ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11377
Χατζηιωακειμίδου Ε.
Μπάρμπας Ν., Φινοκαλιώτης Δ.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 358
  • ISBN: 960-272-301-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν εγχειρίδιο πραγματεύεται ένα από τα πιο περίπλοκα και επίκαιρα, κυρίως μετά την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ζητήματα του διεθνούς φορολογικού δικαίου, ήτοι τη φορολογική αντιμετώπιση της συμμετοχής αλλοδαπού εταίρου σε προσωπική εταιρία σύμφωνα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Στην αρχή, παρουσιάζονται τα ερμηνευτικά και εννοιολογικά προαπαιτούμενα των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και αναλύονται ζητήματα όπως, η διπλή φορολογία στο διεθνές και στο κοινοτικό δίκαιο, η ερμηνεία, το πεδίο εφαρμογής καθώς και ο μηχανισμός λειτουργίας των συμβάσεων αυτών.

Στη συνέχεια, εξετάζεται η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις προσωπικές εταιρίες και τα ειδικότερα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά, οι εφαρμοζόμενες φορολογικές αρχές της διαφάνειας και της αδιαφάνειας, το υποκειμενικό πεδίο και ο τρόπος εφαρμογής τους, καθώς και οι συνέπειες ως προς την κατανομή της φορολογικής εξουσίας.

Η ειδικότερη εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων στις ελληνικές προσωπικές εταιρίες ολοκληρώνει την οικεία παρουσίαση.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων της συγγραφέως, με επιλεγμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία και με δύο παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν αφενός τις ισχύουσες συμβάσεις, αφετέρου επιλεγμένη νομολογία.

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους Έλληνες νομικούς, ερμηνευτές και εφαρμοστές του διεθνούς συμβατικού φορολογικού δικαίου (δικηγόρους, λογιστές, φορολογικές υπηρεσίες, διοικητικά δικαστήρια κ.ά.).
Συντομογραφίες Σελ. 19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Γενικά Σελ. 23
2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης Σελ. 25
3. Ορολογικές αποσαφηνίσεις Σελ. 28
4. Οριοθέτηση της μελέτης Σελ. 29
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ερμηνευτικά και εννοιολογικά προαπαιτούμενα των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
1. Η διπλή φορολογία στο διεθνές και στο κοινοτικό δίκαιο Σελ. 31
1.1. Η αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολογίας στο διεθνές δίκαιο 
1.1.1. Ορισμός διεθνούς διπλής φορολογίας Σελ. 31
1.1.2. Ορισμός διεθνούς διπλής οικονομικής φορολογίας Σελ. 33
1.1.3. Η διπλή φορολογία στο διεθνές δίκαιο Σελ. 35
1.1.4. Αποφυγή της διπλής φορολογίας μέσω σύναψης διεθνών συμβάσεων Σελ. 36
1.2. Η αποφυγή της διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
1.2.1. Τα εργαλεία του διεθνούς δικαίου Σελ. 38
1.2.2. Τα εργαλεία του κοινοτικού δικαίου 
1.2.2.1. Η νομική βάση Σελ. 40
1.2.2.2. Το υφιστάμενο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο Σελ. 44
1.2.2.3. Η σχέση διμερών συμβάσεων και κοινοτικού δικαίου Σελ. 46
1.2.2.4. Οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαστή Σελ. 49
2. Ερμηνεία των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας Σελ. 51
2.1. Η θέση των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 51
2.2. Διάκριση από την ερμηνεία του εσωτερικού φορολογικού δικαίου Σελ. 54
2.3. Αρχές ερμηνείας των διεθνών συμβάσεων Σελ. 56
2.4. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας Σελ. 59
2.5. Η σημασία του Μοντέλου Σύμβασης του ΟΟΣΑ και των Ερμηνευτικών Σχολίων Σελ. 61
2.6. Παραπομπή στο εθνικό δίκαιο των συμβαλλομένων κρατών Σελ. 67
2.7. Διαχρονική ερμηνεία της παραπομπής στο εθνικό δίκαιο Σελ. 74
3. Πεδίο εφαρμογής των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
3.1. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 76
3.2. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 78
3.2.1. Η έννοια του προσώπου Σελ. 80
3.2.2. Η έννοια του κατοίκου Σελ. 83
3.2.2.1. Η διάκριση μεταξύ κατοίκου φυσικού και κατοίκου μη φυσικού προσώπου Σελ. 87
3.2.2.2. Η έννοια του κατοίκου στα φυσικά πρόσωπα Σελ. 88
3.2.2.3. Η έννοια του κατοίκου στα μη φυσικά πρόσωπα Σελ. 89
4. Ο μηχανισμός λειτουργίας των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
4.1. Η αρχή της κατοικίας ως βασική αρχή κατανομής της φορολογικής εξουσίας Σελ. 91
4.2. Μέθοδοι αποφυγής της διπλής φορολογίας Σελ. 93
4.2.1. Η μέθοδος της απαλλαγής από το φόρο Σελ. 94
4.2.2. Η μέθοδος της πίστωσης του φόρου Σελ. 95
4.2.3. Αξιολόγηση των δύο μεθόδων Σελ. 96
4.3. Ο μηχανισμός κατανομής της φορολογικής εξουσίας στο εισόδημα από επιχειρήσεις ειδικότερα: Η αρχή της μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 99
4.3.1. Η έννοια της επιχείρησης Σελ. 100
4.3.2. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 103
4.3.2.1. Ο γενικός ορισμός Σελ. 104
4.3.2.2. Οι ειδικές ρυθμίσεις Σελ. 106
4.3.2.2.1. Ενδεικτικός κατάλογος Σελ. 107
4.3.2.2.2. Ύπαρξη τόπου οικοδόμησης ή έργου κατασκευής Σελ. 108
4.3.2.2.3. Ύπαρξη εξαρτημένου πράκτορα Σελ. 110
4.3.2.3. Οι εξαιρέσεις Σελ. 111
4.3.2.3.1. Δραστηριότητες προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα Σελ. 111
4.3.2.3.2. Ύπαρξη ανεξάρτητου πράκτορα Σελ. 112
4.3.2.3.3. Ύπαρξη θυγατρικής εταιρίας Σελ. 112
4.3.2.4. Αδυναμία προσφυγής στον εθνικό ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 114
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας στις προσωπικές εταιρίες 
1. Τα ιδιαίτερα ζητήματα που θέτουν οι προσωπικές εταιρίες στο διεθνές συμβατικό φορολογικό δίκαιο Σελ. 117
2. Η αρχή της φορολογικής διαφάνειας και η αρχή της φορολογικής αδιαφάνειας 
2.1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 120
2.2. Ο καθορισμός του φορολογικού καθεστώτος της προσωπικής εταιρίας Σελ. 124
2.3. Η θέση του ΟΟΣΑ Σελ. 127
2.4. Προτεινόμενη θέση Σελ. 131
3. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις προσωπικές εταιρίες Σελ. 136
3.1. Αναγνώριση των προσωπικών εταιριών ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος Σελ. 136
3.1.1. Η προσωπική εταιρία ως πρόσωπο Σελ. 136
3.1.2. Η προσωπική εταιρία ως κάτοικος Σελ. 141
3.1.3. Η επιχείρηση της προσωπικής εταιρίας Σελ. 149
3.2. Αναγνώριση των εταίρων ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος Σελ. 150
3.2.1. Οι εταίροι ως πρόσωπα Σελ. 151
3.2.2. Οι εταίροι ως κάτοικοι Σελ. 152
3.2.3. Η επιχείρηση των εταίρων Σελ. 156
3.2.3.1. Η επιχείρηση των εταίρων που είναι κάτοικοι του κράτους έδρας της προσωπικής εταιρίας Σελ. 157
3.2.3.2. Η επιχείρηση των εταίρων που δεν είναι κάτοικοι του κράτους έδρας της προσωπικής εταιρίας Σελ. 158
4. Τρόπος εφαρμογής των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας 
4.1. Σε περίπτωση αναγνώρισης των προσωπικών εταιριών ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος 
4.1.1. Εξαίρεση από την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 159
4.1.2. Εφαρμογή της συμβατικής διάταξης για τη διανομή μερισμάτων Σελ. 161
4.1.2.1. Η προσωπική εταιρία ως εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 10 ΜΣ ΟΟΣΑ Σελ. 162
4.1.2.2. Ορισμός της έννοιας «μερίσματα» Σελ. 167
4.1.2.3. Συμπέρασμα Σελ. 170
4.2. Σε περίπτωση αναγνώρισης των εταίρων ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος Σελ. 173
4.2.1. Υπαγωγή στο γενικό ορισμό της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης 
4.2.1.1. Ύπαρξη καθορισμένου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 175
4.2.1.2. Επιχειρηματική δραστηριότητα του αλλοδαπού εταίρου Σελ. 177
4.2.2. Υπαγωγή στην ειδική ρύθμιση για οικοδομικές - κατασκευαστικές δραστηριότητες Σελ. 178
4.2.3. Αποκλεισμός υπαγωγής στη ρύθμιση για τους εξαρτημένους αντιπροσώπους Σελ. 181
4.2.4. Αποκλεισμός εφαρμογής της διάταξης για τους όμιλους επιχειρήσεων Σελ. 184
4.2.5. Εξέταση εφαρμογής άλλων συμβατικών διατάξεων 
4.2.5.1. Αποκλεισμός εφαρμογής της συμβατικής διάταξης για τη διανομή μερισμάτων Σελ. 185
4.2.5.2. Εφαρμογή ειδικότερων συμβατικών διατάξεων 
4.2.5.2.1. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση Σελ. 186
4.2.5.2.2. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση Σελ. 188
5. Συνέπειες ως προς την κατανομή της φορολογικής εξουσίας Σελ. 189
5.1. Η κατανομή της φορολογικής εξουσίας σε περίπτωση αναγνώρισης των προσωπικών εταιριών ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος 
5.1.1. Στο κράτος έδρας της προσωπικής εταιρίας Σελ. 190
5.1.2. Στο κράτος κατοικίας των εταίρων Σελ. 193
5.2. Η κατανομή της φορολογικής εξουσίας σε περίπτωση αναγνώρισης των εταίρων ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος 
5.2.1. Στο κράτος όπου βρίσκεται η προσωπική εταιρία Σελ. 195
5.2.2. Στο κράτος κατοικίας των εταίρων Σελ. 196
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις ελληνικές προσωπικές εταιρίες 
1. Γενικά Σελ. 199
2. Οι προσωπικές εταιρίες κατά την ελληνική φορολογική νομοθεσία Σελ. 200
2.1. Προϊσχύσαν φορολογικό καθεστώς των προσωπικών εταιριών 
2.1.1. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 203
2.1.2. Αξιολόγηση του προϊσχύσαντος καθεστώτος Σελ. 205
2.1.3. Ταξινόμηση του προϊσχύσαντος καθεστώτος Σελ. 207
2.1.4. Εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας από την Ελλάδα 
2.1.4.1. Διερεύνηση της ιδιότητας του προσώπου Σελ. 209
2.1.4.2. Διερεύνηση της ιδιότητας του κατοίκου Σελ. 210
2.1.4.3. Η επιχείρηση των εταίρων Σελ. 211
2.1.4.4. Εφαρμογή της αρχής της μόνιμης εγκατάστασης 
2.1.4.4.1. Προτεινόμενη θέση Σελ. 212
2.1.4.4.2. Σχολιασμός της θέσης της νομολογίας Σελ. 215
2.1.4.4.2.1. Εξαίρεση από την αρχή της μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 ΜΣ ΟΟΣΑ Σελ. 216
2.1.4.4.2.2. Παραμερισμός του εθνικού φορολογικού δικαίου Σελ. 220
2.1.4.4.2.3. Περιοριστικός ο κατάλογος των περιπτώσεων μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 221
2.1.4.5. Αποκλεισμός εφαρμογής άλλων συμβατικών διατάξεων Σελ. 222
2.1.4.5.1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 222
2.1.4.5.2. Η ειδική διάταξη για τα μερίσματα Σελ. 224
2.1.4.5.3. Η ειδική διάταξη για τους τόκους Σελ. 228
2.1.4.5.4. Η ειδική διάταξη για τα δικαιώματα (royalties) Σελ. 230
2.1.5. Εξάλειψη διπλής φορολογίας στο κράτος κατοικίας του αλλοδαπού εταίρου Σελ. 232
2.1.6. Συμπέρασμα Σελ. 234
2.2. Ισχύον φορολογικό καθεστώς Σελ. 235
2.2.1. Η νομοθετική ρύθμιση 
2.2.1.1. Το φορολογικό υποκείμενο Σελ. 235
2.2.1.2. Η φορολόγηση στο επίπεδο της προσωπικής εταιρίας Σελ. 237
2.2.1.3. Η επιχειρηματική αμοιβή 
2.2.1.3.1. Δικαιολογητικός λόγος Σελ. 242
2.2.1.3.2. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 243
2.2.1.3.3. Αξιολόγηση της ρύθμισης Σελ. 247
2.2.2. Ταξινόμηση του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος 
2.2.2.1. Ως προς το εισόδημα που φορολογείται στο επίπεδο της προσωπικής εταιρίας Σελ. 251
2.2.2.2. Ως προς την επιχειρηματική αμοιβή των εταίρων Σελ. 253
2.2.3. Εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας από την Ελλάδα 
2.2.3.1. Διερεύνηση της ιδιότητας του προσώπου Σελ. 256
2.2.3.2. Διερεύνηση της ιδιότητας του κατοίκου Σελ. 257
2.2.3.3. Η επιχείρηση της προσωπικής εταιρίας Σελ. 258
2.2.3.4. Συμβατικός χαρακτηρισμός των κερδών που φορολογούνται στο επίπεδο της προσωπικής εταιρίας 
2.2.3.4.1. Εξαίρεση από την αρχή της μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 258
2.2.3.4.2. Εφαρμογή της συμβατικής διάταξης για τα μερίσματα Σελ. 261
2.2.3.5. Συμβατικός χαρακτηρισμός της επιχειρηματικής αμοιβής Σελ. 267
2.2.3.5.1. Μη εφαρμογή της συμβατικής διάταξης για τα μερίσματα Σελ. 269
2.2.3.5.2. Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου; Σελ. 270
2.2.3.5.3. Εισόδημα από εξαρτημένη εργασία; Σελ. 275
2.2.3.5.4. Εισόδημα από ανεξάρτητη υπηρεσία; Σελ. 276
2.2.3.5.5. Τελική θέση: εισόδημα από επιχειρήσεις Σελ. 278
2.2.3.5.6. Συνέπειες της εφαρμογής της προτεινόμενης θέσης Σελ. 282
2.2.3.6. Εφαρμογή ειδικών συμβατικών διατάξεων για άλλα εισοδήματα του αλλοδαπού εταίρου Σελ. 285
2.2.4. Εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας από το κράτος κατοικίας του αλλοδαπού εταίρου 
2.2.4.1. Ως προς το εισόδημα που έχει φορολογηθεί στο επίπεδο της εταιρίας Σελ. 288
2.2.4.2. Ως προς την επιχειρηματική αμοιβή Σελ. 289
2.2.5. Συμπέρασμα Σελ. 291
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Ως προς τα ερμηνευτικά προαπαιτούμενα: Ο ρόλος του ΜΣ ΟΟΣΑ και του κοινοτικού δικαίου στην ερμηνεία των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας Σελ. 293
2. Η επιλογή του κανόνα για τον καθορισμό του φορολογικού καθεστώτος Σελ. 294
3. Η εφαρμογή των συμβάσεων στις αδιαφανείς προσωπικές εταιρίες Σελ. 295
4. Η εφαρμογή των συμβάσεων στις διαφανείς προσωπικές εταιρίες Σελ. 297
5. Η συμμετοχή αλλοδαπού εταίρου σε ελληνική προσωπική εταιρία υπό το προϊσχύσαν ελληνικό φορολογικό καθεστώς Σελ. 299
6. Η συμμετοχή αλλοδαπού εταίρου σε ελληνική προσωπική εταιρία υπό το ισχύον ελληνικό φορολογικό καθεστώς Σελ. 300
7. Τελικές σκέψεις Σελ. 302
Επιλεγμένη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 305
Επιλεγμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 318
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ισχύουσες συμβάσεις Σελ. 341
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επιλεγμένη νομολογία Σελ. 343
Ευρετήριο Σελ. 351
Back to Top