Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ


Μέθοδος Ανάπτυξης Θεωρίας στην Εγκληματολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11757
Κρανιδιώτη Μ.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 360
  • ISBN: 978-960-272-409-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στη θεωρία του γνωστικού αντικειμένου της Εγκληματολογίας μέσα από μια μέθοδο με την οποία μπορεί κανείς να αναπτύξει θεωρία, την ολοκλήρωση (integration). Πρόκειται, καταρχάς, για έρευνα του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η θεωρία και για πρόταση συγκεκριμένης μεθόδου ανάπτυξής της, κατεξοχήν για την Εγκληματολογία. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια μεταφοράς του ουσιώδους νοήματος και των κυριότερων θεμάτων της εγκληματολογικής θεωρίας, με την ανάδειξη της εν δυνάμει εμβέλειας ως σημαντικής διάστασης ενός εκ των κριτηρίων της βέλτιστης δυνατής θεωρίας που θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Η εμβέλεια μιας θεωρίας υπό την έννοια τόσο του διαμετρήματος, όσο και της διεισδυτικότητας της θεωρίας αποτελεί προϋπόθεση της διερεύνησης, της κατανόησης και της διαχείρισης του φαινομένου του εγκλήματος. Περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εγκληματολογία, Θεωρία και Ολοκλήρωση, Ολοκλήρωση και κριτήρια ανάπτυξης θεωρίας, Διακρίσεις της Ολοκλήρωσης και Ολοκληρωμένες Θεωρίες, Οι θεωρίες των Braithwaite και Tittle, Εμπειρική εγκυρότητα και συνεπαγωγική σημασία και Κριτική επιμέρους θεωριών. Το έργο συμπληρώνεται με ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και με ευρετήριο όρων, θεμάτων και ονομάτων που έχουν ειδικό νόημα και σημασία στην παρούσα μελέτη.
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. ΙΧ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ Σελ. 15
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
1. Το ζήτημα της επιστημονικής προόδου Σελ. 17
1.1. Kατακερματισμός και θεωρητική πολυμορφία Σελ. 20
1.1.1. Τοπίο και συνέπειες του κατακερματισμού Σελ. 22
1.1.2. Ιδεολογίες, αξίες και επίπεδο επεξήγησης Σελ. 25
1.1.3. Διέξοδος από την κρίση Σελ. 29
1.2. Ενοποίηση αντί διάψευσης; Σελ. 36
2. Μέθοδοι ανάπτυξης θεωρίας Σελ. 38
2.1. Ο ανταγωνισμός Σελ. 40
2.2. Η επεξεργασία Σελ. 43
2.3. Η ολοκλήρωση και οι ατελείς ορισμοί της Σελ. 48
3. Ενοποίηση θεωριών και ενοποίηση γνώσεων Σελ. 51
4. Θεωρία και μοντέλο πολυ-διακύμανσης Σελ. 56
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
5. Γνώμονες αξιολόγησης Σελ. 61
5.1. Η σταθερότητα του επιπέδου επεξήγησης Σελ. 63
5.1.1. Μικτός ορισμός για το εξηγητέο (explanandum) Σελ. 67
5.2. Η ικανότητα πρόγνωσης Σελ. 69
5.3. Η επεξηγηματική ικανότητα Σελ. 73
6. Σύνθεση κριτηρίων και εξωτερικοί γνώμονες αξιολόγησης Σελ. 77
6.1. Ευρύτητα και επάρκεια Σελ. 79
6.2. Εμπειρική εγκυρότητα και συνεπαγωγική σημασία Σελ. 84
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΔιακρΙσεις της ολοκλΗρωσης και ολοκληρωμΕνες θεωρΙες 
7. Διακρίσεις της ολοκλήρωσης Σελ. 89
7.1. Εννοιολογική Σελ. 91
7.2. Δομική Σελ. 95
7.2.1. Η απαγωγική μέθοδος Σελ. 96
7.2.2. Η μέθοδος παραλληλότητας Σελ. 98
7.2.3. Η μέθοδος ακολουθίας Σελ. 100
7.3. Επίπεδο ενοποίησης Σελ. 102
8. Ολοκληρωμένες θεωρίες Σελ. 105
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Σελ. 108
8.1. Παραβατικότητα Σελ. 110
8.2. «Εγκλήματα των ισχυρών» Σελ. 124
8.3. Γενικές θεωρίες Σελ. 129
9. Επιλογή Σελ. 137
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΘΕΩΡΙΕΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΑΛΗΣ) ΘΕΩΡΙΑΣ Σελ. 139
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
ΔΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Σελ. 143
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Οι θεωρIες των Braithwaite και Tittle 
10. Braithwaite: Επανεντακτική ντροπή Σελ. 145
10.1. Οι συνιστώσες θεωρίες και η ενοποίησή τους Σελ. 152
10.2. Η συμβολή της θεωρίας: Η συγκάλυψη της ντροπής και η θεατότητα του ντροπιάσματος Σελ. 164
10.3. Ο ορισμός του εγκλήματος και οι παραδοχές της θεωρίας Σελ. 167
11. Tittle: Ισομέρεια ελέγχου Σελ. 170
11.1. Οι συνιστώσες θεωρίες και η ενοποίησή τους Σελ. 179
11.2. Η συμβολή της θεωρίας: Ο υποβιβασμός και η ταπείνωση ως πρόκληση Σελ. 192
11.3. Ο ορισμός της απόκλισης, τα «παράδοξα» και οι παραδοχές της θεωρίας Σελ. 194
12. Κοινοτισμός και αυτονομία Σελ. 198
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕμπειρικH εγκυρOτητα και συνεπαγωγικH σημασIα 
13. Εμπειρική εγκυρότητα Σελ. 201
13.1. Συμβατότητα με διαπιστώσεις γενικής αποδοχής Σελ. 202
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13.1: ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Σελ. 203
13.2. Έρευνες Σελ. 208
13.2.1. Επανεντακτική, ή κάποιο άλλο είδος ντροπής; Σελ. 209
13.2.2. Εμπειρική διερεύνηση της ισομέρειας ελέγχου Σελ. 224
13.2.3. Ερμηνευτικές προεκτάσεις και δυσχέρειες μέτρησης Σελ. 230
14. Συνεπαγωγική σημασία Σελ. 236
14.1. Επανορθωτική δικαιοσύνη Σελ. 240
14.2. Λιγότερη ταπείνωση, περισσότερος σεβασμός Σελ. 248
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚριτικH 
15. Η διαμάχη και η κριτική για την ολοκλήρωση Σελ. 254
15.1. Η διαμάχη των Hirschi και Elliott Σελ. 254
15.2. Η κριτική των μετανεωτεριστών Σελ. 260
15.2.1. Κριτήρια επιλογής των υπό ενοποίηση θεωριών Σελ. 265
16. Η κριτική για τις θεωρίες των Braithwaite και Tittle Σελ. 274
16.1. Επανεντακτική ντροπή και εθνογραφικά δεδομένα Σελ. 275
16.2. Ευρύτητα, βάθος και ακρίβεια στη θεωρία της ισομέρειας Σελ. 279
16.3. Περιεκτικότητα και γενική συνεπαγωγική σημασία των δύο θεωριών Σελ. 285
17. Η κριτική της κριτικής Σελ. 292
18. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 299
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 307
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ - ΘΕΜΑΤΩΝ - ΟΝΟΜΑΤΩΝ Σελ. 331
Back to Top