ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΚΕΡΔΟΣ

Η λογιστική στο δίκαιο της φορολογίας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12411
Μάτσος Γ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 312
  • ISBN: 978-960-272-638-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Κεντρικό μεθοδολογικό ζητούμενο της παρούσας μελέτης είναι η διάγνωση του ρόλου της λογιστικής στη φορολόγηση του εισοδήματος της επιχείρησης, δηλαδή το εάν, το γιατί και το πώς εφαρμόζεται η λογιστική στο δίκαιο του φορολογητέου κέρδους. Αποτελείται από τέσσερα Κεφάλαια: Το νομοθετικό πλαίσιο διαμόρφωσης του φορολογητέου κέρδους, Η Λογιστική στο φορολογικό δίκαιο, Ο μηχανισμός εξεύρεσης του φορολογητέου κέρδους και Το φορολογητέο κέρδος από τη μεταβίβαση της επιχείρησης. Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διάρθρωση των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου καθώς και το ουσιαστικό – διαδικαστικό δίκαιο κατά την εξεύρεσή τους, στο Δεύτερο εξετάζονται τα ερμηνευτικά – συστηματικά ζητήματα της φορολογικής νομοθεσίας και η συστηματική ένταξη της λογιστικής στο φορολογικό δίκαιο, στο Τρίτο παρουσιάζεται η λειτουργία των κανόνων του λογιστικού δικαίου μέσα από τη διπλογραφική μέθοδο, η σύνδεση της λογιστικής με τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β κατηγορίας ΚΒΣ και τέλος στο Τέταρτο, αναλύεται η εννοιολογία – σύστημα της φορολογίας μεταβίβασης επιχείρησης και η ανάγκη της ενιαίας προσέγγισης της έννοιας του φορολογητέου κέρδους. Συμπληρώνεται από βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για λογιστές και για κάθε ενασχολούμενο με το φορολογικό δίκαιο.
ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣΣελ. 7
I. Συστηματική διάρθρωση των εφαρμοστέων κανόνων δικαίουΣελ. 7
Α. Το πλαίσιο του καθαυτό φορολογικού δικαίουΣελ. 7
Β. Το πλαίσιο του διοικητικού δικαίουΣελ. 11
Γ. Το πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 15
1. Η καταρχήν αυτονομία του φορολογικού δικαίουΣελ. 15
2. Κριτική της κρατούσας θέσηςΣελ. 16
3. Το παράδειγμα των διατάξεων περί διόρθωσης κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 22
Δ. Το πλαίσιο των κανόνων υπερνομοθετικής ισχύοςΣελ. 24
1. Το ελληνικό ΣύνταγμαΣελ. 24
α) Η αρχή της νομιμότητας του φόρουΣελ. 24
β) Η αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότηταΣελ. 24
γ) Η αρχή του κράτους δικαίου - μεθοδολογική παρέκβασηΣελ. 27
2. Οι κανόνες του δημοσίου διεθνούς δικαίουΣελ. 33
α) Οι κανόνες του διεθνούς φορολογικού δικαίου Σελ. 33
β) Η Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπουΣελ. 36
3. Οι κανόνες του κοινοτικού δικαίουΣελ. 37
α) Κανόνες του παραγώγου κοινοτικού δικαίουΣελ. 37
β) Η λογιστική Οδηγία 78/660/ΕΟΚ (Τέταρτη Οδηγία) στο δίκαιο του φορολογητέου κέρδουςΣελ. 39
γ) Το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιοΣελ. 43
δ) Οι προσπάθειες δημιουργίας κοινής φορολογικής βάσης για τη φορολογία εισοδήματος των εταιριώνΣελ. 45
II. Ουσιαστικό και διαδικαστικό δίκαιο κατά την εξεύρεση του φορολογητέου κέρδουςΣελ. 47
Α. Η σημασία της διάκρισηςΣελ. 47
Β. Ουσία και διαδικασία στο φορολογικό δίκαιοΣελ. 49
Γ. Προληπτικές γραφειοκρατικές ρυθμίσεις στη φορολογική διαδικασίαΣελ. 53
Δ. Ανάγκη ηθικής - συστηματικής ουδετερότητας στο φορολογικό δίκαιοΣελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 69
I. Ερμηνευτικά και συστηματικά ζητήματα τιθέμενα από την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσίαΣελ. 69
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 69
Β. Εύρος τηρήσεως της λογιστικής στο φορολογικό δίκαιοΣελ. 71
1. Η υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίαςΣελ. 71
2. Η λογιστική κατά τη διπλογραφική μέθοδοΣελ. 76
3. Οι «γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής»Σελ. 79
4. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό ΣχέδιοΣελ. 82
α) Επί της αρχήςΣελ. 82
β) Η ανάγνωση του ΕΓΛΣΣελ. 85
Γ. Κώδικας φορολογίας εισοδήματος και λογιστικήΣελ. 86
1. Οι διατάξεις του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο κέρδοςΣελ. 86
2. Η θεμελιώδης αντινομία μεταξύ της μεθοδολογίας του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος και της φορολογικής πρακτικήςΣελ. 90
α) Η φορολογική πρακτική εξεύρεσης του φορολογητέου κέρδουςΣελ. 90
β) Συμβατότητα της φορολογικής πρακτικής με τη φορολογική νομοθεσία εξεύρεσης του κέρδουςΣελ. 92
i. Ο μηχανισμός υπολογισμού του κέρδους στο ΕΓΛΣΣελ. 92
ii. Επίλυση της σύγκρουσης μέσω άρθρου 31 παρ. 1 περ. γ ΚΦΕ;Σελ. 96
iii. Συστηματικές και συνταγματικές επιπτώσειςΣελ. 99
3. Εννοιολογική παρέκβαση: Ερμηνεία των όρων «λογιστικός» και «εξωλογιστικός» προσδιορισμός του εισοδήματοςΣελ. 104
II. Συστηματική ένταξη της λογιστικής στο φορολογικό δίκαιοΣελ. 107
Α. Εμπορικό και φορολογικό λογιστικό δίκαιοΣελ. 107
1. Εννοιολογικές διευκρινίσειςΣελ. 107
α) Τα διαθέσιμα θεωρητικά σχήματαΣελ. 107
β) Η ελληνική πρακτικήΣελ. 111
2. Η σημερινή κατάσταση στο ελληνικό δίκαιο: ετερόκλητη μίξη εμπορικού και φορολογικού λογιστικού δικαίουΣελ. 114
α) Τα κανονιστικά υποσύνολα διατάξεων του λογιστικού δικαίουΣελ. 114
β) Τα συστηματικά υποσύνολα του εμπορικού λογιστικού δικαίουΣελ. 115
γ) Η επιρροή των διατάξεων του φορολογικού λογιστικού δικαίουΣελ. 118
δ) Η σχέση του υποσυνόλου διατάξεων του φορολογικού δικαίου με τα υποσύνολα διατάξεων του εμπορικού δικαίουΣελ. 123
i. Σε σχέση με το κοινό λογιστικό δίκαιοΣελ. 123
ii. Σε σχέση με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠΣελ. 125
Β. Δογματικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη σχέση της λογιστικής με το όλο δίκαιοΣελ. 128
1. Η σχέση της λογιστικής, ως οικονομικής - οντολογικής επιστήμης, με την επιστήμη του δικαίουΣελ. 129
2. Διαφοροποιημένες εφαρμογές της λογιστικής στις έννομες σχέσειςΣελ. 134
3. Λογιστική vs. λογιστικό δίκαιοΣελ. 136
4. Το πρόβλημα της αυτοτέλειας του λογιστικού δικαίουΣελ. 145
α) Διάκριση υποπεριπτώσεωνΣελ. 145
β) Το παράδειγμα των ΔΛΠ/ΔΠΧΠΣελ. 149
γ) Πλήρης αυτοτέλεια μέσω του άρθρου 42β παρ. 8 ΚΝ 2190/1920;Σελ. 152
δ) Συστηματικά θεμέλια της σχέσης του φορολογικού και του εμπορικού λογιστικού δικαίου με το λοιπό δίκαιοΣελ. 154
5. Η λογιστική ως μεθοδολογικό εργαλείο του δικαίουΣελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣΣελ. 159
I. Η λειτουργία των κανόνων του λογιστικού δικαίου μέσα από τη διπλογραφική μέθοδοΣελ. 159
Α. Η λογιστική ως μέθοδος μέτρησης της περιουσίας της επιχείρησηςΣελ. 159
Β. Τα δύο θεμελιώδη ερωτήματαΣελ. 161
Γ. Η πρακτική λειτουργία της διπλογραφικής μεθόδου Σελ. 163
1. Η λειτουργία του ισολογισμού και της βασικής λογιστικής εξισώσεωςΣελ. 163
2. Η λειτουργία των λογαριασμώνΣελ. 174
Δ. Η βασική λογιστική εξίσωση μέσα στο ΕΓΛΣΣελ. 177
1. Σκιαγράφηση του προβλήματοςΣελ. 177
2. Οι ομάδες λογαριασμών του ΕΓΛΣΣελ. 178
3. Η διασύνδεση των λογαριασμώνΣελ. 179
α) ΓενικάΣελ. 179
β) Η ειδικότερη περίπτωση της πώλησης εμπορευμάτωνΣελ. 182
II. Σύνδεση του μηχανισμού της λογιστικής με το μηχανισμό προσδιορισμού του φορολογητέου κέρδουςΣελ. 184
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 184
Β. Η επιχείρηση ως πηγή εισοδήματοςΣελ. 185
Γ. Ένταξη των διατάξεων του ΚΦΕ στο μηχανισμό εξεύρεσης του φορολογητέου κέρδουςΣελ. 188
1. Γενικές αρχέςΣελ. 188
2. Η εφαρμογή στην πράξηΣελ. 192
α) Σκιαγράφηση των γενικών προβλημάτωνΣελ. 192
β) Η περίπτωση της ιδιοπαραγωγής αΰλων παγίων στοιχείωνΣελ. 196
γ) Η περίπτωση της ιδιοπαραγωγής ενσωμάτων παγίων στοιχείωνΣελ. 198
δ) Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 199
3. Προτεινόμενη ερμηνεία (de lege lata)Σελ. 201
α) Παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησηςΣελ. 202
i. Η έκπτωση του κόστους ιδιοπαραχθέντων προϊόντωνΣελ. 203
ii. Οι αυξομειώσεις της αξίας των αποθεμάτωνΣελ. 205
iii. Οι διατάξεις περί «έκπτωσης δαπανών»Σελ. 208
β) Φορολογητέα ύλη σχετική με τα πάγια στοιχεία του ενεργητικούΣελ. 213
i. Ο θεσμός των αποσβέσεωνΣελ. 214
ii. Έκτακτες υποτιμήσεις και φθορέςΣελ. 215
iii. Περιουσιακές επαυξήσεις των παγίων στοιχείωνΣελ. 216
γ) Φορολογητέα ύλη από τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσειςΣελ. 220
δ) Λοιπές περιπτώσειςΣελ. 223
4. Ζητήματα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίουΣελ. 224
α) Μη εφαρμοσιμότητα του ΚΒΣ στις κοινοτικές επιχειρήσεις;Σελ. 224
β) Θέματα εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισηςΣελ. 227
Δ. Αδήριτη η ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισηςΣελ. 230
III. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας ΚΒΣΣελ. 232
Α. Εφαρμοστέοι κανόνεςΣελ. 232
Β. Διαφορές κατά την εξεύρεση του φορολογητέου κέρδους μεταξύ των επιχειρήσεων με βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας ΚΒΣΣελ. 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 239
I. Σκιαγράφηση του προβλήματοςΣελ. 239
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 239
Β. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 240
II. Εννοιολογία και σύστημα της φορολογίας μεταβίβασης επιχείρησηςΣελ. 244
Α. Οι μη καταγραφόμενες περιουσιακές αυξομειώσεις της επιχείρησηςΣελ. 244
1. ΓενικάΣελ. 244
2. Η επίδραση της αρχής της συντηρητικότηταςΣελ. 245
3. Λοιπές μη καταγραφόμενες λογιστικώς περιουσιακές μεταβολέςΣελ. 249
Β. Η αφανής περιουσία της επιχείρησης ως φορολογήσιμο μέγεθοςΣελ. 251
1. Διαμόρφωση της αφανούς περιουσίαςΣελ. 251
2. Φορολογική «εμφάνιση» της αφανούς περιουσίαςΣελ. 252
Γ. Συστηματική συσχέτιση με το τακτικό φορολογητέο κέρδοςΣελ. 256
1. Οι επιπτώσεις από την «εμφάνιση» των αφανών αξιώνΣελ. 256
2. Αντινομίες του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίουΣελ. 257
3. Συσχέτιση με άλλες περιπτώσεις φορολογικής εμφάνισης των αφανών αξιώνΣελ. 262
4. Επίλυση του προβλήματος εμφάνισης του πραγματικού τιμήματοςΣελ. 263
Δ. Η μεταβίβαση εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Σελ. 264
III. Ανάγκη ενιαίας προσέγγισης της έννοιας του φορολογητέου κέρδουςΣελ. 266
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣελ. 269
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 275
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 281
 
Back to Top