ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία
Συν συμπλήρωμα 40 σελίδων με τις Πολ. 1119, 1121 και 1122/2014, οι οποίες συνοδεύονται με σχόλια, εφαρμογές και παραδείγματα κατανόησης καθώς και έντυπο δήλωσης.

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14721
Δράγιος Αθ., Μιχελινάκης Β.

Το βιβλίο «Φορολογία Ακινήτων - Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία» αποτελεί ένα πρακτικό και χρήσιμο βοήθημα που συγκεντρώνει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ακίνητη περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και που πηγάζουν από τη φορολογία κεφαλαίου, τη φορολογία εισοδήματος, τον φόρο προστιθέμενης αξίας κ.ά.

Οι συγγραφείς Αθ. Δράγιος και Β. Μιχελινάκης, με πλούσια εμπειρία και οι δύο στην ακίνητη περιουσία και τη φορολογία της, καθότι ο πρώτος εξ αυτών είναι συμβολαιογράφος και ο δεύτερος λογιστής - φοροτεχνικός, προσπαθούν με εύστοχα ερμηνευτικά σχόλια, με πρακτικά παραδείγματα - εφαρμογές και με συμπληρωμένα φορολογικά έντυπα να παρουσιάσουν ευσύνοπτα και κατανοητά το πλαίσιο που διέπει τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα τον τρόπο υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και των φόρων κατοχής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς και των φόρων μεταβίβασης και εισοδήματος από ακίνητα.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου «Φορολογία Ακινήτων - Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία» οι συγγραφείς αναφέρονται στον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν 1249/1982, που αφορά τόσο τα εντός σχεδίου όσο και τα εκτός σχεδίου κτίσματα. Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κτήση ακινήτου λόγω κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής βάσει του Ν 2961/2001, του Ν 1078/1980 για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας και του Ν 1587/1950 για τη Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων. Επιπλέον, καταγράφονται οι φορολογικές υποχρεώσεις από τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα ακίνητα. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι φόροι της κατοχής επί των ακινήτων, όπως ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θεσπίστηκε με τα άρθρα 1-13 του Ν 4223/2013. Επιπλέον, παρατίθενται οι οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης του εντύπου Ε9. Τέλος, στο τέταρτο μέρος, αναλύονται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Ν 4172/2013 για την υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας (άρθρα 35-43, 61-64), ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων (άρθρα 15-18 Ν 3091/2002), το έντυπο Ε2, με παραδείγματα συμπλήρωσης, καθώς και η υποχρέωση υποβολής των μισθωτηρίων συμβολαίων.

Το βιβλίο «Φορολογία Ακινήτων - Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία» απευθύνεται σε λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μεσίτες ακινήτων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά να βρει συγκεντρωμένη και κωδικοποιημένη τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή απεικονίζεται λογιστικά και φορολογικά στα ποικίλα φορολογικά έντυπα.

Για την άμεση ενημέρωση των αναγνωστών με τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις στη φορολογία των ακινήτων και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., προσφέρεται δωρεάν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ με τις Πολ. 1119, 1121 και 1122/2014, οι οποίες συνοδεύονται με σχόλια, εφαρμογές και παραδείγματα κατανόησης.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΜΕΡΟΣ Α΄  
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
[1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ν 1249/1982 
«Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 41, 41α]Σελ. 3
[2] ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 9
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥΣελ. 10
Α. ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 10
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
1. Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματοςΣελ. 11
2. Κατηγορίες ακινήτων για τον προσδιορισμό φορολογητέας αξίας Σελ. 11
3. Έντυπα υπολογισμούΣελ. 12
4. Ορισμός τιμής ζώνης (ΤΖ), συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ), συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ)Σελ. 13
5. Εύρεση της τιμής ζώνηςΣελ. 13
6. Συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ)Σελ. 14
7. Συντελεστής ορόφου Σελ. 14
8. Κριτήριο βάθουςΣελ. 16
9. Επιφάνεια ακινήτουΣελ. 16
10. Η παλαιότηταΣελ. 17
11. Χαρακτηρισμός ακινήτου ως διατηρητέου Σελ. 18
12. Χαρακτηρισμός ακινήτου ως απαλλοτριωτέοΣελ. 18
13. Ειδικός συντελεστής για ακίνητο που έχει υποστεί ζημιές από σεισμό ή πυρκαγιά ή πλημμύραΣελ. 19
14. Συντελεστής αποπεράτωσηςΣελ. 19
15. Συντελεστής συνιδιοκτησίαςΣελ. 20
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1) 
1. Συντελεστές υπολογισμούΣελ. 20
i. Φορολογητέα ΑξίαΣελ. 20
ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)Σελ. 20
iii. Συντελεστές ΠρόσοψηςΣελ. 21
iv. Συντελεστής ΟρόφουΣελ. 21
v. Επιφάνεια (Κατοικίας ή Διαμερίσματος)Σελ. 22
vi. Συντελεστής ΕπιφάνειαςΣελ. 22
vii. Συντελεστής ΠαλαιότηταςΣελ. 22
viii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)Σελ. 23
ix. Συντελεστές ΑποπεράτωσηςΣελ. 23
x. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευήςΣελ. 23
xi. Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμόΣελ. 24
xii. Συντελεστής ΣυνιδιοκτησίαςΣελ. 24
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 1)Σελ. 24
Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε2) 
1. Συντελεστές υπολογισμούΣελ. 53
i. Φορολογητέα ΑξίαΣελ. 53
ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)Σελ. 53
iii. Συντελεστής ΠρόσοψηςΣελ. 53
iv. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)Σελ. 54
v. Συντελεστής ΟρόφουΣελ. 55
vi. Κριτήριο ΒάθουςΣελ. 56
vii. Επιφάνεια Επαγγελματικής ΣτέγηςΣελ. 56
viii. Συντελεστής ΕπιφάνειαςΣελ. 56
ix. Συντελεστής ΠαλαιότηταςΣελ. 57
x. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (ΣΕιδΣ)Σελ. 57
xi. Συντελεστής ΑποπεράτωσηςΣελ. 57
xii. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευήςΣελ. 58
xiii. Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμόΣελ. 58
xiv. Συντελεστής ΣυνιδιοκτησίαςΣελ. 59
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε2)Σελ. 59
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3) 
1. Συντελεστές υπολογισμούΣελ. 77
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 77
ii. Τιμή ΖώνηςΣελ. 77
iii. Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ)Σελ. 77
iv. Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ)Σελ. 77
v. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)Σελ. 77
vi. Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ)Σελ. 78
vii. Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ)Σελ. 78
viii. Συνολική Τιμή Εκκίνησης οικοπέδουΣελ. 79
ix. Συντελεστής πρόσοψηςΣελ. 79
x. Κριτήριο βάθους (ΚΒ)Σελ. 79
xi. Επιφάνεια ΟικοπέδουΣελ. 80
xii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (ΣΕιδΣ)Σελ. 81
xiii. Συντελεστής Ποσοστού Αξίας οικοπέδουΣελ. 82
xiv. Συντελεστής ΣυνιδιοκτησίαςΣελ. 84
xv. Συντελεστής Καθέτου ΙδιοκτησίαςΣελ. 84
xvi. Συντελεστής Αξίας μελλοντικής και αβέβαιης οικοδομικής αξιοποίησηςΣελ. 84
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε3)Σελ. 85
ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4) 
1. Συντελεστές υπολογισμούΣελ. 104
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 104
ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)Σελ. 104
iii. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)Σελ. 104
iv. Συντελεστής θέσηςΣελ. 104
v. Επιφάνεια ΑποθήκηςΣελ. 105
vi. Συντελεστής ΠαλαιότηταςΣελ. 105
vii. Συντελεστές Ειδικών ΣυνθηκώνΣελ. 105
viii. Συντελεστής ΑποπεράτωσηςΣελ. 106
ix. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευήςΣελ. 106
x. Συντελεστής ΣυνιδιοκτησίαςΣελ. 106
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 4)Σελ. 107
Ζ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε5) 
1. Συντελεστές υπολογισμούΣελ. 116
i. Φορολογητέα ΑξίαΣελ. 116
ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ)Σελ. 116
iii. Συντελεστής ΕμπορικότηταςΣελ. 116
iv. Συντελεστής θέσηςΣελ. 117
v. Επιφάνεια θέσης Στάθμευσης ΑυτοκινήτουΣελ. 117
vi. Συντελεστής ΠαλαιότηταςΣελ. 118
vii. Συντελεστές Ειδικών ΣυνθηκώνΣελ. 118
viii. Συντελεστές ΑποπεράτωσηςΣελ. 118
ix. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής Σελ. 118
x. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας Σελ. 119
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 5)Σελ. 119
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
Α. ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 128
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
1. Τιμή εκκίνησηςΣελ. 128
2. Κατάταξη ακινήτωνΣελ. 128
3. Συντελεστής αποπεράτωσηςΣελ. 131
4. Συντελεστής παλαιότηταςΣελ. 131
5. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 132
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ1) 
1. Υπολογισμός συντελεστώνΣελ. 134
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 134
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματοςΣελ. 134
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη επιφάνεια)Σελ. 134
iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ).Σελ. 135
v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 136
vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 136
vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 137
viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 137
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ1)Σελ. 137
Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ2) 
1. Υπολογισμός συντελεστών Σελ. 142
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 142
ii. Κόστος εκκίνησης ανά μ2 κτίσματοςΣελ. 142
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνειαΣελ. 142
iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)Σελ. 142
v. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 143
vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 143
vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 144
viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 144
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ2)Σελ. 144
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ) - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ3) 
1. Υπολογισμός συντελεστών Σελ. 149
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 149
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματοςΣελ. 149
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνειαΣελ. 149
iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)Σελ. 150
v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 150
vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 151
vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 151
viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 152
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ3)Σελ. 152
ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ4) 
1. Υπολογισμός συντελεστώνΣελ. 157
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 157
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματοςΣελ. 157
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνειαΣελ. 157
iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ)Σελ. 158
v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 158
vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 159
vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 159
viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 159
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ4)Σελ. 160
Ζ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ5) 
1. Υπολογισμός συντελεστώνΣελ. 168
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 168
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.Σελ. 168
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια.Σελ. 168
iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ).Σελ. 168
v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 169
vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 169
vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 169
viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 170
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ5)Σελ. 170
Η. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ6) 
1. Υπολογισμός συντελεστώνΣελ. 173
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 173
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματοςΣελ. 173
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνειαΣελ. 173
iv. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 174
v. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 174
vi. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 175
vii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 175
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ6)Σελ. 175
Θ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ7) 
1. Υπολογισμός συντελεστώνΣελ. 180
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 180
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.Σελ. 180
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια.Σελ. 180
iv. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 181
v. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 181
vi. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 181
vii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 181
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ7)Σελ. 182
Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ8) 
1. Υπολογισμός συντελεστώνΣελ. 185
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 185
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.Σελ. 185
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνειαΣελ. 185
iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ).Σελ. 185
v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 186
vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 186
vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 186
viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 187
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ8)Σελ. 187
ΙΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ9) 
1. Υπολογισμός συντελεστώνΣελ. 190
i. Φορολογητέα αξίαΣελ. 190
ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματοςΣελ. 190
iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνειαΣελ. 190
iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ)Σελ. 190
v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)Σελ. 191
vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ)Σελ. 191
vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ)Σελ. 191
viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκώνΣελ. 192
2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ9)Σελ. 192
ΙΒ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣελ. 195
ΙV. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
Α. ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 196
1. Αρχική Βασική Αξία Γης (ΑΒΑ) και Ειδική Βασική Αξία Γης (ΕΒΑ)Σελ. 196
2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟ` Αρχ.)Σελ. 196
3. Τεκμαρτή Τιμή Ζώνης (ΤΖ`)Σελ. 197
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣΣελ. 198
i. Απόσταση από τη θάλασσαΣελ. 200
ii. Πότε θεωρείται η εδαφική έκταση απαλλοτριωτέαΣελ. 200
iii. Χρονικό όριοΣελ. 201
α. Βασική Αξία (ΒΑ)Σελ. 202
1. ΥπολογισμόςΣελ. 202
2. Επιφάνεια εδαφικής έκτασηςΣελ. 202
3. Αρχική Βασική Αξία Γης (ΑΒΑ)Σελ. 202
4. Συντελεστής περιοχήςΣελ. 202
5. Συντελεστής χρήσηςΣελ. 202
β. Οικοπεδική Αξία (ΑΟικ.)Σελ. 203
1. ΥπολογισμόςΣελ. 203
2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟΑΡΧ)Σελ. 203
3. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ)Σελ. 203
4. Συντελεστής χρήσης κτίσματοςΣελ. 203
5. Συντελεστές ειδικών συνθηκώνΣελ. 204
γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Εκμετάλλευσης (ΑΔ)Σελ. 204
1. ΥπολογισμόςΣελ. 204
2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟΑΡΧ)Σελ. 205
3. Επιφάνεια της εδαφικής έκτασηςΣελ. 205
4. Συντελεστής θέσηςΣελ. 205
5. Συντελεστής μη αρτιότηταςΣελ. 205
6. Συντελεστής μεγέθουςΣελ. 206
Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Α/Α ΓΗΣ)Σελ. 206
V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Σελ. 229
ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
[1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ν 2961/2001 
«Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» [Άρθρα 41-60]Σελ. 233
Ν 1078/1980 
«Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων» [Άρθρα 1, 15]Σελ. 245
Ν 1587/1950 
«Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπʼ αριθμ. 1521/1950 Αναγκαστικού Νόμου "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων"»Σελ. 251
Ν 2859/2000 
«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» [Άρθρο 6]Σελ. 273
N 3427/2005 
«Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 23, 23Α]Σελ. 275
[2] ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ 
Α. Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχώνΣελ. 281
Β. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 
α. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου κληρονομιώνΣελ. 285
1. Στοιχεία δήλωσηςΣελ. 285
2. Τα στοιχεία του κληρονομούμενουΣελ. 285
3. Στοιχεία διαθήκηςΣελ. 286
4. Βεβαίωση του άρθρου 67 του ΝΔ 118/1973Σελ. 286
5. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονταιΣελ. 286
6. Τα στοιχεία των κληρονόμωνΣελ. 286
7. ΑντίκλητοςΣελ. 286
8. Άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότηταςΣελ. 286
9. Απαλλαγή Α΄ κατοικίαςΣελ. 286
10. ΕνεργητικόΣελ. 287
11. ΑξίαΣελ. 287
12. ΠαθητικόΣελ. 287
13. Καθαρή αξία κληρονομικής μερίδαςΣελ. 288
14. Προγενέστερες δωρεές - γονικές παροχές ή προίκεςΣελ. 288
15. Υπολογισμός του φόρουΣελ. 288
16. Στοιχεία πληρεξούσιωνΣελ. 288
17. Στοιχεία καταβολήςΣελ. 288
18. Έντυπο δήλωσης φόρου κληρονομιάςΣελ. 289
β. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου γονικών παροχών και δωρεώνΣελ. 293
1. Στοιχεία δήλωσηςΣελ. 293
2. Στοιχεία δωρητή - γονέα που κάνει την παροχή ή την προικοδότηΣελ. 293
3. Στοιχεία δωρεοδόχου υπέρ του οποίου η παροχή ή του προικολήπτηΣελ. 293
4. Στοιχεία συμβολαιογράφουΣελ. 293
5. Στοιχεία αντικλήτου Σελ. 293
6. Αιτία υποβολής της δήλωσηςΣελ. 293
7. Ο άλλος γονέας εν ζωή σε περίπτωση γονικής παροχήςΣελ. 293
8. Στοιχεία γονέαΣελ. 293
Back to Top