Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12266
Μαυρομμάτης Γ.
  • Εκδοση: 2η 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 248
  • ISBN: 978-960-272-390-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η μεσιτεία αστικών συμβάσεων. Δεδομένων των κενών και των ασαφειών των νομοθετικών ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα (703-708 ΑΚ) και του ΠΔ 248/1993, η μελέτη επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αμφισβητούμενων ζητημάτων των μεσιτικών δραστηριοτήτων και στην επίλυσή τους μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων της επιστήμης και της νομολογίας. Μετά την αναφορά του προγενέστερου και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αναλύεται η έννοια του μεσίτη και το πεδίο των ενεργειών του. Στη συνέχεια εξετάζεται η έννοια, η ρύθμιση, η νομική φύση και η λειτουργία της σύμβασης μεσιτείας. Ακολουθεί η ανάλυση του ιδιαίτερα πολύπλοκου αλλά πρακτικά σημαντικού ζητήματος της μεσιτικής αμοιβής, ειδικότερη, δε, αναφορά γίνεται στην έννοια της υπέρμετρης αμοιβής. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του προβλήματος της μεσιτείας γάμου, καθώς και ειδικών δικονομικών ζητημάτων που τίθενται επί αγωγών διεκδίκησης μεσιτικής αμοιβής. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας, νομολογία  της τελευταίας 20ετίας, παράρτημα αιτήσεων και υποδειγμάτων καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τους δικηγόρους, που ασχολούνται με θέματα αστικών συμβάσεων, όσο  και για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του αστικού δικαίου.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. IX
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XI
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. XIII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
§ 1. Ρωμαϊκό ΔίκαιοΣελ. 1
§ 2. Προγενέστερες ρυθμίσειςΣελ. 2
§ 3. Οι ισχύουσες ρυθμίσειςΣελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ο ΜΕΣΙΤΗΣ  
§ 4. Έννοια και προσόντα διορισμού του μεσίτηΣελ. 5
α. ΈννοιαΣελ. 5
β. Προσόντα διορισμού του μεσίτηΣελ. 6
γ. Χορήγηση αδείαςΣελ. 7
δ. Ο μεσίτης είναι έμποροςΣελ. 8
§ 5. Πεδίο ενεργειών του μεσίτηΣελ. 9
α. Τοπική και χρονική εμβέλεια του μεσίτηΣελ. 9
β. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη σύμβαση μεσιτείαςΣελ. 10
αα. Η διάσπαση της σχετικότητας της ενοχικής σύμβασης της μεσιτείαςΣελ. 10
ββ. Βοηθοί εκπλήρωσης και προστηθέντεςΣελ. 11
γγ. Οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοιΣελ. 11
δδ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)Σελ. 12
γ. Η πολλαπλή μεσιτείαΣελ. 12
δ. Η αποκλειστική μεσιτείαΣελ. 14
ε. Φορολογικοί προβληματισμοίΣελ. 15
στ. Η άσκηση μεσιτικών εργασιών από μη μεσίτηΣελ. 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ  
§ 6. Έννοια της σύμβασης μεσιτείας. Εφαρμοστέες διατάξεις. ΤύποςΣελ. 21
α. ΈννοιαΣελ. 21
β. Εφαρμοστέες διατάξειςΣελ. 21
γ. ΤύποςΣελ. 22
§ 7. Διάκριση της σύμβασης μεσιτείας από συγγενείς έννοιεςΣελ. 23
§ 8. Η φύση της σύμβασης μεσιτείαςΣελ. 27
α. Είναι αστική και ενοχική σύμβασηΣελ. 27
β. Η αστική ενοχική σύμβαση της μεσιτείας είναι ετεροβαρής ή αμφοτεροβαρής;Σελ. 27
γ. Είναι υποσχετική σύμβασηΣελ. 29
δ. Τελεί υπό αίρεση δικαίουΣελ. 29
ε. Είναι ιδιόμορφη σύμβασηΣελ. 30
στ. Είναι σύμβαση ανταλλακτικήΣελ. 30
ζ. Λήξη της μεσιτικής σύμβασηςΣελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  
§ 9. Πότε οφείλεται η μεσιτική αμοιβήΣελ. 31
α. Το νομοθετικό κενό του ΠΔ 248/1993Σελ. 31
β. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 705Σελ. 31
αα. Ρητή συμφωνία αμοιβήςΣελ. 31
ββ. Τεκμήριο ή πλάσμα δικαίου πηγάζει από τη διάταξη του άρθρου 705 ΑΚ;Σελ. 32
γ. ΠροβληματισμοίΣελ. 36
αα. Η αμοιβή στην πραγματική (αγοραία) ή την αντικειμενική αξία;Σελ. 36
ββ. Η προστασία του καταναλωτήΣελ. 37
δ. Ανάλυση των όρων «μεσολάβηση» και «υπόδειξη ευκαιρίας»Σελ. 38
Α. Η μεσολάβηση· στοιχεία τηςΣελ. 38
Β. Η υπόδειξη ευκαιρίαςΣελ. 41
ε. Η κατάρτιση της σκοπούμενης σύμβασης με προσύμφωνοΣελ. 43
στ. Η αξίωση δαπανώνΣελ. 44
ζ. Αν η σκοπούμενη σύμβαση καταρτίσθηκε υπό αίρεσηΣελ. 45
αα. Πλήρωση της αναβλητικής αίρεσηςΣελ. 45
ββ. Μη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσηςΣελ. 46
γγ. Πλήρωση ή ματαίωση της διαλυτικής αίρεσηςΣελ. 46
η. Η αιτιώδης συνάφειαΣελ. 48
αα. Η λειτουργία της γενικής θεωρίαςΣελ. 48
ββ. Η κυρίαρχη κρίση του δικαστηρίου της ουσίαςΣελ. 50
γγ. Πότε συντρέχει αναιρετικός έλεγχος;Σελ. 50
§ 10. Πότε δεν οφείλεται μεσιτική αμοιβή;Σελ. 51
α. Η ανάλυση των ορισμών του άρθρου 706 ΑΚΣελ. 51
αα. Γενικές επισημάνσειςΣελ. 51
ββ. Οι δύο περιπτώσεις του 706 ΑΚΣελ. 52
β. ΠαραγραφήΣελ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΑΜΟΙΒΗ  
§ 11. Γενικοί ορισμοί και ανάλυσηΣελ. 55
α. Έννοια. Τα κενά του νόμουΣελ. 55
αα. ΈννοιαΣελ. 55
ββ. Τα κενά του νόμουΣελ. 56
β. Ανάλυση του όρου «δυσανάλογα μεγάλη αμοιβή» · κριτήριαΣελ. 57
γ. Αν ο μεσιτικός εντολέας κατέβαλε τη συμφωνηθείσα υπέρμετρη αμοιβή εν γνώσει ή μη δικαιούται σε αναζήτηση των καταβληθέντων;Σελ. 59
δ. Η αιτιώδης συνάφειαΣελ. 63
ε. ΕπίμετροΣελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΓΑΜΟΥ  
§ 12. Η θέση του προβλήματοςΣελ. 67
α. Η ρύθμιση του άρθρου 708 ΑΚΣελ. 67
§ 13. ΠροτάσειςΣελ. 68
α. Η αναχρονιστική διάταξη του 708 ΑΚΣελ. 68
β. Η εξέλιξη των ηθών και των εθίμωνΣελ. 69
γ. Η θεσμοθέτηση Ειδικού Μεσιτικού ΓραφείουΣελ. 69
αα. Η χορήγηση άδειας κατ' εξαίρεση σε άτομα κύρουςΣελ. 70
ββ. Η δημιουργία ειδικού Μεσιτικού ΓραφείουΣελ. 70
γγ. Σημεία των καιρώνΣελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
§ 14. Ειδικές δικονομικές οριοθετήσειςΣελ. 73
α. ΓενικάΣελ. 73
β. Το ορισμένο της αγωγήςΣελ. 74
γ. Η κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 74
δ. Η καθ' ύλη αρμοδιότηταΣελ. 75
ε. Το βάρος της απόδειξηςΣελ. 75
στ. Η διαδικασίαΣελ. 78
ζ. Η ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίαςΣελ. 80
η. Ο αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 81
θ. Η φύση της εκδιδόμενης απόφασηςΣελ. 81
ΕΠΙΜΕΤΡΟ  
Α. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
Αστικός Κώδικας, Mεσιτεία ['Αρθρα 703-708]Σελ. 87
ΠΔ 248/1993, Μεσίτες Αστικών ΣυμβάσεωνΣελ. 89
Ν 1569/1985, Μεσίτες Ασφαλίσεων ['Αρθρα 15Α-15Ε]Σελ. 91
Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9.12.2002 Σχετικά με την Ασφαλιστική ΔιαμεσολάβησηΣελ. 97
ΒΔ της 2/14.5.1835, Περί Αρμοδιότητος των Εμπορο­δι­κείων ['Αρθρο 1]Σελ. 123
AΥΕμπ Κ3-1477/1994, ΥA Εμπορίου (ΦΕΚ Β' 136). Τρόπος 'Ασκησης του Επαγγέλματος του Μεσίτη ΑσφαλίσεωνΣελ. 124
ΝΔ 400/1970, Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως ΑσφαλίσεωςΣελ. 130
Ν 308/1976, Περί Μεσιτών Αστικών ΣυμβάσεωνΣελ. 132
Ν 4487/1930, Περί Μεσιτών Εγχωρίων ΠροϊόντωνΣελ. 137
ΠΔ 258/2005, Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ['Αρθρο 1 παρ. 1 περ. δ']Σελ. 144
Β. Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
I. ΜΕΣΙΤΗΣΣελ. 147
α. Έννοια - Νομική ΘέσηΣελ. 147
β. 'Αδεια ΜεσίτηΣελ. 149
γ. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΜεσίτηΣελ. 150
δ. Εντολή ΜεσιτείαςΣελ. 150
ε. ΜεσολάβησηΣελ. 155
στ. Μεσιτική ΑμοιβήΣελ. 156
II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣΣελ. 168
α. Κατάρτιση - ΤύποςΣελ. 168
β. Εφαρμοστέο ΔίκαιοΣελ. 173
γ. ΑκυρότηταΣελ. 175
δ. ΛύσηΣελ. 175
ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣΣελ. 176
ΙV. ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΣελ. 183
V. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)Σελ. 184
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αίτηση εγγραφής προς το οικείο επιμελητήριοΣελ. 197
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεσιτικής αμοιβήςΣελ. 199
3. Αγωγή καταβολής μεσιτικής αμοιβήςΣελ. 201
3α. Προτάσεις ενάγονταΣελ. 205
3β. Προτάσεις εναγομένουΣελ. 207
4. Δεύτερη αγωγή καταβολής μεσιτικής αμοιβήςΣελ. 301
5. Αγωγή αντίθετηΣελ. 213
6. Αγωγή καταβολής μεσιτικής αμοιβής από μη μεσίτηΣελ. 217
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 219
 
Back to Top