Η ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 26.2 ΣΛΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 14530
Μενγκ Παπαντώνη Μ., Ταγαράς Χ.

Το πανεπιστημιακό εγχειρίδιο «Η κατʼ άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά: Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων», αποτελεί μια ενημερωμένη, σύγχρονη έκδοση για τον πυρήνα του Δικαίου της ΕΕ, την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων/προσώπων/υπηρεσιών/κεφαλαίων. Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερις μείζονες ενότητες, μία για καθεμία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εξετάζονται τα ζητήματα της απαγόρευσης των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των κρατών μελών, όπως και η απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των κρατών μελών. Στην δεύτερη ενότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αναλύονται τα δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρα 20-21 ΣΛΕΕ), καθώς και τα ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων/ελευθερία εγκατάστασης). Η τρίτη ενότητα η οποία πραγματεύεται την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, διαρθρώνεται σε δύο τμήματα, αφενός το πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, αφετέρου τους περιορισμούς στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Τέλος, η τέταρτη ενότητα αφορά στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών. Το εγχειρίδιο «Η κατʼ άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά: Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων» απευθύνεται κατεξοχήν στους φοιτητές, αλλά φιλοδοξεί να αποδειχθεί χρήσιμο τόσο στους δικηγόρους και τους δικαστές, όσο και στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. XI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Περί της εννοίας της τελωνειακής ενώσεως και περί ορισμένων οριζοντίου χαρακτήρα ζητημάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτωνΣελ. 3
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
Η απαγόρευση των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των Kρατών μελώνΣελ. 8
Μέρος Πρώτο 
Το περιεχόμενο της απαγόρευσης Σελ. 10
Μέρος Δεύτερο 
Οι εξαιρέσεις και οιονεί εξαιρέσεις Σελ. 12
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των Κρατών μελών Σελ. 19
Μέρος Πρώτο 
Τυπολογία/περιπτωσιολογία των μ.ι.α. και το ζήτημα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 32
Μέρος Δεύτερο 
Οι λεγόμενες «καθαρώς εσωτερικές σχέσεις»Σελ. 37
Μέρος Τρίτο 
Τα «τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο» και το πρόβλημα των «όρων πωλήσεως» (νομολογία Cassis de Dijon και Keck & Mithouard)Σελ. 39
(α) Cassis de DijonΣελ. 39
i. Ως προς τα προϊόντα που εμπίπτουν στην εμβέλεια της απόφασηςΣελ. 40
ii. Ο βασικός νομολογιακός κανόνας της Cassis de DijonΣελ. 41
iii. Οι εξαιρέσεις για επιτακτικές ανάγκες Σελ. 42
iv. Η νομολογία Cassis de Dijon και η εναρμόνιση, ιδίως, των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφώνΣελ. 49
(β) Keck & MithouardΣελ. 52
Μέρος Τέταρτο 
Το άρθρο 36 και οι εξαιρέσεις στις απαγορευτικές διατάξεις των άρθρων 34 και 35 Σελ. 62
(α) Ειδικότερα για την προϋπόθεση της αναλογικότηταςΣελ. 66
(β) Ως προς τους επιμέρους λόγους γενικού συμφέροντος του άρθρου 36 - ειδικότερα για την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίαςΣελ. 74
Μέρος Πέμπτο 
Περί του άρθρου 37 ΣΛΕΕΣελ. 80
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων ιθαγένειας κατά το άρθρο 18 ΣΛΕΕΣελ. 85
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
Τα εκ των άρθρων 20 και 21 ΣΛΕΕ δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής Σελ. 96
Μέρος Πρώτο - Γενικό 
Περί της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και περί της εν γένει εμβέλειας του άρθρου 21 Σελ. 99
(α) Η ευρωπαϊκή ιθαγένειαΣελ. 99
(β) Εννοιολογική σχέση των όρων «κυκλοφορία» και «διαμονή»Σελ. 104
(γ) Γενικά ζητήματα ερμηνείας του άρθρου 21Σελ. 105
i. Περί της οδηγίας 2004/38Σελ. 106
ii. Περί των εκ του διεθνούς δικαίου περιορισμώνΣελ. 110
iii. Ως προς τον αυτεκτελέσιμο χαρακτήρα του άρθρου 21 και την αναγκαιότητα ή δυνατότητα σωρευτικής εφαρμογής του με άλλες διατάξεις του πρωτογενούς ή παράγωγου δικαίου Σελ. 112
Μέρος Δεύτερο - Ειδικό 
Περιπτωσιολογία εφαρμογής του άρθρου 21Σελ. 117
(α) Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντοςΣελ. 117
i. Οικογενειακή επανένωσηΣελ. 117
ii. Το ζήτημα της προϋπόθεσης κατοικίας στην (ή άλλου συνδέσμου με την) εθνική επικράτεια για τη λήψη παροχής ή άλλου πλεονεκτήματος Σελ. 126
iii. Η απαγόρευση εξόδου από την εθνική επικράτειαΣελ. 136
iv. H για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας απέλαση πολίτη της Ένωσης που απολαμβάνει δικαιώματος διαμονής κατά την οδηγία 2004/38Σελ. 138
v. Φορολογικά πλεονεκτήματαΣελ. 142
(β) Ειδικά θέματαΣελ. 144
i. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών άλλων Κρατών μελώνΣελ. 144
ii. Το ζήτημα του επωνύμουΣελ. 146
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ζητήματα συνδεόμενα με την άσκηση οικονομικής δραστηριότηταςΣελ. 151
Μέρος πρώτο 
Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων Σελ. 153
(α) Η έννοια «εργαζόμενος»Σελ. 157
i. Πραγματικές και γνήσιες υπηρεσίες Σελ. 158
ii. Υπό τη διεύθυνση άλλουΣελ. 159
iii. H προϋπόθεση αμοιβής Σελ. 160
iv. Οι αναζητούντες εργασία (Jobseekers) Σελ. 160
(β) Η δεσμευτικότητα των διατάξεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας έναντι των ιδιωτώνΣελ. 162
(γ) Η εξαίρεση για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντοςΣελ. 165
(δ) Η απασχόληση στη δημόσια διοίκησηΣελ. 168
Mέρος δεύτερο 
Ελευθερία εγκατάστασηςΣελ. 170
(α) Η αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων και ιδιοτήτωνΣελ. 173
(β) Η απαγόρευση των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασηςΣελ. 175
i. Περί της εννοίας της εγκατάστασηςΣελ. 175
ii. Ratione personae Σελ. 180
iii. Ο βαθμός της ελευθερίαςΣελ. 181
iv. Περιορισμοί στην ελευθερία εγκατάστασηςΣελ. 185
(γ) Ελεύθερη εγκατάσταση και το ειδικότερο ζήτημα της έδρας των νομικών προσώπων Σελ. 189
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Περί της εννοίας της υπηρεσίαςΣελ. 205
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
Το πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιώνΣελ. 208
Μέρος πρώτο 
Το προσωπικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 209
Μέρος δεύτερο 
Τα όρια της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Σελ. 211
(α) Το μέτρο της ελευθερίαςΣελ. 211
(β) Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)Σελ. 213
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Σελ. 218
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Περί της εννοίας της κίνησης κεφαλαίων και των πληρωμώνΣελ. 222
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας Σελ. 225
Μέρος πρώτο 
Οι περιορισμοί και τα μέτρα διασφάλισηςΣελ. 226
Μέρος δεύτερο 
Η εφαρμογή περισσοτέρων της μιας θεμελιώδους ελευθερίαςΣελ. 229
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και των περιορισμών Σελ. 231
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΣελ. 235
 
Back to Top