ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 38,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 38,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10635
Γαζέτας Κ.
  • Εκδοση: 4η 2001
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 352
  • ISBN: 960-272-092-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο αυτού του έργου είναι η εξέταση των Γενικών Όρων Συναλλαγών και κυρίως του νομικού πλαισίου των δυνατοτήτων προστασίας του καταναλωτή από τους καταχρηστικούς Γενικούς Όρους Συναλλαγών, τους οποίους καταχρηστικά επιβάλλουν στους καταναλωτές οι προμηθευτές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Είναι η τετάρτη έκδοση, βελτιωμένη και νομολογιακά εμπλουτισμένη με τις πιο πρόσφατες αποφάσεις. Ο συγγραφέας χωρίζει το βιβλίο σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει τη νομοθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την προστασία του καταναλωτή από τις καταχρηστικές ρήτρες (Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο διαχρονικά και αναλύονται τα σχετικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Ν 2251/1994, όπως ισχύει μετά το Ν 2741/1999. Στο τρίτο μέρος γίνεται λόγος για τις Ενώσεις Καταναλωτών και ορισμένα δικονομικά ζητήματα σε σχέση με αυτές, αλλά και για τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού. Το τελευταίο και πολύ σημαντικό, τέταρτο, μέρος αναφέρεται στη δικαστική προστασία (ατομική και συλλογική αγωγή, νομιμοποίηση ενεργητική και παθητική, βάρος απόδειξης και αποδεικτικά μέσα, ασφαλιστικά μέτρα, ποινική προστασία καταναλωτή). Το έργο συμπληρώνεται με το νομοθετικό παράρτημα, τους χάρτες υποχρεώσεων των ΔΕΚΟ προς τους καταναλωτές, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμα είναι το παράρτημα υποδειγμάτων και ο πίνακας γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί από το δικαστήριο ως καταχρηστικοί.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Σελ. 1
Η νομοθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την προστασία του καταναλωτή από τις καταχρηστικές ρήτρεςΣελ. 1
1. ΕισαγωγήΣελ. 1
2. Η Πρόταση της Οδηγίας του 1990Σελ. 2
3. Η από 4.3.1992 Τροποποιημένη Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣΣελ. 6
4. Η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5.4.1993, σχετικά με τις Καταχρηστικές Ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές-Επιπτώσεις στο Ελληνικό ΔίκαιοΣελ. 10
α. Σκοπός και πεδίο εφαρμογήςΣελ. 10
β. Έννοια, προϋποθέσεις και Κριτήρια ελέγχου της Καταχρηστικής ρήτραςΣελ. 13
γ. Καλή πίστη και καταχρηστική ρήτραΣελ. 15
δ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίησηΣελ. 23
ε. Βάρος απόδειξηςΣελ. 24
στ. Ισχύς της ΟδηγίαςΣελ. 25
ζ. Περί της ισχύος, γενικά, των οδηγιών-Δικαιώματα ΙδιωτώνΣελ. 26
η. Μερικές κριτικές παρατηρήσεις και επισημάνσειςΣελ. 28
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Σελ. 31
Η προστασία του καταναλωτή από τους καταχρηστικούς Γενικούς Όρους Συναλλαγών, κατά το Ελληνικό δίκαιο, διαχρονικάΣελ. 31
1. Προστασία με βάση το δίκαιο των συμβάσεωνΣελ. 31
α. Νομική φύση-Ακυρότητα και Ερμηνεία των Γενικών Όρων Συναλλαγών, κατά το δίκαιο των συμβάσεωνΣελ. 39
2. Προστασία με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (άρθρο 22-26 ν. 1961/1991 και 27, 28 και 40 ν. 2000/1991)Σελ. 41
3. Προστασία με βάση το ισχύον δίκαιο (άρθρα 2 και 10 ν. 2251/1994, όπως τα άρθρα αυτά διαμορφώθηκαν με την παρ 24 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999)Σελ. 46
α. ΕισαγωγήΣελ. 46
β. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσειςΣελ. 48
γ. Προσέγγιση και ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 2 του ν. 2251/1994Σελ. 52
δ. Προστατευτικός σκοπός. Υποκείμενο-Αντικείμενο προστασίαςΣελ. 58
ε. Πεδίον εφαρμογήςΣελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Σελ. 70
Ισχύς των Γενικών Όρων Συναλλαγών και έγγραφος τύποςΣελ. 70
α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 70
β. Φύση και σημασία της κατάρτισης εγγράφουΣελ. 71
Ειδικοί όροι και Γενικοί όροιΣελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Σελ. 75
Ερμηνευτικοί Κανόνες (παρ. 5 άρθρου 2 ν. 2251/1994)Σελ. 75
Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών (παρ. 6 άρθρου 2 του ν. 2251/1994)Σελ. 78
1. Ρήτρα απαγόρευσηςΣελ. 78
2. Έννοια καταχρηστικού γενικού όρου (εδάφιο α παρ. 6 άρθρου 2)Σελ. 80
3. Κριτήρια ελέγχουΣελ. 82
α. Το Γενικό Κριτήριο (παρ. 6 άρθρου 2)Σελ. 83
β. Το Ουσιαστικό κριτήριο με βάση το (ειδικότερο) περιεχόμενο του γενικού όρου (παρ. 7 άρθρου 2 ν. 2251/1994)Σελ. 95
γ. ʼλλα, εκτός του νόμου, κριτήριαΣελ. 102
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Σελ. 120
Οι έννομες συνέπειες της καταχρηστικότητας ενός γενικού όρου συναλλαγών (παρ. 6 άρθρου 2 ν. 2251/1994)Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Σελ. 122
Κατά πλάσμα κατασχρηστικότητα (παρ. 10 άρθρου 2 ν. 2251/1994)Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Σελ. 124
Το πρόβλημα της εφαρμογής των διατάξεων του Αστικού Κώδικα στο δίκαιο των Γενικών Όρων ΣυναλλαγώνΣελ. 124
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΣελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Σελ. 129
ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (άρθρο 10 ν. 2251/1994)Σελ. 129
α. Σύσταση-Σκοπός-Αρμοδιότητες-Διάλυση της Ένωσης ΚαταναλωτώνΣελ. 130
β. Αρμόδιο δικαστήριο-ΔιαδικασίαΣελ. 133
γ. Ορισμένα δικονομικά ζητήματα που έχουν σχέση με τις Ενώσεις Καταναλωτών της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Προθεσμία άσκησης της αγωγής-Αρμοδιότητα-Διαδικασία)Σελ. 135
δ. Επιτροπές φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 ν. 2251/1994)Σελ. 136
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣελ. 137
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣελ. 138
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Σελ. 138
α. ΓενικάΣελ. 138
β. Μορφές και μέσα ένδικης προστασίαςΣελ. 141
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣελ. 143
1. Προστασία των μελών της Ένωσης καταναλωτών, ως καταναλωτών (παρ. 8 άρθρου 10 ν. 2251/1994)Σελ. 143
α. Η αναγνωριστική αγωγή της καταχρηστικότητας του γενικού όρουΣελ. 144
β. Η αγωγή για κήρυξη άκυρου του γενικού όρουΣελ. 149
γ. Η αγωγή αποζημίωσηςΣελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Σελ. 158
Πρόσθετη παρέμβαση από τις Ενώσεις Καταναλωτών (άρθρο 10 παρ. 8 εδάφιο τελευταίο ν. 2251/1994)Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Σελ. 164
Προστασία των μελών της Ένωσης ΚαταναλωτώνΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Σελ. 165
Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣελ. 165
Προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού (παρ. 9 άρθρου 10 ν. 2251/1994)Σελ. 165
1. Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της Συλλογικής αγωγήςΣελ. 166
2. Αντικείμενο της Συλλογικής αγωγής-Ενδεικτικές περιπτώσεις (άρθρο 10 παρ. 9 του ν. 2251/1994)Σελ. 168
α. Η Συλλογική αγωγή για παράλειψηΣελ. 170
β. Η Συλλογική αγωγή για ηθική βλάβηΣελ. 173
γ. Η αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 176
δ. Η αγωγή για αποζημίωσηΣελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Σελ. 180
Προϋποθέσεις του παραδεκτού άσκησης της Συλλογικής αγωγής-Προθεσμία-Αρμοδιότητα-Διαδικασία (παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 10 και 7 άρθρου 14 ν. 2251/1994)Σελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Σελ. 184
Νομική φύση της Συλλογικής αγωγήςΣελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Σελ. 186
1. Φύση και λειτουργία της δικαστικής απόφασης που εκδίδεται επί της συλλογικής αγωγήςΣελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Σελ. 190
1. Οι αγωγές του προμηθευτή κατά της Ένωσης ΚαταναλωτώνΣελ. 190
α. για αποζημίωση και β. Για διάλυση της Ένωσης καταναλωτών (παρ. 14 και 19 του άρθρου 10 ν. 2251/1994 αντίστοιχα)Σελ. 190
α. Η αγωγή αποζημίωσηςΣελ. 190
β. Η αγωγή για διάλυση της Ένωσης ΚαταναλωτώνΣελ. 192
γ. Η προθεσμία άσκησης των αγωγών του προμηθευτήΣελ. 193
δ. Αρμοδιότητα-Διαδικασία στις αγωγές του προμηθευτήΣελ. 194
ε. Πρόσθετη παρέμβαση από τις Ενώσεις προμηθευτώνΣελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Σελ. 195
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (Ενεργητική και Παθητική)Σελ. 195
α. Ενεργητική νομιμοποίηση των Ενώσεων ΚαταναλωτώνΣελ. 196
β. Ενεργητική νομιμοποίηση των ΕπιμελητηρίωνΣελ. 197
γ. Ενεργητική νομιμοποίηση του μεμονωμένου καταναλωτή ατομικάΣελ. 197
δ. Παθητική νομιμοποίηση του προμηθευτήΣελ. 200
ε. Παθητική νομιμοποίηση των Ενώσεων των προμηθευτώνΣελ. 202
στ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στις περιπτώσεις που ενάγων είναι ο προμηθευτήςΣελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Σελ. 205
Βάρος απόδειξηςΣελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Σελ. 211
Αποδεικτικά μέσαΣελ. 211
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Σελ. 213
ʼμυνα του εναγομένου προμηθευτή-ΙσχυρισμοίΣελ. 213
1. Δικονομικές ενστάσειςΣελ. 213
2. Ενστάσεις ουσιαστικού δικαίουΣελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13Σελ. 216
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΣελ. 216
α. Από τις Ενώσεις Καταναλωτών της παρ. 8 του άρθρου 10 ν. 2251/1994Σελ. 216
β. Από τις Ενώσεις Καταναλωτών (παρ. 9α άρθρου 10 ν. 2251/1994)Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14Σελ. 217
Ασφαλιστικά μέτρα από τον καταναλωτή ατομικάΣελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15Σελ. 220
Το πρόβλημα της ποινικής προστασίας του καταναλωτή από τους καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών. Συνέπειες από την μη ρύθμιση του θέματος-Νομοθετικές λύσεις και προτάσειςΣελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16Σελ. 227
Χάρτες υποχρεώσεων των ΔΕΚΟ προς τους καταναλωτέςΣελ. 227
Ν. 2251/1994 (Προστασία των Καταναλωτών)Σελ. 231
Οδηγία 93/13/ΕΟΚ/5.4.1993Σελ. 266
Παράρτημα υποδειγμάτωνΣελ. 279
Πίνακας γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί από το δικαστήριοΣελ. 307
Back to Top