Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14276
Συνοδινός Χ.
Νικολακοπούλου Στεφάνου Η.

Η μονογραφία του Χ. Συνοδινού «Η Επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Καθεστώς Ασύλου των Προσφύγων» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αποτίμησης της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της περιόδου 2001 – 2008 που μεταφέρθηκαν πρόσφατα στην εσωτερική έννομη τάξη, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) 343/2003 του Συμβουλίου, γνωστού ως Δουβλίνο ΙΙ σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων εξέτασης αιτήσεων για άσυλο. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών ανέδειξε σημαντικά προβλήματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα από τον σχολιασμό της εντελώς πρόσφατης νομολογίας που διαμόρφωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), ήδη Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

«Η Επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Καθεστώς Ασύλου των Προσφύγων» χωρίζεται σε δύο Μέρη, στο μεν Πρώτο με θεματική την εξέλιξη των διατάξεων που αφορούν τους πρόσφυγες, στο δε Δεύτερο με αντικείμενο τον διορθωτικό / συμπληρωματικό ρόλο των δικαστηρίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Πρώτου Μέρους εξετάζονται οι εφαρμογές στην εθνική έννομη τάξη, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο, οι σχετικές με τους πρόσφυγες. Ακολούθως, αναλύεται αυτή καθεαυτή η Επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Καθεστώς Ασύλου των Προσφύγων, τόσο από την πλευρά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) όσο και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κομβικής σημασίας για την παρούσα ανάλυση αναδεικνύεται ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ (343/2003) για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων για άσυλο που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. Ο συγγραφέας εξετάζει όλες τις πτυχές που αφορούν στην εφαρμογή του Κανονισμού σχετικά με τους πρόσφυγες και το άσυλο αλλά και τις δυσλειτουργίες του.

Εν συνεχεία, στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν στην προστατευτική και ανθρώπινη προσέγγιση του ΕΔΔΑ, οι εφαρμοστέες διατάξεις της ΕΣΔΑ, η εξωεδαφικότητα, η αναζήτηση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, η επικοινωνία μεταξύ αρχών και όσων αιτούνται άσυλο και η απαιτούμενη ταχύτητα εκκαθάρισης των σχετικών με το άσυλο υποθέσεων. Θεμελιώδεις αποφάσεις του ΕΔΔΑ για τους πρόσφυγες όπως η απόφαση MSS και Hirsi Jamaa εκτίθενται στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης.

Περαιτέρω, εξετάζεται η επίδραση και η παρέμβαση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προστατευτική για τους πρόσφυγες ερμηνεία των σχετικών διατάξεων. Σημαντικές αποφάσεις όπως οι Achughbabian, ANAFE, NS, Samba Diouf παρουσιάζονται εδώ και αποσαφηνίζουν όλα τα ζητήματα που εγέρθησαν αναφορικά με την προστασία που προσφέρει το ευρωπαϊκό δίκαιο στους πρόσφυγες. Τέλος, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας εξετάζεται ο «διάλογος» μεταξύ των δύο δικαστηρίων (ΕΔΔΑ και ΔΕΕ) και το πρίσμα υπό το οποίο τα δύο δικαστήρια αντιμετωπίζουν τα θέματα που αφορούν τις αιτήσεις παροχής ασύλου και τους πρόσφυγες.

Την έκδοση πλαισιώνουν και ενισχύουν πίνακες με την σημαντικότερη νομολογία του ΔΕΕ/ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ σε θέματα που αφορούν το άσυλο και τους πρόσφυγες, πίνακες ευρωπαϊκής νομοθεσίας, διεξοδική ελληνόγλωσση και αλλοδαπή βιβλιογραφία, παραπομπή σε σχετικές ιστοσελίδες και ένα κατατοπιστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ι. Αρχικές εφαρμογές στην εθνική μας έννομη τάξηΣελ. 21
Α. Ως προς τις ουσιαστικές διατάξειςΣελ. 22
Β. Ως προς το δικονομικό εθνικό δίκαιοΣελ. 25
ΙΙ. Ευρωπαϊκός εν γένει επηρεασμόςΣελ. 29
Α. Έμμεση επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 30
Β. Αμεσότερη επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 31
1. Σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξηΣελ. 33
2. Προστιθέμενη αξία μεσολάβησης του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 34
3. Εξέλιξη και διαμόρφωση του ισχύοντος δικαίουΣελ. 41
α. Διατάξεις πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου περί ασύλου προσφύγωνΣελ. 41
β. Κύριες διατάξεις εναρμόνισης (παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου) ως προς το δίκαιο ασύλουΣελ. 45
i. Σύστημα Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΣελ. 51
ii. Οδηγία για προσωρινή προστασίαΣελ. 57
iii. Οδηγία υποδοχήςΣελ. 57
iv. Οδηγία «αναγνωρίσεως προσφύγων» (qualification)Σελ. 58
v. Οδηγία διαδικασίας ως προς την χορήγηση διεθνούς βοηθείαςΣελ. 60
γ. Το μέτρο της «εξωτερίκευσης» της προστασίας ασύλουΣελ. 62
 
4. Όρια και μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματοςΣελ. 64
α. Αποτυχία του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και άρνηση διόρθωσής τουΣελ. 64
β. Προβληματισμός ως προς την αντίδραση Κρατών της ΕΕ και της FrontexΣελ. 67
5. Μέλλον της ΕΕΣελ. 70
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
Ι. Η προστατευτική και ανθρώπινη προσέγγιση του ΕΔΔΑΣελ. 78
Α. Εφαρμοστέες διατάξεις της ΕΣΔΑΣελ. 79
1. Εφαρμογή του άρθρου 3 της ΕΣΔΑΣελ. 82
α. Μέριμνα για αποτροπή της επαναπροώθησηςΣελ. 83
β. Θεμελιώδης απόφαση MSSΣελ. 85
γ. Καταδίκη της «εσωτερικής» παραβίασης του άρθρου 3Σελ. 91
2. Εφαρμογή του άρθρου 5 της ΕΣΔΑΣελ. 95
3. Συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 13 της ΕΣΔΑΣελ. 99
Β. ΕξωεδαφικότηταΣελ. 102
1. Πραγματικά περιστατικά της απόφασης Hirsi JamaaΣελ. 102
2. Επενέργεια της ΕΣΔΑΣελ. 103
Γ. Γενικές παρατηρήσεις ως προς την νομολογία του ΕΔΔΑΣελ. 105
1. Υποδειγματική αναζήτηση και ανάλυση πραγματικών περιστατικώνΣελ. 106
2. Αναζήτηση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίαςΣελ. 110
3. Επικοινωνία μεταξύ αρχών και αιτούντος άσυλοΣελ. 114
4. Απαιτούμενη ταχύτητα εκκαθάρισης υποθέσεων ασύλου/μεταναστώνΣελ. 116
 
ΙΙ. Η αποτελεσματική πλην προσεκτική προσέγγιση του ΔΕΚ/ΔΕΕ Σελ. 117
Α. Προστατευτική προς τους πρόσφυγες ερμηνεία των σχετικών διατάξεωνΣελ. 119
1. Περιορισμός της ευχέρειας των Κρατών όταν αρνούνται ή ανακαλούν την χορήγηση διεθνούς προστασίαςΣελ. 121
2. Αποτελεσματική αντιμετώπιση οικονομικών λαθρομεταναστών και καταχρήσεων Σελ. 126
α. Απόφαση AchughbabianΣελ. 128
β. Απόφαση ANAFΕΣελ. 133
3. Δυνατότητα επίκλησης ειδικής ταχείας ενώπιον του ΔΕΕ διαδικασίαςΣελ. 134
Β. Ανάγκη πολυεπίπεδης στάθμισης αντικρουομένων συμφερόντωνΣελ. 135
1. Στάθμιση έναντι του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 136
Απόφαση ΝS κ.λπ.Σελ. 139
i. Ως προς την πρώτη (C-144/10 NS)Σελ. 140
ii. Ως προς την δεύτερη (C-493/10 ΜΕ κλπ)Σελ. 141
2. Στάθμιση της διακριτικής ευχέρειας των Κρατών για την αντιμετώπιση της παράνομης λαθρομετανάστευσης Σελ. 145
α. Σεβασμός των ουσιωδών λειτουργιών του ΚράτουςΣελ. 145
i. Αποφάσεις Samba Diouf και HID & ΒΕΣελ. 146
ii. Απόφαση Achughbabian Σελ. 147
β. Εργαλείο του βαθμού εναρμόνισηςΣελ. 148
ΙΙΙ. Ο μεταξύ του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ διάλογοςΣελ. 149
Α. Αγαστό κλίμα διαλόγου μεταξύ των δύο ΔικαστηρίωνΣελ. 149
Β. Διαφορετικό «πρίσμα» των δύο ευρωπαϊκών Δικαστηρίων που ωστόσο συγκλίνειΣελ. 153
1. Συμπληρωματικότητα των υποθέσεων ΕΔΔΑ και ΔΕΕΣελ. 153
2. Σύγκληση ως προς το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίαςΣελ. 156
Αντί επιλόγουΣελ. 160
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Α. ΔΕΕ/ΔΕΚΣελ. 165
Β. ΕΔΔΑΣελ. 169
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 173
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕλληνόγλωσσηΣελ. 175
Β. Αλλοδαπή/ξενόγλωσσηΣελ. 181
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣΣελ. 187
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 191
Back to Top