευση μελετών Σελ. 398
αβ. Η έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφορικά με τις επιπτώσεις στο ελληνικό ΑΕΠ του ‘SARS -CoV-2’ (κορονοϊού) Σελ. 398
β. Η δημοσίευση δοκιμίων εργασίας Σελ. 403
Ζ. Η δημοσιοποίηση του έργου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 404
Η. Η αξιολόγηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Σελ. 405
— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ —
Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Ι. Οι τιθέντες με το ν. 4270/2014 δημοσιονομικοί κανόνες Σελ. 407
II. Η θέσπιση με το ν. 4389/2016 του αυτόματου μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης Σελ. 412
Επίλογος Σελ. 419
Βιβλιογραφία Σελ. 439
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 469
Back to Top