Η ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

Διαχρονική - Εγκληματολογική προσέγγιση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11710
Σκανδάμης Μ.
Δημόπουλος Χ.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 240
  • ISBN: 978-960-272-423-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία προσεγγίζει, για πρώτη φορά ολοκληρωμένα, το φαινόμενο της τοκογλυφίας, το οποίο εξετάζεται στην ποινική, εγκληματολογική, οικονομική και κοινωνιολογική του διάσταση. Για τον σκοπό αυτό, ο συγγραφέας προσφεύγει στην ιστορικονομική αναδίφηση πληφοροριών για τη φύση και λειτουργία της τοκογλυφίας στους πολιτισμούς των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, του χριστιανισμού, του εβραϊσμού και του μωαμεθανισμού. Στη συνέχεια, εξετάζει την τοκογλυφία στην ελληνική ποινική νομοθεσία, τη σχέση της με το οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα και τις έννοιες του δράστη, του θύματος και της πράξης, οι οποίες τυπολογούνται σε διάφορες κατηγορίες. Το έργο ολοκληρώνεται με μία νομολογιακή έρευνα του ζητήματος στις εφετειακές περιφέρειες Πατρών και Ναυπλίου, από την οποία ο συγγραφέας συνάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δομή και λειτουργία της τοκογλυφίας στο επίπεδο της εμφανούς εγκληματικότητας. Τα χρησιμοποιούμενα για τις ανωτέρω έρευνες ερωτηματολόγια σε δράστες και θύματα, μία πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και το αλφαβητικό ευρετήριο συμπληρώνουν την εν λόγω έκδοση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: IΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
Α. Η τοκογλυφία στη Μεσοποταμία Σελ. 5
1. Tα νομοθετήματα 
α. Ο κώδικας της Εσνούννα (Eshnunna) Σελ. 6
β. Ο κώδικας του Χαμμουραμπί Σελ. 7
γ. Το διάταγμα του Αμμισαντούκα Σελ. 8
2. Τρόποι δανεισμού και συγκάλυψης τοκογλυφικών επιτοκίων Σελ. 10
3. Οι ποινές Σελ. 10
Β. H τοκογλυφία στην Παλαιά Διαθήκη Σελ. 11
1. Η έννοια της τοκογλυφίας Σελ. 13
2. Η απαγόρευση 
α. Οι απαγορευτικές διατάξεις Σελ. 14
β. Τα είδη του τόκου Σελ. 16
γ. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση δανεισμού μεταξύ των Εβραίων Σελ. 16
δ. Οι λόγοι απαγόρευσης του τόκου Σελ. 17
3. Το θύμα Σελ. 19
4. Ποινές και προστασία του θύματος 
α. Τα απαλλακτικά μέτρα Σελ. 20
β. Τα κατασταλτικά μέτρα Σελ. 21
Γ. Χριστιανισμός και τόκος Σελ. 22
1. Οι Πατέρες Σελ. 24
α. Ο χαρακτήρας του εγκλήματος Σελ. 24
β. Ο τοκογλύφος Σελ. 26
2. Οι Συνοδικές Αποφάσεις Σελ. 28
3. Η σχολαστική προσέγγιση Σελ. 33
α. Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση Σελ. 36
β. Το μεσαιωνικό στερεότυπο του τοκογλύφου Σελ. 41
4. Μεταρρύθμιση Σελ. 43
α. Η Γηραιά Ήπειρος Σελ. 43
β. Η Αγγλία Σελ. 46
Δ. Η έννοια της τοκογλυφίας στο Ισλάμ 
1. Το ισλαμικό σύστημα Σελ. 49
α. Φυσικός Νόμος και Ισλάμ Σελ. 51
β. Η έννοια της δικαιοσύνης Σελ. 53
γ. Τα εννόμα αγαθά Σελ. 54
δ. Η περιουσία στο Ισλάμ Σελ. 56
2. Η απαγόρευση της τοκογλυφίας 
α. Βασικές κορανικές διατάξεις Σελ. 58
β. Μορφές και λόγοι απαγορεύσεως της τοκογλυφίας Σελ. 60
γ. Ο τοκογλύφος Σελ. 63
δ. Μέθοδοι άσκησης της τοκογλυφίας Σελ. 64
ε. Οι ποινικές κυρώσεις Σελ. 66
E. Συμπερασματικά Σελ. 72
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Α. Η τοκογλυφία στην ελληνική ποινική νομοθεσία 
1. Οι ποινικές τυποποιήσεις Σελ. 75
2. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
α. Το έννομο αγαθό Σελ. 81
β. Η αντικειμενική υπόσταση Σελ. 89
γ. Η υποκειμενική υπόσταση Σελ. 94
δ. Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή Σελ. 94
ε. Το κυρωτικό πλαίσιο Σελ. 96
3. Η εντύπωση της τοκογλυφίας στη συλλογική συνείδηση Σελ. 97
Β. Η σχέση της τοκογλυφίας με το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα Σελ. 98
1. Η κατάταξη της τοκογλυφίας στο πλαίσιο της οικονομικής εγκληματικότητας Σελ. 99
2. Η τοκογλυφία ως μορφή εκδήλωσης του οργανωμένου εγκλήματος Σελ. 108
Γ. Ερμηνευτική εγκληματολογική προσέγγιση 
1. Ο δράστης 
α. Η νομοθετική τυπολογία του ελληνικού ποινικού δικαίου 
1) Ο κοινός (ατομικός) τοκογλύφος Σελ. 113
2) Ο κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια τοκογλύφος Σελ. 114
3) Το νομικό πρόσωπο - «τοκογλύφος» Σελ. 115
β. Η εγκληματολογική τυπολογία Σελ. 115
1) Ο παραδοσιακός τοκογλύφος Σελ. 116
2) Ο τοκογλύφος επενδυτής - ανακυκλωτής Σελ. 116
3) Η Μαφία Σελ. 116
4) 'Αλλες οργανωμένες τοκογλυφικές δράσεις Σελ. 120
5) Η παρατράπεζα Σελ. 121
6) Η τράπεζα - τοκογλύφος Σελ. 126
2. Η πράξη 
α. Η τοκογλυφική δανειακή σύμβαση Σελ. 128
β. Το κεφάλαιο Σελ. 130
γ. Το επιτόκιο Σελ. 131
δ. H εισπρακτική διαδικασία Σελ. 135
3. Το θύμα Σελ. 142
α. Τυπολογίες 
1) Το θύμα υπό το κριτήριο της συν-ευθύνης του Σελ. 144
2) Το θύμα υπό το κριτήριο των συμπεριφορικών προτύπων Σελ. 145
3) Το θύμα υπό το κριτήριο της δομικής θέσης Σελ. 146
4) Το θύμα υπό το κριτήριο της χρονικής έκτασης της θυματοποίησής του Σελ. 147
5) Η νομοθετική τυπολογία του ελληνικού δικαίου Σελ. 147
6) Η γενικότερη τυπολογία του θύματος του οικονομικού εγκλήματος Σελ. 148
7) Τυπολογία του θύματος της τοκογλυφίας από τις σχετικές μελέτες και εμπειρικές έρευνες Σελ. 149
β. Ο λόγος προσφυγής του θύματος στον τοκογλύφο Σελ. 152
γ. Ο λόγος της μη αναφοράς στην αρχή Σελ. 152
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: OI EΡΕΥΝΕΣ Σελ. 157
Α.1. Η έρευνα του Seidl Σελ. 158
2. H έρευνα των Reuter και Rubinstein Σελ. 159
Β. H έρευνα του Sickenberger Σελ. 159
Γ. Η δικαστικά διαπιστούμενη εγκληματικότητα στις εφετειακές περιφέρειες Πατρών και Ναυπλίου Σελ. 160
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σελ. 161
1. Η τοκογλυφία στην περιφέρεια του Εφετείου Πατρών: Αποτελέσματα αναλύσεων 
α. Οι κατηγορούμενοι Σελ. 162
β. Οι μηνυτές Σελ. 171
γ. Συμπεράσματα Σελ. 172
2. Η τοκογλυφία στην περιφέρεια του Εφετείου Ναυπλίου: Αποτελέσματα αναλύσεων 
α. Οι κατηγορούμενοι Σελ. 174
β. Οι μηνυτές Σελ. 179
γ. Συμπεράσματα Σελ. 180
3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποφάσεων Εφετείων Πατρών και Ναυπλίου Σελ. 180
Δ. Oι έρευνες με ερωτηματολόγιο σε δράστες και θύματα Σελ. 189
1. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτό-ομολογούμενης ενοχής Σελ. 190
2. Τα αποτελέσματα της έρευνας θυματοποίησης Σελ. 192
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΔΡΑΣΤΕΣ Σελ. 195
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ Σελ. 199
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 203
Ελληνόγλωσση Σελ. 203
Ξενόγλωσση Σελ. 212
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 221
Back to Top