ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι - Υποδείγματα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12746
Κρεμαλής Κ.
Κίτσιου Ε., Λυβέρη Χ. Ι., Παυλάκη Σοφία
Το παρόν έργο αποτελεί την πληρέστερη κωδικοποίηση νομοθεσίας για το σύγχρονο Δίκαιο της Υγείας (ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 3918/2011, ΦΕΚ Α΄ 31/2.3.2011). Η νομοθεσία που περιλαμβάνεται στο έργο επιμερίζεται σε τρία κύρια μέρη ως εξής:

α) Δημόσιος Τομέας Υπηρεσιών Υγείας, όπου παρατίθενται τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, την περιφερειακή συγκρότηση του ΕΣΥ, τους φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, τις ειδικές μονάδες (αιμοδοσίας, αιμοκάθαρσης, διαβητολογικές μονάδες, ΕΚΑΒ και μονάδες ψυχικής υγείας), τους φορείς ελέγχου και εποπτείας και το υγειονομικό δυναμικό (ιατρούς, νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, νοσηλευτές κ.ά.).

β) Ιδιωτικός τομέας υγείας, όπου περιλαμβάνεται η βασική νομοθεσία που αφορά τους ιατρούς (άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, ιατρικές ειδικότητες, ιατροδικαστές, ιατρική διαφήμιση, ιατρικές αμοιβές, ιατρική δεοντολογία, αστική και ποινική ιατρική ευθύνη και συλλογική εκπροσώπηση ιατρών), τις ιδιωτικές κλινικές, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας (ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, μεταμοσχεύσεις, δωρεά οργάνων, βλαστοκύτταρα, κλωνοποίηση, Εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τις τράπεζες βιολογικού υλικού, τις κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, τα βλαστοκύτταρα, την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και τα δικαιώματα διακινούμενων ασθενών).

γ) Παραγωγή και εμπορία αγαθών υγείας - Φάρμακα, όπου περιλαμβάνονται τα νομοθετήματα που αφορούν την έρευνα, ανάπτυξη και παρασκευή των φαρμάκων, την κυκλοφορία φαρμάκων, τη χονδρική πώληση φαρμάκων και τις φαρμακαποθήκες, τη λιανική πώληση φαρμάκων και τα φαρμακεία, τις τιμές των φαρμάκων και την κάλυψη από ασφαλιστικούς φορείς, τους φορείς εποπτείας, την ιατρική ενημέρωση και τη διαφήμιση φαρμάκων.

Ακολουθεί η παράθεση πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων, σημαντικών Εγκυκλίων της Διοίκησης και η ανάπτυξη χρήσιμων υποδειγμάτων αιτήσεων, συμβάσεων, ενδίκων βοηθημάτων και διοικητικών προσφυγών για θέματα υπηρεσιών υγείας, ίδρυσης και λειτουργίας φορέων υγείας, περίθαλψης και νοσηλείας, υγειονομικού δυναμικού, κοινωνικής ασφάλισης, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων.

Το «Δίκαιο της Υγείας» απευθύνεται σε νομικούς και επαγγελματίες ή λειτουργούς στον χώρο της υγείας, αλλά και σε φοιτητές νομικών σχολών και επιστημών υγείας και επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στον τομέα της υγείας.
ΜΕΡΟΣ Α': ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ)  
A. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
i) Συνταγματικές διατάξεις  
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας [1975/1986/2001/2008] ['Αρθρα 2 § 1, 4 § 1, 5 §§ 2, 5, 7 § 2, 9Α, 21 § 3, 22 § 5]Σελ. 3
ii) Βασική νομοθεσία  
[2] Ν 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις (ΦΕΚ Α' 115/15.7.2010) ['Αρθρο 31]Σελ. 4
[3] N 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ Α' 84/2.6.2010) ['Αρθρα 8, 18-20]Σελ. 6
[4] ΥΑ ΓΠ οικ. 80445/2008 Δημιουργία Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προστασία της υγείας (ΦΕΚ Β' 1089/11.6.2008)Σελ. 10
[5] Ν 3580/2007 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 134/18.6.2007) ['Αρθρα 1 §§ 1, 2, 3Α, 6, 7-14, 20 § 1, 22]Σελ. 13
[6] Ν 3370/2005 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 176/11.7.2005) ['Αρθρα 1-10, 15, 20 § 1, 21, 22, 23 § 1, 24-28, 30, 32, 33, 34, 38 § 1, 39, 41 § 2, 49]Σελ. 22
[7] Ν 3329/2005 Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 81/4.4.2005) ['Αρθρα 1, 2, 5, 6 § 1, 7, 8, 10 § 2-5, 7-9, 11, 14, 15 § 1, 16-21, 24, 38]Σελ. 34
[8] Ν 3293/2004 Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 231/26.11.2004) ['Αρθρο 18]Σελ. 58
[9] Ν 3106/2003 Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 30/10.2.2003) ['Αρθρα 7 §§ 1-14, 16-19, 8-10, 13, 16, 17]Σελ. 59
[10] Ν 3172/2003 Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 197/6.8.2003) ['Αρθρα 12, 15, 17, 20 §§ A, ΣΤ, Ζ1-2]Σελ. 75
[11] Ν 2920/2001 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 131/27.6.2001) ['Αρθρα 1, 2, 3 § 1, 5 §§ 1-3, 6, 7, 15 § 1]Σελ. 81
[12] Ν 2889/2001 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 37/2.3.2001) ['Αρθρα 6-11 §§ 1-19, 21, 13 §§ 3 εδ. β', 4-12, 14, 15, 19 §§ 1, 3-4]Σελ. 88
[13] Ν 2955/2001 Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠεΣΥ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 256/2.11.2001) ['Αρθρα 1-6, 9-10 §§ 1, 4-7, 11 παρ. Α-Ε, Ζ-Θ1, 5, 6, 15, 15α, 16]Σελ. 115
[14] Ν 2519/1997 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 165/21.8.1997) ['Αρθρα 1 §§ 1-3, 4 § 1, 6, 14, 18 §§ 1-7, 23 §§ 1-7, 10, 26 §§ 1-2, 27, 28, 29, 31, 32, 33]Σελ. 125
iii) Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας  
[15] Ν 2519/1997 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 165/21.8.1997) ['Αρθρo 13 §§ 1-2, 4]Σελ. 143
[16] Ν 1278/1982 Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΦΕΚ Α' 105/31.8.1982) ['Αρθρα 1-5, 7-11]Σελ. 144
iv) Περιφερειακή συγκρότηση Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)  
[17] YA Υ10γ/οικ.98563/2008 Ορισμός μη οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου (ΦΕΚ Β' 1475/28.7.2008)Σελ. 150
[18] YA Γ3/οικ. 1677/2001 Καθορισμός των προϋποθέσεων του τρόπου και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ' οίκον του άρθρου 6 του Ν 2716/1999 (ΦΕΚ Β' 664/31.5.2001)Σελ. 151
[19] ΠΔ της 14-17.7.1999 Κώδικας Bασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Δ' 580/1999) ['Αρθρο 177]Σελ. 156
v) Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  
[20] Ν 3235/2004 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΦΕΚ Α' 53/18.2.2004) ['Αρθρα 1-5, 7, 12-15]Σελ. 157
[21] N 2345/1995 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 213/1995) ['Αρθρο 6]Σελ. 163
vi) Φορείς Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Οργάνωση - Διοίκηση - Λειτουργία νοσοκομείων)  
[22] Ν 3580/2007 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 134/18.6.2007) ['Αρθρο 20 § 1]Σελ. 164
[23] YA Υ4α/οικ. 117448/2007 Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων του ΕΣΥ (ΦΕΚ Β' 1900/14.9.2007)Σελ. 165
[24] ΠΔ 383/2002 Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας (ΦΕΚ Α' 332/30.12.2002)Σελ. 169
[25] YA Α2α/οικ.1622/2000 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Ερευνητικών Κέντρων ή Μονάδων σε Περιφερειακά ή Ειδικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΦΕΚ Β' 473/6.4.2000)Σελ. 172
[26] ΥΑ Α1α/οικ. 10511/1998 Οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Νοσοκομεία της Χώρας (ΦΕΚ Β' 993/22.9.1998)Σελ. 174
[27] N 2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ Α' 123/15.7.1992) ['Αρθρα 56 §§ 2, 5, 6, 7, 57, 58 §§ 2, 5, 6, 7]Σελ. 177
[28] ΠΔ 87/1986 Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων (ΦΕΚ Α' 32/27.3.1986) ['Αρθρα 1-7, 11, 13, 15]Σελ. 179
vii) Ειδικές μονάδες  
α) Μονάδες αιμοδοσίας  
[29] ΠΔ 25/2008 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων (EEL 256/1.10.2005) και προς την Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας (EE L 256/1.10.2005) (ΦΕΚ Α' 50/24.3.2008)Σελ. 190
[30] Ν 3402/2005 Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 258/17.10.2005) ['Αρθρα 1-5, 8, 10]Σελ. 204
[31] ΠΔ 222/1997 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α' και Β' τάξης (ΦΕΚ Α' 169/29.8.1997) ['Αρθρα 1-5, 10]Σελ. 211
β) Μονάδες αιμοκάθαρσης  
[32] N 3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 66/11.5.2010) ['Αρθρο 29]Σελ. 213
[33] ΠΔ 225/2000 Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών (ΦΕΚ Α' 194/7.9.2000)Σελ. 214
γ) Διαβητολογικές μονάδες  
[34] ΠΔ 339/1993 Ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του (ΦΕΚ Α' 145/2.9.1993) ['Αρθρα 1-3, 8-11, 13, 14]Σελ. 220
[35] YA Α3β/7343/1990 Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητολογικών Μονάδων των Νοσοκομείων (ΦΕΚ Β' 378/22.6.1990)Σελ. 224
δ) Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα - ΕΚΑΒ  
[37] YA Υ4δ/ΓΠ 142417/2006 Τροποποίηση Οργανισμού του ΕΚΑΒ (ΦΕΚ B' 1845/20.12.2006)Σελ. 229
[38] ΥΑ 2/59548/0004/7.11.2005 Έλεγχος επί των δαπανών και οφειλών του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) (ΦΕΚ Β' 1618/23.11.2005)Σελ. 230
[39] YA Δ/10495/2006 Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το ΙΕΚ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας» (ΦΕΚ Β' 622/18.5.2006)Σελ. 231
[40] Ν 3293/2004 Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 231/26.11.2004) ['Αρθρο 22]Σελ. 232
[41] ΠΔ 348/1996 Τροποποίηση του ΠΔ 376/1988 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ» (ΦΕΚ Α' 169/17.9.1996) (ΦΕΚ Α' 229/1996, βλ. και διόρθ. σφάλμ. σε ΦΕΚ Α' 245/16.10.1996) ['Αρθρο 11]Σελ. 233
[42] N 2345/1995 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 213/12.10.1995) ['Αρθρο 7]Σελ. 234
[43] Ν 2256/1994 Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A' 196/18.11.1994) ['Αρθρο 3 §§ 1-3]Σελ. 236
[44] ΠΔ 376/1988 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας (ΕKAB) (ΦΕΚ Α' 169/17.8.1988) ['Αρθρα 1, 2, 10, 14, 16-18]Σελ. 237
[45] Ν 1471/1984 Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και άλλων συναφών διατάξεων (ΦΕΚ Α' 112/6.8.1984) ['Αρθρο 2 § 2]Σελ. 240
ε) Μονάδες Ψυχικής Υγείας  
[46] YA Υ5α,β/ΓΠ.οικ. 39321/2010 Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας (ΦΕΚ Β' 453/16.4.2010)Σελ. 241
[47] YA Υ5α,β/ΓΠ.οικ. 72732/2009 Τρόπος άσκησης του ελέγχου και οι σχετικές με τον σκοπό αυτό αρμοδιότητες της ειδικής Επιτροπής Διοικητικού, Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 11 του Ν 2716/1999 (άρθρο 11 παρ. 2 Ν 3754/2009, ΦΕΚ Α' 43/11.3.2009) (ΦΕΚ Β' 1105/9.6.2009)Σελ. 253
[48] ΥΑ ΔΥ1δ/Γ.Ποικ. 15490/2006 Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ Β' 207/13. 2.2006)Σελ. 255
[49] Ν 3260/2004 Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ Α' 151/6.8.2004) ['Αρθρο 19]Σελ. 256
[50] YA Υ5β/ΓΠοικ. 35724/2002 Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν 2716/1999 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Β' 485/19.4.2002)Σελ. 257
[51] ΥΑ Υ5β/οικ.1662/2001 Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ίδιου άρθρου (ΦΕΚ Β' 691/5.6.2001)Σελ. 261
[52] N 2716/1999 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 96/17.5.1999) ['Αρθρα 1-17, 19]Σελ. 269
[53] N 2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ Α' 123/15.7.1992) ['Αρθρα 91-101]Σελ. 295
B. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
[54] Ν 3370/2005 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 176/11.7.2005) ['Αρθρο 22]Σελ. 303
[55] YA ΔΥΓ3(α)69150/2004 Σύσταση και κανονισμός λειτουργίας της Εθνικής Eπιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για Κλινικές Μελέτες (ΦΕΚ Β' 1503/7.10.2004) ['Αρθρα 1, 2]Σελ. 304
[56] ΠΔ 278/2002 Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού (ΦΕΚ Α' 244/14.10.2002) ['Αρθρα 1-7]Σελ. 305
[57] Ν 3868/2010 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Α' 129/3.8.2010) ['Αρθρo 31 §§ 3-8]Σελ. 311
Γ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Υπηρεσιακή σχέση - Μισθοδοσία)  
i) Ιατροί  
[58] Ν 3754/2009 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το ΠΔ 76/2005 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 43/11.3.2009) ['Αρθρα 1, 2, 4, 5]Σελ. 313
[59] Ν 3808/2009 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 227/10.12.2009) ['Αρθρο 6 §§ 3-4]Σελ. 321
[60] ΑΥ Υ10δ/οικ. 45163/24.3.2009 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 άρθρου 22 του Ν 3730/2008 (ΦΕΚ Β' 665/9.4.2009)Σελ. 322
[61] ΥΑ ΔΥ13α/οικ. 39832/1997 Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ (ΦΕΚ Β' 1088/9.12.1997)Σελ. 323
[62] Ν 2519/1997 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 165/21.8.1997) ['Αρθρο 44 § 1]Σελ. 329
ii) Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί  
[63] Ν 3209/2003 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Α' 304/24.12.2003) ['Αρθρο 20]Σελ. 330
[64] Ν 2519/1997 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 165/21.8.1997) ['Αρθρο 40]Σελ. 331
[65] N 2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ Α' 123/15.7.1992) ['Αρθρα 89-90]Σελ. 332
iii) Νοσηλευτές  
[66] Ν 3252/2004 Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 132/16.7.2004) ['Αρθρα 1-6]Σελ. 336
[67] YA 12279/2001 Καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα ΝΠΙΔ, Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας (ΦΕΚ Β' 793/22.6.2001)Σελ. 341
iv) Λοιπό προσωπικό  
[68] ΠΔ 169/2007 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων ['Αρθρο 15 § 12]Σελ. 343
IΙ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
A. ΙΑΤΡΟΙ  
i) 'Αδεια ασκήσεως ιατρικού λειτουργήματος  
[69] ΠΔ 38/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΦΕΚ Α 78/25.5.2010) ['Αρθρα 1-45, 50, 64, Παράρτ. VII, VIII]Σελ. 347
[70] ΑΝ 1565/1939 Περί Κώδικος Ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος (ΦΕΚ Α' 16/14.1.1939) ['Αρθρα 1-10]Σελ. 396
ii) Ιατρικές ειδικότητες  
[71] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 111/8.5.2003) ['Αρθρο 9 § 2]Σελ. 400
[72] YA Υ7α/ΓΠ/οικ. 115169/2009 Σχετικά με την άσκηση των γιατρών για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες (ΦΕΚ Β' 1815/1.9.2009)Σελ. 401
[73] ΥΑ Υ10δ/οικ. 89634/2008 Τροποποίηση και συμπλήρωση των Α9γ/38800/1998 (ΦΕΚ Β' 1232/4.12.1998), Υ1 Οδ/οικ.43440/ 12.4.2006 (ΦΕΚ Β' 507/20.4.2006) και Υ10δ/οικ.38059/21.3.2007 (ΦΕΚ Β' 433/28.3.2007) υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β' 1320/7.7.2008)Σελ. 402
[74] YA Υ10δ/οικ. 88604/2007 Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ' αριθ. Α9γ/38800/1998, Υ10δ/οικ. 43440/2006 και Υ10δ/ οικ. 38059/2007 υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β' 1257/23.7.2007)Σελ. 403
[75] YA Υ10δ/οικ. 43440/2006 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Α9γ/38800/1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 507/20.4.2006)Σελ. 404
[76] ΑΥ Α9γ/38800/1998 Αντικατάσταση της Α9γ/19338/95 απόφασης «Ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας» και καθιέρωση δικαιολογητικών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία (ΦΕΚ Β' 1232/4.12.1998)Σελ. 405
[77] YA Δ2β/οικ. 65918/1977 Περί διαδικασίας τοποθετήσεως Ιατρών εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς ειδίκευσιν (ΦΕΚ Β' 51/29.1.1977)Σελ. 413
iii) Ιατροδικαστές  
[78] YA 28788/2010 Ανακατανομή θέσεων Ιατροδικαστών και λοιπού προσωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους (ΦΕΚ Β' 352/30.3.2010)Σελ. 415
[79] Ν 3772/2009 Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 112/10.7.2009)Σελ. 420
iv) Ιατρική διαφήμιση  
[80] Ν 2194/1994 Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 34/16.3.1994) ['Αρθρο 6]Σελ. 430
[81] Ν 2256/1994 Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A' 196/18.11.1994) ['Αρθρο 2 § 2]Σελ. 431
[82] ΑΝ 1565/1939 Περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος (ΦΕΚ Α' 16/14.1.1939) ['Αρθρο 26]Σελ. 432
v) Ιατρικές αμοιβές  
[83] N 2639/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 205/2.9.1998) ['Αρθρο 9 § 8]Σελ. 433
[84] Ν 3205/2003 Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Α' 297/23.12.2003) ['Αρθρο 45 § 9]Σελ. 434
[85] Ν 3783/2009 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 136/7.8.2009) ['Αρθρο 9]Σελ. 435
[86] YA Υ10γ/οικ.98563/2008 Ορισμός μη οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου (ΦΕΚ Β' 1475/28.7.2008)Σελ. 436
vi) Ιατρική δεοντολογία  
[87] N 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ Α' 287/28.11.2005) ['Αρθρα 1-37, 45, 46]Σελ. 437
vii) Αστική ιατρική ευθύνη  
[88] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ['Αρθρα 914, 926-933, 937]Σελ. 460
[89] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ['Αρθρα 105-106]Σελ. 462
[90] Ν 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Α' 50/10.4.1997) ['Αρθρο 23]Σελ. 463
[91] Ν 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ Α' 191/16.11.1994) ['Αρθρα 7, 7α, 8]Σελ. 464
viii) Ποινική ιατρική ευθύνη  
[92] ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ['Αρθρα 221 περ. γ', 252, 263, 371]Σελ. 470
ix) Συλλογική εκπροσώπηση ιατρών  
[93] N 2430/1996 Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Eιδικές Ανάγκες - Θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 156/10.7.1996) ['Αρθρο 5]Σελ. 472
[94] N 2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ Α' 123/15.7.1992) ['Αρθρο 145]Σελ. 473
[95] ΒΔ της 11.10-7.11.1957 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του ΑN 1565/1939Σελ. 474
Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  
[96] N 2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ Α' 123/15.7.1992) ['Αρθρο 13]Σελ. 494
[97] ΠΔ 84/2001 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) (ΦΕΚ Α' 70/10.4.2001)Σελ. 496
[98] ΠΔ 235/2000 Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν 2345/1995 (ΦΕΚ Α' 213/1995) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 199/14.9.2000)Σελ. 535
[99] ΠΔ 395/1993 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ Α' 166/28.9.1993)Σελ. 545
[100] ΥΑ Π3β/ΦΘΕΣΜ/ΓΠοικ. 69144/2005 Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (άρθρο 10 του Ν 2072/1992) (ΦΕΚ Β' 973/13.7.2005)Σελ. 554
[101] YA Υ4ε/130675/22.9.2008 Αύξηση τιμολογίου νοσηλίων Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας (ΦΕΚ Β' 2115/14.10.2008)Σελ. 561
[102] YA Υ4α/Φ15/οικ. 2351/1993 Κωδικοποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων καθορισμού νοσηλίου καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων σε ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα με πακέτο νοσηλείας (ΦΕΚ Β' 221/2.4.1993, 482/1.7.1993)Σελ. 562
Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
i) Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή  
[103] Ν 3305/2005 Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ Α' 17/27.1.2005)Σελ. 564
[104] Οδηγία 45/2008 Οδηγία για τη δωρεά ωαρίων (ΦΕΚ Β' 1287/2.7.2008)Σελ. 588
[105] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ['Αρθρα 1455-1460, 1464-1465, 1471, 1479]Σελ. 589
[106] ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ['Αρθρο 799]Σελ. 593
ii) Μεταμοσχεύσεις - Δωρεά οργάνων - Βλαστοκύτταρα  
[107] YA Υ45α/οικ. 115265/2009 Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Μεταμοσχεύσεων (ΦΕΚ Β' 1815/1.9.2009)Σελ. 594
[108] ΠΔ 26/2008 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EE L 102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν Οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EE L 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EE L 294/25.10.2006) (ΦΕΚ Α' 51/24.3.2008)Σελ. 596
[109] Ν 3370/2005 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 176/11.7.2005) ['Αρθρο 52]Σελ. 626
[110] N 2737/1999 Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 174/27.8.1999) ['Αρθρα 1-20]Σελ. 627
[111] ΠΔ 420/1991 Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία 'Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ Α' 153/11.10.1991) ['Αρθρο 5]Σελ. 637
iii) Κλωνοποίηση  
[112] YA Φ.0546/1/ΑΣ 723/Μ.4898/21.10.1998 Έγκριση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρωπίνου Όντος έναντι των εφαρμογών της βιολογίας και της ιατρικής (Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοιατρική) απαγορεύον την Κλωνοποίηση των Ανθρωπίνων Όντων (ΦΕΚ Α' 244/29.10.1998)Σελ. 644
[113] N 3305/2005 Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ Α' 17/27.1.2005) ['Αρθρο 26]Σελ. 647
iv) Εισηγήσεις Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής  
[114] Για τις Τράπεζες Βιολογικού Υλικού (βιοτράπεζες) ανθρώπινης προέλευσης στη βιοϊατρική έρευνα Σελ. 649
[115] Για τις κλινικές μελέτες στον άνθρωπο Σελ. 655
[116] Για τη χρήση βλαστοκυττάρων στη βιοϊατρική έρευνα και την κλινική ιατρική Σελ. 662
[117] Για το σχέδιο νόμου «Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» Σελ. 667
[118] Για τη νομοθετική αντιμετώπιση των μεταμοσχεύσεων Σελ. 671
v) Δικαιώματα διακινουμένων ασθενών  
[119] Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕE L 88/4.4.2011)Σελ. 674
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ  
A. ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
[120] ΥΑ ΔΥΓ3α/7567/2008 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/94 σχετικά με τη θέσπιση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν τους κανόνες καλής παραγωγής φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και των δοκιμαζόμενων φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο (ΦΕΚ Β' 1562/6.8.2008) ['Αρθρα 1-7]Σελ. 715
[121] ΥΑ ΔΥΓ3α/7568/2008 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/9/ΕΚ για την Επιθεώρηση και τον έλεγχο της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ) (ΦΕΚ Β' 1594/11.8.2008)Σελ. 718
[122] Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί Κοινοτικού Κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311/28.11.2001) ['Αρθρα 40-53]Σελ. 721
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
[123] N 3697/2008 Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 194/25.9.2008) ['Αρθρο 35]Σελ. 727
[124] Kανονισμός (ΕΚ) 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τα παιδιατρικά φάρμακα και για την τροποποίηση του Κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92, της Οδηγίας 2001/20/EΚ, της Οδηγίας 2001/83/EΚ και του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 ['Αρθρα 1, 2, 7-9]Σελ. 729
[125] N 3457/2006 Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης (ΦΕΚ Α' 93/8.5.2006) ['Αρθρα 1, 8]Σελ. 731
[126] YA ΔΥΓ3(α)/127858/2004 Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για τη διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) (ΦΕΚ Β' 284/10.2.2004)Σελ. 733
[127] Κανονισμός (ΕΚ) 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ['Αρθρα 1-21]Σελ. 735
[128] Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί Κοινοτικού Κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311/28.11.2001) ['Αρθρα 6-12, 17-35, 37-38, 70-75, 111-119]Σελ. 747
[129] ΝΔ 96/1973 Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων (ΦΕΚ Α' 172) ['Αρθρo 13 § 5]Σελ. 775
Γ. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ  
[130] ΠΔ 88/2004 Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης (ΦΕΚ Α' 68/3.3.2004)Σελ. 776
[131] Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί Κοινοτικού Κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311/28.11.2001) ['Αρθρα 76-85]Σελ. 779
[132] Ν 2519/1997 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 165/21.8.1997) ['Αρθρo 51]Σελ. 783
[133] ΠΔ 194/1995 Σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την Oδηγία 92/25/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α' 102/6.6.1995)Σελ. 784
[134] Ν 2166/1993 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 137) ['Αρθρο 26 §§ 2-3]Σελ. 788
[135] ΝΔ 363/1941 Περί συμπληρώσεως διατάξεων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α' 268/9.8.1941) ['Αρθρο 1, 2, 5, 7, 8]Σελ. 790
[136] Ν 5607/1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α' 300/5.9.1932) ['Αρθρα 27-28]Σελ. 792
Δ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  
[137] Ν 3892/2010 Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων (ΦΕΚ Α' 189/4.11.2010) ['Αρθρα 1-8, 11]Σελ. 793
[138] ΠΔ 121/2008 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών καθώς και των σχετικών κυρώσεων (ΦΕΚ Α' 183/3.9.2008)Σελ. 804
[139] Ν 3457/2006 Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης (ΦΕΚ Α' 93/8.5.2006) ['Αρθρo 14 § 2]Σελ. 814
[140] Ν 328/1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α' 128) ['Αρθρο 7]Σελ. 815
[141] Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ['Αρθρα 21-23 §§ 1-6, 44-45]Σελ. 817
[142] Ν 1963/1991 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 138) ['Αρθρα 1-2, 4-5, 8]Σελ. 824
[143] Ν 5607/1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας (ΦΕΚ Α' 300/5.9.1932) ['Αρθρα 4-5, 7, 9-12, 14, 17]Σελ. 829
E. ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  
[144] ΝΔ 96/1973 Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων (ΦΕΚ Α' 172/8.8.1973) ['Αρθρο 17]Σελ. 836
[145] Ν 3816/2010 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 6/26.1.2010) ['Αρθρο 12]Σελ. 841
[146] ΥΑ Φ80000/οικ. 8755/892/2010 Καθορισμός εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β' του Ν 3816/2010 (ΦΕΚ Α' 6) (ΦΕΚ Β' 417/12.4.2010)Σελ. 845
[147] ΥΑ Φ80000/οικ. 11985/1394/2010 Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του N 3816/2010 (ΦΕΚ Α' 6) (ΦΕΚ Α' 569/30.4.2010)Σελ. 849
ΣΤ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
[148] N 1316/1983 Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (ΕΦ), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (ΚΦ) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 3/11.1.1983) ['Αρθρα 1-3, 8]Σελ. 853
[149] Κανονισμός (ΕΚ) 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ['Αρθρα 55-66]Σελ. 865
[150] Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί Κοινοτικού Κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311/28.11.2001) ['Αρθρο 121]Σελ. 877
[151] Ν 328/1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α' 128/29.5.1976) ['Αρθρο 13]Σελ. 878
[152] Ν 3601/1928 Περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων (ΦΕΚ Α' 119/10.7.1928) ['Αρθρα 1-10, 49-53, 62-74]Σελ. 880
Ζ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
[153] Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί Κοινοτικού Κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311/28.11.2001) ['Αρθρα 86-100]Σελ. 892
[154] YA Υ6α/οικ. 22261/2002 Διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων που μπορούν να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή (ΦΕΚ Β' 284/8.3.2002)Σελ. 900
[155] YA Υ6α/28403/01/2002 Δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων (ΦΕΚ Β' 684/31.5.2002)Σελ. 902
ΜΕΡΟΣ Β': ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 907
ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 908
A. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣελ. 908
1. Διορισμοί ιατρώνΣελ. 908
2. Αμοιβές ιατρικών υπηρεσιώνΣελ. 911
3. Προαγωγές ιατρώνΣελ. 912
4. Αποσπάσες - ΜεταθέσειςΣελ. 913
5. Αποχώρηση από την ΥπηρεσίαΣελ. 913
6. Λοιπά θέματαΣελ. 915
Β. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 916
Γ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 917
Δ. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 921
Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)Σελ. 924
ΙΙΙ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 925
Α. ΙΑΤΡΟΙΣελ. 925
Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣΣελ. 928
Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 930
Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 931
IV. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣελ. 934
V. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 935
Α. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣελ. 935
Β. ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣελ. 938
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣελ. 939
VΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣελ. 943
Α. ΦΑΡΜΑΚΑΣελ. 943
Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΣελ. 944
ΜΕΡΟΣ Γ': ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  
[1] ΕγκΙΚΑ Γ32/655/31.5.2010 Εκτέλεση των ανοσολογικών εξετάσεων σε Μονάδες - ΚέντραΣελ. 949
[2] ΕγκΥΥγΚοινΑλληλ 4516/25.5.2010 Οδηγίες για τη διεκπεραίωση αιτημάτων των φορέων, μετά από την ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2010Σελ. 951
[3] ΕγκΙΚΑ Π04/148/13.5.2010 ΝεφροπαθείςΣελ. 954
[4] ΕγκΥΠΕΚΑ οικ. 128859/6177/24.12.2009 Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ - ΤΧ) από Υγειονομικές ΜονάδεςΣελ. 956
[5] ΕγκΥΥγΚοινΑλληλ 284 ΓΔΥ/3.11.2009 Αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης - Προετοιμασία ΝοσοκομείωνΣελ. 959
[6] ΕγκΙΚΑ Γ 32/808/1.7.2010 Συμβάσεις ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ. Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ)Σελ. 962
[7] ΕγκΥπΟικ 2/80961/0022/30.11.2009 Αποδοχές γιατρών Δημόσιας Υγείας - ΕΣΥΣελ. 963
[8] ΕγκΥπΟικ 2/35981/0022/28.5.2010 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεωνΣελ. 965
[9] ΕγκΙΚΑ Γ32/143/22.6.2010 'Αμεσες αποσπάσεις υγειονομικών υπαλλήλωνΣελ. 969
[10] ΕγκΙΚΑ Γ32/514/26.4.2010 Μη συμμετοχή γιατρών μοναδικής ειδικότητας σε Επιτροπές προμηθειώνΣελ. 970
[11] ΕγκΥπΥγΚοινΑλληλ οικ. 21696/22.2.2010 Εφαρμογή επισκεπτηρίου και προγράμματος ιατρικών επισκεπτώνΣελ. 971
[12] ΕγκΥπΥγΚοινΑλληλ 29967/12.3.2010 Ιατρικοί Επισκέπτες στα Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Μονάδες του ΥΥΚΑΣελ. 972
[13] ΕγκΟΑΕΕ 44/25.5.2008 Υλικά μιας χρήσεως για επεμβάσεις σε συμβεβλημένες και μη ιδιωτικές κλινικέςΣελ. 974
[14] ΕγκΥπΟικ Πολ. 1043/19.4.2010 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψηςΣελ. 979
[15] ΕγκΟΑΕΕ 44/2009 Σχετικά με απόδοση δαπάνης σε ασφ/νους μας για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε μη συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικέςΣελ. 980
[16] ΕγκΟΑΕΕ 34/6.3.2009 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με θέματα νοσηλίων εξωτερικούΣελ. 981
[17] ΕγκΥπΥγΚοινΑλληλ 39372/31.3.2010 Διαδικασίες διαχείρισης φαρμάκων εντός του ΝοσοκομείουΣελ. 983
[18] ΕγκΥπΟικΑνταγΝαυτ Α3-577/23.2.2010 Διάθεση αποθεμάτων φαρμάκωνΣελ. 988
[19] Εγκ Γ55/765/10.5.2010 Διάθεση αντι-ιικών φαρμάκων σε Νοσηλευτικά ΙδρύματαΣελ. 989
[20] ΕγκΥπΥγΚοινΑλληλ ΔΥΓ3(α)/οικ.41978/9.4.2010 Χορήγηση φαρμάκων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 3816/2010 από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακείαΣελ. 990
[21] ΕγκΥπΕργΚοινΑσφ Φ80000/οικ.11385/1394/30.4.2010 Έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 3816/2010 (ΦΕΚ Α' 6)Σελ. 991
[22] ΕγκΕΟΦ 6434/28.1.2010 Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτώνΣελ. 993
ΜΕΡΟΣ Δ': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
[1] Έκδοση αδείας λειτουργίας οδοντιατρείου - ιατρείου - μεταστέγασηΣελ. 999
[2] Αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας οδοντιατρείου - ιδιωτικού ιατρείουΣελ. 1001
[3] Έκδοση αδείας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίουΣελ. 1003
[4] Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεως ότι η ειδικότητα είναι σύμφωνη με την ΕΕΣελ. 1004
[5] Αίτηση χορήγησης αδείας ιδρύσεως ιδιωτικής κλινικήςΣελ. 1005
[6] Αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου ή πολυϊατρείουΣελ. 1007
[7] Αίτηση προέγκρισης κατασκευής ακτινολογικού εργαστηρίουΣελ. 1009
[8] Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικήςΣελ. 1011
[9] Έκδοση αδείας λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείαςΣελ. 1013
[10] Αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγουΣελ. 1015
[11] Έκδοση αδείας λειτουργίας μονάδος αδυνατίσματος και διαιτολογικής μονάδοςΣελ. 1016
[12] Παραλαβή και διεκπεραίωση δικαιολογητικών - Έκδοση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιών - Βοηθών φαρμακείουΣελ. 1020
[13] Διορισμός υπευθύνου Φαρμακείου στο ΔημόσιοΣελ. 1024
[14] Αίτηση χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος επόπτη δημόσιας υγείαςΣελ. 1026
[15] Διακοπή Σύμβασης ΙατρούΣελ. 1027
[16] Σύμβαση εργασίας ιατρικού επισκέπτηΣελ. 1028
[17] Δικαιολογητικά για νοσηλεία σε Ιδιωτική ΚλινικήΣελ. 1033
[18] Αίτηση ακυρώσεως - Ιατρικές αμοιβέςΣελ. 1034
[19] Προσφυγή - Νοσήλια εξωτερικού...Σελ. 1038
[20] Προσωρινή δικαστική προστασία - Νοσήλια εξωτερικού...Σελ. 1044
[21] Προσωρινή δικαστική προστασία - Νοσήλια εξωτερικούΣελ. 1050
[22] Αίτηση προτίμησης - Εφημερίες ιατρώνΣελ. 1051
[23] Εξώδικη δήλωση - Εφημερίες ιατρώνΣελ. 1053
[24] Εξώδικη δήλωση - ΝοσηλευτέςΣελ. 1058
[25] Εξώδικη δήλωση - Συμπράξεις ιδιωτικών κλινικώνΣελ. 1062
[26] Τροποποίηση πράξεως - Νοσήλια εξωτερικούΣελ. 1066
[27] Ένσταση κατά Επιτροπής ΙΚΑ - ΑναπηρίαΣελ. 1069
[28] Ένσταση - Προσφυγή - Νοσήλια εξωτερικούΣελ. 1070
[29] Ανάκληση απόφασης ΤΠΔΑ - Νοσήλια εξωτερικούΣελ. 1072
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1073
Back to Top