ΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ


Ερμηνεία - Νομολογία - Αποφάσεις Δ.Ε.Δ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18522
Χαλκιάς Δ.
Μορφακίδης Χ.

Η μονογραφία «Οι δικονομικές προεκτάσεις της ενδικοφανούς φορολογικής προσφυγής» επικεντρώνεται στη μελέτη της διαπλοκής της κατ’ άρθρον 63 ΚΦΔ ενδικοφανούς προσφυγής με τη διοικητική δίκη.

Το έργο μέσω της συστηματικής, κριτικά ερμηνευτικής και δικαιοπολιτικής έρευνας αναλύει λεπτομερώς, με πλούσιες νομολογιακές παραπομπές, αφενός το κατά πόσον εναρμονίζονται με τις συνταγματικές διατάξεις ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης ενδικοφανούς προσφυγής και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της και αφετέρου δικονομικά ζητήματα που εγείρονται με την άσκηση ένδικης προσφυγής κατά της ρητής απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ή της σιωπηρής απόρριψης της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, όπως η προσβαλλόμενη πράξη, η προθεσμία, το έννομο συμφέρον, η παθητική νομιμοποίηση, η αρμοδιότητα του δικαστηρίου, οι πλημμέλειες που μπορούν να προβληθούν, ο κανόνας της ταυτότητας του αντικειμένου ενδικοφανούς και ένδικης προσφυγής, κ.λπ.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη φορολογική δίκη (δικηγόροι, δικαστές, στελέχη ΑΑΔΕ), διαθέτοντας τόσο πρακτικό όσο και θεωρητικό ενδιαφέρον.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XI
Εισαγωγή Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 ΚΦΔ ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος
1. Υποχρεωτικότητα της ενδικοφανούς προσφυγής και ο κανόνας του απαραδέκτου
1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 5
1.2. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η νομοθετική και νομολογιακή του εξέλιξη Σελ. 8
1.3. Συνταγματικότητα της υποχρεωτικής άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 11
1.4. Η ποινή του απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος και οι εξαιρέσεις του Σελ. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το ένδικο βοήθημα της προσφυγής κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και δικονομικά ζητήματα
1. Προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 37
2. Έννομο συμφέρον Σελ. 45
3. Προθεσμία Σελ. 67
4. Παράβολο Σελ. 85
5. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 87
6. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 92
7. Πλημμέλειες που μπορούν να προβληθούν με το στρεφόμενο κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ένδικο βοήθημα
7.1. Πλημμέλειες που αφορούν την αρχική πράξη Σελ. 94
7.2. Πλημμέλειες που αφορούν την τελική πράξη Σελ. 98
8. Ο κανόνας της ταυτότητας του αντικειμένου ενδικοφανούς προσφυγής και ενδίκου βοηθήματος
8.1. Ταυτότητα προβληθέντων λόγων και αιτήματος ενδικοφανούς προσφυγής και ενδίκου βοηθήματος Σελ. 101
8.2. Ταυτότητα του αντικειμένου ενδικοφανούς προσφυγής και ενδίκου βοηθήματος και προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Δικαστηρίου Σελ. 116
8.3. Συμπεράσματα Σελ. 118
9. Απόφαση επί της ένδικης προσφυγής Σελ. 121
Γενικά συμπεράσματα Σελ. 125
Βιβλιογραφία
I. Ελληνική Σελ. 131
IΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 136
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 137
Back to Top