Η ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14182
Γιακουμής Δ.
Η έκδοση του έργου «Η Αναιρετική διαδικασία» κρίθηκε αναγκαία μετά την ψήφιση του Ν 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄165/25-7-2011) που επέφερε πολύ σημαντικές και καινοτόμες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με το νόμο αυτόν τροποποιήθηκαν στην Αναιρετική διαδικασία τρία άρθρα (τα 555, 571 και 575).

Και με τον πρόσφατο όμως Ν 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α΄51/12-3-2012) έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ αλλά και στην Αναιρετική διαδικασία. Έπαυσε εφεξής ο ΑΠ να είναι αμιγώς Ακυρωτικό Δικαστήριο και με την τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 580 ΚΠολΔ (άρθρο 12 παρ.4 του Ν 4055/2012) θεσπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις που ο ΑΠ θα διακρατεί την υπόθεση μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης και θα την δικάζει κατʼ ουσίαν ή θα την παραπέμπει προς περαιτέρω εκδίκαση στο τμήμα που θα ορίζεται από τον κανονισμό (Τμήμα Παραπομπής). Επίσης με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου 12 του Ν 4055/2012 αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 568 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, μεταξύ των εγγράφων που έχει υποχρέωση να προσκομίσει ο διάδικος, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία της επίσπευσης της συζήτησης στην Αναιρετική διαδικασία, θα συμπεριλαμβάνεται και η κατάθεση δικαστικού πληρεξουσίου. Με την προσθήκη αυτή τίθεται φραγμός στην κήρυξη της συζήτησης ως απαράδεκτης για έλλειψη νομιμοποίησης του εκάστοτε επισπεύδοντος. Αυτά και άλλα θέματα εξετάζονται με κάθε λεπτομέρεια στο έργο «Η Αναιρετική διαδικασία». Ειδικότερα:
Στο πρώτο μέρος του έργου «Η Αναιρετική διαδικασία» παρατίθεται Εκτενής εισαγωγή-Γενικές παρατηρήσεις αναφορικά με την Αναιρετική διαδικασία. Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται λεπτομερώς, οι περιπτώσεις των αποφάσεων που προσβάλλονται με αναίρεση, τα δικαιούμενα πρόσωπα, καθώς και συναφή θέματα και γίνεται επισκόπηση της νομολογίας.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου «Η Αναιρετική διαδικασία» εξετάζονται οι λόγοι αναιρέσεως και η συναφής νομολογία. Στο τέταρτο μέρος του έργου «Η Αναιρετική διαδικασία» γίνεται αναφορά στο θέμα της ανέλεγκτης ουσιαστικής κρίσης.

Στη συνέχεια παρατίθεται γενική βιβλιογραφία-αρθρογραφία  (ελληνική και αλλοδαπή) και ακολουθούν αλφαβητικό ευρετήριο και παράρτημα σημαντικών αποφάσεων. Το έργο  «Η Αναιρετική διαδικασία» συμπληρώνεται με τη διαγραμματική απεικόνιση της αναιρετικής διαδικασίας η οποία παρέχει με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όποιον ασκεί αίτηση αναίρεσης.

Το όλο πόνημα αποτελεί ένα χρηστικό και λειτουργικό βοήθημα που προσφέρει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση όσον αφορά την αναιρετική διαδικασία.
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑΣελ. VII
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. IX
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 1
Φύση της αναίρεσηςΣελ. 2
Ο θεσμός της αναίρεσηςΣελ. 2
Ελληνικό δικονομικό δίκαιοΣελ. 2
Ισχύοντα σήμεραΣελ. 3
Σκοπός της αναίρεσηςΣελ. 4
Υποστηριχθείσες γνώμεςΣελ. 4
Η γνώμη μουΣελ. 5
Συγκριτική έρευνα (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία)Σελ. 5
Γαλλικό και Γερμανικό σύστημαΣελ. 6
Επιρροή των αποφάσεων του ΑκυρωτικούΣελ. 8
Ο σκοπός της αναίρεσης στη ΓερμανίαΣελ. 8
Περισσότεροι σκοποί στη ΓαλλίαΣελ. 9
Μεταρρυθμίσεις στη ΓαλλίαΣελ. 9
Ισχύοντα στην ΑυστρίαΣελ. 10
Η αναιρετική διαδικασία στις ΗΠΑΣελ. 11
Διαδικαστικά στοιχείαΣελ. 12
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣΣελ. 13
Α. ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΣελ. 13
α) Απόφαση υποκείμενη σε αναίρεσηΣελ. 13
β) Νομιμοποίηση του ασκούντος την αναίρεσηΣελ. 13
γ) Έννομο συμφέρονΣελ. 13
Β. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΣελ. 13
α) Η μη αποδοχή της απόφασηςΣελ. 13
β) H μη παραίτηση από την αναίρεσηΣελ. 15
γ) Η μη προηγούμενη άσκηση άλλης αναίρεσης για την ίδια υπόθεση και για τους ίδιους λόγουςΣελ. 17
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 19
Ποίων δικαστηρίων οι αποφάσεις προσβάλλονται ('Αρθρο 552)Σελ. 19
Προσβαλλόμενες αποφάσεις στην Ελλάδα, Γερμανία και ΓαλλίαΣελ. 19
Γερμανικό ΔίκαιοΣελ. 20
Γαλλικό ΔίκαιοΣελ. 20
Οι αποφάσεις του άρθρου 552 ΚΠολΔΣελ. 20
Δυνατότητα αναιρέσεως κατ' αποφάσεων που εκδίδονται εσφαλμένως κατά τον τύποΣελ. 20
Ποιές αποφάσεις δεν προσβάλλονται με αναίρεσηΣελ. 21
Κατά ποίων αποφάσεων ('Αρθρο 553)Σελ. 22
Κατά ποίων αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση ειδικότεραΣελ. 23
Μη οριστικές αποφάσειςΣελ. 23
ΕξαιρέσειςΣελ. 23
Η άποψη του Κ. ΜπέηΣελ. 23
Χρόνος τελεσιδικίας της απόφασηςΣελ. 24
Σχετική νομολογίαΣελ. 24
Επί αποφάσεων ΕιρηνοδικείουΣελ. 25
Κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολήςΣελ. 25
Κατά πινάκων κατατάξεωνΣελ. 26
Όταν η απόφαση διήλθε και τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίαςΣελ. 26
Αναίρεση από ίδιες πράξειςΣελ. 27
Αναίρεση λόγω αρμοδιότηταςΣελ. 27
Απόρριψη για τυπικούς λόγουςΣελ. 27
Απόρριψη για ουσιαστικούς λόγουςΣελ. 27
Πότε η απόφαση είναι τελεσίδικη. Απόδειξη τελεσιδικίαςΣελ. 27
Προσβολή οριστικής απόφασης. Περίπτωση ομοδικίαςΣελ. 28
Επί απορρίψεως ανακοπής ('Αρθρο 554)Σελ. 29
Ποίες αποφάσεις προσβάλλονται επί απορρίψεως ανακοπήςΣελ. 29
Ποίες ερήμην αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με αναίρεση και ποίες δεν προσβάλλονταιΣελ. 29
Η ερήμην εκδοθείσα απόφασηΣελ. 30
Απόρριψη έφεσης λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντοςΣελ. 31
Επί απλής ομοδικίαςΣελ. 31
Αποκλείεται δεύτερη αναίρεση ('Αρθρο 555)Σελ. 32
Αποκλεισμός δεύτερης αναίρεσηςΣελ. 32
Έκταση του κανόνος απαγόρευσης δεύτερης αναίρεσηςΣελ. 32
Απόρριψη για τυπικούς λόγουςΣελ. 33
Δυνατότητα άσκησης δεύτερης αναίρεσηςΣελ. 33
Τι ισχύει επί κυρίως παρεμβαίνοντος και επί μη υποχρέων ή μη δικαιούχων διαδίκωνΣελ. 34
Τα ισχύοντα επί απλής ομοδικίαςΣελ. 34
Τα ισχύοντα επί αναγκαστικής ομοδικίαςΣελ. 34
Ποία πρόσωπα δικαιούνται ('Αρθρο 556)Σελ. 35
Ποία πρόσωπα δικαιούνται να ασκήσουν αναίρεσηΣελ. 35
ΝομιμοποίησηΣελ. 35
Καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των διαδίκων - Κληρονόμοι και καταπιστευματοδόχοιΣελ. 36
Οι καθολικοί διάδοχοι του διαδίκουΣελ. 36
'Αλλα πρόσωπαΣελ. 36
Οι ομόδικοιΣελ. 37
Οι απλοί συγκοινωνοίΣελ. 37
Οι τριτανακόπτοντεςΣελ. 37
Ο εκτελεστής διαθήκηςΣελ. 37
Δικαιούχοι ΕισαγγελείςΣελ. 38
Έννομο συμφέρον προς άσκηση αναιρέσεωςΣελ. 38
Έννομο συμφέρον του αναιρεσείοντοςΣελ. 38
Κρίση για την ύπαρξη εννόμου συμφέροντοςΣελ. 38
Το έννομο συμφέρον ως διαδικαστική προϋπόθεσηΣελ. 38
Πότε δικαιούται ο νικήσας διάδικοςΣελ. 39
'Αλλες περιπτώσεις που συντρέχει ή όχι έννομο συμφέρονΣελ. 39
Έννομο συμφέρον του ηττηθέντος διαδίκουΣελ. 39
Μη ύπαρξη εννόμου συμφέροντοςΣελ. 39
Προσβολή περισσοτέρων αποφάσεωνΣελ. 40
Επί ενάγοντοςΣελ. 40
Επί εναγομένουΣελ. 40
Πότε θεωρείται μη ασκηθείσα η αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού ΔημοσίουΣελ. 40
Περιπτώσεις από τη νομολογία:Σελ. 41
Το έννομο συμφέρον ως προϋπόθεσηΣελ. 41
Έννομο συμφέρον και βλάβηΣελ. 41
Έννομο συμφέρον διαδίκου που νίκησεΣελ. 42
Μη ύπαρξη έννομου συμφέροντοςΣελ. 42
Και πάλι προϋπόθεση η βλάβηΣελ. 42
Το έννομο συμφέρον ως θετική προϋπόθεσηΣελ. 43
'Αλλες περιπτώσεις για διάδικο που νίκησεΣελ. 43
Νομιμοποίηση διαδόχουΣελ. 44
Έλλειψη έννομου συμφέροντοςΣελ. 44
Θετική προϋπόθεση η ύπαρξη βλάβηςΣελ. 45
Χρόνος ύπαρξης του έννομου συμφέροντοςΣελ. 45
Ύπαρξη απαραδέκτουΣελ. 45
Αναίρεση υπέρ του νόμου ('Αρθρο 557)Σελ. 46
Δικαίωμα του Εισαγγελέα του ΑΠ για άσκηση αναιρέσεως υπέρ του νόμουΣελ. 46
Ρύθμιση του θεσμού αυτού σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίεςΣελ. 47
Σκοπός του θεσμούΣελ. 47
'Ασκηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου με παραγγελία του Υπουργού ΔικαιοσύνηςΣελ. 47
Ειδικότερες ρυθμίσεις - Πρόσθετοι λόγοιΣελ. 48
Αναίρεση κατ' αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 48
Κατά ποίων στρέφεται ('Αρθρο 558)Σελ. 49
Κατά ποίων στρέφεται η αναίρεσηΣελ. 49
Επί αναγκαστικής ομοδικίαςΣελ. 49
Αναίρεση ασκούμενη κατά κυρίως παρεμβαίνοντα και κατά προσεπικληθέντα και μη παρεμβάνταΣελ. 49
Αναίρεση ασκούμενη από προσθέτως παρεμβαίνονταΣελ. 50
Κατά καθολικών και ειδικών διαδόχων και πλειόνων διαδίκωνΣελ. 50
Πλείονες αναιρεσίβλητοιΣελ. 50
Κατά αποβιώσαντοςΣελ. 50
Θάνατος μετά το πέρας της συζήτησηςΣελ. 50
Απαράδεκτη η αναίρεση κατά αποβιώσαντοςΣελ. 50
Απαραίτητη η γνώση του αναιρεσείοντοςΣελ. 51
Θάνατος αρχικού διαδίκουΣελ. 51
Κατά ανώνυμης εταιρίας επί συγχωνεύσεωςΣελ. 52
Νομιμοποιούμενος αναιρεσίβλητοςΣελ. 52
ΕξαιρέσειςΣελ. 52
Διάφορες άλλες περιπτώσεις από τη νομολογία:Σελ. 53
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 55
Λόγοι αναιρέσεως ('Αρθρο 559)Σελ. 55
Γενικές παρατηρήσεις επί των λόγων αναιρέσεως και σύντομη συγκριτική επισκόπησηΣελ. 57
Ισχύς συμφωνιών των διαδίκωνΣελ. 58
Εσφαλμένη εκτίμηση δικογράφωνΣελ. 58
Αυτεπάγγελτη εξέταση του παραδεκτούΣελ. 58
Αυστριακό ΔίκαιοΣελ. 59
Γαλλικό ΔίκαιοΣελ. 59
Ελβετικό ΔίκαιοΣελ. 59
Ιταλικό ΔίκαιοΣελ. 59
Περιοριστική απαρίθμηση των λόγων αναιρέσεωςΣελ. 59
Οι επί μέρους λόγοι αναιρέσεως:Σελ. 60
'Αρθρο 559 αρ. 1α. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίουΣελ. 60
Έννοια της παραβίασης και συναφής νομολογίαΣελ. 60
Πρόβλεψη του λόγου αναιρέσεως για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίουΣελ. 63
Εκτίμηση του περιεχομένου της αγωγήςΣελ. 63
Παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιώνΣελ. 63
Αναζήτηση αληθούς βούλησηςΣελ. 64
Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγοςΣελ. 64
ΠεριπτώσειςΣελ. 64
Διδάγματα κοινής πείρας και παραβίαση εθιμικού κανόνα δικαίουΣελ. 65
Πότε η παραβίαση ιδρύει λόγο αναιρέσεωςΣελ. 65
Επί κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 66
Ορισμένο του αναιρετικού λόγουΣελ. 66
Εσφαλμένες αιτιολογίεςΣελ. 66
Έκθεση παραδοχώνΣελ. 67
Παραβίαση κανόνος αλλοδαπού ουσιαστικού δικαίουΣελ. 68
Νομική αοριστία της αγωγήςΣελ. 68
Υποχρεωτική η πρόταση της αοριστίαςΣελ. 70
Συλλογικές συμβάσεις εργασίαςΣελ. 70
Κανόνες Ευρωπαϊκού ΔικαίουΣελ. 70
Νομολογία για τα άρθρο 559 αρ. 1 και 560 αρ. 1Σελ. 70
Ερμηνευτικοί κανόνεςΣελ. 71
Εκτίμηση νόμω βασίμου αγωγής ισχυρισμών και νομικών σφαλμάτωνΣελ. 71
1β Αόριστες νομικές έννοιεςΣελ. 73
'Αρθρο 559 αρ. 2. Η κακή σύνθεση του δικαστηρίου και η εξαίρεση του δικαστήΣελ. 75
Επανάληψη συζητήσεωςΣελ. 76
Μη αναγραφή οργάνου διορίσαντος τους δικαστέςΣελ. 76
Κώλυμα συμμετοχήςΣελ. 76
Συμμετοχή εξαιρεθέντος δικαστήΣελ. 77
'Αρθρο 559 αρ. 3. Η μη εξαίρεση του δικαστήΣελ. 77
Συνδρομή του λόγουΣελ. 77
Εξαίρεση με αίτηση του δικαστήΣελ. 78
Ποία απόφαση προσβάλλεταιΣελ. 78
'Αρθρο 559 αρ. 4. Η υπέρβαση δικαιοδοσίαςΣελ. 78
Πότε είναι ορισμένος ο λόγοςΣελ. 78
Πότε είναι παραδεκτός ο λόγοςΣελ. 78
Αοριστία του λόγουΣελ. 79
Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 79
Ανυπόστατη ή άκυρη απόφασηΣελ. 79
Ένδικα μέσα κατά ανυπόστατης απόφασηςΣελ. 80
Αναγνωριστική αγωγή και περιπτώσειςΣελ. 80
Υπέρβαση δικαιοδοσίαςΣελ. 80
Αναίρεση λόγω υπερβάσεως δικαιοδοσίαςΣελ. 80
Υπέρβαση εξουσίαςΣελ. 81
'Αρθρο 559 αρ. 5. Ύπαρξη αρμοδιότητας ή αναρμοδιότηταςΣελ. 81
Παραβίαση διατάξεων κατά τόπο αρμοδιότηταςΣελ. 81
ΕξαίρεσηΣελ. 81
Διαπίστωση καθ' ύλην αναρμοδιότηταςΣελ. 82
Κατά τόπον αναρμοδιότηταΣελ. 82
Έλλειψη καθύλην αρμοδιότηταςΣελ. 82
'Αρθρο 559 αρ. 6. Η εκδίκαση υποθέσεων ερήμην παρά το νόμο. Σκοπός του λόγουΣελ. 82
ΕρημοδικίαΣελ. 82
Πρόταση παρανόμου της ερημοδικίαςΣελ. 83
'Αλλη περίπτωσηΣελ. 83
Μη καταβολή δικαστικού ενσήμουΣελ. 83
'Αρθρο 559 αρ. 7. Παράνομος αποκλεισμός δημοσιότηταςΣελ. 84
Περιορισμός δημοσιότηταςΣελ. 84
Παραβάσεις κατά τη διαδικασία εκτός του ακροατηρίουΣελ. 84
Αποκλεισμός προσώπωνΣελ. 84
Μυστικότητα της διασκέψεωςΣελ. 85
'Αρθρο 559 αρ. 8. Η λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν ή μη λήψη υπόψη πραγμάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκηςΣελ. 85
Μη λήψη υπόψη πραγμάτων προταθέντωνΣελ. 85
Σημασία της διαπίστωσηςΣελ. 85
Ο όρος «πράγματα»Σελ. 86
Αρνητικοί ισχυρισμοίΣελ. 86
Ουσιώδεις πραγματικοί ισχυρισμοίΣελ. 87
Πράγματα μη προταθένταΣελ. 87
ΕπιχείρημαΣελ. 87
Μη στοιχειοθέτηση του λόγουΣελ. 88
Ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγήςΣελ. 88
Αγνόηση γεγονότωνΣελ. 88
Λόγοι εφέσεωςΣελ. 88
Επίκληση κανόνα δικαίουΣελ. 89
Πληρότητα του αναιρετικού λόγουΣελ. 89
Επουσιώδης ισχυρισμόςΣελ. 89
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματοςΣελ. 89
Ένσταση εκκρεμοδικίαςΣελ. 90
Ένσταση δεδικασμένουΣελ. 90
Τρόπος προβολής των ενστάσεωνΣελ. 90
 
ΈθιμοΣελ. 90
Ουσιώδης επιρροή ισχυρισμούΣελ. 90
'Αρθρο 559 αρ. 9. Επιδίκαση από το δικαστήριο μη αιτηθέντων ή περισσότερων από όσα ζητήθηκαν ή αδίκαστη αίτησηΣελ. 91
Συζητητικό σύστημαΣελ. 91
Αρχή διαθέσεωςΣελ. 91
Παράδειγμα μη αιτηθέντοςΣελ. 92
Έννοια όρου «αίτηση»Σελ. 92
Σιωπηρή επέκταση του δεδικασμένουΣελ. 93
Ρύθμιση στη ΓερμανίαΣελ. 93
Έννομο συμφέρον αναιρεσείοντοςΣελ. 93
Πρόσφατη νομολογίαΣελ. 93
Έννοια «αδίκαστης αίτησης»Σελ. 95
Ένσταση εξαίρεσης μάρτυραΣελ. 95
Επιδίκαση περισσοτέρων από όσα ζητήθηκανΣελ. 95
Παρεπόμενο αίτημαΣελ. 95
Παράλειψη δικαστηρίουΣελ. 96
'Αρθρο 559 αρ. 10. Πράγματα που έγιναν δεκτά χωρίς απόδειξηΣελ. 96
Κρίση για το παραδεκτό των ενδίκων μέσωνΣελ. 96
Προσκόμιση αποδεικτικών μέσων μη διαταχθέντωνΣελ. 96
'Αλλες περιπτώσειςΣελ. 97
Προσδιορισμός ύψους χρηματικής ικανοποίησηςΣελ. 97
'Αρθρο 559 αρ. 11. Παραβάσεις και παραλείψεις ως προς τα αποδεικτικά μέσαΣελ. 99
Περιοριστική απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσωνΣελ. 99
Εντοπισμός της παράβασηςΣελ. 99
Επιτρεπτό δικονομικών συμφωνιώνΣελ. 99
Χρήση μαγνητοταινίαςΣελ. 100
Απαραίτητη η επίκλησηΣελ. 101
Κριτήριο για λήψη ή μη υπόψη αποδεικτικού μέσουΣελ. 101
Πώς γίνεται η επίκλησηΣελ. 102
Ορισμένο του λόγουΣελ. 103
Εκτίμηση των αποδεικτικών μέσωνΣελ. 103
Παράλειψη του δικαστηρίουΣελ. 104
Ύπαρξη αμφιβολιώνΣελ. 104
Υποχρέωση δικαστηρίου της ουσίαςΣελ. 104
Εργατικές διαφορέςΣελ. 104
Γενική αναφοράΣελ. 105
Νόμιμη επίκληση εγγράφου. Μη λήψη υπόψηΣελ. 105
Ύπαρξη αμφιβολιών για λήψη υπόψη απόφασης ποινικού δικαστηρίουΣελ. 105
Ανάγκη ειδικής επίκλησηςΣελ. 105
Υπεύθυνη δήλωσηΣελ. 106
ΦωτογραφίεςΣελ. 106
Εργατική διαδικασίαΣελ. 106
Αναγνωσιμότητα εγγράφουΣελ. 106
Πλαστό έγγραφοΣελ. 107
Ακριβής μνεία εγγράφωνΣελ. 107
Ένορκη βεβαίωσηΣελ. 107
'Αρθρο 559 αρ. 12. Παράβαση του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσωνΣελ. 108
Αποδεικτική δύναμηΣελ. 109
Παραβίαση διατάξεων για αποδεικτική δύναμηΣελ. 109
Έμμεση παράβαση των ορισμών του νόμουΣελ. 109
Διάφορες νομολογιακές περιπτώσειςΣελ. 110
Ακριβής αναφορά αποδεικτικών μέσωνΣελ. 111
'Αρθρο 559 αρ. 13. Εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων ως προς το βάρος της απόδειξηςΣελ. 111
Υποκειμενικό βάρος αποδείξεωςΣελ. 112
Επίκληση δικαιώματοςΣελ. 112
Αυτεπάγγελτη διεξαγωγή αποδείξεωςΣελ. 112
Καθορισμός υποκειμενικού βάρουςΣελ. 112
Εσφαλμένη κατανομήΣελ. 113
Ύπαρξη τεκμηρίουΣελ. 113
Βάρος αποδείξεως ενστάσεωνΣελ. 113
Διάφορες περιπτώσεις από τη νομολογίαΣελ. 114
'Αρθρο 559 αρ. 14. Κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή απαραδέκτουΣελ. 114
Ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωσηΣελ. 114
Πρόταση ακυρότηταςΣελ. 115
'Αλλες διατάξεις με συνέπεια την ακυρότηταΣελ. 115
Διάφορες περιπτώσειςΣελ. 116
ΕκκρεμοδικίαΣελ. 116
ΑπαράδεκτοΣελ. 116
Φορολογικοί νόμοιΣελ. 117
Δικονομικές ακυρότητεςΣελ. 117
Εσφαλμένη κρίση για αοριστ
Back to Top