Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

e-book 37,00 €   + 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14736
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Παύλου Σ.

Το παρόν έργο «Η Νομολογία στα σύγχρονα ζητήματα του Ποινικού Δικαίου» σκοπό έχει να σταχυολογήσει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας, συνδέοντάς τις και με τις αντίστοιχες θέσεις στη θεωρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ζεύξη αυτή υπηρετεί τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία επʼ ωφελεία της νομικής επιστήμης στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε επιλεγμένου θέματος (24 συνολικά) παρατίθεται το κείμενο της απόφασης, συνοδευόμενο από περίληψη και στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες θεωρητικές παρατηρήσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των οικείων αποφάσεων υπήρξαν, αφενός ο συσχετισμός τους με ένα ή περισσότερα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του ποινικού δικαίου, αφετέρου το εάν μια συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε είτε κορύφωση της σχετικής νομολογίας είτε σταθμό στην εξέλιξη αυτής πάνω στο συγκεκριμένο δογματικό ζήτημα.

1. Αναδρομική εφαρμογή δικονομικών ποινικών διατάξεων  
ΟλΑΠ 2/2013Σελ. 1
2. Πολλαπλή αιτιότητα - Απαγόρευση αναδρομής  
ΔΣτρΑερΑθ 224/1988Σελ. 9
3. Παράλειψη - Προγενέστερη επικίνδυνη ενέργεια  
ΣυμβΑΠ 1193/2003Σελ. 17
4. Αναγκαίος δόλος  
ΣυμβΑΠ 1649/2008Σελ. 25
5. Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Συρροή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα  
ΑΠ 282/2013Σελ. 37
6. Συγκλίνουσα αμέλεια  
ΑΠ 1546/2003Σελ. 59
7. Αμέλεια με παράλειψη  
ΑΠ 123/2009Σελ. 65
8. Βρασμός ψυχικής ορμής - Λόγοι άρσεως του αδίκου («Τυραννικός σύζυγος»)  
ΑΠ 1549/2012Σελ. 74
9. Βρασμός ψυχικής ορμής - Ελαφρυντικές περιστάσεις  
ΑΠ 1294/2010Σελ. 87
10. Εκούσια υπαναχώρηση από απόπειρα  
ΑΠ 727/1988Σελ. 100
11. Έννοια συναυτουργίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις  
ΑΠ 1358/2008Σελ. 114
12. Συναυτουργία από αμέλεια  
ΑΠ 1006/2011Σελ. 131
13. Αιτιότητα στην συνέργεια - Ουδέτερες ενέργειες  
ΕφΚερκ 26/1999Σελ. 136
14. Ψυχική συνέργεια  
ΑΠ 1673/2010Σελ. 147
15. Ειδική παραγραφή - «κρυπτοαμνηστία»  
ΟλΑΠ 11/2001Σελ. 153
ΟλΑΠ 12/2001Σελ. 159
16. Ελαφρυντικές περιστάσεις, πρότερος έντιμος βίος - καλή συμπεριφορά μετά την πράξη εντός σωφρονιστικού ιδρύματος  
ΑΠ 1073/2011Σελ. 169
17. Η έννοια του «γεγονότος» στο αδίκημα της απάτης (άρθρ. 386 ΠΚ)  
ΑΠ 416/2001Σελ. 182
18. Διαχρονικό δίκαιο (πλαστογραφία)  
ΟλΑΠ 5/2002Σελ. 185
19. Διαχρονικό δίκαιο (απάτη)  
ΑΠ 176/2006Σελ. 194
20. Διαχρονικό δίκαιο και υπεξαίρεση  
ΑΠ 347/2006 (σε Συμβούλιο)Σελ. 203
21. Η έννοια της «δημόσιας περιουσίας» στην απιστία στην υπηρεσία  
ΑΠ 1526/2006Σελ. 209
ΟλΑΠ 9/1998Σελ. 213
22. Η έννοια της «διαχείρισης εσόδων στην απιστία περί την υπηρεσία»  
ΟλΑΠ 2/2009Σελ. 220
23. Ποινική ευθύνη των υπουργών  
ΟλΑΠ 8/2008Σελ. 237
24. Η έννοια της «κατάπεισης» στην συμμετοχή σε αυτοκτονία  
ΕφΑθ 2028/2013Σελ. 254
 
Back to Top