Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ

Ενημερωμένο με τον Ν 4251/2014
(Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 46,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14802
Πουλαράκης Ε.
Δετσαρίδης Χρ.

Το έργο «Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης» επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δικαστικής προστασίας του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, ενώ τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι αφενός η παράθεση πλούσιας νομολογίας των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και αφετέρου η ενημέρωσή του με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα.


Συστηματικά το βιβλίο διαιρείται σε δύο Μέρη. Στο Πρώτο Μέρος αναλύεται το ισχύον νομικό πλαίσιο της διοικητικής απέλασης. Μετά από σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις αναφορικά με την έννοια και τη νομική φύση της διοικητικής απέλασης γίνεται διάκριση μεταξύ αυτής και συναφών εννοιών, όπως η έκδοση, επαναπροώθηση, επανεισδοχή μεταφορά κ.ά. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται κριτικά οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επιβολή αυτής και το γενικό πλαίσιο της έννομης προστασίας του αλλοδαπού τόσο σε επίπεδο διοικητικής διαδικασίας όσο και παρεχόμενης δικαστικής προστασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, επίσης, στη σχέση της διοικητικής απέλασης προς το δίκαιο της ΕΕ και τους κανόνες της ΕΣΔΑ. Μέσω της συστηματικής παρουσίασης της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ επιχειρείται η ανάδειξη των συναφών ελλειμμάτων του εσωτερικού δικαίου και η ανάγκη διορθωτικών επεμβάσεων τόσο σε νομοθετικό όσο και νομολογιακό επίπεδο. Τέλος, δια της συγκριτικής επισκόπησης της διοικητικής απέλασης σε άλλες έννομες τάξεις και δη της Γερμανίας και της Γαλλίας επιχειρείται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τις διαχρονικές επιλογές του έλληνα νομοθέτη σχετικά με τη φύση και τη διαμόρφωση του εν γένει νομικού πλαισίου για την απομάκρυνση των αλλοδαπών από την επικράτεια.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται καταρχάς η συνταγματική κατοχύρωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας υπό το φώς των σχετικών διατάξεων της ΕΣΔΑ και του δικαίου της ΕΕ καθώς και οι απορρέουσες εξ αυτής συνέπειες εν γένει για τις διοικητικές διαφορές, όπως το ανίσχυρο νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν άμεση εκτέλεση της πράξης, η υποχρέωση αποχής της Διοίκησης από ενέργειες που ματαιώνουν την επιδιωκόμενη προσωρινή προστασία κ.ά. Ακολούθως, μετά από σύντομη ιστορική αναδρομή και καταγραφή του νομικού πλαισίου της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές, αναλύονται διεξοδικά οι ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της πράξης της απέλασης, η έκταση της συναφούς εξουσίας του δικαστηρίου και οι συνέπειες της αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής μέσω πλούσιας παράθεσης νομολογίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την έκδοση πλαισιώνουν εκτενής ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και ένα κατατοπιστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Μέρος Πρώτο Η διοικητική απέλαση και η έννομη προστασία του αλλοδαπού  
Κεφάλαιο Α΄ 
Ο αλλοδαπός και η θέση του στην εσωτερική έννομη τάξη 
1. Η έννοια του αλλοδαπούΣελ. 5
2. Η θέση του αλλοδαπού κατά το ΣύνταγμαΣελ. 9
3. Η προστασία των αστικών δικαιωμάτων του αλλοδαπού (άρθρο 4 ΑΚ) Σελ. 13
4. Το εσωτερικό νομικό πλαίσιο εισόδου-διαμονής Σελ. 15
4.1. Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού θεσμικού πλαισίουΣελ. 15
4.2. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών στη χώραΣελ. 21
Κεφάλαιο Β΄ 
Η διοικητική απέλαση 
1. Η έννοια της διοικητικής απέλασηςΣελ. 27
2. Νομική φύση και συμβατότητα με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑΣελ. 29
3. Η διοικητική απέλαση και η διάκρισή της από συναφείς έννοιεςΣελ. 35
3.1 Δικαστική απέλασηΣελ. 35
3.2 ΈκδοσηΣελ. 39
3.3 Επαναπροώθηση, επανεισδοχήΣελ. 46
3.4 Επιστροφή, οικειοθελής αναχώρηση, απομάκρυνσηΣελ. 50
3.5 Μεταφορά, αναδοχή, εκ νέου ανάληψηΣελ. 54
4. Παθητικό υποκείμενο της απέλασηςΣελ. 61
5. Η απέλαση ειδικών κατηγοριών αλλοδαπών προσώπωνΣελ. 63
5.1 Η απέλαση ανηλίκωνΣελ. 63
5.2 Η απέλαση προσφύγων και αιτούντων ασύλουΣελ. 67
5.3 Η απέλαση υπηκόων κρατών μελών της ΕΕΣελ. 75
5.4 Η απέλαση μοναχών από το Άγιο ΌροςΣελ. 78
6. Προϋποθέσεις επιβολής διοικητικής απέλασηςΣελ. 81
6.1 Η απέλαση λόγω τέλεσης ποινικού αδικήματοςΣελ. 81
6.2 Η απέλαση λόγω παραβίασης διατάξεων της νομοθεσίας περί αλλοδαπώνΣελ. 91
6.3 Η απέλαση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειαςΣελ. 95
6.4 Η απέλαση για λόγους δημοσίας υγείας Σελ. 105
7. Η διοικητική κράτηση για την εκτέλεση της απέλασηςΣελ. 111
Κεφάλαιο Γ΄ 
Η έννομη προστασία κατά της διοικητικής απέλασης - επιστροφής 
1. Προστασία από την απέλαση - Λόγοι μη απέλασης - επιστροφήςΣελ. 119
2. Η προηγούμενη ακρόαση του αλλοδαπού ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίαςΣελ. 123
3. Η επανεξέταση - παράταση της διοικητικής κράτησηςΣελ. 129
4. Παρεχόμενα ένδικα βοηθήματα κατά της διοικητικής κράτησης και απέλασηςΣελ. 132
4.1 Αντιρρήσεις κατά της κράτησης ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού ΠρωτοδικείουΣελ. 132
4.2 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Δημοσίας ΤάξηςΣελ. 138
4.3 Αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίουΣελ. 146
Κεφάλαιο Δ΄ 
Η απέλαση στη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων 
1. Η απέλαση στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 149
2. Η απέλαση στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 157
Κεφάλαιο Ε΄ 
Συγκριτική επισκόπηση της διοικητικής απέλασης σε άλλες έννομες τάξεις 
1. Η διοικητική απέλαση κατά το γερμανικό δίκαιοΣελ. 171
2. Η διοικητική απέλαση κατά το γαλλικό δίκαιοΣελ. 181
Μέρος Δεύτερο Η προσωρινή δικαστική προστασία στις υποθέσεις απέλασης αλλοδαπών  
Κεφάλαιο Α΄ 
Τα θεωρητικά θεμέλια της προσωρινής δικαστικής προστασίας 
1. Το ΣύνταγμαΣελ. 193
1.1 Το κατʼ άρθρο 20 παρ. 1 δικαίωμα δικαστικής προστασίαςΣελ. 193
1.2 Η συνταγματική κατοχύρωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 200
1.3 Οι συνέπειες της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος σε προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορέςΣελ. 204
1.3.1 Ανίσχυρο νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν άμεση εκτέλεση της πράξης Σελ. 204
1.3.2 Υποχρέωση αποχής της Διοίκησης από ενέργειες που ματαιώνουν την επιδιωκόμενη προσωρινή προστασία Σελ. 206
1.3.3 Αυτοτελώς δεκτικές αναστολής διοικητικές πράξειςΣελ. 208
1.3.4 Νομοθετικός περιορισμός εξουσίας δικαστηρίου να διατάξει αναστολή εκτέλεσης Σελ. 209
1.3.5 Νομοθετικός περιορισμός επιτρεπτών προβαλλόμενων λόγων αναστολής Σελ. 210
1.3.6 Δικονομικά προσκόμματα στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας - ειδικότερα η υποχρέωση κατάθεσης παραβόλουΣελ. 211
1.3.7 Η πρόσφατη ρύθμιση για την κατάργηση ενδίκων βοηθημάτων αλλοδαπώνΣελ. 218
2. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 221
3. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 224
Κεφάλαιο Β΄ 
Η προσωρινή δικαστική προστασία στις ακυρωτικές διαφορές 
1. Ιστορική αναδρομή της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορέςΣελ. 229
2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προσωρινή δικαστική προστασία στις ακυρωτικές διαφορέςΣελ. 234
Κεφάλαιο Γ΄ 
Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης 
1. Διοικητική αναστολήΣελ. 237
2. Δικαστική αναστολήΣελ. 242
2.1 Ουσιαστικές προϋποθέσεις (βάσιμο)Σελ. 242
2.1.1 Η βλάβη ως λόγος αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 242
2.1.2 Η πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως ως λόγος αναστολής της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 247
2.1.3 Το δημόσιο συμφέρονΣελ. 250
2.1.4 Το προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως ως λόγος απόρριψης της αναστολής εκτελέσεωςΣελ. 256
2.2 Δικονομικές προϋποθέσεις (παραδεκτό)Σελ. 257
2.2.1 Η προηγούμενη άσκηση αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 258
2.2.2 Εκκρεμοδικία της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 260
2.2.3 Αρμόδιο δικαστήριο επί της αιτήσεως αναστολής Σελ. 261
2.3 Περιεχόμενο της αιτήσεως αναστολής - διαδικασίαΣελ. 267
2.4 Η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής διαταγήςΣελ. 272
2.5 Η απόφαση επί της αιτήσεως και οι συνέπειες αυτήςΣελ. 281
2.5.1 Έκταση εξουσίας του δικαστηρίουΣελ. 281
2.5.2 Οι συνέπειες της αποφάσεως της Επιτροπής ΑναστολώνΣελ. 290
2.6 Αίτηση ανακλήσεως - Νέα αίτηση αναστολήςΣελ. 292
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥΣελ. 295
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφίαΣελ. 297
Ξενόγλωσση βιβλιογραφίαΣελ. 306
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 309
 
Back to Top