Η ΝΟΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Δογματική και μεθοδολογική θεώρηση της νομής και της κατοχής υπό το πρίσμα των άρθρων 904 επ. ΑΚ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15837
Καλαβρός Α.
  • Έκδοση: 2016
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 184
  • ISBN: 978-960-562-637-2
  • ISBN: 978-960-562-637-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η προστασία της φυσικής εξουσίασης επί αντικειμένων της ιδιωτικής συναλλαγής συνιστά κλάδο του αστικού δικαίου, ο οποίος διαμορφώθηκε διαχρονικά, από τη ρωμαϊκή εποχή έως σήμερα. Ειδικά στον ηπειρωτικό χώρο η αντίστοιχη επιρροή των γερμανόφωνων νομομαθών του 19ου αι. υπήρξε σημαντική, εξέλιξη που άφησε το αποτύπωμά της και στην ελληνική έννομη τάξη. Ωστόσο, το δίκαιο προστασίας της νομής και της κατοχής στον ΑΚ διατρέχει ακόμη η διχογνωμία ως προς τη φύση τους και η εντεύθεν διβουλία που αφορά, αντίστοιχα, στην αυτοτελή προστασία της νομής και της κατοχής λόγω του αυτόφωτου χαρακτήρα τους και στην παρακολουθηματική προστασία που εδράζεται στην εξάρτησή τους από τα ιδιωτικά δικαιώματα.

Με το παρόν έργο επιχειρείται η διερεύνηση της φύσης της νομής και της κατοχής και των μέσων προστασίας τους, στη βάση της εμβάθυνσης επί ζητημάτων που αναφύονται από τη θεωρία και τη νομολογία, κυρίως υπό το πρίσμα των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, ο οποίος αποτέλεσε ιστορικά τον πρώτο θεσμό προστασίας της περιουσίας στις ιδιωτικές σχέσεις, αλλά συνιστά, λόγω του επικουρικού χαρακτήρα του, και το τελευταίο καταφύγιο προστασίας των ιδιωτικών εννόμων αγαθών.

Το έργο «Η νομή και η κατοχή ως αδικαιολόγητος πλουτισμός» συμπληρώνεται με βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

Πρόλογος Σελ. 5
Συντομογραφίες/Επεξηγήσεις λημμάτων  
Ι. Ελληνικές Σελ. 11
II. Ξενόγλωσσες Σελ. 14
   
   
Προοίμιο  
§ 1. Η νομή ως αντικείμενο της αξίωσης από αδικαιολόγητο  
πλουτισμό - Έποψη της προβληματικής Σελ. 17
§ 2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης Σελ. 22
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
§ 3. Σύντομη αναδρομή στην ιστορική φυσιογνωμία  
της νομής και της condictio Σελ. 25
I. Νομή Σελ. 25
ΙΙ. Η καταγωγή της condictio Σελ. 28
ΙΙΙ. Οι εκδοχές της condictio Σελ. 29
ΙV. Ο δικαιοπολιτικός σκοπός της actio per condictionem Σελ. 32
V. Δομή και αντικείμενο της actio per condictionem Σελ. 34
VI. Το πεδίο εφαρμογής της actio per condictionem Σελ. 35
§ 4. Η cοndictio possessionis κατά τη διδασκαλία  
των γερμανόφωνων νομομαθών του 19ου αι. Σελ. 37
§ 5. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη του BGB Σελ. 44
§ 6. Η νομή στην εξελικτική πορεία του θεσμού της condictio -  
Mία σύνοψη Σελ. 49
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΑΚ 904 επ.  
§ 7. Η λειτουργία του θεσμού του αδικαιολόγητου πλουτισμού  
στο πλαίσιο του ΑΚ Σελ. 53
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 53
ΙΙ. Το ζήτημα της επικουρικότητας της αξίωσης κατΑ ΑΚ 904  
από την άποψη του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 56
1. Οι ιστορικές καταβολές της επικουρικότητας Σελ. 63
2. Το ζήτημα της επικουρικότητας υπό το πρίσμα των ΑΚ 904 επ. Σελ. 72
ΙΙΙ. Η μορφή της αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό Σελ. 105
IV. Η μορφολογία του προστατευτικού πεδίου των ΑΚ 904 επ. Σελ. 106
§ 8. Το δικαιικό υπόβαθρο της αξίωσης απόδοσης της νομής  
λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 108
Ι. Η φυσιογνωμία της νομής υπό το πρίσμα εμπραγμάτων  
μετακινήσεων - Η νομή ως έκφανση δικαιοκτησίας Σελ. 108
1. Γενικά Σελ. 108
2. Περιεχόμενο του δικαιοκτησιακού πλαισίου της νομής Σελ. 113
α) Μη δικαιωματική νομή Σελ. 114
αα) ΑΚ 987 εδ. β΄ Σελ. 120
ββ) ΑΚ 1112 παρ. 1 Σελ. 124
γγ) ΑΚ 1066 εδ. 1 Σελ. 126
δδ) ΑΚ 1106 Σελ. 129
β) Δικαιωματική νομή Σελ. 132
3. Η προσβολή του δικαιοκτησιακού πλαισίου της νομής  
υπό το πρίσμα των ΑΚ 904 επ. - Τα δομικά στοιχεία Σελ. 147
α) Γενικά Σελ. 147
β) Η φυσιογνωμία της προσβολής Σελ. 148
γ) Ο αιτιώδης σύνδεσμος - Έκταση της ευθύνης Σελ. 153
ΙΙ. Ειδικό ζήτημα: Η σημασία του θεσμού της παραγραφής  
στο πλαίσιο της αξίωσης απόδοσης της νομής λόγω  
αδικαιολόγητου πλουτισμού - Η παραγραφή της αξίωσης  
κατΑ ΑΚ 987 ως νόμιμη αιτία διατήρησης του πλουτισμού Σελ. 156
Ανακεφαλαίωση Σελ. 161
Βιβλιογραφία/Αρθρογραφία  
Ι. Ελληνική Σελ. 167
II. Ξενόγλωσση Σελ. 172
Ευρετήριο λημμάτων  
I. Ελληνικό Σελ. 179
II. Ξενόγλωσσο Σελ. 180
Back to Top