Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 43α του Ν 3190/1955
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 00860
Μιχαλόπουλος Γ.
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 136
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Βασικό υλικό για αυτή τη μονογραφία αποτελεί το άρθρο 43α του Ν 3190/1955. Αναλύονται τα θέματα της ίδρυσης και λύσης της, της «συνέλευσης» και διαχείρισής της, οι περιπτώσεις ευθύνης του μοναδικού εταίρου, τα ζητήματα πτώχευσης καθώς και οι περιπτώσεις μετάβασής της σε πολυπρόσωπη ΕΠΕ.
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΣελ. 11
ΙΙ. ΠΗΓΕΣΣελ. 19
1. Η κοινοτική ρύθμιση: δωδέκατη οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 στον τομέα του δικαίου των εταιριών σχετικά με τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με έναν και μόνον εταίρο (89/667/ΕΟΚ)Σελ. 19
2. Η εθνική ρύθμιση: άρθρο 43α ν. 3190/55 (πδ 279/93)Σελ. 23
ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 24
IV. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΤΟΥ ΠΔ 279/93 ΔΙΚΑΙΟΣελ. 30
1. ΓενικάΣελ. 30
2. Αποκλεισμός της ab initio ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρίαςΣελ. 30
3. Αντιμετώπιση της μονοπρόσωπης κατάστασης κατά την λειτουργία των εταιριώνΣελ. 31
α. Αυτοδίκαιη λύση μονοπρόσωπων προσωπικών εταιριώνΣελ. 31
β. Δικαστική λύση της μονοπρόσωπης επεΣελ. 32
γ. Ανοχή της μονοπρόσωπης αεΣελ. 34
4. Αξίωση στην καθιέρωση της μονοπρόσωπης επεΣελ. 36
α. Τυπικός λόγος καθιέρωσης της μονοπρόσωπης επεΣελ. 36
β. Ουσιαστικοί λόγοι καθιέρωσης της μονοπρόσωπης επεΣελ. 37
V. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΣΤΟΝ Ν 3190Σελ. 41
1. Επιλογή του νομικού τύπου της επε ως τεχνικής για την οργάνωση του περιορισμού της ευθύνης στην ατομική επιχείρησηΣελ. 41
2. Νομοθετική καθιέρωση της μονοπρόσωπης επεΣελ. 42
α. Εισαγωγική παρατήρησηΣελ. 42
β. Μονοπρόσωπη ίδρυση και μονοπρόσωπη λειτουργία. Κατάργηση λόγου λύσης της μονοπρόσωπης επεΣελ. 42
γ. Ίδρυση της μονοπρόσωπης επεΣελ. 45
δ. Η υπό ίδρυση μονοπρόσωπη επεΣελ. 49
αα. Νομική φύση της υπό ίδρυση μονοπρόσωπης επεΣελ. 49
i. Νομική φύση της υπό ίδρυση επε γενικώςΣελ. 49
ii. Το ζήτημα στην μονοπρόσωπη επε, ειδικώτεραΣελ. 50
ββ. Το ζήτημα της συναλλακτικής δράσης του μοναδικού εταίρου κατά το ιδρυτικό στάδιοΣελ. 51
ε. Καθεστώς ακυρότητας της μονοπρόσωπης επεΣελ. 53
αα. Λόγοι ακυρότηταςΣελ. 53
ββ. Δικαστική διάπλαση της ακυρότηταςΣελ. 54
3. Επιφυλάξεις νομοτεχνικού χαρακτήραΣελ. 55
VI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΠΕΣελ. 56
1. Η ρύθμιση του νόμουΣελ. 56
2. Κριτική προσέγγιση της ρύθμισης του νόμου, ιδίως της επιβολής ποινής ακυρότητας. Ίδια θέσηΣελ. 57
3. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 62
VII. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΣελ. 64
1. «Συνέλευση» του μοναδικού εταίρουΣελ. 64
2. Διαχείριση της μονοπρόσωπης επεΣελ. 66
α. Διορισμός διαχειριστή, έκταση διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 66
β. Ανεξαρτησία του (τρίτου) διαχειριστή έναντι του μοναδικού εταίρουΣελ. 68
γ. Κατάρτιση δικαιοπραξιών του εταίρου-διαχειριστή μεθʼ εαυτού (ΑΚ 235)Σελ. 68
δ. Ανάκληση διαχειριστήΣελ. 69
ε. Απαλλαγή διαχειριστήΣελ. 69
στ. Απαγόρευση ανταγωνισμούΣελ. 70
3. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίαςΣελ. 71
4. Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 72
5. Περιπτώσεις μετάβασης μονοπρόσωπης επε στον τύπο της πολυπρόσωπης και αντιστρόφωςΣελ. 73
α. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίωνΣελ. 73
β. Αύξηση κεφαλαίουΣελ. 74
γ. Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρουΣελ. 75
δ. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 76
ε. Διαδικασία μετάβασης μονοπρόσωπης επε στον τύπο της πολυπρόσωπης και αντιστρόφωςΣελ. 76
στ. Περιορισμοί στην μετάβαση πολυπρόσωπης επε στον τύπο της μονοπρόσωπηςΣελ. 77
6. Χρηματοδότηση της μονοπρόσωπης επεΣελ. 77
α. Εξωτερική χρηματοδότηση. Συναφώς, το δικαίωμα αναγωγής του εγγυητήΣελ. 77
β. Εσωτερική χρηματοδότηση. Περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 32 ν 3190Σελ. 78
7. Εφαρμογή λοιπών διατάξεων ν 3190Σελ. 79
α. ΓενικάΣελ. 79
β. Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίαςΣελ. 79
γ. Διανομή κερδώνΣελ. 80
δ. Καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ειδικού προορισμούΣελ. 80
ε. Τροποποίηση εταιρικής σύμβασηςΣελ. 81
στ. Αύξηση κεφαλαίου και μείωση κεφαλαίουΣελ. 81
ζ. Λόγοι λύσης και εκκαθάριση μονοπρόσωπης επεΣελ. 82
η. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 84
VIII. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥΣελ. 85
1. Ευθύνη του κοινού δικαίου ν 3190Σελ. 85
α. Ο κανόναςΣελ. 85
β. Εξαιρετικές περιπτώσεις αναζήτησης απεριόριστης ευθύνης στον ν 3190Σελ. 85
γ. Κατάργηση της επικουρικής απεριόριστης ευθύνης του μοναδικού εταίρουΣελ. 86
δ. Αναζήτηση ευθύνης σε αποζημίωση στην περίπτωση συνδρομής, στο πρόσωπο του μοναδικού εταίρου, της ιδιότητας του διαχειριστήΣελ. 87
ε. Ποινική ευθύνηΣελ. 87
2. Θεμελίωση ευθύνης στην άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 88
α. Γενική τοποθέτησηΣελ. 88
β. Ενδεικτικά περιστατικά για την άρση της αυτοτέλειας στην μονοπρόσωπη επεΣελ. 90
αα. Σκόπιμη επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπουΣελ. 90
ββ. Κριτήρια για την κατάφαση της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 91
γγ. Το ζήτημα της ευθύνης του μοναδικού εταίρου στην συνδρομή της ιδιότητας του διαχειριστήΣελ. 92
ΙΧ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΣελ. 94
1. Πτώχευση της μονοπρόσωπης επεΣελ. 94
2. Πτώχευση του μοναδικού εταίρου. Συναφώς, η επίδραση της πτώχευσης στην ιδιότητα του μοναδικού εταίρου ως διαχειριστήΣελ. 95
3. Ευθύνη διαχειριστών για ανεπάρκεια ενεργητικού στην πτώχευση, στο παράδειγμα του γαλλικού και αγγλικού δικαίουΣελ. 96
α. Γαλλικό πτωχευτικό δίκαιο (ν 85-89/25.1.85)Σελ. 96
β. Αγγλικό πτωχευτικό δίκαιο (Insolvency Acts 1985 και 1986)Σελ. 99
Χ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΣελ. 100
ΧΙ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 103
1. Επισκόπηση αλλοδαπών δικαίωνΣελ. 103
α. Αμερικανικό δίκαιοΣελ. 103
β. Ευρωπαϊκά δίκαιαΣελ. 104
2. Ειδικώτερα, η ρύθμιση της μονοπρόσωπης επε στα κύρια ευρωπαϊκά δίκαιαΣελ. 105
α. Η Einmann GmbH στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 105
β. Η Entreprise unipersonnelle ? responsabilit? limit?e στο γαλλικό δίκαιο. Η ρύθμιση του βελγικού δικαίουΣελ. 107
γ. Η societ? a responsabilit? limitata con un unico socio στο Ιταλικό δίκαιοΣελ. 113
δ. Η single member private limited company στο αγγλικό δίκαιοΣελ. 115
3. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 118
ΧΙΙ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 120
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 127
 
 
Back to Top