ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14245
Κεχράς Ι.

Στο βιβλίο Ασκήσεις Κοστολόγησης της Οικονομικής Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται τριάντα (30) λυμένες ασκήσεις όλων των γνωστών κοστολογικών συστημάτων και μεθόδων που διδάσκονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.). Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση προβληματισμού για μία επιχείρηση (κυρίως βιομηχανική), σχετικά με την ορθή επιλογή της μεθόδου και της τεχνικής που πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει, ούτως ώστε να αντεπεξέλθει στις κοστολογικές της ανάγκες.

Οι ασκήσεις στο εγχειρίδιο Ασκήσεις Κοστολόγησηςείναι ομαδοποιημένες στις εξής κατηγορίες:

 • Κόστος και κοστολόγηση
 • Κατανομή του κόστους βοηθητικών τμημάτων
 • Κοστολόγηση εξατομικευμένης κατά παραγγελία παραγωγής
 • Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
 • Κοστολόγηση συμπαραγώγων προϊόντων
 • Πρότυπη κοστολόγηση
 • Οριακή κοστολόγηση και εφαρμογές
 • Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα - Activity Based Costing (A.B.C.)

Η μέθοδος επίλυσης των Ασκήσεων Κοστολόγησης είναι μεθοδευμένη έτσι ώστε να κατανοεί κανείς όλες τις βαθμίδες συλλογιστικής και διάρθρωσης της διαδικασίας της κοστολόγησης. Περαιτέρω, οι Ασκήσεις Κοστολόγησης συμπληρώνονται από διαγράμματα και πίνακες, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο παραστατική η διαδικασία της κοστολόγησης.

Τo βιβλίο Ασκήσεις Κοστολόγησης, που λειτουργεί συμπληρωματικά με το εγχειρίδιο «Κοστολόγηση - Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους», Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2011, του ίδιου συγγραφέα, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που:

 • Μεριμνούν για τον καθορισμό και τον τρόπο υλοποίησης της επιχειρηματικής στρατηγικής, όπως είναι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές, καθώς και οι Διευθυντές Οικονομικών, Εμπορικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Εποπτεύουν την ανάπτυξη και εφαρμογή των κοστολογικών εργασιών, όπως είναι οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Λογιστηρίου.
 • Έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των κοστολογικών μεθόδων και συστημάτων, όπως είναι οι Κοστολόγοι και οι Λογιστές.
 • Σε στελέχη Ελεγκτικών Γραφείων, Γραφείων Συμβούλων Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες που εφαρμόζουν και ελέγχουν τις κοστολογικές εργασίες των επιχειρήσεων που συνεργάζονται και
 • Σε φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται για τη σπουδή και έρευνα του κλάδου της Κοστολόγησης.
ΠρόλογοςΣελ. V
Κόστος και Κοστολόγηση  
Διάγραμμα συνολικού κόστους λειτουργίας σε μία βιομηχανική επιχείρησηΣελ. 1
'Ασκηση 1 
Κόστος παραγωγής και συνολικό κόστος λειτουργίαςΣελ. 2
'Ασκηση 2 
Έκθεση κόστους παραγωγής, κατάσταση αποτελεσμάτωνΣελ. 3
'Ασκηση 3 
Μέθοδοι επιμερισμού και επανεπιμερισμού των Γ.Β.Ε.Σελ. 5
'Ασκηση 4 
Συγκεντρωτικός και τμηματικοί συντελεστές καταλογισμού των Γ.Β.Ε.Σελ. 9
Κατανομή του κόστους βοηθητικών τμημάτων  
'Ασκηση 5 
Τρόποι επιμερισμού (προσεγγίσεις) των Γ.Β.Ε.Σελ. 13
'Ασκηση 6 
'Αμεση και βαθμιδωτή μέθοδος επανεπιμερισμού των Γ.Β.Ε. Σελ. 18
Κοστολόγηση εξατομικευμένης κατά παραγγελία παραγωγής  
'Ασκηση 7 
Παραγγελία με υπερ- υποκοστολόγηση των Γ.Β.Ε.Σελ. 22
'Ασκηση 8 
Παραγγελία με δύο τμήματα και τμηματικούς συντελεστές καταλογισμού των Γ.Β.Ε.Σελ. 24
'Ασκηση 9 
Παραγγελία με βοηθητικά και κύρια τμήματα παραγωγής Σελ. 28
'Ασκηση 10 
Παραγγελία βάσει τεχνικών προδιαγραφών, τελικά αποθέματα, 
αποτελέσματα, ημερολογιακές εγγραφές Σελ. 32
'Ασκηση 11 
Εξατομικευμένη κατά παραγγελία παραγωγή, δύο τμήματα παραγωγής, τμηματικοί συντελεστές καταλογισμού, ημερολογιακές εγγραφές Σελ. 37
'Ασκηση 12 
Παραγγελία κατασκευής, ελαττωματικά προϊόντα, μέθοδος σταθμικού μέσου όρου, διαφορά καταλογισμού Γ.Β.Ε., ημερολογιακές εγγραφές) Σελ. 41
Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής  
'Ασκηση 13 
Συνεχής παραγωγή, ένα τμήμα, δύο μέθοδοι (σταθμικός μέσος όρος και F.I.F.O.)Σελ. 47
'Ασκηση 14 
Συνεχής παραγωγή, δύο στάδια παραγωγής, μέθοδος αποτίμησης σταθμικός μέσος όροςΣελ. 49
'Ασκηση 15 
Συνεχής παραγωγή, δύο φάσεις παραγωγής, φθαρμένες μονάδες, μέθοδος του σταθμικού μέσου όρου Σελ. 53
'Ασκηση 16 
Συνεχής παραγωγή, δύο κύρια τμήματα παραγωγής, δύο μέθοδοι κοστολόγησης (σταθμικός μέσος όρος και F.I.F.O.)Σελ. 56
'Ασκηση 17 
Βιομηχανική μονάδα με δύο στάδια παραγωγής, απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη, φύρα παραγωγής, ελαττωματικό προϊόν και υπολογισμός αποτελέσματος περιόδουΣελ. 60
Κοστολόγηση συμπαραγώγων προϊόντων  
'Ασκηση 18 
Συμπαράγωγα και υποπροϊόντα, μέθοδοι: παραχθείσες ποσότητες και σχετική αξία πώλησης στο σημείο διαχωρισμού Σελ. 79
'Ασκηση 19 
Λήψη απόφασης για επιπρόσθετη επεξεργασία, υπολογισμός κόστους τελικών αποθεμάτων, μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίαςΣελ. 81
'Ασκηση 20 
Επιμερισμός από κοινού κόστους με δύο σημεία διαχωρισμού, μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίαςΣελ. 85
Πρότυπη κοστολόγηση  
'Ασκηση 21 
'Αμεσο πρότυπο κόστος παραγωγής, ανάλυση αποκλίσεων, ημερολογιακές εγγραφέςΣελ. 87
'Ασκηση 22 
'Αμεσο πρότυπο κόστος, ερμηνεία αποκλίσεωνΣελ. 90
'Ασκηση 23 
Πρότυπο και πραγματικό κόστος των άμεσων στοιχείων παραγωγήςΣελ. 92
'Ασκηση 24 
'Αμεσο πρότυπο κόστος παραγωγής, αποκλίσεις, λογιστική απεικόνιση πρώτων υλών και ημικατεργασμένωνΣελ. 96
'Ασκηση 25 
Αναφορά απόδοσης αποτελεσμάτων, σχολιασμός αποκλίσεων, αξιολόγηση απόδοσης τμημάτωνΣελ. 99
Οριακή κοστολόγηση και εφαρμογές της  
'Ασκηση 26 
Οριακή και πλήρη απορροφητική κοστολόγηση, όταν οι παραχθείσες ποσότητες πωλούνται και όταν αφήνουν αποθέματα, υπολογισμός αποθεμάτωνΣελ. 102
'Ασκηση 27 
Οριακή και πλήρης κοστολόγηση, δύο χρήσεις, καταστάσεις αποτελεσμάτων, ερμηνεία διαφορών Σελ. 104
'Ασκηση 28 
Σημείο εξίσωσης εσόδων - εξόδων, λήψη αποφάσεων για δύο διαφορετικές αλλά όμοιες χρονικές περιόδουςΣελ. 107
'Ασκηση 29 
Έννοια Λειτουργικής ΜόχλευσηςΣελ. 110
Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα - Activity Based Costing (A.B.C.) 
'Ασκηση 30 
Κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων και διοικητική ερμηνεία των δεδομένων βάσει των συστημάτων της παραδοσιακής κοστολόγησης και του A.B.C.Σελ. 112
Back to Top